УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1191


від 11/02/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ “Наша безпека“ багатоквартирного житлового будинку на вул. Роксоляни, 43

Зміни
згідно з рішенням виконкому від 16.11.2018 № 1258
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 02.11.2018 № 1191'


Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Наша безпека“ від 11.09.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 11.09.2018 за № 2-25790/АП-2401) та від 29.10.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 29.10.2018 за № З-Т-110674-2401), містобудівний розрахунок “Будівництво багатоквартирного житлового будинку на вул. Роксоляни, 43 у м. Львові“, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 23.10.2018 № 142270978, договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 17.10.2018 за № З-3108, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 09.08.2018 № НВ-4607513932018, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Наша безпека“ багатоквартирного житлового будинку на вул. Роксоляни, 43 (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Наша безпека“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
2.4. При проектуванні згідно з містобудівними умовами та обмеженнями врахувати умови п. 2.5 ухвали міської ради від 20.09.2018 № 3947 “Про затвердження ПрАТ “Львівський міський молочний завод“ проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надання земельних ділянок на вул. Рудненській, 8“.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 02.11.2018 № 1191


МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
на вул. Роксоляни, 43

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Роксоляни, 43.
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою відповідальністю “Наша безпека“, м. Львів, вул. Роксоляни, 43-А.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,3464 га (кадастровий номер 4610136300:06:008:0052) – 02.03 для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 09.08.2018 № НВ-4607513932018.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-4 – зона багатоповерхової житлової забудови відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Залізничного району, затвердженого ухвалами міської ради від 21.05.2015 № 4657 і від 25.01.2018 № 2914.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 28,20 м.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 35,00 % для всієї забудови на земельній ділянці.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 820 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – будівництво багатоквартирного житлового будинку на вул. Роксоляни, 43 запроектувати з відступом від червоної лінії з північної сторони – 6,00 м, зі сторони вул. Роксоляни – 120,00 м.
Мінімальні відстані до існуючих будинків та споруд – з східної сторони до існуючої трансформаторної підстанції – 10,00 м з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“. Врахувати недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови з влаштуванням необхідних інженерно-технічних заходів, які запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів проектованого об’єкта на прилеглу територію.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги плану зонування територій (зонінгу) Залізничного району з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Земельна ділянка на вул. Роксоляни, 43 (кадастровий номер 4610136300:06:008:0052) знаходиться поза межами зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський