УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення965


від 10/11/2019

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ “Замарстинів 40“ багатофункціонального комплексу громадського, житлового та комерційного призначення на вул. Замарстинівській, 40
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Замарстинів 40“ від 03.09.2019 (зареєстроване у Львівській міській раді 03.09.2019 за № 2-26978/АП-Ш-2401), листа від 14.11.2019 (зареєстрованого у Львівській міській раді 26.11.2019 за № 2-36547-26), містобудівний розрахунок на будівництво багатофункціонального комплексу громадського, житлового та комерційного призначення на вул. Замарстинівській, 40 у м. Львові, беручи до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 24.06.2019 № 171471926, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 03.01.2017 № 77666774, від 03.01.2017 № 77657817, від 03.01.2017 № 77659023, від 03.01.2017 № 77656731, від 03.01.2017 № 77665883, від 03.01.2017 № 77666334, від 03.01.2017 № 77666557, від 03.01.2017 № 77659723, від 03.01.2017 № 77660306, від 03.01.2017 № 77661405 і від 03.01.2017 № 77664815, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.05.2019 № НВ-4609584902019, договір суборенди від 21.06.2019, договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 29.05.2019 за № Ш-4169, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю Замарстинів 40 багатофункціонального комплексу громадського, житлового та комерційного призначення на вул. Замарстинівській, 40 (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю Замарстинів 40“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 11.10.2019 № 965

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатофункціонального комплексу громадського,
житлового та комерційного призначення на вул. Замарстинівській, 40

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Замарстинівській, 40.
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою відповідальністю “Замарстинів 40, 79019, м. Львів, вул. Замарстинівська, 40.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,5056 га (кадастровий номер 4610137500:03:001:0046) – 02.10 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з обєктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування торгово-офісного-житлового комплексу відповідно до витягу з Державного земельного кадастру від 06.05.2019 № НВ-4609584902019.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Г-2торгово-ділові зони місцевого значення відповідно до плану зонування території (зонінгу) Шевченківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 21.05.2015 № 4657 і від 25.01.2018 № 2914, протоколу засідання архітектурно-містобудівної ради від 07.12.2018 № 18.

2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – будинок № 1 на генплані – 18,00 м, будинок № 2 на генплані – 23,50 м (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі). При необхідності граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 40 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)495 чол./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (будівництво багатофункціонального комплексу громадського, житлового та комерційного призначення на вул. Замарстинівській, 40) запроектувати з дотриманням діючих будівельних норм у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610137500:03:001:0046), по межі червоної лінії вул. Замарстинівської і з блокуванням до будинків № 38 на вул. Замарстинівській та № 4 на вул. Л. Долинського. Відступи до існуючих споруд: з північної сторони – 10,00 м, з південної сторони до фасадів будинків № 8 та № 6 – 20,00 м, до торця житлового будинку № 2-А – 6,0 м, зі східної сторони – не менше 10,00 м.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектування здійснювати відповідно до діючих будівельних норм та Закону України “Про охорону культурної спадщини“.
Обєкт знаходиться у межах історичного ареалу.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – відповідно до діючих будівельних норм.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики А. Коломєйцев