УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення383


від 04/06/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ПП “Зодчий 2010“ багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом та нежитлової споруди колективних гаражів з підземним паркінгом у садівничому кооперативі “Нафтовик“ (вул. Пасічна)
Розглянувши звернення приватного підприємства “Зодчий 2010“ від 26.03.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 26.03.2018 за № 2-8375/АП-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками будівництва багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом та нежитлової споруди колективних гаражів з підземним паркінгом на ділянці (кадастровий номер 4610136800:02:005:0365) на вул. Пасічній, беручи до уваги витяг з Державного земельного кадастру від 07.11.2017 № НВ-4605929122017, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 10.11.2017 № 103307842, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво приватним підприємством “Зодчий 2010 багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом та нежитлової споруди колективних гаражів з підземним паркінгом у садівничому кооперативі “Нафтовик (вул. Пасічна) (додаються).
2. Приватному підприємству Зодчий 2010“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 06.04.2018 № 383

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку з
приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом
та нежитлової споруди колективних гаражів з підземним паркінгом
у садівничому кооперативі “Нафтовик (вул. Пасічна)


1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво у садівничому кооперативі “Нафтовик“ (вул. Пасічна).
1.2. Інформація про замовникаприватне підприємство Зодчий 2010“, 79044, м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5-В.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,4603 га (кадастровий номер 4610136800:02:005:0365) – 02.03 – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягу з Державного земельного кадастру від 07.11.2017 № НВ-4605929122017.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-4 – зона багатоповерхової житлової забудови відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Залізничного району, затвердженого ухвалами міської ради від 01.12.2016 № 1283 і від 25.01.2018 № 2914, протоколу містобудівної ради від 16.03.2018 № 5.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 31,50 м (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі) відповідно до протоколу містобудівної ради від 16.03.2018 № 5.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 50,0 % відповідно до протоколу містобудівної ради від 16.03.2018 № 5.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)626 чол./га відповідно до протоколу містобудівної ради від 16.03.2018 № 5.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та спорудоб’єкт (будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом та нежитлової споруди колективних гаражів з підземним паркінгом у садівничому кооперативі “Нафтовик (вул. Пасічна) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136800:02:005:0365).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектування здійснювати з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.6. Охоронювані зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський