УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення506


від 06/05/2019

Про затвердження Положення про порядок проведення екскурсійної діяльності у м. ЛьвовіКеруючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законом України “Про туризм“, беручи до уваги ухвали міської ради від 14.07.2016 № 777 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“, від 04.02.2016 № 134 “Про затвердження Програми розвитку туристичної галузі м. Львова на 2016-2022 роки“, враховуючи рішення виконавчого комітету від 01.08.2016 № 610 “Про затвердження Концепції розподілу туристичного навантаження на громадський простір Львова“, з метою впорядкування екскурсійної діяльності у м. Львові виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити Положення про порядок проведення екскурсійної діяльності у м. Львові (додається).
2. Управлінню туризму департаменту розвитку здійснити організаційно-правові заходи для забезпечення виконання вимог Положення про порядок проведення екскурсійної діяльності у м. Львові.
           Відповідальний: начальник управління
           туризму департаменту розвитку.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань розвитку.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 05.06.2019 № 506


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення екскурсійної діяльності

у м. Львові


1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок проведення екскурсійної діяльності у м. Львові (надалі – Положення) розроблене з метою забезпечення надання якісного туристичного супроводу груп туристів і туристів, які здійснюють подорож індивідуально з гідами-перекладачами, екскурсоводами та іншими фахівцями туристичного супроводу на території м. Львова.

1.2. Положення про екскурсійну діяльність скероване на захист прав споживачів при наданні послуг з екскурсійної діяльності, забезпечення національних інтересів держави України, якісного та безпечного обслуговування туристів та екскурсантів у місті.
1.3. Львівська міська рада ініціює введення декларативного принципу провадження екскурсійної діяльності на території м. Львова.
1.4. Суб’єкти туристичної діяльності заявлятимуть (повідомлятимуть) про свій намір провадити екскурсійну діяльність через подання заяви-анкети, у якій підтверджуватимуть свою відповідність вимогам, встановленим у законі України Про туризм для цього виду туристичної діяльності.
1.5. Реєстр фахівців туристичного супроводу, який буде міститись на офіційному туристичному сайті Львівської міської ради, дозволить отримати достовірну і актуальну інформацію про кваліфікованих фахівців туристичного супроводу у м. Львові, тематику екскурсій.
1.6. У м. Львові видаватимуть бейдж екскурсовода/гіда-перекладача (ідентифікаційну професійну картку, надалі бейдж) з метою впровадження єдиного зразка ідентифікатора екскурсовода (гіда-перекладача та інших фахівців туристичного супроводу), складання реєстру реально працюючих фахівців туристичного супроводу, проведення аналізу наявних ресурсів у цій сфері.
1.7. Положення визначає організаційні та технологічні вимоги щодо порядку екскурсійного обслуговування на території м. Львова.
1.8. Дія Положення поширюється на юридичних і фізичних осіб, резидентів та нерезидентів України, які отримали право на постійне проживання в Україніфахівців туристичного супроводу, крім працівників об’єктів відвідування, діяльність яких пов’язана з наданням екскурсійних послуг, та юридичних і фізичних осіб – споживачів цих послуг.
1.9. Терміни, які вживаються у Положенні:
1.9.1. Бейдж (ідентифікаційна професійна картка) – нагрудний знак (посвідчення особи) екскурсовода (гіда-перекладача) з фотографією цієї особи, який діє на території м. Львова.
1.9.2. Гід-перекладач особа, яка володіє фаховою інформацією про місце перебування подорожуючих, визначні місця, об’єкти показу, а також володіє на високому рівні мовою іноземних туристів (належним чином підтвердженим документально) або загальнозрозумілою для них мовою, надає екскурсійні послуги учасникам туру у межах договору про надання туристичних послуг.
1.9.3. Дестинація країна, регіон, місто, село, місцевість, які є місцем відвідування під час туристичної подорожі або екскурсії.
1.9.4. Екскурсант учасник екскурсії, який перебуває у супроводі екскурсовода (гіда-перекладача) на пішохідній, велосипедній або автомобільній екскурсії.
1.9.5. Екскурсійна діяльність діяльність суб’єктів туристичної сфери (туроператорів, турагентств, туристично-екскурсійних, екскурсійних бюро, бюро гідів-перекладачів тощо) з організації та проведення екскурсій, а також надання послуг екскурсовода, гіда-перекладача.
1.9.6. Екскурсія туристична послуга, яка забезпечує задоволення пізнавальних, духовних, естетичних, інформаційних та інших потреб туриста або екскурсанта.
1.9.7. Екскурсовод фахівець, який володіє інформацією про місцевість перебування, визначні місця, їхню історію та визначних людей, під керівництвом якого здійснюється екскурсія.
1.9.8. Керівник групи особа, яка надає інформаційні, організаційні послуги та кваліфіковану допомогу учасникам туру у межах договору про надання туристичних послуг.
1.9.9. Маршрут екскурсії маршрут проходження екскурсійної групи визначними (цікавими) місцями, який супроводжується розповіддю екскурсовода.
1.9.10. Портфель екскурсовода умовна назва для означення збірки наочних матеріалів (фотографій, копій документів, карт тощо), у тому числі в електронному вигляді, які використовує екскурсовод під час екскурсії.
1.9.11. Туристичний супровід надання супроводження та екскурсійних послуг екскурсоводами та гідами-перекладачами у населених пунктах та на об’єктах показу, внутрішніми правилами яких це не заборонено, у межах даної адміністративної території, надання дорожньої інформації під час слідування туристичних груп до місця призначення. Надання відповідних послуг спортивними інструкторами, гірськими провідниками, ескортом велотурів, туристам, які здійснюють активні тури.
1.9.12. Фахівець туристичного супроводу екскурсовод, гід-перекладач, супроводжуючий групи туристів та туристів, які здійснюють подорож індивідуально, у поїздках по Україні та за кордон – це громадянин України або особа, яка постійно проживає на території України, що надає послуги на замовлення туристичних фірм або на замовлення туристів як фізична особа або фізична особа підприємець, спеціаліст з вищою, незакінченою вищою освітою, спеціальною освітою з природної місцевості, пройшов спеціалізовану фахову підготовку на курсах екскурсоводів, гідів-перекладачів, супроводжуючих туристичні групи або факультетах післядипломної освіти, підготував туристично-екскурсійний продукт, володіє необхідною і достатньою фаховою інформацією про місце проведення екскурсії.

2. Вимоги до проведення екскурсійної діяльності

2.1. Туристичний супровід, який здійснюється на території м. Львова, можуть надавати фахівці туристичного супроводу, громадяни України та особи, які постійно проживають на території України, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, які пройшли навчання відповідно до національного стандарту ДСТУ EN 15565:2016 (EN 15565:2008, IDT)
Туристичні послуги. Вимоги до професійної підготовки та кваліфікаційних програм для гідів“ (Tourism services – Requirements for the provision of professional tourist guide training and qualification programmes) (надалі – ДСТУ EN 15565:2016), зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності або уклали договір з туристичною фірмою.
2.2. Вимоги до навчання відповідно до ДСТУ EN 15565:2016 стосуються тих фахівців туристичного супроводу, які отримали диплом/cвідоцтво про навчання після 01.09.2016, до цього часу – пройшли спеціалізовану фахову підготовку на курсах екскурсоводів, гідів-перекладачів, супроводжуючих туристичні групи або факультетах післядипломної освіти.
2.3. Фахівцям туристичного супроводу при здійсненні туристичного супроводу у м. Львові рекомендовано мати при собі бейдж для їх ідентифікації.
2.4. Екскурсійні послуги у музеях, галереях, установах чи організаціях можуть надавати особи, які обслуговують об’єкти відвідування і які обіймають відповідні посади (останні надають екскурсійне обслуговування лише на цих об’єктах відвідування) або фахівці туристичного супроводу, які пройшли відповідну підготовку на спеціальних курсах і отримали у встановленому порядку погодження керівництва туристичного об’єкта для проведення екскурсії на цьому об’єкті.
2.5. Навчальні екскурсії з історії, літератури, львовознавства та інших предметів для учнів шкіл, ліцеїв, закладів професійно-технічної освіти, студентів вищих навчальних закладів, коледжів, інших навчальних закладів, курсів підготовки фахівців туристичного супроводу можуть проводити викладачі відповідного навчального предмету, а також працівники науково-дослідних установ, які здійснюють вузькопрофільні, науково-пізнавальні екскурсійні програми у межах наукової співпраці, викладачі курсів підготовки фахівців туристичного супроводу.
2.6. Офіційним документом, який дає право керівникові групи проводити навчальну та науково-пізнавальну екскурсію на території м. Львова, є наказ (витяг з наказу про проведення екскурсії), затверджений план проведення екскурсій установи (організації), яка організовує екскурсію. Бейдж, передбачений цим Положенням, для керівника групи для проведення таких екскурсій не потрібний.
3. Порядок отримання бейджа
3.1. Фахівці туристичного супроводу, які пройшли спеціалізовану професійну підготовку та отримали свідоцтво (диплом) про закінчення навчання, для здійснення професійної діяльності на території м. Львова подають заяву-анкету (додаток 1 до цього Положення) для отримання бейджа (додаток 2 до цього Положення) та підписують згоду на обробку персональних даних (додаток 3 до цього Положення).
3.1.1. Цією заявою-анкетою вони підтверджують (декларують) свою відповідність вимогам, встановленим у законі України Про туризм для цього виду туристичної діяльності.
3.1.2. Заява-анкета у письмовій формі подається до Центру надання адміністративних послуг (надалі – ЦНАП) або у його територіальні підрозділи особисто фахівцем туристичного супроводу/його уповноваженою особою (надалі – заявник).
3.2. Перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання бейджа:
3.2.1. Порядок подачі документів для отримання бейджа вперше:
3.2.1.1. Паспорт громадянина України або посвідка на постійне проживання іноземця чи особи без громадянства в Україні.
3.2.1.2. Документ, який посвідчує особу уповноваженої особи заявника, та документ, який підтверджує повноваження цієї особи (при подачі заяви-анкети уповноваженою особою заявника).
3.2.1.3. Документи про трудову діяльність, пов’язану з наданням послуг фахівця туристичного супроводу (документ про підтвердження постійного чи тимчасового працевлаштування у туристичній фірмі за наявності).
3.2.1.4. Свідоцтво (диплом) про проходження професійного навчання фахівця туристичного супроводу, що надаються закладами освіти та іншими організаціями, які надають послуги з навчання фахівців туристичного супроводу.
3.2.1.5. Документ, який засвідчує проходження навчання, пов’язаного з підвищенням кваліфікації як фахівця туристичного супроводу (за наявності).
3.2.1.6. Платіжно-розрахунковий документ, який підтверджує плату за бейдж на рахунок Львівського комунального підприємства “Центр розвитку туризму м. Львова“.
3.2.1.7. Дві кольорові фотокартки розміром 35 мм х 45 мм. Фотокартка повинна відповідати вимогам рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IКAO) Doc 9303. Фотографію у електронній формі можна надсилати на електронну адресу [email protected] з позначкою у полі Тема“ – “Фотографія на бейдж/прізвище, ім’я, по-батькові заявника“.
3.2.1.8. Заповнена заява-анкета.
Працівник ЦНАП здійснює сканування документів, які подаються заявником до заяви-анкети.
Оригінали документів (крім документа, який підтверджує сплату платежу) повертаються заявнику після оформлення заяви-анкети.
3.2.2. Порядок подачі документів для отримання бейджа на новий термін:
3.2.2.1. Заявник повинен подати заяву-анкету про видачу бейджа на новий термін у порядку, визначеному для отримання бейджа вперше, але обов’язково до заяви-анкети подати документи, які підтверджують навчання з підвищення кваліфікації фахівця туристичного супроводу протягом строку дії попереднього бейджа.
3.2.3. Порядок подачі документів для оформлення бейджа у зв’язку з обміном замість втраченого або пошкодженого:
3.2.3.1. У разі втрати або пошкодження виданого бейджа видається його дублікат. Для цього заявник повинен подати заяву-анкету про видачу дубліката бейджа у порядку, визначеному для отримання бейджа вперше.
3.2.3.2. Строк дії дубліката бейджа не може перевищувати строку, який зазначався у втраченому або пошкодженому бейджі.
3.2.4. Порядок подачі документів для оформлення бейджа у зв’язку з обміном у разі зміни інформації, внесеної до бейджа:
3.2.4.1. У разі зміни інформації, внесеної до бейджа (зміна прізвища, імені, по батькові, володіння іноземними мовами тощо), видається новий бейдж. Для цього заявник подає заяву-анкету про видачу нового бейджа у порядку, визначеному для отримання бейджа вперше.
3.2.4.2. Документи для обміну бейджа можуть бути подані до закінчення строку його дії, протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій).
3.3. Заява-анкета заповнюється українською мовою, прізвище та ім’я дублюються латинськими літерами відповідно до встановлених правил транслітерації.
3.4. Видані компетентними органами іноземної держави документи засвідчуються у встановленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.
3.5. У разі виявлення факту подання не всіх необхідних документів або подання документів, оформлення яких не відповідає вимогам законодавства, працівник ЦНАП інформує заявника про відмову у прийнятті документів із зазначенням підстав такої відмови.
3.6. Заявник має право повторно звернутися у ЦНАП у разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими йому було відмовлено у прийнятті документів.
3.7. Заявник власним підписом підтверджує правильність внесених до заяви-анкети відомостей про особу.
3.8. Заява-анкета з пакетом документів розглядається робочою групою з питань видачі бейджів. До складу робочої групи входить не менше 3 осіб: 2 представники Львівського комунального підприємства “Центр розвитку туризму м. Львова“, 1 представник управління туризму департаменту розвитку, 1 представник громадської ради при управлінні туризму департаменту розвитку (за згодою).
