УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення382


від 04/06/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ПП “Зодчий 2010“ індивідуальних зблокованих житлових будинків зі знесенням існуючих будівель та споруд на вул. Молдавській, 23
Розглянувши звернення приватного підприємства “Зодчий 2010“ від 29.03.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 29.03.2018 за № 3-П-28732/АП-2401), містобудівний розрахунок будівництва індивідуальних зблокованих житлових будинків зі знесенням існуючих будівель та споруд на вул. Молдавській, 23, беручи до уваги витяг з Державного земельного кадастру від 18.08.2017 № НВ-4605542452017, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 13.04.2017 № 85055536 та від 01.02.2018 № 112530756, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво приватним підприємством “Зодчий 2010“ індивідуальних зблокованих житлових будинків зі знесенням існуючих будівель та споруд на вул. Молдавській, 23 (додаються).
2. Приватному підприємству “Зодчий 2010“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 06.04.2018 № 382

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво індивідуальних зблокованих житлових будинків
зі знесенням існуючих будівель та споруд на вул. Молдавській, 23


1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Молдавській, 23.
1.2. Інформація про замовника – приватне підприємство “Зодчий 2010“, м. Львів, 79044, вул. Княгині Ольги, 5-В.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,1000 га (кадастровий номер 4610136900:07:002:0034) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягу з Державного земельного кадастру від 18.08.2017 № НВ-4605542452017.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-1 – зона садибної житлової забудови відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Франківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 18.09.2014 № 3840 і від 25.01.2018 № 2914.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 15,0 м (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 36,0 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 425 чол./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та спорудоб’єкт (будівництво індивідуальних зблокованих житлових будинків зі знесенням існуючих будівель) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136900:07:002:0034).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектування здійснювати з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Об’єкт знаходиться у зоні регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський