УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення461


від 06/04/2021

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на нове будівництво ТзОВ “Львівська девелоперська група“ багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури (будівлі змішаного використання з житловими квартирами на верхніх поверхах і розміщенням у нижніх поверхах об’єктів ділового, культурного, обслуговуючого та комерційного призначення) на вул. Клепарівській, 15 у м. Львові
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Львівська девелоперська група“ від 24.05.2021 (зареєстроване у Львівській міській раді 24.05.2021 за № 2-41774/АП-2401), містобудівний розрахунок будівництва багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури (будівлі змішаного використання з житловими квартирами на верхніх поверхах і розміщенням у нижніх поверхах об’єктів ділового, культурного, обслуговуючого та комерційного призначення) з ескізом намірів забудови земельної ділянки на вул. Клепарівській, 15 у м. Львові, беручи до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 30.04.2021 № 255111264, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.12.2019 № 192181812, від 10.12.2019 № 192321965, від 10.12.2019 № 192326968 і від 09.12.2019 № 192189533, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.05.2021 № НВ-4615914582021, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на нове будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Львівська девелоперська група“ багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури (будівлі змішаного використання з житловими квартирами на верхніх поверхах і розміщенням у нижніх поверхах об’єктів ділового, культурного, обслуговуючого та комерційного призначення) на вул. Клепарівській, 15 у м. Львові (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Львівська девелоперська група“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект з врахуванням пункту 4 рішення виконавчого комітету від 29.05.2020 № 458 “Про необхідність проектування заходів цивільної безпеки, розробки інженерно-технічних заходів цивільного захисту, використання споруд підземного простору для укриття населення при розробці детальних планів території та при проектуванні об’єктів будівництва у м. Львові“, рішення виконавчого комітету від 20.07.2020 № 623 “Про вдосконалення системи збору побутових відходів на території м. Львова“, у т. ч. щодо влаштування підземних контейнерів роздільного збору твердих побутових відходів, та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. На етапі розробки проектної документації розробити схему благоустрою території у масштабі М 1:200 та погодити її в управлінні архітектури та урбаністики департаменту містобудування. У разі пошкодження відновити елементи благоустрою згідно з погодженою схемою благоустрою.
2.5. Після завершення будівництва та виконання робіт з благоустрою здійснити виконавче знімання об’єкта будівництва та території згідно ДБН В.1.3-2-2010 “Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві“, матеріали зйомки передати в управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування відповідно до рішення виконавчого комітету від 03.03.2017 № 164 “Про затвердження Положення про порядок організації створення, оновлення, перевірки топографо-геодезичних знімань та ведення єдиної цифрової топографічної основи м. Львова масштабу 1:500“.
2.6. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.Львівський міський голова А. Садовий
Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 04.06.2021 № 461

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на нове будівництво багатоквартирного житлового будинку
з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури
(будівлі змішаного використання з житловими квартирами
на верхніх поверхах і розміщенням у нижніх поверхах об’єктів
ділового, культурного, обслуговуючого та комерційного призначення)
на вул. Клепарівській, 15 у м. Львові

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Клепарівській, 15 у м. Львові.
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою відповідальністю “Львівська девелоперська група“, м. Львів, вул. Клепарівська, 15.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,4231 га (кадастровий номер 4610137500:02:005:0031) – 02.10 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування будівлі змішаного використання з житловими квартирами на верхніх поверхах і розміщенням у нижніх поверхах об’єктів ділового, культурного, обслуговуючого і комерційного призначення відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.05.2021 № НВ-4615914582021.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Г-2 – зона центру ділової, громадської діяльності районного (місцевого) значення відповідно до плану зонування Шевченківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 21.05.2015 № 4657 і від 25.01.2018 № 2914, протоколу архітектурно-містобудівної ради від 19.03.2021 № 4.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрахне вище 27,90 м:
секція С-1 на генплані 25,00 м від найнижчої відмітки поверхні землі з боку вул. Клепарівської у місці входу у підземний поверх (20,50 м від рівня підлоги першого поверху) до закінчення карнизу останнього поверху та не вище 27,90 м від найнижчої відмітки поверхні землі (23,40 м від рівня підлоги першого поверху) до верху конструктивних елементів надбудови для виходу на дах будівлі та дахової котельні;
секція С-2 на генплані 25,00 м від найнижчої відмітки поверхні землі з боку вул. Клепарівської у місці входу у підземний поверх (20,50 м від рівня підлоги першого поверху) до закінчення карнизу та не вище 27,90 м від найнижчої відмітки поверхні землі (23,40 м від рівня підлоги першого поверху) до верху конструктивних елементів виходу на дах будівлі;
секція С-3 на генплані 15,00 м від найнижчої відмітки поверхні землі з боку вул. Клепарівської у місці входу у підземний поверх (11,00 м від рівня підлоги першого поверху) до закінчення карнизу та не вище 17,50 м від найнижчої відмітки поверхні землі (13,50 м від рівня підлоги першого поверху) до верху конструктивних елементів виходу на дах будівлі;
секція С-4 на генплані 15,00 м від найнижчої відмітки поверхні землі з боку вул. Клепарівської у місці входу у підземний поверх (11,00 м від рівня підлоги першого поверху) до закінчення карнизу та не вище 17,50 м від найнижчої відмітки поверхні землі (13,50 м від рівня підлоги першого поверху) до верху конструктивних елементів виходу на дах будівлі;
секція С-5 на генплані – 23,20 м від найнижчої відмітки поверхні землі з боку вул. Клепарівської у місці входу до дахової тераси над основним об’ємом будівлі та не вище 27,00 м від найнижчої відмітки поверхні землі до верху конструктивних елементів будівлі.
При необхідності граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 49,00 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)500 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:
- 0,00 м до червоної лінії вул. Клепарівської;
- 0,00 м до червоної лінії вул. Золотої;
- 0,00 м до існуючої забудови з північної сторони (блокування);
- 11,00 м до існуючої забудови з південної сторони;
- 10,00 м до існуючої забудови із західної сторони;
- 20,00 м до існуючої забудови зі східної сторони.
Об’єкт (нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури (будівлі змішаного використання з житловими квартирами на верхніх поверхах і розміщенням у нижніх поверхах об’єктів ділового, культурного, обслуговуючого та комерційного призначення) на вул. Клепарівській, 15 у м. Львові) запроектувати з врахуванням вимог діючих будівельних норм та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи щодо запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“. Врахувати недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови з влаштуванням необхідних інженерно-технічних заходів, які запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів проектованого об’єкта на прилеглу територію.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)земельна ділянка на вул. Клепарівській, 15 розташована у кварталі історично сформованої житлової та громадської забудови у межах історичного ареалу міста. Проектування здійснювати з дотриманням вимог діючих державних будівельних норм та з врахуванням Законів України “Про регулювання містобудівної діяльності“, “Про охорону культурної спадщини“.
Опрацювати паспорт кольорового опорядження фасаду та узгодити його у встановленому законодавством порядку. Проектом врахувати вимоги збереження традиційного історичного середовища міста, визначеного рішенням виконавчого комітету від 09.12.2005 № 1311 “Про затвердження меж історичного ареалу та зони регулювання забудови міста Львова“.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – відповідно до діючих будівельних норм охоронна зона кабелів зв’язку – 0,60 м, охоронна зона водопроводу і каналізації – 3,00 м - 5,00 м.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому Н. Алєксєєва


Віза:
Начальник управління
архітектури та урбаністики А. Коломєйцев