УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення774


від 08/16/2019

Про затвердження Порядку надання одноразової виплати мешканцям Львівської міської територіальної громади, які підписали у 2019-2021 роках контракт для проходження військової служби у Збройних Силах України

Первинна редакція

документ.docxдокумент.docxЗміни
згідно з рішенням виконкому 277-2020; 97-2021; 412-2021
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 16.08.2019 № 774' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 16.08.2019 № 774' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 16.08.2019 № 774'


Остаточна редакція


Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою забезпечення додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту мешканців м. Львова, які прийняті на військову службу за контрактом до Збройних Сил України у 2019 році, відповідно до ухвали міської ради від 06.06.2019 № 5088 “Про внесення змін до ухвали міської ради від 19.06.2014 № 3432 “Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова“ виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити Порядок надання одноразової виплати мешканцям Львівської міської територіальної громади, які підписали у 2019-2021 роках контракт для проходження військової служби у Збройних Силах України (додається).
2. Управлінню соціального захисту департаменту гуманітарної політики проводити виплату одноразової матеріальної допомоги мешканцям м. Львова, які прийняті на військову службу за контрактом до Збройних Сил України у 2019 році, за КПКВК МБ 0813242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення“ за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на 2019 рік.
Відповідальний: начальник управління
соціального захисту департаменту
гуманітарної політики.
3. Управлінню соціального захисту департаменту гуманітарної політики, департаменту фінансової політики передбачити кошти у міському бюджеті м. Львова на 2019-2020 роки, необхідні для виконання цього рішення.
Відповідальні: начальник управління
соціального захисту департаменту
гуманітарної політики, директор
департаменту фінансової політики.
4. Це рішення набирає чинності з дня прийняття ухвали міської ради від 06.06.2019 № 5088 “Про внесення змін до ухвали міської ради від 19.06.2014 № 3432 “Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова“.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 16.08.2019 774

ПОРЯДОК
надання одноразової виплати мешканцям Львівської міської
територіальної громади, які підписали у 2019-2021 роках контракт
для проходження військової служби у Збройних Силах України


1. Порядок надання одноразової виплати мешканцям Львівської міської територіальної громади, які підписали у 2019-2021 роках контракт для проходження військової служби у Збройних Силах України (надалі – Порядок) визначає порядок надання одноразової виплати мешканцям Львівської міської територіальної громади, у тому числі внутрішньо переміщеним особам, які (внутрішньо переміщені особи) перебувають не менш як один рік на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб за місцем фактичного проживання в межах Львівської міської територіальної громади на дату підписання контракту, які підписали (підпишуть) контракт для проходження військової служби у Збройних Силах України у період з 6 червня 2019 року по 31 грудня 2021 року на строк не менше трьох років для проходження військової служби у Збройних Силах України та зараховані до списків особового складу військових частин Збройних Сил України, які включені у додаток 1 до Директиви Генерального Штабу Збройних Сил України від 08.01.2019 № Д3ДСК (надалі – одноразова виплата) і на момент підписання контракту одночасно відповідали таким вимогам:
1.1. Перебували на військовому обліку в одному з об’єднаних районних/районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, який знаходиться на території Львівської міської територіальної громади, і підписали контракт для проходження військової служби у Збройних Силах України.
1.2. Місце проживання (для військовослужбовців з числа внутрішньо переміщених осіб місце фактичного проживання/перебування) зареєстроване на території Львівської міської територіальної громади.
2. Право на одноразову виплату поширюється також на військовослужбовців, які під час проходження військової служби у Збройних Силах України підписали повторний контракт на строк не менше трьох років для подальшого проходження військової служби у Збройних Силах України та проходять військову службу безпосередньо у військових частинах Збройних Сил України, які включені у додаток 1 до Директиви Генерального Штабу Збройних Сил України від 08.01.2019 № Д3ДСК і місце проживання яких (для військовослужбовців з числа внутрішньо переміщених осіб місце фактичного проживання/перебування) зареєстроване на території Львівської міської територіальної громади, після їх особистого звернення до військового комісара одного з об’єднаних районних/районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, який знаходиться на території Львівської міської територіальної громади.
3. Підставою для отримання одноразової виплати є подання військового комісара одного з об’єднаних районних/районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, який знаходиться на території Львівської міської територіальної громади (за територіальністю за зареєстрованим місцем проживання/перебування на обліку для внутрішньо переміщених осіб) за формою (додаток до цього Порядку).
4. До подання військовим комісаром одного з об’єднаних районних/ районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, який знаходиться на території Львівської міської територіальної громади, додаються такі документи щодо особи, яка прийнята на військову службу за контрактом:
4.1. Копія паспорта (1, 2, 10, 11, 12 сторінки)/копія паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм з наявним оригіналом довідки про реєстрацію місця проживання (додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207).
4.2. Копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
4.3. Довідка з місця проживання про склад сім’ї і реєстрації, яка дійсна протягом одного місяця з дня видачі (подається особами, які зареєстровані на території Львівської міської територіальної громади).
4.4. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видана відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 352) подається внутрішньо переміщеною особою.
4.5. Витяг з наказу командира військової частини про зарахування до списку особового складу частини.
4.6. Копія контракту.
4.7. Інформація про рахунок у банківській установі.
5. Копії документів завіряються військовим комісаром об’єднаного районного/районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який знаходиться на території Львівської міської територіальної громади, у встановленому законодавством порядку та скріплюються печаткою.
6. Рішення про надання одноразової виплати (відмову у наданні) оформляється протоколом, який зберігається разом з документами у планово-фінансовому відділі управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики, на підставі яких прийняте відповідне рішення.
7. Про прийняте рішення отримувач одноразової виплати повідомляється письмово або смс-повідомленням відповідно до законодавства України.
8. Одноразова виплата надається у 2019-2021 роках особам, визначеним у пунктах 1, 2 цього Порядку, і виплачується у грошовій формі у розмірі 25 000 грн. на особові рахунки отримувачів, відкриті ними в установах уповноважених банків.
9. Одноразова виплата надається військовослужбовцям, які підписали контракт/повторний контракт, лише один раз.
10. Підставою для здійснення виплати одноразової виплати є наказ начальника управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики та виплатні відомості, подані заступником начальника управління – начальником відділу пільг, соціальних допомог та компенсаційних виплат управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики.
11. Виплату одноразової виплати здійснює планово-фінансовий відділ управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Львівської міської територіальної громади на 2019-2021 роки за КПКВК МБ 0813242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення“.
12. Отримання особою одноразової виплати відповідно до цього Порядку не є підставою для відмови в отриманні матеріальної допомоги з інших джерел.
13. Військові комісари об’єднаних районних/районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які знаходяться на території Львівської міської територіальної громади, несуть відповідальність за достовірність поданої інформації у встановленому законодавством порядку.“.
Керуючий справами
виконкому Н. Алєксєєва


Віза:
Начальник управління
соціального захисту І. Кобрин
Додаток
до Порядку надання одноразової
              виплати мешканцям Львівської
              міської територіальної громади,
              які підписали у 2019-2021 роках
              контракт для проходження
              військової служби у Збройних
              Силах України


Кутовий штамп Управління соціального захисту
установи департаменту гуманітарної
політики Львівської міської ради

ПОДАННЯ
на одноразову виплату мешканцям
Львівської міської територіальної громади, які
підписали у 2019-2021 роках контракт для проходження
військової служби у Збройних Силах України
від “___“ ___________ 2021 року № _____


________________________________________________________________ об’єднаний районний/районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, який знаходиться на території Львівської міської територіальної громади, подає документи для прийняття рішення щодо надання одноразової виплати ___________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові особи, яка прийнята на військову службу за контрактом)

реєстраційний номер облікової картки платника податків _______________,
який (-а) перебував (-ла) на обліку у ____________________________ об’єднаному районному/районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, який знаходиться на території Львівської міської територіальної громади, та підписав (-а) у 2019-2021 роках (необхідне підкреслити) контракт на строк ____________ роки для проходження військової служби у Збройних Силах України та зарахований (-а) до списків особового складу військових частин Збройних Сил України, які включені у додаток 1 до Директиви Генерального Штабу Збройних Сил України від 08.01.2019 № Д3ДСК.
Контактний номер телефону особи, на яку скеровується подання ________________________ .

Підтверджую, що _______________________________________________
(прізвище, ініціали особи, на яку скеровується подання)
дає згоду на збір, обробку та використання персональних даних, необхідних для надання одноразової виплати.
До подання додається:
1. Копія паспорта (заповнені сторінки).
2. Копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
3. Довідка про реєстрацію місця проживання/довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
4. Витяг з наказу командира військової частини про зарахування до списку особового складу частини.
5. Копія контракту.
6. Інформація про рахунок у банківській установі.Військовий комісар ______________________ (звання, прізвище, ініціали)


М. П.

Начальник управління
соціального захисту І. Кобрин