УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення855


від 09/23/2011

Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування та Порядку проведення технічного аудиту перевізника

Скасовано
згідно з ухвалою 880-2011
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За скликанням', Document 'Про скасування рішення виконавчого комітету від 23.09.2011 № 855'
Втратив чинність
згідно з рішенням виконкому від 10.03.2017 № 172
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про втрату чинності рішення виконавчого комітету від 23.09.2011 № 855'

Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про автомобільний транспорт“, постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування“ (зі змінами), виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити:
1.1. Положення про порядок проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування (додаток 1).
1.2. Порядок проведення технічного аудиту перевізника (додаток 2).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань містобудування та інфраструктури.
Львівський міський голова А. Садовий
Додаток 1

Затверджено
рішенням виконкому
від 23.09.2011 № 855

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення конкурсу з перевезення пасажирів
на автобусному маршруті загального користування

1. Загальна частина

1.1. Положення про порядок проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування (надалі – Положення) визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування (надалі конкурс) і є обовязковим для виконання державними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами (організаціями), залученими на договірних умовах для організації забезпечення проведення конкурсів, конкурсними комітетами та автомобільними перевізниками.
1.2. Терміни, що вживаються у цьому Положенні, мають таке значення:
1.2.1. Конкурсна пропозиція умови обслуговування пасажирів, що пропонуються перевізником-претендентом, які зазначені у поданих на конкурс документах.
1.2.2. Конкурсний комітет постійний або тимчасовий орган, утворений організатором для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу.
1.2.3. Організатор виконавчий орган міської ради, який самостійно або з залученням робочого органу проводить конкурс.
1.2.4. Перевізник-претендент автомобільний перевізник, який у встановленому порядку подав заяву та документи для участі у конкурсі.
1.2.5. Робочий орган підприємство (організація), що має фахівців у галузі автомобільного транспорту, матеріальні ресурси та технології, а також досвід роботи не менш як три роки з питань організації пасажирських перевезень, яке у разі потреби залучається організатором на конкурсних умовах за договором для організації проведення конкурсу.
1.2.6. Умови конкурсу встановлені організатором (обов’язкові та додаткові) умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному обєкті конкурсу.
1.3. Організація пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування покладається на департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (надалі – Організатор), який:
1.3.1. Забезпечує проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.
1.3.2. Затверджує умови конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.
1.3.3. Забезпечує формування автобусної мережі загального користування.
1.3.4. Забезпечує укладання договору з автомобільним перевізником, який є переможцем конкурсу, та контролює виконання ним умов договору.
1.3.5. Забезпечує можливість здійснення громадського контролю щодо забезпечення якості перевезень та дотримання прав пасажирів.
1.4. Положення розроблене на підставі Закону України Про автомобільний транспорт, постанов Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 1184 “Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, від 03.12.2008 № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування(зі змінами).
1.5. Визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування здійснюється виключно на конкурсних засадах.
1.6. Для підготовки та проведення конкурсу Організатор створює конкурсний комітет з розгляду конкурсний пропозицій та прийняття рішення щодо визначення переможця конкурсу на автобусному маршруті загального користування (надалі – Конкурсний комітет).
1.7. Склад Конкурсного комітету затверджує своїм наказом директор департаменту житлового господарства та інфраструктури.
1.8. До складу Конкурсного комітету входять представники Львівської міської ради, Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті (надалі – Укртрансінспекція), відділу Державтоінспекції з обслуговування адміністративної території м. Львова та автомобільно-технічної інспекції ГУ МВС України у Львівській області (надалі – Державтоінспекція) (разом 50 відсотків чисельного складу) та громадських організацій. При цьому кількість представників громадських організацій, діяльність яких повязана з автомобільним транспортом, повинна становити не менш як 50 відсотків загальної кількості представників громадських організацій.
1.9. Громадські організації, які входять до складу Конкурсного комітету, обираються згідно з Порядком вибору представників громадських організацій до складу Конкурсного комітету (додаток 5).
1.10. Рішення про переможця конкурсу приймає Конкурсний комітет. Рішення Конкурсного комітету обов’язкове для виконання Організатором, крім випадків, передбачених пунктом 3.42.1 цього Положення.
1.11. Члени Конкурсного комітету:
1.11.1. Беруть участь в обговоренні, оцінюванні за бальною системою, порівнюють конкурсні пропозиції перевізників-претендентів та забезпечують прийняття рішення про визначення переможця конкурсу.
1.11.2. Мають право на ознайомлення зі всіма матеріалами, що стосуються проведення оцінки за бальною системою пропозицій перевізників-претендентів, а також висловлювати свою окрему думку у протоколі засідання комітету на підставі інформації, що підтверджена документально.
1.11.3. Зобов’язані дотримуватись норм законодавства, умов проведення конкурсу, об’єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції перевізників-претендентів.
1.12. Мета визначення автомобільного перевізника на конкурсних засадах – реалізація основних напрямів розвитку галузі автомобільного транспорту, створення безпечних умов для перевезення пасажирів автомобільним транспортом, покращання якості пасажирських перевезень, створення конкурентного середовища, забезпечення оновлення рухомого складу, підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів, забезпечення виконання соціально значущих перевезень.
1.13. Організатор встановлює вимогу щодо забезпечення роботи на автобусних маршрутах загального користування не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.
1.14. У разі, коли Організатор залучає робочий орган, на нього покладаються функції з підготовки матеріалів щодо умов конкурсу, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу та інших матеріалів.
1.15. Для підготовки інформації про відповідність технічного стану автобусів претендента умовам перевезень та відповідність претендента вимогам нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху Організатор не менш як за дев’ять робочих днів до дати проведення конкурсу надсилає список перевізників-претендентів на відповідний конкурс до Державтоінспекції.
1.16. Для отримання зазначеної інформації автомобільний перевізник за власним бажанням має право у встановленому Міністерством інфраструктури України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України порядку звернутися до Державтоінспекції.
1.17. Робочий орган виконує такий об’єм робіт:
1.17.1. Веде реєстр і нумерацію маршрутів, рейсів та облік перевізників.
1.17.2. Автоматизовано обліковує мережу маршрутів загального користування м. Львова.
1.17.3. Виготовляє, погоджує і подає на затвердження Організаторові паспорти автобусних маршрутів та веде реєстр маршрутів.
1.17.4. Надає консультації перевізникам щодо умов проведення конкурсу і законодавчих та нормативних вимог, що регламентують діяльність автомобільного транспорту.
1.17.5. Перевіряє достовірність одержаної від перевізника-претендента інформації.
1.17.6. Аналізує та оцінює відповідність конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу.
1.17.7. Систематизує об’єкти конкурсу та готує матеріали для проведення засідання Конкурсного комітету.
1.17.8. Узагальнює для Конкурсного комітету інформацію про претендентів, які беруть участь у конкурсах.
1.17.9. Забезпечує технічний супровід та аудіозапис засідань Конкурсного комітету.
1.17.10. Забезпечує ведення протоколу засідання Конкурсного комітету та його друкування.
1.17.11. Готує згідно з рішеннями Конкурсного комітету витяги з протоколів засідань комітету для погодження перевізниками у Державтоінспекції схем маршруту, готує договори для підпису і видає їх перевізникам включно з реєстрацією.
1.17.12. Перевіряє, погоджує і надає на затвердження Організаторові розклади руху автобусів.
1.18. Для проведення перевірки достовірності інформації, поданої перевізниками-претендентами Робочому органові, Організатор може залучати Укртрансінспекцію, Державтоінспекцію, Державну податкову адміністрацію у Львівській області, Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області, управління транспорту та зв’язку департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, які у межах своїх повноважень надають інформацію про перевізників, що беруть участь у конкурсі.
1.19. Положення є обов’язковим для Конкурсного комітету, Робочого органу та його учасників.
2. Визначення на конкурсних засадах підприємства
(організації) для здійснення функцій Робочого органу

2.1. З метою визначення на конкурсних засадах Робочого органу Організатор:
2.1.1. Утворює комітет з визначення Робочого органу.
2.1.2. Визначає форму заяви та перелік документів, що подаються для участі у конкурсі.
2.1.3. Визначає умови конкурсу.
2.1.4. Розміщує не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу у засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу та його умови.
2.2. До складу комітету з визначення Робочого органу входять представники громадських організацій у кількості 25 відсотків від чисельного складу комітету. Відбір представників громадських організацій до складу комітету здійснюється згідно з Порядком вибору представників громадських організацій до складу комітету з визначення Робочого органу (додаток 6).
2.3. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які відповідають вимогам, що встановлені статтею 44 Закону України Про автомобільний транспорт, а також умовам проведення відповідного конкурсу.
2.4. Не допускаються до участі в конкурсі підприємства (організації), які надають послуги з перевезень, провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов’язану з наданням послуг з перевезень, представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.
2.5. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає умовам конкурсу.
2.6. Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про виконання функцій Робочого органу.
2.7. Строк дії договору встановлюється за домовленістю між Організатором та Робочим органом, але не більш як на три роки.
2.8. Визначення Робочого органу на конкурсних засадах є обов’язковим.
2.9. У разі відсутності претендентів на здійснення функцій Робочого органу Організатор повинен забезпечити проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах самостійно, однак протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення Робочого органу.
3. Проведення конкурсу з перевезення пасажирів
на автобусному маршруті загального користування