3.9. Підстави для відмови у наданні бейджа:
3.9.1. Відсутність документів, які підтверджують постійне проживання заявника на території України.
3.9.2. Представник особи, який звернувся стосовно видачі бейджа, не має документа, який підтверджує його повноваження як уповноваженої особи заявника.
3.9.3. Заявник подав не у повному обсязі документи або інформацію, що необхідні для оформлення та видачі бейджа.
3.9.4. Дані, отримані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, не підтверджують інформації, наданої заявником.
3.10. У разі прийняття рішення про відмову у видачі бейджа за результатами розгляду робочою групою заяви-анкети та поданих документів надається письмова відповідь, у тому числі засобами електронного листування, з обгрунтуванням причин відмови.
3.11. Заявник має право повторно звернутися у разі усунення обставин, у зв’язку з якими йому було відмовлено у видачі бейджа.
3.12. Термін розгляду заяви-анкети робочою групою протягом 30 календарних днів з дня оформлення заяви-анкети для отримання бейджа.
3.13. Порядок видачі бейджа:
3.13.1. У разі прийняття рішення про видачу бейджа за результатами розгляду заяви-анкети та поданих документів заявник отримує бейдж у Львівському комунальному підприємстві “Центр розвитку туризму м. Львова“ з 09.00 год. до 12.30 год. та з 14.00 год. до 17.30 год. двічі на тиждень, у вівторок та четвер, у робочі дні.
3.13.2. До заяви-анкети вносяться відомості про те, що заявник отримав бейдж із зазначенням номеру бейджа та строку, на який він виданий; проставляється підпис заявника із зазначенням дати отримання бейджа; прізвище та ініціали, підпис (із зазначенням дати) працівника управління туризму департаменту розвитку (Львівського комунального підприємства “Центр розвитку туризму м. Львова“), на якого згідно з його службовими обов’язками покладено функції з видачі бейджа.
3.13.3. Якщо заявник не отримав бейдж протягом шести місяців з дня його оформлення, працівник письмово (у тому числі засобами електронного листування) попереджає заявника про знищення бейджа у разі його неотримання протягом року з дня його оформлення.
3.14. Бейдж вважається недійсним, анулюється та знищується у разі:
3.14.1. Неотримання його заявником протягом року.
3.14.2. Обміну у зв’язку зі зміною інформації, внесеної до бейджа.
3.14.3. Виявлення помилки в інформації, внесеній до бейджа.
3.14.4. Непридатності бейджа для подальшого використання.
3.14.5. Якщо він заявлений як втрачений та прийнято рішення про оформлення нового бейджа.
3.14.6. Смерті особи, якій було видано бейдж.
3.14.7. Закінчення строку його дії або прийняття рішення про обмін бейджа до закінчення строку його дії.
3.15. Знищення бейджа здійснюється не рідше одного разу на місяць після розгляду документів робочою групою, яка складає акт про знищення бейджа у трьох примірниках.
3.16. За оформлення (у тому числі замість втраченого, пошкодженого), обмін бейджа справляється плата відповідно до затверджених розрахунків на вказаний у заяві-анкеті рахунок Львівського комунального підприємства “Центр розвитку туризму м. Львова“.
3.17. При виявленні заявником помилки в інформації, внесеній до бейджа, яка була допущена при оформленні бейджа працівником Львівського комунального підприємства “Центр розвитку туризму м. Львова“, заявник подає заяву-анкету на обмін бейджа. Новий бейдж видається заявникові безоплатно.
3.18. Строк дії бейджа – 3 роки з моменту подачі анкети-заяви для його отримання.
3.19. Відомості, внесені до заяви-анкети та долучені до неї копії документів, зберігаються у архіві Львівського комунального підприємства “Центр розвитку туризму м. Львова“ відповідно до номенклатури справ, а у електронному вигляді – у інформаційних базах управління туризму департаменту розвитку та Львівського комунального підприємства “Центр розвитку туризму м. Львова“.
4. Прикінцеві положення

