УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення746


від 07/13/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ “Бізнес-Вектор ДК“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованою громадською функцією, підземним паркінгом на вул. В. Стуса, 12 зі знесенням існуючих будівель
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Бізнес-Вектор ДК“ від 02.07.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 02.07.2018 за № 2-18628/АП-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками для будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованою громадською функцією, підземним паркінгом на вул. В. Стуса, 12 зі знесенням існуючого будинку, беручи до уваги витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 01.06.2018 № 126101435 та від 02.04.2018 № 119286696, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 20.04.2018 № НВ-4606879902018, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ “Бізнес-Вектор ДК багатоквартирного житлового будинку з вбудованою громадською функцією, підземним паркінгом на вул. В. Стуса, 12 зі знесенням існуючих будівель (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Бізнес-Вектор ДК“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 13.07.2018 № 746


МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
з вбудованою громадською функцією, підземним паркінгом
на вул. В. Стуса, 12 зі знесенням існуючих будівель

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. В. Стуса, 12.
1.2. Інформація про замовникатовариство з обмеженою відповідальністю “Бізнес-Вектор ДК“, м. Львів, вул. Ю. Романчука, 15.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,1000 га (кадастровий номер 4610136800:01:004:0050) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва і обслуговування житлового будинку відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 20.04.2018 № НВ-4606879902018.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-3 – зона багатоповерхової житлової забудови відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Сихівського району, затвердженого ухвалами міської ради від 18.09.2014 № 3840 і від 25.01.2018 № 2914, ухвали міської ради від 26.02.2015 № 4362 “Про затвердження детального плану території у межах вул. В. Стуса, вул. Тернопільської та парку “Залізна Вода“, протоколу засідання архітектурно-містобудівної ради управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради від 22.06.2018 10.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 34,00 м (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 39,2 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 820 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (багатоквартирний житловий будинок з вбудованою громадською функцією, підземним паркінгом на вул. В. Стуса, 12) запроектувати з відступом від червоної лінії вул. В. Стуса – 1,50 м та з відступом 15,83 м та 20,10 м від будинку № 12-В на вул. В. Стуса з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“, нормативних документів та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“ у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136800:01:004:0050).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованою громадською функцією, підземним паркінгом на вул. В. Стуса, 12 зі знесенням існуючих будівель проектується у кварталі історично сформованої забудови у межах історичного ареалу міста. Проектним рішенням врахувати вимоги плану зонування Сихівського району з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) та вимог управління охорони історичного середовища (лист від 07.06.2018 № 0004-1297).
Опрацювати паспорт кольорового опорядження фасадів та узгодити його у встановленому порядку. Проектом врахувати вимоги збереження традиційного історичного середовища міста, визначеного рішенням виконавчого комітету від 09.12.2005 № 1311 “Про затвердження меж історичного ареалу та зони регулювання забудови міста Львова“.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський