УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення275


від 03/16/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію гр. Романюком Ф. В. індивідуального житлового будинку на вул. Квітневій, 6, 6-А
Розглянувши звернення громадянина Романюка Феодосія Васильовича від 05.03.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 05.03.2018 за № 2-20482/АП-2401), містобудівний розрахунок реконструкції індивідуального житлового будинку на вул. Квітневій, 6, 6-А, беручи до уваги витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 20.10.2017 № 100987716, від 10.11.2017 № 103397627, від 20.10.2017 № 100989713 та від 10.11.2017 № 103395018, витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 14.03.2017 № НВ-4606657302018 та від 14.03.2017 № НВ-4606661522018, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію громадянином Романюком Феодосієм Васильовичем індивідуального житлового будинку на вул. Квітневій, 6, 6-А (додаються).
2. Громадянину Романюку Феодосію Васильовичу:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 16.03.2018 № 275

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на реконструкцію індивідуального житлового будинку
на вул. Квітневій, 6, 6-А

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – реконструкція на вул. Квітневій, 6, 6-А.
1.2. Інформація про замовника – громадянин Романюк Феодосій Васильович, м. Львів, вул. Володимира Великого, 63/130.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельних ділянок площею 0,0736 га (кадастровий номер 4610136900:03:002:0047) та 0,0735 га (кадастровий номер 4610136900:03:002:0048) – 02.01 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд відповідно до витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 14.03.2017 № НВ-4606657302018 та від 14.03.2017 № НВ-4606661522018;
Функціональне призначення земельних ділянок – зона Ж-1 зона садибної житлової забудови відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Франківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 18.09.2014 № 3840 і від 25.01.2018 № 2914.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – не вище 11,00 м (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянкиіснуючий.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – для даного об’єкта не регламентується.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (реконструкцію індивідуального житлового будинку на вул. Квітневій, 6, 6-А) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“, нормативних документів та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“ у межах відведених земельних ділянок (кадастровий номер 4610136900:03:002:0047 та кадастровий номер 4610136900:03:002:0048).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)будівля, яка підлягає реконструкції, на вул. Квітневій, 6, 6-А розташована у кварталі історично сформованої забудови у межах історичного ареалу міста. Проектним рішенням врахувати вимоги плану зонування Франківського району з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) та вимог управління охорони історичного середовища (лист від 28.02.2018 № 0004-455).
Опрацювати паспорт кольорового опорядження фасадів та узгодити його в управлінні охорони історичного середовища. Проектом врахувати вимоги збереження традиційного історичного середовища міста, визначеного рішенням виконавчого комітету від 09.12.2005 № 1311 “Про затвердження меж історичного ареалу та зони регулювання забудови міста Львова“.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський