УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення314


від 03/23/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво Західним управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України двох багатоквартирних житлових будинків з вбудованими нежитловими приміщеннями, місцями для зберігання індивідуального автотранспорту, дошкільним закладом з групами короткотривалого перебування дітей та двома трансформаторними підстанціями на вул. Княгині Ольги, 1-5 (вул. Княгині Ольги – вул. Куликівська), Львівського гарнізону, військове містечко № 1 у м. Львові зі знесенням існуючих нежитлових будівель
Розглянувши звернення Західного управління капітального будівництва Міністерства оборони України від 13.03.2018 № 23 (зареєстроване у Львівській міській раді 15.03.2018 за № 2-7364/АП-2401), містобудівний розрахунок будівництва двох багатоквартирних житлових будинків з вбудованими нежитловими приміщеннями, місцями для зберігання індивідуального автотранспорту, дошкільним закладом з групами короткотривалого перебування дітей та двома трансформаторними підстанціями на вул. Княгині Ольги, 1-5 (вул. Княгині Ольги – вул. Куликівська), Львівського гарнізону, військове містечко № 1 у м. Львові зі знесенням існуючих нежитлових будівель, Державний акт на право постійного користування землею від 26.05.1997, зареєстрований у Книзі записів державних актів на право постійного користування землею 1-2 за № 29, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 31.08.2017 № 96011394, інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 29.08.2017 № 95680305, від 29.08.2017 № 95681927 і від 29.08.2017 № 95684439, витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 09.07.2008 № 19467345, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 04.08.2017 № НВ-4605476972017, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво Західним управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України двох багатоквартирних житлових будинків з вбудованими нежитловими приміщеннями, місцями для зберігання індивідуального автотранспорту, дошкільним закладом з групами короткотривалого перебування дітей та двома трансформаторними підстанціями на вул. Княгині Ольги, 1-5 (вул. Княгині Ольги – вул. Куликівська), Львівського гарнізону, військове містечко № 1 у м. Львові зі знесенням існуючих нежитлових будівель (додаються).
2. Західному управлінню капітального будівництва Міністерства оборони України:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Вважати такими, що втратили чинність:
3.1. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на вул. Княгині Ольги від 22.07.2015 № 56.
3.2. Рішення виконавчого комітету від 27.03.2017 № 230 “Про внесення змін до наданих управлінням архітектури департаменту містобудування містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки від 22.07.2015 № 56 на будівництво Західним управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями на вул. Княгині Ольги, 1-5 (ділянка на вул. Княгині Ольги – вул. Куликівській), Львівський гарнізон, військове містечко № 1 у м. Львові зі знесенням існуючих нежитлових будівель“.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 23.03.2018 № 314

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво двох багатоквартирних житлових будинків
з вбудованими нежитловими приміщеннями, місцями для зберігання
індивідуального автотранспорту, дошкільним закладом з групами
короткотривалого перебування дітей та двома трансформаторними
підстанціями на вул. Княгині Ольги, 1-5 (вул. Княгині Ольги –
вул. Куликівська), Львівського гарнізону, військове містечко № 1
у м. Львові зі знесенням існуючих нежитлових будівель

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Княгині Ольги, 1-5 (вул. Княгині Ольги – вул. Куликівська).
1.2. Інформація про замовника – Західне управління капітального будівництва Міністерства оборони України, м. Львів, вул. І. Франка, 61.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 6,3127 га (кадастровий номер 4610136900:05:003:0145) – 02.07 для іншої житлової забудови;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва житлових кварталів відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 04.08.2017 № НВ-4605476972017.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-3 – зона багатоповерхової житлової забудови (5-10 поверхів) відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Франківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 18.09.2014 № 3840 і від 25.01.2018 № 2914.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 35,00 м, що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 48,00 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 450 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – будівництво двох багатоквартирних житлових будинків з вбудованими нежитловими приміщеннями, місцями для зберігання індивідуального автотранспорту, дошкільним закладом з групами короткотривалого перебування дітей та двома трансформаторними підстанціями на вул. Княгині Ольги, 1-5 (вул. Княгині Ольги – вул. Куликівська), Львівського гарнізону, військове містечко № 1 у м. Львові зі знесенням існуючих нежитлових будівель запроектувати з відступом від червоної лінії – 0,40 м.
Мінімальні відстані до існуючих будинків та споруд – 27,50 м, 20,57 м, 31,74 м, 29,93 м, 27,26 м, 18,20 м, 23,50 м з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136900:05:003:0145).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги плану зонування Франківського району з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Земельна ділянка на вул. Княгині Ольги, 1-5 (вул. Княгині Ольги – вул. Куликівська) (кадастровий номер 4610136900:05:003:0145) знаходиться у межах території регулювання забудови міста.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський