УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення731


від 08/01/2011

Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію



Відповідно до ст. 21 Закону України “Про доступ до публічної інформації“, постанови Кабінету Міністрів України “Про граничні норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію“, пункту 11 розпорядження Львівського міського голови від 22.06.2011 № 274 “Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації“ виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, згідно з додатком.
2. Адміністративно-господарському управлінню у триденний термін з дня перегляду розцінок на послуги з копіювання та друку однієї сторінки документа формату А4 письмово повідомляти про це виконавчі органи міської ради, які є розпорядниками публічної інформації.
           Відповідальний: начальник
             адміністративно-господарського управління.
3. Департаменту Адміністрація міського голови оприлюднити це рішення у засобах масової інформації.
           Відповідальний: директор департаменту
           Адміністрація міського голови“.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови.




В. о. Львівського міського голови О. Синютка


  Додаток

  Затверджено
  рішенням виконкому
  від 01.08.2011 № 731
   ПОРЯДОК
   відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк
   документів, що надаються за запитами на інформацію


   1. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (надалі Порядок), застосовується у разі, коли виконавчий орган міської ради є розпорядником інформації, щодо надання якої звернувся запитувач.
   2. Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються виконавчими органами міської ради за запитами на інформацію.
   3. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
   4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів.
   5. Суми відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначають виконавчі органи міської ради, які є розпорядниками запитуваної інформації, на основі затверджених адміністративно-господарським управлінням розцінок на послуги з копіювання та друку однієї сторінки документа формату А4, які надає Львівське комунальне підприємствоМіський центр інформаційних технологій“.
   6. У разі простого копіювання або друку однієї сторінки документа іншого формату розмір витрат визначається через множення на коефіцієнт, тотожний коефіцієнту відношення формату А4 до формату, що копіюється або видруковується.
   7. Визначений відповідно до пунктів 5 чи 6 цього Порядку розмір витрат збільшується через множення:
   7.1. У разі виготовлення документа через копіювання чи друк з необхідністю виокремлення інформації з обмеженим доступом – на коефіцієнт 1,5.
   7.2. У разі виготовлення документа через сканування або іншу компютерну обробку документів у електронному вигляді – на коефіцієнт 2.
   8. Суми фактичних витрат на копіювання та друк запитуваних документів розраховуються за розцінками, діючими станом на момент реєстрації відповіді на запит.
   9. Проведений розпорядником запитуваної інформації розрахунок сум відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк запитуваних документів та реквізити рахунку на сплату цих сум надсилаються запитувачу у встановлений законом термін для відповіді на запит на інформацію.
   10. Оплата сум відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача.
   11. У разі, якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, повязаних з наданням відповіді та обрахованих згідно з цим Порядком, відповідь надається у встановлений законом термін.
   12. Відповідь на запит надається після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат, повязаних з наданням відповіді. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, повязаних з наданням відповіді за запитом на інформацію.
   13. У разі ненадходження у 20-и денний термін документів, що підтверджують повну оплату витрат, виконавчими органами міської ради, які є розпорядниками запитуваної інформації, скеровується лист-відмова в отриманні відповіді на запит на інформацію.




   Керуючий справами
   виконкому М. Литвинюк


   Віза:

   Начальник управління
   економіки М. Балаш