УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення697


від 08/05/2016

Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво гр. Кобрин К. - В. С. зблокованих шестиквартирних житлових будинків на вул. Загородній, 47 зі знесенням існуючого будинку
Розглянувши звернення громадянки Кобрин Катерини-Віри Степанівни від 25.05.2016 (зареєстроване у Львівській міській раді 25.05.2016 за № 3-К-24608/АП-Л-24), містобудівний розрахунок на будівництво зблокованих шестиквартирних житлових будинків на вул. Загородній, 47, беручи до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 28.08.2013 № 8560162, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на будівництво громадянкою Кобрин Катериною-Вірою Степанівною зблокованих шестиквартирних житлових будинків на вул. Загородній, 47 зі знесенням існуючого будинку (додаються).
2. Громадянці Кобрин Катерині-Вірі Степанівні:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для реєстрації декларації (дозволу) про початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з економічних питань та містобудування.Львівський міський голова А. Садовий


                   Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 05.08.2016 № 697

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво громадянкою Кобрин Катериною-Вірою Степанівною
зблокованих шестиквартирних житлових будинків на вул. Загородній, 47
зі знесенням існуючого будинку


1. Загальні дані

1.1. Назва об’єкта будівництвабудівництво громадянкою Кобрин Катериною-Вірою Степанівною зблокованих шестиквартирних житлових будинків на вул. Загородній, 47 зі знесенням існуючого будинку.
1.2. Інформація про замовникагромадянка Кобрин Катерина-Віра Степанівна, с. Холодновідка, вул. І. Вільде, 2/2.
1.3. Наміри забудови – будівництво зблокованих шестиквартирних житлових будинків на вул. Загородній, 47 зі знесенням існуючого будинку.
1.4. Адреса будівництва або місце розташування об’єктам. Львів, вул. Загородня, 47.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою – витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 28.08.2013 № 8560162 (для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
1.6. Площа земельної ділянки – 0,0784 га.
1.7. Цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови.
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності) – генеральний план забудови міста, затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, зонінг Залізничного та Шевченківського районів, затверджений ухвалою міської ради від 21.05.2015 4657.
1.9. Функціональне призначення земельної ділянки – землі житлової забудови.
1.10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва (орієнтовні) будівництво зблокованих шестиквартирних житлових будинків на вул. Загородній, 47:
1.10.1. Площа земельної ділянки – 0,0874 га.
1.10.2. Площа забудови – 480,70 кв. м.
1.10.3. Житлова площа – 538,10 кв. м.
1.10.4. Загальна площа – 1257,72 кв. м.
1.10.5. Кількість квартир – 12.
1.10.6. Поверховість – 3.
1.10.7. Будівельний об’єм – 2870,95 кв. м.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висота будівлі – 12,10 м (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 50 % (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)не вимагається
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудовиоб’єкт (зблоковані шестиквартирні житлові будинки на вул. Загородній, 47) запроектувати у межах відведеної земельної ділянки (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 28.08.2013 № 8560162 (для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“ з забезпеченням протипожежних розривів, нормативної тривалості інсоляції, нормативних вимог до забудови ділянки.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони памяток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) будівництво зблокованих житлових будинків передбачено у кварталі житлової забудови. При будівництві зблокованих житлових будинків на вул. Загородній, 47 врахувати масштаб забудови вулиці та архітектурне завершення.
2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до існуючих будинків та спорудпроектування здійснювати з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“, нормативних документів та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“.
Врахувати недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови з влаштуванням необхідних інженерно-технічних заходів з усунення аварійних ситуацій на прилеглих до території цього об’єкта будинках, загрози обвалу їх несучих конструкцій, нанесення матеріальних збитків мешканцям та майновому фонду.
Окремим розділом розробити проект організації будівельних робіт із забезпечення безпеки переміщення техніки та будівельних матеріалів в умовах ущільненої забудови кварталу та провести його державну експертизу до початку затвердження декларації на виконання будівельних робіт (дозволу на будівництво зблокованих будинків).
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – згідно з ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення благоустрою)розробити проект благоустрою території в ув’язці з існуючим благоустроєм вул. Загородньої. Передбачити нормативне розміщення дитячого ігрового, відпочинкового, господарського майданчиків та гостьової автостоянки відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами). Розробити вертикальне планування території з відводом поверхневих вод у дощову каналізацію. Територію будівництва огородити, проект огорожі повинен відповідати вимогам рішення виконавчого комітету від 09.09.2011 № 834 “Про затвердження Положення про порядок влаштування огорож у м. Львові“. Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку підїзди та підходи до проектованого обєкта запроектувати з вул. Загородньої.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспортупроектом передбачити нормативну кількість машино-місць відповідно до ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщиниділянка забудови на вул. Загородній, 47 знаходиться поза межами історичного ареалу міста.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення – не вимагається.Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури Ю. Чаплінський