3.1. Конкурсний комітет приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі автомобільного перевізника, який:
3.1.1. Подав до участі у конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не у повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію.
3.1.2. Визнаний банкрутом або щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство (за винятком того, стосовно якого проводиться процедура санації), або який перебуває у стадії ліквідації.
3.1.3. Не відповідає вимогам статті 34 Закону України Про автомобільний транспорт“.
3.1.4. Не має достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, затвердженої обов’язковими умовами конкурсу, та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів (дозволів). Достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, яка становить 10 відсотків для міського сполучення.
3.1.5. Має несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансінспекцією, або водії якого мають несплачені штрафи, накладені відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу).
3.1.6. Подав конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 44 Закону України Про автомобільний транспорт“.
3.2. Об’єктом конкурсу є маршрут (кілька маршрутів) міського автобусного сполучення.
3.3. Організатор публікує у друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про конкурс, яке повинно містити таку інформацію:
3.3.1. Найменування Організатора та Робочого органу.
3.3.2. Порядковий номер та основні характеристики об’єкта конкурсу, номер маршруту, найменування кінцевих зупинок, кількість оборотних рейсів або кількість автобусів для забезпечення перевезень, режим руху та інтервал, особливості періодичності здійснення перевезень (сезонний, у певні дні тижня тощо).
3.3.3. Умови конкурсу.
3.3.4. Порядок одержання необхідної інформації про об’єкт конкурсу.
3.3.5. Кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі.
3.3.6. Найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі.
3.3.7. Місце та дата одержання бланків документів для участі у конкурсі.
3.3.8. Місце, дата та час початку проведення засідання Конкурсного комітету.
3.3.9. Розмір плати за участь у конкурсі.
3.3.10. Телефон для довідок з питань проведення конкурсу.
3.4. Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на об’єкт конкурсу заяву за формою, визначеною згідно з додатком 1, та такі документи:
3.4.1. Виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців.
3.4.2. Нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні).
3.4.3. Перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, з зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою з місцем водія/без місця водія“), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу.
3.4.4. Копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті.
3.4.5. Документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, з зазначенням дати проведення конкурсу.
3.4.6. Копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті.
3.4.7. Копія документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації).
3.4.8. Перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність.
3.4.9. Нотаріально завірену копію сертифіката відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам (за наявності).
3.4.10. Анкету згідно з додатком 2.
3.4.11. Копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за останні повні два квартали.
3.5. Документи для участі у конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.
3.6. Документи для участі у конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах):
3.6.1. Конверт (пакет) з позначкою 1“, який містить документи для участі у конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.
3.6.2. Конверт (пакет) з позначкою 2“, який містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання Конкурсного комітету.
3.7. У разі подання перевізником-претендентом документів для участі у кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах № 1 і № 2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.
3.8. Кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі визначає Організатор і не може становити менш як 10 робочих днів до дати проведення конкурсу.
3.9. Документи, що безпосередньо стосуються конкурсу, які надійшли до Організатора у термін, зазначений в оголошенні про проведення конкурсу, а саме від підприємств, установ та організацій, які не є перевізниками-претендентами, подаються на розгляд до Конкурсного комітету.
3.10. До заяви автомобільного перевізника додається анкета за формою згідно з додатком 2, у якій передбачаються питання, що будуть враховані під час перевірки достовірності відомостей, які містяться у документах для участі у конкурсі, та під час підрахунків за бальною системою оцінки пропозицій перевізника-претендента.
3.11. Якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні конкурсного комітету, а подані ним пропозиції достатні для виконання перевезень тільки на частині об’єктів конкурсів, перевізник-претендент повинен визначити пріоритети щодо визнання його переможцем у конкурсах, про що робиться запис у розділі IV заяви (згідно з додатком 1), та у разі визнання його переможцем у конкурсі (конкурсах) з вищим пріоритетом до участі в інших конкурсах він не допускається. При цьому плата за участь у конкурсах не повертається.
3.12. Документи, які надійшли до Організатора після встановленого строку, не розглядають. Подані на конкурс документи реєструє Організатор у журналі обліку. Документи, що подані несвоєчасно, не реєструються та повертаються автомобільному перевізникові з повідомленням про спосіб повернення коштів, внесених за участь у конкурсі.
3.13. Достовірність інформації, викладеної у заяві та документах, перевіряє Робочий орган спільно з Організатором не пізніше ніж за два дні до дати проведення конкурсу.
3.14. За роз’ясненнями щодо оформлення документів для участі у конкурсі перевізник-претендент має право звернутись до Організатора, який зобов’язаний дати їх в усній чи у письмовій формі (за вибором перевізника-претендента) протягом трьох днів.
3.15. Інформація про будь-яку зміну умов конкурсу повинна бути доведена до відома всіх перевізників-претендентів не менш як за 20 днів до дати проведення конкурсу через опублікування у засобах масової інформації, у яких було розміщене оголошення про проведення конкурсу.
3.16. Під час приймання документів Організатор повинен створити умови для одержання перевізником-претендентом детальної інформації про характеристики об’єкта конкурсу.
3.17. Під час проведення конкурсу Конкурсний комітет розглядає пропозиції перевізників-претендентів виключно за такими показниками:
3.17.1. Наявність достатньої кількості автобусів, які відповідають умовам конкурсу за класом та пасажиромісткістю.
3.17.2. Наявність, характеристика та кількість резерву автобусів для заміни рухомого складу у разі виходу техніки з ладу.
3.17.3. Наявність транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.
3.17.4. Строк експлуатації автобусів.
3.17.5. Наявність сертифіката відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам.
3.17.6. Наявність та характеристика виробничої бази, у тому числі:
3.17.6.1. Умови підтримання належного технічного та санітарного стану рухомого складу.
3.17.6.2. Умови контролю технічного стану транспортних засобів перед виїздом.
3.17.6.3. Умови виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів.
3.17.7. Досвід роботи перевізника-претендента.
3.17.8. Наявність та тяжкість порушень безпеки дорожнього руху, транспортного законодавства, ліцензійних умов.
3.17.9. Якість роботи автомобільного перевізника на цьому маршруті (у разі обслуговування на умовах договору, укладеного на підставі попереднього конкурсу).
3.17.10. Інвестиційний розвиток суб’єкта господарювання та соціальний ефект від його діяльності.
3.17.11. Умови контролю за станом здоров’я водіїв.
3.18. Під час проведення конкурсу представники Організатора та органів державного контролю, які входять до складу Конкурсного комітету, відповідно до їх компетенції надають інформацію про діяльність перевізника-претендента. Представники органів державного контролю несуть персональну відповідальність за достовірність поданої інформації відповідно до законодавства.
3.19. Якщо у конкурсі взяв участь тільки один перевізник-претендент, його може бути визнано переможцем конкурсу. У цьому разі Конкурсний комітет через голосування може приймати рішення про надання права перевізнику-претенденту здійснювати перевезення пасажирів на об’єкті конкурсу.
3.20. У разі участі у конкурсі двох або більше перевізників-претендентів Конкурсний комітет визначає кращого з використанням бальної системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів відповідно до цього Положення та Закону України Про автомобільний транспорт“.
3.21. Сумарна кількість балів, одержаних кожним перевізником-претендентом згідно з додатком 4, є підставою для визначення переможця конкурсу.
3.22. Під час проведення конкурсу запрошуються всі перевізники-претенденти, що беруть участь у конкурсі, у присутності яких оголошуються конкурсні пропозиції. Претендентам надається право на обгрунтування запропонованих ними конкурсних пропозицій. Під час проведення конкурсу додаткові пропозиції від перевізників-претендентів не приймаються.
3.23. У разі відсутності керівника перевізника-претендента на конкурсі його інтереси може представляти особа, яка має довіреність, видану перевізником-претендентом.
3.24. У разі відсутності на конкурсі представника перевізника-претендента Конкурсний комітет розглядає конкурсні пропозиції, викладені у поданих претендентом документах.
3.25. Переможцем конкурсу визнається перевізник-претендент, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів. Перевізника-претендента може бути визнаним переможцем лише у разі набрання ним за окремим об’єктом конкурсу кількості балів, що є вищою від нуля.
3.26. Претендентом, який посів друге місце, визнається перевізник-претендент, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів без врахування показника переможця конкурсу.
3.27. У разі, коли учасники конкурсу набрали однакову кількість балів, під час визначення переможця конкурсу та перевізника-претендента, який посів друге місце, перевагу має той перевізник-претендент, що подав Конкурсному комітетові сертифікат відповідності послуг з перевезення пасажирів ліцензійним умовам або протягом останнього року виконував перевезення пасажирів у звичайному режимі руху, а у разі неподання таких документів або подання їх кількома перевізниками-претендентами, що набрали однакову кількість балів, переможець визначається через голосування.
3.28. Рішення про результати конкурсу приймає Конкурсний комітет на закритому засіданні у присутності не менш як половини його складу, у тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю голосів.
3.29. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Конкурсного комітету (або за його відсутності голос заступника голови Конкурсного комітету).
3.30. Під час проведення засідання Конкурсного комітету здійснюється технічний аудіозапис. Аудіоматеріали засідань зберігаються в Організатора протягом всього строку дії укладеного за результатами конкурсу договору або виданого дозволу.
3.31. Рішення Конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу, а також перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце, оголошується перевізникам-претендентам під час конкурсу, у 10-денний строк оформляється протоколом, який підписується присутнім головою або заступником голови та секретарем Конкурсного комітету, і подається Організатору.
3.32. Протокол засідання Конкурсного комітету повинен містити інформацію про:
3.32.1. Дату, час та місце проведення засідання Конкурсного комітету.
3.32.2. Прізвища, імена та по батькові членів Конкурсного комітету, які присутні на засіданні.
3.32.3. Номери та назви об’єктів конкурсу.
3.32.4. Найменування перевізників претендентів.
3.32.5. Результати голосування членів Конкурсного комітету або результати, отримані за бальною системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів.
3.32.6. Рішення Конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу та перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце.
3.32.7. Рішення про недопущення перевізника-претендента до участі у конкурсі, якщо воно мало місце.
3.33. Рішення Конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу вводяться у дію розпорядчим документом Організатора протягом не більш як 30 робочих днів з дня проведення конкурсу.
3.34. Витяги з протоколу засідання Конкурсного комітету подаються на підставі письмової заяви перевізника-претендента протягом п’яти днів з дня її надходження. У разі надходження письмової заяви перевізника-претендента до моменту оформлення протоколу строк подання витягів з протоколу засідання Конкурсного комітету відраховується з моменту оформлення протоколу.
3.35. Організатор не пізніше ніж через 30 днів з моменту набрання чинності рішенням Конкурсного комітету укладає з переможцем конкурсу договір на організацію перевезень пасажирів згідно з умовами визначеного конкурсу на основі договору про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування (додаток 7) згідно з обов’язковими умовами визначеного конкурсу та додатковими умовами обслуговування маршруту, наданими перевізником-претендентом.
3.36. У разі письмової відмови перевізника-претендента, який став переможцем конкурсу, від укладення з Організатором договору договір укладається з перевізником-претендентом, який посів друге місце. У разі відсутності перевізника-претендента, який посів друге місце, маршрут включається до об’єкта іншого конкурсу.
3.37. У договорі визначаються умови перевезень на маршруті (маршрутах) відповідно до визначеного об’єкта конкурсу.
3.38. Якщо перевізник-претендент брав участь і визнаний переможцем у кількох конкурсах, договір укладається на кожний об’єкт конкурсу окремо.
3.39. Строк дії договору, який укладається за результатами конкурсу, становить від трьох до пяти років. Договір з переможцем конкурсу у разі відсутності у нього автобусів, що відповідають умовам конкурсу, укладається на один рік.
3.40. Дія договору не може бути достроково зупинена у частині відносин щодо обслуговування окремих маршрутів або виконання окремих рейсів, а тільки на весь обєкт конкурсу.
3.41. Строк дії договору не може бути продовжено, а маршрути включаються до об’єкта іншого конкурсу.
3.42. Організатор має право:
3.42.1. Прийняти рішення про відмову у введенні у дію рішення (чи його окремої частини) Конкурсного комітету за окремими об’єктами конкурсу:
3.42.1.1. У разі надходження від органів виконавчої влади письмової інформації, що підтверджує факт подання перевізником-претендентом, який за результатами конкурсу визнаний переможцем конкурсу, недостовірної інформації.
3.42.1.2. У разі надходження від органів виконавчої влади письмової інформації, що підтверджує факт подання перевізником-претендентом, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце, недостовірної інформації.
3.42.2. Провести конкурс до моменту закінчення строку дії відповідного договору, однак не раніше ніж за три місяці до настання такого моменту. У такому разі дія договору, укладеного за результатами конкурсу, починається після закінчення строку дії чинних документів на перевезення.
3.42.3. Достроково розірвати договір з автомобільним перевізником у разі:
3.42.3.1. Порушення ним умов договору. У такому разі для роботи на маршруті призначається автомобільний перевізник, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце, на строк до закінчення дії договору, який було розірвано, а у разі його відмови чи відсутності – призначати до проведення конкурсу іншого автомобільного перевізника один раз на строк не більш як три місяці.
3.42.3.2. Надходження від органів виконавчої влади письмової інформації, що підтверджує факт подання ним недостовірної інформації.
3.42.3.3. Порушення ним умов договору (дозволу) під час виконання перевезень на маршруті як перевізника, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце.
3.42.4. Укласти договір з автомобільним перевізником, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце, у разі:
3.42.4.1. Настання обставин, що передбачені пунктом 3.42.3.1 на строк дії договору, який було розірвано.
3.42.4.2. Відмови перевізника-претендента, який визнаний переможцем конкурсу, від укладення договору.
3.42.5. У випадках, передбачених Законом України Про автомобільний транспорт, укласти договір з автомобільним перевізником (який працює на цьому напрямку) один раз на строк до трьох місяців, після чого виставити об’єкт на конкурс.
3.42.6. У разі зупинення судом рішення Конкурсного комітету призначити тимчасово на строк дії відповідної ухвали суду автомобільного перевізника для виконання перевезень, передбачених об’єктом конкурсу.
3.43. Контроль за виконанням умов договору здійснює Організатор та інші органи виконавчої влади згідно з компетенцією, за наявності відповідного звернення або доручення Організатора, а також громадські організації у порядку, передбаченому актами Львівської міської ради.
3.44. Фінансування проведення конкурсу здійснюється за рахунок коштів, внесених перевізниками-претендентами як плата за участь у конкурсі, а також за рахунок власних коштів Організатора.
3.45. Плату за участь у конкурсі вносить перевізник-претендент на рахунок Робочого органу у розмірі, встановленому Організатором для відповідного обєкта конкурсу.
3.46. Кошти, сплачені за участь у конкурсі, повертаються повністю у разі, коли конкурс не відбувся або переможця не було визначено з вини Організатора (Робочого органу), а також перевізникам-претендентам, які подали достовірну інформацію, у разі настання обставин, визначених пунктом 3.42.1 цього Положення.
3.47. Перевізникам-претендентам, які не стали переможцями конкурсу, плата за участь у конкурсі не повертається і використовується на покриття витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням конкурсу.
3.48. Якщо перевізник-претендент до початку проведення конкурсу офіційно відмовився від участі у конкурсі (додаток 3), йому повертається частина суми, сплаченої за участь у конкурсі:
3.48.1. За умови відкликання заяви до завершення приймання документів – 80 відсотків плати.
3.48.2. За умови відкликання заяви після завершення приймання документів, але до проведення конкурсу – 60 відсотків.
3.49. Скарги за результатами конкурсу можуть подаватися протягом 10 днів з дати його проведення та розглядатись Організатором впродовж 30 днів з дня надходження скарги від перевізника-претендента. Неврегульовані Організатором спори розв’язуються у встановленому порядку. Скарги, що надійшли з порушенням встановленого строку, не розглядаються.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління
транспорту та звязку М. Жук                 Додаток 1
           до Положення про порядок проведення
           конкурсу з перевезення пасажирів на
           автобусному маршруті загального
           користування
  ЗАЯВА
  на участь у конкурсі з перевезення пасажирів
  на міському маршруті загального користування


  Відповідно до вимог Закону України Про автомобільний транспорт“ та оголошення департаменту житлового господарства та інфраструктури у ________________________________________________________________
  (назва та номер друкованого видання, найменування субєкта господарювання)
  претендує на одержання права здійснювати перевезення пасажирів у межах обєкта конкурсу № _______________.
  номер об’єкта конкурсу

  Перелік маршрутів
  Початкова та кінцева зупинки маршруту, основні проміжні зупинки
  Кількість рейсів
  Відстань від початкової до кінцевої зупинки, км
  Режим руху (звичайний, експресний або маршрутне таксі)
  І. Загальні дані
  Повне найменування субєкта господарювання
  Cкорочене найменування субєкта господарювання (торгова марка, бренд)
  Ідентифікаційний код субєкта господарювання
  Прізвище, ім’я та по батькові керівника субєкта господарювання
  Телефон
  Телефакс
  Мобільний телефон
  Контактна особа
  ІІ. Місцезнаходження суб’єкта господарювання
  Країна
  Поштовий індекс
  Область
  Район
  Місто (село)
  Вулиця
  БудинокКорпусКвартира (офіс)
  ІІІ. Банківські реквізити
  Розрахунковий рахунок
  у
  МФО
  IV. Додаткова інформація
  V. Перелік документів, що додаються до заяви
  У звязку з участю у конкурсі підтверджую, що:
  Спроможний виконувати вимоги статті 34 Закону України “Про автомобільний транспорт“.
  Згоден брати участь у конкурсі відповідно до умов конкурсу, визначених організатором.
  З об’єктом конкурсу та його основними характеристиками ознайомлений.
  Всі дані, викладені у поданих мною документах, відповідають дійсності.
  На момент проведення конкурсу не визнаний банкрутом, не порушено справу про банкрутство або проводиться процедура санації.
  У разі перемоги згоден укласти договір.

  Дата
  Підпис
  ПІБ
  ..р.
  М. П.
  Заяву прийнято
  Дата
  ПІБ, посада і підпис
  ..р.
  та внесено за №до журналу обліку
  Начальник управління
  транспорту та звязку М. Жук                  Додаток 2
            до Положення про порядок проведення
            конкурсу з перевезення пасажирів на
            автобусному маршруті загального
            користування


  АНКЕТА
  до заяви про участь у конкурсі, оголошеному
  у _____________________


  Найменування показника
  Зазначення кількості
  Характеристика перевізника-претендента:
  1. 1) Сумарна пасажиромісткість автобусів (не нижче ЄВРО-2, які є власністю, співвласністю перевізника або взяті у лізинг*
  * до 31 грудня 2011 року у даній графі зазначаються також орендовані автобуси
  Загальна місткість:
  - марка, модель, кількість автобусів, одиниць
  - марка, модель, кількість автобусів, одиниць
  Необхідна кількість автобусів для перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів (дозволів)
  2) Строк експлуатації (повні роки з року виготовлення) автобусів, що заявлені на конкурс:
  автобус 1
  автобус 2
  автобус 3
  2. Середньооблікова кількість працівників за період протягом року до дати оголошення конкурсу з окладом за штатним розписом з заробітною платою не менше встановленого законодавством мінімуму, що працюють на повну ставку, осіб
  3. Кількість працівників, що працюють на повну ставку та перебувають у штаті підприємства не менш як один рік до дати оголошення конкурсу, які здійснюють щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів
  4. Кількість працівників, що працюють на повну ставку та перебувають у штаті підприємства не менш як один рік до дати оголошення конкурсу, які проводять щоденний огляд стану здоровя водіїв
  5. Наявність сертифіката відповідностіСерія __________________
  № ______________________
  ____ _______________ 20___ року


  М. П. __________________ ________________________________
  Начальник управління
  транспорту та зв’язку М. Жук
                Додаток 3
            до Положення про порядок проведення
            конкурсу з перевезення пасажирів на
            автобусному маршруті загального
            користування

  ЗАЯВА
  про відмову від участі у конкурсі з перевезення пасажирів
  на міському маршруті загального користування
  _______________________________________________________________
  (найменування перевізника-претендента)

  відмовляється від участі у конкурсі _____ ___________ 20 ___ р. і відкликає заяву на маршрут
  _________________________________________________
  (назва маршруту)

  об’єкт конкурсу № __________________.

  _______________ _____________ _______________________________
  (посада) (підпис) (прізвище, ім’я та по батькові)

  М.П.

  _________________ 20 __ р.
  (дата)
  Начальник управління
  транспорту та звязку М. Жук
  Додаток 4
            до Положення про порядок проведення
            конкурсу з перевезення пасажирів на
            автобусному маршруті загального
            користування

  ПЕРЕЛІК
  показників нарахування балів за системою оцінки
  пропозицій перевізників-претендентів

  Показники, які оцінюються конкурсним комітетом,
  та механізм нарахування балів
  Кількість балів
  1. Характеристика роботи перевізника-претендента:
  1) Сумарна пасажиромісткість автобусів (не нижче ЄВРО-2), які є власністю, співвласністю перевізника або взяті у лізинг для відповідного виду перевезень, місць:
  від 1500 до 2000 включно
  + 6
  понад 2000
  + 10
  з 2012 року до 2015 року кількість місць збільшується на
  10 відсотків зазначеної величини щороку
  до 31 грудня 2011 року до сумарної пасажиромісткості додається пасажиромісткість на автобуси, взяті в оренду
  2) Строк експлуатації автобусів (повних років з року виготовлення), роки:
  до 1
  + 6
  від 1 до 4 включно
  + 4
  від 4 до 7 включно
  + 2
  середньозважена величина для автобусів, що заявлені на конкурс
  2. Середньооблікова кількість працівників за період протягом року до дати оголошення конкурсу з окладом за штатним розписом з заробітною платою не менше встановленого законодавством мінімуму, що працюють на повну ставку, осіб:
  від 50 до 100 включно
  + 6
  від 100 до 150 включно
  + 8
  понад 150
  + 10
  3. Наявність:
  не менш як трьох працівників, які здійснюють щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів
  + 5
  не менш як двох працівників, які проводять щоденний огляд стану здоровя водіїв
  + 4
  бали нараховуються у разі:
  - якщо працівники, які здійснюють щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів, та працівники, які проводять щоденний огляд стану здоровя водіїв, працюють на повну ставку та перебувають у штаті підприємства не менш як один рік до дати оголошення конкурсу;
  - розміщення матеріально-технічної бази на відстані не більш як 100 кілометрів від місця формування оборотного рейсу
  4. Робота перевізника переможця попереднього конкурсу не менше передбаченого договором строку на маршруті (маршрутах), що є обєктом конкурсу
  + 11
  бали не надаються у разі роботи у статусі тимчасового перевізника або перевізника, що виконував перевезення як претендент, що посів друге місце, протягом менш як два з половиною роки
  5. Наявність протягом року до дати оголошення
  конкурсу дорожньо-транспортних пригод:
  з вини водія перевізника, у яких є загиблі
  - 14
  з вини водія перевізника, у яких є постраждалі, якщо коефіцієнт к >= 0,1
  Р
  к = -----,
  а
  де P - кількість дорожньо-транспортних пригод з вини водія перевізника-претендента протягом року до дати оголошення конкурсу (за інформацією представників органів державного контролю у сфері автомобільного транспорту, які входять до складу конкурсного комітету);
  a - кількість автобусів на момент оголошення конкурсу
  - 6
  6. Наявність протягом року до дати проведення конкурсу порушень, передбачених статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, щодо заявленого на конкурс виду перевезень (середня кількість випадків на одного водія), якщо коефіцієнт (к):
  від 0,01 до 0,05 включно
  - 4
  понад 0,05
  Р
  к = -----,
  а
  де P - кількість порушень, передбачених статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення протягом року до дати оголошення конкурсу (за інформацією представників органів державного контролю, які входять до складу конкурсного комітету);
  a - кількість водіїв на момент оголошення конкурсу
  - 15
  8. Наявність сертифіката відповідності послуг
  + 4
  Начальник управління
  транспорту та звязку М. Жук                  Додаток 5
            до Положення про порядок проведення
            конкурсу з перевезення пасажирів на
            автобусному маршруті загального
            користування

  ПОРЯДОК
  вибору представників громадських організацій
  до складу Конкурсного комітету


  1. Представники громадських організацій обираються за такою процедурою:
  1.1. Оголошення про формування Конкурсного комітету розміщується на офіційному веб-сайті Львівської міської ради у розділі “Новини не пізніше як за два тижні до прийняття наказу про створення Конкурсного комітету.
  1.2. В оголошенні зазначається загальна кількість членів Конкурсного комітету, форма заяви для участі у Конкурсному комітеті, адреса, куди її подавати чи надсилати, крайній строк подачі.
  1.3. Заява подається на офіційному бланку громадської організації за підписом уповноваженої для цього особи.
  1.4. До заяви додаються:
  1.4.1. Біографічна довідка делегованого представника громадської організації.
  1.4.2. Копія документа, що підтверджує повноваження представника, що підписав заяву.
  1.4.3. Копії документів, що підтверджують легалізацію громадської організації.
  1.4.4. Інформацію про результати діяльності громадської організації протягом останніх трьох років.
  1.5. У заяві зазначається, чи пов’язана діяльність громадської організації з автомобільним транспортом.
  1.6. Громадська організація може делегувати до складу Конкурсного комітету тільки одного представника.
  1.7. Департамент житлового господарства та інфраструктури не має права призначати до складу Конкурсного комітету громадські організації, які подали неповний пакет документів для участі.
  1.8. Якщо до участі у роботі Конкурсного комітету зголосилося більше ніж 50 % представників громадських організацій від загальної чисельності його складу, відбір представників громадських організацій здійснюється жеребкуванням на відкритій для засобів масової інформації та громадськості зустрічі з запрошенням всіх представників громадських організацій, що подали у встановленому порядку заяву.
  1.9. Повідомлення про час і місце проведення жеребкування розміщується на офіційному веб-сайті Львівської міської ради не пізніше як за сім днів до його проведення. При цьому кількість представників громадських організацій, діяльність яких пов’язана з автомобільним транспортом, становить 25 відсотків від чисельного складу Конкурсного комітету.
  1.10. Жеребкування для визначення представників громадських організацій, діяльність яких пов’язана з автомобільним транспортом, та інших громадських організацій проводяться окремо.
  1.11. Наказ про утворення Конкурсного комітету розміщується на офіційному веб-сайті Львівської міської ради у розділі Новини не пізніше п’яти днів з моменту підписання.
  Начальник управління
  транспорту та звязку М. Жук                  Додаток 6
            до Положення про порядок проведення
            конкурсу з перевезення пасажирів на
            автобусному маршруті загального
            користування

  ПОРЯДОК
  вибору представників громадських організацій до складу
  комітету з визначення Робочого органу


  1. Представники громадських організацій обираються за такою процедурою:
  1.1. Оголошення про формування комітету розміщується на офіційному веб-сайті Львівської міської ради у розділі Новини не пізніше як за два тижні до прийняття наказу про створення комітету.
  1.2. В оголошенні зазначається загальна кількість членів комітету, форма заяви для участі у комітеті, адреса, куди її подавати чи надсилати, крайній строк подачі.
  1.3. Заява подається на офіційному бланку громадської організації за підписом уповноваженої для цього особи.
  1.4. До заяви додаються:
  1.4.1. Біографічна довідка делегованого представника громадської організації.
  1.4.2. Копія документа, що підтверджує повноваження представника, що підписав заяву.
  1.4.3. Копії документів, що підтверджують легалізацію громадської організації.
  1.4.4. Інформацію про результати діяльності громадської організації протягом останніх трьох років.
  1.5. Громадська організація може делегувати до складу комітету тільки одного представника.
  1.6. Департамент житлового господарства та інфраструктури не має права призначати до складу комітету громадські організації, які подали неповний пакет документів для участі.
  1.7. Якщо до участі у роботі комітету зголосилося більше ніж 25 % представників громадських організацій від загальної чисельності його складу, відбір представників громадських організацій здійснюється жеребкуванням на відкритій для засобів масової інформації та громадськості зустрічі з запрошенням всіх представників громадських організацій, що подали у встановленому порядку заяву.
  1.8. Повідомлення про час і місце проведення жеребкування розміщується на офіційному веб-сайті Львівської міської ради не пізніше як за сім днів до його проведення.
  1.9. Наказ про утворення комітету розміщується на офіційному веб-сайті Львівської міської ради у розділі “Новини“ не пізніше п’яти днів з моменту підписання.
  Начальник управління
  транспорту та звязку М. Жук                  Додаток 7
            до Положення про порядок проведення
            конкурсу з перевезення пасажирів на
            автобусному маршруті загального
            користування

  ДОГОВІР
  про організацію перевезення пасажирів на автобусному
  маршруті загального користування


  Замовникдепартамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради в особі директора департаменту _________________________________, який діє на підставі Положення про
  (прізвище, ім’я та по батькові)
  департамент, з однієї сторони та Перевізник – __________________________________ ,
  (переможець конкурсу на маршруті)
  в особі директора ______________________________________, який діє на
      (прізвище, ім’я та по батькові керівника)
  підставі Статуту, з іншої сторони відповідно до протоколу від __________ № ____ засідання Конкурсного комітету уклали договір про організацію перевезення пасажирів на автобусному (-их) маршруті (-ах) загального користування (надалі – Договір) про таке:

  Терміни

  Обсяг транспортних послуг – кількість пасажирів, перевезених Перевізником на маршруті протягом певного періоду часу.
  Валідація – здійснення пасажиром плати за проїзд у салоні транспортного засобу з допомогою електронного квитка. Валідацією також вважається фіксація поїздки пасажиром, якому наданий згідно з чинним законодавством пільговий проїзд, за допомогою спеціального електронного документа.
  Депо – територія і споруди, які призначені для зберігання, щоденного огляду та обслуговування транспортних засобів, медичного огляду водіїв.
  Управління виявленням та усуненням проблемсвоєчасне вжиття Перевізником заходів з метою ліквідації негативних наслідків для пасажира, органу влади, самого перевізника, інших суб’єктів, що пов’язані з невиконанням чи неналежним виконанням обов’язкових норм і правил.
  Маршрут з трансфером – автобусний маршрут загального користування, схема руху якого складається з окремих ділянок, у межах яких здійснюють рух транспортні засоби. Загальна кількість транспортних засобів на всіх ділянках маршруту рівна кількості транспортних засобів, обумовленій умовами конкурсу.
  Трансфер – здійснення пасажиром пересадки на маршруті з трансфером з транспортного засобу, який здійснює рух на одній ділянці маршруту, до транспортного засобу, який здійснює рух на іншій ділянці маршруту.
  1. Предмет Договору

  1.1. Замовник надає Перевізникові право надання послуг з перевезення пасажирів на маршруті (-ах), які входять до об’єкта конкурсу ________________ (додаток 1), а Перевізник зобов’язується
  (номер об’єкта конкурсу)
  надавати зазначені послуги населенню у порядку і на умовах, визначених цим Договором у режимі _____________________________ ,
  (режим здійснення руху на маршруті)
  згідно з затвердженою (-ими): схемою маршруту (-ів) (додаток 1), розкладом (-ами) руху (додаток 2), транспортними засобами і тарифом (-ами) (додаток 3).
  1.2. Додатки 1, 2, 3, 4 є невід’ємними складовими цього Договору.
  2. Права і обов’язки сторін

  2.1. Права і обов’язки Замовника
  2.1.1. Замовник має право:
  2.1.1.1. Визначати місцеву транспортну політику, у тому числі:
  2.1.1.1.1. Вивчення та прогнозування ринку місцевих послуг з пасажирських перевезень.
  2.1.1.1.2. Формулювання транспортної політики та цілей транспортної політики.
  2.1.1.1.3. Оцінку поточних та майбутніх потреб у перевезеннях мешканців міста Львова і туристів.
  2.1.1.1.4. Визначення структури транспортної системи: автобусних маршрутів загального користування та регулярності руху.
  2.1.1.2. У разі різких коливань пасажирських потоків вносити тимчасові зміни до розкладів руху та до кількості транспортних засобів (у межах кількості транспортних засобів, передбаченої у вимогах до об’єкта конкурсу) на маршруті, про що повідомляти Перевізника не пізніше ніж за 3 (три) дні до дати зміни.
  2.1.1.3. Письмово інформувати Перевізника про заплановані зміни кількості та класу автобусів на маршрутах не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дії цього Договору.
  2.1.1.4. Визначати систему справляння плати за проїзд, систему керування рухом транспортних засобів на маршрутах.
  2.1.1.5. Визначати Перевізнику місця зупинок для проведення посадки-висадки пасажирів на маршруті.
  2.1.1.6. Визначати обсяг транспортних послуг, які надає Перевізник на кожному маршруті.
  2.1.1.7. Приймати рішення щодо продовження, скорочення маршруту, часткової його зміни.
  2.1.1.8. Здійснювати свої повноваження з метою забезпечення прав та інтересів пасажирів.
  2.1.1.9. Проводити технічний аудит Перевізника згідно з Порядком проведення технічного аудиту Перевізника, що затверджується рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради.
  2.1.1.10. Приймати рішення про одностороннє дострокове розірвання Договору у разі:
  2.1.1.10.1. Невиділення Перевізником протягом трьох днів підряд планової кількості транспортних засобів або зниження регулярності роботи нижче 85 % від кількості планових рейсів за день.
  2.1.1.10.2. Недотримання Перевізником умов Договору, яке зафіксоване на підставі акта (-ів) про результати чергового технічного аудиту або трьох і більше актів позачергових технічних аудитів, порядок проведення яких затверджується рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради.
  2.1.1.10.3. Скасування ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів.
  2.1.1.10.4. Подання Перевізником на конкурс недостовірних відомостей.
  2.1.1.10.5. Неодноразового порушення Перевізником законодавства про автомобільний транспорт (три і більше разів протягом року), що підтверджується документами контролюючих органів державної влади.
  2.1.1.11. Про дострокове розірвання Договору Перевізника повідомляється за 30 днів до розірвання.

  2.1.2. Замовник зобов’язаний:
  2.1.2.1. Затверджувати паспорт маршруту, схему маршруту та розклади руху.
  2.1.2.2. Погоджувати тарифи на перевезення пасажирів і багажу у встановленому законодавством порядку.
  2.1.2.3. Надавати Перевізникові інформацію щодо змін у роботі місцевого громадського транспорту, що випливають зі змін у законодавстві, у тому числі змін у стандартах, національних та місцевих нормативних актах та положеннях, тарифних планах тощо.
  2.1.2.4. Щодня надавати Перевізнику детальну інформацію про використання системи справляння плати за проїзд, у тому числі про загальну суму надходжень, умовну суму, суму надходжень, що підлягають розподілу, фактичну кількість валідацій за маршрутами та за типом оплати.
  2.1.2.5. Інформувати пасажирів про зміни у наданні послуг, розкладі руху та положеннях про користування громадським транспортом через розміщення оголошень на зупинках громадського транспорту та їх передачі Перевізникові для розміщення у салоні транспортних засобів.
  2.1.2.6. Організовувати контроль дотримання пасажирами правил користування громадським транспортом, у тому числі перевірку оплати проїзду.
  2.1.2.7. Забезпечувати належні дорожні умови для роботи автомобільного транспорту, серед іншого:
  2.1.2.7.1. Належний стан проїжджої частини.
  2.1.2.7.2. Належне облаштування та позначення зупинок.
  2.1.2.7.3. Наявність належного сигнального обладнання та дорожніх знаків, у тому числі під час проведення тимчасових робіт або у небезпечних місцях.
  2.1.2.7.4. Належне технічне обслуговування інфраструктури у зимовий період.
  2.1.2.8. Письмово попереджати Перевізника у разі виникнення необхідності зміни руху маршруту (ремонтні роботи доріг і комунікацій, загальноміські заходи тощо) не пізніше трьох днів до початку зазначених заходів (за винятком аварійних та інших непередбачуваних робіт).
  2.1.2.9. Проводити опитування споживачів транспортних послуг для визначення показника задоволення пасажирів. Отримувати, вивчати та узагальнювати скарги і пропозиції від пасажирів щодо роботи Перевізника на автобусних маршрутах загального користування. За результатами опитування чи узагальнення звернень пасажирів формувати письмові рекомендації, обов’язкові для Перевізника.

  2.2. Права і обов’язки Перевізника
  2.2.1. Перевізник має право:
  2.2.1.1. У разі необхідності зміни розкладів руху на маршруті погоджувати їх з Замовником не пізніше ніж за 3 дні до введення у дію.
  2.2.1.2. Використовувати вільні площі у салоні рухомого складу для розміщення візуальної реклами без негативного впливу на безпеку та комфорт пасажирів. Надходження від розміщення реклами належать Перевізникові.
  2.2.1.3. Розміщувати зовнішню рекламу на бортах транспортних засобів тільки згідно зі схемою, поданою у додатку 4. Надходження від розміщення реклами належать Перевізникові.

  2.2.2. Перевізник зобов’язаний:
  2.2.2.1. Надавати безпечні та якісні послуги з перевезення пасажирів.
  2.2.2.2. Керуватись у своїй роботі вимогами законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо перевезень пасажирів, забезпечення безпеки руху, охорони праці, у тому числі рішеннями Львівської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, наказами Замовника, та забезпечувати їх виконання.
  2.2.2.3. Перед виїздом на маршрут забезпечувати водіїв необхідними документами для здійснення перевезення і проїзними квитками для пасажирів.
  2.2.2.4. Нести відповідальність за експлуатацію і технічне обслуговування рухомого складу та депо. Забезпечувати відповідність технічного та санітарного стану транспортних засобів чинним нормам та стандартам, регулярне проходження технічного огляду.
  2.2.2.5. Виконувати перевезення пасажирів транспортними засобами на маршруті за затвердженим Замовником розкладом руху з регулярністю не нижче 95 % запланованих рейсів на місяць, запобігати невиконанню на маршруті відповідно до затвердженого графіка підряд двох планових рейсів, за винятком форс-мажорних обставин.
  2.2.2.6. Надавати безоплатний проїзд пільговим категоріям пасажирів у порядку і на умовах, визначених чинним законодавством.
  2.2.2.7. Здійснювати видачу проїзних квитків пасажирам відповідно до вимог чинного законодавства, встановлених тарифів, а також визначеної Замовником системи справляння плати за проїзд.
  2.2.2.8. Інформувати пасажирів державною мовою: оголошувати назви зупинок та інформацію щодо можливих пересадок на інші маршрути громадського транспорту.
  2.2.2.9. Залучати до роботи з перевезення пасажирів персонал з належною кваліфікацією та відповідною підготовкою. Забезпечувати передрейсовий контроль за станом здоров’я водіїв, належні умови для праці та відпочинку водіїв. Забезпечувати охайний вигляд водіїв у форменному одязі та виконання вимоги щодо заборони вживання їжі та напоїв, куріння під час роботи. Забезпечувати професійне та ввічливе спілкування водіїв з пасажирами. Здійснювати страхування водіїв та транспортних засобів на умовах, передбачених чинним законодавством.
  2.2.2.10. Розміщувати інформацію та необхідні знаки на транспортних засобах згідно з вимогами Замовника та чинного законодавства.
  2.2.2.11. Забезпечувати обладнання транспортних засобів відповідними пристроями в умовах визначеної Замовником системи справляння плати за проїзд.
  2.2.2.12. Забезпечувати обладнання транспортних засобів відповідними пристроями в умовах визначеної Замовником системи контролю за рухом транспортних засобів.
  2.2.2.13. Дотримуватися схем маршрутів, визначених у додатку 1 (з врахуванням змін). Перевізник здійснює посадку/висадку пасажирів на/з транспортних засобів виключно на призначених для цього автобусних зупинках, перелічених в описі маршруту у додатку 1.
  2.2.2.14. Забезпечувати проїзд учнів загальноосвітніх шкіл з 50-відсотковою знижкою вартості проїзду на період навчального року у дні навчання з понеділка по п’ятницю, за рахунок власних коштів.
  2.2.2.15. За умови роботи на маршруті з трансфером забезпечити пасажирам проїзд на такому маршруті зі здійсненням трансферу за встановленим на маршруті тарифом.
  2.2.2.16. Забезпечувати проведення обов’язкової щомісячної профілактичної дезінфекції транспортних засобів, які задіяні до перевезень пасажирів, у порядку, передбаченому чинним законодавством.
  2.2.2.17. Надавати Замовнику на його письмову вимогу у 14-ти денний термін з дня отримання вимоги письмове пояснення при надходженні скарг від пасажирів, складених актів відповідними контролюючими службами про виявлені правопорушення або скерованої від Замовника інформації про порушення Правил надання послуг пасажирським автомобільним транспортом. У разі неможливості надати відповідь у визначений термін з об’єктивних причин вказаний термін може бути продовжений Замовником на підставі клопотання Перевізника.
  2.2.2.18. Протягом п’яти років з моменту вступу у дію Договору щороку замінювати не менше двадцяти відсотків від загальної кількості транспортних засобів, які використовуються для надання послуг, згідно з цим Договором на нові транспортні засоби (класу, заявленого в умовах конкурсу, але обов’язково з низьким рівнем підлоги).
  2.2.2.19. Перевізник надає Замовникові щомісяця протягом 7 днів після закінчення звітного місяця звіт. Перевізник несе відповідальність за повноту та дійсність інформації, наданої у звіті.
  3. Показники якості послуг

