УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення396


від 06/03/2016

Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення/відпочинок дітей учасників антитерористичної операції – мешканців м. Львова

Зміни
згідно з рішенням виконкому від 09.09.2016 № 826
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 03.06.2016 № 396'
Втратив чинність
згідно з рішенням виконкому від 28.04.2017 № 326
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної до■

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, відповідно до ухвали міської ради від 31.07.2014 № 3700 “Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей – мешканців м. Львова“ (зі змінами) виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити Положення про надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення/відпочинок дітей учасників антитерористичної операції – мешканців м. Львова (додається).
2. Управлінню соціального захисту департаменту гуманітарної політики проводити виплату одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення/відпочинок дітей учасників антитерористичної операції – мешканців м. Львова за КТКВК 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення“ за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на 2016 рік.
           Відповідальний: начальник управління
           соціального захисту департаменту
           гуманітарної політики.
3. Вважати рішення виконавчого комітету від 29.05.2015 № 344Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення/відпочинок дітей учасників антитерористичної операції – мешканців м. Львова“ таким, що втратило чинність.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Львівський міський голова А. Садовий


                   Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 03.06.2016 № 396

ПОЛОЖЕННЯ
про надання одноразової матеріальної допомоги на
оздоровлення/відпочинок дітей учасників антитерористичної
операції – мешканців м. Львова


1. Положення про надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення/відпочинок дітей учасників антитерористичної операції – мешканців м. Львова (надалі – Положення) визначає порядок надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення/відпочинок дітей учасників антитерористичної операції (надалі – одноразова матеріальна допомога), які зареєстровані у м. Львові.
2. Дія Положення поширюється також на дітей учасників антитерористичної операції, які зареєстровані у м. Винники, смт. Рудно та смт. Брюховичі при умові, що у відповідних місцевих бюджетах не передбачено коштів для надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення/відпочинок дітей учасників антитерористичної операції.
3. Одноразова матеріальна допомога надається дітям віком до 18 років (станом на день подання заяви про надання одноразової матеріальної допомоги) у таких розмірах:
3.1. Дітям учасників антитерористичної операції, які загинули (пропали безвісти) або оголошені померлими – 4000 грн. на кожну дитину.
3.2. Дітям учасників антитерористичної операції – інвалідам війни, дітям учасників антитерористичної операції, які отримали поранення, контузію, каліцтво (без встановлення інвалідності) – 3000 грн. на кожну дитину.
3.3. Дітям учасників антитерористичної операції, мобілізованих у 2015 році та у 2016 році – 2000 грн. на кожну дитину.
3.4. Дітям учасників антитерористичної операції, демобілізованих у 2016 році (крім дітей, зазначених у підпунктах 3.2, 3.3 пункту 3 цього Положення) – 2000 грн. на кожну дитину.
3.5. Дітям військовослужбовців, у тому числі осіб, прийнятих на військову службу за контрактом – учасників антитерористичної операції, які впродовж календарного 2015-2016 року брали безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції не менше 90 днів (крім дітей, зазначених у підпунктах 3.2, 3.3 пункту 3 цього Положення) – 2000 грн. на кожну дитину.
3.6. У виняткових випадках дітям учасників антитерористичної операції – мешканців м. Львова, не зазначених у підпунктах 3.1-3.5 пункту 3 цього Положення, за рішенням комісії, утвореної розпорядженням Львівського міського голови.
4. Для отримання одноразової матеріальної допомоги один з батьків дитини (дітей) подає до Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій заяву за встановленою формою (додаток до цього Положення).
5. До заяви додаються такі документи:
5.1. Копія паспорта (1, 2, 10, 11, 12 сторінки).
5.2. Копія ідентифікаційного номера (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
5.3. Копія свідоцтва про народження дитини (дітей).
5.4. Довідка з місця проживання про склад сім’ї (форма № 2). У разі проживання за іншою адресою акти фактичного проживання з свідченням сусідів та працівників львівських комунальних підприємств, що обслуговують житловий фонд, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів тощо).
5.5. Довідки, листи, посвідчення та інші письмові документи, які підтверджують участь особи в антитерористичній операції, видані та скріплені печаткою уповноважених органів (зокрема Міністерства оборони України (військовими частинами, військовими комісаріатами тощо), Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій або їх територіальними органами).
5.6. Копія свідоцтва про смерть загиблого учасника антитерористичної операції.
5.7. Довідка та інші письмові документи, які підтверджують, що учасник антитерористичної операції пропав безвісти або оголошений померлим, видані та скріплені печаткою уповноважених органів (зокрема Міністерства оборони України (військовими частинами, військовими комісаріатами тощо), Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій або їх територіальними органами).
5.8. Копія посвідчення інваліда війни.
5.9. Копія епікризу, що вказує на характер поранення, контузії, каліцтва (без встановлення інвалідності), отриманого під час безпосередньої участі в антитерористичній операції.
5.10. У виняткових випадках до заяви замість документа, зазначеного у підпунктах 5.5 та 5.7 пункту 5 цього Положення, додається їх/його копія, завірена у встановленому законодавством України порядку (у тому числі відповідно до пункту 5.14 пункту 5 цього Положення).
5.11. При наявності ідентифікаційної картки львів’янина учасника антитерористичної операції до заяви додаються лише документи, зазначені у підпунктах 5.3, 5.8, 5.9 цього Положення.
5.12. Останнім днем подання заяви про надання одноразової матеріальної допомоги є 31 серпня 2016 року.
5.13. Розгляд заяв про надання одноразової матеріальної допомоги та прийом документів здійснює установа Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій“.
5.14. Під час подання копій документів заявники надають їх оригінали для огляду та засвідчення копій працівником установи “Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій“.
5.15. Установа “Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій“ на підставі заяв та отриманих документів приймає рішення про надання (відмову у наданні) одноразової матеріальної допомоги, формує та затверджує відомості для виплати одноразової матеріальної допомоги та передає їх в управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики для проведення виплати.
6. Підставою для здійснення виплати одноразової матеріальної допомоги є розпорядження Львівського міського голови про надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення/відпочинок дітей учасників антитерористичної операції – мешканців м. Львова.
7. Про прийняте рішення установа “Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій“ повідомляє заявників відповідно до законодавства України.
8. Одноразова матеріальна допомога надається один раз на рік на кожну дитину учасника антитерористичної операції та виплачується у грошовій формі на особові рахунки заявників, відкритих в установах уповноважених банків.
9. Отримання особою одноразової матеріальної допомоги відповідно до цього Положення не є підставою для відмови в отриманні матеріальної допомоги з інших джерел.
10. Виплату одноразової матеріальної допомоги здійснює управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики на підставі розпорядження Львівського міського голови за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на 2016 рік за КТКВК 090412 “Інші заходи на соціальний захист населення“.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк

Віза:

Директор департаменту
гуманітарної політики Г. Слічна


               Додаток
           до Положення про надання
           одноразової матеріальної допомоги
           на оздоровлення/відпочинок дітей
           учасників антитерористичної
           операції – мешканців м. Львова

ЗАЯВА
про надання одноразової матеріальної допомоги на
оздоровлення/ відпочинок дітей учасників антитерористичної
операції – мешканців м. ЛьвоваДиректору Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій_________________________________________________
від _______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
зареєстрований (-а) ________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
паспорт: серія ____________ № _____________________ , виданий __________________________________
________________________________________________________________ “____“ _____________ ______ р.
Ідентифікаційний № _______________________ , контактний телефон ________________________________

Додаткове обгрунтування заявника (у разі наявності): _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Я усвідомлюю, що наведені мною відомості про сім’ю, соціальний статус, які вплинули або могли вплинути на встановлення права на допомогу та/або визначення її розміру, будуть перевірені згідно з законодавством України.
Про відмову у призначенні (ненаданні) або повернення надміру нарахованих/виплачених коштів у разі подання неповних чи недостовірних відомостей про сім’ю, які необхідні для отримання допомоги, зазначених мною у заяві, мене попереджено.
У зв’язку з цим мене повідомлено про умови та порядок надання, виплати допомоги, про права осіб, стосовно яких здійснюється обробка персональних даних, мету збору та осіб, яким передаються такі дані.


“_____“_______________ 20 ___ року _________________________________________________
(підпис заявника)