УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення5


від 01/05/2017

Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво ТзОВ “Будівельна компанія “Бомонд“ багатоквартирного житлового будинку на вул. Пасічній, 90-А зі знесенням індивідуального житлового будинку
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Будівельна компанія “Бомонд“ від 19.12.2016 № 15-12/16-1 (зареєстроване у Львівській міській раді 19.12.2016 за № 2-31854/АП-24), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками розміщення багатоквартирного житлового будинку на вул. Пасічній, 90-А зі знесенням індивідуального житлового будинку, беручи до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 27.12.2016 № 77183271, договір купівлі-продажу садиби від 23.06.2004 серії ВВЕ № 353439, заяву громадянки Писарчук Оксани Павлівни від 28.12.2016 серії НВО № 005391, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Будівельна компанія “Бомонд“ багатоквартирного житлового будинку на вул. Пасічній, 90-А зі знесенням індивідуального житлового будинку (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Будівельна компанія “Бомонд“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для реєстрації декларації (дозволу) про початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з економічних питань та містобудування.
В. о. Львівського міського голови М. Литвинюк


                   Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 05.01.2017 № 5

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю
“Будівельна компанія “Бомонд“ багатоквартирного житлового
будинку на вул. Пасічній, 90-А зі знесенням індивідуального
житлового будинку


1. Загальні дані

1.1. Назва об’єкта будівництва – будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Будівельна компанія “Бомонд“ багатоквартирного житлового будинку на вул. Пасічній, 90-А зі знесенням індивідуального житлового будинку.
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою відповідальністю “Будівельна компанія “Бомонд“, 79021, м. Львів, вул. Садова, 2-А.
1.3. Наміри забудови – будівництво багатоквартирного житлового будинку на вул. Пасічній, 90-А зі знесенням індивідуального житлового будинку.
1.4. Адреса будівництва або місце розташування об’єктам. Львів, вул. Пасічна, 90-А.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою – витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 27.12.2016 № 77183271.
1.6. Площа земельної ділянки – 0,0624 га.
1.7. Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності) – генеральний план забудови міста, затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, план зонування територій (зонінгу) Личаківського району (ухвала міської ради від 01.12.2016 № 1283).
1.9. Функціональне призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови.
1.10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва (орієнтовні) – будівництво багатоквартирного житлового будинку на вул. Пасічній, 90-А зі знесенням індивідуального житлового будинку:
1.10.1. Площа земельної ділянки – 0,0624 га.
1.10.2. Площа забудови – 381,64 кв. м.
1.10.3. Загальна площа квартир – 3431,80 кв. м.
1.10.4. Площа квартир – 3263,60 кв. м.
1.10.5. Житлова площа квартир – 1596,80 кв. м.
1.10.6. Площа житлового будинку – 3213,05 кв. м.
1.10.7. Площа літніх приміщень – 567,40 кв. м / 168,20 кв. м.
1.10.8. Площа відкритого паркінгу на 7 машино-місць – 381,64 кв. м.
1.10.9. Площа позаквартирних комунікацій – 557,70 кв. м.
1.10.10. Площа технічних приміщень – 780,06 кв. м.
1.10.11. Будівельний об’єм – 18699,49 куб. м, у тому числі:
1.10.11.1. Вище відмітки 0,000 м – 17555,40 куб. м.
1.10.11.2. Нижче відмітки 0,000 м – 1144,09 куб. м.
1.10.12. Поверховість – 8 поверхів з технічним поверхом та відкритим паркінгом.
1.10.13. Кількість квартир – 54.

2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Граничнодопустима висота будівельу стінах – 28,05 м, до верхньої відмітки коминів – 31,90 м (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 61,00 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) – 430 людей на 1 га.
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови – будівництво багатоквартирного житлового будинку на вул. Пасічній, 90-А зі знесенням індивідуального житлового будинку проводити у межах відведеної земельної ділянки (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 27.12.2016 № 77183271) з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН Б.2.2-9-2009 “Громадські будинки і споруди. Основні положення“, ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“ з забезпеченням протипожежних розривів, нормативної тривалості інсоляції та нормативних вимог.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) – при проектуванні врахувати місце розміщення проектованого багатоквартирного житлового будинку на вул. Пасічній, 90-А зі знесенням індивідуального житлового будинку. Дотримуватись містобудівних засад до забудови земельної ділянки на вул. Пасічній. Звернути увагу на об’ємно-планувальне вирішення проектованого житлового будинку, архітектурне завершення, оформлення лоджій, балконів та вхідних частин з дотриманням ДБН В.2.2-15-2005 “Житлові будинки. Основні положення“.
2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд – проектування здійснювати з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“, нормативних документів та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“.
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – згідно з ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення благоустрою) – розробити проект благоустрою території в ув’язці з існуючим благоустроєм прилеглої території. Проектом передбачити нормативне розміщення гостьових автостоянок відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами). Для замощення пішохідних доріжок застосувати фігурні елементи мощення, ширину доріжок приймати не менше 1,20 м. Розробити проект зовнішнього освітлення території. Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку – підїзди та підходи до проектованого обєкта – з боку вул. Пасічної. Проектом передбачити нормативну кількість машино-місць для тимчасового та постійного зберігання автотранспорту відповідно до вимог ДБН 360-92** (зі змінами) та розміщення стоянок для велосипедів відповідно до вимог ухвали міської ради від 03.06.2010 № 3552 “Про Концепцію розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Львові“.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту – проектом передбачити нормативну кількість машино-місць відповідно до ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – земельна ділянка на вул. Пасічній знаходиться поза межами території історичного ареалу міста.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення – забезпечити умови для вільного пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до всіх приміщень загального користування будинку тощо).
Керуючий справами виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління архітектури Ю. Чаплінський