УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення314


від 04/01/2005

Про Програму ремонту протипожежних систем автоматики і димовидалення житлових будинків підвищеної поверховості, що є у власності територіальної громади м.Львова, на період 2006-2010 років

Керуючись Законами України “Про пожежну безпеку“, “Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки“, “Про житлово-комунальні послуги“, Правилами технічного утримання установок пожежної автоматики, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 29.07.2000 р. № 507, з метою забезпечення проведення організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат мешканців житлових будинків підвищеної поверховості, що є у власності територіальної громади м.Львова, враховуючи пропозиції управління житлово-комунального господарства, виконавчий комітет вирішив:
1. Схвалити Програму ремонту протипожежних систем автоматики і димовидалення житлових будинків підвищеної поверховості, що є у власності територіальної громади м.Львова, на період 2006-2010 років (додається).
2. Управлінню житлово-комунального господарства, районним адміністраціям, управлінню фінансів при формуванні міського та районних бюджетів на 2006-2010 роки передбачати кошти на ремонт протипожежних систем автоматики і димовидалення житлових будинків підвищеної поверховості відповідно до затвердженої Програми з врахуванням можливості бюджету.
Відповідальні: начальник управління житлово-комунального господарства, голови районних адміністрацій, заступник міського голови з фінансових питань - начальник управління фінансів.
3. Управлінню житлово-комунального господарства це рішення винести на затвердження міською радою.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови.


Міський голова Л.Буняк
Додаток
Схвалено
рішенням виконкому
від ____________ № ____

Управління житлово-комунального господарства
Львівської міської ради


П Р О Г Р А М А
ремонту протипожежних систем автоматики і димовидалення житлових будинків підвищеної поверховості, що є у власності територіальної громади м.Львова, на період 2006-2010 років

м.Львів


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

1. ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

3. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

4. ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ
ПРОГРАМА
ремонту протипожежних систем автоматики і димовидалення житлових будинків підвищеної поверховості, що є у власності територіальної громади м.Львова, на період 2006-2010 років

Пояснююча записка
Необхідність розробки Програми є назріла потреба у ремонті та постійному утриманні в належному технічному стані протипожежних систем автоматики і димовидалення у житлових будинках підвищеної поверховості, що є у власності територіальної громади м.Львова.
На сьогоднішній день у м.Львові знаходиться всього 82 будівлі підвищеної поверховості, в тому числі: 34 житлових будинків відомчих (з них 5 гуртожитків), 5 будівель адміністративно-побутових, 43 житлові будинки власності територіальної громади м.Львова.
У 38 житлових будинках, що є у власності територіальної громади м.Львова, протипожежні системи автоматики і димовидалення знаходяться в незадовільному технічному стані та не працюють.
Згідно з технічними даними протипожежні системи автоматики і димовидалення були розраховані на робочий ресурс 10000 годин постійної роботи, або орієнтовно 10 років експлуатації в будівлях підвищеної поверховості, в результаті чого ці системи морально та фізично застарілі і обладнання для них в даний час не виготовляється, у зв’язку з чим необхідно проводити капітальний ремонт цих систем.

Основні завдання Програми.
Основними завданнями Програми є:
— дотримання Правил технічного утримання установок пожежної автоматики у житлових будинках підвищеної поверховості;
— ліквідація незадовільного технічного стану протипожежних систем автоматики і димовидалення житлових будинків підвищеної поверховості, що є у власності територіальної громади м.Львова;
— дотримання технічних умов при капітальному і поточному ремонті протипожежних систем автоматики і димовидалення;
— створення умов для безпечного проживання мешканців у житлових будинках підвищеної поверховості;
— впровадження різних типів установок пожежної автоматики зі складовими технічними засобами як, вітчизняного, так і зарубіжного виробництва: автоматичні установки пожежної сигналізації, автоматичні установки пожежогасіння, системи оповіщення людей про пожежу і керування евакуацією, систем протидимного захисту (підпору повітря, димовидалення), систем централізованого спостереження за протипожежним станом об’єктів та технічним станом установок пожежної автоматики;
— забезпечення умов для стабільного та ритмічного фінансування робіт, обумовлених Програмою, за рахунок міського бюджету та інших джерел фінансування.Реалізація та фінансове забезпечення Програми

