Львівська міська рада

// Про затвердження Порядку утримання фасадів будівель і споруд, на території історичного ареалу м.Львова та будівель і споруд, що є об’єктами культурної спадщини поза межами історичного ареалу м.Львова


Дата оприлюднення:
07/29/2022
Керуючись законами України «Про охорону культурної спадщини», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності», Постановою Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності», ДБН Б.2.2-3:2012 «Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту», ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану», ДСТУ-Н Б В.3.2-4:2016 «Настанова щодо виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках архітектури та містобудування» відповідно до ухвали Львівської міської ради від 21.04.2011 № 376 "Про правила благоустрою у м.Львові" зі змінами, з метою реалізації повноважень органів місцевого самоврядування, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити Порядок утримання фасадів будівель і споруд, на території історичного ареалу м.Львова та будівель і споруд, що є об’єктами культурної спадщини поза межами історичного ареалу м.Львова.
2. Установити, що це рішення набирає чинності з дати його офіційного оприлюднення у ____________.
3. Зобов’язати фізичних та юридичних осіб, що мають будинки та споруди (їх частини, приміщення) на праві власності, користування (оренди), повного господарського відання або оперативного управління (далі – власники/користувачі) демонтувати з головних фасадів будівель і споруд, на території історичного ареалу м.Львова та будівель і споруд, що є об’єктами культурної спадщини поза межами історичного ареалу м. Львова, кондиціонери, супутникові антени та інші технічні елементи (електронні табло, монітори, екрани, біжучі стрічки, тощо), не передбачені паспортом опорядження фасадів, встановлені на фасадах, які працюють на зовнішній простір.
Термін: ___________ з дати набрання чинності цим рішенням.
4. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 01.02.2002 № 28 “Про впорядкування розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах будинків на території м. Львова“.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на _________________.
Порядок опорядження та утримання фасадів будівель і споруд на території історичного ареалу м.Львова та будівель і споруд, що є об’єктами культурної спадщини поза межами історичного ареалу м.Львова.

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок регламентує вимоги до зовнішнього вигляду існуючої забудови, спрямовані на збереження традиційного характеру історичного ареалу і об’єктів культурної спадщини.
1.2. Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 №878 «Про затвердження Списку історичних населених місць України» місто Львів затверджено як історичне населене місце, у зв’язку з чим на території міста визначаються межі історичного ареалу (історичних ареалів) і діють відповідні режими та обмеження для збереження традиційного історичного середовища.
1.3. Історичний ареал – територія площею 2311,95 га, визначена рішенням виконкому від 22.10.2021р. №924 «Про погодження меж історичного ареалу м. Львова».
Зона ЮНЕСКО - територія ансамблю історичного центру, що складається зі 150 га середньовічної та ренесансної частини міста Львова та території собору св. Юра на Святоюрській горі, визначена рішенням комітету Світової Спадщини ЮНЕСКО від 05.12.1998р. про внесення центральної частини Львова до Списку всесвітньої культурної спадщини.
1.4. Дотримання Порядку є обов’язковим для юридичних (незалежно від форми власності) і фізичних осіб, що мають будинки та споруди (їх частини, приміщення) на праві власності, користування (оренди), повного господарського відання або оперативного управління (далі – власники/користувачі).
2. Терміни.
2.1. Фасад – зовнішня (лицева) сторона будинку, споруди, утворена огороджувальними конструкціями, з усіма елементами від покрівлі до мощення. За орієнтуванням фасади поділяються на головний, бічний, вуличний, дворовий тощо;
2.2. Паспорт опорядження фасадів – архітектурне проектне рішення, що містить текстові та графічні матеріали з інформацією про зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд, матеріали якими опоряджуються фасади, їхній колір (архітектурне та колористичне вирішення), складене архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.
2.3. Самочинні роботи – зміна, ушкодження зовнішнього вигляду фасадів будинку, споруди або їх частин, у тому числі розміщення будь-яких елементів на фасаді, що не відповідає цьому Порядку.
2.4. Власник/користувач будівлі, споруди – фізична або юридична особа, що має будинок та споруду (їх частини, приміщення) на праві власності, користування (оренди) повного господарського відання або оперативного управління.
2.5. Управитель багатоквартирного будинку (далі - управитель) – фізична особа - підприємець або юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, яка за договором із співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб;
2.6. Балансоутримувач будівлі, споруди, житлового комплексу або комплексу будівель і споруд (далі – балансоутримувач) – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального та поточного ремонтів і утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію;
Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному у Законах України "Про охорону культурної спадщини", "Про архітектурну діяльність", "Про регулювання містобудівної діяльності", «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».
3. Загальні вимоги до утримання будівель і споруд

3.1. Утримання фасадів об’єктів культурної спадщини та цінної історичної забудови повинно здійснюватися у спосіб, що потребує мінімальних змін і доповнень та забезпечує збереження матеріальної автентичності, об’ємно-просторової композиції, елементів, які мають історико-культурну цінність, опорядження тощо.
3.2. Власники/користувачі будівель та споруд зобов’язані:
3.2.1. Проводити систематичні огляди стану фасадів, а також невідкладні огляди у випадку явищ стихійного характеру та інших непередбачуваних обставин.
3.2.2. Здійснювати роботи з утримання фасадів будівель та споруд, їх елементів у технічному стані, який забезпечує належний та довгостроковий архітектурно-естетичний вигляд, безпеку пішоходів, мешканців тощо, враховуючи вимоги Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій (наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76)
3.2.3. Проводити будь-які роботи з декоративними елементами фасадів, які мають історику-культурну цінність, лише відповідно до висновку управління охорони історичного середовища Львівської міської ради;
3.2.4. Проводити роботи з опорядження фасадів будинку, споруди виключно після оформлення у встановленому порядку паспорту опорядження фасадів.
3.3. Утримання фасадів будівель та споруд передбачає:
3.3.1. Регулярне очищення засклення та обладнання вікон і вітрин, їх поточний ремонт та фарбування, в т.ч. скління слухових вікон;
3.3.2. Регулярне очищення плит балкону від опалого листя та замулення для організації водостоків, а також поточний ремонт балконів, лоджій та терас, їх огороджувальних конструкцій
3.3.3. Очищення виступаючих елементів фасадів від снігу та льоду;
3.3.4. Опорядження фасадів у відповідності до погодженого паспорта опорядження фасадів;
3.3.5. Ліквідацію самосівної рослинності (мох, кущі, дерева, рослини тощо) на фасадах, карнизах, виступаючих елементах, в елементах системи водовідведення;
3.3.6. Проведення своєчасного ремонту даху, його огородження, водостічної системи (без зміни існуючої конфігурації та матеріалу покриття даху), забезпечення належного відводу дощових і талих вод для запобігання замоканню стін та фундаментів;
3.3.7. Своєчасне проведення герметизації отворів на фасадах від демонтованих систем кондиціонування, супутникових антен, дисонуючих елементів, дашків, вивісок, маркіз, фасадних конструкцій тощо, з дотриманням технологічного циклу виконання таких робіт;
3.4. Власники/користувачі у разі виявлення аварійного стану архітектурних деталей та елементів, балконів, дашків, еркерів, лоджій, терас на висоті, що може загрожувати безпеці людей, зобов’язані:
3.4.1. Негайно забезпечити огородження небезпечної ділянки;
3.4.2. Повідомити районну адміністрацію та здійснити узгоджені з відповідною районною адміністрацією та (щодо пам’яток архітектури) управлінням охорони історичного середовища Львівської міської ради термінові роботи з ліквідації несправності.
3.5. Не допускається:
3.5.1. Виконання робіт з опорядження на фасаді без погодженого у встановленому порядку паспорта опорядження фасадів.
3.5.2. Локальне (часткове, фрагментарне) фарбування фасадів, за винятком повного (по ширині фасаду) фарбування цоколю або поверху, відокремленого міжповерховими карнизами, у колір визначений паспортом опорядження фасаду або з дотриманням існуючої колористики.
3.5.3. Заміна в пам’ятках архітектури наявних історичних деревяних та металевих вікон, дверей та вітрин на металопластикові.
3.5.4. Установлення зовнішніх захисних решіток, огороджень, екранів та жалюзі, з пошкодженням несучих конструкцій, архітектурних деталей, оздоблення.
3.5.5. Облицювання цоколю історичних будинків нетиповими матеріалами (керамічна плитка, бетон).
3.5.6. Самочинна реконструкція, зміна конфігурації та засклення балконів та лоджій.
3.5.7. Самочинне влаштування та замурування прорізів на фасадах будівель, оббивання історичних тиньків, карнизів, віконних обрамлень та інших декоративних елементів.
3.5.8. Самовільне влаштування навісів та дашків.

3.6. Відповідно до погодженої проектної, науково-проектної документації допускається:
3.6.1. Відновлення закладених прорізів на основі натурних досліджень, архівних та іконографічних матеріалів;
3.6.2. Переоблаштування дверного прорізу на віконний;
3.6.3. У разі зміни характеру функціонального використання приміщень, реконструкція віконних і вітринних прорізів, зі зміною окремих характеристик (габаритів, конфігурації засклення, матеріал заповнення) та у відповідності до стилістики будівлі;
3.7. Рекомендується:
3.7.1. Для об’єктів культурної спадщини відновлення втрачених за іконографією, аналогами або реставрація оригінальних решіток і огороджень, на підставі за висновку управління охорони історичного середовища Львівської міської ради.
3.7.2. У межах історичного ареалу використовувати прозорі або перфоровані (ролети-решітки, ґратчасті ролети) захисні ролети на вітринах, віконних і дверних заповненнях цокольного та першого поверхів для покращення архітектурно-естетичного вирішення фасадів.

4. Вимоги до опорядження фасадів.
4.1. Опорядження фасадів будинків та споруд в межах історичного ареалу міста Львова та будівель і споруд, що є об’єктами культурної спадщини поза межами історичного ареалу м. Львова, повинно відбуватись відповідно до оформленого паспорту опорядження фасадів.
4.2. Опорядження фасадів будинків та споруд передбачає проведення таких ремонтних та ремонтно-реставраційних робіт на фасадах:
- відновлення та ремонт тиньку;
- відновлення пофарбування стін фасадів та утеплення фасадів;;
- відновлення втрачених або пошкоджених елементів фасадів;
- облицювання цоколю;
- ремонт та заміна покрівель, водовідведення з покрівлі будинку;
- розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах;
- розміщення маркіз, дашків, фасадних конструкцій;
- заміна заповнень віконних, вітринних та дверних прорізів.
- облаштування додаткових елементів віконних, дверних і вітринних блоків:
· захисні конструкції (решітки, екрани, жалюзі, ролети, віконниці тощо);
· огородження вітрин;
· приямки (для вікон підвального та цокольного поверхів);
· зовнішні конструкції систем кондиціювання та вентиляції;
· маркізи;
· оформлення вітрин;
· художнє освітлення;
· жардиньєрки та інші конструкції для влаштування озеленення
- встановлення пандусів;
4.3. Решітки, огородження вітрин виконуються згідно з індивідуальними чи типовими проектами відповідно до архітектурного вирішення, стилістики фасаду та погодженого паспорта опорядження.
4.4. Заміна непридатних до експлуатації віконних, дверних та вітринних блоків допускається за умови відтворення колірного вирішення, характеру членування, конфігурації, пропорційності, товщини профілів, об’ємів декоративних елементів імпостів та притворних планок історичних блоків та у відповідності до стилістики будівлі.
4.5. Замовники (власник/користувач будівлі чи споруди) робіт з опорядження фасадів будинків та споруд за власні кошти замовляють паспорт опорядження фасадів, який виготовляють спеціалізовані проектні організації або спеціалісти, що мають сертифікат відповідного профілю.
4.6. Опорядження фасадів будівель та споруд необхідно здійснювати у відповідності до погодженого в управлінні охорони історичного середовища Львівської міської ради (для пам’ятки архітектури) і в управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради паспорта опорядження фасадів.
4.7. Паспорт опорядження фасадів виконується у паперовому та електронному вигляді. Електронний примірник документа з обов’язковими реквізитами, передбаченими законодавством, у тому числі з електронним підписом автора, та один примірник паперового паспорту опорядження фасадів зберігається в управлінні архітектури та урбаністики Департаменту містобудування Львівської міської ради.
Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування вносить інформація про паспорт опорядження фасадів до геоінформаційної системи містобудівного кадастру Львівської міської ради та забезпечує оприлюднення її для загального доступу.
Копія паспорта опорядження фасадів зберігається у користувачів / орендарів / володільців окремих приміщень об’єкта архітектури, з позначенням тієї частини, яка належить до цих приміщень.
4.8. У випадку виконання будівельних робіт на об’єкті, які потребують дозвільних документів, паспорт опорядження фасадів опрацьовується у складі робочої документації, що розробляється на об’єкт проєктування, відповідно до вимог ДСТУ Б А.2.4-7:2009 «Правила виконання архітектурно-будівельних креслень» (додаток Ф і Ю обов’язковий) та ДБН А.2.2-14-2016 «Склад та зміст науково-проєктної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування» (для об’єктів культурної спадщини), додаток К (обов’язковий) і погоджується у встановленому порядку .
4.9. У випадку наявності погодженого паспорту опорядження фасадів на об’єкт власники\користувачі зобов’язані виконувати роботи в частині пофарбування відповідно до цього паспорту опорядження фасадів.
4.10. Замовником паспорту опорядження фасадів може виступати управління охорони історичного середовища Львівської міської ради відповідно до наданих Законом України «Про охорону культурної спадщини» повноважень на виконання програм, затверджених ухвалами Львівської міської ради.

5. Розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах будинків та споруд
5.1. До технічних елементів (пристроїв), що розміщуються ззовні на фасадах будівель та споруд належать:
5.1.1. Пристрої нічного оформлення та освітлення фасадів будівель і споруд;
5.1.2. Пристрої та устаткування засобів зв’язку та телекомунікації (великі радіоприймальні антени, антени супутникового телебачення тощо)
5.1.3. Пристрої та устаткування інженерного забезпечення будівель та споруд (системи опалення, вентиляції, кондиціювання повітря тощо);
5.1.4. Пристрої та устаткування для генерації електроенергії.
5.1.5. Електронні пристрої (електронні табло, монітори, екрани, біжучі стрічки, тощо).
5.1.6. Дашки та навіси.
5.2. Забороняється встановлення на будинках – пам’ятках архітектури технічних елементів (пристроїв), вказаних у пп.5.1.2.-5.1.6.
5.3. Забороняється розміщення на будинках та спорудах в межах історичного ареалу на головних фасадах та бічних фасадах видимих зі сторони вулиці, технічних елементів (пристроїв), вказаних у пп.5.1.2.-5.1.5.
5.4. Забороняється розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) з ушкодженням зовнішніх будівельних конструкцій будинків і споруд, їх архітектурного декору та скульптурних елементів

5.5. Допускається встановлення пристроїв системи кондиціонування повітря за умови відповідного маскування з обов’язковим відведенням конденсату, що утворюється при охолодженні повітря до системи дощової каналізації в таких місцях:
5.5.1 на дахах будинку, горищах,
5.5.2 на невидимих зі сторони вулиці фасадах, крім будинків і споруд, які знаходяться на території, включеній до історичної спадщини ЮНЕСКО та пам’ятках архітектури.
5.5.3.за огородженням балконів та лоджій,
5.5.4.в існуючих віконних та дверних отворах
5.6. Встановлення технічних елементів, передбачених п. 5.1.1. цього порядку, дозволяється на підставі висновків управління охорони історичного середовища Львівської міської ради.

5.7. Розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах будинків і споруд у всіх випадках, окрім зазначених у п.5.2, 5.3 цього розділу, здійснюється за умови погодження із співвласниками спільного майна у дво- та багатоквартирних будинків відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирних будинках».
6.Улаштування озеленення на фасадах.
6.1. Розміщення елементів озеленення має проходити упорядковано, без шкоди для архітектурного рішення та технічного стану фасаду, мати надійні конструкції кріплення.
6.2. Сезонне озеленення входів до будівель та споруд допускається з використанням наземних, настінних, підвісних систем. Розміщення та зовнішній вигляд елементів озеленення повинні сприяти естетичній привабливості фасаду і забезпечувати комплексне оформлення.
6.3. Під час облаштування озеленення забезпечити необхідну гідроізоляцію та захист поверхонь фасадів та його елементів.
7. Розміщення вивісок
7.1. Встановлення вивісок на будинках і спорудах регулюється Порядком розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у м.Львові, затвердженим рішенням виконавчого комітету від 11 11.2016 № 1025
8. Джерела фінансування робіт з утримання, ремонту, реконструкції, консервації, реставрації та реабілітації фасадів об’єктів архітектури (їх частин).
8.1. Власники/користувачі несуть обов’язки щодо утримання, ремонту, реконструкції, консервації, реставрації та реабілітації фасадів об’єктів архітектури за рахунок власних, бюджетних та інших коштів, не заборонених чинним законодавством України.
8.2. Якщо у власності, на праві повного господарського відання або оперативного управління юридичних і фізичних осіб перебувають окремі приміщення будинках чи спорудах, такі особи несуть зобов’язання щодо пайової участі в ремонті, реконструкції, консервації, реставрації та реабілітації фасадів будівель, споруд і благоустрою прибудинкової території пропорційно до займаної площі

9. Відповідальність за порушення порядку утримання та опорядження фасадів будинків і споруд

9.1. Невиконання або порушення передбачених цим Порядком вимог та обов’язків вважається порушенням цього Порядку та міського благоустрою .
9.2. Відповідальність за своєчасне виявлення, попередження і вжиття заходів щодо усунення порушень вимог Порядку покладено на власників/користувачів будинків і споруд, балансоутримувачів будівель і споруд, управителів багатоквартирних будинків, власників земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти архітектури (далі – Відповідальні особи).
9.3. Контроль за дотриманням порядку утриманням фасадів будівель і споруд, як частини міського благоустрою (далі – Уповноважений орган) здійснюється:
9.3.1 щодо об’єктів культурної спадщини - управління охорони історичного середовища Львівської міської ради;
9.3.2 щодо інших будівель і споруд в межах історичного ареалу м.Львова – посадові особи районної адміністрації.
9.4. У разі виявлення фактів порушення Порядку, самочинного проведення робіт на фасадах об'єктів архітектури та інших загроз збереження фасадів об'єктів архітектури Відповідальні особи протягом трьох діб із дня виявлення фактів направляють інформацію до Уповноваженого органу для вжиття заходів згідно з чинним законодавством, а саме:
9.4.1. щодо об’єктів культурної спадщини - проведення періодичного моніторингу та складання акту візуального обстеження згідно вимог Порядку обліку об'єктів культурної спадщини (наказ Міністерства культури України 11.03.2013 № 158 зі змінами).
9.4.2. щодо інших будівель і споруд в межах історичного ареалу м.Львова – проведення огляду та складання акту обстеження за формою, що додається.
9.5. Підставами для проведення обстеження (візуального обстеження) також можуть бути відповідні доручення керівництва виконавчих органів Львівської міської ради, а також звернення підприємств, установ, організацій та громадян.
9.6. Під час обстеження (візуального обстеження) проводиться візуальний огляд з фотофіксацією фасадів об’єктів архітектури, їх окремих частин, приміщень та елементів.
9.7. За результатами обстеження (візуального обстеження) складається відповідний акт з обов’язковою фотофіксацією.
У випадку залучення до обстеження (візуального обстеження) суб’єктів господарювання, що мають відповідний кваліфікаційний сертифікат (експерт з технічного обстеження будівель і споруд, інженер технічного нагляду, архітектор тощо), до акту додаються експертні висновки, що враховуються при складанні акта обстеження ( чи акта візуального обстеження).
9.8. Акти обстеження складаються у 3 примірниках, після цього один із примірників передається власнику/користувачу будівлі, споруди.
Якщо власник/користувач не брав участі в обстеженні (в тому числі через відмову), або відмовився підписувати акт, про це до кожного примірника актів вноситься відповідний запис з зазначенням причини його відсутності.
9.9. Якщо стан утримання фасадів об’єкта архітектури (його частини) не відповідає Порядку, Уповноважений орган:
9.9.1 щодо об’єктів культурної спадщини – видає власнику/користувачу припис у відповідності до положень Закону України «Про охорону культурної спадщини» з вимогою у визначений термін виконати заходи і роботи, зазначені в акті візуального обстеження або протокол про адміністративне порушення;
9.9.2. щодо інших будівель і споруд в межах історичного ареалу м.Львова – видає власнику/користувачу письмове попередження (додаток 2) з вимогою у визначений термін виконати заходи і роботи, зазначені в акті обстеження або складає протокол про адміністративне порушення.
9.10. У разі невиконання вимог припису/попередження в зазначений термін Уповноважений орган передає матеріали для вжиття відповідних заходів реагування, у тому числі проведення примусового демонтажу технічних елементів (пристроїв).
9.11 Особа вважається такою, що отримала припис (попередження), якщо:
9.11.1. припис (попередження) отриманий особисто, про що свідчить підпис особа,
9.11.2. або направлений рекомендованою кореспонденцією та отриманий нею або будь-якою особою, з якою вона проживає, або якщо з часу відправлення припису (попередження) рекомендованої кореспонденції минуло не менше 30 днів.
10. Примусовий демонтаж технічних елементів (пристроїв)

13.1. Технічні елементи (пристрої), які не були демонтовані власником/користувачем будинку/споруди у терміни, зазначені в приписі чи письмовому попередженні Уповноваженого органу, демонтовуються примусово районною адміністрацією, або, на її замовлення, підрядною організацією.
13.2. Районна адміністрація впродовж десяти робочих днів після закінчення терміну, вказаного в попередженні (приписі), видає розпорядження про примусовий демонтаж технічних елементів (пристроїв). Під час проведення демонтажу технічних елементів (пристроїв), можуть бути присутні суб’єкти господарювання, представники органів виконавчої влади, міських служб та інших організацій.
13.3. Про проведений примусовий демонтаж технічних елементів (пристроїв), складається і підписується представниками районної адміністрації та іншими особами, що були присутні при проведенні демонтажу, акт проведення демонтажу технічного елемента (пристрою).
13.4. Акт проведення демонтажу повинен містити: опис технічного елемента (пристрою) - геометричні параметри, матеріали, торгову марку (якщо є) тощо; перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень на технічному елементі (пристрої), якщо такі є. До акта додається в обов’язковому порядку фотофіксація місця розташування технічного елемента (пристрою), до і після демонтажу.
13.5. Акт проведення демонтажу технічного елемента (пристрою), складається у двох примірниках, один з яких залишається в районній адміністрації, другий – скеровується власнику (уповноваженій власником особі) / користувачу будинку/споруди за місцем реєстрації (якщо встановлено його місцезнаходження).
13.6. Акт демонтажу вважається врученим у разі, якщо акт отриманий особисто особою, про що свідчить підпис особи на акті, або якщо надсилається рекомендованим листом особі (суб’єкту господарювання) за місцем її реєстрації.
13.7. Якщо місцезнаходження особи невідоме або суб’єкта господарювання встановити не вдалося, районна адміністрація повідомляє про проведений демонтаж та місцезнаходження демонтованого технічного елемента (пристрою) районний відділ ГУНП у Львівській області (за місцем демонтажу технічного елемента (пристрою)).
Після демонтажу технічного елемента (пристрою) та складання акта демонтажу, демонтований технічний елемент (пристрій) передається для тимчасового зберігання.
13.8.Компенсація коштів, витрачених районною адміністрацією на примусовий демонтаж технічного елемента (пристрою), його транспортування, розвантаження та зберігання відшкодовують власник/користувач будинку/споруди, у наступних розмірах:
- За демонтаж, транспортування та розвантаження демонтованого технічного елемента (пристрою) – у розмірі фактичних витрат.
- За зберігання технічного елемента (пристрою) – у розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (без ПДВ) за кожен демонтований технічний елемент (пристрій) за кожну добу зберігання.
13.9. Для повернення демонтованого технічного елемента (пристрою) особі необхідно звернутись до районної даміністрації з такими документами:
1) заявою на ім’я керівника про повернення технічного елемента (пристрою);
2) документом, що підтверджує право власності/користування на конкретний технічний елемент (пристрій), або листом - декларацією про те, що технічний елемент (пристрій) перебуває у його власності або користуванні.
3) документом, що підтверджує компенсацію коштів, витрачених на демонтаж технічного елемента (пристрою), його транспортування, розвантаження та зберігання.
13.10. Демонтовані технічні елементи (пристрої) підлягають утилізації після публікації у місцевих друкованих засобах масової інформації, якщо:
1) після закінчення шестимісячного терміну зберігання примусово демонтованих технічних елементів (пристроїв) їх власники не зголосились за поверненням;
2) після закінчення шестимісячного терміну зберігання примусово демонтованих технічних елементів (пристроїв) власники не компенсували витрат, понесених на примусовий демонтаж технічних елементів (пристроїв), їх транспортування, розвантаження та зберігання або не надали документів, які підтверджують право власності (інше майнове право) на цей технічний елемент (пристрій);
3) власники/користувачі надали письмову відмову від демонтованого технічного елемента (пристрою) та документи, які підтверджують право власності (інше майнове право) на цей технічний елемент (пристрій).
Акт обстеження

«____» __________ 20___ р. м. Львів


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб; найменування підприємства, установи,
організації тощо, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженого представника – для юридичних осіб)
за участю власника/користувача_____________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб; найменування підприємства, установи,
організації тощо, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженого представника – для юридичних осіб)

склала цей акт про те, що «_____» ____________ 20__ р. на підставі ______________
_________________________________________________________________________
(відповідні звернення, накази, розпорядження, доручення)

виконала комісійне обстеження ___________________________________________ за адресою:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

1. Назва об’єкта: __________________________________________________________
2. Коротка характеристика об’єкта: __________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. Власник/користувач, його реквізити та характер використання об’єкта:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

За результатами обстеження встановлено:

4. Загальний стан будівлі (її частини, приміщення):_____________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Стан зовнішніх конструктивних та декоративних елементів: ___________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. Характеристика прилеглої території: _______________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7. Наявність або відсутність паспорта фасадів:_________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Висновок:

Загальний стан фасадів будинку (споруди):____________________________________
_________________________________________________________________________

Виявлені несправності, пошкодження, дефекти, відсутні елементи:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Додатки: 1. Матеріали по справі на ___ арк. в 1 прим.
2. Фотофіксація на ___ арк. в 1 прим.
3. Висновки експертів (у разі необхідності).

Члени комісії: ____________________ підпис ініціали, прізвище

____________________ підпис ініціали, прізвище

____________________ підпис ініціали, прізвище

____________________ підпис ініціали, прізвище

____________________ підпис ініціали, прізвище


[Заголовок документа]

Додаток 2


Попередження

«____» __________ 20___ р. м. Львів

Власник/користувач ______________________________________________________ ________________________________________________________________________
На підставі _____________________________________________________________
(відповідні звернення, накази, розпорядження, доручення)

від «____» __________ 20___ р. №_____________ та відповідно до ______________ _______________________________________________________________________, проведено обстеження стану утримання фасадів будівлі за адресою: __________________________________________________, про що було складено відповідний акт обстеження від «____» ____________ 20___ р. за №___________.


За результатами обстеження встановлено:____________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Вимагаємо виконати:
_______________________________________________________________________ у термін до «____» ____________ 20___ р. заходи та роботи, зазначені у висновку акта обстеження, у термін до «____» ____________ 20___ р.

Про виконання вимог цього попередження повідомити ____________________ у термін до «___» _________ 20___ р.

У разі невиконання вимог цього попередження до Вас буде вжито заходів, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення.
Такими заходами можуть бути у тому числі, але не виключно, заходи щодо притягнення до цивільно-правової відповідальності та/або кримінальної відповідальності згідно із законом.

____________________________
____________________________
.
Адреса розробника:
м. Львів, пл. Ринок, 1
тел/факс:
297 58 23
Е-mail:
[email protected][Заголовок документа]Аналіз регуляторного впливу:

Аналіз регуляторного впливу прийняття рішення виконавчого комітету Львівської міської ради

«Про затвердження Порядку утримання фасадів будівель і споруд, на території історичного ареалу м. Львова та будівель і споруд, що є об’єктами культурної спадщини поза межами історичного ареалу м. Львова».

1. Визначення проблеми.

Культурна спадщина – це фундамент, на якому сьогодні стоїть національна культура, що включає пам’ятки історії, архітектури, монументального мистецтва, археології, садово-паркового мистецтва та ландшафтів. Ретельно збережена й належним чином представлена культурна спадщина – невмируще джерело зростання і духовного розвитку українського народу, національної самосвідомості.

Нинішній стан функціонування механізмів державного регулювання розвитку сфери охорони історико-культурної спадщини та пам’яток архітектури показує, що вони базуються на багатьох важелях перспективного характеру, що часто унеможливлює вчасно та ефективно вплинути на пам’яткоохоронну сферу відносин в суспільстві. Так, дослідження показують, що механізми державного регулювання у сфері охорони історико-культурної спадщини та пам’яток архітектури, які застосовуються сьогодні, досить часто є малоефективними, недостатніми та такими, що не використовуються повною мірою як з об’єктивних, так і суб’єктивних причин. А тому, для досягнення поставленої мети розвитку даної сфери, більшість існуючих проблем необхідно вирішувати за допомогою запровадження дієвих механізмів регулювання на місцевому рівні.

Власне, основною проблемою, яку пропонується розв’язати у м. Львові шляхом прийняття цього рішення, є проблема утримання фасадів об’єктів культурної спадщини та цінної історичної забудови у спосіб, що потребує мінімальних змін і доповнень та забезпечує збереження матеріальної автентичності, об’ємно-просторової композиції, елементів, які мають історико-культурну цінність, їх опорядження тощо.

Зазначені зміни розроблені на підставі Законів України «Про охорону культурної спадщини», «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

2. Визначення цілей державного регулювання.

Цілями прийняття даного регуляторного акту є встановлення порядку оформлення документації на ремонт, реконструкцію і реставрацію фасадів будинків та споруд (в тому числі об’єктів культурної спадщини) та порядку погодження паспортів опорядження фасадів будівель, будинків та споруд на території міста Львова для збереження умов цілісного візуального сприйняття архітектурних ансамблів та домінантів культових споруд, міських перспектив та інших містоутворюючих факторів.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей.

Альтернативою є залишення існуючого стану без змін. Однак, у такому випадку неможливо буде врегулювати питання утримання фасадів об’єктів культурної спадщини та цінної історичної забудови, дотримання зобов’язань щодо цього власниками та користувачами будівель та споруд, дотримання порядку та правил розміщення технічних елементів (пристроїв) та ін., що спричинить відсутність єдиного підходу до збереження об’єктів культурної спадщини та цінної історичної забудови.

3.1. В якості альтернативи для досягнення встановлених цілей пропонуються два способи:

Вид альтернативи
Опис альтернативи
Альтернатива1

Залишення даної ситуації без змін

Дана альтернатива є неприйнятною. Не забезпечує досягнення цілей щодо збереження об’єктів культурної спадщини та цінної історичної забудови. Така альтернатива не забезпечить виконання вимог ЗУ «Про охорону культурної спадщини».
Альтернатива 2

Прийняття запропонованого проєкту рішення

Застосування альтернативи 2 забезпечить формування єдиного підходу до утримання фасадів об’єктів культурної спадщини та цінної історичної забудови, що сприятиме їх подальшому збереженню в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь. Також, вказане рішення сприятиме раціональному вирішенню питань ремонтних та ремонтно-реставраційних робіт на фасадах, можливості розміщення на них технічних елементів (пристроїв), озеленення фасадів тощо.
3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.
Оцінка впливу на сферу органів місцевого самоврядування.
Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1

Залишення даної ситуації
без змін

Економія часу на прийняття регуляторного актуВідсутні
Альтернатива 2

Прийняття запропонованого проєкту рішення

- покращення дизайну міського середовища, містобудівної ситуації;

- врегулювання процесів по опорядженню фасадів.

Витрата часу на прийняття регуляторного акту.

Інші витрати відсутні.

3.3.Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1

Залишення даної ситуації без мін

Відсутні, залишення існуючого стану зовнішнього вигляду вулиць і територій міста.Відсутні
Альтернатива 2

Прийняття запропонованого проєкту рішення

- покращення дизайну міського середовища, благоустрою, містобудівної ситуації;

- створення комфортних умов для сприйняття оточуючого середовища

У випадку проведення робіт з ремонту, реконструкції, реставрації тощо - сплата за виконання відповідних робіт

3.4.Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання.

Показник
Великі
Середні
Малі
Мікро
Разом
Кількість суб`єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць
3
160
12038
12201
Питома вага групи у загальній кількості, %
97%
Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1
Відсутні, залишення існуючого стану міського середовища.відсутні
Альтернатива 2
- покращення дизайну міського середовища та благоустрою території;

- створення комфортних умов для сприйняття оточуючого середовища

У випадку проведення робіт з ремонту, реконструкції, реставрації тощо - сплата за виконання відповідних робіт
3.5. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)
Бал результативності (за 4-бальною системою оцінки)
Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1
1Не дозволяє покращити стан міського середовища.
Альтернатива 2
3Альтернатива 2 забезпечить в значній мірі можливість покращити дизайн міського середовища та благоустрою території.
Рейтинг результативності
Вигоди (підсумок)
Витрати (підсумок)
Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1
відсутнівідсутніНе дозволяє покращити стан міського середовища.
Альтернатива 2
1. Забезпечить покращення дизайну міського середовища.

