Львівська міська рада

// Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Львові на 2019-2023 роки


Дата оприлюднення:
01/22/2019

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 року №1070 «Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів», наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 № 259 «Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів», на виконання розпорядження Львівського міського голови № 504 від 24.09.2018 р. «Про утворення робочої групи з визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Львові», з метою встановлення єдиного підходу до нормування показників надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Львові на 2019-2023 роки, виконавчий комітет вирішив:

1.Затвердити норми надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Львові на 2019-2023 роки згідно з додатком.

2. Норми, затверджені згідно з пунктом 1 цього рішення, використовувати виконавцю послуг з вивезення побутових відходів для розрахунку вартості послуг з вивезення побутових відходів.

3. Департаменту «Адміністрація міського голови» оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації.

Відповідальний:


в.о. директора департаменту
«Адміністрація міського голови»


4. Контроль за виконанням рішення покласти за заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.

Львівський міський голова А. СадовийВик.: З. Гладун
231-73-12


Додаток

Затверджено

рішенням виконавчого комітету

від ______________ №______Норми надання послуг
з вивезення твердих побутових відходів у м. Львові на 2019 - 2023 роки

з/п

Найменування об’єкту
Розрахункова одиниця
Норма надання послуг з вивезення побутових відходів на розрахункову одиницю
середньодобова
середньорічна
щільність відходів кг/м3
кг
л
кг
мі
1.
Житлові будинки
1.1Багатоквартирні будинки
мешканець
0,99
5,44
361,35
1,99
181,95
1.2Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою
мешканець
1,04
5,48
379,6
2,0
189,65
2.
Підприємства, установи та організації
2.1Готель
місце
0,5
2,74
182,5
1,0
182,48
2.2Гуртожиток
місце
1,05
5,84
383,25
2,13
179,9
2.3Санаторій, пансіонат, будинок відпочинку
місце
0,7
3,84
175,0
0,96
182,29
2.4
Лікувально-профілактичні заходи
2.4.1Лікарні
місце
0,74
4,77
270,1
1,74
155,26
2.4.2Поліклініки
відвідування
0,01
0,06
2,5
0,015
166,67
2.5Склади
1 м2 площі
0,1
0,22
25,0
0,055
454,5
2.6Адміністративні і громадські установи та організації
1 робоче місце
0,3
1,3
75,0
0,32
230,78
2.7
Навчальні заклади
2.7.1Вищий і середній спеціальний заклади освіти
студент
0,17
1,13
42,5
0,28
149,87
2.7.2Школа
учень
0,08
0,46
20,0
0,11
175,5
2.7.3Школа-інтернат
учень
0,53
3,02
132,5
0,75
175,5
2.7.4Профтехучилище
учень
0,4
2,0
100,0
0,5
200,0
2.7.5Дитячий дошкільний заклад
місце
0,77
3,85
192,5
0,96
199,5
2.8
Підприємства торгівлі
2.8.1Промтоварний магазин
1 м2 торгівельної площі
0,15
0,82
45,0
0,25
182,93
2.8.2Продовольчий магазин
1 м2 торгівельної площі
0,34
2,03
124,1
0,74
167,18
2.8.3Ринок
1 м2 торгівельної площі
0,31
1,1
113,15
0,4
281,82
2.9Заклади культури і мистецтва
місце
0,08
0,7
29,2
0,26
114,29
2.10Підприємства побутового обслуговування
робоче місце
0,75
3,4
187,5
0,85
220,59
2.11Залізничний вокзал, автовокзал, аеропорт
м2 площі залу очікування
0,37
1,7
135,05
0,62
217,65
2.12автостоянка
2 площі
0,03
0,11
10,95
0,04
272,72
2.13Ресторан, кафе
місце
0,97
4,79
354,05
1,75
202,6

.
Адреса розробника:
79006 м. Львів, пл. Ринок, 1, департамент з питань поводження з відходами, каб. 401
тел/факс:
297-55-49
Е-mail:
dppv@lvivcity.gov.ua.

Аналіз регуляторного впливу:
Аналіз
впливу регуляторного акту
Даний аналіз регуляторного впливу (надалі-Аналіз) розроблений на виконання розпорядження міського голови від 24.09.2018 року № 504, з метою перегляду норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Львові
ПРОБЛЕМА – існуючі норми надання послуг з вивезення побутових відходів не відображають фактичне накопичення твердих побутових відходів по місту.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ, яку пропонується розв'язати шляхом прийняття зазначеного регуляторного акту.
Регуляторним актом, що є предметом цього Аналізу, планується затвердити нові, економічно обґрунтовані норми надання послуг з вивезення побутових відходів. Повноваження щодо затвердження зазначених норм віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування.
Норми надання послуг використовуються для розрахунків під час проектування схем санітарної очистки, об’єктів для захоронення побутових відходів, у процесі визначення необхідної кількості машин та механізмів, обслуговуючого персоналу, планування робіт та витрат на очистку території міста, а також для визначення обсягів утворення відходів на об’єкті для розрахунків між замовниками та підприємствами які виконують роботи із санітарної очистки міста.