4.1. Фахівцям туристичного супроводу при здійсненні туристичного супроводу рекомендується мати при собі бейдж, отриманий у Львівській міській раді у порядку, визначеному цим Положенням.
4.2. Субєкти туристичної діяльності зобовязані залучати до надання туристичних послуг осіб, які відповідають встановленим законодавством відповідним кваліфікаційним вимогам.
4.3. Особа, яка надає екскурсійні послуги, зобовязана до укладення договору на екскурсійне обслуговування надати екскурсанту необхідну і достовірну інформацію щодо екскурсійного обслуговування, його видів і особливостей, кваліфікації екскурсовода, про порядок і строки оплати екскурсійних послуг, а також надати екскурсанту на його прохання іншу інформацію з питань екскурсійного обслуговування.
4.4. До розробки аудіоекскурсії, віртуальної або іншої інтерактивної екскурсії, екскурсії для осіб з інвалідністю, яка буде використовуватися на території м. Львова, повинні залучатися екскурсоводи з відповідною кваліфікацією.
4.5. Автобусні, автомобільні та велосипедні екскурсійні маршрути повинні розроблятися відповідно до Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306. Екскурсійні, туристичні автобуси, автомобілі та велосипеди зобов’язані зупинятися у зонах паркування туристичного транспорту та на велостоянках у м. Львові.
4.6. Управління туризму департаменту розвитку на підставі виданих бейджів веде реєстр фахівців туристичного супроводу, здійснює аналіз наявних туристичних ресурсів у цій сфері.
4.7. Львівське комунальне підприємствоЦентр розвитку туризму м. Львова здійснює організаційний і технічний супровід видачі бейджів, забезпечення доступу до інформації про фахівців туристичного супроводу на інформаційних туристичних ресурсах Львівської міської ради.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління
туризму Л. Остапчук


Додатки 1, 2, 3 до Положення.docxДодатки 1, 2, 3 до Положення.docx