  3.1. Якість послуг, що надає Перевізник, оцінюється на основі таких показників:
  3.1.1. Дотримання графіка руху на кожному маршруті.
  3.1.2. Комфорт та чистота рухомого складу.
  3.1.3. Наявність інформації для пасажирів.
  3.1.4. Управління виявленням та усуненням проблем, у тому числі за зверненнями пасажирів.
  3.1.5. Належне виконання персоналом вимог законодавства про автомобільний транспорт.
  3.1.6. Кількість правопорушень, вчинених Перевізником та його персоналом.
  3.1.7. Кількість скарг на дії/бездіяльність Перевізника та його персоналу.
  4. Продаж квитків та компенсаційний механізм

  4.1. Порядок компенсації коштів Перевізнику за перевезення пасажирів здійснюється на підставі наказу директора департаменту житлового господарства та інфраструктури про систему справляння плати за проїзд з використанням єдиного електронного квитка.
  5. Дії при перешкодах у русі

  5.1. Перевізник повинен негайно інформувати Замовника в особі управління транспорту та зв’язку департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради у разі, якщо йому стануть відомі обставини, які можуть заважати нормальній роботі транспорту та наданню транспортних послуг. Така інформація повинна визначати тип перешкоди, її причини та ймовірні наслідки та повинна бути передана Замовникові не пізніше ніж через 24 години після того як вона стала відомою Перевізникові.
  5.2. У разі дорожньо-транспортної події або виникнення перешкод/пошкоджень з будь-якої причини без вини Перевізника, у результаті чого відбулося призупинення надання транспортних послуг у будь-якому конкретному місці, Перевізник повинен негайно інформувати пасажирів, вказати орієнтовний час, який потрібен на усунення порушень, та зазначити альтернативні можливості продовження подорожі для пасажирів.
  5.3. У разі дорожньо-транспортної події або виникнення перешкод/пошкоджень з будь-якої причини з вини Перевізника, у результаті чого відбулося призупинення надання транспортних послуг у будь-якому конкретному місці на будь-якому з маршрутів на 15 хвилин або довше, Перевізник повинен надати пасажиру проїзний документ, еквівалентний квитку, що дає право на одноразовий проїзд у міському транспорті. Вартість проїзного документа відноситься на рахунок Перевізника.
  5.4. У разі дорожньо-транспортної події або пошкоджень з будь-якої причини, у результаті чого відбулося призупинення надання транспортних послуг у будь-якому конкретному місці на будь-якому з маршрутів на 24 години або довше, Сторони повинні негайно узгодити заходи, яких потрібно вжити. У разі, якщо узгоджені заходи передбачають додаткові витрати з боку Перевізника і при цьому порушення руху відбулося з вини Перевізника, такі витрати повинні бути здійснені за кошти Перевізника.
  6. Форс-мажор

  6.1. У цьому Договорі форс-мажор означає виняткові події або обставини:
  6.1.1. Які не можуть контролюватися Сторонами.
  6.1.2. Які Сторона, що зазнала їх впливу, не могла передбачити на момент укладення Договору або на момент перегляду Договору.
  6.1.3. Настанню яких така Сторона не могла запобігти та які відбулися з незалежних від Сторін причин.
  6.2. Якщо форс-мажорні обставини заважають будь-якій Стороні виконувати її зобов’язання за цим Договором, така Сторона повинна повідомити іншу Сторону про подію або обставини, що становлять форс-мажор, та про зобов’язання, виконання яких вони унеможливлюють або перешкоджатимуть у майбутньому. Повідомлення повинно надаватися протягом 3 днів після того як такій Стороні стало або повинно було стати відомо про відповідну подію або обставини, що становлять форс-мажор. Після надання повідомлення така Сторона повинна бути звільнена від виконання таких зобов’язань, поки форс-мажорні події або обставини заважатимуть їх виконанню.
  7. Врегулювання спорів

  7.1. Будь-які спори, що виникли у зв’язку з цим Договором, повинні вирішуватися через переговори між Сторонами. Якщо Сторони не можуть досягти мирової угоди протягом 30 днів після отримання однією Стороною від іншої повідомлення про спір, такий спір розглядається у компетентному суді України.
  7.2. Цей Договір регулюється чинним законодавством України.
  8. Перехідні положення

  8.1. Пункти 2.1.2.4, 2.1.2.6, 4.1 Договору вступають у дію з дати, визначеної наказом директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради про систему справляння плати за проїзд з використанням єдиного електронного квитка.
  9. Термін дії договору та юридичні адреси сторін

  9.1. Цей Договір вступає у силу з ___________ і діє до __________. Строк дії Договору не може бути продовженим.
  9.2. Сторони можуть вносити зміни і доповнення до цього Договору через укладання додаткової угоди.
  9.3. При розірванні Договору однією зі Сторін скеровується про це іншій Стороні письмове повідомлення не пізніше ніж за 30 днів до дати припинення дії Договору. Якщо протягом цього терміну питання про розірвання Договору між Сторонами залишається неврегульованим, дія Договору вважається припиненою.
  9.4. Жодна зі Сторін не може передавати свої права за цим Договором третій стороні.
  9.5. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:
  9.5.1. Закінчення строку, на який його було укладено.
  9.5.2. Достроково, за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду.
  9.5.3. Прийняття Замовником рішення про одностороннє дострокове розірвання договору у порядку, передбаченому у пункті 2.1.1.10 Договору.
  9.5.4. Згідно з пунктом 9.3 Договору.
  Начальник управління
  транспорту та звязку М. Жук


                 Додаток 1
               до Договору про організацію
               перевезення пасажирів на
               автобусному маршруті загального
               користування


   Опис об’єкта (-ів) конкурсу


   Схема маршруту
   схема руху на маршруті   Загальна характеристика маршруту
   № з/п
   Найменування показників
   Кількісні показники
   Прямий напрямок
   Зворотний напрямок
   1
   2
   3
   4
   1.
   Довжина маршруту, км
   2.
   Тривалість рейсу, хв.
   3.
   Зупинки, од.
   4.
   Наявність облаштованих майданчиків для розвороту автобусів у кінцевих пунктах маршруту

   Опис зупинок для здійснення посадки-висадки пасажирів


   № з/п
   Назва зупинки у напрямку
   1
   2
   Прямий напрямок
   1.
   2.
   3.
   ...
   Зворотний напрямок
   1.
   2.
   3.
   ...
                 Додаток 2
               до Договору про організацію
               перевезення пасажирів на
               автобусному маршруті загального
               користування

   Розклад руху на маршруті


   Кі
   нцева зупинка 1
   Проміжна зупинка 1Проміжна зупинка 2Кінцева зупинка 2
   час в
   і
   дправлення
   час в
   і
   дправлення
   час в
   і
   дправлення
   час відправлення
   час в
   і
   дправлення
   час в
   і
   дправлення
   час в
   і
   дправлення
   час відправлення                 Додаток 3
               до Договору про організацію
               перевезення пасажирів на
               автобусному маршруті загального
               користування


   Список транспортних засобів на маршруті

   з/п
   Марка та модель транспортного засобу
   Рік випуску
   1
   2
   3

   Графік роботи транспортних засобів на маршруті


   Час роботи
   Робота
   Обід
   Автомобіль №

   Тариф на перевезення складає _______ грн.
   Вказується можливість використання трансферного квитка.                 Додаток 4
               до Договору про організацію
               перевезення пасажирів на
               автобусному маршруті загального
               користування

   Схема розміщення зовнішньої реклами на транспортних засобах

   Дводверний автобус

   Тридверний автобус

   Двосекційний автобус

   Додаток 2

   Затверджено
   рішенням виконкому
   від 23.09.2011 № 855

   ПОРЯДОК
   проведення технічного аудиту перевізника


   1. Технічний аудит проводиться з метою перевірки дотримання умов договору про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування (надалі – Договір), укладеного між департаментом житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (надалі – Замовник) і переможцем конкурсу на відповідному маршруті (надалі – Перевізник).
   2. З метою здійснення технічного аудиту відповідно до наказу директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради утворюється постійно діюча комісія з контролю за дотриманням умов договору (надалі – Комісія).
   3. До складу Комісії входять представники Замовника та представники громадських організацій (не більше 25 % чисельного складу Комісії).
   4. Склад Комісії формується за такою процедурою:
   4.1. Оголошення про формування Комісії розміщується на офіційному веб-сайті Львівської міської ради у розділі “Новини“ не пізніше як за два тижні до прийняття наказу про створення Комісії.
   4.2. В оголошенні зазначається загальна кількість членів Комісії, форма заяви для участі у Комісії, адреса, куди її подавати чи надсилати, крайній строк подачі.
   4.3. Заява подається на офіційному бланку громадської організації за підписом уповноваженої для цього особи.
   4.4. До заяви додаються:
   4.4.1. Біографічна довідка делегованого представника громадської організації.
   4.4.2. Копія документа, що підтверджує повноваження представника, що підписав заяву.
   4.4.3. Копії документів, що підтверджують легалізацію громадської організації.
   4.4.4. Інформація про результати діяльності громадської організації протягом останніх трьох років.
   4.5. Громадська організація може делегувати до складу Комісії тільки одного представника.
   4.6. Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради не має права призначати до складу Комісії громадські організації, які подали неповний пакет документів для участі.
   4.7. Якщо до участі у роботі Комісії зголосилося більше ніж 25 % представників громадських організацій від загальної чисельності її складу, відбір представників громадських організацій здійснюється жеребкуванням на відкритій для засобів масової інформації та громадськості зустрічі з запрошенням всіх представників громадських організацій, що подали у встановленому порядку заяву.
   4.8. Повідомлення про час і місце проведення жеребкування розміщується на офіційному веб-сайті Львівської міської ради не пізніше як за сім днів до його проведення.
   4.9. Наказ про утворення Комісії розміщується на офіційному веб-сайті Львівської міської ради у розділі “Новини“ не пізніше п’яти днів з моменту підписання.
   5. Під час перевірки Комісія повинна мати повний доступ до звітності та документів Перевізника, що стосується питань технічного аудиту. Комісія зобов’язується забезпечити конфіденційність та використання їх тільки у цілях аудиту.
   6. Під час проведення технічного аудиту перевіряється:
   6.1. Дотримання графіка руху.
   6.2. Дотримання схеми маршруту.
   6.3. Санітарний стан транспортних засобів.
   6.4. Стан та розміщення сидінь для пасажирів.
   6.5. Наявність інформації для пасажирів.
   6.6. Розміщення зовнішньої і внутрішньої реклами.
   6.7. Зовнішній вигляд та поведінка водіїв, виконання ними вимог, передбаченим Договором.
   6.8. Режим роботи водіїв та здійснення медичного огляду водіїв.
   6.9. Випуск транспортних засобів на маршрут і з’їзд з маршруту.
   6.10. Проходження транспортними засобами передбачених видів технічного огляду.
   6.11. Стан кузова транспортного засобу.
   6.12. Наповнення транспортного засобу.
   6.13. Технічний стан транспортних засобів.
   6.14. Наявність всіх передбачених законодавством документів для здійснення перевезень, дотримання чинних норм та правил.
   7. Комісія проводить черговий та позачерговий аудит.
   8. Черговий аудит проводиться один раз на півроку.
   9. Про проведення аудиту Перевізника повідомляють за три дні у письмовій формі.
   10. Перевізник має право делегувати свого представника для участі у роботі Комісії під час перевірки його діяльності, подавати свої докази та заперечення у письмовій чи усній формі, знайомитися з матеріалами аудиту, підписувати акт, складений за його результатами (додається).
   11. Методами контролю – способами здійснення Замовником технічного аудиту Перевізника можуть бути:
   11.1. Метод анонімного клієнта.
   11.2. Перевірка документації.
   11.3. Відео- та аудіозапис.
   11.4. Звіт системи керування рухом.
   11.5. Фотофіксація.
   12. Позачерговий аудит проводиться на підставі:
   12.1. Двох і більше звернень споживачів послуг до Львівської міської ради про порушення Перевізником законодавства, умов Договору чи неякісне надання послуг, підкріпленими підтвердженнями таких фактів.
   12.2. Повідомлень у засобах масової інформації про факти завдання шкоди життю, здоров’ю, майну пасажирів, інших учасників дорожнього руху чи інші порушення.
   13. За результатами аудиту Комісія складає акт встановленої форми. Відмова Перевізника або його представника підписати акт не впливає на його юридичну силу.
   14. За результатами аудиту, за умови виявлення порушень чинного законодавства та/або умов Договору Замовник може вжити таких заходів:
   14.1. Винести письмові рекомендації та зобов’язати Перевізника усунути порушення вимог законодавства чи умов Договору.
   14.2. Звернутися до центрального органу виконавчої влади з питань автомобільного транспорту про накладення штрафів, передбачених Законом України “Про автомобільний транспорт“.
   14.3. Звернутися до органу ліцензування про позбавлення Перевізника ліцензії на перевезення пасажирів автомобільним транспортом.
   14.4. Прийняти рішення про одностороннє дострокове розірвання Договору з боку Замовника.
   Керуючий справами
   виконкому М. Литвинюк

   Віза:

   Начальник управління
   транспорту та звязку М. Жук
   Додаток
   до Порядку проведення технічного
   аудиту перевізника


   АКТ
   про результати технічного аудиту
   _______

   Місце складення акта _____________________
   Дата складення акта ______________________
   Година складення акта ____________________


   Ми, члени комісії__________________________________________________________
   (прізвища та ініціали, посади осіб, залучених до проведення перевірки)
   здійснили аудит підприємства _____________________________, що надає послуги з перевезення на маршруті ________, відповідно до Договору про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування від _____________ (дата складення договору), укладеного з департаментом житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.
   Аудит полягав у наступному:
   ___________________________________________________________________________________________________________________.
   (детальний опис ходу перевірки)
   ПІД ЧАС АУДИТУ ВСТАНОВЛЕНО:

   Порушень умов Договору чи законодавства у сфері організації пасажирських автомобільних перевезень не виявлено.
   або
   ________________________________________________________________
   ________________________________________________________________
   (факти конкретних порушень)

   Такі дії (бездіяльність) порушують п. _____________ Договору,
   ________________________________________________________________.
   (посилання на нормативно-правовий акт, що порушений, недотриманий, невиконаний)

   Свідки вищеописаних дій (подій) _____________________________________
   (ПІП, місце проживання, контактний телефон)

   Перевізник був повідомлений про дату проведення аудиту листом від ___________, що посвідчується копією повідомлення про вручення.

   Аудит здійснювався/акт складався за участю (без участі) представника Перевізника
   _________________________________________________________________________.
   (ПІП, посада, номер, назва і дата видачі документа, що посвідчує особу)

   Пояснення представника Перевізника (працівників підприємства):
   ________________________________________________________________

   До акта додаються: ______________________________________________________________ .
   (матеріали перевірки, письмові заперечення представника перевізника
   (якщо такі є), інші письмові докази)   Підписи:

   Членів комісії, що брали участь в аудиті
   (ПІП, посада, яку організацію представляє) __________________________

   Свідків
   (якщо такі зазначені в акті) _________________________

   Представника Перевізника
   (працівників підприємства) _______________________________
   (якщо такі зазначені в акті) або відмітка про відмову підписати акт.


   Акт складений та підписаний у двох примірниках. Один зберігається в управлінні транспорту та зв’язку департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.
   Інший – вручається (надсилається) представнику Перевізника _________________________________________________.
   (ПІП, посада, підпис, дата вручення)