УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення840


від 09/16/2016

Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво гр. Федишин Н. І. багатоквартирного житлового будинку з критою автостоянкою для мешканців будинку зі знесенням існуючого будинку на вул. Уляни Кравченко, 13
Розглянувши звернення громадянки Федишин Наірі Іванівни від 18.07.2016 (зареєстроване у Львівській міській раді 18.07.2016 за № 3-Ф-37572/АП-24), містобудівний розрахунок на будівництво багатоквартирного житлового будинку з критою автостоянкою для мешканців будинку зі знесенням існуючого будинку на вул. Уляни Кравченко, 13, беручи до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.05.2015 № 37943728, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на будівництво громадянкою Федишин Наірі Іванівною багатоквартирного житлового будинку з критою автостоянкою для мешканців будинку зі знесенням існуючого будинку на вул. Уляни Кравченко, 13 (додаються).
2. Громадянці Федишин Наірі Іванівні:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для реєстрації декларації (дозволу) про початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з економічних питань та містобудування.
Перший заступник
міського голови В. ПушкарьовДодаток
Затверджено
рішенням виконкому
від 16.09.2016 № 840

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво громадянкою Федишин Наірі Іванівною
багатоквартирного житлового будинку з критою автостоянкою
для мешканців будинку зі знесенням існуючого будинку на
вул. Уляни Кравченко, 13


1. Загальні дані

1.1. Назва об’єкта будівництва – будівництво громадянкою Федишин Наірі Іванівною багатоквартирного житлового будинку з критою автостоянкою для мешканців будинку зі знесенням існуючого будинку на вул. Уляни Кравченко, 13.
1.2. Інформація про замовника – громадянка Федишин Наірі Іванівна, м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5-3/128.
1.3. Наміри забудови – будівництво багатоквартирного житлового будинку з критою автостоянкою для мешканців будинку зі знесенням існуючого будинку на вул. Уляни Кравченко, 13.
1.4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта м. Львів, вул. Уляни Кравченко, 13.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою – витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.05.2015 37943728 (для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
1.6. Площа земельної ділянки – 0,0906 га.
1.7. Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності) – генеральний план забудови міста, затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, зонінг Франківського та Сихівського районів, затверджений ухвалою міської ради від 18.09.2014 № 384.
1.9. Функціональне призначення земельної ділянкидля обслуговування житлового будинку.
1.10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва (орієнтовні) будівництво багатоквартирного житлового будинку з критою автостоянкою для мешканців будинку зі знесенням існуючого будинку на вул. Уляни Кравченко, 13:
1.10.1. Площа земельної ділянки – 0,0906 га.
1.10.2. Площа забудови – 325,27 кв. м.
1.10.3. Загальна площа будинку – 1048,50 кв. м.
1.10.4. Загальна площа квартир – 950,50 кв. м.
1.10.5. Площа критої автостоянки 342,00 кв. м.
1.10.6. Загальний будівельний обєм 4695,00 куб. м.
1.10.7. Будівельний обєм нижче відмітки 0,000 м950,00 куб. м.
1.10.8. Поверховість – 4 поверхи з вбудованим паркінгом у рівні підвального поверху.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Граничнодопустима висота будівель – 15,89 м (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 45 % (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)450 чол./га.
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови – об’єкт (багатоквартирний житловий будинок з критою автостоянкою для мешканців будинку на вул. Уляни Кравченко, 13) запроектувати у межах відведеної земельної ділянки (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.05.2015 № 37943728 (для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“ з забезпеченням протипожежних розривів, нормативної тривалості інсоляції, нормативних вимог до забудови ділянки та прилеглої забудови.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони памяток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) при будівництві житлового будинку на вул. Уляни Кравченко, 13 врахувати масштаб забудови вулиці та архітектурне завершення існуючої забудови. Надати проектним рішенням архітектурної виразності, запроектувавши будинок у сучасному стилі із застосуванням новітніх технологій; звернути увагу на об’ємно-просторове вирішення фасадів, архітектурне завершення, оформлення сходових кліток, лоджій та балконів.
2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до існуючих будинків та спорудпроектування здійснювати з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“, нормативних документів та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“.
Врахувати недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови з влаштуванням необхідних інженерно-технічних заходів з усунення аварійних ситуацій на прилеглих до території даного об’єкта будинках, загрози обвалу їх несучих конструкцій, нанесення матеріальних збитків мешканцям та майновому фонду.
Окремим розділом розробити проект організації будівельних робіт із забезпечення безпеки переміщення техніки та будівельних матеріалів в умовах ущільненої забудови кварталу та провести його державну експертизу до початку затвердження декларації на виконання будівельних робіт (дозволу на будівництво будинку).
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – згідно з ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами). При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення благоустрою)розробити проект благоустрою території в ув’язці з існуючим благоустроєм вул. Уляни Кравченко. Передбачити нормативне розміщення дитячого ігрового, відпочинкового, господарського майданчиків та гостьової автостоянки відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами). Розробити вертикальне планування території з відводом поверхневих вод у дощову каналізацію. Територію будівництва огородити, проект огорожі повинен відповідати вимогам рішення виконавчого комітету від 09.09.2011 № 834 “Про затвердження Положення про порядок влаштування огорож у м. Львові. Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку підїзди та підходи до проектованого обєкта запроектувати з вул. Уляни Кравченко.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспортупроектом передбачити нормативну кількість машино-місць відповідно до ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщиниділянка забудови на вул. Уляни Кравченко знаходиться поза межами історичного ареалу міста.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення – забезпечити умови для вільного пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до всіх приміщень загального користування будинку тощо).
Керуючий справами виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління архітектури Ю. Чаплінський