Львівська міська рада

// Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів у міському автомобільному транспорті


Дата оприлюднення:
04/01/2015

Виконавчий комітет
Рішення
Керуючись ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законами України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, „Про податок на додану вартість", наказом Міністерства транспорту України від 17.11.2009 № 1175 "Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту" (зі змінами), розглянувши листи ЛК АТП №1 від 06.03.2015 №114/02, ТзОВ "Фіакр" від 18.03.2015 №132 та від 26.02.2015 №94, ТзОВ "Успіх БМ" від 26.02.2015 №153, зареєстрований у Львівській міській раді 26.02.2015 №2-3191, ТзОВ "Міра і К" від 25.02.2015 №404, зареєстрований у Львівській міській раді 25.02.2015 №2-3104, ПАТ "Львівське АТП – 14630" від 26.02.2015 №180, зареєстрований у Львівській міській раді 26.02.2015 №2-3164, спільний лист голови обласної організації роботодавців автотранспорту "Укравтотранс-Львів" та голови обласної організації профспілки працівників автотранспорту та шляхового господарства, зареєстрований у Львівській міській раді 13.03.2015 №2-4319, враховуючи зростання цін на ринку нафтопродуктів, виконавчий комітет вирішив:
1. Встановити тариф на послуги з перевезення пасажирів у міському автомобільному транспорті для автобусів, які працюють у режимі "експрес" та "маршрутне таксі" у розмірі _______ грн за 1 поїздку.
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 28.04.2014 №295 „Про встановлення тарифу на послуги з перевезення пасажирів у міському автомобільному транспорті”.
4. Встановити, що це рішення набирає чинності з _________.
5. Департаменту “Адміністрація міського голови“ оприлюднити це рішення у засобах масової інформації.
Відповідальний: директор департаменту “Адміністрація
міського голови“.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови.

Львівський міський голова А.Садовий
.

Адреса розробника:
Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР, пл. Ринок,1, м. Львів, 79006, кім.341
тел/факс:
297-59-14
Е-mail:

Аналіз регуляторного впливу:
Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення виконавчого комітету Львівської міської ради „Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів у міському автомобільному транспорті"

1. Визначення та аналіз проблеми, на вирішення якої спрямований нормативно-правовий акт.
Вартість перевезення пасажирів в міському автотранспорті в автобусах, що працюють у режимі "експрес" та "маршрутне таксі" становить 3,00 грн. та затверджена рішенням виконавчого комітету від 28.04.2014 року з 1 травня 2014 року.
Діючий тариф розрахований автоперевізниками при ціні палива 11,70 грн/л з рентабельністю 15% та скоригований лише в частині зростання вартості палива. На час затвердження тарифу виконавчим комітетом вартість палива зросла до 14,6-16 грн/л.
За цей час відбувся ріст цін на паливо на 52-84 % у порівнянні із травнем 2014 року (середня ціна зросла з 14,60 до 26,90 грн/л (кінець лютого 2015 року), 22 грн/л – кінець березня 2015 року). Ріст діючої вартості пального у порівнянні до вартості, закладеної у розрахунку тарифу 3,0 грн. становить 88%.
Відбулось також суттєве заростання цін інші складові тарифу. У порівнянні з вартістю, закладеною при формуванні тарифу 3,0 грн, зросли ціни на: мастильні матеріали: моторні, трансмісійні, спеціальні оливи – у 2,3-2,4 раза, пластичні мастила – на 90%, запасні частини – в середньому у 2-2,5 раза, шини – 2,6 раза, акумулятори – 2,7-2,8 раза.
У зв’язку із зростанням складових тарифу, діючий тариф не забезпечує рентабельну роботу підприємств-перевізників, що призвело до необхідності перегляду діючого тарифу.
Відповідно до п.1.6. Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 17.11.2009 № 1175, перегляд тарифів повинен здійснюватися у зв’язку із зміною умов виробничої діяльності та реалізації послуг, що не залежать від господарської діяльності підприємств-перевізників, в тому числі в разі зміни вартості палива більш ніж на 10%.
Враховуючи наведене, підприємства, які здійснюють автобусні перевезення пасажирів у м.Львові, подали до Львівської міської ради розрахунки тарифу на перевезення пасажирів при ціні палива 21 грн/л з ПДВ.
Згідно з розрахунковими (нормативними) витратами на прикладі Львівського комунального АТП №1 вартість перевезення 1 пасажира становить в середньому
4,05 грн. (від 3,88 до 4,32 грн.), при умові, що підприємство працюватиме без прибутку з рентабельністю 0%. По інших підприємствах розрахунки тарифу по маршрутах коливаються: ТзОВ "Фіакр-Львів" від 5,29 до 6,78 грн, середній тариф – 5,95 грн;
ТзОВ "Успіх БМ" від 6,09 до 7,28 грн, середній – 6,91 грн; ТзОВ "Міра і К" від 4,92 до 7,20 грн, середній 6,09 грн; ПАТ "Львівське АТП 14630" від 4,52 до 9,77 грн, середній – 5,99 грн. У проекті тарифу застосований рівень прибутку 15%.

Статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органам місцевого самоврядування надані повноваження щодо встановлення тарифів на транспортні послуги, у тому числі на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у режимі руху «експрес» та «маршрутне таксі» в міському сполученні.
На основі розрахунків тарифу підготовлений проект рішення виконавчого комітету "Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів у міському автомобільному транспорті" та розрахунки підприємств.
У зв’язку з відсутністю у місті послуг з перевезення пасажирів у автобусах, які працюють у звичайному режимі роботи, тариф на цю послугу не встановлюється.

3. Альтернативні способи досягнення поставленої цілі.
Можливі способи
досягнення цілі
Переваги та недоліки
обраного способу
1. Збереження діючого тарифуПереваги:
- незмінні витрати громадян на проїзд;
Недоліки:
- часткова зупинка автотранспорту через неможливість проведення ремонтів
- погіршення технічного стану автобусів та якості обслуговування;
- відтік кваліфікованих водіїв з підприємств.
2. Зниження цін на пальне, запчастини, мастильні матеріалиПереваги:
- незмінні витрати громадян на проїзд;
Недоліки:
Даний спосіб не залежить від органів місцевого самоврядування чи підприємств-перевізників, оскільки вартість пального, мастил, запчастин залежить від рівня цін на ринку нафтопродуктів, курсу національної валюти, закупівельних цін на запчастини, розмірів податків тощо.
Реалізація обраного способу можлива лише за наявності державного регулювання цін, підвищення та стабілізації курсу національної валюти
3. Передбачення в міському бюджеті компенсації на покриття збитків від неповного відшкодування економічно обґрунтованих витрат в тарифах без їх зміниПереваги:
- незмінні витрати громадян на проїзд;
Недоліки:
- є економічно невиправданим через відсутність стимулюючого фактора у автоперевізників до оновлення рухомого складу та якісного надання автотранспортних послуг населенню міста,
- створення напруги у видатковій частині міського бюджету, звідси – ймовірний перерозподіл видатків за рахунок інших галузей (освіти, житлово-комунального господарства тощо), звідси – виникнення соціальної напруги у цих галузях
4. Перегляд тарифуПереваги:
- покриття розрахункових витрат підприємств-перевізників;
- покращення технічного стану та можливість оновлення автотранспортного парку;
- підвищення якості надання послуг;
Недоліки:
- збільшення витрат громадян за проїзд;
- виникнення соціальної напруги серед мешканців
.
4. Механізм вирішення проблеми.
Львівська міська рада, враховуючи проведений виконавчими органами аналіз розрахунків вартості проїзду, розглянувши звернення підприємств-перевізників, виносить на громадське обговорення питання перегляду тарифу на послуги з перевезення пасажирів у міському автотранспорті у автобусах, які працюють режимі «експрес» та «маршрутне таксі» з розрахунками тарифу.
Виконавчий комітет, враховуючи результати громадських слухань, після отримання погодження територіального органу Антимонопольного комітету України приймає рішення щодо встановлення тарифу.
Рішення підлягає оприлюдненню.
Регуляторний акт має місцевий характер впливу.

5. Очікуванні результати прийняття акта.
Прийняття зазначеного проекту рішення забезпечить покращення технічного стану та можливість поступового оновлення транспортних засобів, покращення якості транспортних послуг. При цьому результатом підвищення ціни на проїзд стане збільшення витрат громадян на оплату транспортних послуг.

6. Показники результативності акта.
Регуляторний акт досягне своєї цілі, якщо:
- встановлений тариф на проїзду у міському транспорті відповідатиме економічно обґрунтованим витратам підприємств-перевізників;
- робота міського пасажирського автотранспорту буде якісною, зросте культура обслуговування пасажирів;
- зменшиться кількість скарг громадян на неналежну якість пасажирських перевезень;
- перевізники зможуть забезпечити повноцінне та якісне надання автотранспортних послуг населенню із збереженням належної кількості рейсів та маршрутів;
- пасажири отримуватимуть належний рівень безпеки руху;
- розвиватиметься ринкова інфраструктура пасажирського транспорту у місті.

7.Термін дії.
Термін дії запропонованого регуляторного акту - до прийняття наступного регуляторного акта, який залежатиме від економічних чинників (динаміка зміни вартості пального, мастильних матеріалів, запчастин, підвищення законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, зміни у податковому законодавстві тощо).

8. Відстеження результативності акта.
Відстеження результативності застосування регуляторного акта здійснюватиметься виконавчими органами Львівської міської ради шляхом проведення аналізу статистичних даних (середньої вартості пального, мастильних матеріалів, запчастин, кількості рухомого складу, розміру мінімальної заробітної плати водіїв автоперевізників, на яких поширюється дія регуляторного акту) та даних підприємств-перевізників, які працюють на ринку послуг міста.
Повторне відстеження результативності дії регуляторного акту проводитиметься через рік після набрання чинності проекту акту з метою оцінки ефективності його дії.
Періодичне відстеження результативності дії регуляторного акта планується здійснювати один раз на три роки.

Аналіз регуляторного впливу підготував департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.
Проект рішення та аналіз регуляторного впливу розміщені на офіційній веб-сторінці Львівської міської ради у розділі “Економіка“ / "Регуляторна політика".
Зауваження і пропозиції щодо регуляторного документу приймаються у 30-денний термін з дня оприлюднення у засобах масової інформації за адресою: 79006, м.Львів, пл. Ринок,1, кім. 341, департамент житлового господарства та інфраструктури.

Розрахунок №1 тарифу на перевезення пасажирів у міському автотранспорті
(ЛК АТП №1)

Показники
Один. виміру
Маршрут №16
(Сихів – Зал.вокзал)
Загальний обсяг перевезених пасажирів на маршруті
тис. пас.
4412,0
Прямі матеріальні витрати, в т.ч.
тис.грн
10377,76
витрати на паливо
тис.грн
9085,20
витрати на мастильні матеріали
тис.грн
519,0
витрати на шини
тис.грн
711,84
витрати на акумуляторні батареї
тис.грн
61,72
Прямі витрати на оплату праці (зарплата водіїв)
тис.грн
2520,0
Інші прямі витрати, в т.ч.:
тис.грн
4384,3
нарахування на ЗП водіїв
тис.грн
949,03
витрати на амортизацію ТЗ
тис.грн
2400,0
витрати на ТО і ремонт
тис.грн
701,55
ЗП ремонтних робітників з нарахуваннями
тис.грн
295,32
вартість ремонтних робіт і послуг сторонніх організацій
тис.грн
38,40
витрати на медогляд водіїв
тис.грн
Загальновиробничі витрати, в т.ч.:
тис.грн
242,9
утримання апарату управління виробництвом (ЗП та нарахування, відрядження, підготовку кадрів)
тис.грн
98,2
утримання основних засобів загальновиробничого призначення
тис.грн
амортизація основних засобів загальновиробничого призначення
тис.грн
інші (виготовлення квитків, послуги сторонніх організацій, утримання виробничих приміщень, обслуговування виробничого процесу, охорону праці, виробничу санітарію тощо)
тис.грн
144,8
Виробнича собівартість послуг
тис.грн
17525,0
Адміністративні витрати
тис.грн
143,2
Витрати на збут
тис.грн
Інші витрати операційної діяльності
тис.грн
Витрати операційної діяльності
тис.грн
17668,2
Фінансові витрати
тис.грн
Витрати ВСЬОГО
тис.грн
17668,20
Прибуток (прийнято 0% рентабельності)
тис.грн
Дохід
17668,20
Тариф розрахунковий
грн
4,00
Розрахунок №2 тарифу на перевезення пасажирів у міському автотранспорті
(ТзОВ "Фіакр-Львів")

Показники
Один. виміру
Маршрут №30
(Рясне-2 – Новий Львів)
Загальний обсяг перевезених пасажирів на маршруті
тис. пас.
1840
Прямі матеріальні витрати, в т.ч.
тис.грн
6630,6
витрати на паливо
тис.грн
5773,3
витрати на мастильні матеріали
тис.грн
391,7
витрати на шини
тис.грн
411,3
витрати на акумуляторні батареї
тис.грн
54,2
Прямі витрати на оплату праці (зарплата водіїв)
тис.грн
1170,5
Інші прямі витрати, в т.ч.:
тис.грн
1349,3
нарахування на ЗП водіїв
тис.грн
440,8
витрати на амортизацію ТЗ
тис.грн
251,9
витрати на ТО і ремонт
тис.грн
412,9
ЗП ремонтних робітників з нарахуваннями
тис.грн
243,7
вартість ремонтних робіт і послуг сторонніх організацій
тис.грн
витрати на медогляд водіїв
тис.грн
Загальновиробничі витрати, в т.ч.:
тис.грн
186,6
утримання апарату управління виробництвом (ЗП та нарахування, відрядження, підготовку кадрів)
тис.грн
47,6
утримання основних засобів загальновиробничого призначення
тис.грн
амортизація основних засобів загальновиробничого призначення
тис.грн
4,9
інші (виготовлення квитків, послуги сторонніх організацій, утримання виробничих приміщень, обслуговування виробничого процесу, охорону праці, виробничу санітарію тощо)
тис.грн
134,1
Виробнича собівартість послуг
тис.грн
9337,0
Адміністративні витрати
тис.грн
127,2
Витрати на збут
тис.грн
Інші витрати операційної діяльності
тис.грн
153,2
Витрати операційної діяльності
тис.грн
9617,3
Фінансові витрати
тис.грн
Витрати ВСЬОГО
тис.грн
9617,3
Прибуток (прийнято 15% рентабельності)
тис.грн
1442,6
Дохід
11059,9
Тариф розрахунковий
грн
6,01

Розрахунки_звед_1.xlsРозрахунки_звед_2.xls

Експертний висновок:
Назад