УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення309


від 05/08/2015

Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг у сфері житлового господарства, суб’єктом надання яких є виконавчий комітет Львівської міської радиВідповідно до частини першої статті 8 Закону України “Про адміністративні послуги“, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 44 “Про затвердження вимог підготовки технологічної картки адміністративної послуги“, рішенням виконавчого комітету від 10.01.2014 № 1 “Про затвердження примірних інформаційної і технологічної карток адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами міської ради, та основних вимог до них“ (зі змінами), виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг у сфері житлового господарства, субєктом надання яких є виконавчий комітет Львівської міської ради:
1.1. Інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги – надання дозволу підприємству, установі, організації на самостійне ведення обліку чи ліквідацію квартирного обліку (додаток 1).
1.2. Інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги – закріплення квартир черговикам за місцем проживання за контрольними списками підприємств, установ, організацій, які не ведуть квартирного обліку, та оформлення ордерів на жилі приміщення черговикам підприємств, установ, організацій (додаток 2).
1.3. Інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги – обмін житлових приміщень, що знаходяться у комунальній власності (додаток 3).
1.4. Інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги – надання дозволу на від’єднання від центрального опалення та гарячого водопостачання з влаштуванням системи автономного теплопостачання будинку (додаток 4).
2. Управлінню житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури у разі внесення змін до відповідних законів чи інших нормативно-правових актів у термін, встановлений відповідним актом, або не пізніше одного місяця після набрання ним чинності у встановленому порядку подавати пропозиції про внесення змін в інформаційні картки адміністративних послуг.
           Відповідальний: начальник
           управління житлового господарства
           департаменту житлового господарства
           та інфраструктури.
3. Вважати рішення виконавчого комітету від 11.06.2010 № 645 Про затвердження стандартів адміністративних послуг, які надаються управлінням житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктуритаким, що втратило чинність.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань містобудування та інфраструктури.

В. о. Львівського міського голови М. Литвинюк


                   Додаток 1

Затверджено
рішенням виконкому
від 08.05.2015 № 309

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
надання дозволу підприємству, установі, організації на
самостійне ведення обліку чи ліквідацію квартирного обліку
     1.Субєкт надання адміністративної послуги

     Центр надання адміністративних
     послуг м. Львова
     (найменування, місцезнаходження,
     режим роботи, телефон, адреса електронної пошти
     та веб-сайту)
     Виконавчий комітет Львівської міської ради

     Центр надання адміністративних послуг
     м. Львова (надалі – ЦНАП):
     пл. Ринок, 1 (вхід з правої сторони Ратуші),
     м. Львів, 79006
     понеділок-вівторок: 09.00 год. – 18.00 год.
     середа-четвер: 09.00 год. – 20.00 год.
     п’ятниця: 09.00 год. – 17.00 год.
     субота: 09.00 – 16.00 год.
     телефон: 297-57-95
     ел. пошта: service_center@city-adm.lviv.ua
     http:// www.city-adm.lviv.ua
     2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання,
     а у разі потреби – інформація про умови чи підстави отримання адміністративної послуги
     1. Звернення підприємства, установи, організації про надання дозволу на самостійне ведення квартирного обліку чи ліквідацію квартирного обліку.
     2. Протокол або витяг з протоколу спільного засідання адміністрації і профкому про надання дозволу на самостійне ведення квартирного обліку чи ліквідацію квартирного обліку.
     3. Список працівників підприємства, установи, організації, які подали документи, для взяття їх на квартирний облік.
     4. Лист-погодження Об’єднання
     профспілок Львівщини про включення
     до переліку підприємств, установ, організацій, яким дозволено самостійно здійснювати квартирний облік чи ліквідувати квартирний облік.
     3.Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугуПослуга безоплатна
     4.Строк надання адміністративної послуги30 календарних днів
     5.Результат надання адміністративної послугиРішення виконавчого комітету про включення до переліку підприємств, установ, організацій, яким дозволено самостійно вести квартирний облік, чи про ліквідацію квартирного обліку.

     Відмова у наданні адміністративної послуги доводиться до відома одержувача у письмовій формі з посиланням на чинне законодавство, з мотивацією відмови та розясненням відповідно до встановленого порядку.
     6.Можливі способи отримання відповіді (результату)Повідомлення про результат надсилається
     суб’єкту звернення невідкладно у день надходження вихідного пакета документів до ЦНАП у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів (телефоном, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку).

     Отримання результату – особисто (у тому числі уповноваженим представником суб’єкта звернення) у ЦНАП або у спосіб, передбачений законодавством України і прийнятний для суб’єкта звернення.
     7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги1. Житловий кодекс України.
     2. Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов,
     і надання їм жилих приміщень в Україні, затверджені постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської Ради професійних спілок від 11.12.1984 № 470.ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
надання дозволу підприємству, установі, організації на
самостійне ведення обліку чи ліквідацію квартирного обліку

№ з/п
Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги
Структурні підрозділи виконавчого органу, відповідальні
за етап (дію, рішення);
відповідальна особа
Дія
(виконує, бере участь, погоджує, затверджує тощо)
Строки
виконання етапів
1
2
3
4
5
1.
Прийняття вхідного
пакета документів
про надання
адміністративної
послуги, перевірка комплектності,
реєстрація у
Центрі надання адміністративних послуг (надалі – ЦНАП)
ЦНАП;
адміністратор
Виконує
У день надход-ження
2.
Передача пакета документів працівнику департаменту житлового господарства та інфраструктури, відповідальному за
ведення діловодства, для накладення резолюції директором департаменту
Загальний відділ адміністративно-господарського управління;
спеціаліст
Виконує
На другий день з дня надход-ження
3.
Передача пакета документів працівнику управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури, відповідальному за
ведення діловодства, для накладення резолюції начальником управління
Департамент житлового господарства та інфраструктури; спеціаліст, референт
Виконує
На третій день з дня надход-ження
4.
Передача пакета документів у відділ зарахування на облік,
обліку і розподілу
житла та відселення управління житлового господарства для визначення відповідального виконавця
Управління житлового господарства; спеціаліст
Виконує
На третій день з дня надход-ження
5.
Розгляд заяви з вхідним пакетом документів щодо відповідності поданих документів встановленим вимогам та підготовка пропозицій щодо надання дозволу підприємству, установі, організації на
самостійне ведення обліку чи ліквідацію квартирного обліку на розгляд громадської комісії з житлових питань при виконкомі (листа з зауваженнями про відмову)
Відділ зарахування на облік, обліку і розподілу житла та відселення управління житлового господарства;
спеціаліст
Виконує
На четвертийшостий день з дня надход-ження
6.
Розгляд заяви з вхідним пакетом документів на засіданні громадської комісії з житлових питань при виконкомі та занесення результату розгляду комісії до протоколу засідання
Громадська комісія
з житлових питань при виконкомі
Погоджує
На сьомий –вісім-надцятий
день з дня надход-ження
7.
Передача витягу з протоколу засідання громадської комісії з житлових питань при виконкомі у відділ зарахування на облік,
обліку і розподілу житла та відселення управління житлового господарства
Громадська комісія з житлових питань при виконкомі; секретар
Виконує
На
девятнад-цятий
день з дня надход-ження
8.
Підготовка проекту рішення виконавчого комітету про надання дозволу підприємству, установі, організації на самостійне ведення обліку чи ліквідацію квартирного обліку
Відділ зарахування на облік, обліку і розподілу житла та відселення управління житлового господарства;
спеціаліст
Виконує
На двадцятий день з дня надход-ження
9.
Візування проекту рішення виконавчого комітету про
надання дозволу підприємству, установі, організації на самостійне ведення обліку чи ліквідацію квартирного обліку
1. Начальник організаційного управління.
2. Начальник управління житлового господарства.
3. Начальник юридичного управління.
4. Голова
районної адміністрації.
5. Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури.
6. Заступник міського голови
з питань містобудування та інфраструктури.
7. Перший заступник міського голови.
8. Керуючий справами виконкому.
Візує
На двадцять перший двадцять
п’ятий
день з дня надход-
ження
10.
Розгляд та прийняття виконавчим комітетом Львівської міської
ради рішення про надання дозволу підприємству, установі, організації на самостійне ведення обліку чи ліквідацію квартирного обліку.
Виконавчий комітет
Львівської міської ради
Погоджує
На
двадцять шостий день з дня надход-ження
11.
Підписання рішення виконавчого комітету про надання дозволу підприємству, установі, організації на самостійне ведення обліку чи ліквідацію квартирного обліку
Львівський міський голова
Виконує
На двадцять сьомий день з дня надход-ження
12.
Виготовлення
завіреної копії рішення виконавчого комітету та передача його у відділ зарахування на облік,
обліку і розподілу
житла та відселення управління житлового господарства
Відділ організаційної роботи
організаційного
управління;
спеціаліст
Виконує
На двадцять восьмий день з дня надход-ження
13.
Передача завіреної копії рішення виконавчого комітету про надання дозволу підприємству, установі, організації на самостійне ведення обліку чи ліквідацію квартирного обліку до ЦНАП
Відділ зарахування на облік, обліку і розподілу житла та відселення управління житлового господарства;
спеціаліст
Виконує
На двадцять девятий день з дня надход-ження
14.
Підготовка і направлення повідомлення про видачу результату адміністративної послуги
ЦНАП;
адміністратор
Виконує
В 1-денний строк з
дня отримання адмініст-ративної послуги
15.
Видача результату адміністративної послуги
ЦНАП;
адміністратор
Виконує
У день особистого звернення особи, але не пізніше 2-х місяців
з дня надіслання повідом-лення про видачу результату адмініст-ративної послуги
Загальна кількість днів надання адміністративної послуги30 днів
Загальна кількість днів надання адміністративної послуги (передбачена законодавством України)30 днів
Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги У порядку
адміністративного
судочинства

Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
житлового господарства Ю. Голець
                   Додаток 2

Затверджено
рішенням виконкому
від 08.05.2015 № 309

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
закріплення квартир черговикам за місцем проживання за
контрольними списками підприємств, установ, організацій,
які не ведуть квартирного обліку, та оформлення ордерів на
жилі приміщення черговикам підприємств, установ, організацій


1.Субєкт надання адміністративної послуги

Центр надання адміністративних послуг
м. Львова
(найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)
Виконавчий комітет Львівської міської ради


Центр надання адміністративних послуг
м. Львова (надалі – ЦНАП):
пл. Ринок, 1 (вхід з правої сторони Ратуші),
м. Львів, 79006
понеділок - вівторок: 09.00 год. – 18.00 год.
середа - четвер: 09.00 год. – 20.00 год.
п’ятниця: 09.00 год. – 17.00 год.
субота: 09.00 – 16.00 год.
телефон: 297-57-95
ел. пошта: service_center@city-adm.lviv.ua
http:// www.city-adm.lviv.ua
2.Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання,
а у разі потреби – інформація про умови чи підстави отримання адміністративної послуги
1. Заява на ім’я Львівського міського голови з засвідченими керівником підприємства – балансоутримувача житлового будинку підписами всіх повнолітніх членів сім’ї, яким надають житло (додаток до цієї інформаційної картки).
2. Довідка форми № 2 про склад сім’ї та реєстрацію, видана підприємствомбалансоутримувачем житлового будинку
(дійсна один місяць з моменту видачі).
3. Довідки з місця праці всіх повнолітніх
членів сім’ї з зазначенням інформації про перебування (неперебування) на обліку за місцем праці; для пенсіонерів – копія пенсійного посвідчення, для студентів – довідка з місця навчання про підтвердження навчання у навчальному закладі.
4. Контрольний список черговиків підприємства, установи, організації на отримання житла.
5. Список черговиків підприємства, установи, організації.
6. Протокол або витяг з протоколу спільного засідання адміністрації та профкому підприємства, установи, організації про надання житла.
7. Акт обстеження житлових умов, виданий підприємствомбалансоутримувачем.
8. Копії свідоцтва про право власності та технічного паспорта (у разі проживання у приватизованій квартирі).
9. Копії паспортів всіх повнолітніх
членів сім’ї, зареєстрованих у квартирі
(ст. 1, 2, 10, 11).
10. Копії документів, які підтверджують родинні відносини (копії свідоцтв про народження, розлучення чи одруження).
3.Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугуПослуга безоплатна
4.Строк надання адміністративної послуги30 календарних днів
5.Результат надання адміністративної послугиРішення виконавчого комітету про закріплення квартир черговикам за місцем проживання за контрольними списками підприємств, установ та організацій, які не ведуть квартирного обліку, та оформлення ордера на жиле приміщення черговикам підприємств, установ, організацій.

Відмова у наданні адміністративної послуги доводиться до відома одержувача у письмовій формі з посиланням на чинне законодавство, мотивацією відмови та роз’ясненням відповідно до встановленого порядку.
6.Можливі способи отримання відповіді (результату)Повідомлення про результат надсилається
суб’єкту звернення невідкладно у день надходження вихідного пакета документів до ЦНАП у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів (телефоном, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку).

Отримання результату – особисто (у тому числі уповноваженим представником суб’єкта звернення) у ЦНАП або у спосіб, передбачений законодавством України і прийнятний для суб’єкта звернення.
7.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги1. Житловий кодекс України.
2. Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов,
і надання їм жилих приміщень в Україні, затверджені постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської Ради професійних спілок від 11.12.1984 № 470.

Додаток до додатка 2.doc


ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
закріплення квартир черговикам за місцем проживання за
контрольними списками підприємств, установ, організацій,
які не ведуть квартирного обліку, та оформлення ордерів на
жилі приміщення черговикам підприємств, установ, організацій


№ з/п
Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги
Структурні підрозділи виконавчого органу, відповідальні
за етап (дію, рішення);
відповідальна особа
Дія
(виконує, бере участь, погоджує, затверджує тощо)
Строки
виконання етапів
1
2
3
4
5
1.
Прийняття вхідного
пакета документів
про надання
адміністративної послуги, перевірка комплектності, реєстрація у
Центрі надання адміністративних послуг (надалі – ЦНАП)
ЦНАП;
адміністратор
Виконує
У день надход-ження
2.
Передача пакета документів працівнику департаменту
житлового господарства
та інфраструктури, відповідальному за ведення діловодства, для накладення резолюції директором департаменту
Загальний відділ адміністративно-господарського управління;
спеціаліст
Виконує
На другий день з дня надход-ження
3
Передача пакета документів працівнику управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури, відповідальному за ведення діловодства, для накладення резолюції начальником управління
Департамент житлового господарства та інфраструктури;
спеціаліст, референт
Виконує
На третій день з дня надход-ження
4.
Передача пакета документів у відділ зарахування на облік,
обліку і розподілу
житла та відселення управління житлового господарства для визначення відповідального виконавця
Управління житлового господарства; спеціаліст
Виконує
На третій день з дня надход-ження
5.
Розгляд заяви з
вхідним пакетом документів щодо відповідності поданих документів встановленим вимогам та підготовка пропозицій щодо закріплення квартир черговикам за місцем проживання за контрольними списками підприємств, установ, організацій, які не ведуть квартирного обліку, та оформлення ордерів на жилі приміщення черговикам підприємств, установ, організацій на розгляд громадської комісії з житлових питань при виконкомі (листа з зауваженнями про відмову)
Відділ зарахування на облік, обліку і розподілу житла та відселення управління житлового господарства;
спеціаліст
Виконує
На четвертийшостий день з дня надход-ження
6.
Розгляд заяви з вхідним пакетом документів на засіданні громадської комісії з житлових питань при виконкомі та занесення результату розгляду комісії до протоколу засідання
Громадська комісія з житлових питань при виконкомі
Погоджує
На сьомий вісім-надцятий
день з дня надход-ження
7.
Передача витягу з протоколу засідання громадської комісії з житлових питань при виконкомі у відділ зарахування на облік,
обліку і розподілу житла та відселення управління житлового господарства
Громадська комісія з житлових питань при виконкомі; секретар
Виконує
На дев'ятнад- цятий
день з дня надход-ження
8.
Підготовка проекту рішення виконавчого комітету про закріплення квартир черговикам за місцем проживання за контрольними списками підприємств, установ, організацій, які не ведуть квартирного обліку, та оформлення ордерів на жилі приміщення черговикам підприємств, установ, організацій
Відділ зарахування на облік, обліку і розподілу житла та відселення управління житлового господарства;
спеціаліст
Виконує
На
двадцятий
день з дня надход-ження
9.
Візування проекту рішення виконавчого комітету про
закріплення квартир черговикам за місцем проживання за контрольними списками підприємств, установ, організацій, які не ведуть квартирного обліку, та оформлення ордерів на жилі приміщення черговикам підприємств, установ, організацій
1. Начальник організаційного управління.
2. Начальник управління житлового господарства.
3. Начальник юридичного управління.
4. Голова
районної адміністрації.
5. Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури.
6. Заступник міського голови
з питань містобудування та інфраструктури.
7. Перший заступник міського голови.
8. Керуючий справами виконкому.
Візує
На двадцять першийдвадцять
п’ятий
день з дня надход-ження
10.
Розгляд та прийняття виконавчим комітетом Львівської міської
ради рішення про закріплення квартир черговикам за місцем проживання за контрольними списками підприємств, установ, організацій, які не ведуть квартирного обліку, та оформлення ордерів на жилі приміщення черговикам підприємств, установ, організацій
Виконавчий комітет
Львівської міської ради
Погоджує
На двадцять шостий
день з дня надход-ження
11.
Підписання рішення виконавчого комітету про закріплення квартир черговикам за місцем проживання за контрольними списками підприємств, установ, організацій, які не ведуть квартирного обліку, та оформлення ордерів на жилі приміщення черговикам підприємств, установ, організацій
Львівський міський голова
Виконує
На двадцять сьомий день з дня надход-ження
12.
Виготовлення
завіреної копії рішення виконавчого комітету та передача його у відділ зарахування на облік,
обліку і розподілу
житла та відселення управління житлового господарства
Відділ організаційної роботи
організаційного
управління;
спеціаліст
Виконує
На
двадцять
восьмий
день з дня надход-ження
13.
Передача завіреної копії рішення виконавчого комітету про закріплення квартир черговикам
за місцем проживання
за контрольними списками підприємств, установ, організацій, які не ведуть квартирного обліку,
та оформлення ордерів на жилі приміщення черговикам підприємств, установ, організацій до ЦНАП
Відділ зарахування на облік, обліку і розподілу житла та відселення управління житлового господарства;
спеціаліст
Виконує
На двадцять девятий
день з дня надход-ження
14.
Підготовка і направлення повідомлення про видачу результату адміністративної послуги
ЦНАП;
адміністратор
Виконує
В 1-денний строк з
дня отримання адмініст-ративної послуги
15.
Видача результату адміністративної послуги
ЦНАП;
адміністратор
Виконує
У день особистого звернення особи, але не пізніше 2-х місяців з дня надіслання повідом-лення про видачу результату адмініст-ративної послуги
Загальна кількість днів надання адміністративної послуги30 днів
Загальна кількість днів надання адміністративної послуги (передбачена законодавством України)30 днів
Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги У порядку
адміністративного
судочинства
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
житлового господарства Ю. Голець                   Додаток 3

Затверджено
рішенням виконкому
від 08.05.2015 № 309

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
обмін житлових приміщень, що знаходяться у комунальній власності


1.
Суб’єкт надання адміністративної послуги

Центр надання адміністративних

послуг м. Львова
(найменування, місцезнаходження,
режим роботи, телефон, адреса електронної пошти
та веб-сайту)
Виконавчий комітет Львівської міської ради


Центр надання адміністративних послуг
м. Львова (надалі – ЦНАП):
пл. Ринок, 1 (вхід з правої сторони Ратуші),
м. Львів, 79006
понеділок - вівторок: 09.00 год. – 18.00 год.
середа - четвер: 09.00 год. – 20.00 год.
п’ятниця: 09.00 год. – 17.00 год.
субота: 09.00 – 16.00 год.
телефон: 297-57-95
ел. пошта: service_center@city-adm.lviv.ua
http:// www.city-adm.lviv.ua
2.
Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання,
а у разі потреби – інформація про умови чи підстави отримання адміністративної послуги
1. Заява на ім’я Львівського міського голови з засвідченими керівником підприємства балансоутримувача житлового будинку підписами всіх повнолітніх членів сім’ї, які беруть участь в обміні (додаток до цієї інформаційної картки).
2. Довідка форми № 2 про склад сім’ї та реєстрацію, видана підприємствомбалансоутримувачем житлового будинку (дійсна один місяць з моменту видачі).
3. Копія поверхового плану квартири, засвідчена* підприємством балансоутримувачем житлового будинку.
4. Копія документа, який підтверджує право власності на житло (якщо квартира у приватній власності), засвідчена* підприємством балансоутримувачем житлового будинку.
5. Копія технічного паспорта, засвідчена* підприємством балансоутримувачем житлового будинку.
6. Довідки з місця праці (про те, яку посаду займає суб’єкт звернення і з якого часу).
7. Копія пенсійного посвідчення, засвідчена* заявником.
8. Копії свідоцтв про народження (дітей), про одруження (розлучення) всіх, хто отримує житло, засвідчені* заявниками.
9. Копії паспортів всіх дорослих членів сім’ї (ст. 1, 2, 10, 11), засвідчені* заявниками.
10. Копії документів, які підтверджують право на пільги, засвідчені* заявником.
11. Розпорядження голови районної адміністрації про надання згоди органу опіки на обмін житлових приміщень від імені неповнолітніх.

*Напис про засвідчення складається зі слів Згідно з оригіналом, прізвища,
ім’я та по батькові заявника або керівника підприємства балансоутримувача житлового будинку з зазначенням посади, дати та підпису.

Пакет зазначених документів подається кожною стороною, яка бере участь в обміні приміщень, до ЦНАП особисто
(у тому числі уповноваженим представником
суб’єкта звернення) або поштою
3.
Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугуПослуга безоплатна
4.
Строк надання адміністративної послуги30 календарних днів
5.
Результат надання адміністративної послугиРішення виконавчого комітету про обмін житлових приміщень, що знаходяться у комунальній власності.

Відмова у наданні адміністративної послуги доводиться до відома одержувача у письмовій формі з посиланням на чинне законодавство, з мотивацією відмови та роз’ясненням відповідно до встановленого порядку.
6.
Можливі способи отримання відповіді (результату)Повідомлення про результат надсилається
суб’єкту звернення невідкладно у день надходження вихідного пакета документів до ЦНАП у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів (телефоном, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку).


Отримання результату – особисто (у тому числі уповноваженим представником суб’єкта звернення) у ЦНАП або у спосіб, передбачений законодавством України і прийнятний для суб’єкта звернення
.
7.
Акти законодавства,
що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги
1. Житловий кодекс України.
2. Закон України Про місцеве самоврядування в Україні“.
3. Постанова Ради Міністрів
Української РСР від 31.01.1986 № 31
Про затвердження Правил обміну жилих приміщень в Українській РСР“.
4. Ухвала міської ради від 10.07.2008 2054 “Про внесення доповнень до ухвали міської ради від 19.10.2006 № 280 Про внесення змін до ухвали міської ради від 21.09.2006 р. № 157 Про затвердження Положення про постійні комісії Львівської міської ради“.Додаток до додатка 3.doc
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
обмін житлових приміщень, що знаходяться у комунальній власності


№ з/п
Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги
Структурні підрозділи виконавчого органу, відповідальні
за етап (дію, рішення);
відповідальна особа
Дія
(виконує, бере участь, погоджує, затверджує тощо)
Строки
виконання етапів
1
2
3
4
5
1.
Прийняття вхідного
пакета документів
про надання адміністративної
послуги, перевірка комплектності,
реєстрація у
Центрі надання адміністративних послуг
(надалі – ЦНАП)
ЦНАП;
адміністратор
Виконує
У день надход-ження
2.
Передача пакета документів працівнику департаменту житлового господарства
та інфраструктури, відповідальному за ведення діловодства, для накладення резолюції директором департаменту
Загальний відділ адміністративно-господарського управління;
спеціаліст
Виконує
На другий день з дня надход-ження
3.
Передача пакета документів працівнику управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури, відповідальному за ведення діловодства, для накладення резолюції начальником управління
Департамент житлового господарства та інфраструктури; спеціаліст, референт
Виконує
На третій день з дня надход-ження
4.
Передача пакета документів у відділ планування обліку і розподілу житла управління житлового господарства для визначення відповідального виконавця
Управління житлового господарства; спеціаліст
Виконує
На третій день з дня надход-ження
5.
Розгляд заяви з вхідним пакетом документів та підготовка довідки про проведення обміну житловими приміщеннями на розгляд громадської комісії з житлових питань при виконкомі (листа з зауваженнями про відмову)
Відділ планування обліку і розподілу житла управління житлового господарства; спеціаліст
Виконує
На четвертийшостий день з дня надход-ження
6.
Розгляд заяви з вхідним пакетом документів на засіданні громадської комісії з житлових питань при виконкомі
Громадська комісія з житлових питань при виконкомі
Погоджує
На
сьомийвісім-
надцятий
день з дня надход-ження
7.
Оформлення витягу
з протоколу за результатом розгляду громадської комісії з житлових питань при виконкомі
Громадська комісія з житлових питань при виконкомі; секретар
Виконує
На
девятнад-цятий день з дня надход-ження
8.
Розгляд заяви з вхідним пакетом документів на
засіданнях профільних постійних комісій
(у разі закріплення службового житла,
що належить до
комунальної власності)
1. Постійна комісія житлової політики.
2. Постійна комісія депутатської діяльності та законності.
Погоджує
На двадцятий двадцять перший день з дня надход-ження
9.
Оформлення та передача витягів з протоколів за результатом розгляду на засіданнях профільних постійних комісій у відділ планування обліку і розподілу житла управління житлового господарства
Секретарі постійних комісій
Виконують
На двадцять другий двадцять третій
день з дня надход-ження
10.
Підготовка проекту рішення виконавчого комітету про обмін житлових приміщень, що знаходяться у комунальній власності
Відділ
Планування обліку
і розподілу житла управління житлового господарства; спеціаліст
Виконує
На двадцять четвертий день з дня надход-ження
11.
Візування проекту рішення виконавчого комітету про обмін житлових приміщень, що знаходяться у комунальній власності
1. Начальник організаційного управління.
2. Начальник управління житлового господарства.
3. Начальник юридичного управління.
4. Голова
районної адміністрації.
5. Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури.
6. Заступник міського голови
з питань містобудування та інфраструктури.
7. Перший заступник міського голови.
8. Керуючий справами виконкому.
Візує
На двадцять
п’ятий – двадцять шостий день з дня надход-ження
12.
Розгляд та прийняття виконавчим комітетом Львівської міської ради рішення про обмін житлових приміщень, що знаходяться у комунальній власності
Виконавчий комітет
Львівської
міської ради
Погоджує
На двадцять сьомий день з дня надход-ження
13.
Виготовлення
завіреної копії рішення виконавчого комітету та передача його у відділ планування обліку і розподілу житла управління житлового господарства
Відділ організаційної роботи
організаційного
управління;
спеціаліст
Виконує
На двадцять восьмий день з дня надход-ження
14.
Оформлення обмінних ордерів на підставі прийнятого рішення виконавчого комітету; передача завіреної копії рішення виконавчого комітету про обмін житлових приміщень, що знаходяться у комунальній власності, та обмінних ордерів до ЦНАП
Відділ планування обліку і розподілу житла управління житлового господарства; спеціаліст
Виконує
На двадцять девятий день з дня надход-ження
15.
Підготовка і направлення повідомлення про видачу результату адміністративної послуги
ЦНАП;
адміністратор
Виконує
В 1-денний строк з дня отримання результату адмініст-ративної послуги
16.
Видача результату адміністративної послуги
ЦНАП;
адміністратор
Виконує
У день особистого звернення особи, але не пізніше 2-х місяців з дня надіслання повідом-лення про видачу результату адмініст-ративної послуги
Загальна кількість днів надання адміністративної послуги30 днів
Загальна кількість днів надання адміністративної послуги (передбачена законодавством України)30 днів
Механізм оскарження результату надання адміністративної послугиУ порядку адміністра-тивного судочинства

Керуючий справами виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління
житлового господарства Ю. Голець
                   Додаток 4

Затверджено
рішенням виконкому
від 08.05.2015 № 309


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
надання дозволу на від’єднання від центрального опалення та
гарячого водопостачання з влаштуванням системи автономного
теплопостачання будинку

1.
Суб’єкт надання адміністративної послуги

Центр надання адміністративних
послуг м. Львова
(найменування, місцезнаходження,
режим роботи, телефон, адреса електронної пошти
та веб-сайту)
Виконавчий комітет Львівської міської ради

Центр надання адміністративних послуг
м. Львова (надалі – ЦНАП):
пл. Ринок, 1 (вхід з правої сторони Ратуші),
м. Львів, 79006
понеділок - вівторок: 09.00 год. – 18.00 год.
середа - четвер: 09.00 год. – 20.00 год.
п’ятниця: 09.00 год. – 17.00 год.
субота: 09.00 – 16.00 год.
телефон: 297-57-95
ел. пошта: service_center@city-adm.lviv.ua
http:// www.city-adm.lviv.ua
2.
Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання,
а у разі потреби – інформація про умови чи підстави отримання адміністративної послуги
І етап – надання дозволу на виготовлення
і погодження робочого проекту на влаштування системи автономного теплопостачання будинку:
1. Заява власників, наймачів (орендарів) окремих приміщень на ім’я голови міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання, при виконкомі Львівської міської ради, директора департаменту житлового господарства та інфраструктури (додаток 1 до цієї інформаційної картки).
2. Протокол зборів мешканців цілого будинку (для громадян).
3. Погодження балансоутримувача (власника) будинку і характеристика будинку.
4. Копія технічного паспорта квартири.
5. Копія свідоцтва про право власності на квартиру (споруду).

ІІ етап – надання дозволу на від’єднання від центрального опалення та гарячого водопостачання з влаштуванням автономного опалення:
1. Заява власників, наймачів (орендарів) окремих приміщень на ім’я голови міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання, при виконкомі Львівської міської ради, директора департаменту житлового господарства та інфраструктури (додаток 2 до цієї інформаційної картки).
2. Робочий проект на влаштування системи автономного теплопостачання будинку, погоджений з балансоутримувачем (власником) будинку та теплопостачальною організацією.
3. Технічні умови теплопостачальної організації.
4. Технічні умови ПАТ Львівгаз“.
5. Висновок ЛМКП Львівводоканал“.
6. Висновок ПАТ Львівобленерго“.
7. Висновок управління архітектури департаменту містобудування про можливість відключення споживачів
від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання.
8. Висновок Головного управління ДСНС України у Львівській області.

Пакети зазначених документів подаються
у ЦНАП особисто (у тому числі уповноваженим представником суб’єкта звернення) або поштою.
3.
Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок
внесення плати (адміністративного збору)
за платну адміністративну послугу
Послуга безоплатна
4.
Строк надання адміністративної послугиІ етап – 15 календарних днів або на першому засіданні (слуханні) міжвідомчої комісії з розгляду питань, повязаних з відключенням споживачів від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання, при виконкомі Львівської міської ради після закінчення цього строку.

ІІ етап – 15 календарних днів або на першому засіданні (слуханні) виконавчого комітету після закінчення цього строку.
5.
Результат надання адміністративної послугиІ етаплист-погодження та витяг з протоколу про надання дозволу на виготовлення і погодження робочого проекту на влаштування системи автономного теплопостачання будинку з переліком організацій, до яких слід звернутися щодо отримання технічних умов і висновків для розробки проекту індивідуального автономного теплопостачання і від’єднання від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання.

ІІ етап – рішення виконавчого комітету про надання дозволу на від’єднання від центрального опалення та гарячого водопостачання з влаштуванням системи автономного теплопостачання будинку.

Відмова у наданні адміністративної послуги доводиться до відома одержувача у письмовій формі з посиланням на чинне законодавство, з мотивацією відмови та роз’ясненням відповідно до встановленого порядку.
6.
Можливі способи отримання відповіді (результату)Повідомлення про результат надсилається
суб’єкту звернення невідкладно у день надходження вихідного пакета документів до ЦНАП у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів (телефоном, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку).

Отримання результату – особисто (у тому числі уповноваженим представником суб’єкта звернення) у ЦНАП або у спосіб, передбачений законодавством України і прийнятний для суб’єкта звернення.
7.
Акти законодавства,
що регулюють порядок
та умови надання адміністративної послуги
1. Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.11.2005 № 4 Про затвердження Порядку відключення окремих житлових будинків від мереж центрального опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів
від центрального теплопостачання“.
2. Рішення виконавчого комітету від 10.03.2006 № 297 “Про утворення постійно діючих міжвідомчих комісій з розгляду питань, повязаних з відключенням споживачів від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання,
при виконкомі Львівської міської ради
та районних адміністраціях“.


Додатки 1, 2 до додатка 4.doc
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
надання дозволу на від’єднання від центрального опалення та
гарячого водопостачання з влаштуванням системи автономного
теплопостачання будинку

