УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення407


від 04/13/2018

Про надання висновку щодо доцільності залучення ЛКП “Зелене місто“ кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для реалізації проекту поводження з твердими побутовими відходами у м. ЛьвовіКеруючись постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 № 541 “Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій“, беручи до уваги Угоду про наміри щодо підготовки кредитного фінансування від 21.07.2017, виконавчий комітет вирішив:
надати висновок щодо доцільності залучення Львівським комунальним підприємством “Зелене місто“ кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для реалізації проекту поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові згідно з додатком.Львівський міський голова А. СадовийДодаток
до рішення виконкому
від 13.04.2018 № 407

ВИСНОВОК
щодо доцільності залучення Львівським комунальним

підприємством “Зелене місто“ кредиту від Європейського
банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для реалізації проекту
поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові

1. Зміст, цілі, завдання та очікувані результати

1.1. Кредит Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) надається Львівському комунальному підприємству “Зелене місто“ для реалізації проекту поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові.
1.2. Зміст проекту:
1.2.1. Цей проект є логічним послідовним кроком вирішення питання поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові. Головною метою проекту є створення необхідних передумов для змін у поводженні з твердими побутовими відходами у м. Львові.
1.2.2. Результатами впровадження проекту буде:
1.2.2.1. Завершення першої фази рекультивації сміттєзвалища у с. Великі Грибовичі, що дозволить виконати першочергові роботи на зонах зсуву, очистити наявний фільтрат, зібрати та нейтралізувати отриманий біогаз.
1.2.2.2. Завершення першої фази будівництва сміттєпереробного комплексу, що дозволить приймати та переробляти до 240 тис. т/рік твердих побутових відходів.
1.2.2.3. Створення та розвиток мережі об’єктів збору, сортування та переробки твердих побутових відходів у м. Львові.
1.2.3. Проект передбачає створення стратегічного підходу до поводження з твердими побутовими відходами, розвиток та модернізацію інфраструктури збору, сортування і переробки твердих побутових відходів та здійснення необхідних заходів щодо рекультивації сміттєзвалища у с. Великі Грибовичі.
1.3. Обсяг та валюта кредиту – 25,0 млн. євро або еквівалент національної валюти за офіційним курсом Національного банку України на дату зарахування коштів на рахунок позичальника.
2. Вплив проекту на економічний і соціальний розвиток
відповідної території

2.1. Населення міста Львова складає близько 750 тис. мешканців, загальний обсяг продукування твердих побутових відходів складає 240 тис. т/рік. До травня 2016 року тверді побутові відходи збирались та захоронювались без сортування та попередньої обробки на сміттєзвалищі у с. Великі Грибовичі. У зв’язку з пожежею та зсувом на сміттєзвалищі у травні-червні 2016 року захоронення відходів на вказаному сміттєзвалищі припинено.
2.2. Вирішення питання поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові забезпечить:
2.2.1. Максимальне зменшення обсягів та у першу чергу залишкового об’єму перероблених відходів, які мають відправлятися на захоронення.
2.2.2. Отримання відсортованої ресурсоцінної вторинної сировини та зменшення біологічної активності органічних відходів.
2.2.3. Можливість виробництва твердого умовного палива.
2.2.4. Стабілізацію маси відходів сміттєзвалища у с. Великі Грибовичі.
2.2.5. Захист довкілля через зменшення негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людей.
2.3. Впровадження проекту дозволить місту зменшити на 55 % об’єм відходів, які направлятимуться на захоронення, а також стабілізувати екологічну ситуацію, що складалася на сміттєзвалищі у с. Великі Грибовичі.
3. Оціночна вартість проекту та строки його виконання

3.1. Оціночна вартість проекту становить суму, еквівалентну 41,8 млн. євро з врахуванням ПДВ, за винятком складових, що фінансуються з гранту, та містить такі компоненти:
3.1.1. Рекультивація сміттєзвалища у с. Великі Грибовичі (перша фаза) – сума, еквівалентна 11,8 млн. євро.
3.1.2. Встановлення та експлуатація обладнання для очистки фільтрату – сума, еквівалентна 1,8 млн. євро.
3.1.3. Будівництво механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів (перша фаза) – сума, еквівалентна 24,0 млн. євро.
3.1.4. Створення та розвиток мережі об’єктів збору, сортування та переробки твердих побутових відходів у м. Львові – сума, еквівалентна 4,2 млн. євро.
3.2. Тривалість реалізації заходів проекту складає приблизно два роки.
4. Обсяг кредиту, який залучається

4.1. Обсяг коштів кредиту, який надає Львівському комунальному підприємству “Зелене місто“ Європейський банк реконструкції та розвитку, становить 25,0 млн. євро або еквівалент цієї суми у національній валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату зарахування коштів на рахунок позичальника та складається з 20,0 млн. євро – за рахунок коштів ЄБРР, 5,0 млн. євро – за рахунок коштів ЄБРР з Фонду чистих технологій.
4.2. Львівське комунальне підприємство “Зелене місто“ отримає грантове співфінансування у розмірі до 10,0 млн. євро від Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля та місцевий внесок у розмірі 6,8 млн. євро.
4.3. Строк, на який надається кредит ЄБРР – 13 років з пільговим періодом – 3 роки після підписання кредитного договору.
4.4. Відсоткова ставка за користування залученими коштами ЄБРР складається з таких частин:
4.4.1. Базис відсоткової ставки, що розраховується на основі 6-місячної Міжбанківської ставки Єврозони (Euribor).
4.4.2. Для коштів ЄБРР маржа у розмірі не більше 6,0 % на рік, з можливістю зниження або підвищення залежно від кредитного рейтингу міста та досягнення позичальником фінансових коефіцієнтів, які задовольняють ЄБРР.
4.4.3. Для коштів ЄБРР з Фонду чистих технологій фіксована маржа у розмірі 0,75 % на рік.
5. Особливі умови

5.1. Для належної реалізації проекту поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові:
5.1.1. Визначити на конкурсних засадах єдиного виконавця – оператора послуг з поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові.
5.1.2. Забезпечити встановлення економічно виправданого тарифу, який покриватиме операційні витрати оператора послуг з поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові. Допускається поступове перекладення фактичних операційних витрат з компенсацією непокритої різниці за рахунок субсидії міського бюджету протягом перших 8 (восьми) років операційної діяльності.
5.1.3. Забезпечити максимально повну оплату за послуги з поводження з твердими побутовими відходами всіма споживачами (включно з комунальними обслуговуючими компаніями, ОСББ, комерційними споживачами).
6. Оцінка ефективності реалізації проекту

6.1. Реалізація проекту поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові забезпечить:
6.1.1. Суттєве зменшення об’єму відходів, які направлятимуться на захоронення.
6.1.2. Значне екологічне покращання земель сміттєзвалища у с. Великі Грибовичі та довкілля.
6.1.3. Зниження експлуатаційних витрат на утримання сміттєзвалища у с. Великі Грибовичі з довгостроковою перспективою зведення витрат до мінімуму.
6.2. Проект забезпечить подальший розвиток інфраструктури збору, сортування та переробки твердих побутових відходів.Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
економіки Р. Панасюк