УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення569


від 05/21/2010

Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м.Львові

Зміни
згідно з рішеннями виконкому 248-2011; 672-2011; 967-2011; 1095-2011; 332-2013; 334-2013; 651-2015; 407-2016; 309-2017; 433-2018; 1398-2018
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 21.05.2010 № 569 ' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 21.05.2010 № 569' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 18.11.2011 ]......Рішення' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 30.12.2011 ]......Рішення' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 17.05.2013 ]......Рішення' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 17.05.2013 ]......Рішення' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 21.05.2010 № 569' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 21.05.2010 № 569' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 21.05.2010 № 569' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 21.05.2010 № 569' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішень виконавчого комітету від 21.05.2010 № 569 та ві■


Керуючись Законами України “Про рекламу“, “Про охорону культурної спадщини“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 “Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами“, відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“ виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити Правила розміщення зовнішньої реклами у м.Львові (додаються).
2. Вважати такими, що втратили чинність:
2.1. Рішення виконавчого комітету від 19.11.2004 № 1173 “Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м.Львові“.
2.2. Рішення виконавчого комітету від 23.08.2006 № 986 “Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету від 19.11.2004 № 1173“.
2.3. Пункт 2 рішення виконавчого комітету від 18.02.2008 № 77 “Про втрату чинності рішення виконавчого комітету від 02.06.2006р. № 724 та внесення доповнень до рішення виконавчого комітету від 19.11.2004р. № 1173“.
3. Департаменту містобудування утворити робочу групу з питань реклами, забезпечити розроблення збірника примірних спеціальних рекламних конструкцій, карти рекламно-містобудівного зонування м.Львова відповідно до затверджених Правил розміщення зовнішньої реклами у м.Львові та подати на затвердження виконавчому комітету протягом 2-х місяців з дати набрання чинності цього рішення.
           Відповідальний: директор
           департаменту містобудування.
4. Надати функції замовника департаменту містобудування на розроблення схем розміщення рекламних засобів відповідно до затверджених Правил розміщення зовнішньої реклами у м.Львові та забезпечити розробку схем протягом 12-и місяців з дати набрання чинності цього рішення.
           Відповідальний: директор
           департаменту містобудування.
5. Департаменту економічної політики продовжити термін дії дозволів на дахові конструкції у зоні 1 (Центральна) до 31.12.2011.
           Відповідальний: директор
департаменту економічної політики.
6. Департаменту “Адміністрація міського голови“ оприлюднити це рішення у засобах масової інформації.
           Відповідальний: директор
департаменту “Адміністрація
           міського голови“.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань містобудування та інфраструктури.
Міський голова А.Садовий
Додаток
               Затверджено
рішенням виконкому
від 21.05.2010 № 569


ПРАВИЛА
розміщення зовнішньої реклами у м.Львові

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила розроблені відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україн”“, “Про рекламу“, “Про охорону культурної спадщини“, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності“, Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, рішення виконавчого комітету від 20.07.2007 № 485 “Про затвердження Концепції зовнішньої реклами в м.Львові“ і регулюють відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами у м.Львові, та визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами. Розміщення рекламних засобів з порушенням вимог та порядку цих Правил забороняється.
1.2. Дія цих Правил поширюється на всю територію м.Львова, на всі підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності та відомчої належності, а також на фізичних осіб, які здійснюють діяльність у сфері зовнішньої реклами у м.Львові. Правила є обов’язковими для виконання всіма учасниками рекламної діяльності.
2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. У цих Правилах згідно з законодавством про рекламу наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
алея – дорога у парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;
архітектурно-планувальне завдання на розташування складного рекламного засобу (АПЗ) – документ, який містить комплекс містобудівних і архітектурних вимог та особливих умов на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних рекламних засобів;
виконавчий орган ради – виконавчий комітет Львівської міської ради;
договір про тимчасове користування місцем для розміщення рекламного засобу – тристоронній договір між рекламорозповсюджувачем, робочим органом та КП “Адміністративно-технічне управління“, що регулює правові відносини, які виникають у зв’язку з отриманням рекламорозповсюджувачем права на розміщення рекламного засобу, умов використання даного права та відповідальності, що виникає через недобросовісне використання даного права, розроблений на підставі затвердженого рішенням виконавчого комітету примірного договору. Підставою для його укладення є прийняття робочим органом рішення про встановлення пріоритету.
дозвіл – документ встановленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;
управління “Дозвільний офіс“ – управління (структурний підрозділ) Львівської міської ради, наділене повноваженнями організації дозвільних та погоджувальних процедур Львівської міської ради, створене з метою виконання вимог Закону України “Про дозвільну систему“;
зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;
місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах м.Львова, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами у тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);
оператор зі справляння плати та нагляду за станом зовнішньої реклами (надалі – оператор) – КП Адміністративно-технічне управління, що уповноважене виконувати покладені на нього функції, передбачені цими Правилами та статутом підприємства;
пішохідна доріжка – елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;
проектно-технічна документація рекламного засобу – документація, яка містить технічні характеристики та архітектурно-естетичні вирішення рекламного засобу (ескіз), визначає місце його розташування з відповідною прив’язкою, включає фотографічний знімок пропонованого місця розташування рекламного засобу;
робочий орган з регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами (надалі – робочий орган) – орган, уповноважений Львівською міською радою виконувати покладені на нього функції, передбачені цими Правилами, Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067;
реклама – інформація про особу чи товар, розповсюджена у будь-якій формі та у будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо такої особи чи такого товару;
Вивіска чи табличка з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщена на внутрішній поверхні власного чи наданого у користування особі приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане у користування особі приміщення, біля входу у таке приміщення, не вважається рекламою. Розміщення вивісок чи табличок у м.Львові здійснюється відповідно до Порядку встановлення вивісок у м.Львові.
рекламні засоби – засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача;
складний рекламний засіб – засіб, який використовується для розміщення реклами і відповідає одній або декільком з таких ознак:
- конструкція, яка відсутня у затвердженому класифікаторі рекламних засобів, основні технічні параметри якої всі разом або поодинці відрізняються від технічних параметрів рекламних засобів, перелічених у класифікаторі;
   - дахові установки;
самовільно встановлений рекламний засіб – рекламний засіб, розміщений без виданого у встановленому порядку дозволу або не демонтований власником після прийняття робочим органом рішення про відмову у продовженні дозволу або виконавчим комітетом рішення про його скасування у встановлений термін;
соціальна рекламаінформація будь-якого виду, розповсюджена у будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку;
спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні і неназемні (повітряні), пласкі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення зовнішньої реклами.
2.2. Терміни, невизначені цими Правилами, вживаються у значеннях, визначених законодавством України.
3. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ У СФЕРІ РЕКЛАМИ

   3.1. Робочий орган:
3.1.1. Розробляє у межах компетенції нормативно-правові акти, направлені на регулювання діяльності у сфері реклами, вносить у встановленому порядку пропозиції щодо зміни та/або доповнення до Правил розміщення зовнішньої реклами у м.Львові.
3.1.2. У межах своєї компетенції забезпечує контроль за виконанням вимог Закону України “Про рекламу“, Типових правил розміщення зовнішньої реклами, цих Правил всіма особами незалежно від форм власності та відомчої належності. Звертається до юридичних і фізичних осіб з вимогами про усунення виявлених порушень у визначений у вимогах термін.
3.1.3. Приймає рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову у встановленні такого пріоритету, скасування пріоритету на підставі заяви заявника, за якою було встановлено пріоритет.
3.1.4. Реєструє та розглядає заяви розповсюджувачів зовнішньої реклами щодо надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії.
3.1.5. Готує проекти рішень виконавчого комітету щодо надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, внесення змін до дозволів (у разі зміни технологічної схеми рекламного засобу, яка передбачає зміну площі рекламної поверхні рекламного засобу), скасування дії дозволів та подає на розгляд виконавчого комітету у встановленому порядку.
3.1.6. Керівник робочого органу підписує, реєструє та видає дозволи на розміщення зовнішньої реклами на підставі відповідного рішення виконавчого комітету.
3.1.7. Відповідно до цих Правил укладає з розповсюджувачами зовнішньої реклами тристоронні договори про тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розміщення рекламних засобів.
3.1.8. Здійснює ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів та надає у встановленому порядку інформацію для оновлення даних містобудівного кадастру до департаменту містобудування.
3.1.9. Подає територіальному органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів матеріали про порушення порядку розміщення зовнішньої реклами.
3.1.10. Розробляє та подає на затвердження у встановленому порядку економічно обгрунтовані тарифи оплати тимчасового користування місцями, які перебувають у власності територіальної громади м.Львова, для розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами.
3.1.11. Надає оператору копії необхідних документів для нарахування плати та здійснення ним наглядових функцій за станом зовнішньої реклами.
3.1.12. Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.
3.2. Робочий орган не може виступати заявником на розміщення рекламних засобів та одержувати дозвіл.
3.3. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом можуть залучатися на громадських засадах представники підприємств, об’єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.
3.4. Оператор:
3.4.1. У межах своєї компетенції здійснює нагляд за дотриманням підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, та фізичними особами встановленого Законом України “Про рекламу“, Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, цими Правилами порядку розміщення, утримання та експлуатації рекламних засобів. Інформує робочий орган про виявлені порушення, готує проекти вимог та надсилає рекламорозповсюджувачам вимоги робочого органу про усунення виявлених порушень законодавства у сфері реклами у встановлений у вимогах термін.
3.4.2. Здійснює обстеження місць розміщення рекламних засобів на предмет відповідності встановлення спеціальних конструкцій до виданих дозволів (проектно-технічної документації) та надає робочому органу матеріали про виявлені невідповідності з одночасним вжиттям заходів щодо їх усунення.
3.4.3. За результатами нагляду за станом зовнішньої реклами інформує відповідним поданням робочий орган про рекламні засоби, що підлягають примусовому демонтажу, готує проект наказу про примусовий демонтаж та здійснює демонтаж рекламних засобів у відповідності до вимог п.8 цих Правил.
3.4.4. Організовує розміщення соціальної реклами відповідно до розділу 7 цих Правил.
3.4.5. Укладає з розповсюджувачами зовнішньої реклами тристоронні договори про тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розміщення рекламних засобів.
3.4.6. Здійснює операторські функції зі справляння плати за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розміщення рекламних засобів за укладеними договорами та здійснює контроль за своєчасним надходженням плати.
3.4.7. Організовує або проводить власними силами демонтаж самовільно розміщених рекламних засобів у порядку, визначеному у розділі 8 цих Правил.
3.4.8. Виконує інші функції, передбачені цими Правилами та статутом підприємства.
3.5. Оператор не може виступати заявником на розміщення рекламних засобів та одержувати дозволи на розміщення зовнішньої реклами.
4. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

Розміщення зовнішньої реклами y м.Львові проводиться виключно на підставі дозволів, що видаються робочим органом відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради.

4.1. Подання документів та встановлення пріоритету

4.1.1. Для одержання дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами (надалі – заявник) особисто або рекомендованим листом подає через управління “Дозвільний офіс“ робочому органу заяву за формою згідно з додатком 1 до цих Правил, до якої додаються у двох примірниках:
1) фотокартка або компютерний макет місця (розміром не менш як 6 см х 9 см), на якому планується розташування рекламного засобу з прив’язкою до місцевості на топогеодезичному знімку місцевості (топогеодезичний знімок (М 1:500) з нанесеними комунікаціями, що виконаний ліцензійною організацією, давністю виготовлення не більше 1 року);
2) ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням спеціальної конструкції та кольоровим опорядженням рекламного засобу;
3) копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця.
4) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
Перелік документів, що додаються до заяви для надання дозволу, є вичерпним.
4.1.2. Під час подання заяви через управління “Дозвільний офіс“ адміністратор або представник робочого органу у присутності заявника перевіряє комплектність документів згідно з додатками до цих Правил і вимогами, вказаними у даному пункті, видає заявнику довідку з описом поданих документів у день реєстрації заяви або наступного робочого дня передає поданий пакет документів робочому органу.
4.1.3. За наявності документів, передбачених у підпункті 4.1.1 цих Правил, заява одразу після доставки документів з управління “Дозвільний офіс“ реєструється робочим органом у журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (надалі – журнал реєстрації), який ведеться за формою згідно з додатком 2 до цих Правил. Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника робочого органу, скріпленим печаткою.
4.1.4. Робочий орган протягом п’яти робочих днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет його відповідності вимогам розділу 5 цих Правил, наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого у встановленому порядку дозволу, про що робочий орган складає акт обстеження з фотофіксацією заявленого місця за формою згідно з додатком 3 до цих Правил з залученням заявника (за його згодою).
4.1.5. Після перевірки місця та в межах терміну, відведеного робочому органу на його перевірку, робочий орган приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету.
4.1.6. У встановленні пріоритету може бути відмовлено, якщо:
1) оформлення поданих заявником документів не відповідає встановленим вимогам;
2) заявлене для встановлення пріоритету місце та запропонований для встановлення на ньому рекламний засіб не відповідають вимогам розділу 5 цих Правил;
3) у заявника існує заборгованість з оплати за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розміщення рекламних засобів за існуючим договором понад два місяці, за умови, якщо заборгованість не оскаржується розповсюджувачем зовнішньої реклами у судовому порядку;
4) у заявника існує заборгованість зі сплати штрафів за несвоєчасну оплату за тимчасове користування місцями для розміщення рекламних засобів за існуючим договором понад два місяці, за умови, якщо штрафні санкції не оскаржуються розповсюджувачем зовнішньої реклами у судовому порядку;
5) у заявника існує заборгованість зі сплати штрафів за самовільне встановлення рекламних засобів;
6) у заявника існують невиконані зобов’язання перед оператором щодо компенсації витрат, здійснених оператором з примусового демонтажу та зберігання рекламних засобів заявника;
7) у заявника зафіксовані самовільно встановлені рекламні засоби.
4.1.7. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету робочий орган визначає зацікавлені органи (особи), з якими необхідно погодити дозвіл згідно з підпунктом 4.2.3 цих Правил, та протягом 2-х робочих днів від дати прийняття рішення направляє заявнику через управління “Дозвільний офіс“ для подальшого оформлення два примірники дозволу за формою згідно з додатком 4 до цих Правил та проект рекламного засобу.
4.1.8. У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робочий орган протягом 2-х робочих днів від дати прийняття рішення надсилає заявникові через управління “Дозвільний офіс“ вмотивовану відповідь з зазначенням причини відмови: дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконавчого комітету про надання дозволу на заявлене місце іншій особі, чи іншої причини, перерахованої у підпункті 4.1.6 цих Правил, та повертає всі подані заявником документи.
Адміністратор управління “Дозвільний офіс“ наступного робочого дня після отримання цих документів повідомляє заявника про місце і час їх видачі.
4.1.9. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється терміном на три місяці з дати прийняття робочим органом відповідного рішення.
Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і надається будь-якій особі за її письмовою заявою.
4.1.10. Термін встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений робочим органом додатково не більш як на три місяці з письмовим повідомленням про це заявника у разі:
1) продовження терміну оформлення дозволу у звязку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;
2) продовження терміну оформлення дозволу з підстав, передбачених у частинах 2, 3 підпункту 4.2.3 цих Правил;
3) письмового звернення заявника щодо продовження терміну оформлення дозволу з інших причин, непередбачених абзацом 2 цього підпункту Правил.
Робочий орган може скасувати пріоритет на місце розташування рекламного засобу за заявою заявника, за яким було встановлено цей пріоритет.
4.1.11. Дата і номер рішення робочого органу про встановлення або скасування пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження терміну, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову у встановленні такого пріоритету заноситься у журнал реєстрації.
Відмова у встановленні пріоритету, продовженні терміну, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
4.1.12. У разі прийняття робочим органом рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває у комунальній власності, заявник протягом трьох робочих днів з дати прийняття робочим органом рішення укладає з робочим органом та оператором договір про тимчасове користування цим місцем.
Для укладення договору заявник подає оператору копії таких документів:
1) довідки з Єдиного державного реєстру підприємств, організацій України (ЄДРПОУ);
2) свідоцтва платника податків;
3) статуту (для юридичних осіб);
4) документів, що підтверджують повноваження особи, яка підписує договір.
Всі копії поданих документів повинні бути належним чином завірені керівником юридичної особи або фізичною особою – підприємцем.
Протягом п’яти робочих днів з дати прийняття робочим органом рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу заявник повертає оператору примірник укладеного договору та подає копію документа, який підтверджує внесення відповідної плати.
4.1.13. Протягом терміну, передбаченого у підпункті 4.1.9 цих Правил, заявник щомісяця сплачує плату за право користування місцем для розміщення рекламного засобу, яке перебуває у комунальній власності, у розмірі 25 відсотків плати, встановленої відповідно до Порядку надання розповсюджувачам зовнішньої реклами у тимчасове користування місць, що перебувають в комунальній власності, для розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, затвердженого виконавчим комітетом міської ради.
4.1.14. У разі продовження терміну дії пріоритету з підстав, передбачених у частинах 1, 2 підпункту 4.1.10 цих Правил, заявник сплачує плату за користування місцем (для розміщення рекламного засобу), яке перебуває у комунальній власності, у розмірі 25 відсотків плати, встановленої відповідно до Порядку надання розповсюджувачам зовнішньої реклами у тимчасове користування місць, що перебувають в комунальній власності, для розміщення рекламних засобів, затвердженого виконавчим комітетом міської ради.
4.1.15. У разі продовження терміну дії дозволу з підстав, передбачених у частині 3 підпункту 4.1.10 цих Правил, заявник сплачує плату за користування місцем для розміщення рекламного засобу, яке перебуває у комунальній власності, у розмірі 100 відсотків плати, встановленої відповідно до Порядку надання розповсюджувачам зовнішньої реклами у тимчасове користування місць, що перебувають в комунальній власності, для розміщення рекламних засобів, затвердженого виконавчим комітетом міської ради.
4.1.16. Нарахування плати за право користування місцем для розміщення рекламного засобу, яке перебуває у комунальній власності, припиняється з дати подання заявником оформлених належним чином згідно з вимогами пункту 4.2 цих Правил двох примірників дозволу до робочого органу для підготовки проекту рішення виконавчого комітету до дати прийняття відповідного рішення.
4.1.17. З дати прийняття виконавчим комітетом рішення про надання дозволу щомісячна плата за користування місцем для розміщення рекламного засобу, яке перебуває у комунальній власності, справляється у розмірі 100 відсотків плати, встановленої відповідно до Порядку надання розповсюджувачам зовнішньої реклами у тимчасове користування місць, що перебувають в комунальній власності, для розміщення рекламних засобів, затвердженого виконавчим комітетом міської ради.
4.1.18. При розміщенні рекламних засобів на місцях, що належать до державної чи приватної (колективної) власності, заявник у термін 5-и робочих днів з дати прийняття робочим органом рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу подає робочому органу лист за підписом власника місця або уповноваженого ним органу (особи), який надає згоду на розміщення зовнішньої реклами на об’єкті державної або приватної (колективної) власності, або копію договору на тимчасове користування цим місцем, укладеного з власником або уповноваженим ним органом (особою), та у будь-якому разі копії документів про підтвердження права власності або управління відповідно об’єктом приватної (колективної) та державної власності.
4.1.19. У разі ненадання заявником у встановлений термін документів, зазначених у підпунктах 4.1.10, 4.1.12, 4.1.18, 4.2.1 цих Правил, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, документи повертаються робочим органом заявнику через управління “Дозвільний офіс“, про що робочий орган робить відповідний запис у журналі реєстрації. Адміністратор управління “Дозвільний офіс“ наступного робочого дня після отримання цих документів повідомляє заявника про місце і час їх видачі.
Кошти, сплачені заявником до дати втрати пріоритету, поверненню не підлягають.
4.1.20. У разі встановлення складного рекламного засобу заявник може подати через управління “Дозвільний офіс“ до управління архітектури департаменту містобудування запит на отримання архітектурно-планувального завдання (АПЗ) про вимоги до розміщення даного рекламного засобу.
Управління “Дозвільний офіс“ не пізніше наступного дня передає запит на отримання АПЗ в управління архітектури департаменту містобудування, копію запиту скеровує в робочий орган.
У разі розміщення рекламного засобу у межах території історичної забудови, внесеної до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, та зоні історичного ареалу управління архітектури департаменту містобудування додатково передає копію запиту в управління охорони історичного середовища. Управління архітектури департаменту містобудування (з врахуванням відповіді управління охорони історичного середовища) впродовж 20 робочих днів від дня отримання запиту надає розповсюджувачу через управління “Дозвільний офіс“ відповідне АПЗ або вмотивовану відмову щодо можливості розміщення рекламного засобу на заявленому місці (копію яких скеровує в робочий орган).
Від дати подання заяви на отримання АПЗ до надання відповіді рекламорозповсюджувачу управлінням архітектури департаменту містобудування робочий орган не встановлює пріоритет на це місце (щодо якого подана заява на АПЗ) іншому рекламорозповсюджувачу.

