УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення934


від 10/16/2020

Про погодження Комплексу першочергових заходів щодо покращання якості повітря у м. ЛьвовіЗ метою забезпечення екологічно чистого та безпечного середовища проживання мешканців і гостей міста, керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про охорону атмосферного повітря“, постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 827 “Про деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря“, розпорядженням Львівського міського голови від 03.12.2019 № 633 “Про утворення робочої групи для підготовки комплексу заходів щодо покращання якості повітря у м. Львові“, виконавчий комітет вирішив:
1. Погодити Комплекс першочергових заходів щодо покращання якості повітря у м. Львові згідно з додатком.
2. Управлінню екології та природних ресурсів департаменту містобудування подати міській раді на затвердження Комплекс першочергових заходів щодо покращання якості повітря у м. Львові.
Відповідальний: начальник управління
екології та природних ресурсів
             департаменту містобудування.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.Львівський міський голова А. Садовий

Додаток

Погоджено
рішенням виконкому
від 16.10.2020 № 934


КОМПЛЕКС
першочергових заходів щодо покращання якості повітря у м. Львовіз/п
Найменування
заходу
Терміни впрова-дження
Показники
успішності
Очікувані
результати
Відповідальні
за реалізацію заходів
(головні розпорядники коштів)
1. Налагодження системи моніторингу
1.1.
Комплексне дослідження адаптації екосистеми міста до зміни клімату у
м. Львові
з 2020 року
Проведення інтегрованого геоекологічного аналізу теперішнього клімату
м. Львова та геопросторового аналізу стану атмосферного повітря у Львові; розробка сценаріїв зміни клімату та їхній вплив на екосистему
м. Львова, враховуючи вплив на якість повітря, здоров’я мешканців
Встановлення можливих сценаріїв зміни клімату, динаміки зміни якості атмосферного повітря Департамент містобудування;
управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування
1.2.
Розробка Програми системного моніторингу якості повітря у
м. Львові
з 2021 року
Розробка пропозицій щодо створення міської системи моніторингу атмосферного повітряВизначення ефективності заходів щодо покращання якості повітря у м. ЛьвовіДепартамент містобудування;
управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування;
КП Адміністративно-технічне управління
1.3.
Реалізація Програми системного моніторингу якості повітря у
м. Львові
з 2021 року
Встановлення станцій моніторингу повітря у містіОтримання
об’єктивної та регулярної інформації про стан атмосферного повітря і його динаміку, обсяг і склад викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря підприємствами-забруднювачами
з метою впровадження дієвих заходів щодо обмеження діяльності підприємств, які спричиняють понаднормові викиди в атмосферне повітря
Департамент містобудування;
управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування;
КП “Адміністративно- технічне управління“;
промислові
підприємства
1.4.
Модернізація лабораторії на базі
КП “Адміністративно-технічне управління
з 2021 року
Придбання відповідних методик вимірювань рівнів забруднюючих речовин.
Придбання сучасного обладнання для визначення концентрацій діоксиду сірки, діоксиду азоту та оксиду азоту, оксиду вуглецю, твердих часток (ТЧ10), твердих часток (ТЧ2,5), бензолу, свинцю, арсену, кадмію, ртуті, нікелю,
бенз(а)пірену, озону, аміаку, водню хлористого, ксилолу, бензину, аліфатичних вуглеводнів (С4-С10), толуолу, фенолу.
Доатестація лабораторії у ДП “Львівстандартметрологія
Оперативне отримання актуальної інформації щодо якості повітря та підвищення рівня обізнаності населенняДепартамент містобудування;
КП “Адміністративно- технічне управління
1.5.
Розробка, запуск і підтримка міської платформи онлайн-моніторингу стану якості атмосферного повітря
з 2021 року
Вибір платформи для
онлайн-моніторингу та підвантаження даних до геопорталу м. Львова. Синхронізація з платформою міських і громадських приладів вимірювання якості повітря та ведення двох списків – сертифіковані та несертифіковані пристрої.
Проведення семінару суб’єктів, які мають ліцензію на вимірювання якості атмосферного повітря.
Проведення хакатону щодо розробки платформи моніторингу якості стану атмосферного повітря у місті.
Затвердження сертифікованих приладів для користування населенням
Доступ до інформації та підвищення рівня обізнаності населенняДепартамент містобудування;
управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування;
КП “Адміністративно- технічне управління“;
ЛКП Міський центр інформаційних технологій
2. Енергетичний сектор
2.1.
Запровадження заборони на спалювання щепи, вугілля та дров у промисловості без використання відповідних фільтрів.
Зменшення випадків спалення сміття, шин і відпрацьованого мастила та інших небезпечних відходів (особливо полімерів).
Розробка плану дій стимулювання переходу на нейтральні до якості повітря рішення.
