Львівська міська рада

// Про затвердження Порядку розміщення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства на території Львівської міської територіальної громади


Дата оприлюднення:
04/19/2021

Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про благоустрій населених пунктів“, Порядком провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833, постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198 "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони", Указом Президента №875/2019 «Про підвищення ефективності заходів у сфері прав осіб з інвалідністю», наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року № 369 "Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 1996 року за № 372/1397, з метою врегулювання діяльності суб’єктів господарювання в сфері надання послуг з організації відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства на території Львівської міської територіальної громади, в межах функцій органу місцевого самоврядування, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Порядок розміщення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства на території Львівської міської територіальної громади (додаток 1).
2. Установити, що документи на розміщення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства на території Львівської міської територіальної громади, видані до набрання чинності цією ухвалою, є чинними до закінчення строку дії, зазначеного в таких документах.
3. На виконання ухвали доручити департамент містобудування Львівської міської територіальної громади розробити та подати на затвердження виконавчого комітету Методику нарахування плати за тимчасове користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика біля об’єктів ресторанного господарства та Примірний договір тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика біля об’єктів ресторанного господарства.
4. Доручити департаменту економічного розвитку розробити та подати на затвердження виконавчого комітету пропозиції щодо забезпечення фінансуванням КП «Адміністративно-технічне управління» в частині виконання повноважень, передбачених Порядком розміщення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства на території Львівської міської територіальної громади.
1. Вважати такою, що втратила чинність ухвалу Львівської міської ради від 05.03.2009 № 2452.
2. Доповнити п.1.2 ухвали, Додаток 2, п.4.2 Методики розрахунку розміру орендної плати за оренду конструктивних елементів благоустрою комунальної власності додатка 1 до ухвали Львівської міської ради від 01.12.2016 р. № 1273 після слів «відкритого літнього майданчика» у відповідних відмінках словами «без прив’язки до стаціонарних об‘єктів ресторанного господарства».
3. Виключити з п.п. 3.2., 3.3 ухвали Львівської міської ради від 01.12.2016 р. № 1273 слова «відкритих літніх майданчиків».
4. Виключити з п 4. Методики розрахунку розміру орендної плати за оренду конструктивних елементів благоустрою комунальної власності м. Львова додатка 1 ухвали Львівської міської ради від 01.12.2016 р. № 1273 слова «паспорта відкритого літнього майданчика біля об’єкта ресторанного ггосподарства управлінням архітектури і урбаністики департаменту містобудування або».
5. Виключити п.п.1.4.1.,1.8.1,1.18 додатка 1 ухвали Львівської міської ради від 01.12.2016 р. № 1273
6. Управлінню комунальної власності Львівської міської ради забезпечити передачу КП «Адміністративно-технічне управління» договорів на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика та супутніх до них документів до 01.09.2021 року.
7. Дана ухвала набуває чинності з 01.09.2021 року.
12. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з містобудування.
Міський голова А.Садовий

Додаток 1
до ухвали міської ради від __________ № _____


ПОРЯДОК
розміщення відкритих літніх майданчиків
біля об’єктів ресторанного господарства на території Львівської міської територіальної громади

Розділ 1. Поняття та визначення.

Архітектурно-художні вимоги до зовнішнього вигляду відкритого літнього майданчика – вимоги щодо об’ємно-просторового рішення та основних елементів відкритого літнього майданчика (мобільних збірно-розбірних елементів обладнання, огорожі, сонцезахисних елементів, покриття та озеленення).
Відкритий літній майданчик – місце для надання послуг громадського харчування біля стаціонарного закладу ресторанного господарства на відкритому повітрі, що діє щорічно з 01 квітня по 31 жовтня включно відповідного року і не має закритого приміщення для перебування людей та може складатися з мобільних збірно-розбірних елементів обладнання.
Демонтаж - це комплекс заходів, який передбачає звільнення території конструктивних елементів благоустрою від елементів відкритого літнього майданчика з подальшим транспортуванням цих елементів у місце їх зберігання.
Договір на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика (надалі Договір) – це документ, укладений у письмовій чи електронній формі, згідно якого уповноважений орган Львівської міської ради зобов’язується передати у тимчасове користування окремі елементи благоустрою для розміщення відкритих літніх майданчиків, а суб’єкт господарської діяльності зобов’язаний сплатити в повному обсязі, частинами або єдиним платежем кошти за тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності.
Елементи відкритого літнього майданчика – це предмети та обладнання з яких складається відкритий літній майданчик, а саме: столи, стільці, сонцезахисні елементи (маркізи, парасолі), станція офіціанта, меню, тимчасова огорожа, покриття, озеленення, сміттєві урни чи елементи освітлення.
Збірно-розбірні елементи обладнання – конструктивні елементи відкритого літнього майданчика, які складаються з окремих готових частин, що можуть бути з’єднані або роз’єднані (демонтовані) без їх пошкодження.
Зміна містобудівної ситуації – реалізація архітектурно-планувальних рішень, що змінюють містобудівну ситуацію (будівництво, реконструкція, ремонт будівель і споруд та інфраструктури, прокладка та ремонт іженерних мереж тощо).
Зона ЮНЕСКО - територія, що знаходиться під охороною ЮНЕСКО відповідно до рішення виконавчого комітету від 21.02.1997р. №81 «Про включення історичної забудови Львова до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО».
Історичний ареал населеного місця – частина населеного місця, що зберегла об’єкти культурної спадщини і пов’язані з ними розпланування та форму забудови, які походять з попередніх періодів розвитку, типові для певних культур або періодів розвитку. Межі якого закріплені рішенням виконавчогго комітету Львівської міської ради від 09.12.2005 № 1311.
Конструктивні елементи благоустрою – це замощення, покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок.
Невідповідність встановленого відкритого літнього майданчика затвердженому паспорту - виявлені відхилення від затверджених габаритів майданчика, типів накриття, покриття, огородження, які не відповідають паспорту відкритого літнього майданчика.
Об’єкт ресторанного господарства – організаційно-структурна одиниця у сфері ресторанного господарства, яка провадить виробничо-торговельну діяльність: виробляє і (або) готує, продає і організовує споживання продукції власного виробництва і закупних товарів, може організовувати дозвілля споживачів.
Окремо стоячі квіткові композиції - елементи вертикального та контейнерного озеленення, що розміщенні в межах, визначених схемою прив’язки відкритого літнього майданчика та не утворюють суцільного огородження.
Паспорт відкритого літнього майданчика – документ виданий та погоджений відповідними структурними підрозділами Львівської міської ради, який містить архітектурно-художні вимоги та схему прив’язки відкритого літнього майданчика.
Пішохідна зона – зона, визначена розпорядчим документом органу місцевого самоврядування та позначена знаками 5.33 Правил дорожнього руху.
Примусовий демонтаж - це демонтаж самовільно встановленого відкритого літнього майданчика, не демонтованого власником/користувачем в добровільному порядку у терміни, визначені у вимозі Департаменту містобудування Львівської міської ради. При цьому примусовий демонтаж та наступне зберігання відкритого літнього майданчика не передбачає переходу права власності на нього до Львівської міської територіальної громади та/або КП «Адміністративно-технічне управління».
Період роботи відкритого літнього майданчика – функціонування відкритого літнього майданчика у денний час (від 08.00 год. до 22.00 год. за київським часом) у відповідності до Ухвали Львівської міської ради № 3166 від 28.01.2010 Про затвердження Правил дотримання тиші у громадських місцях на території м. Львова.
Самовільно встановлений відкритий літній майданчик – це відкритий літній майданчик, встановлений без належно оформлених документів (паспорта відкритого літнього майданчика та/або договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика) або не демонтований після настання однієї з підстав:
- закінчення сезону;
- закінчення терміну дії паспорту;
- розірвання договору оренди конструктивних елементів благоустрою.
Сонцезахисні елементи – парасолі, навісні маркізи, маркізи-перголи, маркізи-пальміри.
Схема прив’язки відкритого літнього майданчика – графічні матеріали, якими визначаються межі та параметри розміщення відкритого літнього майданчика, виконані на топографо-геодезичній основі (М 1:500), розроблені з урахуванням вимог законодавства та цього Порядку.
Суб’єкт господарювання (для цілей цього порядку) – це суб’єкт господарювання, біля стаціонарного закладу ресторанного господарства якого встановлений відкритий літній майданчик.
2. Загальні вимоги до встановлення відкритих
літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства
2.1. Відкриті літні майданчики встановлюються біля закладів ресторанного господарства та розміщуються у межах відповідно до Паспорта (згідно схеми прив’язки) виданого управлінням архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради і договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика (мал.1).
2.2. Відкриті літні майданчики мають легко демонтовуватися у разі необхідності проведення робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівлі, тротуарів та інших окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності.
2.3. У разі наміру розміщення відкритого літнього майданчика біля вікон, вітрин, приміщень, що не є у власності (користуванні) заявника, він зобов’язаний отримати згоду власника (користувача) приміщень, біля яких планується розмістити відкритий літній майданчик (мал. 2).
2.4. При влаштуванні відкритих літніх майданчиків на пішохідних доріжках, тротуарах та алеях ширина для проходу пішоходів повинна бути 2/3 ширини тротуару але не менше 1,8 м, від крайнього краю елемента вуличних меблів (лавки, смітники, стійки для велосипедів, сітілайти тощо), від елементів технічної та транспортної інфраструктури для забезпечення доступу та обслуговування відстань 1,0м.(мал.3).
2.5. Майданчики встановлюються із забезпеченням безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. (мал. 4).
2.6. Відкритий літній майданчик заборонено встановлювати:
2.6.1. На пішохідних доріжках, тротуарах та алеях шириною менше ніж 2,4 м (крім майданчиків, розташованих в межах пішохідної зони);
2.6.2. На проїжджій частині вулиць (крім майданчиків в межах пішохідної зони);
2.6.3. На зелених насадженнях та газонах;
2.6.4. У разі, якщо його влаштування загрожує безпеці людей (біля об'єктів будівництва, реконструкції, споруд з аварійним станом фасаду тощо);
2.6.5. У внутрішніх дворах будинків без згоди всіх власників (користувачів) житлових та нежитлових приміщень будинку завіреної керівником ОСББ або управляючої компанії.
2.7. На відкритих літніх майданчиках заборонено встановлювати альтанки, навіси, сцени, літні естради, танцювальні майданчики, стаціонарні конструкції накриття та огородження, огорожі з негартованого скла, холодильники, прилавки з морозивом, рекламні шафи з холодильним обладнанням, грилі та мангали, барні стійки, звукопідсилюючу апаратуру, торговельні ятки (лотки).
2.8. При облаштуванні відкритого літнього майданчика не допускається заповнення простору між елементами відкритого літнього майданчика, накриття та огородження за допомогою віконних та дверних блоків, суцільних металевих панелей, а також скління зі створенням закритого простору.
2.9. Не допускається також використання для облицювання елементів відкритого літнього майданчика поліетиленових плівкових покриттів, черепиці, металочерепиці, а також рубероїда та асбестоцементних плит. (мал. 5).
2.10. Вимоги до об’ємно-просторового вирішення:
2.10.1. Конструкція майданчика має бути мобільною збірно-розбірною, забезпечувати міцність, стійкість, безпеку при експлуатації, розміщуватися з додержанням правил техніки безпеки та відповідати протипожежним вимогам. Відповідальність за розміщення, стійкість та безпечність конструкцій відкритого літнього майданчика несе власник літнього майданчика;
2.10.2. У межах відкритих літніх майданчиків можуть бути встановлені лише столики, крісла, світильники, підставки для меню, сонцезахисні елементи, урни для сміття, квіткові та ландшафтні композиції, спеціальне обладнання для регулювання температурного режиму повітря на майданчику без закіплення до фасаду будинку, офіціантські станції (крім барних стійок);
2.10.3. По периметру відкритих літніх майданчиків допускаються влаштування огорожі з легких ажурних збірно-розбірних мобільних конструкцій висотою до 0,8 метра. Конструкції огорож повинні бути виготовлені з натуральних матеріалів – метал, дерево, гартоване скло (мал. 6);
2.10.4. Конструкції огорожі повинні бути розміщенні в межах, визначених схемою прив’язки відкритого літнього майданчика. В них можуть бути вкомпоновані квіткові композиції, світильники. Конструкції огорожі не повинні кріпитися до фасаду будинків та існуючого замощення. (мал. 7);
2.10.5. Елементи вертикального та контейнерного озеленення повинні бути стійкими і не створювати суцільної огорожі (мал. 8);
2.10.6. Відкриті літні майданчики розміщуються на існуючому замощенні конструктивних елементів благоустрою без встановлення подіумів, настилів чи інших конструкцій, окрім випадків передбачених у п 2.10.7;
2.10.7. У випадку перепаду висот покриття з ухилом у співвідношенні більше 1:10 (10%), можливе встановлення подіуму висотою сходинки до 15 см з обов'язковим встановленням пандусів для маломобільних груп населення в межах площі відкритого літнього майданчика);
2.10.8. Крісла, столики повинні бути виготовлені лише з натуральних матеріалів – метал, скло, дерево, ротанг, лоза, або їх поєднання. Не допускається встановлення лавок, диванів та пластмасових меблів (мал. 9);
2.10.9. Сонцезахисні елементи можуть бути у вигляді окремостоячих розкладних парасоль, навісних маркіз, маркіз-пергол, маркіз-пальмір (мал. 10);
2.10.10. Розкладні парасолі повинні бути висотою не більше 3м, діаметром не більше 4 м у випадку розміщення квадратних парасоль – сторона не має перевищувати 4 м. Висота від рівня хідника до низу сонцезахисних елементів мінімум 2,1м;
2.10.11. Сонцезахисні елементи у вигляді навісних маркіз, що кріпляться до фасаду, можуть встановлюватися за умови, якщо вони не перекривають декоративних елементів фасадів та не перетинають площини віконних отворів. Їх несучі конструкції можуть залишатися у згорнутому вигляді на фасаді після завершення сезонного періоду.
В окремих випадках можливе встановлення сонцезахисних елементів майданчика у вигляді маркіз-пергол та маркіз-пальмір біля об’єктів ресторанного господарства, що розміщені поза межами пішохідної зони та території ЮНЕСКО при умові обов’язкового демонтажу зазначених конструкцій після завершення сезонного періоду;
2.10.12. Накриття парасоль та маркіз не повинно виступати за межі майданчика. Сонцезахисні елементи не повинні заважати кроні дерев.
2.10.13. Кольори парасоль та маркіз повинні бути максимально нейтральні (пастельних тонів);
2.10.14. При облаштуванні відкритих літніх майданчиків не допускається використання наметів (мал. 11).
2.10.15. Освітлювальні прилади (світильники, ліхтарі тощо) встановлюються лише у межах майданчика таким чином, щоб не засліплювати пішоходів, водіїв та не освітлювати вікна прилеглих житлових будинків;
2.11. Не допускається будь-якої реклами (в тому числі алкогольних та слабоалкогольних напоїв) на сонцезахисних елементах майданчика, крім розміщених на завісах тканини парасоль або маркіз назви закладу або логотипів львівських товаровиробників.
2.12. Відкритий літній майданчик не має перевищувати дозволеного шумового режиму, затвердженого на території Львівської міської територіальної громади та працювати у період з 8-00 до 22-00 години.
3. Вимоги до розміщення літніх майданчиків в межах пішохідної зони
3.1. В межах пішохідної зони літні майданчики встановлюються лише на підставі затвердженої комплексної схеми розміщення літніх майданчиків (додаток 5 (схема 1,2,3,4,5,6,7,8).
3.2. Відкриті літні майданчики мають легко демонтуватися у разі необхідності проведення робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівлі, тротуарів та інших окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності.
3.3. Відкриті літні майданчики розміщуються без встановлення конструкцій огородження, без подіумів, без настилів та будь-яких інших конструкцій покриття, за винятком місць, позначених на комплексній схемі розміщення літніх майданчиків (схема 1).
3.4. При розміщенні відкритих літніх майданчиків в межах пішохідної зони обов’язково залишається вільний проїзд для автотранспорту спеціальних служб шириною не менше 3,5 м (мал. 12).
3.5 Об’ємно-просторове та художньо-естетичне вирішення відкритих літніх майданчиків:
3.5.1. В межах відкритих літніх майданчиків можуть бути встановлені лише столики, крісла, світильники, підставки для меню, урни для сміття, спеціальне обладнання для регулювання температурного режиму повітря на майданчику без закріплення до фасаду будинку, офіціантські станції (окрім барних стійок), окремо стоячі квіткові композиції, що не утворюють суцільного огородження.
3.5.2. Крісла та столики повинні бути виготовлені лише з натуральних матеріалів – метал, дерево, ротанг, лоза, гартоване скло або їх поєднання. Не допускається встановлення лавок, диванів, пластмасових меблів та меблів з дерев’яних палет (мал. 10).
3.5.3. Сонцезахисні елементи в межах пішохідної зони встановлюються відповідно до затвердженої схеми накриття майданчиків в пішохідній зоні і можуть бути у вигляді окремо стоячих розкладних парасоль або, в окремих випадках, навісних маркіз згідно схеми (додаток 2).
Окремо стоячі розкладні парасолі повинні бути висотою не більше 3 м, діаметром не більше 4 м у випадку розміщення квадратних парасоль – сторона не має перевищувати 4 м. Накриття парасоль не повинно виступати за межі майданчика. Кольори парасоль повинні бути максимально нейтральні (природних пастельних тонів) (додаток 5 до цього Порядку). На одній вулиці чи площі рекомендовано встановлювати парасолі одного кольору. Не допускається рекламних написів на парасолях, крім розміщених на звісах тканини парасолі назв закладу або логотипів львівських товаровиробників.
3.5.4. Освітлюючі прилади (світильники, лампи, ліхтарі тощо) розміщуються лише в межах майданчика і не повинні засліплювати пішоходів та вікна мешканців прилеглих будинків.
3.6. Навісні маркізи, що кріпляться до фасаду не повинні монтуватися до площини пішохідно-дорожного покриття (не мати вертикальних опор), не повинні перекривати декоративних елементів фасадів, пам’ятних чи меморіальних таблиць, не повинні перетинати площини віконних отворів, не повинні виходити за межі літнього майданчика. Не допускається рекламних написів на маркізах, крім розміщених на звісах тканини назв закладу або логотипів львівських товаровиробників.
4. Порядок оформлення документів на встановлення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства на території Львівської міської територіальної громади
.

4.1. Підставою для встановлення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства на території Львівської міської територіальної громади
є наявність:
- Паспорту відкритого літнього майданчика;
- договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика.
4.2. Порядок отримання Паспорту відкритого літнього майданчика біля об’єктів ресторанного господарства на території Львівської міської територіальної громади:
4.2.1. Для отримання Паспорту відкритого літнього майданчика для здійснення підприємницької діяльності, суб’єкт господарювання подає в Центр надання адміністративних послуг письмову (електронну) заяву встановленої форми на ім’я начальника управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради (Додаток 1 до цього Порядку).
4.2.2. До заяви додаються:
- копія документа, що посвідчує право власності або право користування приміщенням (свідоцтво про право власності, договір оренди, та ін.);
- копія технічного паспорта на приміщення, біля якого встановлюється відкритий літній майданчик;
- копія режиму роботи закладу ресторанного господарства, погодженого департаментом економічного розвитку Львівської міської ради;
- копія документа, що посвідчує право власності або право користування земельною ділянкою, на якій планується розмістити відкритий літній майданчик (свідоцтво про право власності, договір оренди, та ін.(за наявності));
- світлини (фото) пропонованого місця розміщення відкритого літнього майданчика з декількох видових точок станом на момент подачі (розміром не менше 10х15см) в паперовому та електронному вигляді.
4.2.3. Матеріали топографічного плану М 1:500 надаються управлінням архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради.
4.2.4. У випадку невідповідності матеріалів наявних у геофонді Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради з існуючою ситуацією суб’єкту господарювання надається письмова відповідь про необхідність оновлення матеріалів топографічного плану М 1:500, які додаються до пакету документів.
4.2.5. За наявності повного пакета документів комунальне підприємство департаменту містобудування Львівської міської ради обстежує елементи благоустрою, готує схему прив’язки відкритого літнього майданчика на матеріалах топографічного плану М 1:500. Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради готує Паспорт відкритого літнього майданчика (Додаток 4 до цього Порядку).
4.2.6. У випадку розміщення відкритого літнього майданчика в межах історичного ареалу, Паспорт відкритого літнього майданчика додатково погоджується управлінням охорони історичного середовища.
4.2.7. Термін розгляду Паспорту відкритого літнього майданчика протягом 15-ти робочих днів.
4.2.8. Паспорт відкритого літнього майданчика погоджений та затверджений у встановленому порядку видається суб’єкту господарювання в 1-му примірнику терміном на один сезон.
4.3. У разі розміщення відкритого літнього майданчика в межах червоних ліній вулиці, суб’єкт господарювання, після отримання Паспорту відкритого літнього майданчика, погоджує його з управлінням превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Львівській області.
4.4. Після отримання Паспорту відкритого літнього майданчика та погодження його з управлінням превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Львівській області (за необхідності) суб’єкт господарювання не пізніше 2-х місяців з дати видачі Паспорта звертається в КП “Адміністративно-технічне управління” для укладання договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика.
4.5. Паспорт набуває чинності з дати укладення договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика.
У разі неукладення суб’єктом господарювання Договору протягом 2-х місяців з дати видачі Паспорта, суб’єкт господарювання втрачає право на укладення Договору на підставі цього Паспорту.
4.6. За наявності документа на користування земельною ділянкою для комерційної діяльності (договору оренди земельної ділянки або державного акта на землю) підставою для встановлення відкритого літнього майданчика біля об’єктів ресторанного господарства на території Львівської міської територіальної громади є Паспорт відкритого літнього майданчика.
4.7. Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради щотижнево надсилає інформацію на електронну пошту в КП “Адміністративно-технічне управління” та районним адміністраціям за місцем розташування відкритого літнього майданчика про видані Паспорти відкритих літніх майданчиків.
4.8. При негативному рішенні щодо надання Паспорта відкритого літнього майданчика управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради надає суб’єкту господарювання письмову відповідь про причину відмови у наданні Паспорта відкритого літнього майданчика та повертає подані документи.
4.9. Після усунення причин, які стали підставою для відмови у встановлені відкритого літнього майданчика, суб’єкт господарювання має право звернутись повторно з поданням підтверджуючих документів щодо усунення порушень.
4.10. Підстави для відмови у видачі Паспорта відкритого літнього майданчика:
- подання для отримання Паспорта відкритого літнього майданчика неправдивих даних та/або недостовірних документів, неповного обсягу документів;
- заборгованість з оплати за тимчасове користування конструктивними елементами благоустрою, які перебувають у комунальній власності, для розміщення відкритого літнього майданчика три місяці і більше.
5. Порядок укладення договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика біля об’єктів ресторанного господарства на території Львівської міської територіальної громади.

5.1. Для укладення договору суб’єкт господарювання подає в КП “Адміністративно-технічне управління” заяву та наступні документи:

а) Паспорт відкритого літнього майданчика погоджений у встановленому порядку (у разі розміщення відкритого літнього майданчика в межах червоних ліній, погоджений з головним управлінням національної поліції у Львівській області);

б) документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписує договір;

в) копію статуту.

Всі копії поданих документів повинні бути належним чином завірені керівником юридичної особи або фізичною особою-підприємцем.

5.1.1. За наявності документа на користування земельною ділянкою для комерційної діяльності (договору оренди земельної ділянки або державного акта на землю) суб’єкт господарювання подає в КП “Адміністративно-технічне управління” лист-повідомлення до якого додає:

паспорт відкритого літнього майданчика, погоджений у встановленому порядку (у разі розміщення відкритого літнього майданчика в межах червоних ліній, погоджений з відділом управління превентивної діяльності головного управління національної поліції у Львівській області) копію документа на користування земельною ділянкою для комерційної діяльності (договору оренди земельної ділянки або державного акта на землю),належним чином завірені керівником юридичної особи або фізичною особою-підприємцем.

5.2. Розмір плати за тимчасове користування окремими конструктивними елементами благоустрою встановлюється на підставі рішення виконавчого комітету.

5.3. КП “Адміністративно-технічне управління” протягом 5-ти робочих днів з дня надходження документів, зазначених у п.5.1, здійснює розрахунок орендної плати та надає заявнику для підписання 3 примірники Договору. Протягом п’яти робочих днів заявник повертає КП “Адміністративно-технічне управління” усі примірники укладеного договору, які скеровуються на підписання в департамент містобудування, після чого один примірник передається заявнику. Договір укладається на термін дії Паспорта відкритого літнього майданчика.

5.4. Плата за користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика нараховується КП “Адміністративно-технічне управління” і сплачується суб’єктом господарювання за період з 01.04 по 31.10 кожного року впродовж терміну дії договору.

5.5. Відсутність відкритого літнього майданчика на місці, на якому погоджено його розміщення і є чинними документи, передбачені п.4.1, не є підставою для звільнення суб’єкта господарювання від орендної плати за тимчасове користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика.

Підставою для нарахування та внесення заявником на поточний рахунок КП “Адміністративно-технічне управління” плати за тимчасове користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика біля об’єктів ресторанного господарства є укладений договір.

5.6. Суб’єкт господарювання здійснює оплату за користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика біля об’єктів ресторанного господарства щомісячно до 25 числа поточного місяця у розмірах вказаних в договорі.

5.7. У разі зміни розмірів орендної плати за користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності, суб’єкт господарювання зобов’язаний не пізніше 15-ти днів з цієї дати підписати з КП “Адміністративно-технічне управління” зміни до договору. Не підписання змін не звільняє суб’єкта господарювання від внесення плати у нових (змінених) розмірах від дати їх встановлення.

5.8. Розмір орендної плати за користування окремими конструктивними елементами благоустрою підлягає коригуванню щорічно на рівень інфляції за попередній рік.

5.9. На період реконструкції, ремонту чи будівництва на місці розташування відкритого літнього майданчика або зміни містобудівної ситуації, які вимагають обов’язкового демонтажу відкритого літнього майданчика, плата за користування конструктивними елементами благоустрою не справляється. Нарахування плати у таких випадках припиняється з дати демонтажу відкритого літнього майданчика, що підтверджує акт обстеження КП “Адміністративно-технічне управління” і поновлюється з дати повторного монтажу (встановлення) відкритого літнього майданчика на цьому ж місці, що підтверджує акт обстеження КП “Адміністративно-технічне управління. Витрати на демонтаж і повторний монтаж відкритого літнього майданчика на цьому місці несе суб’єкт господарювання.


6. Продовження терміну дії Паспорта відкритого літнього майданчика.

6.1. Термін дії Паспорта відкритого літнього майданчика продовжується на підставі заяви (додаток 2 до цього Порядку), яка подається, суб’єктом господарювання в Центр надання адміністративних послуг на ім’я начальника управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради (при відсутності письмових скарг) на розташування літнього майданчика.
До заяви додається оригінал Паспорта відкритого літнього майданчика, який необхідно продовжити.
6.2. У продовженні дії Паспорта відкритого літнього майданчика може бути відмовлено за таких обставин:
- у суб’єкта господарювання існує заборгованість з оплати за тимчасове користування конструктивними елементами благоустрою, які перебувають у комунальній власності, для розміщення відкритого літнього майданчика (до часу погашення заборгованості);
- самовільно встановлений літній майданчик (до часу демонтажу). Факт демонтажу самовільно встановленого відкритого літнього майданчика фіксується відповідни актом складеним КП “Адміністративно-технічне управління”;
- наявність системних порушень суб’єктом господарювання (розташування, зовнішнього вигляду та режиму роботи відкритого літнього майданчика), зафіксованих КП «АТУ», іншим уповноваженим на це структурним підрозділом Львівської міської ради або поліцією (трьох і більше порушень протягом сезону) - відмова терміном на рік.
6.3. Паспорт відкритого літнього майданчика продовжується:
- в межах пішохідної зони на два сезони;
- в межах історичного ареалу на три сезони;
- поза межами історичного ареалу на три сезони, наступний - 5 сезонів.
6.4. Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування протягом чотирнадцяти днів з дати одержання заяви приймає рішення про продовження терміну дії Паспорта або, за наявності підстав, викладених у цих Правилах, про відмову у його продовженні та направляє суб’єкту господарювання продовжений примірник Паспорту або лист про відмову у їх продовженні.
6.5. Суб’єкт господарювання після отримання Паспорта відкритого літнього майданчика звертається в КП “Адміністративно-технічне управління” для укладання (продовження) договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика.
6.6. Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради щотижнево надсилає інформацію на електронну пошту в КП “Адміністративно-технічне управління” та районним адміністраціям за місцем розташування відкритого літнього майданчика про продовжені Паспорти відкритих літніх майданчиків.
7. Скасування Паспорта відкритого літнього майданчика.
7.1. Паспорт відкритого літнього майданчика скасовується управлінням архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради у випадку:
- за письмовою заявою суб’єкта господарювання (Додаток 3 до цього Порядку);
- у випадку зміни містобудівної ситуації;
- у випадку заборгованості три місяці з оплати за тимчасове користування конструктивними елементами благоустрою, які перебувають у комунальній власності, для розміщення відкритого літнього майданчика за поданням КП “Адміністративно-технічне управління”;
- у випадку неусунення порушень вимог Паспорта на вимогу департаменту містобудування за поданням КП “Адміністративно-технічне управління”;
- у випадку трьох і більше порушень режиму роботи відкритого літнього майданчика протягом сезону зафіксованих поліцією або уповноваженим на це структурним підрозділом Львівської міської ради відповідно до чинного законодавства.
8. Підстави та порядок здійснення демонтажу літніх майданчиків

8.1. Самовільно встановлені відкриті літні майданчики підлягають демонтажу:
8.2. Про виявлення самовільно встановлених відкритих літніх майданчиків комунальне підприємство “Адміністративно-технічне управління“ інформує департамент містобудування Львівської міської ради, який, в свою чергу, скеровує суб’єкту господарювання, біля стаціонарного закладу ресторанного господарства якого встановлений відкритий літній майданчик вимогу про усунення порушення Порядку встановлення літніх майданчиків біля закладів ресторанного господарства на території Львівської міської територіальної громади. Вимога вважається врученою у разі, якщо вона надсилається рекомендованим листом суб”єкту господарювання на юридичну адресу (за місцем його реєстрації).
Суб’єкт господарювання зобов’язаний самостійно за власний рахунок усунути порушення у термін, вказаний у вимозі департаменту містобудування Львівської міської ради.
У разі виявлення самовільно встановленого майданчика, власника якого встановити не вдалося, вимога Департаменту містобудування не надсилається.
8.3.Про невиконання суб’єктом господарювання вимоги департаменту містобудування у добровільному порядку у встановлені у вимозі терміни, комунальне підприємство “Адміністративно-технічне управління“ інформує Департамент містобудування.
8.4.Департамент містобудування видає наказ про примусовий демонтаж самовільно встановлених відкритих літніх майданчиків, та скеровує його до виконання в комунальне підприємство “Адміністративно-технічне управління“.
Демонтаж відкритих літніх майданчиків проводиться власними силами комунального підприємства “Адміністративно-технічне управління“ або на його замовлення – підрядною організацією.
Під час проведення демонтажу відкритого літнього майданчика можуть бути присутні суб”єкт господарювання, представники державних органів, міських служб та інших організацій.
Про проведений демонтаж відкритого літнього майданчика складається і підписується працівниками комунального підприємства “Адміністративно-технічне управління“ та іншими особами, що були присутні при проведенні демонтажу, акт проведення демонтажу відкритого літнього майданчика. Акт демонтажу повинен містити: опис відкритого літнього майданчика (геометричні параметри, матеріали), назву та кількість елементів відкритого літнього майданчика (стільці, столи, вази, дивани, парасолі тощо) та перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень на зазначених елементах відкритого літнього майданчика. До акта додається в обов’язковому порядку фотофіксація місця розташування відкритого літнього майданчика до і після демонтажу.
Акт проведення демонтажу відкритого літнього майданчика складається у двох примірниках, один з яких залишається в КП «Адміністративно-технічне управління“, другий – передається суб”єкту господарювання (у разі його присутності при демонтажі) одразу після складання такого акта. Про отримання примірника акта демонтажу суб”єкт господарювання робить відмітку на примірнику акта демонтажу відкритого літнього майданчика, що залишається в КП «Адміністративно-технічне управління“.
У разі відсутності суб”єкта гоcподарювання при демонтажі або його відмови від підписання акта демонтажу, про що робиться відповідна відмітка, другий примірник акта КП «Адміністративно-технічне управління“ у п’ятиденний термін скеровує за місцем реєстрації суб’єкта господарювання (якщо встановлено його місцезнаходження).
Акт демонтажу вважається врученим у разі, якщо він надсилається рекомендованим листом суб”єкту господарювання на юридичну адресу (за місцем його реєстрації).
Якщо місцезнаходження суб”єкта господарювання невідоме або суб’єкта господарювання встановити не вдалося, КП «Адміністративно-технічне управління“ у цей же термін повідомляє про проведений демонтаж та місцезнаходження демонтованого відкритого літнього майданчика районний відділ ГУНП у Львівській області (за місцем демонтажу відкритого літнього майданчика).
Після демонтажу відкритого літнього майданчика та складання акта демонтажу, демонтований відкритий літній майданчик перевозять на склад КП “Адміністративно - технічне управління” для тимчасового зберігання.
8.5. У разі необхідності проведення реконструкції, ремонту чи будівництва на місці розташування відкритого літнього майданчика або зміни містобудівної ситуації, ініціатор таких робіт повідомляє про свої наміри відповідну (за місцем знаходження відкритого літнього майданчика) районну адміністрацію, яка, в свою чергу, не пізніше, ніж за 7 днів до дати початку робіт, інформує про це КП “Адміністративно-технічне управління” та суб”єкта господарювання рекомендованою поштою на його юридичну адресу. Cуб”єкт господарювання зобов”язаний демонтувати відкритий літній майданчик до дати, вказаної в листі-повідомленні райадмінстрації. У разі непроведення суб’єктом господарювання добровільного демонтажу, відкритий літній майданчик демонтовується примусово силами КП “Адміністративно-технічне управління” або підрядної організації на підставі наказу департаменту містобудування Львівської міської ради з покладенням витрат за демонтаж відкритого літнього майданчика, його транспортування та зберігання на суб”єкта гоcподарювання.
8.6. Компенсація коштів, витрачених комунальним підприємством “Адміністративно-технічне управління“ на примусовий демонтаж відкритого літнього майданчика, його транспортування, розвантаження та зберігання відшкодовують суб’єкти господарювання у наступних розмірах:
- За демонтаж, транспортування та розвантаження демонтованого відкритого літнього майданчика – у розмірі фактичних витрат.
- За зберігання відкритого літнього майданчика – у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (без ПДВ) за кожен елемент демонтованого ВЛМ за кожну добу зберігання.
- За зберігання відкритого літнього майданчика – у розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (без ПДВ) за демонтований відкритий літній майданчик за кожну добу зберігання.
8.7. Для повернення демонтованого відкритого літнього майданчика суб’єкту господарювання необхідно звернутись в КП «Адміністративно-технічне управління“ з такими документами:
1) заявою на ім’я керівника про повернення демонтованого відкритого літнього майданчика;
2) документом, що підтверджує право власності/користування на конкретний демонтований відкритий літній майданчик, або листом - декларацією про те, що відкритий літній майданчик перебуває у його власності або користуванні.
3) документом, що підтверджує компенсацію коштів КП «Адміністративно-технічне управління“, витрачених на демонтаж відкритого літнього майданчика, його транспортування та зберігання.
8.8. Демонтовані відкриті літні майданчики підлягають утилізації після публікації у місцевих друкованих засобах масової інформації, якщо:

1) після закінчення шестимісячного терміну зберігання примусово демонтованих відкритих літніх майданчиків їх власники не зголосились за поверненням;

2) після закінчення шестимісячного терміну зберігання примусово демонтованих об’єктів власники не компенсували витрат, понесених комунальним підприємством “Адміністративно-технічне управління“ на примусовий демонтаж відкритих літніх майданчиків, їх транспортування та зберігання або не надали документів, які підтверджують право власності (інше майнове право) на цей майданчик;

3) власники надали письмову відмову від демонтованого відкритого літнього майданчика та документи, які підтверджують право власності (інше майнове право) на цей майданчик.


9. Контроль за дотриманням цього Порядку
та відповідальність за йго прушення.

9.1. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснює департамент містобудування Львівської міської ради на базі моніторингової системи КП «Адміністративно-технінче управління», а також інші органи (організації) згідно з законодавством у межах своєї компетенції.
9.2. Власник (користувач) відкритого літнього майданчика зобов’язаний:
9.2.1. Виконати роботи з встановлення відкритого літнього майданчика відкритого літнього майданчика без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будівель та споруд, підземних і наземних комунікацій, елементів благоустрою та озеленення. При вимушеному пошкодженні елементів благоустрою та озеленення власник (користувач) відкритого літнього майданчика зобов’язаний відновити їх протягом п’яти днів після встановлення відкритого літнього майданчика. При неможливості відновити озеленення власник (користувач) відкритого літнього майданчика зобов’язаний сплатити його відновлювальну вартість у встановленому порядку.
9.2.2. Забезпечити відповідність відкритого літнього майданчика Паспорту, державним стандартам, нормам і правилам конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки, пожежної безпеки і санітарних норм. Власник (користувач) відкритого літнього майданчика несе відповідальність за будь-які порушення норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, що виникають з його вини, та повинен за свій рахунок усувати всі дефекти, що виникають у процесі розміщення та експлуатації відкритого літнього майданчика.
9.2.3. Демонтувати відкритий літній майданчик (самовільно встановлений; паспорт якого не був продовжений або був скасований) протягом 15 днів з дати скерування власнику (користувачу) відкритого літнього майданчика вимоги Деапратаменту містобудвання про демонтаж відкритого літнього майданчика) .Після демонтажу відкритого літнього майданчика власник (користувач) протягом п’яти днів має відновити зелені насадження,елементи благоустрою або відшкодувати витрати, пов’язані з їх відновленням, у встановленому порядку.
9.3. У разі порушення порядку погодження паспорта відкритого літнього майданчика посадові особи, відповідальні за погодження пспорта, несуть передбачену законодавством відповідальність.
10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Питання, що неврегульовані цим Порядком, вирішуються згідно з чинним законодавством України, а також відповідно до ухвал міської ради та рішень виконавчого комітету міської ради.

10.2. Спори, що виникають при вирішенні питань, пов’язаних зі встановленням відкритого літнього майданчика, вирішуються у пердбаченому законодавством порядку.
ГРАФІЧНИЙ ДОДАТОК
до Порядку розміщення відкритих літніх майданчиків
біля об’єктів ресторанного господарства на території Львівської міської територіальної громади

Пункт 2.1. Мал.1

Відкриті літні майданчики встановлюються біля закладів ресторанного господарства та розміщуються у межах відповідно до Паспорта (згідно схеми прив’язки) виданого управлінням архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради і договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика.Пункт 2.3. Мал.2

У разі наміру розміщення відкритого літнього майданчика біля вікон, вітрин, приміщень, що не є у власності (користуванні) заявника, він зобов’язаний отримати згоду власників (користувачем) приміщень, біля яких планується розмістити відкритий літній майданчик.

Пункт 2.4. Мал.3

При влаштуванні відкритих літніх майданчиків на пішохідних доріжках, тротуарах та алеях ширина для проходу пішоходів повинна бути 2/3 ширини тротуару але не менше 1,8 м. Ширина замірюється від обмежувальних елементів (стовпчиків, турнікетів, куль), а у разі їх відсутності від краю тротуару.Пункт 2.5. Мал.4


Майданчики встановлюються із забезпеченням безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Пункт 2.9. Мал.5

Не допускається також використання для облицювання елементів відкритого літнього майданчика поліетиленових плівкових покриттів, черепиці, металочерепиці, а також рубероїда та асбестоцементних плит.


Пункт 2.10.3. Мал.6

По периметру відкритих літніх майданчиків допускаються влаштування огорожі з легких ажурних збірно-розбірних мобільних конструкцій висотою до 0,8 метра. Конструкції огорож повинні бути виготовлені з натуральних матеріалів – метал, дерево, гартоване скло.

Матеріал – дерево
Матеріал – метал
Матеріал – гартоване скло
Пункт 2.10.4. Мал.7

Конструкції огорожі повинні бути розміщенні в межах, визначених схемою прив’язки відкритого літнього майданчика. В них можуть бути вкомпоновані квіткові композиції, світильники. Конструкції огорожі не повинні кріпитися до фасаду будинків та існуючого замощення.Пункт 2.10.5. Мал.8

Елементи вертикального та контейнерного озеленення повинні бути стійкими і не створювати суцільної огорожі.Пункт 2.10.8. Мал.9

Крісла, столики повинні бути виготовлені лише з натуральних матеріалів – метал, скло, дерево, ротанг, лоза, або їх поєднання. Не допускається встановлення лавок, диванів та пластмасових меблів.


Типи меблів
Матеріал
Тип
Зовнішній вигляд
Дерево

Дерево - скло

Ротанг

Ротанг - скло

Дерево – метал


Пункт 2.10.9. Мал.10

Сонцезахисні елементи можуть бути у вигляді окремостоячих розкладних парасоль, навісних маркіз.

Типи накриття

Назва
Тип

Зовнішній вигляд
Парасоля однобанна


(з боковою опорою)

НП1
Парасоля однобанна


(з центральною опорою)

НП2
Парасоля багатобанна
НП3
Маркіза


одностороння


з кріпленням


до фасаду

НМ1
НМ2
НМ3
Маркіза-пергола
НМП
Маркіза типу «ПАЛЬМІРА»
НМТППункт 2.10.14. Мал.11


При облаштуванні відкритих літніх майданчиків не допускається використання наметів.
Пункт 3.4. Мал.12

При розміщенні відкритих літніх майданчиків в межах пішохідної зони обов’язково залишається вільний проїзд для автотранспорту спеціальних служб шириною не менше 3,5 м.

Додаток 1 до Порядку _________

Начальнику управління архітектури
та урбаністики департаменту
містобудування Львівської міської ради

______________________________


______________________________
(заявник)
______________________________
(назва закладу)
______________________________
(місцезнаходження юридичної особи/ФОП)
______________________________
(код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової
картки платника податків)
______________________________
(телефон, електронна адреса)
______________________________Прошу видати Паспорт відкритого літнього майданчика біля об’єкту ресторанного господарства для здійснення підприємницької діяльності за адресою:__________________________.

Перелік документів, що додаються:
- копія документа, що посвідчує право власності або право користування приміщенням (свідоцтво про право власності, договір оренди, та ін.);
- копія технічного паспорта на приміщення, біля якого встановлюється відкритий літній майданчик;
- копію режиму роботи закладу ресторанного господарства, погодженого департаментом економічного розвитку Львівської міської ради;
- копія документа, що посвідчує право власності або право користування земельною ділянкою, на якій планується розмістити відкритий літній майданчик (свідоцтво про право власності, договір оренди, та ін. , (за наявності);
- світлини (фото) пропонованого місця розміщення відкритого літнього майданчика з декількох видових точок станом на момент подачі (розміром не менше 10х15см) в паперовому та електронному вигляді.


_____________ _________________________________________
( дата ) (підпис) (Прізвище, ім’я, по-батькові заявника або уповноваженої особи)


М.П.

Додаток 2 до Порядку _________
Начальнику управління архітектури
та урбаністики департаменту
містобудування Львівської міської ради

______________________________


______________________________
(заявник)
______________________________
(назва закладу)
______________________________
(місцезнаходження юридичної особи/ФОП)
______________________________
(код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків)
______________________________
(телефон, електронна адреса)
______________________________

Прошу продовжити термін дії Паспорта №______________ від _______________ відкритого літнього майданчика біля об’єкту ресторанного господарства для здійснення підприємницької діяльності за адресою:____________________________.

Додаток:
1. Паспорт №______________ від _______________
_____________ _________________________________________
( дата ) (підпис) (Прізвище, ім’я, по-батькові заявника або уповноваженої особи)М.П.


Додаток 3 до Порядку _________Начальнику управління архітектури
та урбаністики департаменту
містобудування Львівської міської ради

______________________________


______________________________
(заявник)
______________________________
(назва закладу)
______________________________
(місцезнаходження юридичної особи/ФОП)
______________________________
(код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової
картки платника податків)
______________________________
(телефон, електронна адреса)
______________________________
Прошу скасувати термін дії Паспорта №______________ від _______________ відкритого літнього майданчика біля об’єкту ресторанного господарства для здійснення підприємницької діяльності за адресою:_____________________________ з ___________________________ у зв’язку з ___________________________________ _________________________________.

Додаток:
1. Паспорт №______________ від _______________

_____________ _________________________________________
( дата ) (підпис) (Прізвище, ім’я, по-батькові заявника або уповноваженої особи)М.П.


Додаток 4 до Порядку _________

ПАСПОРТ №________
від ______________
відкритого літнього майданчика біля об’єкту ресторанного господарства

Кому ____________________________________________________________________
(повне найменування суб’єкта підприємницької діяльності)

Назва закладу ___________________________________

Адреса місця розташування літнього майданчика _____________________________

Площа відкритого літнього майданчика __________________(схема прив’язки додається).

Підстава видачі: Заява від ____________________ №__________________
Місцезнаходження
юридичної особи/ФОП _________________________________________

код ЄДРПОУ /реєстраційний
номер облікової картки
платника податків) ________________________________

Телефон, електронна адреса _____________________________

Після закінчення сезонного періоду суб’єкт підприємницької діяльності зобов’язаний забезпечити демонтаж відкритого літнього майданчика.

Термін дії паспорту * _____________________________________

Начальник управління
архітектури та урбаністики _______________________
Продовжено з * ______________________________________
Начальник управління
архітектури та урбаністики _______________________

Продовжено з * ______________________________________

Начальник управління
архітектури та урбаністики _______________________

Продовжено з * ______________________________________

Начальник управління
архітектури та урбаністики _______________________

*Ухвалою передбачено термін розміщення літнього майданчика з 01.04 по 31.10.

ПОГОДЖЕНО:
Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради (у разі розміщення
літнього майданчика в межах історичного ареалу)_________________ __________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Начальник управління
архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради_________________ __________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

АРХІТЕКТУРНО-ХУДОЖНІ ВИМОГИ
на влаштування відкритого літнього майданчика та
благоустрою прилеглої території:

СПД _____________________________

Назва закладу ________________________

Адреса місця розташування літнього майданчика _____________________________

- обладнання ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________

- малі архітектурні форми (світильники, урни для сміття тощо) ___________________
- огорожа ________________________________________________________________

- сонцезахисні елементи ___________________________________________________
- влаштування покриття - ___________________________________________________

- застосування озеленення _________________________________________________
Вимоги до врахування потреб осіб з інвалідністю: передбачити вимоги доступності для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2003р. № 863, Указів Президента України від 01.06.2005р. № 900/2005 і від 18.12.2007р. № 1228/2007 з повним дотриманням вимог ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення».ІНШІ ВИМОГИ:
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Схема прив’язки відкритого літнього майданчика:


СПД __________________________________

Адреса місця розташування
літнього майданчика

_________________________
Площа відкритого літнього
майданчика

___________________

Схема привязки майданчиків КУРБАСА Накриття.pdfСхема привязки майданчиків КУРБАСА Розміщення_ (1).pdf Схема привязки майданчиків РУДАНСЬКОГО Накриття.pdfСхема привязки майданчиків РУДАНСЬКОГО Розміщення.pdfЦентральна частина міста НАКРИТТЯ.pdfЦентральна частина міста РОЗМІЩЕННЯ.pdf

Крива Липа РОЗМІЩЕННЯ (1).pdfКрива Липа НАКРИТТЯ (1).pdf
Начальник управління
архітектури та урбаністики ______________________


.
Адреса розробника:
пл. Ринок, 1, каб. 447
тел/факс:
297 59 74
Е-mail:
[email protected]

Аналіз регуляторного впливу:
Аналіз регуляторного впливупроекту ухвали Львівської міської ради«Про затвердження порядку розміщення відкритих літніх майданчиківбіля об’єктів ресторанного господарства у м. Львові»

Аналіз регуляторного впливу розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами).
І. Визначення проблеми
Оскільки дотепер на державному рівні немає нормативно-правового акта, яким встановлено порядок встановлення літніх майданчиків та не визначено виконавчий орган, відповідальний за вказану сферу, міською радою ще у 2009 році ухвалою ЛМР від 05.03.2009 №2452, затверджено Порядок отримання паспортів на встановлення відкритих літніх майданчиків у м.Львові біля об’єктів ресторанного господарства для здійснення підприємницької діяльності.
Необхідність розробки нової редакції ухвали, яка регулює порядок встановлення відкритих майданчиків у м.Львові зумовлена появою великої кількості літніх майданчиків та потребою встановлення прозорих та зрозумілих вимог і правил їх встановлення.
У новому Порядку прописані вимоги до розміщення літніх майданчиків у пішохідній зоні центральної частини міста, вимоги до художньо-естетичного вирішення майданчиків у зоні історичного ареалу, порядок їх демонтажу та спрощено процедуру отримання паспорту літнього майданчика (зроблено її більш прозорою та зменшено термін оформлення документів.

Відсутність вимог до розміщення майданчиків у зоні історичного ареалу міста призвело до:
- їх хаотичного розміщення у сформованому історичному середовищі біля унікальних фасадів і споруд, та перекриття, в окремих випадках, цінних архітектурних елементів.
- низького естетичного вигляду майданчиків передусім біля пам’яток архітектури та у зоні історичного ареалу м.Львова
- порушення майнових прав, передусім територіальної громади міста Львова при безконтрольному використанні конструктивних елементів благоустрою, які є власністю територіальної громади.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:
Групи
Так
Ні
Громадяни
Держава
Субєкти господарювання
+
+
+
ІІ. Цілі державного регулювання

Проект регуляторного акту спрямований на врегулювання правовідносин між органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності та громадою міста, що виникають у процесі встановлення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства у м.Львові та визначає процедуру отримання паспорту літнього майданчика.
Прийняття згаданого нормативного акту (затвердження Порядку встановлення відкритих майданчиків у м.Львові) - компенсація його відсутності на законодавчому рівні.
Впровадження єдиної цілісної впорядкованої та прозорої системи у цій сфері дозволить:
- організувати взаємодію між суб’єктами господарювання та органами місцевого самоврядування.
- запровадити форми документів, відповідно до яких повинні розміщуватись майданчики.
- створити систему контролю за процесом розміщення майданчиків та їх технічним станом.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
1 Визначення альтернативних способів досягнення цілей:
Вид альтернативи
Опис альтернативи
Залишення існуючої ситуації без змінЗбереження існуючого стану спрямованого на ускладнення процедури отримання паспорта відкритого літнього майданчика. Така альтернатива є малоефективною, економічно необґрунтованою.
Застосування ринкових механізмів.Зазначений спосіб неможливо використати для досягнення цілей регулювання, оскільки ринкові механізми враховувують, в першу чергу, інтереси субєктів господарювання, а не територіальної громади.
Очікування прийняття нормативного акта на загальнодержавному рівні.Такий альтернативний спосіб неприйнятний через малоймовірність швидкого прийняття.
Прийняття запропонованого проекту ухвалиСприятиме спрощенню механізму надання паспортів відкритих літніх майданчиків, передбачає задоволення інтересів всіх зацікавлених сторін. Встановлює чіткі умови та вимоги до розміщення майданчиків та їх естетичного вигляду у зоні історичного ареалу міста. Встановлює прозоре, зрозуміле та просте регулювання. Найбільш ефективний спосіб досягнення цілей.
2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів органу місцевого самоврядування

Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Залишення існуючої ситуації без змінВідсутніВідсутні
Застосування ринкових механізмівВідсутніВідсутні
Очікування прийняття нормативного акта на загальнодержавному рівніВрегулювання правовідносин між місцевими органами, суб’єктами підприємницької діяльності та громадою міста, що виникають у процесі встановлення відкритих літніх майданчиків на державному рівні;Відсутні
Прийняття запропонованого проекту ухвалиВрегулювання правовідносин між органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності та громадою міста, що виникають у процесі встановлення відкритих літніх майданчиків.
Створення додаткових джерел надходжень до місцевого бюджету за рахунок оплати за оренду конструктивних елементів благоустрою комунальної власності та штрафів за самовільне встановлення майданчиків.
Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Залишення існуючої ситуації без змінВідсутніВідсутні
Застосування ринкових механізмівВідсутніВідсутні
Очікування прийняття нормативного акта на загальнодержавному рівніНеможливо передбачити оскільки невідомо яким буде текст нормативного акту.Відсутні
Прийняття запропонованого проекту ухвалиРаціональне та виважене розміщення майданчиків з врахуванням пішохідних потоків пішохідної зони історичної частини міста;
візуальний комфорт мешканців та гостей міста.
Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів субєктів господарювання

Показник Великі Середні Малі, Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарюван-ня, що підпадають під дію регулю-вання, одиниці--
835
835*
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків--
60.48%
100%

* - дані управління архітектури та урбаністики Львівської міської ради


Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Залишення існуючої ситуації без змінВідсутніВідсутні
Застосування ринкових механізмівВідсутніВідсутні
Очікування прийняття нормативного акта на загальнодержавному рівніНеможливо передбачити оскільки невідомо яким буде текст нормативного акту.Витрати на купівлю обладнання та оплату праці найманих працівників
Прийняття запропонованого проекту ухвалиПрозора та зрозуміла послідовність процедури встановлення майданчиків - максимально просте оформлення паспорту, зменшення терміну оформлення паспорта.
Рівні можливості суб’єктів господарства при впровадженні діяльності в межах діючого законодавства - однакові правила гри.
Витрати на купівлю обладнання та оплату праці найманих працівників

ІУ. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

Рейтинг результатив-ності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Залишення існуючої ситуації без змін1Альтернатива є неприйнятною оскільки проблема продовжує існувати
Застосування ринкових механізмів1Альтернатива є неприйнятною оскільки проблема продовжує існувати
Очікування прийняття нормативного акта на загальнодержавному рівні3Альтернатива є неприйнятною оскільки після прийняття нормативного акта необхідно прийняти нормативний акт на рівні місцевого самоврядування
Прийняття запропонованого проекту ухвали4Проблеми будуть вирішені. Цілі прийняття регуляторного акту будуть досягнуті.