Згідно з Програмою до 2010 року заплановано капітально відремонтувати протипожежні системи автоматики і димовидалення у 33 житлових будинках підвищеної поверховості, що є у власності територіальної громади м. Львова , на загальну суму 3511,0 тис.грн.
Прогнозовані результати реалізації Програми

Реалізація Програми дасть змогу:
— забезпечити належну експлуатацію протипожежних систем автоматики і димовидалення у житлових будинках підвищеної поверховості;
— утримання в належному технічному стані протипожежних систем автоматики і димовидалення;
— забезпечити умови безпечного проживання мешканців у житлових будинках підвищеної поверховості;
— зменшити кількість справедливих нарікань з боку мешканців на незадовільний технічний стан протипожежних систем автоматики і димовидалення у житлових будинках підвищеної поверховості.
Начальник управління житлово-
комунального господарства М.ПастущукДодаток 1
до Програми ремонту протипожежних систем автоматики і димовидалення житлових будинків підвищеної поверховості, що є у власності територіальної громади м.Львова, на період 2006-2010 років


Орієнтований обсяг фінансового забезпечення
Програми ремонту протипожежних систем автоматики і димовидалення житлових будинків підвищеної поверховості,
що є у власності територіальної громади м.Львова,
на період 2006-2010 років

№№ Адреса будинку Орієнтовна Примітка
пп вартість від-
новлювальних
робіт (тис.грн.)

2006 рік

1. вул. Листопадна, 16 95
2. вул. О.Довженка, 16 100
3. вул. Зубрівська, 34 125
4 вул. С.Петлюри, 34 125
5. вул. Дж.Вашингтона, 21 110
6. вул. Т.Масарика, 6 115
7. вул. В.Симоненка, 22 100
Разом за рік 770

2007 рік

1. проспект Червоної Калини, 61 100
2. вул. В.Чукаріна, 6 95
3. вул. І.Виговського, 67 125
4. вул. Дж.Вашингтона, 5 110
5. вул. Т.Масарика, 14 110
6. вул. Б.Грінченка, 4-б 95
7. вул. Кульпарківська, 125 100
Разом за рік 735

2008 рік

1. проспект Червоної Калини, 93 100
2. вул. Сихівська, 8 100
3. вул. І.Виговського, 69 125
4. вул. Пасічна, 102 96
5. вул. Б.Грінченка, 6-б 110
6. вул. Б.Хмельницького, 233 95
7. вул. Кульпарківська, 129 100
Разом за рік 726

2009 рік
1. вул. Гетьмана П.Полуботка, 2 100
2. вул. Коломийська, 9 110
3. вул. Широка, 68 100
4. вул. Широка, 70 100
5. вул. Пасічна, 104 115
6. вул. Гетьмана І.Мазепи, 5 110
7. вул. Гетьмана І.Мазепи, 3 110

Разом за рік 745

2010 рік
1. проспект Червоної Калини, 40 100
2. вул.А.Кос-Анатольського, 18 110
3. вул.Гетьмана П.Полуботка, 21 100
4. вул.Гетьмана І.Мазепи, 13 110
5. вул.Т.Масарика 115

Разом за рік 535

Разом по місту 3511Начальник управління житлово-
комунального господарства М.ПастущукДодаток 2
до Програми ремонту протипожежних систем автоматики і димовидалення житлових будинків підвищеної поверховості, що є у власності територіальної громади м.Львова, на період 2006-2010 роківРОЗПОДІЛ
коштів для фінансування Програми ремонту протипожежних
систем автоматики і димовидалення житлових будинків
підвищеної поверховості, що є у власності територіальної
громади м. Львова, на період 2006-2010 років


№ Райони міста Кількість будинків Загальна потреба Примітка
п/п (шт.) у коштах
(тис.грн.)

1. Галицький — —

2. Сихівський 12 1235

3. Франківський 3 300

4. Залізничний 5 575

5. Шевченківський 9 970

6. Личаківський 4 431

Разом: 33 3511

Начальник управління житлово-
комунального господарства М.Пастущук