УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення99


від 02/10/2017

Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво гр. Гумен М. С. чотирисекційного багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення у цокольному поверсі зі знесенням існуючого будинку на вул. Я. Ярославенка, 36

Зміни
згідно з рішенням виконкому від 28.04.2017 № 338
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 10.02.2017 № 99'


Розглянувши звернення Гумен Марії Семенівни від 14.07.2016 (зареєстроване у Львівській міській раді 14.07.2016 за № 3-Г-36942/АП-24), містобудівний розрахунок на будівництво чотирисекційного багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення у цокольному поверсі зі знесенням існуючого будинку на вул. Я. Ярославенка, 36, беручи до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 13.08.2015 № 42239135, договори оренди землі, зареєстровані у Львівській міській раді 26.11.2015 за № С-4233 та 07.07.2016 за № С-4311, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на будівництво громадянкою Гумен Марією Семенівною чотирисекційного багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення у цокольному поверсі зі знесенням існуючого будинку на вул. Я. Ярославенка, 36 (додаються).
2. Громадянці Гумен Марії Семенівні:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для реєстрації декларації (дозволу) про початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з економічних питань та містобудування.
Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 10.02.2017 № 99

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво громадянкою Гумен Марією Семенівною
чотирисекційного багатоквартирного житлового будинку з
вбудованими приміщеннями громадського призначення у цокольному
поверсі зі знесенням існуючого будинку на вул. Я. Ярославенка, 36


1. Загальні дані

1.1. Назва об’єкта будівництва – будівництво громадянкою Гумен Марією Семенівною чотирисекційного багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення у цокольному поверсі зі знесенням існуючого будинку на вул. Я. Ярославенка, 36.
1.2. Інформація про замовникагромадянка Гумен Марія Семенівна, м. Львів, вул. Скнилівська, 65-а.
1.3. Наміри забудови – будівництво чотирисекційного багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення у цокольному поверсі зі знесенням існуючого будинку на вул. Я. Ярославенка, 36.
1.4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта м. Львів, вул. Я. Ярославенка, 36.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою – витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 13.08.2015 42239135 (для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), договори оренди землі, зареєстровані у Львівській міській раді 26.11.2015 за № С-4233 (для обслуговування індивідуального житлового будинку) та 07.07.2016 за С-4311 (для обслуговування індивідуального житлового будинку).
1.6. Площа земельної ділянки – 0,1105 га; 0,0402 га; 0,100 га.
1.7. Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності) – генеральний план забудови міста, затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, зонінг Франківського та Сихівського районів, затверджений ухвалою міської ради від 18.09.2014 384; протокол засідання архітектурно-містобудівної ради управління архітектури департаменту містобудування Львівської міської ради від 04.05.2016 7.
1.9. Функціональне призначення земельної ділянкидля обслуговування житлового будинку.
1.10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва (орієнтовні) будівництво чотирисекційного багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення у цокольному поверсі зі знесенням існуючого будинку на вул. Я. Ярославенка, 36:
1.10.1. Площа земельної ділянки – 0,1105 га; 0,0402 га; 0,100 га.
1.10.2. Площа забудови – 806 кв. м.
1.10.3. Загальна площа будинку – 2852,00 кв. м.
1.10.4. Загальна площа квартир 2012,00 кв. м.
1.10.5. Площа нежитлових приміщень 840,00 кв. м.
1.10.6. Будівельний обєм вище відмітки 0,000 м 10075,00 куб. м.
1.10.7. Будівельний обєм нижче відмітки 0,000 м 2020,00 куб. м.
1.10.8. Поверховість – 4 поверхи з вбудованим приміщеннями громадського призначення у рівні цокольного поверху.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Граничнодопустима висота будівель – 14,20 м у стінах, відносно відмітки 0,000 м (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 33 % (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) – 200 людей на 1 га.
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови – об’єкт (чотирисекційний багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення у цокольному поверсі на вул. Я. Ярославенка, 36) запроектувати у межах відведених земельних ділянок (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 13.08.2015 № 42239135 (для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), договори оренди землі, зареєстровані у Львівській міській раді 26.11.2015 за № С-4233 (для обслуговування індивідуального житлового будинку) та 07.07.2016 за № С-4311 (для обслуговування індивідуального житлового будинку), з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“ з забезпеченням протипожежних розривів, нормативної тривалості інсоляції, нормативних вимог до забудови ділянки.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони памяток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) – ділянка забудови розташована у межах історичного ареалу міста. Проектом врахувати вимоги до розміщення проектованого будинку у межах історичного ареалу. Дотримуватись засад гармонійного вписання нової забудови в історично-сформоване середовище.
Проектним рішенням врахувати особливості ландшафту, складені містобудівні умови, існуючі мережі вулиць і пішохідних зв’язків із забезпеченням функціонального та просторового взаємозв’язку із існуючою житловою забудовою навколишньої території.
До початку проектування провести археологічні дослідження земельної ділянки.
Проектування здійснювати з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) та вимог погодженого історико-містобудівного обгрунтування спорудження багатоквартирного житлового будинку на вул. Я. Ярославенка, 36 у м. Львові, розробленого приватним підприємством “Археотектос“.
2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до існуючих будинків та спорудпроектування здійснювати з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“, нормативних документів та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“.
Врахувати недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови з влаштуванням необхідних інженерно-технічних заходів з усунення аварійних ситуацій на прилеглих до території даного об’єкта будинках, загрози обвалу їх несучих конструкцій, нанесення матеріальних збитків мешканцям та майновому фонду.
Окремим розділом розробити проект організації будівельних робіт із забезпечення безпеки переміщення техніки та будівельних матеріалів в умовах ущільненої забудови кварталу та провести його державну експертизу до початку затвердження декларації на виконання будівельних робіт (дозволу на будівництво зблокованих будинків).
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – згідно з ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення благоустрою)розробити проект благоустрою території в ув’язці з існуючим благоустроєм вул. Я. Ярославенка. Передбачити нормативне розміщення дитячого ігрового, відпочинкового, господарського майданчиків та гостьової автостоянки відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами). Розробити вертикальне планування території з відводом поверхневих вод у дощову каналізацію. Територію будівництва огородити, проект огорожі повинен відповідати вимогам рішення виконавчого комітету від 09.09.2011 № 834 “Про затвердження Положення про порядок влаштування огорож у м. Львові. Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку – під’їзди та підходи до проектованого об’єкта запроектувати з вул. Я. Ярославенка.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспортупроектом передбачити нормативну кількість машино-місць відповідно до ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщиниділянка забудови на вул. Я. Ярославенка знаходиться у межах історичного ареалу міста. Проектну документацію опрацювати на підставі погодженого історико-містобудівного обгрунтування, розробленого приватним підприємствомАрхеотектос“.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення – забезпечити умови для вільного пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до всіх приміщень загального користування будинку тощо).
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління
архітектури Ю. Чаплінський