4.2. Погодження дозволу

4.2.1. Протягом терміну, зазначеного у підпунктах 4.1.9, 4.1.10 цих Правил, заявник оформляє обидва примірники дозволу та подає їх робочому органу через управління “Дозвільний офіс“.
До розгляду приймаються документи, у яких термін від дати погодження відповідного органу не перевищує 6 місяців та на яких вказаний вихідний реєстраційний номер, дата реєстрації, прізвище і підпис відповідальної особи та печатка відповідного органу.
4.2.2. Дозвіл погоджується у відповідній черговості з:
1) управлінням архітектури департаменту містобудування щодо можливості розташування рекламного засобу на пропонованому місці з врахуванням вимог цих Правил.
Для отримання висновку щодо можливості розташування рекламного засобу на пропонованому місці заявник подає через управління “Дозвільний офіс“ до управління архітектури департаменту містобудування заяву, до якої додається у двох примірниках проектно-технічна документація.
Управлінням архітектури також здійснюється погодження проектно-технічної документації рекламного засобу.
Для наземних рекламних засобів погодження дозволу здійснюється додатково на топогеодезичному знімку місцевості (М 1:500) з прив’язкою місця розташування рекламного засобу.
2) власником місця або уповноваженим ним органом (особою).
У разі розміщення рекламних засобів на місцях, що належать до комунальної власності, погодження здійснюють районні адміністрації за місцем встановлення рекламного засобу.
4.2.3. Додатково на вимогу робочого органу дозвіл погоджується з:
1) уповноваженим органом у сфері охорони культурної спадщини відповідно до вимог законодавства про охорону культурної спадщиниу разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури, у межах зон охорони таких пам’яток і у межах зони історичного ареалу;
2) відділом Державтоінспекції з обслуговування адміністративної території м.Львова та автомобільно-технічної інспекції ГУ МВС України у Львівській області – у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування;
3) балансоутримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньої реклами у межах охоронних зон цих комунікацій.
Для наземних рекламних засобів погодження дозволу цими органами здійснюється також на топогеодезичному знімку місцевості (М 1:500) з прив’язкою місця розташування рекламного засобу.
Кожен з перерахованих у підпунктах 4.2.2, 4.2.3 органів (осіб) погоджують дозвіл протягом п’яти робочих днів з дати звернення заявника.
Погодження органів, перерахованих у підпунктах 4.2.2, 4.2.3 цих Правил, дійсні протягом терміну дії дозволу.
У разі виникнення обставин, які унеможливлюють подальше розміщення рекламного засобу на відповідному місці, органи, перераховані у підпунктах 4.2.2, 4.2.3 цих Правил, зобов’язані невідкладно у письмовій формі повідомити про це робочий орган. У разі відсутності заперечень застосовується принцип мовчазної згоди, що є підставою для продовження терміну дії дозволу на наступний термін.
4.2.4. У разі відмови у погодженні дозволу органами (особами), зазначеними у підпунктах 4.2.2, 4.2.3 цих Правил, заявникові надсилається вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи підприємства, установи та організації.
Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
4.2.5. Робочий орган протягом не більше п’ятнадцяти робочих днів з дати одержання оформлених належним чином двох примірників дозволу розглядає заяву, готує та подає на розгляд виконавчого комітету міської ради пропозиції і проект відповідного рішення.
4.2.6. Виконавчий комітет міської ради протягом п’яти робочих днів з дати одержання пропозицій робочого органу (якщо цей термін припадає на засідання виконавчого комітету) або на найближчому (після спливу п’ятиденного терміну) засіданні виконавчого комітету приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.
Рішення про відмову у наданні дозволу повинне містити законодавчо обгрунтовані підстави такої відмови.
У наданні дозволу може бути відмовлено, якщо:
1) оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;
2) у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості.
Перелік підстав для відмови є вичерпним.
Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.
4.2.7. У разі прийняття рішення про надання дозволу, його підписання та реєстрації керівник робочого органу підписує обидва примірники дозволу і скріплює їх печаткою та протягом двох робочих днів забезпечує передачу першого примірника дозволу з оригіналом проекту заявнику через управління “Дозвільний офіс“, а другий – залишається робочому органу для обліку.
Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.
4.2.8. Повідомлення про відмову у наданні дозволу та законодавчо обгрунтовані підстави такої відмови робочий орган надсилає заявникові через управління “Дозвільний офіс“ протягом двох робочих днів з дати відмови у наданні дозволу виконавчим комітетом міської ради. Адміністратор управління “Дозвільний офіс“ наступного робочого дня після отримання цих документів повідомляє заявника про місце і час їх видачі.
4.2.9. Дозвіл надається терміном на пять років, за винятком випадків, якщо менший термін не зазначений у заяві.
4.2.10. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення конструкцій зовнішньої реклами та видачі уповноваженим органом ордера/дозволу на виконання робіт, пов’язаних з благоустроєм місця (розриттям грунту) при встановленні наземних рекламних засобів.
Уповноваженим органом є відділ комунального господарства районної адміністрації.
Ордери видає вищезгаданий відділ відповідно до його компетенції на підставі зареєстрованих та виданих дозволів. Плата за видачу ордера не справляється.
Власники місць зобов’язані видати ордери на проведення робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів, у триденний термін з дати звернення заявників при наявності дозволів на встановлення рекламних засобів.
4.2.11. Після встановлення рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний термін зобов’язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 см х 9 см).
У цей же термін між оператором і розповсюджувачем зовнішньої реклами (за його згодою) складається акт встановлення спеціальної конструкції зовнішньої реклами, яким підтверджується ідентичність місця розташування рекламного засобу, його площі, виду і розмірів характеристикам, вказаним у дозволі.
Акт встановлення рекламного засобу, який засвідчується підписом уповноваженої посадової особи оператора та скріплюється печаткою, передається робочому органу, який долучає його до обох примірників дозволу. У разі виявлення невідповідності місця встановлення та/або форми рекламного засобу дозволу та проектно-технічній документації оператор у десятиденний термін скеровує розповсюджувачу вимогу робочого органу про приведення у відповідність до дозволу та проектно-технічної документації. У разі невиконання вимоги подає пропозиції робочому органу для підготовки наказу про демонтаж та проекту рішення виконавчого комітету про скасування дозволу розповсюджувачу.
4.2.12. У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).
4.2.13. При видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами забороняється втручання у форму та зміст зовнішньої реклами.

4.3. Внесення змін до дозволу

4.3.1. Якщо протягом терміну дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу на ділянці, де немає розробленої та затвердженої схеми комплексного розміщення рекламних засобів, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу через управління “Дозвільний офіс“ з письмовою заявою у довільній формі про внесення у дозвіл відповідних змін.
При цьому під зміною технологічної схеми рекламного засобу мається на увазі зміна технічних характеристик проекту рекламного засобу без зміни місця розташування рекламного засобу.
До заяви додаються:
1) технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу, погоджена з управлінням архітектури департаменту містобудування, управлінням охорони історичного середовища при розміщенні рекламного засобу у межах зони історичного ареалу;
2) фотокартка рекламного засобу та ескіз з конструктивним рішенням, що включає розрахунок міцності та стійкості спеціальної конструкції.
3) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців.
4.3.2. Робочий орган протягом не більш як десяти робочих днів з дати реєстрації цієї заяви розглядає її і вносить відповідні зміни до дозволу, якщо вони не передбачають зміну площі рекламної поверхні рекламного засобу.
У разі зміни технологічної схеми, що передбачає зміну площі рекламної поверхні рекламного засобу, робочий орган у цей же термін подає на розгляд виконавчого комітету міської ради проект відповідного рішення. На підставі прийнятого виконавчим комітетом міської ради рішення робочий орган вносить зміни до дозволу.
Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
4.3.3. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у термін 7 робочих днів до дати початку проведення робіт письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами та скеровує вимогу про демонтаж рекламного засобу.
У разі невиконання розповсюджувачем зовнішньої реклами вимоги про демонтаж рекламного засобу, зумовленого зміною містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, демонтаж здійснюється оператором у примусовому порядку на підставі наказу робочого органу.
У термін 10 робочих днів з дати початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган за пропозицією управління архітектури департаменту містобудування (а у межах історичного ареалу і управління охорони історичного середовища) надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце.
4.3.4. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни до дозволу.
Плата за надання робочим органом послуг, пов’язаних зі зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється.
Відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється власником рекламного засобу.
4.3.5. У разі недосягнення згоди щодо нового місця дія дозволу тимчасово зупиняється.
Термін дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця.
4.3.6. У разі нерозміщення рекламного засобу через зміну містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу плата за тимчасове користування цим місцем не справляється з дати демонтажу рекламного засобу розповсюджувачем, що підтверджується актом оператора про обстеження місця з залученням розповсюджувача (за його згодою).
4.3.7. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці, якщо це технічно можливо, про що робочий орган повідомляє рекламорозповсюджувача у 10-денний термін (при умові звільнення розповсюджувачем рівноцінного тимчасового (нового) місця розташування рекламного засобу).

4.4. Продовження дії дозволу

4.4.1. Термін дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається через управління “Дозвільний офіс“ робочому органу (копія – оператору) розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі з примірником дозволу не пізніше ніж за місяць до закінчення терміну дії дозволу при відсутності письмових заперечень з боку власника місця розташування спеціальної конструкції та інших органів, що здійснювали погодження цього дозволу або органу, у погодженні якого виникла необхідність.
До заяви додається витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Оператор протягом семи днів з дати одержання заяви розповсюджувача перевіряє рекламний засіб на предмет його відповідності дозвільно-проектній документації, про що складає акт обстеження заявленого місця з залученням розповсюджувача (за його згодою).
4.4.2. У разі, якщо дозвіл, термін дії якого закінчується, потребує приведення його у відповідність до вимог підпунктів 4.2.1, 4.2.2 та /або вимог розділу 5 цих Правил, робочий орган за три місяці до закінчення терміну дії цього дозволу скеровує рекламорозповсюджувачу рекомендованим листом перелік вимог, у відповідність до яких необхідно привести дозвіл і проектно-технічну документацію.
Розповсюджувач реклами протягом місяця з дати отримання вимог робочого органу приводить у відповідність рекламний засіб та/або дозвільну документацію.
Приведену у відповідність дозвільну документацію розповсюджувач реклами подає робочому органу одночасно з заявою про продовження терміну дозволу.
У разі протермінування подачі заяви на продовження терміну дії дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами оформляє новий дозвіл згідно з вимогами цих Правил.
4.4.3. У продовженні дії дозволу може бути відмовлено, якщо у заявника:
1) існує заборгованість з оплати за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розміщення рекламних засобів за існуючим договором понад два місяці, за умови, якщо заборгованість не оскаржується розповсюджувачем зовнішньої реклами у судовому порядку;
2) існує заборгованість зі сплати штрафів за несвоєчасну оплату за тимчасове користування місцями для розміщення рекламних засобів за існуючим договором понад два місяці, за умови, якщо штрафні санкції не оскаржуються розповсюджувачем зовнішньої реклами у судовому порядку;
3) існує заборгованість зі сплати штрафів за самовільне встановлення рекламних засобів;
4) зафіксована та не ліквідована до закінчення дозволу невідповідність рекламного засобу дозвільно-проектній документації;
5) зафіксовані самовільно встановлені рекламні засоби.
4.4.4. Робочий орган протягом десяти робочих днів з дати одержання заяви розповсюджувача розглядає заяву, акт обстеження місця та приймає рішення про продовження терміну дії дозволу або, за наявності підстав, викладених у цих Правилах, про відмову у його продовженні.
Після прийняття відповідного рішення робочий орган протягом двох робочих днів з дати підписання та реєстрації цього рішення направляє заявнику через управління “Дозвільний офіс“ листа про продовження терміну дії дозволу з примірником дозволу або про відмову у його продовженні з зазначенням дати та номера відповідного рішення. Адміністратор управління “Дозвільний офіс“ наступного робочого дня після отримання цих документів повідомляє заявника про місце і час їх видачі.
4.4.5. Дозвіл продовжується терміном на пять років, за винятком випадків, передбачених у підпункті 5.1.2 цих Правил.
Продовження терміну дії дозволу (відмова у його продовженні) фіксується у журналі реєстрації з внесенням відповідних змін до дозволу, який підписує керівник робочого органу та скріплює печаткою.
Один примірник оригіналу дозволу видається заявникові, а другий – залишається у робочого органу для обліку та контролю.
Відмова у продовженні терміну дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
4.4.6. Розповсюджувач зобов’язаний демонтувати рекламний засіб, дозвіл на який не був продовжений протягом 15 днів з дати прийняття відповідного рішення.

4.5. Переоформлення дозволу

4.5.1. Дозвіл підлягає переоформленню у разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі рекламного засобу в оренду (користування).
Переоформлення дозволу на користувача здійснюється з врахуванням умов договору оренди (користування) у частині терміну дії договору, його дострокового розірвання, умов користування орендованим майном, підстав повернення предмета оренди тощо.
4.5.2. Особа, яка набула право власності (користування) на рекламний засіб, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом звертається через управління “Дозвільний офіс“ до робочого органу (копія – оператору) з заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.
До заяви додається:
1) документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;
2) оригінал зареєстрованого дозволу;
3) письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);
4) копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця;
5) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців.
6) документ (акт звірки з оператором), який підтверджує відсутність заборгованості перед оператором у нового та попереднього власників (користувачів) рекламного засобу щодо якого іде переоформлення дозволу.
4.5.3. Оператор протягом трьох днів з дати одержання заяви розповсюджувача перевіряє рекламний засіб на предмет його відповідності дозвільно-проектній документації, про що складає акт обстеження місця з залученням розповсюджувача (за його згодою).
4.5.4. У переоформленні дозволу може бути відмовлено, якщо у заявника або попереднього власника (користувача) рекламного засобу:
1) існує заборгованість з оплати за тимчасове користування місцями за існуючим договором;
2) існує заборгованість зі сплати штрафів за несвоєчасну оплату за тимчасове користування місцями за існуючим договором;
3) існує заборгованість зі сплати штрафів за самовільне встановлення рекламних засобів;
4) існують невиконані зобов’язання перед оператором щодо компенсації витрат, здійснених оператором з примусового демонтажу та зберігання рекламних засобів заявника;
5) зафіксована та не ліквідована невідповідність рекламного засобу дозволу і проектно-технічній документації;
6) зафіксовані самовільно встановлені рекламні засоби.
4.5.5. У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів, беручи до уваги акт обстеження місця, складений оператором, робочий орган протягом п’яти робочих днів з дати подання заяви приймає рішення про переоформлення та вносить відповідні зміни у дозвіл або, за наявності підстав, викладених у цих Правилах, про відмову у переоформленні.
Робочий орган протягом двох робочих днів з дати прийняття рішення повертає документи заявнику через управління “Дозвільний офіс“. Адміністратор управління “Дозвільний офіс“ наступного робочого дня після отримання цих документів повідомляє заявника про місце і час їх видачі.
Переоформлення дозволу фіксується у журналі реєстрації.
Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
   4.6. Скасування дозволу
4.6.1. Дозвіл скасовує виконавчий комітет міської ради до закінчення терміну дії за поданням робочого органу з долученням акта обстеження місця, складеного оператором з представниками районних адміністрацій за місцем розташування рекламного засобу, або судового рішення за таких підстав:
1) за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами у довільній формі, до якої долучено підтвердження відсутності рекламного засобу на заявленому місці (фотофіксація). До заяви додається витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців.
Робочий орган подає виконавчому комітету проект рішення про скасування дозволу з дати отримання заяви розповсюджувача за умови підтвердження її актом обстеження місця, складеним оператором;
2) у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців;
3) у разі непереоформлення дозволу у встановленому порядку.
У разі скасування дозволу за заявою розповсюджувача, якому було переоформлено дозвіл згідно з підпунктом 4.5.1 цих Правил, робочий орган при підготовці проекту рішення виконавчого комітету про скасування дозволу враховує умови договору оренди, на які здійснено посилання у підпункті 4.5.1 цих Правил, та долучає письмову згоду власника конструкції на скасування дозволу.
Виконавчий комітет міської ради може розглядати питання скасування дозволів достроково у разі порушення розповсюджувачем вимог Закону України “Про рекламу“ та цих Правил, невиконання зобов’язань за договором про тимчасове користування місцем для розміщення рекламного засобу.
4.6.2. Рішення про скасування дозволу фіксується у журналі реєстрації та надсилається робочим органом розповсюджувачу зовнішньої реклами протягом двох робочих днів через управління “Дозвільний офіс“.
Адміністратор управління “Дозвільний офіс“ наступного робочого дня після отримання цього документа повідомляє заявника про місце і час його видачі.
Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.
4.6.3. Розповсюджувач зобов’язаний демонтувати рекламний засіб, дозвіл на який був скасований, протягом 15 днів з дати прийняття відповідного рішення.
5. ВИМОГИ ДО ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

5.1. Вимоги щодо розміщення зовнішньої реклами

Розміщення рекламних засобів у м.Львові здійснюється при дотриманні таких вимог:
5.1.1. З дотриманням вимог щодо типів і розмірів рекламних засобів, поданих у класифікаторі рекламних засобів (додаток 5 до цих Правил). Вибір формату рекламних засобів здійснюється відповідно до рекламно-містобудівного зонування м.Львова (додаток 6 до цих Правил).
5.1.2. Розміщення рекламних засобів здійснюється за схемами комплексного розміщення рекламних засобів, які затверджує виконавчий комітет міської ради. Розробку схем комплексного розміщення зовнішньої реклами здійснює департамент містобудування за участі представників органів, вказаних у підпунктах 4.2.1, 4.2.2 цих Правил, а також представників громадськості (за їх згодою).
Дозволи на рекламні засоби продовжуються в міру закінчення термінів дії до дати затвердження схеми на дану ділянку, але не довше двох років з дати прийняття цих Правил. Після затвердження схеми всі дозволи підлягають перегляду на відповідність вимогам схеми та класифікатора (додаток 5 до цих Правил).
Приведення існуючих рекламних засобів до вимог схеми здійснюється протягом 12 місяців від дати затвердження схеми на конкретну ділянку.
Перевага у розміщенні рекламних засобів за результатами розробки схем надається особам, чиї рекламні засоби уже встановлені на даній території.
Дотримується пропорційна участь у схемі розміщення серед розповсюджувачів, що мають дозволи на рекламні засоби на даній ділянці з врахуванням площі поверхонь рекламних засобів. У разі перевищення кількості існуючих рекламних засобів над вимогами схеми щодо кількості діє принцип взаємної згоди розповсюджувачів. Якщо у місячний термін від дати затвердження схеми згода не буде досягнута, перевага надається рекламним засобам, дозволи на які видані раніше.
При збільшенні кількості площин заявка на розміщення приймається від будь-якого заявника відповідно до цих Правил. При зменшенні кількості рекламних засобів на ділянці, де затверджена схема, рекламні засоби, які не відповідають вимогам схеми, демонтовуються власниками і їм надається інше місце.
За межами територій, охоплених схемами комплексного розміщення рекламних засобів, встановлення рекламних засобів здійснюється на підставі вимог, визначених цими Правилами.
5.1.3. Розміщення нових рекламних засобів з погіршенням видимості існуючих рекламних засобів заборонено. З метою недопущення перевантаження окремих ділянок та територій рекламними засобами при розгляді питання видачі нових дозволів враховуються всі розташовані поблизу об’єкти зовнішньої реклами. При продовженні дозволів на рекламні засоби робочий орган здійснює моніторинг розміщення вже встановлених рекламних засобів і приводить їх розташування у відповідність до цієї вимоги.
5.1.4. Розміщення рекламних засобів повинно здійснюватись з врахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів міського середовища м.Львова, з дотриманням Правил благоустрою території м.Львова, відповідно до рекламно-містобудівного зонування міста (додаток 6 до цих Правил) та вимог законодавства про охорону культурної спадщини. Обов’язковою вимогою встановлення рекламоносіїв є збереження умов цілісного візуального сприйняття архітектурних ансамблів та домінант, культових споруд, міських перспектив, цінних видових картин, ландшафтів та інших містоутворюючих факторів.
5.1.5. Розміщення рекламних засобів повинно здійснюватись з дотриманням вимог їх уніфікації у межах однієї вулиці за типом конструкцій, розмірів, висотою нижнього краю площини від поверхні землі, кутом нахилу площини рекламних засобів до дороги, відстанню місця розташування опори рекламних засобів від дорожнього полотна.
5.1.6. Розміщення рекламних засобів повинно здійснюватись з дотриманням вимог техніки безпеки.
5.1.7. Розміщення рекламних засобів здійснюється з забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не повинно відтворювати зображення дорожніх знаків.
Забороняється розташовувати рекламні засоби на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів та створює перешкоди для прибирання вулиць і тротуарів.
Розміщення окремостоячих рекламних засобів на тротуарах допускається при умові розташування їх рекламних площин над тротуаром та збереження для руху пішоходів ширини не меншої, ніж: 4,5 м – для проспекту, 3,0 м – для магістральних вулиць, 2,25 м – для інших вулиць та міжквартальних проїздів.
Висота від рівня тротуару до нижнього краю розташованої над ним площини рекламного засобу не повинна бути меншою, ніж 2,5 м.
Нижній край рекламних засобів, що розміщуються над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах, на опорах електромереж, електротранспорту та освітлення, на окремих стійках тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 м від поверхні дорожнього покриття.
Не допускається розміщення на одній опорі більше одного рекламного засобу.
5.1.8. Розміщення рекламних засобів вздовж вулиць здійснюється з дотриманням таких вимог:
5.1.8.1. Рекламні засоби розміщуються в одну умовну лінію, паралельну до осі вулиці, розташовану з кожного боку вулиці (в тому числі і з кожного боку додаткових смуг руху), на роздільних смугах, алеях тощо.
5.1.8.2. Віддаль між наземними рекламними засобами, розміщеними в одну лінію не повинна бути меншою, ніж:
- 100 м – для великоформатних рекламних засобів, площею однієї рекламної площини не менше 8 кв.м;
- 50 м – для інших рекламних засобів.
На перехрестях та розподільних смугах, у межах транспортних розв’язок магістральних вулиць, у пішохідних зонах (крім алей і пішохідних доріжок), на територіях парків допускається розміщення об’ємно-просторових рекламних конструкцій (установок) згідно зі схемами комплексного розміщення рекламних засобів, виходячи з містобудівних, функціонально-планувальних та естетичних особливостей оточуючого середовища.
5.1.9. Розміщення рекламних засобів на фасадах будівель і споруд повинно здійснюватись з дотриманням структурної побудови фасадів без пошкодження елементів архітектурного оздоблення.
Не допускається перенасичення фасадів будівель рекламними засобами.
Встановлення рекламних засобів на фасадах будівель та споруд допускається лише на основі врахування розмірів і форм, кольорової гами вже існуючих рекламних засобів.
Стилістика художнього вирішення рекламних засобів на фасадах будівель і споруд повинна узгоджуватись з архітектурно-пластичними особливостями, силуетом та масштабом, кольоровою гамою оздоблення фасаду будівлі; написи і знаки повинні бути співрозмірні до елементів фасаду.
Встановлення консольних рекламних засобів (на кронштейнах) на фасадах будівель допускається на висоті не менше 2,5 м від поверхні землі до низу конструкції, на одній висоті з іншими консольними рекламними засобами в межах вулиці між перехрестями, з виступом зовнішнього краю конструкції від стіни не більше 1 м. В межах зони Центральної консольні рекламні засоби мають бути виконані з шириною консолі не більше 6 см.
Рекламні засоби на фасадах будівель та споруд у межах території історичної забудови, внесеної до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, на пам’ятках архітектури та в історичному ареалі рекомендується виконувати з природних або прирівняних до них матеріалів (бронза, латунь, кераміка, смальта, цінні породи дерева, камінь, художнє та вітражне скло) на основі технік, які є характерними для львівських ремесел (ковальство, художнє литво, фрезерування і гравірування на металі, гутне скло та інше).
Встановлення рекламних засобів на фасадах будівель та споруд не допускається:
- з закриттям елементів декору фасаду (на поверхнях з декоративними рельєфами, на карнизах, огородженнях балконів, еркерах, колонах, пілястрах, контрфорсах);
- ближче 10,0 м до встановлених меморіальних таблиць, пам’ятних знаків.
Рекламні засоби на торцевих стінах фасадів будівель дозволяється розміщувати за умови покриття не менше ніж 60-80 відсотків загальної площини сторони фасаду. На одній торцевій стіні розміщується, як правило, один рекламний засіб. Банерні конструкції повинні кріпитись до будівель і споруд з найменшим пошкодженням їх стін та не створювати вібрації, яка видавала б шумові ефекти. Рекламні банери на будівельних риштуваннях, огорожах будівельних майданчиків встановлюються на час проведення робіт.
У місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.
5.1.10. Тимчасові виносні рекламні засоби (штендери) розміщуються тільки під час роботи підприємств (установ, організацій), що рекламують свої товари (послуги), та встановлюються безпосередньо біля входу до приміщення тільки за межею пішохідної частини тротуару при його ширині не менше 2,5 м, на відстані від стіни не більше 0,3 м.
Загальна рекламна площа всієї конструкції не повинна перевищувати 2 кв.м.
5.1.11. Забороняється розташовувати рекламні засоби:
1) на пішохідних доріжках, тротуарах та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;
2) на висоті менш як 5 м від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини; 3) дахові без попередньої технічної експертизи проекту конструкції спеціалізованими підприємствами, установами, організаціями;
4) транспаранти-перетяжки між опорами і на підтримуючих засобах контактної мережі електротранспорту та зовнішнього освітлення, крім тимчасового святкового оформлення міста.
5.1.12. Рекламні засоби повинні маркуватися з зазначенням на їх каркасі найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, телефону, номера дозволу та терміну його дії. Вказана інформація повинна легко читатись. При цьому для розміщення зазначеної інформації має бути відведено, як правило, не менш як 0,3 відсотка площі робочої поверхні рекламного засобу.