№ з/п
Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги
Структурні підрозділи виконавчого органу, відповідальні
за етап (дію, рішення);
відповідальна особа
Дія
(виконує, бере участь, погоджує, затверджує тощо)
Строки
виконання етапів
1
2
3
4
5
1.
І етап прийняття вхідного пакета документів про
надання дозволу
на виготовлення і погодження робочого проекту на влаштування системи автономного теплопостачання будинку, перевірка комплектності, реєстрація у
Центрі надання адміністративних послуг (надалі – ЦНАП)
ЦНАП;
адміністратор
Виконує
У день надход-ження
2.
Передача пакета документів працівнику департаменту житлового господарства та інфраструктури, відповідальному за ведення діловодства, для накладення резолюції директором департаменту
Загальний відділ адміністративно-господарського управління;
спеціаліст
Виконує
У перший день з дня надход-ження
3.
Передача пакета документів працівнику управління житлового господарства, відповідальному за ведення діловодства, для накладення резолюції начальником управління
Департамент житлового господарства та інфраструктури; спеціаліст, референт
Виконує
На другий день з дня надход-ження
4.
Передача пакета документів у відділ комунального господарства управління житлового господарства для визначення відповідального виконавця
Управління житлового господарства; спеціаліст, референт
Виконує
На третій день з дня надход-ження
5.
Розгляд заяви і документів на засіданні міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання, при виконкомі Львівської міської ради та прийняття рішення про надання дозволу на виготовлення і погодження робочого проекту на влаштування системи автономного теплопостачання будинку.
Підготовка витягу з протоколу та листа-погодження (листа
з зауваженнями
про відмову)
Комісія з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж
центрального опалення і гарячого водопостачання, при виконкомі Львівської міської ради,
відділ комунального господарства управління житлового господарства;
спеціаліст
Виконує
На четвер-тий день
з дня надход-ження
6.
Підписання витягу з протоколу та листа-погодження (листа з зауваженнями про
відмову) та передача
його до ЦНАП
Голова комісії з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання, при виконкомі Львівської міської ради, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури
Виконує
На чотир-надцятий день з дня надход-ження
7.
Підготовка і направлення повідомлення про видачу результату адміністративної послуги (І етапу)
ЦНАП;
адміністратор
Виконує
В 1-денний строк з
дня отримання результату адмініст-ративної послуги
8.
Видача результату адміністративної послуги
(І етапу)
ЦНАП;
адміністратор
Виконує
У день особистого звернення особи, але не пізніше 2-х місяців з дня надіслання повідом-лення про видачу результату адмініст-ративної послуги
9.
Виготовлення і погодження робочого проекту на влаштування системи автономного теплопостачання будинку
Заявник
Виконує
10.
ІІ етапприйняття вхідного пакета документів про надання дозволу на
від’єднання від центрального опалення та гарячого водопостачання з влаштуванням автономного опалення, перевірка комплектності, реєстрація
у ЦНАП
ЦНАП;
адміністратор
Виконує
У день надход-ження
11.
Передача пакета документів працівнику департаменту житлового господарства та інфраструктури, відповідальному за ведення діловодства, для накладення резолюції директором департаменту
Загальний відділ адміністративно-господарського управління;
спеціаліст
Виконує
У перший день з дня надход-ження
12.
Передача пакета документів працівнику управління житлового господарства, відповідальному за ведення діловодства, для накладення резолюції начальником управління
Департамент житлового господарства та інфраструктури; спеціаліст, референт
Виконує
На другий день з дня надход-ження
13.
Передача пакета документів у відділ комунального господарства управління житлового господарства для визначення відповідального виконавця
Управління житлового господарства;
спеціаліст, референт
Виконує
На третій день з дня надход-ження
14.
Розгляд пакета документів на засіданні міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж центрального опалення
і гарячого водопостачання, при виконавчому комітеті Львівської міської ради та прийняття рішення про надання дозволу
на від’єднання від центрального опалення та гарячого водопостачання з влаштуванням автономного опалення. Підготовка витягу з протоколу та листа про винесення питання про надання дозволу на від’єднання від центрального опалення та гарячого водопостачання з влаштуванням автономного опалення на розгляд виконавчого комітету (листа з зауваженнями про відмову)
Комісія з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання, при виконавчому комітеті Львівської міської ради,
відділ комунального господарства управління житлового господарства;
спеціаліст
Виконує
На четвертий день з дня надход-ження
15.
Підписання витягу з протоколу та листа про винесення питання на розгляд виконавчого комітету (листа з зауваженнями про відмову)
Департамент житлового господарства та інфраструктури; директор департаменту
Виконує
На пятий день з дня надход-ження
16.
Підготовка проекту рішення виконавчого комітету про надання дозволу на відключення від мережі центрального опалення і влаштування індивідуальної системи опалення у будинку
Відділ комунального господарства управління житлового господарства; спеціаліст
Виконує
На шостий день з дня надход-ження
17.
Візування проекту рішення виконавчого комітету про надання дозволу на відключення від мережі центрального опалення і влаштування індивідуальної системи опалення у будинку
1. Начальник організаційного управління.
2. Начальник управління житлового господарства.
3. Начальник юридичного управління.
4. Голова
районної адміністрації.
5. Начальник управління інженерного господарства.
6. Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури.
7. Заступник міського голови
з питань містобудування та інфраструктури.
8. Перший заступник міського голови.
9. Керуючий справами виконкому.
Візує
На сьомий – дванад-цятий
день з дня надход-ження
18.
Розгляд та прийняття виконавчим комітетом Львівської міської ради рішення про надання дозволу на відключення від мережі центрального опалення і влаштування індивідуальної системи опалення у будинку
Виконавчий комітет
Львівської міської ради
Погоджує
На тринад-цятий
день з дня надход-ження
19.
Виготовлення
завіреної копії рішення виконавчого комітету про надання дозволу на
відключення від
мережі центрального опалення і влаштування індивідуальної системи опалення у будинку та передача його у відділ комунального господарства управління житлового господарства
Відділ організаційної роботи організаційного управління; спеціаліст
Виконує
На чотирнад-цятий
день з дня надход-ження
20.
Передача завіреної копії рішення виконавчого комітету про надання дозволу на відключення
від мережі центрального опалення і влаштування індивідуальної системи опалення у будинку до ЦНАП
Відділ комунального господарства управління житлового господарства; спеціаліст
Виконує
На чотирнад-цятий
день з дня надход-ження
21.
Підготовка і направлення повідомлення про видачу результату адміністративної послуги (ІІ етапу)
ЦНАП;
адміністратор
Виконує
В 1-денний строк з дня отримання результату адмініст-ративної послуги
22.
Видача результату адміністративної послуги
(ІІ етапу)
ЦНАП;
адміністратор
Виконує
У день особистого звернення особи, але не пізніше 2-х місяців з дня надіслання повідом-лення про видачу результату адмініст-ративної послуги
Загальна кількість днів надання адміністративної послуги30 днів
Загальна кількість днів надання адміністративної послуги (передбачена законодавством України)30 днів
Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги У порядку
адміністративного
судочинства
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
житлового господарства Ю. Голець