УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення1105


від 12/30/2011

Про затвердження Порядку надання вимог до архітектурно-планувальної частини проекту, що видається через адміністративно-господарське управління та управління “Дозвільний офіс“

Зміни
згідно з рішенням виконкому від 27.06.2012 № 426
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 27.06.2012 ]......Рішення'
Втратив чинність
згідно з рішенням виконкому від 11.11.2016 № 1028
документ: Database 'Документи ЛМР', View 'Рішення', Document 'Про затвердження Положення про департамент містобудування Львівськ'

Керуючись Законами України “Про регулювання містобудівної діяльності“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 № 109 “Про затвердження Переліку об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються“, ухвалою міської ради від 30.09.2009 № 2887 “Про внесення змін і доповнень до ухвали міської ради від 19.10.2006 № 219“, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити Порядок надання вимог до архітектурно-планувальної частини проекту, що видається через адміністративно-господарське управління та управління “Дозвільний офіс“, згідно з додатком.
2. Визначити, що:
2.1. Львівське комунальне підприємствоАрхбуднагляді Львівське комунальне підприємствоВідділ архітектурно-планувальних робіт та оцінки землі здійснюють збір та опрацювання документів для надання вимог на реконструкцію, реставрацію окремих частин житлових і нежитлових приміщень (будівель) без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані, зміни функції житлового приміщення на нежитлову або зміни функції нежитлового приміщення на житлову, зміни техніко-економічних показників житлових та нежитлових приміщень (будівель), реконструкції, реставрації, ремонту, пристосування пам’яток культурної спадщини національного, місцевого значення.
2.2. Органом, який затверджує вимоги до архітектурно-планувальної частини проекту, є департамент містобудування.
3. Внести зміни:
3.1. У додаток 1 до рішення виконавчого комітету від 27.10.2006 № 1195 “Про затвердження Положення про департамент містобудування Львівської міської ради та його структури“ (зі змінами), доповнивши підпунктом 5.87 у такій редакції:
“5.87. Видача наказів про затвердження вимог до архітектурно-планувальної частини проекту.“.
3.2. У додаток до рішення виконавчого комітету від 23.10.2009 № 880 Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами Львівської міської ради (зі змінами), виклавши пункт 173-15 у новій редакції:

173-15.
– “ –
Затвердження вимог до архітектурно-планувальної частини проекту на реконструкцію, реставрацію окремих частин житлових та нежитлових приміщень (будівель) без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані, зміни функції житлового приміщення на нежитлову або зміни функції нежитлового приміщення на житлову, зміни техніко-економічних показників житлових та нежитлових приміщень (будівель), реконструкції, реставрації, ремонту, пристосування пам’яток культурної спадщини національного, місцевого значення
Платно

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 11.12.2009 № 1059 “Про затвердження порядку надання вимог до архітектурно-планувальної частини проекту, що видається через адміністративно-господарське управління та управління “Дозвільний офіс“.
5. Департаменту “Адміністрація міського голови“ оприлюднити це рішення у засобах масової інформації.
           Відповідальний: директор департаменту
           “Адміністрація міського голови“.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань містобудування та інфраструктури.
Перший заступник
міського голови О. Синютка                   Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 30.12.2011 № 1105

ПОРЯДОК
надання вимог до архітектурно-планувальної частини проекту,
що видається через адміністративно-господарське управління
та управління “Дозвільний офіс“