5.2. Вимоги до складових елементів та матеріалів рекламних засобів

5.2.1. Кожен елемент рекламного засобу повинен бути складовою цілісного естетичного вигляду рекламного засобу і мати високий рівень дизайнерських рішень.
5.2.2. Для забезпечення комфортності пересування людей, безпеки руху та підвищення естетичності міського середовища фундаменти наземних конструкцій повинні бути заглибленні у грунт з відновленням твердого покриття, трав’яного покрову та виконанням у повному обсязі інших робіт з відновлення благоустрою місця.
У разі неможливості заглиблення фундаменту конструкції до рівня землі з технічних причин потребу влаштування наземного фундаменту необхідно підтвердити висновками відповідних інженерних служб, які експлуатують комунікації, що знаходяться на ділянці встановлення спеціальної конструкції. У цьому разі проектно-технічна документація на влаштування фундаменту має бути погоджена з управлінням архітектури департаменту містобудування, а частина фундаменту, що виступає над поверхнею землі, обов’язково має бути декоративно оформлена з врахуванням таких вимог:
1) вертикальні поверхні фундаменту повинні бути оздоблені традиційними або сучасними облицювальними матеріалами (камінь, керамічна плитка, дерево);
2) на горизонтальній поверхні повинні бути влаштовані лави або квітники;
3) розділ оздоблення фундаменту повинен бути складовою частиною проекту рекламного засобу.
5.2.3. На опори рекламних засобів просто неба, що розміщені вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою відділу Державтоінспекції з обслуговування адміністративної території м.Львова та автомобільно-технічної інспекції ГУМВСУ у Львівській області наноситься вертикальна дорожня розмітка зі світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 м від поверхні землі.
5.2.4. Інформаційне поле, на якому тимчасово не розміщений рекламний сюжет, повинно бути заповнене фоновим покриттям. Для збереження естетичної та культурно-туристичної привабливості міста у районі історичного ареалу інформаційне поле, на якому тимчасово не розміщено рекламний сюжет, повинно бути заповнене панорамними зображеннями міста або іншим, на вибір рекламорозповсюджувача, сюжетом, зміст якого не заборонений законом та не суперечить суспільній моралі.
5.2.5. Спеціальні конструкції слід розраховувати на навантаження і дії та їх комбінації відповідно до вимог будівельних норм і правил.
При визначенні вітрового навантаження на дахові установки і на окремо стоячі щитові установки відповідно до будівельних норм і правил слід враховувати можливі зміни вітрового тиску по висоті та значення аеродинамічного коефіцієнта.

5.2.6. Спеціальні конструкції не повинні мати видимих елементів з’єднання різних частин конструкції (торцеві поверхні конструкцій, кріплення освітлювальних приладів, з’єднання з основою). Вузли кріплення спеціальних конструкцій до існуючих будинків та споруд повинні забезпечувати надійне кріплення та бути захищені від несанкціонованого доступу до них. Всі вузли повинні бути декоративно оформлені.
5.2.7. Монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями з дотриманням вимог техніки безпеки, без відхилень від затвердженої проектної документації.
5.2.8. Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів спеціальних конструкцій, повинні відповідати сучасним вимогам якості та дизайну.
5.2.9. Щитові установки мають бути виконані у двосторонньому варіанті.
Встановлення односторонніх щитових конструкцій допускається тільки у певних містобудівних ситуаціях. У межах однієї сторони, ділянки вулиці, як правило, використовуються однотипні конструкції.
У разі, коли спеціальні конструкції мають одну рекламну площину, їх зворотна сторона має бути декоративно оформлена та пофарбована у сірий колір.
5.2.10. Транспаранти-перетяжки (троли) через вулиці виконуються з використанням сучасних матеріалів на м’якій основі у жорсткому каркасі (тривке полотно, вініл, плівка тощо). Вони встановлюються лише як святкове оформлення та при проведенні фестивалів і концертів.
Полотна банерів та перетяжок повинні мати матову поверхню, стійкість до впливу зовнішнього середовища, не допускається використання флюоресцентних матеріалів.
5.2.11. Проектно-технічна документація на встановлення рекламних засобів типу сіті-лайт та щитових конструкцій, площею однієї рекламної площини не менше 8 кв.м, повинна передбачати освітлення зовнішньої реклами. Усі інші спеціальні конструкції зовнішньої реклами, як правило, повинні мати освітлення у темний час доби.
Підсвітка повинна забезпечувати рівномірне освітлення рекламної площини та читабельність інформації у вечірній і нічний час. Освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків.
Для підсвічування спеціальних конструкцій повинні використовуватись світлові прилади промислового виготовлення, що забезпечують виконання вимог електро- та пожежобезпеки. Кріплення світлового приладу повинно забезпечувати його надійне з’єднання з конструкцією та витримувати снігове і вітрове навантаження. Всі конструктивні елементи кріплення світлового приладу повинні бути закриті декоративними елементами.
Під’єднання рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, норм і правил експлуатації електрообладнання та технічних умов.

5.3. Вимоги щодо дизайну, проектно-технічної документації для виготовлення спеціальних конструкцій

5.3.1. Проектування рекламних засобів здійснюється спеціалізованими проектними організаціями.
5.3.2. Проектно-технічна документація повинна визначати основні характеристики рекламного засобу та його взаємозв’язок з оточуючим середовищем, містити розрахунки на міцність, надійність та стійкість навантаженням (вітровим, сніговим). Для розміщення дахових установок слід виконати попередню експертизу конструкцій даху, а при необхідності – несучих конструкцій будинку.
5.3.3. Проектно-технічна документація рекламних засобів виконується у такому обсязі:
1) схема розміщення рекламного засобу на виготовленому ліцензійною організацією топогеодезичному знімку місцевості М 1:500 (давністю не більше одного року), виконана у тривкій графіці, яка забезпечує неможливість внесення змін після погодження (туш, чорнило тощо);
2) фотофіксація припустимого місця розташування рекламного засобу у двох примірниках;
3) ескіз креслення рекламного засобу з основними габаритними розмірами, фундаментом та вузлами кріплення, даними про застосовувані матеріали, про під’єднання до електропостачання, з іншими технічними характеристиками, обов’язковим підписом проектанта щодо дотримання нормативних конструктивних та технічних вимог;
   4) розрахунок міцності та стійкості конструкції.
5.3.4. На поданій проектно-технічній документації необхідно чітко вказати:
1) назву організації замовника;
2) назву проектної організації, прізвище та ім’я автора проекту (членів авторського колективу);
3) дату виконання проектно-технічної документації.
5.3.5. Погодження проектно-технічної документації зовнішньої реклами здійснюється управлінням архітектури департаменту містобудування у пятиденний термін.
5.3.6. Проектно-технічну документацію на погодження подає замовник або автор проекту у двох примірниках, один з яких зберігається в архівній справі з видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами, інший – повертається заявникові.

5.4. Мова зовнішньої реклами

5.4.1. Реклама, яка розміщується на рекламних засобах, повинна відповідати вимогам Законів України “Про рекламу“ та “Про мови в Українській РСР“. Зліва розміщується текст реклами українською мовою, справа дрібнішим шрифтом можливий переклад іншою мовою; або згори українською мовою, нижче дрібнішим шрифтом може бути переклад іншою мовою .


5.4.2. Відповідно до ухвали міської ради від 13.05.1999 № 226 “Про внесення змін до п.1 ухвали Львівської міської ради від 04.02.1999р. № 129 Про написання іншомовних текстів на засобах рекламного та інформаційного характеру у м.Львові, написання іншомовних текстів на рекламних засобах здійснюється українською мовою за винятком власних товарних знаків, знаків обслуговування, логотипів, якщо вони зареєстровані замовником реклами у встановленому порядку Держпатентом України.
6. ПЛАТЕЖІ У ГАЛУЗІ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

6.1. Плата за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування рекламних засобів здійснюється на підставі договору між робочим органом, оператором та розповсюджувачем відповідно до Порядку надання розповсюджувачам зовнішньої реклами у тимчасове користування місць, що перебувають в комунальній власності, для розміщення спеціальних конструкцій, який затверджує виконавчий комітет міської ради, а місцями, що перебувають у державній або приватній власності – на договірних засадах з їх власником або уповноваженим ним органом (особою).
6.2. Плата за видачу дозволів не справляється.
6.3. Плата за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальній власності, справляється з дати прийняття робочим органом рішення про встановлення пріоритету на розміщення зовнішньої реклами на підставі укладеного договору. Відсутність рекламного засобу на вказаному місці не є підставою для звільнення від плати за користування місцем, крім випадків, передбачених у підпункті 4.3.3 цих Правил.
6.4. За несвоєчасне внесення плати за тимчасове користування місцями рекламорозповсюджувач сплачує пеню у розмірі, встановленому відповідно до договору на тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування рекламного засобу, згідно з діючим на цей час законодавством.
6.5. За несвоєчасний демонтаж рекламного засобу, самовільне його встановлення на рекламорозповсюджувача накладаються штрафні (господарські) санкції згідно з вимогами чинного законодавства та договором про тимчасове користування місцем для розміщення рекламного засобу за кожен день несвоєчасного демонтажу або самовільного встановлення рекламного засобу відповідно до Господарського кодексу України.
6.6. Якщо рекламний засіб встановлено на об’єктах культурної спадщини, пам’ятках, у зонах охорони пам’яток, а також у межах історичного ареалу міста, рекламорозповсюджувач за несвоєчасний демонтаж, самовільне встановлення рекламного засобу сплачує подвійний розмір штрафу, передбаченого пунктом 6.5 цих Правил.
6.7. Розмір плати за право тимчасового користування місцями для розміщення рекламного засобу, які перебувають у комунальній власності, не може встановлюватися залежно від змісту реклами.
7. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ

7.1. Соціальна реклама, яка висвітлює загальнодержавні та загальноміські заходи, розміщується розповсюджувачами реклами виключно згідно з Положенням про порядок підготовки та розміщення соціальних програм у м.Львові і Переліком соціальних програм Львівської міської ради на календарний рік, розробленими управлінням інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту “Адміністрація міського голови“, погодженими з департаментом фінансової політики і затвердженими виконавчим комітетом міської ради на підставі попереднього листа-звернення оператора.
Розповсюджувач зобов’язаний подати оператору фотозвіт соціальної реклами на перший та останній день експонування. У разі, якщо період експонування перевищує місяць, фотозвіт надається розповсюджувачем кожного останнього дня місяця.
7.2. При розміщенні соціальної реклами управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту “Адміністрація міського голови“ за 12 робочих днів до дати експонування подає оператору листа про розміщення соціальної реклами згідно з Переліком соціальних програм, копію макета цієї реклами та копію рішення виконавчого комітету про розміщення згаданої соціальної реклами (завізоване департаментом фінансової політики) з вказанням терміну експонування.
Оператор проводить фотофіксацію розміщеної соціальної реклами. Фотозвіт з адресною програмою розміщення соціальної реклами направляється робочому органу і управлінню інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту “Адміністрація міського голови“.
8. ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖУ РЕКЛАМНИХ ЗАСОБІВ

Під демонтажем розуміють комплекс заходів, які передбачають відокремлення рекламного засобу разом з основою від місця його розташування та транспортування у місце його подальшого зберігання. При цьому демонтаж та наступне зберігання рекламного засобу не передбачає переходу права власності на нього до територіальної громади м.Львова та оператора.
8.1. Демонтажу згідно з цими Правилами підлягають:
8.1.1. Самовільно встановлені рекламні засоби:
а) власник яких невідомий, у тому числі у разі відсутності маркування на рекламному засобі;
б) власник яких відомий, але вимоги про демонтаж не виконав.
8.1.2. Рекламні засоби, що створюють аварійні ситуації, загрозу життю або здоров’ю людей та/або заподіянню шкоди майну третіх осіб.
8.2. У випадку, зазначеному у підпункті 8.1.1 а), демонтаж рекламних засобів здійснюється без попереднього надсилання вимоги про усунення порушень Правил розміщення зовнішньої реклами у м.Львові, на підставі наказу робочого органу про демонтаж.
У випадку, зазначеному у підпункті 8.1.1 б), демонтаж рекламних засобів повинні провести власники (законні користувачі) рекламного засобу самостійно за власний рахунок у термін, вказаний у вимозі робочого органу про усунення порушення Правил розміщення зовнішньої реклами у м.Львові. У разі невиконання розповсюджувачем у зазначений термін вимог про демонтаж спеціальної конструкції оператор звертається з поданням до робочого органу не пізніше ніж через 10 робочих днів з дати виявлення невиконання вимоги для підготовки наказу про примусовий демонтаж.
У разі виникнення аварійної ситуації, зазначеної у підпункті 8.1.2, демонтаж рекламних засобів здійснюється без попереднього надсилання вимоги та складається відповідний акт за участю оператора, власника місця розташування спеціальної конструкції і представника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.
8.3. Демонтаж рекламних засобів проводиться власними силами оператора або на його замовлення підрядною організацією.
У разі необхідності під час проведення демонтажу можуть бути присутні власник або законний користувач рекламного засобу, представники державних органів, міських служб та інших організацій.
8.4. Про проведений демонтаж рекламного засобу складається і підписується працівниками оператора та іншими особами, що були присутні при його проведенні, акт проведення демонтажу рекламного засобу. До акта додається в обов’язковому порядку фотофіксація місця розташування рекламного засобу до і після демонтажу.
Акт проведення демонтажу складається у двох примірниках, один з яких залишається в оператора, другий передається власнику демонтованого рекламного засобу одразу після складання такого акта у разі його присутності.
У разі відсутності власника рекламного засобу або його відмови від підписання акта демонтажу, про що робиться відповідна відмітка, другий примірник акта оператор у п’ятиденний термін надсилає поштою за місцезнаходженням власника рекомендованим листом (якщо встановлено його місцезнаходження). Якщо місцезнаходження власника невідоме, оператор у цей же термін повідомляє про проведений демонтаж та місцезнаходження рекламного засобу районний відділ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області (за місцем демонтажу рекламного засобу).
Після проведення демонтажу складається акт виконаних робіт з демонтажу рекламного засобу з зазначенням характеру робіт та їх вартості, який підписує оператор (замовник) та організація або особа (виконавець), що здійснили демонтаж.
8.5. Компенсація витрат оператора, який організовував демонтаж або проводив самостійно демонтаж рекламного засобу, покладається на власника (законного користувача) демонтованого рекламного засобу на підставі виставленого рахунку та акта виконаних робіт з демонтажу, які надсилаються власнику в обов’язковому порядку у п’ятиденний термін з дати демонтажу.
8.6. Для повернення демонтованого рекламного засобу власнику рекламного засобу необхідно звернутись до оператора з такими документами:
1) заявою на ім’я керівника про повернення демонтованого рекламного засобу;
2) документом, що підтверджує право власності (інше майнове право) на конкретний демонтований рекламний засіб;
3) документом, що підтверджує оплату витрат оператора, повязаних з демонтажем рекламного засобу, транспортуванням та зберіганням.
8.7. У разі неможливості встановити власника рекламного засобу послуги з демонтажу сплачують районні адміністрації на підставі угод, укладених з оператором щодо очищення території районів від самовільно розміщених рекламних засобів.
8.8. Облік та тимчасове зберігання демонтованих рекламних засобів здійснює у встановленому порядку оператор.
Демонтований рекламний засіб зберігається у спеціально відведених для цього місцях (сховищах, складах тощо).
8.9. Демонтовані рекламні засоби визнаються безхазяйним майном і переходять у власність територіальної громади м.Львова у порядку, визначеному законодавством, якщо:
1) після закінчення встановленого законодавством терміну зберігання примусово демонтованих об’єктів власники не зголосились за їх поверненням;
2) після закінчення встановленого законодавством терміну зберігання примусово демонтованих об’єктів власники не сплатили вартості демонтажу, транспортування та зберігання або не надали документів, підтверджуючих право власності (інше майнове право) на цей рекламний засіб;
3) власники надали письмову відмову від демонтованого рекламного засобу та документи, що підтверджують право власності (інше майнове право) на цей рекламний засіб.
Подальше застосування майна вирішується уповноваженим власником згідно з чинним законодавством.
9. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВИЛ ТА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ ПОРУШЕННЯ

9.1. Контроль за дотриманням цих Правил здійснює робочий орган на базі моніторингової системи оператора, а також інші органи (організації) згідно з законодавством у межах своєї компетенції.
9.2. Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний:
9.2.1. Виконати роботи з встановлення рекламного засобу без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будівель та споруд, підземних і наземних комунікацій, елементів благоустрою та озеленення. При вимушеному пошкодженні елементів благоустрою та озеленення рекламорозповсюджувач зобов’язаний їх відновити протягом п’яти днів після встановлення рекламного засобу. При неможливості відновити озеленення рекламорозповсюджувач зобов’язаний сплатити його відновлювальну вартість у встановленому порядку.
9.2.2. Забезпечити відповідність рекламного засобу дозволу та проектно-технічній документації, державним стандартам, нормам і правилам конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки, пожежної безпеки і санітарних норм. Розповсюджувач зовнішньої реклами несе відповідальність за будь-які порушення норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, що виникають з його вини, та повинен за свій рахунок усувати всі дефекти, що виникають у процесі розміщення та експлуатації рекламних засобів.
9.2.3. Демонтувати рекламний засіб, на який закінчився дозвіл/на який не був продовжений дозвіл/на який був скасований дозвіл, протягом 15 днів з дати прийняття відповідного рішення.
Після демонтажу рекламного засобу розповсюджувач протягом п’яти днів має відновити зелені насадження та дорожнє покриття або відшкодувати витрати, пов’язані з їх відновленням, у встановленому порядку.
9.3. У разі виявлення порушення вимог цих Правил робочий орган звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою про усунення порушень у вказаний у вимозі термін. Зазначений термін не може перевищувати 30 календарних днів.
Вимоги робочого органу готуються оператором у письмовій формі та скеровуються рекомендованим листом розповсюджувачу зовнішньої реклами. Інформація про скеровані вимоги реєструється в інформаційній базі даних оператора.
Контроль за виконанням вимог здійснює оператор.
9.4. У разі виконання власником (законним користувачем) у зазначений термін вимог про усунення порушень Правил розміщення зовнішньої реклами у м.Львові останній в обов’язковому порядку скеровує оператору повідомлення про виконання вимог у письмовій формі та фотофіксацію місця розташування рекламного засобу до і після усунення порушення.
9.5. У разі невиконання розповсюджувачем у зазначений термін вимог щодо проведення демонтажу самовільно встановленого рекламного засобу або неприведення рекламного засобу у відповідність дозволу та проектно-технічній документації оператор після підтвердження невиконання вимог щодо усунення порушення звертається з поданням до робочого органу для підготовки наказу про примусовий демонтаж.
9.6. Робочий орган протягом 5 робочих днів видає наказ, яким визначається перелік рекламних засобів, що підлягають демонтажу, з зазначенням місця їх розташування і терміну проведення демонтажу оператором.
9.7. Робочий орган за інформацією оператора у пятиденний термін звертається з поданням до територіального органу у м.Львові спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України для накладення штрафів на розповсюджувача за порушення ним вимог чинного законодавства про рекламу.
9.8. У разі порушення порядку видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами посадові особи, відповідальні за видачу дозволу, несуть передбачену законодавством відповідальність.
10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Питання, що неврегульовані цими Правилами, вирішуються згідно з чинним законодавством України, а також відповідно до ухвал міської ради та рішень виконавчого комітету міської ради.
10.2. Спори, що виникають при вирішенні питань, пов’язаних з розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються у встановленому законодавством порядку.
Керуючий справами виконкому М.Литвинюк

Візи:

Директор КП Адміністративно-
технічне управління І.Свистун

Директор департаменту
містобудування А.Павлів                 Додаток 1
             до Правил розміщення зовнішньої
             реклами у м.Львові
               Керівнику робочого органу
               з регулювання діяльності з
               розміщення зовнішньої реклами
________________ р. № _____ ____________________________


ЗАЯВА
про надання дозволу на розміщення
зовнішньої реклами

Заявник ____________________________________________________________
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача
____________________________________________________________________
зовнішньої реклами, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
Адреса заявника _____________________________________________________
(для юридичної особи - місцезнаходження, для фізичної особи - місце проживання, паспортні дані)
Ідентифікаційний код ________________________________________________

Телефон (телефакс) __________________________________________________

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою:

м.Львів ______________________________________________________________
(повна адреса місця розташування рекламного засобу)
терміном на ____________________ .
Перелік документів, що додаються:
1. Фотокартка або компютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 см), на якому планується розташування рекламного засобу з привязкою до місцевості на топогеодезичному знімку місцевості (топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з нанесеними комунікаціями, що виконаний ліцензійною організацією, давністю виготовлення не більше одного року) 2 примірники на _____ аркушах.
2. Ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням спеціальної конструкції та кольоровим опорядженням рекламного засобу 2 примірники на _____ аркушах.
3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи підприємця – 2 примірники на _____ аркушах.
4. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців 1 примірник на _____ аркушах.

М.П. ___________________________
               (підпис, прізвище, імя та по батькові
             заявника або уповноваженої ним особи)
реєстраційний
номер .......................
..................................
(дата)


                             Додаток 2
                           до Правил розміщення
                           зовнішньої реклами у м.Львові
ЖУРНАЛ
реєстрації заяв та дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами


Реєстра-ційний номер заяви
Дата подання
Для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код.
Для фізичної особи: прізвище, ім’я та по батькові, паспортні дані
Кількість сторінок у поданих документах
Підпис особи,
на яку покладено реєстрацію заяви
Підпис заявника
Дата прийняття
рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, про продовження терміну, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову у його встановленні
Дата і номер
видачі дозволу
на розміщення зовнішньої реклами, термін, на який видано дозвіл, дата і номер рішення про відмову у наданні дозволу
Результати
розгляду заяв на продовження терміну дії
дозволу або переоформлення дозволу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
                 Додаток 3
             до Правил розміщення зовнішньої
             реклами у м.Львові


АКТ
обстеження заявленого місця на пріоритет


_____________ 2010 р.

Реєстраційний номер заяви _____________
Рекламорозповсюджувач _________________________________________

Адреса:_________________________________________________________


1. Наявність на заявлене місце
пріоритету іншого заявника: так ні

У разі наявності пріоритету іншого заявника:
№ наказу робочого органу про встановлення пріоритету _______________
Рекламорозповсюджувач _________________________________________

Адреса: ________________________________________________________


2. Надання на заявлене місце дозволу,
зареєстрованого у встановленому порядку так ні


У разі наявності дозволу на розміщення зовнішньої реклами:
№ дозволу на розміщення зовнішньої реклами _______________________

3. Наявність встановленої згідно з Правилами
мінімальної відстані між рекламними засобами так ні

У разі відсутності встановленої мінімальної відстані:
Відстань між встановленим рекламним засобом та заявленим місцем ___________
№ дозволу на розміщення зовнішньої реклами ______________________

                 Фото на звороті_____________ (_________________________________________)
(підпис) (прізвище, імя та по батькові посадової особи)
                Додаток 4
               до Правил розміщення
               зовнішньої реклами у м.Львові
Львівська міська рада


Дозвіл № ................................
на розміщення зовнішньої реклами
Виданий .....................................р. на підставі рішення виконкому Львівської міської ради від ......................….
(дата видачі)
Кому ....................................................................................................................................................
(для юридичної особи – повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами,
.............................................................................................................................................................
для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові)
Місце знаходження................................................................................................
(для юридичної особи - місце знаходження, для фізичної особи –місце проживання, паспортні дані)
Телефон (факс) ..............................................................................
Банківські реквізити ..............................................................................
Ідентифікаційний код (номер) ..............................................................................
Податковий номер платника
податку на додану вартість
..............................................................................
Адреса місця розташування спеціальної конструкції зовнішньої рекламим.Львів, вул.(площа).........................................................
Характеристика (у тому числі технічна) спеціальної конструкції ...................................................................
(вид, розмір)
.......................................................................................................................................................................

рекламна площа .................... кв.м
площа місця розташування спеціальної конструкції .................... кв.м

Фотографічний знімок місця
або комп’ютерний макет фрагменту місцевості, де планується розташувати спеціальну конструкцію
Прив’язка наземної спеціальної конструкції до місця розташування (м 1:500)
                          Відповідальна за топогеодезичне
                          знімання особа
                          ____________________________
                          (підпис, прізвище, імя та по батькові)
         Погоджувальна частина:
         1. Власник місця розташування спеціальної конструкції або уповноважений ним орган
         .......................................................................
         (для юридичної особи – повне найменування)
         .......................................................................
         (для фізичної особи - прізвище, імя та по батькові, паспортні дані)
         М.П.
         ........................ ...............
         (підпис) (дата)
         2. Управління архітектури
         .......................................................................
         (прізвище, імя та по батькові уповноваженої особи)
         М.П.
         ........................ …..................
         (підпис) (дата)
         3. На вимогу робочого органу

         3.1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
         (підпис уповноваженої особи) (ініціали та прізвище)

         3.2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
         (підпис уповноваженої особи) (ініціали та прізвище)

         3.3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
         (підпис уповноваженої особи) (ініціали та прізвище)

         3.4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
         (підпис уповноваженої особи) (ініціали та прізвище)

         3.5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
         (підпис уповноваженої особи) (ініціали та прізвище)

         Термін дії дозволу з __________________________ до ________________________

         Керівник робочого органу ________________________ ________________________
         (підпис) (ініціали та прізвище)         Термін дії дозволу продовжено з ________________________ до ________________________

         Керівник робочого органу ________________________ ________________________
         (підпис) (ініціали та прізвище)


         Термін дії дозволу продовжено з ________________________ до ________________________

         Керівник робочого органу ________________________ ________________________
         (підпис) (ініціали та прізвище)
         Термін дії дозволу продовжено з ________________________ до ________________________

         Керівник робочого органу ________________________ _______________________
         (підпис) (ініціали та прізвище)


         Фотографічний знімок місця після розташування на ньому спеціальної конструкції
                       Додаток 5
                        до Правил розміщення
                        зовнішньої реклами у м.Львові


         Класифікатор
         рекламних засобів, встановлення яких дозволяється в м Львові         з/п
         Назва рекламного засобу
         Дозволена зона розміщення
         1.
         Щитова конструкція (білборд) – рекламний засіб, що має зовнішні поверхні для розміщення реклами, складається з каркаса та інформаційного поля (полів).
         Окремостоячі щитові конструкції поділяються за конструктивним рішенням рекламного засобу на:
          - щитові конструкції одно- або двосторонні/двоплощинні на одній опорі:
          "прапор", "гусак", "подвійний прапор"
          - щитові конструкції тристоронні на одній опорі: "птиця"
          - призматрони – конструкції з змінним зображенням
          - беклайти – рекламні конструкції з внутрішньою під світкою
         Щитова конструкція 6 м х 3 м
         3-4
         Щитова конструкція 4 м х 3 м
         3-4
         Щитова конструкція 2,37 м х 3,37 м
         2-4
         Щитова конструкція на фасадах будівель, інженерних спорудах
         2-4
         2.
         Сітілайт – двосторонній світловий стенд з розміром однієї рекламної площини, як правило, 1,2 м х 1,8 м.
         Поділяється за конструктивним рішенням рекламного засобу на:
         Сіті-лайт 1,2 м х 1,8 м на високій опорі (висота від поверхні землі до низу конструкції – 2,5 м)
         Сіті-лайт 1,2 м х 1,8 м на низькій опорі
         1-4
         3.
         Трієдр – вертикальна рекламна конструкція у вигляді прямої тригранної призми, встановлена на опорі. Всі три рекламні площини однакові і мають розмір площин, як правило, 1,2 м х 1,8 м. Висота від поверхні землі до низу кострукції – 2,5 м
         2-4
         4.
         Пілон – рекламна конструкція у вигляді плоскої стелли з двома площинами розміром, як правило, 1,5 м х 3,0 м з внутрішньою підсвіткою
         2-4
         5.
         Тумба – рекламна конструкція циліндричної форми з діаметром як правило 0,9 м і більше та висотою 1,8 м і більше з внутрішньою підсвіткою
         1-4
         6.
         Панно (брендмауер) – рекламний засіб, закріплений на фасаді будівель різних розмірів, виготовлений, як правило, з банерного полотна
         1-4
         7.
         Дахові конструкції – обємні або площинні спеціальні конструкції, розташовувані на даху будівель
         2-4
         8.
         Вуличні монітори рекламні конструкції, призначені для відтворення змінного зображення на площині екрана (електронні екрани/табло)
         2-4
         9.
         Проекційні установки рекламні конструкції, призначені для відтворення зображення на землі, на площинах стін і в обємі. Конструкції проекційних установок складаються з пристрою, що проектує, і поверхні (екрана) або обєму, у якому формується інформаційне зображення
         1-4
         10.
         Елементи благоустрою: зупинкові павільйони, малі архітектурні форми, намети, парасолі, телефонні кабіни, туалети, смітники, лави, що використовуються як рекламні засоби
         1-4
         11.
         Рекламні конструкції надувні – повітряні кулі, короби тощо
         1-4
         12.
         Рекламні конструкції виносні – штендери тимчасові спеціальні конструкції, що розташовуються у години роботи закладів
         2-4
         13.
         Рекламний прапор – конструкція з символікою розповсюджувачів зовнішньої реклами (товарні знаки, скорочені найменування тощо), що складаються з основи, одного або декількох флагштоків (стійок) і мяких полотнищ
         1-4
         14.
         Транспарант-перетяжка – рекламна конструкція, що розміщується над проїжджою частиною вулиць, та, як правило, виконується у розмірах 4 м х 0,7 м, з використанням сучасних матеріалів, на мякій основі у жорсткому каркасі (банерне полотно, тентова тканина, плівка тощо)
         1-4 (на свята)
         15.
         Рекламні конструкції на кронштейнах – рекламні конструкції, що розміщується на опорах освітлення та електротранспорту, на фасадах.
         У тому числі:
         Холдери виконується у розмірах, як правило, 0,7 м х 2 м на банерній тканині у жорсткому каркасі
         Лайт-бокси виконується у розмірах, як правило, 0,7 м х 1 м у вигляді плоского коробу з внутрішньою підсвіткою
         1-4
         16.
         Реклама на тимчасових огорожах, будівельних сітках реклама, що розміщуєтьсяа на огорожах обєктів будівництва на час дії дозволів на проведення будівельних робіт.
         Ці обєкти рекомендується оформляти окремими щитами, будівельними сітками або банерами на вініловій основі. У випадках застосування щитових конструкцій висота щитів не повинна перевищувати розмірів несучих елементів огороджень більш ніж на 1/2 їх висоти.
         Якщо дозволяють габарити огорожі, їх довжина може становити від 6 м
         і більше.
         1-4
         17.
         Маркізи стаціонарні спеціальні конструкції, виконані у вигляді дашків і навісів з нанесеною на них рекламою і розміщені над вітринами, входами або арками будинків і споруд.
         Маркізи складаються з елементів кріплення до будинку, каркаса та інформаційного поля, виконаного на м
         якій або жорсткій основі.
         Рекламна площа маркізи визначається габаритами нанесеного зображення
         1-4
           Примітки:
         1. Розміри рекламних засобів наведені відповідно до площ рекламних поверхонь.
         2. При розробці схем комплексного розміщення рекламних засобів, виходячи з особливостей архітертурного середовища, у певних місцях, за винятком зони 1, можуть бути застосовані рекламні конструкції відмінних розмірів та форматів ніж ті, що передбачені для встановлення у відповідній до цього місця зоні, при наявності належного обгрунтування.
         3. У зоні 1 розміщення рекламних засобів, перелічених у класифікаторі за №№ 2, 5 здійснюється виключно згідно схем комплексного розміщення рекламних засобів.
         4. Для записів розмірів конструкцій застосовується формула Х х У, де: Х ширина, У висота.         Додаток 6
         до Правил розміщення
                       зовнішньої реклами у м.Львові

         Рекламно-містобудівне зонування м.Львова         з/п
         Характеристика зони
         Опис меж території
         1.
         Зона 1
         (Центральна)
         Вул.І.Франка, вул.М.Грушевського, вул.Л.Мартовича, вул.В.Стефаника, вул.Ю.Словацького, вул.Січових Стрільців, вул.Університетська, вул.Б.Лепкого, вул.Городоцька, пл.Князя Ярослава Осмомисла, вул.І.Гонти, вул.М.Кривоноса, вул.В.Винниченка, пл.Соборна, вул.І.Франка
         2.
         Зона 2
         (зона історичного ареалу (за винятком зони 1)
         У зону входить територія забудови ХІІ – поч.ХХ ст.ст. У межах: вул.Промислова, вул.В.Бобинського, вул.Сміла, вул.Нафтова, вул.Дублянська, вул.Б.Хмельницького з прилеглою забудовою (будинки №№ 146, 144, 142, 140, 138, 134, 132, 130, 128, 126, 124 у межах ділянок); вул.О.Ратича з прилеглою забудовою (будинки №№ 1, 3, 5, 7 у межах ділянок); цим же напрямком до залізничної колії, вздовж залізничної колії на схід, вул.Богданівська, залізнична колія на північний захід, вул.Березова з прилеглою забудовою непарної сторони від будинку № 1 до будинку № 53 у межах ділянок, вул.Дорога Кривчицька з прилеглою забудовою непарної сторони від будинку № 19 до будинку № 33 у межах ділянок, залізнична колія на південь до вул.Грушевої, вул.Грушева з прилеглою забудовою (будинки №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12); вул.П.Ніщинського, вул.М.Козика, вул.Личаківська з прилеглою забудовою (будинки № 148, № 179) у межах ділянок, вул.Пасічна з прилеглою забудовою непарної сторони від будинку № 1 до будинку № 37 включно у межах ділянок, на південь включно з будинком № 36, північно-західна та південна межі лісопарку “Погулянка“, вул.Пасіки Галицькі, південна межа лісопарку “Погулянка“, вул.Жасминова, вул.Липова Алея, межі парку Снопківського, вул.В.Стуса до будинку № 57 включно, південна межа парку “Залізна Вода, що фіксується вул.Тернопільською на захід, вул.Тернопільською на південь з прилеглою зі сходу забудовою (будинки №№ 15, 17, 19 у межах ділянок); вул.Панаса Мирного, вул.Енергетична з прилеглою забудовою (будинки №№ 12, 10, 8, 6, 4, 2 у межах ділянок); вул.Козельницька, вул.І.Франка, південна межа Стрийського парку, вул.Стрийська, вул.Академіка А.Сахарова, вул.Княгині Ольги, вздовж залізничної колії на захід, вул.Кульпарківська, вул.В.Антоновича, вул.М.Залізняка, вул.І.Боберського, вул.Кульпарівська, вул.Городоцька до приміського вокзалу, територія приміського та головного вокзалу, включаючи вокзальні споруди по тильній межі дебаркадера, вул.Чернівецька, включно з будинками з №№ 2, 4 та їхніми ділянками, вул.Залізнична, вул.О.Луцького, вул.Т.Шевченка, західна межа Янівського цвинтаря та її продовження до вул.Татарбурнарської, південна межа парку Кортумова гора“, залізнична колія на північний схід та на південний схід до вул.Хімічної, вул.Хімічна до пр.В.Чорновола, вул.Хімічна з прилеглою забудовою парної сторони (будинки №№ 2-20 у межах ділянок), вул.Замарстинівська з прилеглою забудовою до будинків №№ 53 і 72 включно у межах ділянок, вул.Узбецька, вул.Р.Дашкевича з прилеглою забудовою непарної сторони (будинки №№ 1-13), вул.Янки Купали, вул.Р.Дашкевича з прилеглою забудовою непарної сторони (будинки №№ 39, 41, 43 у межах ділянок), вул.Жовківська з прилеглою забудовою непарної сторони (будинки №№ 43-59) і з прилеглою забудовою непарної сторони від будинку № 18 до будинку 30 у межах ділянок, вул.Донецька з прилеглою забудовою непарної сторони (будинки №№ 1-21 у межах ділянок) до вул.Промислової
         3.
         Зона 3
         (зона транспортних вузлів, магістралей)
         Вул.Т.Шевченка (непарна сторона від вул.Левандівської, парна сторона – від межі зони історичного ареалу), вул.Левандівська, вул.Сяйво, вул.Городоцька (непарна сторона – від вул.Кульпарківської, парна сторона – від повороту на вул.Чернівецьку), вул.Ряшівська, вул.Є.Патона, вул.І.Виговського, вул.Любінська, вул.Кульпарківська, вул.Наукова, вул.Княгині Ольги (від початку вулиці), вул.Володимира Великого, вул.Стрийська (від межі зони історичного ареалу), вул.Хуторівка, вул.Луганська, пр.Червоної Калини, вул.Сихівська, вул.Зелена (від межі зони історичного ареалу), вул.Дж.Вашингтона, вул.Пасічна (від межі зони історичного ареалу), вул.Личаківська (від межі зони історичного ареалу), вул.Б.Хмельницького (від межі зони історичного ареалу), вул.В.Липинського, пр.В.Чорновола (від межі зони історичного ареалу), вул.Гетьмана І.Мазепи, вул.Б.Грінченка, вул.Замарстинівська (від межі зони історичного ареалу), вул.Промислова (від межі зони історичного ареалу), вул.Широка, вул.Варшавська, вул.Тунельна, вул.Суботівська, вул.Тракт Глинянський, вул.В.Стуса (непарна сторона – від вул.Кубанської, парна сторона – від вул.Дібровної), вул.І.Миколайчука, вул.Богданівська, вул.Панаса Мирного
         4.
         Зона 4
         (зона сучасної забудови)
         Решта території поза межами попередніх зон

         * Будівлі, споруди, зелені зони, незабудовані території, розташовані по обидва боки вулиці, яка є межею території зони 1, вважаються такими, що належать до цієї зони.