УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення797


від 09/08/2017

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво гр. Шевко О. В. багатоквартирного житлового будинку на вул. Замарстинівській, 214

Зміни
згідно з рішенням виконкому від 29.09.2017 № 879
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 08.09.2017 № 797'


Розглянувши звернення громадянки Шевко Олени Володимирівни, зареєстроване у Львівській міській раді 23.08.2017 за № З-Ш-72109/АП-2401, містобудівний розрахунок будівництва 23-квартирного житлового будинку на вул. Замарстинівській, 214, беручи до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 07.07.2017 за № 91441677, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 05.07.2017 № НВ-4605313042017, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво громадянкою Шевко Оленою Володимирівною багатоквартирного житлового будинку на вул. Замарстинівській, 214 (додаються).
2. Громадянці Шевко Олені Володимирівні:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 08.09.2017 № 797

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
на вул. Замарстинівській, 214

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Замарстинівській, 214.
1.2. Інформація про замовникагромадянка Шевко Олена Володимирівна, м. Львів, вул. Янки Купали, 33/6.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,0659 га (кадастровий номер 4610137500:05:006:0328) – 02.03 для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 07.07.2017 за № 91441677.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-1зона садибної житлової забудови з допустимим видом забудови (багатоквартирні житлові будинки до 4-х поверхів) (протокол містобудівної ради від 16.08.2017 № 11) відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Шевченківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 21.05.2015 № 4657 і від 29.06.2017 № 2162.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 4 поверхи включно – не вище 12 м (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху) і не вище 15 м до гребеня даху.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 60,80 % для всієї забудови у межах земельної ділянки (кадастровий номер 4610137500:05:006:0328) (для зони Ж-1 згідно з затвердженим планом зонування територій (зонінгу) Шевченківського району (ухвали міської ради від 21.05.2015 № 4657 і від 29.06.2017 № 2162) та протоколом містобудівної ради від 16.08.2017 № 11).
Проектування вести з врахуванням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – згідно з п. 3.8 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) для 4-поверхового будинку – 495 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (багатоквартирний житловий будинок на вул. Замарстинівській, 214) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610137500:05:006:0328) по межі червоної лінії вул. Замарстинівської та з відступом від межі червоної лінії проїзду зі східної сторони ділянки, відповідно до затвердженого містобудівного розрахунку на містобудівній раді (протокол містобудівної ради від 16.08.2017 № 11).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги плану зонування Шевченківського району з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Земельна ділянка на вул. Замарстинівської, 214 (кадастровий номер 4610137500:05:006:0328) знаходиться у межах території зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський