УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення985


від 09/07/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ “Каньйон“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями на вул. Т. Шевченка, 307-А (будинок № 3 на генплані)
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Каньйон“ від 21.08.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 21.08.2018 за № 2-23678/АП-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками “Будівництво та експлуатація житлового будинку з громадськими приміщеннями на вул. Т. Шевченка, 307-А (черга 3, секція 3) у м. Львові“, беручи до уваги договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 27.06.2018 за № Ш-4098, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 09.07.2018 № НВ-4607322632018, враховуючи гарантійного листа товариства з обмеженою відповідальністю “Каньйон“ від 11.09.2018 № 11/09/18-1, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Каньйон“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями на вул. Т. Шевченка, 307-А (будинок № 3 на генплані) (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Каньйон“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 07.09.2018 № 985

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
з вбудованими громадськими приміщеннями на
вул. Т. Шевченка, 307-А (будинок № 3 на генплані)

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Т. Шевченка, 307-А.
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою відповідальністю “Каньйон“, 79069, м. Львів, вул. Т. Шевченка, 346/94.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 1,5187 га (кадастровий номер 4610137500:11:005:0001), – 02.03 для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 09.07.2018 № НВ-4607322632018.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-4 – зона багатоповерхової житлової забудови, частково зона Г-3-1 – зона дитячих дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл, частково зона ТР-2 – зона транспортної інфраструктури (вулична мережа) відповідно до детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 15.09.2017 № 834.

2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – не вище 40,00 м у стінах (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху), відповідно до детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 15.09.2017 № 834.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 34,00 % (для всієї забудови земельної ділянки (кадастровий номер 4610137500:11:005:0001) відповідно до детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 15.09.2017 № 834).
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – згідно з п. 3.8 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) – 833 люд./га (відповідно до детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 15.09.2017 № 834).
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (багатоквартирний житловий будинок з вбудованими громадськими приміщеннями на вул. Т. Шевченка, 307-А (будинок № 3 на генплані) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) з відступом від червоної лінії вул. І. Ковалика – 21,50 м у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610137500:11:005:0001).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 15.09.2017 № 834, з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Земельна ділянка на вул. Т. Шевченка, 307-А (кадастровий номер 4610137500:11:005:0001) знаходиться поза межами території зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський