Львівська міська рада

// Про затвердження мережі маршрутів громадського транспорту загального користування


Дата оприлюднення:
07/27/2011

З метою вдосконалення маршрутної мережі та належної організації пасажирських перевезень у м. Львові, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух», постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» з наступними змінами та доповненнями, ухвалою Львівської міської ради від 21.06.2007 №975 «Про затвердження Положення про виконавчий комітет Львівської міської ради» з наступними змінами та контрактом №C19966/EBSF-2009-05-64/C19965/CATC-2009-05-07 від 19 березня 2010 року, укладена між Львівською міською радою і Луїс Берґер САС (Франція), виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити мережу маршрутів громадського транспорту загального користування (додається).

2. Департаменту житлового господарства та інфраструктури забезпечити проведення конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування згідно затвердженої мережі.

Термін: постійно.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань містобудування та інфраструктури.

З презентацією маршрутної системи можна ознайомситись за посиланням (http://www.rapidshare.ru/2683945)

.

Адреса розробника:
тел/факс:
261-55-66
Е-mail:

Аналіз регуляторного впливу:
1. Визначення та аналіз проблеми на вирішення якої спрямований регуляторний акт
На сьогоднішній день в м. Львові функціонує 9 трамвайних маршрутів, 10 тролейбусних маршрутів, 78 автобусних маршрутів. Через центральну частину міста проходить 31 автобусний маршрут. Системний підхід до формування мережі в минулому був відсутній, внаслідок чого виникла ситуація, за якої:
1. Трамвайні і тролейбусні маршрути повністю дублюються автобусними маршрутами. Транспортні засоби на маршрутах електротранспорту не можуть підтримувати задекларований інтервал руху через часті зупинки автобусів малого класу (здійснюються у всіх місцях, де це не заборонено Правилами дорожнього руху) та їх велику кількість. Рухомий склад електротранспорту не повністю використовує свою провізну здатність, знижується обсяг перевезень і зростає обсяг щорічних державних і міських субвенцій;
2. Автобусні маршрути значно дублюються між собою. Це призводить до дезорієнтації користувачів громадського транспорту, зниження рівня безпеки перевезень через конкуренцію безпосередньо при русі транспортних засобів на маршруті, виникнення заторів на вулично-дорожній мережі міста, збільшення часу поїздки;
3. В центральній частині виникають значні затори в русі для всіх видів транспорту;
4. Інтервали руху згідно паспортів на маршрути систематично порушуються, при цьому комфорт і гарантія якісного обслуговування пасажирів зменшується;
5. Зупинки громадського транспорту технічно не придатні для обслуговування такої кількості маршрутів і потенційно стають місцями високої ймовірності виникнення дорожньо-транспортних подій.
Такі обставини є невигідними для всіх сторін, які беруть участь в міських пасажирських перевезеннях – Замовника перевезень (Львівська міська рада), Виконавця (оператори маршрутів) та Користувача (мешканці міста).
Нова маршрутна мережа дозволить структурувати систему перевезень в місті, підвищити комфортність та безпеку для пасажирів і компромісно задовольнити всіх учасників ринку.
2. Ціль і завдання прийняття регуляторного акту
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про автомобільний транспорт» Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані забезпечувати формування автобусної маршрутної мережі загального користування та розробляти перспективи її розвитку, забезпечувати розроблення паспортів автобусних маршрутів загального користування з визначенням необхідної кількості автобусів, їх пасажиромісткості, класу, технічних та екологічних показників, розкладу руху, проводити конкурс на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, забезпечувати укладання договору на автобусних маршрутах загального користування із автомобільним перевізником - переможцем конкурсу на міських маршрутах загального користування та забезпечувати контроль за виконанням ним умов договору, забезпечувати безпечне і якісне обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.
Отже, метою прийняття регуляторного акту є впорядкування системи маршрутів громадського транспорту, підвищення комфорту та якості послуг для пасажирів, зниження збитковості електротранспорту.
3. Альтернативні способи досягнення цілей
До альтернативних способів досягнення цілей регуляторного акту можна віднести:
Можливі альтернативні способи досягнення мети
Оцінка обраного способу
1. Збереження існуючого стану і проведення конкурсів на існуючі маршрути громадського транспортуАльтернатива є неприйнятною з точки зору складної ситуації, що склалась на ринку міських пасажирських перевезень, а також призведе до зростання соціальної напруги
2. Часткова корекція маршрутів громадського транспортуАльтернатива не дозволить змінити негативну існуючу ситуацію, оскільки повністю забезпечити уникнення дублювання маршрутів електротранспорту, розвантажити центральну частину міста та уникнути дублювання маршрутів між собою не вдасться
3. Запропонований спосіб (затвердження нової маршрутної системи)Є прийнятним способом вирішення проблеми: забезпечить комфортне та якісне надання послуг для пасажирів, підвищить безпеку пасажирських перевезень, створить умови прозорої роботи операторів
4. Механізм розв'язання проблеми
На основі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух», постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» з наступними змінами та доповненнями, ухвалою Львівської міської ради від 21.06.2007 №975 «Про затвердження Положення про виконавчий комітет Львівської міської ради» з наступними змінами та контрактом №C19966/EBSF-2009-05-64/C19965/CATC-2009-05-07 від 19 березня 2010 року, укладеним між Львівською міською радою і Луїс Берґер САС (Франція) пропонується пройти процедуру прийняття акту регуляторного впливу та винести на розгляд виконавчого комітету проект рішення „Про затвердження мережі маршрутів громадського транспорту загального користування”, затвердивши нову мережу маршрутів громадського транспорту загального користування. Регуляторний акт має місцевий характер впливу. У разі прийняття рішення оприлюднюється шляхом розміщення у засобах масової інформації.
5. Очікувані результати прийняття регуляторного акта та показники результативності
Прийняття даного регуляторного акту дозволить впорядкувати систему маршрутів громадського транспорту, підвищити безпеку і комфорт перевезень, зменшити час поїздок і забезпечити прозорість роботи операторів.
6. Термін дії
Термін дії запропонованого до прийняття регуляторного акту буде залежати від технологічних чинників (динаміка зміни пасажирських потоків, зміни структури рухомого складу, тощо).
7. Показники результативності регуляторного акту
Після прийняття даного регуляторного акту показниками результативності будуть: - рівень наповнення транспортних засобів на маршрутах; - час поїздки пасажирів; - скорочення кількості скарг пасажирів на якість надання послуг; - технічне оздоровлення підприємств-операторів (проведення ремонтів, оновлення рухомого складу тощо).
8. Відстеження результативності акту.
Відстеження результативності застосування регуляторного акту здійснюватиметься Управлінням транспорту і зв’язку Львівської міської ради шляхом проведення конкурсу на маршрути та контролю за виконанням умов перевезень, аналізу транспортно-експлуатаційних показників на маршрутах. Вид даних, які використовуватимуться для відстеження – статистичні дані. Аналіз регуляторного впливу підготовлений Управлінням транспорту і зв’язку Львівської міської ради. Зауваження і пропозиції щодо регуляторного документу подавати у письмовому вигляді до Управління транспорту і зв’язку до 19 серпня 2011 року за адресою – 79012, м. Львів, вул.. Сахарова, 2.

Експертний висновок:
Назад