На виконання розпорядження міського голови від 24.09.2018 року № 504, з метою перегляду норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Львові було сформовано робочу групу з визначення норм надання послуг у м. Львові (надалі – робоча група).
На засіданні робочої групи було взято до розгляду 11 маршрутів, за якими було проведено вимірювання кількості утворення твердих побутових відходів, а також їх розподіл між фірмами перевізниками.
Для кожної категорії утворення твердих побутових відходів було визначено перелік адрес контейнерних майданчиків, на яких проводились вимірювання, та відповідальних осіб – представників районних адміністрацій або комунальних підприємств, при яких проводились дані вимірювання.
Вимірювання кількості утворення відходів проводились щоденно в період з 29.10.2018 по 05.11.2018 з подальшим їх вивезенням. Результати зважування ТПВ були занесені до відповідних протоколів зважування з завіренням підписів представника районної адміністрації / комунального підприємства та представника фірми-перевізника ТПВ.
За даними протоколів, департамент з питань поводження з відходами здійснив розрахунок норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Львові, який викладено у розрахунковому звіті з визначення норм надання послуг на вивезення побутових відходів у м. Львові на 2019-2023 роки та погоджено членами робочої групи.
Визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Львові було здійснено відповідно до вимог наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 р. №259 «Про затвердження правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів».
Для категорій утворення відходів, на яких не проводились дослідження, приймаються мінімальні норми надання послуг, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070 «Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів».


2. ЦІЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Метою даного регулювання є встановлення економічно обґрунтованих норм надання послуг з вивезення побутових відходів, що застосовуються у практичній діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств перевізників, споживачів відповідних послуг.
Встановлення економічно обґрунтованих норм надання послуг з вивезення побутових відходів допоможе також опосередковано досягти наступних цілей:
- підвищити якість організації діяльності щодо поводження з ТПВ та, як наслідок, покращити санітарно-епідеміологічну ситуацію у місті;
- досягти балансу між коштами, що виділяються з бюджету різних рівнів на санітарну очистку міста та реальними потребами галузі.
3. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКА ПРИЙНЯТИХ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ, АРГУМЕНТАЦІЯ ПЕРЕВАГ ОБРАНОГО СПОСОБУ.
Можливі способи досягнення цілей
Оцінка способу
Причини відмови від альтернативних способів / Аргументи щодо переваг обраного способу
Альтернатива 1Збереження чинного законодавства- Побудований відповідно до вимог регулювання центрального рівня
- не відповідає реальним показникам накопичення
- не забезпечує розв’язання проблем
Альтернатива 2Внесення нового рішення до міськвиконкому - Побудований відповідно до вимог регулювання центрального рівня
- Розв’язує проблему частково
- Забезпечує принципи державної регуляторної політики
Альтернатива 3Обраний спосіб (затвердження економічно та науково обґрунтованих норм надання послуг з вивезення побутових відходів) - розв’язує проблему повністю
- побудований відповідно до вимог регулювання центрального рівня
- Забезпечує принципи державної регуляторної політики
- Забезпечує реальне відображення норм надання послуг з вивезення побутових відходів в житловій забудові та на об’єктах невиробничої сфери для нашого міста.

4. ОПИС МЕХАНІЗМІВ І ЗАХОДІВ, ЯКІ ЗБЕЗПЕЧАТЬ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ ШЛЯХОМ ПРИЙНЯТТЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ.
Основною метою прийняття рішення є затвердження нових норм надання послуг з вивезення побутових відходів. Перегляд норм є об'єктивною необхідністю доведеною науковцями та обумовленою законодавством України. При цьому їх затвердження не передбачає великих витрат.
Застосування затверджених норм не передбачає додаткових витрат суб’єктів господарювання, громадян, держави.
Ризик впливу зовнішніх факторів відсутній. Уразі зміни економічної, політичної, або соціальної ситуації яка вплине на кількісні показники, затверджені нормами, вони повинні бути переглянуті у встановленому чинним законодавством порядку.
Застосування цих норм у розрахунках (щодо визначення вартості перевезень, об’ємів відходів, що утворюються на відповідних об’єктах, при плануванні ,тощо) дозволить уникнути розбіжностей між їх розрахунковими та реальними (економічно обґрунтованими та фактично підтверджені практикою) числовими вираженнями. Таким чином проблема та основна ціль, сформовані в цьому Аналізі, будуть вирішені. Відповідно будуть створені передумови для досягнення цілей, які є результатом опосередкованого впливу норм на галузь.
В якості наслідку реалізації запропонованого механізму, окрім вирішення поставленої проблеми, очікується також значний позитивний (системний) вплив на галузь в цілому.
Реалізація запропонованого механізму не вимагає від органів місцевого самоврядування великих витрат. Організаційні заходи щодо введення цього акту в дію обмежуються необхідністю ознайомити зацікавлених осіб з його змістом шляхом опублікування у засобах масової інформації та необхідністю проведення періодичних відстежень. Таким чином впровадження практично не залежить від матеріального фактору.

5. ОБҐРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ДОСЯГНЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ У РАЗІ ПРИЙНЯТТЯ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА.
Ресурсні можливості для впровадження та виконання вимог оцінюються як достатні.
Проблема, визначена розділом 1 цього Аналізу, вирішується одразу після прийняття відповідного рішення та набрання їм чинності. Це обумовлено тим, що суттю самої проблеми, є наявність застарілих норм накопичення, які на протязі довгого часу не переглядалися. Вирішенням проблеми є сама можливість застосування нових норм суб’єктами (групами) для яких вони призначені.
Вирішення інших проблем та досягнення пов’язаних з ними цілей, визначених цим Аналізом, є передбачуваним наслідком перегляду норм. Цілі, які є опосередковані результатом прийняття вказаних норм, необов’язково будуть досягнуті. Це обумовлено тим, що планується затвердити рішенням, є лише одним з чинників які впливають на галузь. Сам по собі він є незначним.

6. ВИЗНАЧЕННЯ ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРИЙНЯТТЯ АКТА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ВИГОД ТА ВИТРАТ.

6.1. ОПИС ПРОГНОЗОВАНИХ ВИГІД ТА ВИТРАТ ВІД РЕГУЛЮВАННЯ, ЯКЕ ЗАПРОВАДЖУЄТЬСЯ.

Сфера впливуВигодиВитрати
Місцева влада - Впорядкування відповідних відносин, шляхом реалізації власної компетенції;
- отримання при використанні норм у практичній діяльності адекватних результатів
Мінімальні організаційні витрати
Виконавці послугМожливість використання норм у господарській діяльності без ризику отримати негативний результатПрямі витрати відсутні, непрямі – мінімальні , пов’язані з впровадженням нових методів роботи
Споживачі Можливість використання норм у господарській діяльності для планування робіт та витрат на санітарну очистку, підвищення якості послуг по санітарній очистці Врегулювання оплати послуг для першої групи споживачів (населення, ОСББ, ЖБК) та для 2 та 3 груп споживачів.
Вигодою від прийняття рішення, окрім зазначених у таблиці, є опосередкований позитивний вплив на галузь поводження з ТПВ в цілому, що у свою чергу допоможе досягти інших цілей, визначених розділом 2 цього Аналізу.
7. ОБРУНТУВАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО СТРОКУ ЧИННОСТІ РЕГУЛЯТОР - НОГО АКТУ
Термін дії регулятивного акту обмежений періодом на 2019-2023 роки. Так, як норми надання послуг з вивезення побутових відходів є показником, числове вираження якого може динамічно змінюватися у зв’язку зі зміною багатьох чинників, насамперед, рівня життя населення України.

8. ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

Кількісними показниками результативності дії регуляторного акта є:
- обсяг наданих послуг із вивезення побутових відходів;
- рівень оплати послуг із вивезення побутових відходів;
- звернення громадян щодо надання послуг із вивезення побутових відходів;
- складені адміністративні протоколи та обсяг сплачених штрафів за порушення вимог щодо поводження з відходами.
На підставі даних, отриманих при проведенні обстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття, буде можливо зробити висновки про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.

9. ЗАХОДИ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ БУДЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЬ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АКТА
Відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснюватися на підставі статистичних даних шляхом підрахунку кількості обсягів наданих послуг із вивезення побутових відходів, рівня їх оплати, звернень громадян щодо незадовільного надання послуг із вивезення побутових відходів, складених адміністративних протоколів та сплачених штрафів за порушення вимог законодавства поводження з відходами, наявності несанкціонованих звалищ відходів.
Строки проведення відстеження:
Базове відстеження результативності буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.
Повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набуття чинності даним регуляторним актом.
Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження цього регуляторного акта, протягом строку його дії.

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)
1.Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.
Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проводиться розробником у період від “05” грудня 2018 року до "17" січня 2019 року під час публічного обговорення вартості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, вартості послуг з вивезення побутових відходів.
2.Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):
кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 7 (кількість укладених договорів на надання послуг з вивезення побутових відходів);

Порядковий номер
Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)
Кількість учасників консультацій, осіб
Основні результати консультацій (опис)
1
Публічне обговорення зміни вартості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, послуг з вивезення побутових відходів 28 липня 2017 року
9
Детально проаналі-зувати витрати вартості послуг з вивезення побутових відходів
3.Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Порядковий номер
Найменування оцінки
У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)
Періодичні (за наступний рік)
Витрати за
п’ять років
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1
Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)
-
2
Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування
-
3
Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)
-
4
Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)
-
5
Інші процедури
-
-
-
6
Разом, (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5) гривень
-
Х
-
7
Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

(кількість укладених договорів на надання послуг з вивезення побутових відходів)

7
8
Сумарно, грн.
Формула: стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)
Х
Х
Х
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9
Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання.
Не перед-бачено
Не перед-бачено
Не передбачено
10
Процедури організації виконання вимог регулювання:

вартість грн./т вивезення твердих побутових відходів.

вартість грн./т вивезення великогабаритних побутових відходів.

760,5


367,1
760,5


367,1
3802,5


1835,5
11
Процедури офіційного звітування.
Не передбачено
Не передба-чено
Не передбачено
12
Процедури щодо забезпечення процесу перевірок.
Не передбачено
Не передба-чено
Не передбачено
13
Інші процедури (уточнити)
Не передбачено
Не перед-бачено
Не передбачено
14
Разом, гривень
1127,6
Х
5638,0
15
Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

(всього договорів, за якими здійснюватиметься перегляд)

7
16
Сумарно, гривень
5638,0
Х
39466,0


Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Поряд-ковий номер
Показник
Перший рік регулювання (стартовий)
За п’ять років
1
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
Дані рядка 8
пункту 3 М-Тесту
-
Дані рядка 8
пункту 3 М-Тесту
-
2
Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
Дані рядка 16
пункту 3 М-Тесту
5638,0
Дані рядка 16 пункту 3 М-Тесту
39466,0
3
Сумарні витрати малого підприєм-ництва на виконання запланованого регулювання
Сума рядків 1 та 2 таблиці

5638,0

Сума рядків 1 та 2 таблиці

39466,0

4
Бюджетні витрати на адміністру-вання регулювання суб’єктів малого підприємництва
Дані з таблиці «Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва»

М-Тесту

-

Дані з таблиці «Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва» М-Тесту

-

5
Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання
Сума рядків 3 та 4 таблиці

5638,0

Сума рядків 3 та 4 таблиці

39466,0

Витрати суб’єктів господарювання малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, будуть відрізнятися з урахуванням альтернатив, оскільки збільшується тариф на послуги з вивезення побутових відходів, разом з тим розрахунок послуг з вивезення побутових відходів, підготовка договору на надання таких послуг здійснюється надавачем послуг, відповідно найм додаткового персоналу не потребується.
5.Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта
Досягнення встановлених цілей можливе завдяки ухваленню запропонованого регуляторного акта, що надасть можливість забезпечити врегулювання відносин між виконавцем послуг та споживачами й стабілізацію фінансового стану підприємства-виконавця послуг з вивезення побутових відходів, установлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з вивезення побутових відходів.
На дію регуляторного акта можливий вплив зовнішніх чинників, таких як зміни та доповнення до чинного законодавства України. У подальшому внесення змін до зазначеного рішення можливе в разі зміни вимог чинного законодавства України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правовідносин.
6.Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта
Термін дії регуляторного акта встановлений згідно п.7 постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 року №1070 «Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів», зміни та доповнення будуть вноситись за потребою у відповідності до змін законодавства України
7.Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Цей розділ містить перелік показників, які характеризують наслідки дії регуляторного акта. Саме на підставі порівняння цих показників та отриманих у подальшому даних (при проведенні базового, повторного та періодичного відстежень, можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та досягнення цілей регулювання).
Для визначення результативності регуляторного акта пропонується встановити такі статистичні показники:
1.Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта.
2.Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог регуляторного акта.
3.Динаміка кількості укладених договорів на послуги з вивезення побутових відходів.
4.Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень регуляторного акта.
8.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта
1.Базове відстеження результативності буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.
2. Повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набуття чинності даним регуляторним актом.
3.Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження цього регуляторного акта, протягом строку його дії.
4.Для відстеження результативності дії регуляторного акта буде застосований статистичний метод.
5.Вид даних – кількісні і якісні показники ДзППзВ.
У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього регуляторного акта, будуть вноситись відповідні зміни.

Експертний висновок:
Назад