1. Порядок надання вимог до архітектурно-планувальної частини проекту, що видається через адміністративно-господарське управління та управління “Дозвільний офіс“ (надалі – порядок) регулює відносини, які виникають при наданні департаментом містобудування фізичним та юридичним особам вимог до архітектурно-планувальної частини проекту, що визначає комплекс архітектурно-технічних вимог та умов проектування на реконструкцію, реставрацію окремих частин житлових та нежитлових приміщень (будівель) без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані, зміни функції житлового приміщення на нежитлову або зміни функції нежитлового приміщення на житлову, зміни техніко-економічних показників житлових та нежитлових приміщень (будівель), реконструкції, реставрації, ремонту, пристосування пам’яток культурної спадщини національного, місцевого значення.
2. Вимоги до архітектурно-планувальної частини проекту – це комплекс архітектурно-технічних вимог та умов проектування на реконструкцію, реставрацію окремих частин житлових та нежитлових приміщень (будівель) без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані, зміни функції житлового приміщення на нежитлову або зміни функції нежитлового приміщення на житлову, зміни техніко-економічних показників житлових та нежитлових приміщень (будівель), реконструкції, реставрації, ремонту, пристосування пам’яток культурної спадщини національного, місцевого значення (надалі – вимоги до архітектурно-планувальної частини проекту).
3. Порядок діє на території м. Львова і є обов’язковим до виконання всіма органами влади, фізичними та юридичними особами незалежно від форм власності.
4. Надання вимог до архітектурно-планувальної частини проекту, що визначає комплекс архітектурно-технічних вимог та умов проектування, здійснюється на підставі наказу директора департаменту містобудування.
5. Особа, що зацікавлена в отриманні вимог до архітектурно-планувальної частини проекту, подає в адміністративно-господарське управління (фізична особа) або в управління “Дозвільний офіс“ (юридична особа, фізична особапідприємець) заяву про отримання вимог до архітектурно-планувальної частини проекту. До заяви, адресованої на ім’я директора департаменту містобудування, додаються документи, передбачені стандартами адміністративних послуг.
6. Адміністративно-господарське управління або управління “Дозвільний офіс“ не пізніше наступного робочого дня після одержання та реєстрації заяви з пакетом документів скеровує її у департамент містобудування.
7. Департамент містобудування забезпечує:
7.1. Розгляд заяви з доданими до неї документами.
7.2. Накладення резолюції директора департаменту містобудування.
7.3. Передачу заяви з доданими до неї документами до Львівського комунального підприємстваАрхбуднагляді Львівського комунального підприємстваВідділ архітектурно-планувальних робіт та оцінки землідля розгляду і підготовки проекту наказу директора департаменту містобудування.
7.4. Підписання проекту наказу директором департаменту містобудування.
7.5. Реєстрацію наказу директора департаменту містобудування, тиражування, засвідчення копій наказу печаткою департаменту містобудування і штампом Згідно з оригіналом та передачу завіреної копії наказу в адміністративно-господарське управління або управління “Дозвільний офіс“ для відправки заявнику.
8. Порядок розгляду заяв про надання вимог до архітектурно-планувальної частини проекту:
8.1. Львівське комунальне підприємство “Архбуднагляд“ і Львівське комунальне підприємство “Відділ архітектурно-планувальних робіт та оцінки землі“:
8.1.1. Розглядає заяву і додані до неї документи, здійснює їх опрацювання та у разі, якщо подані документи відповідають встановленим вимогам, готує проект наказу директора департаменту містобудування про затвердження вимог до архітектурно-планувальної частини проекту.
8.1.2. Визначає відповідальну особу (виконавця) за підготовку проекту наказу директора департаменту містобудування, яка здійснює контроль за візуванням проекту наказу особами, зазначеними у пункті 8.2 цього порядку.
8.2. Візування зазначеного проекту наказу здійснюють:
8.2.1. Начальник відділу територіального управління містом управління архітектури департаменту містобудування.
8.2.2. Начальник відділу цивільної та промислової забудови управління архітектури департаменту містобудування.
8.2.3. Начальник відділу інженерних споруд, транспорту та геослужби управління архітектури департаменту містобудування.
8.2.4. Начальник управління архітектури департаменту містобудування.
8.2.5. Начальник юридичного управління.
8.2.6. Начальник управління охорони історичного середовища (у разі розміщення об’єктів в історичному ареалі міста).
8.2.7. Директор департаменту економічної політики (у разі, якщо відповідно до вимог Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності“ та ухвали міської ради від 03.04.2008 № 1697 “Про порядок залучення коштів інвесторів (замовників, забудовників) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Львова“ передбачено сплату замовниками коштів на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Львова).
8.3. Кожна посадова особа, яка здійснює візування проекту наказу, розглядає його не більше як 3 робочі дні та після візування повертає його виконавцю.
8.4. У кожному структурному підрозділі, де здійснюється візування проектів наказів директора департаменту містобудування, заводиться журнал їх реєстрації.
8.5. У разі наявності зауважень до проекту наказу посадова особа здійснює його візування та долучає до проекту наказу директора департаменту містобудування окремий аркуш з зауваженнями. Зауваження до проекту наказу обов’язково повинні бути вмотивовані, з посиланням на норми чинного законодавства.
8.6. Після візування проект наказу подається на підпис директору департаменту містобудування.
8.7. Підписаний директором департаменту містобудування наказ реєструється у базі даних Накази департаменту містобудування“ системи документообігу. Оригінал наказу залишається у департаменті містобудування.
8.8. Виконавець з оригіналу наказу директора департаменту містобудування виготовляє копії, які засвідчуються печаткою департаменту містобудування.
8.9. Після підписання та реєстрації копія наказу директора департаменту містобудування скеровується в управління “Дозвільний офіс“ чи в адміністративно-господарське управління для видачі заявнику.
9. Розгляд заяви про надання вимог до архітектурно-планувальної частини проекту може бути припинено у разі відсутності всіх документів, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення, або виявлення невідповідностей у доданих до заяви документах, які унеможливлюють її подальший розгляд, з дотриманням вимог чинного законодавства України.
10. У разі виявлення невідповідностей у документах, які можливо усунути, Львівське комунальне підприємствоАрхбуднагляді Львівське комунальне підприємствоВідділ архітектурно-планувальних робіт та оцінки землі повідомляє заявника про виявлені невідповідності, необхідність їх усунення і можливість повторного звернення з цього питання.
11. Термін розгляду заяви про надання вимог до архітектурно-планувальної частини проекту не повинен перевищувати 20 робочих днів з моменту її реєстрації в адміністративно-господарському управлінні або управлінні “Дозвільний офіс“.
12. Збір та опрацювання документів для надання вимог до архітектурно-планувальної частини проекту здійснюють Львівське комунальне підприємствоАрхбуднагляді Львівське комунальне підприємствоВідділ архітектурно-планувальних робіт та оцінки землі на платній основі згідно з затвердженим кошторисом.
Керуючий справами виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління архітектури Ю. Криворучко