УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1156


від 12/14/2017

Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво гр. Гладун С. Г. багатоквартирного житлового будинку з вбудованим підземним паркінгом на вул. Заозерній, 37Розглянувши звернення громадянки Гладун Степанії Григорівни від 29.11.2017 (зареєстроване у Львівській міській раді 29.11.2017 за № 3-Г-106412/АП-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованим підземним паркінгом на вул. Заозерній, 37, беручи до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 15.06.2017 № 89616957, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 10.06.2017 № НВ-4605196242017, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на будівництво громадянкою Гладун Степанією Григорівною багатоквартирного житлового будинку з вбудованим підземним паркінгом на вул. Заозерній, 37 (додаються).
2. Громадянці Гладун Степанії Григорівні:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 14.12.2017 № 1156

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку з
вбудованим підземним паркінгом на вул. Заозерній, 37

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Заозерній, 37.
1.2. Інформація про замовникагромадянка Гладун Степанія Григорівна, с. Черче, Рогатинський район, Івано-Франківська область.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,1000 га (кадастровий номер 4610137500:05:004:00008) – 02.03 – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 15.06.2017 № 89616957 та витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 10.06.2017 № НВ-4605196242017.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-1зона садибної житлової забудови (допустимий вид забудови: багатоквартирні житлові будинки до 4-х поверхів) відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Шевченківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 21.05.2015 № 4657 і від 29.06.2017 № 2162, протоколу містобудівної ради від 02.11.2017 № 16.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах19,10 м (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін) (протокол містобудівної ради від 02.11.2017 № 16).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 50,2 % відповідно до протоколу містобудівної ради від 02.11.2017 № 16.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – згідно з п. 3.8 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) для 4-х поверхового будинку – 495 люд./га відповідно до протоколу містобудівної ради від 02.11.2017 № 16.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (багатоквартирний житловий будинок з вбудованим підземним паркінгом на вул. Заозерній, 37) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) з відступом від червоної лінії вул. Заозерної – 1,50 м та 4,50 м
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги плану зонування території Шевченківського району з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) та протоколу містобудівної ради від 02.11.2017 № 16.
Земельна ділянка на вул. Заозерній, 37 (площею 0,1000 га (кадастровий номер 4610137500:05:004:00008) знаходиться у межах території зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський