УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення626


від 08/08/2014

Про затвердження Положення про порядок звільнення учасників антитерористичної операції, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції – мешканців м. Львова від сплати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій незалежно від форми власності житлового фонду

Зміни
згідно з рішеннями виконкому: 872-2014; 19-2015; 139-2016
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 08.08.2014 № 626' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішень виконавчого комітету від 08.08.2014 № 625 та ві■ Database 'Документи ЛМР', View 'Рішення', Document 'Про внесення змін до рішень виконавчого комітету від 05.04.2002 № 162, від 3'
Втратив чинність
згідно з рішенням виконкому від 28.04.2017 № 352
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про затвердження Положення про надання особам, статус яких визначен■


З метою надання додаткових гарантій соціального захисту учасникам антитерористичної операції, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих під час здійснення антитерористичної операції – мешканцям м. Львова, керуючись ст. ст. 34, 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, відповідно до ухвали міської ради від 31.07.2014 № 3700 “Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей – мешканців м. Львова“ виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити Положення про порядок звільнення учасників антитерористичної операції, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції – мешканців м. Львова від сплати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій незалежно від форми власності житлового фонду (додається).
2. Управлінню соціального захисту департаменту гуманітарної політики проводити відшкодування коштів організаціям за звільнення учасників антитерористичної операції, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції від сплати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій за КТКВК 091207 “Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу“ за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на 2014 рік.
           Відповідальний: начальник
           управління соціального захисту
           департаменту гуманітарної політики.
3. Департаменту “Адміністрація міського голови“ оприлюднити це рішення у засобах масової інформації.
           Відповідальний: директор
           департаменту “Адміністрація
           міського голови“.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.




Перший заступник
міського голови О. Синютка



                   Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 08.08.2014 № 626

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок звільнення учасників антитерористичної операції,
членів їхніх сімей та членів сімей загиблих під час участі в
антитерористичній операції – мешканців м. Львова від сплати
за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій
незалежно від форми власності житлового фонду


