УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення1278


від 12/17/2004

Про створення інформаційної системи обліку мешканців, як складової ЛІСОІ


Розглянувши інформацію начальника організаційно-інформаційного управління щодо подальшого розвитку Львівської Інтегрованої Системи Обробки Інформації (ЛІСОІ) шляхом створення інформаційної системи обліку мешканців, керуючись ухвалою міської ради від 12.02.2004р. № 1058 “Про затвердження Програми запобігання дитячій бездоглядності у м.Львові на період до 2005 року“, з метою покращання надання адміністративних послуг мешканцям м.Львова виконавчий комітет вирішив:

1. Створити інформаційну систему обліку мешканців, як складову частину ЛІСОІ.

2. Затвердити:

2.1. Склад робочої групи для виконання робіт зі створення інформаційної системи “Облік мешканців“ (додаток 1).

2.2. Кошторис на розробку та впровадження міжвідомчої комп'ютерної системи реєстрації та обліку мешканців у м.Львові (додаток 2).

3. Передбачити у проекті бюджету на 2005 рік кошти на реалізацію інформаційної системи “Облік мешканців“.

Відповідальний: начальник організаційно- інформаційного управління.

4. Робочій групі розробити та подати на розгляд виконавчого комітету:

4.1. Програму розробки та впровадження інформаційної системи “Облік мешканців“ враховуючи можливість інтеграції з правоохоронними органами.

4.2. Календарний план виконання робіт.

Відповідальний: керівник робочої групи.

5. Організаційно-інформаційному управлінню доповідати виконавчому комітету 2 рази в рік про роботу інформаційної системи “Облік мешканців“ в тому числі про кількість мешканців, які досягли 18-ти річного віку.

Термін: з 01.01.2006р.

Відповідальний: начальник організаційно- інформаційного управління.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому.
Міський голова Л.Буняк

Додаток 1

Затверджено

рішенням виконкому

від _______________ №___
Склад робочої групи

для виконання робіт зі створення інформаційної системи

“Облік мешканців“


Я.Галицький – начальник організаційно-інформаційного управління, керівник робочої групи

І.Квик – заступник начальника управління житлово- комунального господарства з питань експлуатації, ремонту житлового фонду та комунального господарства

Т.Гурей – начальник відділу у справах неповнолітніх

О.Копанська – інспектор відділу освіти Залізничної районної адміністрації

І.Довгалюк – директор Львівського комунального підприємства “Міський центр інформаційних технологій“

С.Біда – керівник проектів Львівського комунального підприємства “Міський центр інформаційних технологій “

- представник ЛМУ УМВСУ у Львівській області (за згодою)
Керуючий справами
виконкому О.Кузан

Віза:
Начальник організаційно-
інформаційного управління Я.ГалицькийДодаток 2

Затверджено

рішенням виконкому

від _______________ №___

Кошторис
на розробку та впровадження міжвідомчої комп'ютерної
системи реєстрації та обліку мешканців у м.Львові


К-тьВартість за одиницю Всього
(грн.)
1
Придбання технічних засобів (комп'ютер,
принтер, модем)
для житлово-експлуатаційних організацій
55
4000
220000
для районних паспортних столів
7
4000
28000
для районних адміністрацій
6
4000
24000
для виконавчих органів міської ради*
6
4000
24000
2
Придбання серверної частини
2
24000
48000
3
Розробка програмного забезпечення
150000
4
Забезпечення функціонування та розвитку системи (обслуговування системи передачі даних)
74
1800
133200
Разом
627200

*Перелік виконавчих органів Львівської міської ради, у яких необхідно встановити техніку:

1.Управління надзвичайних ситуацій та цивільноно захисту населення – кількість мешканців, що знаходяться під загрозою, кваліфікація ступені надзвичайної ситуації, перехід ситуації з розряду аварійної в розряд надзвичайної і тощо – 1шт.

2.Організаційно-інформаційне управління – інформація для роботи єдиного вікна (звернення громадян) – 1шт.

3.Управління житлово-комунального господарства – статистика послуг, в перерахунку на одного мешканця – 1шт.

4.Управління освіти – облік дітей шкільного віку (внутрішньоміська та зовнішня міграція, свобода вибору місця навчання) – 1шт.

5.Управління охорони здоров’я – епідеміологічні ризики, вакцинація (планування графіку та облік медикаментів) – 1шт.

6.Відділ у справах неповнолітніх – виявлення дітей, які не приймають участі у навчальному процесі – 1шт.

7.Районні адміністрації – надання пільг та субсидій, прийом громадя – 6 шт.

Керуючий справами
виконкому О.Кузан

Віза:
Начальник організаційно-
інформаційного управління Я.Галицький

Заступник міського голови
з фінансових питань - начальник
управління фінансів Л.Максимович