Рейтинг результативностіВигоди (підсумок)Витрати (підсумок)Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Залишення існуючої ситуації без змінВідсутня вигодаАльтернатива не вирішує поставлених цілей
Застосування ринкових механізмівВідсутня вигодаАльтернатива не вирішує поставлених цілей
Очікування прийняття нормативного акта на загальнодержавному рівніНеможливо передбачити, оскільки невідомо яким буде текст нормативного акту.Альтернатива частково вирішує поставлені цілі
Прийняття запропонованого проекту ухвалиПрозора та зрозуміла послідовність процедури отримання паспорта відкритого літнього майданчика,
врегулювання питання розміщення відкритих літніх майданчиків.
При виборі даної альтернативи будуть максимально досягнуті цілі регулювання з зазначених питань
Рейтинг
Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи
Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Залишення існуючої ситуації без змінНеприйнятна, оскільки не вирішує проблемних питань
-
Застосування ринкових механізмівНеприйнятна, оскільки не вирішує проблемних питань
-
Очікування прийняття нормативного акта на загальнодержавному рівніНеприйнятна, оскільки невідомо яким буде текст нормативного акту та часові рамки його впровадження
-
Прийняття запропонованого проекту ухвалиДля досягнення встановлених цілей, перевага була надана даній альтернативі, оскільки проектом рішення передбачено:
- організувати взаємодію між суб’єктами господарювання та органами місцевого самоврядування;
- запровадити єдину форму документа, відповідно до якого повинні розміщуватись відкриті літні майданчики біля стаціонарних закладів ресторанного господарства;
- створити систему контролю за процесом розміщення відкритих літніх майданчиків та їх технічним станом.
На дію даного акта можливий вплив зовнішніх чинників – ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства та норм в сфері регулювання.


У. Механізми та заходи, які забезпечують розвязання визначеної проблеми.

Прийняття Порядку розміщення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства у м. Львові спрямовано на вирішення наступних етапів:

- визначення вимог до розміщення літніх майданчиків у пішохідній зоні центральної частини міста,
- визначення вимог до художньо-естетичного вирішення майданчиків у зоні історичного ареалу,
- визначення порядку демонтажу,
- спрощення процедури отримання паспорту літнього майданчика,

- процедура здійснення контролю за дотриманням порядку розміщення літніх майданчиків м.Львові.

У зв’язку з цим, можливість досягнення визначених цілей є високою. Будуть створені сприятливі умови для функціонування сучасного правового простору для розміщення відкритих літніх майданчиків, який буде відповідати потребам суб’єктів господарювання, територіальної громади м. Львова та формування цілісного естетичного середовища міста.

УІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Прийняття та оприлюднення запропонованого акту в установленому порядку забезпечить доведення його до відома всіх суб’єктів господарювання, які підпадають під регулювання. Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів.
Контроль за додержанням вимог цього регуляторного акту буде здійснюватися контролюючими органами відповідно до компетенції.
Після прийняття ухвала оприлюднюється у засобах масової інформації.
Розрахунок витрат суб’єктів господарювання здійснено у додатку до АРВ – Тесті малого підприємництва.
VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Безстроково, або до внесення змін до діючого законодавства України.
VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

Передбачається використання таких показників для визначення результативності регуляторного акта:
1. Кількість поданих суб'єктами господарювання та фізичними особами звернень щодо надання паспортів відкритих літніх майданчиків.
2. Загальна кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, яким відмовлено у наданні паспортів відкритих літніх майданчиків.
3. Загальна чисельність суб’єктів господарювання та фізичних осіб, які отримали паспорти відкритих літніх майданчиків.
4. Сума коштів, яка надійшла до міського бюджету за рахунок оренди конструктивних елементів благоустрою комунальної власності.
5. Кількість встановлених відкритих літніх майданчиків.
6. Кількість демонтованих відкритих літніх майданчиків для харчування.
Таким чином, результативність регуляторного акта полягає у дотриманні принципів, закладених в проекті для реалізації повноважень міської ради та її виконавчих органів при розгляді питань розташування літніх майданчиків на території м. Львова.
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Ефективність регуляторного акту буде оцінюватися за результатами відстеження. Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися на підставі даних за статистичними показниками. Оскільки для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовується виключно статистичні дані, базове відстеження результативності даного нормативу буде проведено через рік з дня набрання ним чинності розробниками цього проекту. Повторне відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведено через 23 місяці з дня набрання ним чинності. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін. Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності. Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися відповідальним за його розробку – управлінням архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради на підставі аналізу даних щодо кількості суб’єктів господарювання, на яких розповсюджується дія регуляторного акту.

Додаток до аналізу регуляторного впливу
ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро – та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.
Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період 10 жовтня 2019р. по 12 листопада 2019р.

№ п/пВид консультаціїКількість учасників консультацій, осібОсновні результати консультацій
1Особисті зустрічі5: 2 посадовці і 3 СПДВід посадовців отримано інформацію щодо часових витрат на подачу документів, їх розгляду та підготовки адміністративної послуги. Від СПД отримано інформацію щодо часових витрат на підготовку документів на отримання адміністративної послуги.
2Телефонні розмови2 СПДВід СПД отримано інформацію про вартість обладнання та затрати часу на погодження в ДАІ

2. Вимірювання впливу регулювання суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):
Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 895 (одиниць), (Джерело: інформація департаменту економічного розвитку Львівської міської ради; питома вага суб’єктів малого і мікропідприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє 100% (відсотків) (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» додаток 1 до аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання, грн

№ п/пНайменування оцінкиУ перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)Періодичні (за наступний рік)Витрати за п’ять років
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)
58 100
3 000
73 100
2Процедура повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування
0
0
0
3Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали) (заміна елементів майданчика)
0 грн.
2 000
10 000
4Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)
30 240
30 240
151 200
5Інші процедури
0
0
0
6Разом, гривень
88 340
35 240
234 300
7Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць
505
505
505
8Сумарно, грн. (рядок 6 х рядок 7)
44 611 700
17 796 200
118 321 500
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання0,5год х 58.93 = 29.47
0
29.47
10Процедури організації виконання вимог регулювання2 год х 58.93 = 117.86
0
117.86
11Процедури офіційного звітування
0
0
0
12Процедура щодо забезпечення процесу перевірок
0
0
0
13Інші процедури
Подача документів для отримання паспорта літнього майданчика

Отримання документів


Отримання погодження державтоінспекції

Укладання договору на право тимчасового користування елементами благоустрою комунальної власності для розміщення літнього майданчика
0,5год х 58.93 = 29.47

0,5год х 58.93 = 29.47

0,5год х 58.93 = 29.47


0,5год х 58.93 = 29.47
0


0


00
29.47


29.47


29.4729.47
14Разом, гривень
265.21
0
265.21
15Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць
505
505
505
16Сумарно, грн. (рядок 14 х рядок 15)
133 931.05
0
133 931.05
БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ на адміністрування регулювання
Орган місцевого самоврядування, для якого здійснюється розрахунок адміністративного регулювання:
управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради (назва органу місцевого самоврядування)
Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва)
Планові витрати часу (годин) на процедуру
Вартість часу співробітника органу місцевого самоврядування (заробітна плата)
Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта
Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання
Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання
0,5
58.93 х 0,5 =
29.47
1
505
14 882.35
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання , що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:
0,5
58,93 х 0,5 = 29,47
2
505
29 764,7
камеральні:
-
-
-
-
-
виїздні
0,5
58.93 х 0,5 =
29.47
2
505
29 764,7
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання.
0,2
58,93х0,2=11,79
2
505
11 903,86
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання
2,0
58,93 х 2 = 117,86
1
505
59 519,3
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання.
10
589,3
1
505
297 596,5
6. Підготовка звітності за результатами регулювання
0,1
58,93 х 0,1 = 5,89
1
505
2 975,96
7. інші адміністративні процедури (уточнити)

Підготовка паспорта літнього майданчика

Підготовка схеми прив’язки

Отримання погодження управління охорони історичного середовища

Укладання договору на право тимчасового користування елементами благоустрою комунальної власності для розміщення літнього майданчика

8
58,93 х 8 = 471,44
1
505
238 077,20
Разом за рік
21,8
1 284,69
505
684 484,57
Сумарно за п’ять років
109
6 423,45
505
3 422 422,85
Сумарні бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
№ п/пПоказник
Перший рік регулювання (стартовий)
За п’ять років
1Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
44 611 700
118 321 500
2Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
133 931.05
133 931.05
3Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання
44 745 631.05
118 455 431.05
4Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва
684 484.57
3 422 422.85
5Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання
45 430 115,62
121 877 853.90

5. Розроблення коригуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не передбачається.


Експертний висновок:
Назад