УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення956


від 11/11/2011

Про розгляд протесту прокурора м. Львова від 21.10.2011 № 61-2702вих-11

Скасовано
Пункт 2 - згідно з рішенням виконкому від 31.05.2013 № 442
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про скасування рішення виконавчого комітету від 05.08.2011 № 737 та пункту '

Розглянувши протест прокурора м. Львова від 21.10.2011 № 61-2702вих-11 “На рішення виконавчого комітету Львівської міської ради № 274 від 05.08.2011 року“ (зареєстрований у Львівській міській раді 25.10.2011 за № 1.7-10041) та уточнення від 28.10.2011 № 61-2820 вих-11 “До протесту прокуратури м. Львова № 61-2702вих-11 від 21.10.2011 року“ (зареєстроване у Львівській міській раді 04.11.2011 за № 1.7-10401) щодо скасування рішення виконавчого комітету від 05.08.2011 № 737 “Про затвердження переліку відомостей, які не містять ознак публічної інформації“, відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про прокуратуру“ виконавчий комітет вирішив:

1. Протест прокурора м. Львова від 21.10.2011 № 61-2702вих-11 задоволити частково.
2. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 05.08.2011737 “Про затвердження переліку відомостей, які не містять ознак публічної інформації“:
2.1. Викласти назву у новій редакції Про затвердження переліку відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не належать до публічної інформації“.
2.2. Викласти пункт 1 у новій редакції:
“1. Затвердити перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не належать до публічної інформації (додається).“.
2.3. Викласти додаток у новій редакції (додається).
3. Юридичному управлінню у встановленому порядку інформувати прокурора м. Львова про результати розгляду протесту.

           Відповідальний: начальник
           юридичного управління.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому.
Львівський міський голова А. СадовийДодаток
до рішення виконкому
від 11.11.2011 № 956


Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 05.08.2011 737

ПЕРЕЛІК
відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом,
а також відомостей, які не належать до публічної інформації


1. Не належать до публічної інформації:
1.1. Інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована будь-якими засобами і на будь-яких носіях та її відображення і документування не передбачено чинним законодавством.
1.2. Інформація, яка отримана або створена при опрацюванні матеріалів, пов’язаних з співробітництвом Львівської міської ради, її виконавчих органів, Львівського міського голови або інших посадових осіб з органами місцевого самоврядування інших держав, міжнародними організаціями, дипломатичними установами, акредитованими в Україні.
1.3. Інформація, яка отримана або створена при листуванні Львівської міської ради, її виконавчих органів, Львівського міського голови або інших посадових осіб з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами.
1.4. Внутрішньовідомча службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності Львівської міської ради, її виконавчих органів або Львівського міського голови, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.
2. Публічною інформацією з обмеженим доступом у Львівській міській раді та її виконавчих органах є:
2.1. Конфіденційна інформація інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім субєктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.
2.2. Таємна інформація інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України Про доступ до публічної інформації, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю.
2.3. Службова інформація інформація, що міститься у документах, яким присвоєно гриф для службового користування“.
Керуючий справами виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник юридичного управління Г. Пайонкевич