УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення854


від 09/22/2017

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ “Львівська інвестиційна компанія“ комплексу багатоквартирних житлових будинків “Східний пагорб“ з приміщеннями громадського призначення та підземними паркінгами на вул. Малоголосківській (будинки Д1-Д7 згідно з генпланом)

Зміни
згідно з рішенням виконкому від 23.02.2018 № 187
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 02.02.2018 № 112'


Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Львівська інвестиційна компанія“ від 12.09.2017 (зареєстроване у Львівській міській раді 12.09.2017 за № З-Т-78536/АП-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками для будівництва комплексу багатоквартирних житлових будинків “Східний пагорб“ з приміщеннями громадського призначення та підземними паркінгами на вул. Малоголосківській (будинки Д1-Д7 згідно з генпланом), беручи до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 03.08.2015 № 41653700, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 04.03.2015 № НВ-4602005212015, рішення виконавчого комітету від 12.08.2016 № 702 “Про затвердження переможця інвестиційного конкурсу із залучення інвестора для будівництва дошкільного навчального закладу та багатоквартирних житлових будинків на вул. Малоголосківській“ та від 13.10.2016 № 924 “Про затвердження укладеного інвестиційного договору на будівництво дошкільного навчального закладу та багатоквартирних житлових будинків“, ухвалу міської ради від 15.09.2016 № 934 “Про затвердження проекту інвестиційного договору будівництва дошкільного навчального закладу та багатоквартирних житлових будинків“, інвестиційний договір від 30.09.2016 № 2, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Львівська інвестиційна компанія“ комплексу багатоквартирних житлових будинків Східний пагорб з приміщеннями громадського призначення та підземними паркінгами на вул. Малоголосківській (будинки Д1-Д7 згідно з генпланом) (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Львівська інвестиційна компанія“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.В. о. Львівського міського голови Г. ВаськівДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 22.09.2017 № 854

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво комплексу багатоквартирних житлових будинків
Східний пагорб з приміщеннями громадського призначення
та підземними паркінгами на вул. Малоголосківській
(будинки Д1-Д7 згідно з генпланом)

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Малоголосківській.
1.2. Інформація про замовникатовариство з обмеженою відповідальністю “Львівська інвестиційна компанія“, м. Львів, вул. Валова, 25/4.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 1,5859 га (кадастровий номер 4610137500:07:005:0156) – 02.03 для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – будівництво багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 03.08.2015 41653700 та витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 04.03.2015 № НВ-4602005212015.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-3зона багатоквартирної житлової забудови (5-9 поверхів) відповідно до рішення виконавчого комітету від 18.08.2017 № 737 “Про затвердження внесення змін до детального плану житлового району “Під Голоском“, плану зонування території (зонінгу) Шевченківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 21.05.2015 № 4657 та від 29.06.2017 № 2162.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 4-8 поверхів – не вище 35,00 м у стінах (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – для зони Ж-3 35 % для комплексу житлових будинків (згідно з затвердженим планом зонування територій (зонінгу) Шевченківського району (ухвали міської ради від 21.05.2015 № 4657 та від 29.06.2017 № 2162).
Проектування вести з врахуванням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – згідно з п. 3.8 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) для 9-ти поверхового будинку – 680 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (комплекс багатоквартирних житлових будинків Східний пагорб з приміщеннями громадського призначення та підземними паркінгами на вул. Малоголосківській (будинки Д1-Д7 згідно з генпланом) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) та рішення виконавчого комітету від 18.08.2017 № 737 “Про затвердження внесення змін до детального плану житлового району “Під Голоскому межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610137500:07:005:0156).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги плану зонування Шевченківського району з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Земельні ділянки на вул. Малоголосківській (кадастровий номер 4610137500:07:005:0156) знаходяться у межах території зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський