УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення190


від 03/06/2020

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ПП “І. Куш“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Пасічній, 84 (будинок № 1 на генплані) у м. Львові
Розглянувши звернення приватного підприємства “І. Куш“ від 13.02.2020 (зареєстроване у Львівській міській раді 13.02.2020 за № 2-11190/АП-2401) та від 19.02.2020 (зареєстроване у Львівській міській раді 19.02.2020 за № 2-3616-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками на будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Пасічній, 84 (будинок № 1 на генплані) у м. Львові, беручи до уваги витяг з Державного земельного кадастру від 13.06.2018 № НВ-4607186632018, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 05.09.2018 № 136615323, договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 19.06.2018 за № Л-2626, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.03.2017 № 83191382, відповідно до гарантійного листа від 06.03.2020 № 1/3 (зареєстрованого у Львівській міській раді 10.03.2020 за № 2-5525-004), керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво приватним підприємством “І. Куш“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Пасічній, 84 (будинок № 1 на генплані) у м. Львові (додаються).
2. Приватному підприємству “І. Куш“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. Забезпечити паркування особистого автотранспорту мешканців навколишніх будинків на доступних умовах щоденно у робочі дні з 19.00 год. до 8.30 год., а у неробочі і святкові дні цілодобово.
2.5. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 06.03.2020 № 190

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
з вбудованими громадськими приміщеннями
та підземним паркінгом на вул. Пасічній, 84
(будинок № 1 на генплані) у м. Львові


1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Пасічній, 84.
1.2. Інформація про замовника – приватне підприємство “І. Куш“, 79038, м. Львів, вул. Пасічна, 84.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,8631 га (кадастровий номер 4610137200:05:001:0002) – 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування будівель змішаного використання з житловими одиницями у верхніх поверхах і розміщенням у нижніх поверхах об’єктів ділового, культурного, обслуговуючого і комерційного призначення при умові поверхового розділення різноманітних видів використання відповідно до витягу з Державного земельного кадастру від 05.06.2018 № НВ-4607138402018.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Г-2 – торгово-ділові зони місцевого значення відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Личаківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 01.12.2016 № 1283 і від 25.01.2018 № 2914, протоколу архітектурно-містобудівної ради від 10.09.2019 № 9.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 38,50 м (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі). При необхідності граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 24,00 % для всієї забудови на земельній ділянці.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 670 люд./га.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд :
- по межі червоної лінії;
- 10,00 м до існуючих будівель з південної сторони сусідньої ділянки;
- 9,00 м до існуючих будівель з південної сторони сусідньої ділянки.
Об’єкт (будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Пасічній, 84 (будинок № 1 на генплані) у м. Львові) запроектувати з дотриманням вимог діючих будівельних норм, у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610137200:05:001:0002) та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи щодо запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“. Врахувати недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови з влаштуванням необхідних інженерно-технічних заходів, які запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів проектованого об’єкта на прилеглу територію.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Пасічній, 84 (будинок № 1 на генплані) у м. Львові розташоване у межах зони регулювання забудови. Проектування об’єкта здійснювати відповідно до діючих будівельних норм та правил.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – охоронна зона кабелів зв’язку – 0,6 м; охоронна зона водопроводу і каналізації – 3,5 м. При потребі виконати перенесення інженерних мереж.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики А. Коломєйцев