Розробка положення та запровадження спецзагонів патрульних (екопатрулів) з використанням дронів для проведення замірів димарів на момент спалення недозволених типів палива та виявлення і притягнення до відповідальності порушників.
Постійне інформування департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації щодо вжиття заходів при видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря
з 2021 року постійно
Дослідження енергетичного потенціалу типів палива
(що більше дає енергії та
що менше дає викидів).
Обмеження відповідно до встановлених зон міста використання традиційних видів палива.
Затвердження Програми на закупівлю та відшкодування витрат на купівлю нового обладнання при відмові від традиційних видів палива.
Щосезонне проведення замірів димарів екопатрулями
Зменшення кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітряУправління екології та природних ресурсів департаменту містобудування;
КП Адміністративно-технічне управління“;
громадські інспектори з охорони навколишнього природного середовища
2.2.
Встановлення метантенків на очисних спорудах та закупівля автотранспорту на метані.
Дегазація Грибовицького сміттєзвалища.
Встановлення ІТП (індивідуальних теплових пунктів)
у Сихівському та Шевченківському районах міста
з 2021 року
щорічно
Закупівля автотранспорту на метані.
Встановлення індивідуальних теплових пунктів
Зменшення кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферу та економія енергоресурсів
(гази не посилюють парниковий ефект
і не витрачаються додаткові енергоресурси)
Департамент житлового господарства та інфраструктури;
ЛМКП Львівводоканал“;
районні адміністрації;
ЛМКП “Львівтеплоенерго“;
департамент економічного розвитку;
ЛКП “Зелене місто
3. Транспорт і транспортна інфраструктура
3.1.
Впровадження опції сезонного прибирання, миття та поливу вулиць із застосуванням відповідної техніки.
Розроблення Програми переходу на альтернативне зимове утримання вулиць з відмовою від використання піскосуміші
з 2021 року щорічно
Дослідження кілометражу доріг у місті та заміни методів їх очищення.
Затвердження Програми переходу на альтернативне зимове утримання вулиць з використанням поливу та дрібного каміння замість піскосуміші
Зменшення пилового забруднення у місті та зменшення температуриДепартамент житлового господарства та інфраструктури;
районні адміністрації
3.2.
Встановлення пріоритету та вжиття заходів щодо оновлення рухомого складу, збільшення якості рухомого складу та сталого графіка руху громадського транспорту з пріоритетністю руху
з 2021 року
щорічно
Затвердження та виконання Плану сталої мобільності
м. Львова
Зменшення заторів і відповіднозменшення кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Приваблення людей до користування громадським транспортом і відповідно зменшення кількості використання приватних автотранспортних засобів
Департамент житлового господарства та інфраструктури;
управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури
3.3.
Запровадження регламенту технічного огляду транспортних засобів, включаючи громадський транспорт та комунальну техніку, на предмет викиду шкідливих сполук в атмосферне повітря
з 2021 року постійно
Щорічний обрахунок та зменшення викиду шкідливих сполук в атмосферне повітря від комунальної технікиЗменшення кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітряДепартамент житлового господарства та інфраструктури;
управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури; юридичний департамент;
Регіональний сервісний центр МВС у Львівській області
3.4.
Перегляд, оновлення та реалізація Концепції розвитку електромобільності
м. Львова, що безпосередньо стосується:
- розширення існуючої мережі зарядних станцій для електромобілів та створення мережі комунальних зарядних станцій загального користування;
- модернізація автопарку Львівської міської ради та підпорядкованих їй структур більш екологічними видами автотранспорту, у тому числі електричного;
- впровадження знижок на паркування для власників електромобілів;
- прийняття нормативних документів, які будуть регулювати ринок використання зарядних станцій у місті (розміщення, виділення землі, підключення, безпека)
з 2021 року постійно
Оновлення та реалізація Концепції розвитку електромобільності
м. Львова
Збільшення кількості приватного та громадського екологічного виду транспорту та зменшення кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітряДепартамент розвитку;
департамент житлового господарства та інфраструктури;
управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури;
ЛКП “Львівавтодор
3.5.
Посилення контролю щодо використання міського громадського транспорту обладнаного каталітичними нейтралізаторами викидів (врахування пропозицій під час тендерних закупівель обладнання на надання послуг) на використання палива марки Євро-2 маршрутними таксі.
Відмова від співпраці з перевізниками, технічний стан автобусів яких не відповідає стандартам по викидах.
Запровадження контролю автопарків перевізних компаній (таксі, Убер, Уклон, Болт тощо) у частині впливу на якість повітря та накладання штрафів на компанії, які не дотримуються норм.
Завершення експлуатації автотранспорту у комунальних підприємствах, які займаються утриманням доріг, ремонтними роботами, прибиранням міста, вивозом твердих побутових відходів, роботами у міських парках тощо
з 2021 року постійно
Раціоналізація робочого процесу задля мінімізації впливу на повітряЗменшення пилового забруднення, зменшення кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітряДепартамент розвитку;
департамент житлового господарства та інфраструктури;
управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури;
ЛКП Львівавтодор
3.6.
Підтримка спеціалізованих курсів навчання водіїв перевізних компаній більш ефективних методів водіння (мінімізація холостого ходу двигуна, підтримання стійких швидкостей та уникнення різкого прискорення та гальмування)
з 2021 року постійно
Запровадження спеціалізованих курсів із залученням автошколи мобільної майстерності Зменшення споживання палива до 6,5 - 10 % та викидів забруднюючих речовин.
Зниження аварійності на дорогах
Департамент житлового господарства та інфраструктури;
управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури
3.7.
Створення обмежених зон викидів (Low emission zones), до яких матимуть доступ лише транспортні засоби, які відповідають визначеному євростандарту палива чи з альтернативним приводом; запровадження системи заборон в’їзду визначеної категорії авто у визначені зони міста
з 2021 року
Розбудова мережі відеоспостереження та долучення до загальноукраїнської системи.
Заборона в’їзду з 2021 року у визначені зони міста та на окремі перехрестя з найвищим рівнем забруднення вантажного транспорту, а також транспортних засобів, які не відповідають визначеному євростандарту палива чи у яких відсутній альтернативний привод, автотранспорту з роком виробництва до 1991 року, вживані авто та інші некарбюраторні авто без каталізаторів.
Заборона в’їзду з 2025 року у місто вантажного транспорту та транспортних засобів, які не відповідають визначеному євростандарту палива чи у яких відсутній альтернативний привід.
До 2030 року (до зимових Олімпійських ігор) заборонити в’їзд у місто дизельних авто
Зменшення заторів і відповідно зменшення кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітряДепартамент житлового господарства та інфраструктури;
управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури
3.8.
Запровадження загальноміської кампанії з чистки каталізаторів і сажових фільтрів.
Заборона продажу на території міста пального низької якості
з 2021 року
Забезпечення реалізації пального високої якості на території містаРеалізація загальноміської кампанії з чистки каталізаторів і сажових фільтрівДепартамент розвитку;
департамент житлового господарства та інфраструктури;
управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури;
ЛКП “Львівавтодор
3.9.
Впровадження інноваційних моделей регулювання світлофорів та застосування методу “розтягування затору
з 2021 року
Зниження рівня заторів у час-пікЗменшення кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у центральній частині містаДепартамент житлового господарства та інфраструктури;
управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури
3.10.
Розбудова мережі велопаркінгів у місті
постійно
Затвердження та реалізація Плану сталої мобільності
м. Львова
Зменшення кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітряДепартамент житлового господарства та інфраструктури;
управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури
4. Містопланування, будівництво та благоустрій
4.1.
Розробка рекомендацій щодо раціональних методик благоустрою, які включатимуть додаткове озеленення вулиць і проїздів, “зелені стіни та дахи, “зеленіпарковки для автотранспорту, лавки з системою очистки повітря тощо, на етапі видачі ордерів на зрізку дерев
з 2021 року
Затвердження рекомендацій щодо раціональних методик благоустрою, які включатимуть додаткове озеленення вулиць і проїздів, “зеленістіни та дахи,
“зелені“ парковки для автотранспорту
Зменшення кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітряДепартамент містобудування; управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування
4.2.
Підтримка громадських проектів, зосереджених на розбудову блакитно-зеленої інфраструктури міста
з 2021 року
щорічно
Затвердження та використання рекомендацій Зменшення пилового забрудненняДепартамент містобудування; управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування
4.3.
Формування міської мапи об’єктів блакитно-зеленої інфраструктури
з 2021 року
щорічно
Формування міської мапи об’єктів блакитно-зеленої інфраструктуриЗменшення пилового забрудненняДепартамент містобудування; управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування
4.4.
Прийняття вимог до районних адміністрацій, комунальних підприємств щодо впорядкування газонів, парків, скверів поблизу вулиць і хідників без відкритого грунту (трав’яний покрив, посипка дрібного каміння, кори, решітки тощо), облаштування дитячих майданчиків, які межують з вулицями з інтенсивним рухом зеленими парканами, кущами тощо
з 2021 року
Затвердження вимог щодо впорядкування газонів, парків, скверів поблизу вулиць і хідників без відкритого грунту Зменшення пилового забрудненняДепартамент містобудування;
управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування
4.5.
Розробка та впровадження рекомендацій щодо раціонального облаштування та експлуатації будівельних та ремонтних майданчиків
з 2021 року
Затвердження рекомендацій щодо раціонального облаштування та експлуатації будівельних і ремонтних майданчиківЗменшення пилового забрудненняДепартамент містобудування;
управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування;
департамент житлового господарства та інфраструктури;
районні адміністрації
4.6.
Контроль забудовників на предмет перенесення бруду та пилюки з будівельних майданчиків і застосування ефективних методів боротьби з ними (постійне зволоження території тощо)
з 2021 року
Врегулювання питання з забудовниками щодо перенесення бруду та пилюки з будівельних майданчиків Зменшення пилового забрудненняДепартамент житлового господарства та інфраструктури;
районні адміністрації;
департамент містобудування
4.7.
Розробка та впровадження рекомендацій щодо регулярної чистки фасадів будинків
з 2021 року
Затвердження рекомендацій щодо регулярної чистки фасадів будинківЗменшення пилового забрудненняДепартамент житлового господарства та інфраструктури;
районні адміністрації;
управління охорони історичного середовища;
департамент містобудування;
управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування
4.8.
Оновлення правил благоустрою відповідно до запропонованих заходів щодо покращання якості повітря у
м. Львові
з 2021 року
Затвердження оновлених правил благоустрою Зменшення кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та зменшення пилового забрудненняДепартамент містобудування;
управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування
4.9.
Формування умов для максимального озеленення вулиць зі значним транспортним навантаженням з акцентом на висадку високопродуктивних дерев, висадкою вздовж магістральних вулиць живоплотів, максимальне використання кущів в озелененні вулиць та реалізація проектів відповідно до концепції “Природоорієнтовані рішення“ (nature-based solutions)
з 2021 року
Формування переліку високопродуктивних дерев, живоплотів, кущів, які рекомендовано висаджувати у місті, та рекомендацій щодо максимального озеленення міського простору.
Затвердження рекомендацій щодо максимального озеленення міського простору районними адміністраціями та комунальними підприємствами
Зменшення пилового забрудненняДепартамент житлового господарства та інфраструктури;
районні адміністрації; управління інженерного господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури;
управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування;
ЛКП “Львівавтодор
5. Управління відходами
5.1.
Розробка та впровадження заходів щодо попередження весняних і осінніх підпалів сухостою, трави, листя та сміття мешканцями
з 2021 року
щорічно
Формування оперативних груп реагування з виїздом на місце підпалу та оприлюднення інформації про штрафників спільно з Державною екологічною інспекцією у Львівській області.
Проведення воркшопів щодо компостування органічних відходів у приватному секторі
Зменшення кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітряДепартамент містобудування;
управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування,
ЛКП “Зелений Львів“;
департамент з питань поводження з відходами;
департамент економічного розвитку;
ЛКП “Зелене місто
5.2.
Створення та налагодження функціонування міської системи збору і переробки зелених, садових і харчових відходів, насамперед від мешканців приватного сектору та бюджетних установ, та налагодження системи раціонального поводження з листям у парках
з 2021 року
щорічно
Налагодження системи безперебійного роздільного збору, транспортування та переробки органічних відходів від мешканців приватного сектору.
Укладення з 75 % бюджетних установ, які утворюють органічні відходи, договорів на окремий збір і переробку цих відходів.
25 % органічних відходів, які утворюються у місті, переробляються у компост.
Не менше 50 % утвореного компосту використовується для підживлення зелених насаджень міста.
Затвердження правил поводження з листям у місті
Зменшення кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітряДепартамент містобудування;
управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування;
ЛКП “Зелений Львів“;
департамент житлового господарства та інфраструктури;
районні адміністрації;
департамент з питань поводження з відходами;
департамент економічного розвитку;
ЛКП “Зелене місто
6. Інформування та просвітництво
6.1.
Започаткування та щорічне проведення міської відзнаки “Екомісто“ (зокрема відзнаки “Чисте повітря“)
з 2021 року щорічно
Щорічна відзнака та надання премій найактивнішим особам, організаціям, ініціативам та підприємствам, які сприяють різними методами покращанню стану довкілля, зокрема, якості атмосферного повітря.
Підвищення рівня свідомого ставлення до якості атмосферного повітря у місті
Свідоме ставлення до якості атмосферного повітря;
зменшення кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
Департамент містобудування;
управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування; департамент розвитку; департамент “Адміністрація міського голови“;
департамент житлового господарства та інфраструктури;
управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури;
департамент гуманітарної політики;
управління освіти департаменту гуманітарної політики;
департамент економічного розвитку;
ЛКП “Зелене місто
6.2.
Популяризація використання альтернативних засобів переміщення містом та електричних, газових і гібридних автомобілів серед працівників бюджетних структур і приватних підприємств.
Популяризація серед школярів і студентів більш екологічних засобів переміщення містом (велосипеди, електровелосипеди, скейтборди, самокати тощо).
Розробка рекомендацій та просвітництво вразливих груп населення (дітей, вагітних, пенсіонерів, осіб із хронічними хворобами тощо) щодо зменшення рівня ураження забрудненим повітрям
з 2021 року
Щорічне проведення загальноміських кампаній, які охоплюватимуть проведення Дня без авто, перекриття окремих вулиць, площ та влаштування просвітницьких акцій для дітей, щорічну висадку дерев тощоСвідоме ставлення до якості атмосферного повітря, збільшення кількості приватного екологічного виду транспорту та зменшення кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітряДепартамент містобудування;
управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування; департамент розвитку; департамент “Адміністрація міського голови“;
департамент житлового господарства та інфраструктури;
управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури;
департамент гуманітарної політики;
управління освіти департаменту гуманітарної політики;
департамент економічного розвитку;
ЛКП “Зелене місто
6.3.
Розробка просвітницьких відеороликів щодо якості атмосферного повітря та чинників, які впливають на якість атмосферного повітря
з 2021 року щорічно
Розробка та поширення відеороликів про якість атмосферного повітря та заходи щодо покращання його стануПідвищення рівня та загалом свідомого ставлення до якості атмосферного повітряУправління екології та природних ресурсів департаменту містобудування; департамент “Адміністрація міського голови“; департамент гуманітарної політики; департамент розвитку
6.4.
Проведення загальноміського конкурсу (хакатону) на розробку рішення для простого датчика моніторингу якості повітря
з 2021 року щорічно
Розробка та поширення відеороликів про якість атмосферного повітря та заходи щодо покращання його стануПідвищення рівня та загалом свідомого ставлення до якості атмосферного повітря населенняУправління екології та природних ресурсів департаменту містобудування
7. Розбудова інституційної спроможності та партнерства
7.1.
Створення окремого підрозділу та відповідального за питання якості повітря у місті (менеджер якості повітря)
з 2021 року постійно
Створення сектору та призначення відповідальної людини при управлінні екології та природних ресурсів департаменту містобудування.
Запровадження посади менеджера, посадові обов’язки якого охоплюють питання якості повітря у місті
Доступ до інформації та підвищення рівня обізнаності населенняУправління екології та природних ресурсів департаменту містобудування;
КП “Адміністративно- технічне управління
7.2.
Визначення питання якості атмосферного повітря як одного з найважливіших пріоритетів міста
у внутрішній та зовнішній діяльності
з 2021 року постійно
Ініціювання участі міста у проектах Світового банку, ЄС, ВООЗ технічної допомоги, що стосується якості повітря.
Приєднання Львова до Мережі Здорових Міст (Healthy Cities) ВООЗ та започаткування співпраці у рамках робочої групи по якості повітря, створеній на її основі.
Ініціювання створення спільної групи з департаментом екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації у частині проблем, пов’язаних зі спаленням листя та сміття.
Участь представників Львова у робочих групах, ініційованих Міністерством екології та природних ресурсів України, з питань розробки нормативної бази щодо покращання якості атмосферного повітря
у містах.
Визначення питання якості повітря як одного з пріоритетів у рамках партнерств Львова з іншими містами
Формування умов до підвищення рівня якості атмосферного повітряУправління екології та природних ресурсів департаменту містобудування; департамент “Адміністрація міського голови“; департамент гуманітарної політики; департамент розвитку


Примітки:

1. Фінансове забезпечення виконання заходів здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, коштів комунальних підприємств, а також з інших джерел фінансування, незаборонених законодавством України.
2. Обсяги фінансування, визначені у міському бюджеті м. Львова, можуть змінюватись під час бюджетного періоду за погодженням з профільними постійними комісіями і постійною комісією фінансів та планування бюджету на підставі ухвал міської ради про внесення змін до міського бюджету м. Львова.
3. Обсяги витрат на виконання заходів конкретизуються при вирішенні питань їх реалізації згідно з кошторисом чи розрахунком.   Керуючий справами виконкому М. Литвинюк

     Віза:

   Начальник управління
   екології та природних ресурсів О. Сладкова