2.Створить комфортні умови для сприйняття оточуючого середовища

Витрати несуть тільки суб`єкти, які мають намір/бажання провести роботи по опорядженню фасаду будівлі, будинку або спорудиАльтернатива 2 запроваджує єдиний механізм для опорядження фасадів будівель, будинків та споруд на території м.Львова
Рейтинг
Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи
Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1
Альтернатива 2
Альтернатива 2 надасть можливість запровадити єдиний механізм для опорядження фасадів будівель, будинків та споруд для покращення дизайну міського середовища на території Львівської міської територіальної громадиГоловним зовнішнім чинником, який вплине на дію регуляторного акта можуть бути зміни в чинному законодавстві України та економічна криза.

При внесенні змін до норм чинного законодавства або прийнятті нових, буде проведено моніторинг оцінки таких чинників та внесені відповідно зміни чи доповнення до регуляторного акта.

4. Механізми і заходи, які прогнозуються для розв’язання проблеми.

Механізм, закладений в основу проекту рішення полягає у встановленні єдиних вимог до зовнішнього вигляду існуючої забудови, спрямовані на збереження традиційного характеру історичного ареалу і об’єктів культурної спадщини.

Власне, для розв`язання проблеми пропонується прийняти рішення виконавчого комітету Львівської міської ради «Про затвердження Порядку опорядження та утримання фасадів будівель і споруд на території історичного ареалу м.Львова та будівель і споруд, що є об’єктами культурної спадщини, поза межами історичного ареалу м.Львова», яким буде визначено порядок та правила утримання фасадів об’єктів культурної спадщини та цінної історичної забудови, встановлено спосіб, що потребує мінімальних змін і доповнень та забезпечує збереження матеріальної автентичності, об’ємно-просторової композиції, елементів, які мають історико-культурну цінність, опорядження тощо.

2. Оприлюднення проекту рішення виконавчого комітету Львівської міської ради «Про затвердження Порядку опорядження та утримання фасадів будівель і споруд на території історичного ареалу м.Львова та будівель і споруд, що є об’єктами культурної спадщини, поза межами історичного ареалу м.Львова» з метою отримання зауважень та пропозицій.

3. З метою забезпечення інформованості громади та суб`єктів господарювання про прийняте рішення виконавчого комітету Львівської міської ради його буде оприлюднено на офіційному веб-порталі Львівської міської ради в установлений законодавством термін.

5. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Аналіз вигод і витрат

Сфера впливу
Вигоди
Витрати
Органи місцевого самоврядування
1. Створення прозорого механізму та удосконалення порядку утримання, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів будинків та споруд на території міста Львова.

2. Набуття позитивного іміджу владою міста в результаті врегулювання процедури оформлення документів для виконання робіт по ремонту, реконструкції, реставрації фасадів будинків та споруд.

Пов’язані з процедурою розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та на оприлюднення регуляторного акта, тощо).
Власники або управителі на підставі договору з власниками
1. Прозорість та зрозумілість процедури оформлення документів для виконання робіт по ремонту, реконструкції, реставрації фасадів будинків та споруд.

2. Покращення естетичного вигляду фасадів будинків та споруд:

- застосування сучасних опоряджувальних матеріалів з кращими експлуатаційними показниками;

- недопущення погіршення технічного стану будинків;

- недопущення порушення тривкості або руйнації несучих конструкцій;

- недопущення порушення вимог протипожежної безпеки;

- додержання державних будівельних норм, стандартів та правил.

3. Створення сприятливих умов для життєдіяльності міста.

4. Збереження безоплатного способу отримання погодження паспорта опорядження фасаду.

1. В разі наміру/бажання змінити фасад будинку та споруди – витрати пов’язані з розробленням паспорта опорядження фасаду у сертифікованих спеціалістів.
Можливість досягнення цілей, передбачених у розділі 2 цього Аналізу регуляторного впливу, у разі прийняття зазначеного рішення, є цілком реальними та обґрунтованими.

На дію цього регуляторного акту негативно можуть вплинути такі фактори, як економічна криза, правовий режим воєнного стану та зміни в чинному законодавстві.

Ефективне досягнення мети проекту можливе за умови економічного зростання в Україні.

6. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта необмежений, але залежить від прийняття відповідного нормативно-правового акта на загальнодержавному рівні або внесення змін до чинного законодавства.

7. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Після набрання чинності рішенням виконкому Львівської міської ради «Про затвердження Порядку опорядження та утримання фасадів будівель і споруд на території історичного ареалу м.Львова та будівель і споруд, що є об’єктами культурної спадщини поза межами історичного ареалу м.Львова» його результативність визначатиметься такими кількісними показниками:

1. Загальна кількість погоджених паспортів опорядження фасадів приміщень, будинків та споруд на території міста.

2. Загальна кількість представлених паспортів опорядження фасадів об’єктів культурної спадщини.

3. Загальна кількість приписів про негайне приведення фасаду будинку до первісного стану та проведення демонтажу технічних елементів (пристроїв) виданих суб’єктам господарювання та/або громадянам, які провели самочинні роботи з ремонту, реконструкції, реставрації елементів фасадів об'єктів містобудування.

4. Загальна кількість інформації про правопорушників, яка управління охорони історичного середовища Львівської міської ради.

5. Загальна кількість проведених комісійних обстежень об’єктів містобудування.

6. Загальна кількість виданих приписів на укладання охоронних договорів на об’єкти культурної спадщини.

7. Загальна кількість інформації про правопорушників, які самочинно проводять роботи з ремонту, реконструкції, реставрації елементів фасадів об'єктів містобудування.

8. Загальна кількість заходів по проведенню демонтажу технічних елементів (пристроїв) з фасадів будинків.

9. Загальна кількість випадків адміністративних правопорушень за порушення вимог ст. 150. (порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями), ст. 152 (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів), ст.18833 (невиконання законних вимог посадових осіб органів охорони культурної спадщини щодо усунення порушень вимог законодавства про охорону культурної спадщини або створення перешкод для їх діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

10. Рівень поінформованості власників або управителів на підставі договору з власниками з основними положеннями акта.

8. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності буде здійснюватись після набрання чинності цього регуляторного акту, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено не пізніше двох років з дня набрання чинності цього акта.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватись раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Тест малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.
Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб`єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01.07.2022 по 01.08.2022.

Поряд-ковий номерВид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо),інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)Кількість учасників консультацій, осібОсновні результати консультацій (опис)
1.телефонні розмови та робочі зустрічі40 фізичних осіб-підприємців
З 01.07.2022 - 01.08.2022
Під час телефонної розмови та під час особистого спілкування в управлінні охорони історичного середовища фізичним особам-підприємцям надавались роз`яснення стосовно процедури виготовлення паспорта опорядження фасаду

2. Вимірювання впливу регулювання на суб`єктів малого підприємництва (мікро- та малі):
кількість суб`єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 4020 (одиниць);
питома вага малого підприємництва у загальній кількості суб`єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів господарювання» проведеного аналізу регуляторного впливу).
Примітка. Вартість матеріалів, використаних суб`єктом малого бізнесу для покращення зовнішнього вигляду фасадів, та собівартість виконаних при цьому робіт неможливо визначити однозначно у зв`язку з тим, що кошторисна документація визначається завданням на проектування та є індивідуальною для виконання оздоблення кожного фасаду.
Враховуючи те, що даний регуляторний акт стосується лише процедури покращення порядку оформлення документації на ремонт, реконструкцію і реставрацію фасадів будинків та споруд та визначення відповідальності власників або управителів, М-Тест був розроблений тільки на час, витрачений на оформлення та погодження паспорту опорядження фасаду.

3. Розрахунок витрат суб`єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання.

Порядковий номерНайменування оцінкиУ перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)Періодичні (за наступний рік)Витрати за п`ять років
Оцінка «прямих» витрат суб`єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)---
2Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеного органі державної влади чи місцевого самоврядування---
3Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати– витратні матеріали)---
4Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)---
5Інші процедури (уточнити)---
6Разом, гривень
Формула: (сума рядків 1+2+ 3+ 4+5)
---
7Кількість суб`єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць102010201020
8Сумарно, гривень---
Оцінка вартості адміністративних процедур суб`єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
Формула: витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб`єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм
0,5 год.х 20,3 грн х 39 = 395, 85 грн.

* середня мін. зп 6500 грн
Х1 979, 27 грн.
10Процедури організації виконання вимог регулювання:
Звернення до відповідного сертифікованого спеціаліста для замов лення паспорта опорядження фасаду.
Подання паспорта опорядження фасаду на погодження в УОІС.(Для об'єкта культурної спадщини подання паспорта опорядження фасаду на погодження до відповідного органу охорони культурної спадщини.)
Отримання паспорта опорядження фасаду після погодження в УОІС
Формула: витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб`єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб`єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур
1 год.х 81,20 грн х 39 = 3 166, 8 грн.
0,5 год.х 20,3 грн х 39 = 395, 85 грн
ХХ
Х

15 834 грн.
1979,27 грн.
11Процедури офіційного звітування Формула: витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб`єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність до органу, поштовим зв`язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб`єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік -


-
-
12Процедури щодо забезпечення процесу перевірок Формула: витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб`єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік---
13Інші процедури (уточнити):
Процедура виготовлення паспорта опорядження фасаду відповідними сертифі-кованим спеціалістом.4 год. х 5000 х 39 = 780 000 грн.

Х
3 900 000 грн.
14Разом, гривень Формула: (сума рядків 9+10+11+12+13)780 395,85 грн.
Х
14 3 901 979, 25 грн.
15Кількість суб`єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць
1020
1020
1020
16Сумарно, гривень Формула: відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб`єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)796 003 767 грн.- 3980018835 грн.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб`єктів малого підприємництва
Орган місцевого самоврядування, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання: виконавчий комітет Львівської міської ради.

Процедура регулювання суб`єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб`єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб`єктів малого та мікро підприємництва)Планові витрати часу на процедуруВартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб`єктаОцінка кількості суб`єктів, що підпадають під дію процедури регулюванняВитрати на адміністрування регулювання (за рік), гривень

1. Облік суб`єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання
0, 5 год.
40,6 грн
1
1020
20 706 грн
2. Поточний контроль за суб`єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:-----
камеральні- ----
виїзні - ----
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання- ----
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання -----
5. Оскарження одного окремого рішення суб`єктами господарювання-
--

-

-


6.Підготовка звітності за результатами регулювання---

-

-

7.Інші адміністративні процедури (уточнити):
Послуги приймальної УОІС, занесення інформації до бази да-них УОІС, підняття архівної справи
Погодження паспорта опорядження фасаду
Внесення паспорта опорядження фасаду до архівної справи та повернення справи до архіву
0, 5 год.
0, 5 год.

0,5 год.


40,6 грн
40,6 грн

20, 3 грн
1
1

1
1020
1020

1020
20 706 грн
20 706 грн

10 353 грн
Разом за рікхххх72 471 грн
Сумарно за п`ять роківххх х362 355 грн
Запропонований регуляторний акт не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

4. Розрахунок сумарних витрат суб`єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номерПоказник
Перший рік регулювання (стартовий)
За п`ять років
1.
Оцінка «прямих» витрат суб`єктів малого підприємництва на виконання регулювання
-
-
2.
Оцінка вартості адміністративних процедур для суб`єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування780 395,85 грн3 901 979, 25 грн
3.
Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання796 003 767 грн.3 980 018 835 грн.
4.
Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб`єктів малого підприємництва72 471 грн362 355 грн
5.
Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання796 856 633, 85 грн3 984 283 169, 25 грнЕкспертний висновок:
Назад