1. Положення про порядок звільнення учасників антитерористичної операції, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції – мешканців м. Львова від сплати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій незалежно від форми власності житлового фонду (надалі – Положення) визначає порядок звільнення учасників антитерористичної операції, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції, які зареєстровані у м. Львові, від сплати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій незалежно від форми власності житлового фонду.
2. Дія Положення поширюється також на учасників антитерористичної операції, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції, місце проживання яких зареєстроване у м. Винники, смт. Рудно та смт. Брюховичі, при умові, що у відповідних місцевих бюджетах не передбачено коштів для відшкодування витрат організаціям за звільнення учасників антитерористичної операції, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції від сплати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій.
3. Право на звільнення від сплати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій відповідно до Положення надається:
3.1. Учасникам антитерористичної операції та членам їхніх сімей за місцем реєстрації у м. Львові (незалежно від кількості зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб та загальної площі квартири (приміщення).
3.2. Членам сімей учасників антитерористичної операції за місцем реєстрації у м. Львові (незалежно від кількості зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб та загальної площі квартири (приміщення) у разі, якщо учасник антитерористичної операції не зареєстрований у м. Львові.
3.3. Членам сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції за місцем реєстрації у м. Львові (незалежно від кількості зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб та загальної площі квартири (приміщення).
3.4. Членам сімей померлих внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час участі в антитерористичній операції, за місцем реєстрації у м. Львові (незалежно від кількості зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб та загальної площі квартири (приміщення).
4. У разі реєстрації учасників антитерористичної операції та членів їх сімей за різними адресами реєстрації у м. Львові право на звільнення від сплати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій відповідно до Положення надається лише на одне житлове приміщення/будинок за вибором (незалежно від кількості зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб та загальної площі квартири (приміщення).
5. До членів сім’ї учасників антитерористичної операції належать дружина (чоловік), неповнолітні діти (до 18 років).
6. До членів сім’ї загиблих під час участі в антитерористичній операції, які не перебували у шлюбі, належать мати (батько).
7. Для звільнення від сплати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій особи, зазначені у пунктах 3, 5 цього Положення, подають до відділу соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики за місцем реєстрації заяву за встановленою формою (додаток до цього Положення).
8. До заяви додаються такі документи:
8.1. Копія паспорта (1, 2, 11, 12 сторінки).
8.2. Копія ідентифікаційного номера (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
8.3. Оригінал довідки з місця реєстрації про склад сім’ї (форма 2).
8.4. Довідка, видана та скріплена печаткою уповноважених органів (зокрема Міністерства оборони України (військовими комісаріатами, військовими частинами тощо), Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій тощо або їх територіальними органами (надалі – уповноважені органи), про призов учасника антитерористичної операції на військову службу на виконання Указів Президента України від 17.03.2014 № 303/2014 “Про часткову мобілізацію“, від 06.05.2014 № 454/2014 “Про часткову мобілізацію“ та від 22.07.2014 № 607/2014 “Про часткову мобілізацію“.
8.5. Копія свідоцтва про шлюб (при потребі, для осіб, зазначених у пункті 5 цього Положення).
8.6. Копія свідоцтва про народження (при потребі, для осіб, зазначених у пункті 6 цього Положення).
8.7. Копія свідоцтва про смерть (для членів сім’ї загиблих під час участі в антитерористичній операції).
9. Під час подання копій документів заявники надають їх оригінали для огляду та засвідчення їх копій працівником відділу соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики, який приймає документи від заявника.
10. Заява, оформлена належним чином (зокрема з долученням всіх необхідних документів), є підставою для включення відділом соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики особи (сім’ї) у списки учасників антитерористичної операції, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції – мешканців м. Львова, які мають право на звільнення від сплати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій відповідно до цього Положення.
11. При прийнятті рішення про включення особи (сім’ї) у списки учасників антитерористичної операції, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції – мешканців м. Львова, які мають право на звільнення від сплати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, відділи соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики обов’язково враховують акти обстеження матеріально-побутових умов сімей, складені Львівським міським територіальним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
12. У разі, якщо до заяви не додані всі необхідні документи або додані документи, оформлені неналежним чином, тощо, відділ соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики протягом 10 днів з дня прийняття відповідної заяви надає відповідь на звернення (заяву) заявника, у якій обгрунтовує неможливість звільнення від сплати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій у зв’язку з відсутністю передбачених цим Положенням документів, неналежним їх оформленням тощо, з зазначенням вичерпного переліку відсутніх документів, неналежно оформлених тощо.
13. Списки учасників антитерористичної операції, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції – мешканців м. Львова, які мають право на звільнення від сплати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій відповідно до цього Положення, щомісячно, не пізніше 25 числа, передаються відділом соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики до організацій, які нараховують плату за користування житлом (квартирну плату).
14. Організації, які нараховують плату за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, звільняють від сплати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій осіб (сім’ї), яких відділами соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики включено до списків учасників антитерористичної операції, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції – мешканців м. Львова, які мають право на звільнення від сплати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій відповідно до цього Положення.
15. Організації, які нараховують плату за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, подають відділам соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики інформацію про нараховані суми звільнення від плати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій за попередній місяць за формою “2-пільга“ у паперовому та електронному (підтверджується протоколом передачі файлу) форматі щомісячно, не пізніше 4 числа.
16. Після проведення розрахунків з організаціями, які нараховують плату за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, відділи соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики забезпечують подання у відділи фінансів управління фінансів департаменту фінансової політики інформації про фактично нараховані суми звільнення від плати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій для проведення розрахунків за надані послуги за попередній місяць.
17. Підставою для відшкодування коштів організаціям за звільнення учасників антитерористичної операції, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції – мешканців м. Львова від плати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій є акти звіряння розрахунків за надані послуги.
18. Якщо серед зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку є особи, які мають право на пільги, передбачені законодавством України та місцевими нормативно-правовими документами, і користуються ними, сума, яка підлягає відшкодуванню згідно з цим Положенням, визначається з врахуванням наявних пільг.
19. Учасники антитерористичної операції, члени їхніх сімей мають право на звільнення від сплати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій з дня, наступного за днем прийняття ухвали міської ради від 31.07.2014 № 3700 “Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей – мешканців м. Львова“, але не раніше ніж з дня участі в антитерористичній операції.
20. Члени сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції мають право на звільнення від сплати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій з дня, наступного за днем прийняття ухвали міської ради від 31.07.2014 № 3700 “Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей – мешканців м. Львова, але не раніше ніж з дня смерті.




Керуючий справами виконкому М. Литвинюк

Віза:

В. о. начальника управління
соціального захисту І. Кобрин



               Додаток
             до Положення про порядок звільнення
             учасників антитерористичної операції,
             членів їхніх сімей та членів сімей
             загиблих під час участі в
             антитерористичній операції – мешканців
             м. Львова від сплати за послуги з
             утримання будинків та прибудинкових
             територій незалежно від форми
             власності житлового фонду

ЗАЯВА
про звільнення від сплати за
послуги з утримання будинків та
прибудинкових територій


Кому _______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
від (уповноважений представник сім’ї) ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
зареєстрований (-а)___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові чоловіка/дружини ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
адреса реєстрації чоловіка/дружини _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
паспорт: серія _____________№ ____________________, виданий ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________ “____“ _______________ _______ р.
Ідентифікаційний № __________________, контактний телефон ____________________

Категорія особи, яка має право на звільнення від сплати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій (необхідне підкреслити):
учасник антитерористичної операції; член сімї учасника антитерористичної операції; член сімї загиблого під час участі в антитерористичній операції.

Додаткова інформація (у разі необхідності):________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

Я усвідомлюю, що наведені мною відомості про склад сім’ї, соціальний статус, які вплинули або могли вплинути на встановлення права на звільнення від сплати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, будуть перевірені згідно з законодавством України.
Про відмову у встановленні права на звільнення від сплати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій у разі подання неповних чи недостовірних відомостей про сім’ю, які необхідні для встановлення права на звільнення від сплати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, зазначених мною у заяві, мене попереджено.
У зв’язку з цим мене повідомлено про умови та порядок звільнення від сплати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, про права осіб, стосовно яких здійснюється обробка персональних даних, мету збору та осіб, яким передаються такі дані.



“____“_____________ 20 ___ року __________________________________________
(підпис заявника, уповноваженого представника)