УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення551


від 06/14/2019

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ “Акіта Україна“ багатофункційного комплексу з вбудованими приміщеннями громадського призначення, закладом перебування дітей дошкільного віку, житловими одиницями у верхніх поверхах, трансформаторною підстанцією, даховою котельнею та підземною автостоянкою на вул. Замарстинівській, 134-А у м. Львові
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Акіта Україна“ від 07.06.2019 (зареєстроване у Львівській міській раді 07.06.2019 за № 2-17566/АП-2401), містобудівний розрахунок на будівництво багатофункційного комплексу з вбудованими приміщеннями громадського призначення, закладом перебування дітей дошкільного віку, житловими одиницями у верхніх поверхах, трансформаторною підстанцією, даховою котельнею та підземною автостоянкою на вул. Замарстинівській, 134-А у м. Львові, беручи до уваги витяг з Державного земельного кадастру від 11.06.2019 № НВ-4609988132019, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 24.05.2019 № 167861110, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 26.06.2018 № 129004474, договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 26.04.2019 за № Ш-4164, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво багатофункційного комплексу з вбудованими приміщеннями громадського призначення, закладом перебування дітей дошкільного віку, житловими одиницями у верхніх поверхах, трансформаторною підстанцією, даховою котельнею та підземною автостоянкою на вул. Замарстинівській, 134-А у м. Львові (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Акіта Україна“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 14.06.2019 № 551

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатофункційного комплексу з вбудованими
приміщеннями громадського призначення, закладом перебування
дітей дошкільного віку, житловими одиницями у верхніх поверхах,
трансформаторною підстанцією, даховою котельнею та підземною
автостоянкою на вул. Замарстинівській, 134-А у м. Львові

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Замарстинівській, 134-А.
1.2. Інформація про замовникатовариство з обмеженою відповідальністю “Акіта Україна“, м. Львів, вул. Залізнична, 32/4.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,7585 га (кадастровий номер 4610137500:05:002:0089) – 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування будівлі змішаного використання: з житловими квартирами на верхніх поверхах і розміщенням у нижніх поверхах обєктів ділового, культурного, обслуговуючого комерційного призначення відповідно до договору оренди землі, зареєстрованого у Львівській міській раді 26.04.2019 за № Ш-4164, терміном дії до 11.03.2029.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Г-2 – торгово-ділові зони місцевого значення відповідно до детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 03.11.2017 № 1002Про затвердження детального плану території у районі вул. В. Липинського“.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 58,3 м (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі). При необхідності граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 34,3 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 615 чол./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (будівництво багатофункційного комплексу з вбудованими приміщеннями громадського призначення, закладом перебування дітей дошкільного віку, житловими одиницями у верхніх поверхах, трансформаторною підстанцією, даховою котельнею та підземною автостоянкою на вул. Замарстинівській, 134-А у м. Львові) запроектувати з дотриманням діючих будівельних норм у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610137500:05:002:0089). Відстань від об’єкта проектування до червоної лінії вул. А. Лінкольна – 1,00 м, з північної сторони до існуючої будівлі – 18,00 м, зі східної сторони до існуючої будівлі – 20,00 м.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)проектування здійснювати відповідно до діючих будівельних норм.
Обєкт знаходиться поза межами зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – відповідно до діючих будівельних норм.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський