Львівська міська рада

// Про затвердження Правил приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення м. Львова


Дата оприлюднення:
03/11/2019

Про затвердження Правил приймання
стічних вод споживачів до системи
централізованого водовідведення м. Львова

Відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316 “Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення“, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, на виконання рішення виконавчого комітету Львівської міської ради № 442 від 27.04.2018р., виконавчий комітет вирішив:
1, Затвердити Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Львова згідно з додатком.
2, Львівському міському комунальному підприємству “Львівводоканал“:
2.1. Забезпечити контроль за дотриманням вимог до Правил приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення м. Львова;
2.2. Привести у відповідність до вимог Правил приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення м. Львова договори про приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Львова.
Відповідальний: директор ЛМКП “Львівводоканал“.
3. Надані споживачам згідно з Правилами приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення м. Львова, затвердженими рішенням виконавчого комітету від 18.09.2002 № 292, дозволи на скид у міську каналізацію і ліміти на скид забруднювальних речовин у міську каналізацію вважати чинними до кінцевого терміну, вказаного у дозволі на скид.
4. Правила приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення м. Львова набувають чинності через 30 днів з дня оприлюднення цього рішення.
5. З моменту набрання чинності Правил приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення м. Львова рішення виконкому від 18.09.2002р. № 292 “Про затвердження “Правил приймання стічних вод підприємств у систему міської каналізації Львова“ вважати таким, що втратило чинність.


6. Департаменту “Адміністрація міського голови“ оприлюднити це рішення у встановленому порядку.
Відповідальний: директор департаменту “Адміністрація міського голови “.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.


Міський голова А. СадовийДодаток
Затверджено
рішенням виконкому

від _____________ №_____
ПРАВИЛА
приймання стічних вод споживачів
до системи централізованого водовідведення Львова


Львів – 2019р.

ЗМІСТ В Правилах вживаються скорочення. Скорочені терміни в тексті позначено словами з великої літери, а їх значення наведено нижче (п. 1).


1. Означення термінів і скорочень PAGEREF _Toc532381917 \h 3
2. Загальні положення PAGEREF _Toc532381918 \h 5
3. Права та обов’язки Виробника і Споживачів, які користуються послугами водовідведення PAGEREF _Toc532381919 \h 5
4. Порядок оформлення приймання стічних вод у Міську каналізацію PAGEREF _Toc532381920 \h 9
4.1. Укладання договорів про приймання стічних вод у каналізацію PAGEREF _Toc532381921 \h 9
4.2. Умови скиду PAGEREF _Toc532381922 \h 11
4.3. Допустимі концентрації ЗР у стічних водах Споживачів PAGEREF _Toc532381923 \h 14
5. Вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються у Міську каналізацію PAGEREF _Toc532381924 \h 15
6. Визначення допустимих показників якості стічних вод Споживачів PAGEREF _Toc532381925 \h 16
7. Механізм контролю за скиданням стічних вод у Міську каналізацію PAGEREF _Toc532381926 \h 16
7.1. Місця відбору Проб PAGEREF _Toc532381927 \h 16
7.2. Порядок відбору Проб PAGEREF _Toc532381928 \h 17
7.3. Систематичний відбір проб PAGEREF _Toc532381929 \h 20
7.4. Вибірковий відбір проб PAGEREF _Toc532381930 \h 21
8. Плата Споживачів за скидання стічних вод у Міську каналізацію PAGEREF _Toc532381931 \h 21
8.1. Обчислення коефіцієнта перевищення (КП) PAGEREF _Toc532381932 \h 21
8.2. Розрахунковий період PAGEREF _Toc532381933 \h 23
8.3. Визначення кількості скинутих стічних вод PAGEREF _Toc532381934 \h 23
8.4. Обчислення величини плати за скидання стічних вод PAGEREF _Toc532381935 \h 24
9. Відповідальність і заходи впливу за порушення Правил PAGEREF _Toc532381936 \h 25
10. Додатки PAGEREF _Toc532381937 \h 28
10.1. Додаток. Допустимі показники якості (ДК) стічних вод Споживачів (загальні вимоги) PAGEREF _Toc532381938 \h 28
10.2. Додаток. Граничні показники якості стічних вод PAGEREF _Toc532381939 \h 29
10.3. Додаток. Титульна сторінка Документації ЛСВ (взірцева форма) PAGEREF _Toc532381940 \h 33
10.4. Додаток. Умови скиду (взірцева форма) PAGEREF _Toc532381941 \h 34
10.5. Додаток. Допустимі концентрації (ДК) забруднювальних речовин стічних вод Споживача на його каналізаційних випусках PAGEREF _Toc532381942 \h 35
10.6. Додаток. Тимчасові допустимі концентрації забруднювальних речовин стічних вод Споживача на його каналізаційних випусках. PAGEREF _Toc532381943 \h 36
10.7. Додаток. Розрахунок коефіцієнта ДК PAGEREF _Toc532381944 \h 37
10.8. Додаток. Розрахунок питомої вартості приймання забруднених стічних вод PAGEREF _Toc532381945 \h 38
10.9. Додаток. Право Споживача щодо проведення Арбітражного аналізу та порядок використання його результатів PAGEREF _Toc532381946 \h 40
10.10. Додаток. Лист Споживача «Про укладення договору про приймання забруднених стічних вод» (взірцева форма) PAGEREF _Toc532381947 \h 41
10.11. Додаток. Лист Споживача «Про продовження дії (чи реєстрацію) Документації ЛСВ» (взірцева форма) PAGEREF _Toc532381948 \h 42
10.12. Додаток. Акт про відбір проби (взірцева форма) PAGEREF _Toc532381949 \h 43
10.13. Додаток. Акт про Арбітражний аналіз проб (взірцева форма) PAGEREF _Toc532381950 \h 44
10.14. Додаток. Акт про Допоміжний аналіз проб (взірцева форма) PAGEREF _Toc532381951 \h 45
10.15. Додаток. Перелік виробничих процесів, під час здійснення яких споживач повинен мати локальні КОС PAGEREF _Toc532381952 \h 46
10.16. Додаток. Перелік ЗР, заборонених до скидання у Міську каналізацію PAGEREF _Toc532381953 \h 47
10.17. Додаток. Концентрація шкідливих речовин в господарсько-побутових стічних водах PAGEREF _Toc532381954 \h 49

1. Означення термінів і скорочень

Акт – Акт ЛМКП «Львівводоканал».
Акт про відбір – акт ЛМКП «Львівводоканал» про відбір контрольних вибіркових проб стічних вод Споживачів.
Арбітражний аналіз – аналіз Арбітражної проби (частини Проби) який може бути здійснено за рахунок Споживача при його незгоді з результатами Головного аналізу.
Арбітражна проба - частина Проби, Арбітражний аналіз якої може здійснюватись за рахунок Споживача за його незгоди з результатами аналізу Контрольної проби, який проводить Виробник.
Арбітражна допоміжна проба - частина Арбітражної проби, Допоміжний аналіз якої може здійснити Виробник.
БСК – біохімічне споживання кисню, БСК5 – за 5 діб.
Випуск – каналізаційний трубопровід для відведення стічних вод від будинків, споруд, приміщень та з території Споживача в каналізаційну мережу.
Виробник – суб’єкт господарювання, який надає послуги з централізованого відведення та очищення стічних вод, а саме – Львівське міське комунальне підприємство «Львівводоканал».
ГДК – гранична допустима концентрація забруднювальної речовини у стічних водах при їх скиданні у міську дощову каналізацію, з випуском у поверхневий водний об’єкт (на рівні гранично допустимих концентрацій у воді поверхневих водних об’єктів господарсько-питного призначення).
Головний аналіз – аналіз Контрольної проби (частини Проби), який проводить Виробник.
Державні правила – «Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення», затверджені наказом Мінрегіону від 01.12.2017 р. № 316.
ДК – (допустима концентрація) найбільше допустиме значення концентрації ЗР у Пробі стічних вод з Випуску Споживача, в Міській каналізацї чи на вході в КОС.
Договір – договір на подачу води з комунального водопроводу та приймання стічних вод до каналізації, чи інший договір про приймання стічних вод Споживачів у межах ДК.
Документація ЛСВ - «Документи та інформація щодо локальної системи водовідведення Споживача» - документ, що містить інформацію, яку зобов’язаний надавати Споживач, щодо його системи водовідведення з даними про склад каналізаційних споруд і мереж Споживача, кількість і якісний склад стічних вод, режими їх надходження в Міську каналізацію тощо.
Допоміжний аналіз – аналіз Арбітражної допоміжної проби (частини Проби), який, у випадку передачі Споживачем Проби для Арбітражного аналізу, може провести Виробник з метою виконання Розрахунку при розбіжностях числових значень результатів Головного та Арбітражного аналізів.
За Пропускною Здатністю – розрахунок витрати води, виконаний згідно з п. 8.3.4.
Залповий скид – скид стічних вод в каналізацію з концентрацією будь-якої забруднювальної речовини, що перевищує встановлену Правилами більш як у 20 разів та/або скид з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного споживача.
Збірний Колектор – трубопровід, який збирає стічні води з окремих Випусків або територій та передає їх у головний каналізаційний колектор або на КОС.
ЗР – забруднювальна речовина.
КК – колодязь на Випуску Споживача перед підключенням до Міської каналізації, призначений для відбору Проб (контрольний колодязь Споживача).
КНС – каналізаційна насосна станція.
Контрольний відбір – відбір Проб, зафіксований одним Актом про відбір (п. 7.2.9).
Контрольна проба - Проба, відібрана Виробником з КК з метою контролю якісних показників стічних вод, що відводяться до системи централізованого водовідведення Виробника, на предмет їх відповідності вимогам Правил.
Контрольні створи – місця, де мають дотримуватись встановлені норми якості води водного об’єкта.
КОС – каналізаційні очисні споруди.
Локальні КОС – очисні споруди Споживачів (на Випусках чи на технологічному обладнанні).
ЛОШ – лімітуюча ознака шкідливості.
ЛСВ – локальна система водовідведення – мережі та споруди, система трубопроводів, каналів та/або лотків для збирання, очищення й відведення стічних вод з території Споживача.
Міська каналізація – Львівська система централізованого водовідведення, незалежно від балансової належності Збірних Колекторів, споруд та обладнання (у тім числі КОС).
НЗР – небезпечна забруднювальна речовина – забруднювальна речовина першого або другого класу небезпеки, з санітарно-токсикологічною ЛОШ («с-т», Додаток 10.2).
Об’єкт – окремо розташована територія Споживача, з відокремленими системами водопостачання і водовідведення.
Правила – ці «Правила приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення Львова».
Правила користування – «Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України».
Проба – вибіркова разова проба стічних вод Споживача.
ПТЕ – Правила технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведеня населених пунктів України.
Рахунок – рахунок на додаткову плату за скид стічних вод Споживача з порушенням вимог Правил.
РП – розрахунковий період; кількість днів для Розрахунку.
Розрахунок – виконаний Виробником «Розрахунок величини додаткової плати за скид до Міської каналізації стічних вод з порушенням Правил щодо їх складу, та властивостей».
Споживачі – юридичні особи (незалежно від форм власності та відомчої належності, у т.ч. ліцензіати з централізованого водовідведення), а також фізичні особи – підприємці, фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України (які мають Об’єкти, де утворюються стічні води, або які скидають стічні води асенізаційним транспортом), які скидають стічні води в Міську каналізацію або безпосередньо у КОС (крім Виробника).
Стічні води Споживачів – води, які скидаються Споживачами як до Міської каналізації, так і у відкриті водойми.
Строк Допуску – 30 хв.; найбільший строк, за який Споживач зобов’язаний забезпечити можливість виконання Виробником службових обов’язків (від моменту передачі Телефонограми до початку відбору Проб чи до початку обстеження ЛСВ).
ТДК – тимчасові допустимі концентрації ЗР у стічних водах з Об’єкта Споживача, встановлені відповідно до Угоди про якість.
Телефонограма – телефонограма, яку працівники Виробника передають Споживачеві і/або на контактний телефон Уповноваженого, з повідомленням про їх прибуття для проведення обстеження ЛСВ чи для відбору Проб.
Угода про якість – договір про приймання забруднених стічних вод із ТДК.
Умови скиду – Умови скидання (вимоги до скиду) стічних вод Споживача у Міську каналізацію.
Уповноважений – представник Споживача, який представляє Споживача під час відбору Проб, про призначення якого повідомлено Виробника.
ХСК – хімічне споживання кисню.

2. Загальні положення

2.1. Правила розроблено згідно з Законом України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Державними правилами, Правилами охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, Порядком визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення та іншими чинними нормативними актами, які регулюють питання приймання стічних вод у систему каналізації.
2.2. Правила спрямовані на: захист здоров’я персоналу КОС і системи збирання та відведення стічних вод; запобігання порушенням у роботі мереж і споруд Міської каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації; гарантування безперебійної в межах регламентних норм роботи КОС; гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище; гарантування, що осад може бути утилізований у безпечний і прийнятний для навколишнього середовища спосіб.
2.3. Правилами з урахуванням місцевих особливостей внормовано скидання/приймання стічних вод Споживачів до Міської каналізації, регламентовано взаємні права та обов’язки Споживачів і Виробника, порядок контролю за виконанням Правил, відповідальність і заходи впливу за їх порушення, а також розмір плати, що справляється із суб’єктів господарювання за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення та за порушення вимог щодо якості і режиму скидання стічних вод.
2.4. Правила є обов’язковими до виконання всіма Споживачами (незалежно від їх відомчої належності і форми власності), які користуються послугами Виробника з водопостачання і водовідведення, стічні води яких скидаються в Міську каналізацію безпосередньо чи опосередковано.
2.5. Стічні води Споживача можуть бути прийняті у Міську каналізацію, якщо Споживач отримав Умови скиду (п. 4.2), а показники якості стічних вод задовольняють вимоги Правил (розділ 5).
2.6. У разі, якщо на об’єктах Споживача здійснюються виробничі процеси, передбачені переліком згідно з додатком 10.15, а також при систематичному скиді понаднормативних забруднень, скидання стічних вод до Міської каналізації без попереднього їх очищення на локальних КОС не допускається, крім випадку, коли укладено Угоду про якість.
2.7. Встановлення Споживачам режиму та нормативів скидання ЗР у Міську каналізацію, формулювання висновку щодо відповідності фактичних показників якості стічних вод допустимим, а також виконання Розрахунку входять виключно до компетенції Виробника.
2.8. Контроль за виконанням Споживачами Правил здійснює Виробник.

3. Права та обов’язки Виробника і Споживачів,
які користуються послугами водовідведення

3.1. Виробник зобов’язаний:
3.1.1. При укладанні Договорів зі Споживачами зобов’язати кожного Споживача отримати Умови скиду для встановлення кількісних та якісних показників приймання стічних вод і вимог до додержання певного режиму скидання стічних вод.
3.1.2. В разі відповідності якості і режиму стічних вод Споживача Умовам скиду (при відсутності заборгованості Споживача за надані послуги водовідведення) забезпечити приймання, відведення і очищення стічних вод із дотриманням вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами.
3.1.3. Здійснювати приймання забруднених стічних вод у договірному порядку (п. 4.1.7).
3.1.4. Забезпечувати систематичний лабораторний контроль за роботою КОС, якістю води в Контрольних створах, визначених чинною «Картою аналітичного контролю хіміко-бактеріологічної лабораторії каналізаційних очисних споруд Львова».
3.1.5. Здійснювати контроль за якістю стічних вод, що скидають Споживачі, а також за режимом і обсягом скиду. Здійснювати обстеження локальних КОС і ЛСВ Споживачів.
3.1.6. У випадку виявлення з боку Споживачів порушень Правил (перевищення договірних показників об’єму, якісних показників тощо), Виробник зобов’язаний роз­раховувати додаткову плату з застосуванням коефіцієнта кратності.
3.1.7. Здійснювати раптовий (тобто, не погоджений зі Споживачами заздалегідь) відбір контрольних Проб.
3.1.8. При відборі Проб ознайомлювати Споживача з правом проведення Арбітражного аналізу та порядком використання його результатів (додаток 10.9).
3.2. Виробник має право:
3.2.1. Встановлювати кожному конкретному Споживачеві режими і нормативи скиду ЗР у систему Міської каналізації.
3.2.2. При загрозі виходу з ладу мереж та порушення технологічного режиму роботи КОС відключати споживачів від системи водовідведення негайно після усного попередження, при невиконанні Споживачами обмежень чи заходів щодо нормалізації якості та режиму скидання стічних вод – заборонити скидання наднормативних об’ємів чи забруднень стічних вод у Міську каналізацію, а у випадку невиконання цієї заборони – відключити Споживача від міської системи водовідведення (п. 9.4.6), а також у порядку визначеному законодавством розірвати Договір.
3.2.3. Здійснювати обстеження ЛСВ і локальних КОС, вимагати від Споживачів надання інформації та документів щодо зазначених мереж і споруд, які перебувають на балансі, або обслуговуванні Споживачів, їх технічного стану, в тому числі документів, що підтверджують проведення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів, хімічних реагентів, що використовуються Споживачами та спричиняють забруднення у стічних водах (сертифікати, переліки, проекти), вивозу та утилізації осадів стічних вод, вжиття заходів з метою дотримання якості та режиму скидання стічних вод та надання інших відомостей та документації, що стосується скидання стічних вод на Об’єктах Споживачів (пп. 4.2.11, 4.2.12) і складати Акти за результатами цих обстежень.
3.2.4. У будь-який час доби (попередивши Споживача, чи без попередження) відбирати проби стічних вод.
3.2.5. Вимагати від Споживачів (у робочий час) забезпечити номінальну продуктивність КНС, які є складовою частиною ЛСВ, на час відбору Проб.
3.2.6. Проводити хімічний аналіз Проб стічних вод Споживачів (п. 7.2.37). Робити офіційні висновки про відповідність фактичних концентрацій ЗР стічних вод допустимим.
3.2.7. Вимагати від Споживачів розробки та узгодження з Виробником заходів щодо доведення якості стічних вод до встановлених нормативів.
3.2.8. Встановлювати в КК пристрої для контролю за показниками стічних вод.
3.2.9. Вимагати від Споживачів встановлення на Випусках витратомірів, обмежувачів витрати, ґраток для утримання сміття, регулювальної і запірної арматури та інших пристроїв.
3.2.10. Вимагати від Споживачів, об’єкти яких розташовані в житлових будинках та мають стічні води технологічного або непобутового походження, забезпечення водовідведення з об’єкта окремим каналізаційним випуском з облаштуванням КК.
3.2.11. На підставі укладеної з Споживачем Угоди про якість здійснювати приймання забруднених стічних вод з ТДК.
3.2.12. Виставляти Споживачам Рахунки.
3.2.13. Надсилати офіційне попередження про припинення дії Договору у зв’язку із закінченням терміну дії Договору.
3.3. Виробник несе відповідальність, передбачену законодавством:
3.3.1. За технічний стан системи каналізації, яка знаходиться на його балансі.
3.3.2. За відповідність якості очищених стічних вод, що скидаються у водні об’єкти, лімітам скиду ЗР до цих об’єктів.
3.4. Споживачі мають право:
3.4.1. Користуватися послугами Виробника з приймання, відведення і очищення стічних вод після виконання ними вимог щодо приєднання Споживачів до комунальної або відомчої каналізації відповідно до Правил користування і Договору.
3.4.2. Здійснювати скидання стічних вод в Міську каналізацію за чинними тарифами при умові відповідності об’єму, якості і режиму стічних вод Споживача Умовам скиду (при відсутності заборгованості Споживача за надані послуги водовідведення).
3.4.3. Перед відбором Проб оглядати обладнання, надане Виробником, на предмет відсутності ознак стороннього забруднення
3.4.4. Перевіряти Розрахунки, виконані Виробником, та оскаржувати їх.
3.4.5. Звертатися до господарського суду з оскарженням неправомірно (на їх погляд) виставлених Рахунків.
3.5. Споживачі зобов’язані:
3.5.1. Здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи Міської каналізації. Не перевищувати встановлені кількісні та якісні показники стічних вод в КК на своїх Випусках.
3.5.2. Забезпечити облік та, згідно з додатком 10.15, попереднє очищення стічних вод.
3.5.3. Мати та своєчасно оновлювати технічну документацію, яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення Споживача, а саме відомості про системи водопостачання та водовідведення Споживача, характеристику їх технічних параметрів і фактичного стану, графічний матеріал (генеральний план (топографічний план)) з нанесеними мережами водопостачання і водовідведення та місцем розташування КК, нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення Споживача, технологічні креслення насосних станцій, план та схему локальних КОС і наявність приладів обліку, відомості про категорії стічних вод Споживача (промислові, господарсько-побутові, поверхневі тощо), характеристику якості стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення та інші, визначені Правилами документи, з яких формується і затверджується керівником Споживача Документація ЛСВ.
3.5.4. Отримати Умови скиду (п. 4.2).
3.5.5. Щомісяця, (при погіршенні якості стічних вод – негайно) подавати Виробникові інформацію про об’єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до Міської каналізації.
3.5.6. На кожному Об’єкті офіційно призначити не менше двох Уповноважених. Для Споживачів, які зазначені у переліку (п. 4.2.7) і які повідомлені про це Виробником – строк для призначення Уповноваженого становить 1 місяць після повідомлення.
3.5.7. У триденний строк після призначення Уповноважених повідомити у письмовій формі Виробникові дані Уповноважених, а саме: ім’я та прізвище, посада, номер контактного телефону, а також адресу електронної пошти Споживача.
3.5.8. Забезпечити можливість проведення Виробником обстеження Споживача з питання роботи Локальних КОС, експлуатації ЛСВ, відбору технологічних проб з мереж Споживача та контролю за скиданням стічних вод у Міську каналізацію (у будь-який час доби), надавати необхідні документи, експлуатаційний персонал.
3.5.9. Забезпечити допуск уповноваженого представника Виробника на територію Споживача, до ЛСВ і доступ до КК (у Строк Допуску).
3.5.10. Не створювати перешкод у відборі Проб.
3.5.11. Забезпечити присутність Уповноваженого безпосередньо під час відбору Проб.
3.5.12. Приготувати КК до відбору Проб (відгорнути сніг, відкрити ляду, забезпечити безпечний доступ представникам Виробника тощо).
3.5.13. На вимогу Виробника у робочий час забезпечити номінальну продуктивність своїх КНС на час відбору Проб.
3.5.14. Повністю відшкодовувати збитки та ліквідовувати руйнування мереж і споруд каналізації, якщо руйнування сталось з вини Споживача (пп. 9.7, 9.8).
3.5.15. За відсутності КК спорудити їх.
3.5.16. На вимогу Виробника забезпечити водовідведення з Об’єкта окремим каналізаційним випуском з облаштуванням КК.
3.5.17. Обладнати Випуски пристроями, що дозволяють припиняти скидання стічних вод (при відсутності таких пристроїв).
3.5.18. Позначити ідентифікаційними табличками місця розташування КК (п. 7.1.1.5).
3.5.19. Не допускати накопичення ЗР в КК, видаляти окалину, мул, бактеріальну плівку тощо зі стінок. Здійснювати необхідні заходи для запобігання потрапляння в КК випадкових забруднень.
3.5.20. Виконувати планово-профілактичні ремонти КК і своїх мереж згідно з «Положенням про проведення планово-попереджувальних ремонтів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України». Очищувати ляди КК від снігу та криги.
3.5.21. Встановлювати на своїй території уловлювачі жиру (для підприємств громадського харчування та харчової промисловості).
3.5.22. Виконувати на вимогу Виробника до визначеного ним строку попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних КОС з обов’язковою утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів, якщо стічні води Споживачів не відповідають вимогам Правил та умовам укладеного з Виробником Договору.
3.5.23. На вимогу Виробника подавати довідку про розміщення каналізаційних відходів (осадів, мулів локальних КОС, жиро- та нафтовловлювачів тощо).
3.5.24. У 7-денний строк повідомляти Виробника про виникнення змін (якісних, кількісних, інженерних, організаційних, юридичних тощо) в його водовідведенні, умов, вказаних у Договорі, Умовах скиду чи в Документації ЛСВ (у т.ч. про передачу будівель та каналізаційних мереж іншим власникам/користувачам; про зміну технологічних процесів або зміну на 30% і більше обсягів водовідведення; про виконання будівельних робіт на території об’єкта, яке впливає чи може вплинути на виконання Споживачем Умов скиду; про приєднання Субспоживача тощо).
3.5.25. Не допускати самовільних підключень до своїх мереж водовідведення, вживати заходів для усунення виявлених несанкціонованих підключень.
3.6. Уповноважений має право і зобов’язаний:
3.6.1. Приймати Телефонограми.
3.6.2. Організувати доступ представників Виробника і їх супровід для обстеження ЛСВ (п. 3.5.9).
3.6.3. Організувати виконання обов’язків, покладених на Споживача, при відборі Проб (пп. 3.5.10 – 3.5.13).
3.6.4. Переконатись у правильності ідентифікації КК.
3.6.5. Ознайомитись з правом Споживача щодо проведення Арбітражного аналізу та з порядком використання його результатів.
3.6.6. Після закінчення відбору підписати Акт про відбір.
3.6.7. Прийняти запломбований посуд з Пробою для Арбітражного аналізу.
3.6.8. Повідомити керівництво Споживача про відбір Проб для прийняття рішення щодо проведення Арбітражного аналізу та для подальшого використання його результату.
3.7. Споживачі несуть відповідальність:
3.7.1. За технічний стан системи каналізації, яка знаходиться на їх балансі або обслуговуванні.
3.7.2. За своєчасну сплату за скид стічних вод визначену відповідно до розділу 8 Правил.
3.7.3. За відповідність кількісних і якісних показників стічних вод, що скидаються у Міську каналізацію, вимогам Правил.
3.7.4. За створення перешкод при відборі проб (непризначення Уповноваженого, ненадання представника для відбору проб, зволікання з допуском представника Виробника на територію Споживача понад Строк Допуску, незабезпечення доступу до КК та локальних КОС, невиконання вимоги Виробника забезпечити номінальну продуктивність КНС Споживача на час відбору Проб, або створення інших перешкод у відборі Проб).
3.8. Скидання у Міську каналізацію стічних вод з асенізаційного транспорту без Договору чи їх скидання в неустановлених Договором місцях заборонено. Таке скидання є Залповим скидом і плата за нього обчислюється відповідно до Правил з Кк = 20 на об’єм автоцистерни.
3.9. Виявлені порушення умов Договору, вимог Державних правил, ПТЕ, Правил користування, цих Правил, фіксуються актом Виробника, де встановлюються терміни усунення порушень. При цьому:
3.9.1. Акт Виробника є обов’язковим до виконання у встановлені в ньому терміни.
3.9.2. Акт складається у двох примірниках, підписується уповноваженим представником Виробника і уповноваженим представником Споживача. При відмові Споживача від підпису, представники Виробника роблять в акті відповідний запис. В цьому разі акт затверджується Виробником, надсилається Споживачеві і є чинним.

4. Порядок оформлення приймання стічних вод
у Міську каналізацію


4.1. Укладання договорів про приймання стічних вод у каналізацію

4.1.1. Приймання стічних вод Споживачів до системи централізованого водовідведення здійснюється виключно за договорами.
4.1.2. Для укладення договору на скид стічних вод до системи централізованого водовідведення Споживач зобов’язаний приєднатися до системи централізованого водовідведення відповідно до вимог Правил користування.
4.1.3. Договір на приймання стічних вод Споживачів, як правило, укладається одночасно з договором на подачу води з комунального водопроводу.
4.1.4. Договір розробляє Виробник. У договорі вказується:
4.1.4.1. Виробник надає послуги у прийманні стічних вод. Споживач користується послугами: здійснює скид стічних вод у каналізацію і сплачує вартість наданих послуг.
4.1.4.2. Виробник зобов’язується забезпечити приймання стічних вод (об’єми, у т.ч. дощових і талих вод, вказуються в Договорі), у яких не перевищено ДК (згідно з додатком 10.1 Правил приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення Львова). Споживач зобов’язується у встановленому Правилами порядку отримати Умови скиду, зареєструвавши Документацію ЛСВ, експлуатувати каналізаційні мережі, пристрої та прилади на них, які перебувають у нього на балансі, ідентифікувати контрольні колодязі; не перевищувати об’єми водовідведення та ДК в КК Споживача; на кожному об’єкті призначити представника Споживача, який уповноважений представляти Споживача під час відбору Проб; забезпечувати можливість безперешкодного доступу уповноважених працівників Виробника до мереж та обладнання Споживача для виконання службових обов’язків, дотримуватись термінів усунення виявлених порушень відповідно до складених Актів. Акт Виробника є обов’язковим до виконання.
4.1.4.3. Оплата за послуги водовідведення проводиться Споживачем відповідно до діючих тарифів лише в межах встановлених Договором об’ємів (крім п. 8.3.4) і якісних показників стічних вод.
4.1.4.4. Скидання Споживачем стічних вод з перевищенням ДК в його КК додатково оплачується з відповідним коефіцієнтом кратності. Визначення допустимих показників якості і виконання Розрахунку проводиться Виробником за середньодобовим об’ємом скиду відповідно до Правил.
4.1.4.5. Виробник має право при невиконанні Споживачем умов Договору, після завчасного попередження, припинити приймання його стічних вод та у встановленому законодавством порядку розірвати Договір і від’єднати Споживача від Міської каналізації. Наступне приєднання Споживача проводиться у порядку, встановленому Правилами користування, після виконання Технічних умов на підключення об’єктів до Міської каналізації і за його рахунок.
4.1.4.6. Об’єм скинутих стічних вод понад встановлений Договором об’єм оплачується в п’ятикратному розмірі.
4.1.4.7. При відмові Споживача надати Уповноваженого для відбору проб, відсутності у представника Споживача документів, що підтверджують його повноваження і/або засвідчують особу, Виробник виставляє Споживачу рахунок за скид стічних вод з коефіцієнтом кратності 2 (Кк = 2) за розрахунковий місяць. При створенні Споживачем перешкод уповноваженим представникам Виробника при проведенні обстеження і відборі Проб (зволіканні з допуском представника Виробника на територію Споживача; затримці з оформленням перепустки представникові Виробника на територію Споживача більш ніж 30 хв.; незабезпеченні допуску до КК та/або Локальних КОС, або створенні інших перешкод: при відсутності чи закінченні терміну дії Договору чи Документації ЛСВ, а також при встановленні факту використання Споживачем каналізаційних випусків, які не зафіксовані в Умовах скиду), Виробник виставляє Споживачу рахунок за скид стічних вод з коефіцієнтом кратності 5 (Кк = 5) за розрахунковий місяць. Факт вчинення зазначених порушень фіксується Актом.
4.1.4.8. Строк дії Договору – 1 рік. Договір вважається переукладеним на наступний рік на тих самих умовах, якщо не пізніше, ніж за один місяць до закінчення строку його дії жодна із сторін не заявить про припинення його дії. Кожна зі Сторін може заявити про припинення дії Договору у зв’язку із закінченням терміну його дії.
4.1.5. Підставами для відмови у продовженні Договору є:
4.1.5.1. Забруднення стічних вод речовинами, скид яких у систему централізованого водовідведення не допускається відповідно до вимог Правил (пп. 5.5 – 5.8, додаток 10.16).
4.1.5.2. Невідповідність інформації, зареєстрованій у Документації ЛСВ, фактичній.
4.1.5.3. Значне перевищення ДК у стічних водах (п. 9.2.2), яке призведе чи може призвести до порушення технологічних процесів очищення стічних вод.
4.1.5.4. Перевантаження (вичерпання пропускної спроможності) системи централізованого водовідведення або очисних споруд.
4.1.6. Скидання стічних вод Споживачів в систему Міської каналізації при відсутності у них чинного Договору не дозволяється.
4.1.7. У випадку, якщо Споживач не може забезпечити виконання Правил за деякими показниками якості:
4.1.7.1. Споживач:
4.1.7.1.1. Формує та затверджує Документацію ЛСВ, де обґрунтовує причини неможливості дотримання ДК та обчислює показники, які перевищують ДК. До Документації ЛСВ додається трирічний календарний план заходів, затверджений керівником Споживача, щодо зменшення скиду ЗР до ДК.
4.1.7.1.2. Подає на адресу Виробника лист (додаток 10.10) про приймання стічних вод згідно з зареєстрованою Документацією ЛСВ.
4.1.7.2. Виробник в 10-денний строк розглядає звернення і – у випадку прийняття рішення про можливість приймання стічних вод, забруднених понад ДК і реєстрації Документації ЛСВ – виконує Розрахунок питомої вартості приймання забруднених стічних вод (додаток 10.8) та подає його на підпис Споживачеві. В іншому випадку скеровує Споживачеві повідомлення про неможливість приймання стічних вод, забруднених понад ДК та реєстрації Документації ЛСВ.
4.1.7.3. Якщо Розрахунок питомої вартості приймання Споживачем підписано – Виробник реєструє Документацію ЛСВ і у 7-денний строк після реєстрації розробляє Угоду про якість, де вказуються:
4.1.7.3.1. Тимчасові ДК (ТДК).
4.1.7.3.2. Коефіцієнт кратності тарифу згідно з підписаним Розрахунком.
4.1.7.3.3. Розраховану питому вартість приймання стічних вод Споживача (ПВ, додаток 10.8). При зміні тарифів – плата за послуги здійснюється з вказаним в Угоді коефіцієнтом кратності, застосованим до нових тарифів, без зміни інших умов Угоди.
4.1.7.3.4. Обов’язок Виробника – довести ТДК (додаток 10.6), видати Умови скиду, як додаток до Угоди про якість і прийняти стічні води з урахуванням показників якості, передбачених цією угодою.
4.1.7.3.5. Обов’язок Споживача – не перевищувати ТДК і сплачувати за послуги водовідведення з урахуванням коефіцієнту кратності тарифу.
4.1.7.4. При виявленні перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над вказаною в Угоді про якість – додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється Споживачем з коефіцієнтом кратності (що визначається Виробником за ТДК) і чинним тарифом відповідно до Правил. При цьому об’єм стічних вод визначається згідно з п. 8.3.3.1.
4.1.7.5. Термін дії Угоди про якість визначається цією угодою, та не може перевищувати трьох років. Під час дії Угоди щомісячна інформація Споживачем може не надаватись.
4.1.8. Приймання в каналізацію стічних вод, які скидаються асенізаційним транспортом:
4.1.8.1. Здійснюється лише у місцях, визначених Виробником.
4.1.8.2. Сплата за приймання зазначених стічних вод проводиться згідно з Угодою про якість. При цьому коефіцієнт допустимих концентрацій встановлюється відповідно до середніх фактичних якісних показників.

4.2. Умови скиду

4.2.1. Відповідно до укладених Договорів Споживачі зобов’язані отримати Умови скиду (додаток 10.4).
4.2.2. Умови скиду містять вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які Споживач скидає до Міської каналізації.
4.2.3. Споживачам, Умови скиду надаються Виробником у відповідності до Договорів і Угод про якість, на підставі зареєстрованої Документації ЛСВ. Втрата чинності будь-якого з цих договорів або Документації ЛСВ – тягне за собою припинення дії відповідних Умов скиду. Продовження терміну дії Документації ЛСВ – необхідна і достатня умова для продовження терміну дії чинних Умов скиду.
4.2.4. Для отримання Умов скиду Споживач формує Документацію ЛСВ. Документація ЛСВ затверджується керівником Споживача.
4.2.5. Документація ЛСВ формується для перевірки можливості дотримання вимог Правил, зокрема щодо дотримання ДК, визначення та узгодження місцезнаходження КК для відбору Проб, функціонування локальних КОС, розробки заходів з поліпшення якості стічних вод тощо. Документація ЛСВ реєструються Виробником. Незареєстрована Виробником Документація ЛСВ недійсна.
4.2.6. Умови скиду на підставі зареєстрованої Документації ЛСВ отримують:
4.2.6.1. Споживачі-підприємства важкої, легкої, переробної, харчової, промисловості та сільськогосподарські підприємства.
4.2.6.2. Споживачі у складі котрих є об’єкти (підрозділи) на яких за видом діяльності можливий скид органічних забруднень, жирів, нафтопродуктів (хлібопекарське, кулінарне, бродильне, олійно-жирове, м’ясопереробне виробництво; виробництво харчових напівфабрикатів та заморожених продуктів; виробництво плодоовочевої консервної продукції та інших харчових продуктів; підприємства харчування (заклади ресторанного господарства); автотранспортні та автосервісні підприємства, нафтобази та автозаправні комплекси, автомийки; підприємства, на яких здійснюється обробка (завантаження-розвантаження) автотранспортних вантажів тощо).
4.2.6.3. Споживачі, які у своєму складі мають хімічні лабораторії, гальванічні дільниці, котельні (за наявності обладнання для хімічної підготовки води).
4.2.6.4. Споживачі-підприємства, які здійснюють збирання, зберігання та/або переробку відходів та вторинної сировини з використанням води та/або з утворенням стічних вод у технологічних процесах.
4.2.6.5. Споживачі-підприємства, які надають послуги з прання, хімічного чищення та фарбування.
4.2.6.6. Споживачі, які скидають стічні води з інгредієнтами, не передбаченими у додатку 10.1.
4.2.6.7. Споживачі, водопостачання яких здійснюється у тім числі з природних джерел (поверхневих, підземних), або тільки з них.
4.2.7. Перелік Споживачів (№ Договору), які для отримання Умов скиду зобов’язані подати Документацію ЛСВ, формується Виробником та публікується на офіційному сайті ЛМКП «Львівводоканал» ('http://lvivvodokanal.com.ua/).
4.2.8. Документацію ЛСВ не формують і не подають:
4.2.8.1. Балансоутримувачі житлового фонду для житлових об’єктів (житлові будинки, гуртожитки) у яких немає орендарів чи інших суб’єктів, які відповідають критеріям п. 4.2.6.
4.2.8.2. Учбові заклади, заклади охорони здоров’я, готелі, офісні центри, торгівельні та інші підприємства, у складі яких немає об’єктів, що відповідають критеріям п. 4.2.6 та скидають стічні води з показниками якості побутового походження (додаток 10.17).
4.2.8.3. Перевізники рідких побутових відходів при скиданні стічних вод з асенізаційного транспорту відповідно до укладеної Угоди про якість.
4.2.9. Про обов’язок щодо подання Документації ЛСВ для отримання Умов скиду і призначення Уповноваженого, а також підстави для виникнення обов’язку Виробник повідомляє Споживача листом, або Актом. Повідомлені Споживачі зобов’язані отримати Умови скиду.
4.2.10. Відповідальність за повноту та об’єктивність Документації ЛСВ несе Споживач.
4.2.11. У Документації ЛСВ вказуються:
4.2.11.1. Відомості про джерела водопостачання та систему водовідведення Споживача, характеристику їх технічних параметрів і фактичного стану.
4.2.11.2. Джерела ЗР не зазначених у додатку 10.1, утворення яких передбачене технологічним процесом, виробничою, господарсько-побутовою діяльністю та природними чинниками.
4.2.11.3. Походження ЗР, що не зазначені у додатку 10.2, вказується окремо.
4.2.11.4. Заходи щодо зменшення скидання ЗР, які подаються в конкретній формі з зазначенням календарних термінів виконання окремих пунктів. Заходи спрямовуються на те, щоб Міська каналізація лише транспортувала вже очищені до необхідного рівня стічні води Споживачів до водойм.
4.2.12. Документація ЛСВ повинна містити таку інформацію:
4.2.12.1. Належність до суб’єкта підприємництва (суб’єкт великого-, середнього-, малого- чи мікропідприємництва), місце розташування Об’єктів, профіль діяльності, перелік споруд і будівель, джерела водопостачання.
4.2.12.2. Режим скиду стічних вод з Об’єктів.
4.2.12.3. Опис мережі водовідведення.
4.2.12.4. Виконавче знімання об’єктів, з нанесеними каналізаційними мережами і КК на кожному з Випусків, у т.ч. на випусках у поверхневі водойми (п. 7.1.4). При цьому КК на виконавчому зніманні повинні бути позначені згідно з встановленими на місцевості ідентифікаційними табличками (п. 7.1.1.5).
4.2.12.5. Коротка характеристика водовитратних технологічних процесів.
4.2.12.6. Дані про джерела утворення забруднених стічних вод.
4.2.12.7. Дані про якісний склад, накопичення та скидання стічних вод з площ водозбору (будівель, площ вдосконалених покрить, газонів, невикористаної території, а також з інших поверхонь, які не мають вдосконаленого покриття).
4.2.12.8. План та схему локальних КОС з їх проектними і фактичними характеристиками.
4.2.12.9. Технологічні креслення каналізаційних насосних станцій та їх характеристики.
4.2.12.10. Дані про те, куди надходять стічні води з кожного Випуску (КОС, водний об’єкт тощо).
4.2.12.11. Дані про утилізацію осадів Локальних КОС.
4.2.12.12. Дані про витрати стічних вод Споживача, або їх розрахунок.
4.2.12.13. Дані про якісні та кількісні показники вмісту ЗР у стічних водах, або їх розрахунок.
4.2.12.14. Регулярні заходи, що здійснюються Споживачем з метою дотримання нормативних показників стічних вод.
4.2.13. Сформована Документація ЛСВ (у 2 примірниках) затверджується Споживачем та подається з супровідним листом до Виробника (додаток 10.11). Виробник у 10-денний строк розглядає затверджену Споживачем Документацію ЛСВ і у випадку виявлення невідповідності вимогам Правил – повертає Споживачеві з письмовим зазначенням причин цього повернення. В іншому випадку Документація ЛСВ реєструється (на підставі чого Споживачеві у 10-денний строк доводяться Умови скиду).
4.2.14. Для Споживачів – строк для формування Документації ЛСВ становить 2 місяці після направлення листа (чи вручення акту) про обов’язок щодо формування Документації ЛСВ і отримання Умов скиду. В разі неотримання Споживачами у встановлені терміни Умов скиду (або якщо подана Документація ЛСВ не відповідає вимогам Правил), при виявленні перевищення ДК – період, за який стягується плата за скид Споживачем стічних вод з перевищенням допустимих концентрацій, установленим разовим аналізом, становить 90 днів (пп. 8.3.3, 8.3.3.2).
4.2.15. Документацію ЛСВ, після перевірки даних, реєструє (або продовжує дію) підрозділ Виробника, уповноважений здійснювати контроль за скидом стічних вод підприємствами (тз. «Інспекція промислового водовідведення» згідно з ПТЕ). Незареєстрована Документація ЛСВ – недійсна.
4.2.16. Термін дії Документації ЛСВ – 1 календарний рік (до 31 грудня включно). Дію Документації ЛСВ на наступний рік може бути продовжено, якщо з часу його реєстрації не відбулось змін у водопровідно-каналізаційному господарстві Споживача, і його дані є повні та об’єктивні. Для цього Споживач, не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії Документації ЛСВ, подає на адресу Виробника лист про продовження дії Документації ЛСВ (додаток 10.11).
4.2.17. При закінченні терміну дії Документації ЛСВ Умови скиду, видані на його підставі, втрачають чинність.
4.2.18. Якщо виявлено невідповідність даних, наведених у Документації ЛСВ, фактичним – реєстрація Документації ЛСВ анулюється, Умови скиду, надані на її підставі, втрачають чинність.
4.2.19. Споживачам, повідомленим про занесення у Перелік (п. 4.2.7) Умови скиду надаються лише на підставі зареєстрованої Документації ЛСВ – на час її дії.

4.3. Допустимі концентрації ЗР у стічних водах Споживачів

4.3.1. ДК встановлюються Виробником:
4.3.1.1. Для показників якості стічних вод (у кількості 15) у значеннях згідно з додатком 10.1.
4.3.1.1.1. Споживачам, занесеним у Перелік (п. 4.2.7) – в Умовах скиду на час їх дії (додаток 10.5).
4.3.1.1.2. Споживачам, не занесеним у Перелік (п. 4.2.7) – при виконанні Розрахунку.
4.3.1.2. Для інших (не внесених у додаток 10.1) показників якості стічних вод у значеннях згідно з додатком 10.2 – на підставі Документації ЛСВ в Умовах скиду. У разі внесення до Умов скиду кількох НЗР (додаток 10.2), ДК кожної з цих речовин зменшується у стільки разів, скільки таких речовин внесено. У цьому випадку всі показники якості, відповідно до загальних вимог (додаток 10.1), входять до ДК в обов’язковому порядку.
4.3.1.3. У значеннях відповідно до укладеної Угоди про якість (ТДК).
4.3.2. У встановлених ДК виробничих стічних вод враховано у тч. ЗР, які утворюються в результаті господарсько-побутової діяльності Споживача.
4.3.3. ДК набирають чинність:
4.3.3.1. Одночасно з набранням чинності Договору.
4.3.3.2. Після реєстрації Документації ЛСВ (у тч. з ДК для інших, не внесених у додаток 10.1, показників якості стічних вод згідно з додатком 10.2).
4.3.3.3. Від дня закінчення терміну дії Угоди про якість.
4.3.4. Для кожної форми ДК в обов’язковому порядку обчислюється коефіцієнт ДК (Кдк) згідно з додатком 10.7. ДК з Кдк>1 можуть бути доведені лише після укладення Угоди про якість.
4.3.5. Підставою зміни ДК може бути:
4.3.5.1. Звернення Споживача (із затвердженою Документацією ЛСВ) про:
- використання нових видів сировини, матеріалів;
- випуск нових видів продукції (робіт, послуг);
- зміна технологічних процесів, устаткування тощо;
- укладення договорів на передачу ЗР іншим власникам.

4.3.5.2. Звернення Споживача про укладення Угоди про якість чи закінчення терміну її дії.
4.3.5.3. Рішення суду.


5. Вимоги до складу та властивостей стічних вод,
які скидаються у Міську каналізацію

5.1. В Міську каналізацію дозволяється скидати тільки такі стічні води, які не призведуть до порушення роботи каналізаційної мережі та споруд, є безпечними для обслуговуючого персоналу і можуть бути очищені на КОС разом з господарсько-побутовими стічними водами згідно з умовами скидання зворотних вод в р. Полтва. Скидання стічних вод з перевищенням ДК заборонено.
5.2. Стічні води Споживача можуть бути прийняті в Міську каналізацію, якщо їх якісні показники і режим скидання відповідають ДК і Умовам скиду.
5.3. Стічні води Споживача з відстійників і вигрібних ям, які не скидаються до Міської каналізації (у т.ч. фільтрати), класифікуються як відходи, власником яких є Споживач. Для забезпечення можливості приймання стічних вод Споживача з відстійників і вигрібних ям – їх якісні показники мають відповідати вимогам Правил.
5.4. Скидання до Міської каналізації вод від стаціонарних установок для танення снігу (після їх пропускання через пісковловлювач), а також сплавляння снігу через снігові шахти допускається лише за погодженням з Виробником.
5.5. Не дозволяється скидати у Міську каналізацію стічні води Споживачів, якщо вони не відповідають вимогам Правил.
5.6. Стічні води, що приймаються до системи централізованого водовідведення, не повинні:
5.6.1. Містити речовин, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, металева та пластмасова стружка, мазут, хлібні дріжджі тощо);
5.6.2. Містити тільки неорганічні речовини або речовини, які не піддаються біологічній деструкції;
5.6.3. Містити речовини, для яких не встановлено ГДК для води водойм або токсичні речовини, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовини, для визначення яких не розроблено методів аналітичного контролю;
5.6.4. Містити біологічно жорсткі СПАР, рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80%;
5.6.5. Мати температуру вищу за 40 °С;
5.6.6. Мати pH нижче 6,5 або вище 9,0;
5.6.7. Мати хімічне споживання кисню вище БСК5 більше ніж у 2,5 рази;
5.6.8. Створювати умови для заподіяння шкоди здоров’ю персоналу, що обслуговує системи централізованого водовідведення;
5.6.9. Утворювати осади, які не підлягають утилізації із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища;
5.6.10. Містити ЗР з перевищенням допустимих концентрацій, установлених Правилами.
5.7. Забороняється скидати у Міську каналізацію без попереднього знешкодження та знезараження на локальних КОС з обов’язковою утилізацією або захороненням утво-рених осадів стічні води, що містять ЗР, визначені у додатку 10.16. Забороняється скидання господарсько-побутових або виробничо-забруднених стічних вод у дощову каналізацію. Якщо Споживачем допущено порушення, передбачені п.9.4.5, у Розрахунку загальний коефіцієнт перевищення КП збільшується.
5.8. Не підлягають скиданню у Міську каналізацію:
5.8.1. Дренажні води, нормативно-чисті виробничі води, поверхневий стік з територій Споживачів (атмосферні, поливо-мийні води тощо), якщо це не відповідає Умовам скиду.
5.8.2. Осади з Локальних КОС.
5.9. Скидання стічних вод Споживачів у Міську каналізацію повинно здійснюватися їх Випусками з обов’язковим влаштуванням КК.
5.10. У випадку, коли кількість та склад стічних вод значно змінюється протягом доби, Споживачем встановлюються ємності-усереднювачі, які мають достатній об’єм для забезпечення:
5.10.1. Усереднення витрат – рівномірного протягом доби скидання стічних вод без перевищення швидкостей руху (миттєвих значень) стічних вод над допустимими для даного типу трубопроводів.
5.10.2. Усереднення концентрацій ЗР до межі, встановлених ДК.
5.10.3. Недопущення Залпових скидів.
5.11. Об’єднання випусків стічних вод від кількох Споживачів можливе лише після КК кожного Споживача.
5.12. Відповідальність за кількісні та якісні показники стічних вод Споживачів-орендарів нежитлових площ, приміщень та виробничих споруд і комплексів несе Споживач-орендодавець.
5.13. Стічні води субспоживача є складовою стічних вод Споживача.
5.14. Споживач, котрий допускає (у т.ч. через недогляд) у свою каналізаційну мережу стічні води іншого Споживача, несе перед Виробником відповідальність за якісні показники усієї суміші стічних вод на своїх Випусках.
5.15. Вміст ЗР стічних вод у випусках Споживачів до колекторів міської дощової каналізації (у випадку скиду з неї стічних вод у водні об’єкти) не повинен перевищувати ГДК для водойм господарсько-питного призначення згідно з додатком 10.2. За наявності таких перевищень Споживач зобов’язаний встановити Локальні КОС на випусках дощових стічних вод, або припинити скидання стічних вод у міську дощову каналізацію. При цьому Виробник має право від’єднати випуски Споживача від міської дощової каналізації.

6. Визначення допустимих показників якості
стічних вод Споживачів

6.1. Граничні нормативні показники якості стічних вод, що скидаються Споживачем у Міську каналізацію (загальні вимоги, додаток 10.1) встановлено згідно з Правилами, з урахуванням вмісту солей у воді водопроводу і таких факторів:
6.1.1. Допустима концентрація ЗР в Міській каналізації (на Випуску Споживача).
6.1.2. Допустима концентрація ЗР на вході в міські КОС.
6.1.3. Величини лімітів на скид ЗР, які встановлені Виробнику в Дозволі на спеціальне водокористування.
6.1.4. Допустимий вміст солей важких металів в осадах стічних вод.
6.2. ДК встановлюються в Умовах скиду, згідно з додатком 10.1 (або згідно з Угодою про якість). Дотримання встановлених ДК визначається в КК на Випусках Споживача.
6.3. ДК в Міській каналізації визначається згідно з додатком 10.2 (ДК).

7. Механізм контролю за скиданням стічних вод
у Міську каналізацію


7.1. Місця відбору Проб

7.1.1. Відбір Проб здійснюється з КК:
7.1.1.1. Кожен об’єкт водоспоживання приєднується до Міської каналізації окремими Випусками з обов’язковим спорудженням на кожному Випуску КК. Відповідальність за обслуговування і санітарно-технічний стан КК покладається на Споживача.
7.1.1.2. КК, як правило, повинні перебувати за межами території Споживача. Конкретне місцезнаходження КК узгоджується з Виробником.
7.1.1.3. У випадку незабезпечення Споживачем цілодобового доступу до КК, або створенні перешкод при відборі проб, КК на вимогу Виробника мають бути винесені Споживачем за межі його Об’єктів, а також обладнані стаціонарними пристроями контролю за витратою.
7.1.1.4. КК завжди мають бути доступними для огляду і відбору Проб, вільними від завалів.
7.1.1.5. Споживачі обладнують свої КК ідентифікаційними табличками, на яких вказується:
- найменування
Споживача;
- позначення КК (КК1, КК2 і т. д.);
- місце розміщення колодязя і відстань до нього в метрах (якщо табличка не знаходиться безпосередньо біля КК).

7.1.2. У випадку відсутності ідентифікаційної таблички, КК для відбору Проби визначається уповноваженим працівником Споживача і/або інженерним персоналом Виробника. За цієї умови – коефіцієнт перевищення збільшується (п. 9.4.5).
7.1.3. Випуски Споживачів на вимогу Виробника повинні бути обладнані запірними пристроями.
7.1.4. Місцезнаходження КК вказується в Документації ЛСВ. Для Споживачів, які Документацію ЛСВ не формують, фактичне розташування КК – фіксується Актом.
7.1.5. КК споруджуються та обладнуються Споживачами.

7.2. Порядок відбору Проб

7.2.1. Відібрана Проба повинна з достатньою повнотою характеризувати показники складу стічних вод у момент відбору, для чого Проба розливається у дві посудини: Контрольна проба - для проведення Головного аналізу і Арбітражна проба - для проведення Арбітражного аналізу. Зберігання, транспортування і проведення хімічного аналізу Проб здійснюється Виробником (Головний аналіз – в обов’язковому порядку та Допоміжний аналіз – згідно з п. 7.2.36) і Споживачем (Арбітражний аналіз – згідно з п. 7.2.24) незалежно і одночасно.
7.2.2. Концентрації ЗР у відібраних пробах стічних вод Споживачів при дотриманні нормативних умов зберігання (температура зберігання 3 – 4 °С; відсутність освітлення проби, тощо) залишаються незмінними в часі або зменшуються (pH прямує до 7, температура – до температури зберігання, концентрація важких металів зменшується, метали зі змінною валентністю відновлюються, вміст розчинених нафтопродуктів і жирів зменшується тощо) залежно від фізико-хімічної природи ЗР. Для можливості використання результатів Головного і Арбітражного аналізу строк зберігання Проб як Виробником так і Виконавцем не повинен перевищувати 24 год.
7.2.3. З метою контролю якості стічних вод Споживачів здійснюється відбір вибіркових разових проб. Вибіркові разові проби повністю характеризують властивості, склад та фактичні концентрації ЗР у стічних водах Споживача та придатні для оцінки їх відповідності вимогам Правил та Договору. Виявленні у цих пробах перевищення допустимих якісних показників є необхідною і достатньою підставою для виконання Розрахунку та виставлення Споживачеві Рахунку.
7.2.4. Споживач зобов’язаний забезпечити допуск представників Виробника на територію Споживача, надати Уповноваженого та забезпечити безпечний доступ до КК (у Строк Допуску).
7.2.5. Уповноважені представники для відбору Проб повинні мати при собі документ, що підтверджує їх повноваження і посвідчення особи. В іншому випадку Виконавець складає Акт про ненадання представника Споживача для відбору Проб.
7.2.6. Невиконання Споживачем своїх обов’язків на Об’єкті (пп. 3.5.9 – 3.5.13) або виявлення грубих порушень Правил на Об’єкті Споживача (пп. 9.4.1 - 9.4.4) фіксується відповідним Актом. При цьому складення Акту не впливає на проведення (чи непроведення) подальшого відбору Проб.
7.2.7. Пробу для аналізу отримують відбором потрібного об’єму стічних вод (п. 7.2.43) у заданій контрольній точці (п. 7.1.1).
7.2.8. На момент відбору Проби фіксуються умови скидання та властивості стічних вод (температура, наявність ідентифікаційних табличок тощо).
7.2.9. В Акт про відбір можуть бути внесені записи про відбір як однієї, так і більшої кількості Проб, які відібрано: як в один, так і в різний час (в межах поточної доби); як з одного, так і з декількох КК; на Випусках одного Об’єкта Споживача.
7.2.10. Злиття Проб з метою одержання об’єднаної проби не допускається.
7.2.11. Час відбору і кількість Проб визначаються Виробником і фіксуються у Акті про відбір.
7.2.12. Не підписаний Споживачем Акт про відбір затверджується Виробником.
7.2.13. Якщо при Контрольному відборі було здійснено відбір однієї Проби, концентрації ЗР (СФі) приймаються згідно з результатом хімічного аналізу цієї Проби.
7.2.14. Якщо при Контрольному відборі було здійснено відбір більше, ніж однієї Проби Споживача (Об’єкта), результати аналізу усіх Проб, відібраних в межах цього періоду, об’єднуються (п. 8.1.3.4).
7.2.15. За призначенням Проба поділяється на:
- Контрольна проба для Головного аналізу;
- Арбітражна проба для Арбітражного аналізу;
- Арбітражна допоміжна проба для Допоміжного аналізу.

7.2.16. Хімічний аналіз Проби проводиться за такими показниками: Азот амонійний; БСК5; Водневий показник (pH); Жири; Завислі речовини; Залізо (заг); Нафтопродукти; Нітрити; СПАР; Сухий залишок; Температура; Фосфати; Хлориди; ХСК. Аналіз щодо інших показників проводиться при потребі згідно з рішенням Виробника.
7.2.17. Головний аналіз – це аналіз Контрольної проби (частини Проби), за результатами якого визначаються концентрації ЗР (СФ), робиться висновок про якісні показники стічних вод, відсутність чи наявність у стічних водах перевищень ДК, встановлених для даного Споживача (Об’єкта).
7.2.18. За дотримання встановленого порядку проведення Головного аналізу відповідає Виробник.
7.2.19. Після відбору Проба для Головного аналізу передається Виробником в хімічну лабораторію. Головний аналіз, переважно, проводить хімічна лабораторія Виробника.
7.2.20. Головний аналіз в обов’язковому порядку проводиться щодо показників зазначених у п. 7.2.16.
7.2.21. Результати Головного аналізу, який проводить Виробник, доводяться до Споживача при виявленні перевищення норм якісних показників стічних вод згідно з п. 7.4.5.
7.2.22. Арбітражний аналіз Проби – це аналіз Арбітражної проби (частини Проби), який може бути використаний Виробником при виконанні Розрахунку. Арбітражний аналіз проводиться Споживачем. За дотримання встановленого порядку проведення Арбітражного аналізу Проб відповідає Споживач.
7.2.23. Проба для Арбітражного аналізу:
7.2.23.1. Маркується та пломбується Виробником і передається Споживачеві з відповідним записом в Акті про відбір.
7.2.23.2. Передається Споживачем в хімічну лабораторію (п. 7.2.25) відразу після відбору.
7.2.23.3. Не передається Споживачеві лише у таких випадках: невиконання Споживачем обов’язку надати Уповноваженого; відмови Уповноваженого від підписання Акту про відбір; незгоди Уповноваженого з порядком застосування результатів Допоміжного аналізу Проби. Про передання Проб для Арбітражного аналізу (чи їх непередання) робиться запис в Акті про відбір. Факт невиконання Споживачем обов’язку надати представника для відбору проби фіксується Актом.
7.2.23.4. Зберігання проб Споживачем припустиме, як виняток, лише у разі неможливості проведення аналізу відразу після відбору. У цьому випадку проби зберігаються в холодильній шафі (при температурі 3 – 4 оС) не більше 24-х годин від часу відбору.
7.2.24. Споживач має право Арбітражний аналіз не проводити, наперед погоджуючись з результатами Головного Аналізу.
7.2.25. Арбітражний аналіз Проб, як правило, може здійснюватись Споживачем у хімічній лабораторії КП «Адміністративно-технічне управління». Проведення Арбітражного аналізу можливе у будь-якій іншій атестованій лабораторії, що знаходиться в адміністративних межах Львова. Арбітражний аналіз здійснюється у такому порядку:
7.2.25.1. Зняття пломб з Проб для проведення Арбітражного аналізу відбувається у присутності представників Споживача, лабораторії і Виробника. Про час і місце зняття пломб Споживач зобов’язаний завчасно повідомити Виробника чи його уповноважений підрозділ.
7.2.25.2. Частина Проби (0.75л) відливається від її об’єму в посуд лабораторії для проведення Арбітражного аналізу.
7.2.25.3. Решта об’єму опечатується Споживачем і передається на збереження Виробнику (це Арбітражна допоміжна проба) для можливості проведення, Допоміжного аналізу. Зазначений об’єм Проби може зберігатись при температурі 3 – 4 оС не більше 24 год.
7.2.25.4. Результати Арбітражного аналізу оформляються офіційним документом лабораторії.
7.2.25.5. Відкриття Проби, її передача для Арбітражного аналізу, опечатування Проби з метою забезпечення можливості проведення Допоміжного аналізу оформляються актом (додаток 10.13).
7.2.26. Арбітражний аналіз в обов’язковому порядку проводиться щодо усіх показників, зазначених у п. 7.2.16. Потребу в проведенні аналізу щодо інших показників (додатки 10.2, 10.13) встановлює Виробник.
7.2.27. При відсутності результатів Арбітражного аналізу – всі розрахунки виконуються відповідно до результату Головного аналізу.
7.2.28. Лабораторія зобов’язана повідомити Виробника телефонограмою про факт документального оформлення результатів Арбітражного аналізу в день його оформлення.
7.2.29. Результати Арбітражного аналізу подаються Споживачем на розгляд Виробника не пізніше 72 год. після оформлення аналізу. Якщо вказаний термін минув, результати Арбітражного аналізу не розглядаються, розрахунки виконуються згідно з п. 7.2.27.
7.2.30. Для прийняття висновків при виконанні Розрахунку у випадку розбіжностей результатів Головного та Арбітражного аналізів:
7.2.30.1. До 15 % – приймається значення концентрації Головного аналізу.
7.2.30.2. Понад 15 % – може бути застосовано результати Допоміжного аналізу Проби. Якщо Виробник вирішив провести Допоміжний аналіз, то протягом 24 год. з моменту зняття пломб з Проб для проведення Арбітражного аналізу Споживачеві направляється телефонограма про виклик його представника, у якій вказується час і місце розпломбування Проби.
7.2.31. Допоміжний аналіз це аналіз Арбітражної допоміжної проби (частини Проби), який може здійснити Виробник у будь-якій атестованій хімічній лабораторії, яка не проводила ані Головного, ані Арбітражного аналізу цієї Проби, у такому порядку:
7.2.31.1. Відкриття Проби та її передача для Допоміжного аналізу оформляються актом (додаток 10.14).
7.2.31.2. Зняття пломб з Проб для проведення Допоміжного аналізу відбувається у присутності представників Споживача, лабораторії і Виробника. Якщо представник Споживача не прибув – робиться відповідний запис в акті.
7.2.32. Допоміжний аналіз Проби проводиться щодо усіх показників, зазначених у п. 7.2.16. Потребу в проведенні аналізу щодо інших показників (додаток 10.2) встановлює Виробник.
7.2.33. Результати Допоміжного аналізу оформляються офіційним документом лабораторії.
7.2.34. Для прийняття висновків щодо відповідності якості стічних вод у випадку розбіжностей результатів Головного, Арбітражного та Допоміжного аналізу Проби для Розрахунку приймається значення (концентрація або в Головному, або в Арбітражному аналізі), яке знаходиться ближче до концентрації даної ЗР речовини в Допоміжному аналізі. При умові, що значення концентрації ЗР, отримане в результаті проведення Допоміжного аналізу, збігається з середнім арифметичним значенням між концентраціями Головного та Арбітражного аналізів – приймається значення концентрації Головного аналізу. Якщо Споживачем не виконано вимогу п. 7.2.29 – результати Допоміжного аналізу не розглядаються, не враховуються і не зберігаються.
7.2.35. Усі витрати, пов’язані з проведенням Допоміжного аналізу, здійснює Виробник.
7.2.36. Виробник має право наперед погодитись з результатами Арбітражного аналізу, і Допоміжного аналізу не проводити. У цьому випадку всі розрахунки виконуються згідно з результатами Арбітражного аналізу.
7.2.37. Хімічні аналізи можуть здійснюватись лише лабораторіями, атестованими на право проведення вимірювань показників стічних вод і розташованими у Львові. Відповідальність за вірогідність результатів аналізу несе лабораторія, яка проводила аналіз.
7.2.38. Результати Головного, Арбітражного та Допоміжного аналізів розглядаються лише комплексно, при наявності результатів аналізу усіх Проб, вказаних в Акті про відбір.
7.2.39. Устаткування для відбору проб повинно відповідати таким вимогам:
7.2.39.1. Матеріал устаткування, що контактує з пробою, не повинен впливати на її склад (за показниками відповідно до п. 7.2.16) або властивості.
7.2.39.2. Посуд (одноразовий чи багаторазового використання) повинен мати бирку.
7.2.40. Проби транспортують з додержанням необхідних заходів безпеки транспортом, що забезпечує їхню непошкодженість та своєчасну доставку, при цьому:
7.2.40.1. Транспортний засіб повинно бути обладнано холодильником.
7.2.40.2. Проби транспортують при забезпеченні відсутності їх освітлення прямим сонячним світлом.
7.2.41. Результати аналізів, використаних у Розрахунку, обробляються, класифікуються та зберігаються Виробником протягом 3 років від дати відбору Проби.
7.2.42. Посадовим особам Виробника, які уповноважені контролювати приймання стічних вод до Міської каналізації (представник Виробника), видаються відповідні посвідчення.
7.2.43. Найменший об’єм разової Проби становить 2.5 л (в одноразовий посуд для Головного аналізу – не менше 1 л; в одноразовий посуд для Арбітражного аналізу – 1.5 л).
7.2.44. Відбори проб, залежно від того, ким вони здійснюються, поділяються на два типи:
- систематичні;
- вибіркові.

7.3. Систематичний відбір проб

7.3.1. Систематичний відбір проб – це відбір разових проб, який проводиться Споживачем з КК з метою контролю якісних показників своїх стічних вод.
7.3.2. Час і частота відбору проб у місцях систематичного відбору встановлюються з урахуванням результатів минулих аналізів, але не рідше одного разу на місяць.
7.3.3. При наявності Локальних КОС Споживачі повинні здійснювати кількісний та якісний контроль стічних вод як до, так і після Локальних КОС. На вивіз та утилізацію осадів, власником яких є Споживач, мають бути оформлені відповідні документи, які зберігаються у Споживача 3 роки. Об’єм осадів, вилучених в процесі очищення, обліковується.
7.3.4. Результати систематичних аналізів стічних вод повинні зберігатись у Споживача протягом 3 років.
7.3.5. Інформація про якісний склад стічних вод, які Споживачі скидають до Міської каналізації (завірені копії систематичних аналізів) подається згідно з п. 3.5.5.
7.3.6. Про всі випадки перевищення ДК, аварійних та Залпових скидів, аварій чи проведення аварійно-відновлювальних робіт ЛСВ Споживачі повинні негайно інформувати Виробника з роз’ясненням причин, що викликали ці порушення.

7.4. Вибірковий відбір проб

7.4.1. Вибірковий відбір Проб для забезпечення контролю за скиданням стічних вод Споживачів здійснюється Виробником (п. 7.2.3). До відбору Проб можуть бути залучені представники виконавчих органів міської ради, органів екологічного і санітарного контролю. Акт про відбір складається за участю залучених представників.
7.4.2. Вибірковий відбір Проб здійснюється з КК.
7.4.3. На відібрані Проби складається Акт про відбір (додаток 10.12).
7.4.4. Відбір Проб проводиться уповноваженими представниками Виробника. При цьому на Споживача покладаються обов’язки згідно з пп. 3.5.9 – 3.5.13.
7.4.5. У разі виявлення перевищення норм (ДК), встановлених Правилами:
7.4.5.1. Виробник скеровує Підприємству повідомлення (телефонограмою чи листом) про порушення Правил після оформлення Головного аналізу.
- У триденний термін за умови здійснення Арбітражного аналізу.
- У 15-денний термін, якщо Арбітражного аналізу Підприємством не проводилось.
Першим днем терміну вважається день, наступний після оформлення аналізу.
7.4.5.2. Виробник у 60-денний строк після дня оформлення Головного аналізу, скеровує Споживачеві Рахунок, до якого додаються: копія Акту про відбір, Розрахунок, а також копія результатів Головного і Допоміжного аналізів за умови їх використання у Розрахунку (додаються лише документи, які Споживачеві не передавались).
7.4.6. Факт вчинення порушень, зазначених у пп. 9.4.2, 9.4.3 і 9.4.4 фіксується Актом.
7.4.7. Споживачі, що одержали Рахунок, зобов’язані в місячний строк задовольнити обґрунтовані вимоги Виробника на суму додаткової плати, обчисленої за коефіцієнтом кратності (розділ 8). У випадку незгоди – письмово повідомити Виробника, вказавши мотиви повного чи часткового відхилення Рахунку.


8. Плата Споживачів
за скидання стічних вод у Міську каналізацію


8.1. Обчислення коефіцієнта перевищення (КП)

Коефіцієнт перевищення фактичних показників якості стічних вод над допустимими розраховується Виробником для кожного Контрольного відбору з Об’єкта у такому порядку:
8.1.1. Визначення коефіцієнтів вмісту (KВij) для кожного (i-того) фактичного числового показника якості (інгредієнта) у кожній (j-тій) Пробі Контрольного відбору.
8.1.1.1. Коефіцієнт вмісту для показника рН:

,

де pHj – фактичне значення pH в j-тій Пробі;
pHmaxДоп – max допустиме значення pH для j-тої Проби;
pHminДоп – min допустиме значення pH для j-тої Проби;
j – порядковий номер Проби Контрольного відбору.
8.1.1.2. Коефіцієнт вмісту для співвідношення ХСК до БСК:
8.1.1.3. Коефіцієнт вмісту для температури стічних вод (згідно з Актом про відбір):
,
де TmaxДоп = 40 °С – найбільше допустиме значення температури;
8.1.1.4. Для решти фактичних показників якості у кожній Пробі згідно з результатом аналізу, коефіцієнт вмісту:
де CФij – числове значення i-того фактичного показника якості в j-тій Пробі;
ДКi – допустиме числове значення i-того показника якості (розділ 6);
і – порядковий номер фактичного показника якості.
m – кількість показників якості.
8.1.2. Визначення коефіцієнтів невідповідності (KНij) для кожного (i-того) фактичного показника якості (інгредієнта) в кожній (j-тій) Пробі Контрольного відбору:
8.1.2.1. Для показника pH:
8.1.2.2. Для інших показників якості:
8.1.3. Визначення коефіцієнтів перевищення фактичного значення над допустимим у кожній Пробі Контрольного відбору.
8.1.3.1. Коефіцієнт якості Проби
де m – кількість показників якості (інгредієнтів);
j – порядковий номер Проби Контрольного відбору.
8.1.3.2. За встановлений факт скидання (згідно з Головним аналізом) стічних вод з порушеннями, визначеними п. 9.4.5:, коефіцієнт інших загальних вимог:
8.1.3.3. Для кожної Проби (з n проб Контрольного відбору) обчислюється коефіцієнт перевищення (Кпj):
8.1.3.4. Загальний коефіцієнт перевищення (КП) визначається з найбільш забрудненої Проби, яка має найбільше розрахункове значення Кпj:
де n – кількість Проб Контрольного відбору;

8.2. Розрахунковий період

8.2.1. РП Визначається для кожного Контрольного відбору згідно з Актом про відбір.
8.2.2. РП – це кількість днів від попереднього Контрольного відбору, проведеного на Об’єкті, до дати Контрольного відбору, Розрахунок якого здійснюється (згідно з Актом про відбір), але не більше шістдесяти днів.
8.2.3. Якщо попередній Контрольний відбір на Об’єкті, ще не проводився – приймається, що РП = 60.

,
де ДКРП – кінцева дата РП (дата Акту про відбір, згідно з яким робиться Розрахунок);
ДПРП – початкова дата РП (дата минулого Акту про відбір з цього ж Об’єкта);
– кількість діб між початком і кінцем РП.

8.2.4. Дні між початком і кінцем РП групуються за місяцями, своїх дат:
,
де РПm – кількість днів РП, що припадають на місяць Контрольного відбору;
РПm-1 – кількість днів РП, що припадають на попередній місяць;
РПm-2 – кількість днів РП, що припадають на місяць перед попереднім.

8.3. Визначення кількості скинутих стічних вод

8.3.1. Кількість стічних вод, що скидають Споживачі в Міську каналізацію, визначається Виробником згідно з Договором відповідно до Правил користування.
8.3.2. Кількість стічних вод, прийнятих до каналізації, визначається:
8.3.2.1. За кількістю води, що надходить з комунального водопроводу і місцевих джерел, згідно з показами водолічильників, а в разі відсутності останніх може визначатись Виробником:
- за добовою продуктивністю насосів;
- за дебітом свердловин Споживачів;
- на підставі витрати води на технологічні потреби;
- на підставі замірів кількості стічних вод, що надходять до міської каналізації.
8.3.2.2. За кількістю стічних вод з площ водозбору Споживача (стічних вод, що потрапляють у каналізаційні мережі через зливоприймачі та каналізаційні колодязі в періоди дощів, сніготанення та поливально-мийних вод – поверхневі стічні води), що визначається норма опадів визначається згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» згідно з даними Договору відповідно до Правил користування. При наявності на території Споживача роздільної системи каналізації, кількість стічних вод з площ водозбору розподіляється:
80 % від об’єму – у дощову каналізацію;
20 % від об’єму – у загальносплавну каналізацію.
8.3.3. При виявленні скиду до Міської каналізації стічних вод з порушенням Правил щодо їх складу та властивостей:
8.3.3.1. Об’єм скинутих Споживачем стічних вод визначається за РП, в якому здійснено відбір Проб, згідно з Актом про відбір і відповідними груповими рахунками.

де QСД – середньодобовий скид стічних вод у місяці Контрольного відбору;
Q
СД-1 – середньодобовий скид стічних вод у попередньому місяці;
Q
СД-2 – середньодобовий скид стічних вод у місяці перед попереднім.
8.3.3.2. За умови наявності чинного Договору і неотриманні Споживачем у встановлені терміни Умов скиду – об’єм стічних вод визначається за 90 днів, згідно з відповідними груповими рахунками.
8.3.3.3. Якщо об’єм дощових стічних вод з площ водозбору окремого Об’єкта у груповому рахунку не вказано – Розрахунок виконується з врахуванням усього об’єму стічних вод з площ водозбору Споживача (можуть використовуватись дані Договору).
8.3.4. При допущенні Споживачем порушень, передбачених Правилами (п. 9.4.1) розрахунок витрати води виконується у такому порядку: при швидкості руху води в трубопроводах вводу 2 м/сек. та дією її повним перерізом протягом 24 год. за добу.

8.4. Обчислення величини плати за скидання стічних вод

8.4.1. Споживачі сплачують за послуги водовідведення згідно з чинним тарифом (п.4.1.4.3).

,
де Т – тариф, встановлений за надання послуг централізованого водовідведення споживачам, віднесеним до відповідної категорії, 3;
QД – об’єм скинутих Споживачем стічних вод у межах, обумовлених Договором, м3;
QПД – об’єм скинутих споживачем стічних вод понад обсяги, обумовлені Договором, м3;
QПЗ – об’єм скинутих споживачем стічних вод з понаднормативними забрудненнями, м3 (п. 8.3.3.1);
KК – коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми.
8.4.2. Об’єми скинутих стічних вод Споживачів, які підлягають оплаті, встановлюються відповідно до розділу 8. ДК визначаються відповідно до розділу 6.
8.4.3. У випадку порушення Правил стосовно вимог до складу і властивостей стічних вод Споживачів, що скидаються в Міську каналізацію, Споживачі-порушники сплачують додаткову плату. При цьому об’єми визначаються на підставі середньодобових скидів (згідно з Договором і груповими рахунками за послуги водопостачання і водовідведення) за РП, в якому було виявлене порушення.
8.4.4. Для Розрахунку при виявленні Залпового скиду застосовується коефіцієнт кратності Кк = 20. В інших випадках Коефіцієнт кратності з урахуванням наднормативного скиду кількох речовин та інших порушень не може бути більшим за 10. Коефіцієнт кратності при перевищенні фактичної концентрації над допустимою лише однієї речовини не може перевищувати 5, окрім випадку, передбаченого п. 8.1.2.1:
,
де p – кількість показників якості стічних вод з перевищенням фактичного значення над допустимим.
КП – коефіцієнт перевищення фактичного значення над допустимим (п. 8.1.3.4).
8.4.5. Розмір додаткової плати Споживача за скид наднормативно забруднених стічних вод, ₴:
, де

де QПЗ об’єм стічних вод, скинутих за РП (п. 8.3.3), м3;
T – тариф за приймання стічних вод згідно з груповими рахунками;
8.4.6. У випадку стягнення з Виробника органами Міністерства екології та природних ресурсів України штрафних санкцій за наднормативне забруднення водойм речовинами виробничого походження, Виробник може подавати регресивний позов на всю суму збитків Споживачам-порушникам.
8.4.7. Споживачі сплачують у п’ятикратному розмірі основного тарифу у випадках, визначених у п. 9.4.4.
8.4.8. Коефіцієнт кратності застосовується до всього об’єму стічних вод, скинутих Споживачем з Об’єкта, де відбувався відбір Проб (п. 8.3.3).
8.4.9. Кошти, одержані Виробником за приймання стічних вод у договірному порядку (п. 4.1.7), за скидання наднормативних об’ємів стічних вод до Міської каналізації, а також за інші порушення Правил, повністю залишаються у розпорядженні Виробника.
8.4.10. Кошти, одержані Виробником за порушення Правил використовуються на відновлення мереж і споруд каналізації та підвищення ефективності їх роботи, а також на відшкодування додаткових витрат Виробника, пов’язаних з наднормативними скидами.

9. Відповідальність і заходи впливу
за порушення Правил

9.1. Споживачі, які користуються послугами водовідведення, несуть, згідно з діючим законодавством, відповідальність за порушення встановлених Правил.
9.2. При виявленні перевищень встановлених ДК Виробник зобов’язаний:
9.2.1. При незначних перевищеннях (коефіцієнт кратності допустимих якісних показників 0< КК £ 0.15) – офіційно повідомити Споживача про необхідність виконання заходів для зменшення забруднення стічних вод.
9.2.2. При значних перевищеннях (КК > 0.15) – в установленому порядку виставляти Споживачам Рахунки та подавати позови про додаткову плату за скид до Міської каналізації стічних вод з порушенням Правил щодо їх складу та властивостей, застосовуючи для Розрахунку коефіцієнти кратності за водовідведення у випадках, обумовлених у розділі 8 Правил.
9.3. Покладання персональної відповідальності на Уповноваженого у випадку виявлення перевищення ДК не допускається.
9.4. При грубих порушеннях Правил Виробник:
9.4.1. У разі безоблікового водокористування виконує розрахунок об’єму стічних вод За Пропускною Здатністю (п. 8.3.4). Період безоблікового водокористування встановлюється з дня початку такого користування. Якщо термін початку безоблікового водокористування виявити неможливо, період розрахунку За Пропускною Здатністю становить один місяць. При цьому оплата за послуги водовідведення проводиться Споживачем відповідно до діючих тарифів.
9.4.2. Виставляє Споживачу рахунок з коефіцієнтом кратності Кк = 2 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено порушення – за відмову Споживача надати Уповноваженого для відбору.
9.4.3. Виставляє Споживачу рахунок з коефіцієнтом кратності Кк = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено порушення – при створенні Споживачем перешкод представникові Виробника у проведенні обстеження чи у відборі Проб (зволіканні з допуском представника Виробника на територію Споживача; затримці з оформленням перепустки представникові Виробника на територію Споживача понад Строк допуску; незабезпеченні допуску до КК та/або Локальних КОС; невиконанні вимоги Виробника забезпечити номінальну продуктивність КНС у робочий час Споживача на час відбору Проб; при відсутності чи закінченні терміну дії Документації ЛСВ; при встановленні факту використання Споживачем каналізаційних випусків, які не зафіксовані в Умовах скиду чи створенні інших перешкод).
9.4.4. Споживачі, які здійснюють скид стічних вод за відсутності чинного Договору, сплачують Виробнику за весь об’єм стічних вод, скинутих за час відсутності такого договору, в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послуги централізованого водовідведення
9.4.5. У разі виявлення факту порушення інших загальних вимог (скид конденсату; скид дощового та дренажного стоку в загальносплавну каналізацію (або скид господарсько-побутових чи виробничих стічних вод через дощовий випуск) при роздільній системі каналізації; скид речовин, заборонених до скидання до системи централізованого водовідведення, чи речовин, не вказаних в Умовах скиду; відсутність ідентифікаційної таблички) виставляє Споживачу рахунок за наднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Кк = 5 за Розрахунковий період.
9.4.6. Додаткові обсяги стічних вод Споживачів (не враховані Договором), що надходять до систем централізованого водовідведення або безпосередньо на КОС Виробника, оплачуються Споживачами у п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу водовідведення.
9.4.7. Відключає (при наявності технічної можливості) каналізаційну мережу Споживача від міської мережі (після попередження за 5 діб) у разі:
9.4.7.1. Невиконання заходів для доведення якості стічних вод до встановлених нормативів в узгоджені з Виробником строки.
9.4.7.2. Невиконання Споживачем вимог Виробника щодо:
9.4.7.2.1. Попереднього очищення наднормативно забруднених стічних вод.
9.4.7.2.2. Утилізації осадів із споруд попереднього очищення.
9.4.7.2.3. Спорудження усереднювачів.
9.4.7.2.4. Улаштування каналізаційної мережі і локальних очисних споруд.
9.4.7.3. Недотримання Споживачем визначеного режиму водовідведення.
9.4.7.4. Самовільного приєднання до мережі водовідведення (від’єднання після усного попередження).
9.4.7.5. Відмови Споживача укласти Договір з Виробником (від’єднання після усного попередження).
9.4.7.6. Невиконання Споживачем умов Договору щодо своєчасної оплати послуг водовідведення.
9.4.7.7. Коли наслідком порушення Правил може стати вихід з ладу Міської каналізації або порушення технологічного режиму роботи КОС (після усного попередження – негайно).
9.5. Споживачі, які здійснюють виробничі процеси, визначені у додатку 10.15, та уклали з Виробником Угоду про якість, що передбачає будівництво локальних КОС, не можуть бути відключені від системи централізованого водовідведення з підстав відсутності у них очисних споруд.
9.6. У випадку систематичного порушення Правил та невиконанні Споживачами заходів щодо приведення якісних показників стічних вод до вимог Правил Виробник має право, письмово попередивши Споживача, відключити його від мереж водопроводу та каналізації і у порядку, передбаченому законодавством, розірвати Договір. Обмеження відпуску води і об’єму скидання у Міську каналізацію поширюється лише на споживачів, яких внесено у відповідний перелік згідно з Порядком обмеження питного водопостачання до рівня екологічної броні (затвердженого постановою КМУ від 8 лютого 2006 р. № 119).
9.7. При необхідності перекладки аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд каналізації (внаслідок впливу агресивних стічних вод Споживачів) кошторисну вартість цих робіт і загальні капітальні вкладення (КЗАГ) розподіляють між Споживачами, які скидають води з порушенням Правил, згідно з формулою:
де Ki – відшкодування заподіяних збитків i-тим Споживачем на відновлення зруйнованих мереж і споруд, ₴;
Qi - середньодобова витрата стічних вод, які скидає i –тий Споживач, м3/добу;
Ші - сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута Виробником за останні три роки з і-го Споживача (₴).
9.8. Розрахунок участі Споживачів у відновленні зруйнованих мереж і споруд каналізації виконує Виробник та подає на затвердження Виконавчого комітету Львівської міської ради, який приймає рішення про першочергові відновлювальні роботи. Якщо Споживач відмовляється від участі у цих роботах, Виробник застосовує до нього заходи, зазначені в п. 9.4.4.
9.9. За неможливості утилізації осадів та мулів Виробника через підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо та необхідності розміщення осадів і мулів на спеціальних полігонах захоронення кошторисна вартість цих робіт (разом з екологічним податком) розподіляється між споживачами, які винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів.
9.10. При засміченні каналізаційних мереж ЗР Споживачів (жирами, осадами, грубо-дисперсними зависями), яке призводить до обмеження пропускної спроможності міської каналізаційної мережі, Споживачі зобов’язані брати участь у відновленні пропускної здатності трубопроводів і колекторів з залученням їх сил та засобів.
9.11. Споживачі, які здійснюють скид стічних вод за відсутності чинного Договору, сплачують Виробнику за весь об’єм стічних вод, скинутих за час відсутності такого договору, в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу централізованого водовідведення.

10. Додатки


10.1. Додаток.
Допустимі показники якості (ДК)
стічних вод Споживачів (загальні вимоги)

Чч
Показник якості
Одиниця виміру
ДК
1
Азот амонійний
г/м3
30
2
БСК5
г/м3
265
3
Водневий показник (pH)
6.5 – 9.0
4
Жири
г/м3
50
5
Завислі речовини
г/м3
300
6
Залізо (заг)
г/м3
3
7
Нафтопродукти
г/м3
10
8
Нітрити
г/м3
3.3
9
СПАР
г/м3
10
10
Співвідношення ХСК/БСК5
< 2.5
11
Сухий залишок
г/м3
1000
12
Температура
°С
40
13
Фосфати
г/м3
10
14
Хлориди
г/м3
350
15
ХСК
г/м3
500

Перелік забруднювальних речовин, заборонених до скидання у Міську каналізацію визначено «Правилами приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення Львова» (додаток 10.16).

Усі контрольні колодязі мають бути ідентифіковані Споживачем відповідно до вимог п. 7.1.1.5 Правил.

10.2. Додаток.
Граничні показники якості стічних вод

№ з/п
Найменування речовини
ДК,
г/м
3
Ефективність видалення
ГДК, г/м3
ЛОШ
Клас небезпеки
НЗР
Не вида­ляється*
1
2,3-дихлор-1,4-нафтохінон
-
-
0.1
с-т
3
ü
2
Азот амонійний
30
0,2-0,6
2
3
3
Акрилова кислота
-
0,8
0.5
с-т
-
4
Акрилонітрил
150
-
-
-
-
5
Алкіларилсульфонати
20
0,8
0.5
орг
3
6
Алкілбензолсульфонати
20
0,8
0.5
орг
4
7
Алюміній
5
0,9
0.5
с-т
2
ü
8
Аміни С10-С15
1
-
0.06
орг
4
9
Аміни С16-С20
1
-
0.03
орг
4
10
Аміни С7-С9
1
-
0.1
орг
3
11
Анізол
-
-
0.05
с-т
3
ü
12
Арсен
0,1
0,5
0.05
с-т
2
ü
13
Ацетальдегід
20
0,95
0.2
орг
4
14
Ацетон
40
0,95
2.2
заг
3
15
Ацетофенон
-
-
0.1
с-т
3
ü
16
Барвники синтетичні (кислотні)
25
-
0.11
орг
4
17
Барвники сірчисті
25
-
0.01
орг
4
18
Барій
10
0,95
0.1
с-т
2
ü
19
Бензин
100
-
0.1
орг
3
20
Бензойна кислота
15
0,60
0.6
заг
4
21
Бензол
100
-
0.5
с-т
2
ü
22
Бензопірен
20
0,9
0.000005
с-т
1
ü
23
Бутилакрилат
-
0,8
0.01
орг
4
24
Бутилацетат
1
-
0.1
заг
1
25
Бутиловий спирт нормальний
10
0,35
0.1
с-т
2
ü
26
Вирівнювач А
20
0,3
2
орг
4
27
Вінілацетат
100
0,2
0.2
с-т
2
ü
28
Гексаген
-
-
0.1
с-т
2
ü
ü
29
Гексаметилендіамін
-
-
0.01
с-т
2
ü
ü
30
Гексахлоран
-
-
0.02
орг
4
ü
31
Гексахлорбензол
-
-
0.05
с-т
3
ü
32
Гідразингідрат
0,1
-
0.01
с-т
2
ü
33
Гідрохінон
15
0,2
0.2
орг
4
34
Гліказин
30
0,45
-
-
-
35
Гліцерин
90
-
0.5
заг
4
36
ДДТ (технічний)
-
-
0.1
с-т
2
ü
ü
37
Дибутилацетамід
15
0,98
2
с-т
3
38
Дибутилфталат
0,2
-
0.2
заг
3
39
Диметилдихлорвініл-фосфат
-
-
1
орг
3
ü
40
Диметилфенілкарбинол
1
0,8
0.05
с-т
2
ü
41
Дихлоранілін
-
-
0.05
орг
4
ü
42
Дихлорбензол
-
-
0.002
орг
3
ü
43
Дихлоргідрин
-
-
1
орг
4
ü
44
Дихлоретан
-
-
0.02
с-т
2
ü
ü
45
Діетаноламід
100
-
1
с-т
2
ü
46
Діетаноламін
1
-
0.8
орг
4
47
Діетиламін солянокислий
10
0,4
0.25
орг
4
48
Діетиланілін
-
-
0.15
орг
3
ü
49
Діетилдитіофосфорна кислота
-
-
0.5
орг
3
ü
50
Діетиленгліколь
-
-
1
с-т
3
51
Діетиловий ефір
-
-
0.3
орг
4
ü
52
Діетиловий ефір малеїнової кислоти
-
-
1
с-т
2
ü
ü
53
Діетилртуть
-
-
0.0001
с-т
1
ü
ü
54
Етанол
14
-
-
-
-
55
Етилбензол
-
-
0.01
орг
4
ü
56
Етиленгліколь
1000
0,8
1
с-т
3
57
Етилхлоргідрин
5
-
0.0001
с-т
1
ü
58
Жири
50
0,7
1
-
-
59
Закріплювач ДЦМ
5
0,5
-
-
-
60
Закріплювач ДЦУ
5
-
0.5
-
-
61
Закріплювач У-2
20
0,7
-
-
-
62
Залізо (заг)
3
0,5
0.3
орг
3
63
Ізобутиловий спирт
100
0,8
0.1
с-т
2
ü
64
Ізопрен
-
-
0.005
орг
4
ü
65
Ізопропіламін
-
-
2
с-т
3
ü
66
Кадмій
0.01
0,6
0.001
с-т
2
ü
67
Капролактам
25
-
1
заг
4
68
Карбоксиметилцелюлоза
за БСК
-
5
заг
3
69
Карбофос
-
-
0.05
орг
4
ü
70
Кобальт
1
0,5
0.1
с-т
2
ü
71
Крезоли
100
0,4
0.004
с-т
2
ü
72
Кротоновий альдегід
6
-
0.3
с-т
3
73
Ксилол
1
-
0.05
орг
3
74
Латекс ЛМФ
10
-
6
орг
4
75
Лудигол
100
0,7
10
орг
4
76
Малеїнова кислота
60
-
1
орг
4
77
Марганець
30
-
0.1
орг
3
78
Масляна кислота
500
0,1
0.7
заг
4
79
Меркаптодіетиламін
-
-
0.1
орг
4
ü
80
Метазин
10
0,4
0.3
орг
3
81
Метанол
30
0,95
3
с-т
2
ü
82
Метафос
-
-
0.5
орг
4
ü
83
Метилетилкетон
50
0,8
1
орг
3
84
Метилметакрилат
500
0,8
0.01
с-т
2
ü
85
Метилнітрофос
-
-
0.25
орг
3
ü
86
Метилстирол
1
-
0.1
орг
3
87
Мідь
0.5
0,4
0.1
орг
3
88
Молібден
-
0,4
0.26
с-т
2
ü
89
Моноетаноламін
5
0,6
0.5
с-т
2
ü
90
Натрій-5
200
-
200
с-т
2
ü
ü
91
Нафтопродукти
10
0,85
0.3
орг
4
92
Нікель
0.5
0,5
0.1
с-т
3
93
Нітрати
45
-
45
с-т
3
94
Нітрити
3.3
-
3.3
с-т
2
ü
95
Нітробензол
-
-
0.2
с-т
3
ü
96
Нітрохлорбензол
-
-
0.05
с-т
3
ü
97
Олово
10
-
-
-
-
98
Оцтова кислота
45
0,95
1
заг
4
99
Оцтово-етиловий ефір
13
-
0.2
орг
4
100
Пентаеритрит
-
-
0.1
с-т
2
ü
ü
101
Петролатум
-
-
0.1
с-т
3
ü
102
Пікринова кислота
-
-
0.5
орг
3
ü
103
Пірогалол
-
-
0.1
орг
3
ü
104
Поліакриламід
40
0,05
2
с-т
2
ü
105
Полівінілацетатна емульсія
10
0,23
-
-
-
106
Полівініловий спирт
20
-
0.1
орг
4
107
Поліетиленімін
-
-
0.1
с-т
2
ü
ü
108
Поліхлорпінен
-
-
0.12
с-т
2
ü
ü
109
Пропіл бензол
-
-
0.2
орг
3
ü
110
Пропіловий спирт
12
-
0.25
заг
4
111
Резорцин
12
0,95
0.1
заг
4
112
Ртуть
0,005
0,6
0.0005
с-т
1
ü
113
Свинець
0.1
0,5
0.03
с-т
2
ü
114
Селен
10
0,5
0.01
с-т
2
ü
115
Сечовина
за БСК
-
1
заг
4
116
Сірководень
1
-
0
заг
3
117
Сірковуглець
1
-
1
орг
4
118
СПАР
10
0,8
0.5
орг
4
119
СПАР неіоногенні
25
0,8
0.5
орг
4
120
Стирол
10
0,6
0.1
орг
3
121
Стронцій
26
0,14
7
с-т
2
ü
122
Сульфати
500
-
500
орг
4
ü
123
Сульфіди
1
-
0
заг
3
124
Тетраетилсвинець
-
-
0
с-т
1
ü
ü
125
Тетрахлорбензол
-
-
0.01
с-т
2
ü
ü
126
Тетрахлоргептан
-
-
0.0025
орг
4
ü
127
Тетрахлоретан
-
-
0.2
орг
4
ü
128
Тетрахлорнонан
-
-
0.003
орг
4
ü
129
Тетрахлорпентан
-
-
0.005
орг
4
ü
130
Тетрахлорпропан
-
-
0.01
орг
4
ü
131
Тетрахлорундекан
-
-
0.007
орг
4
ü
132
Титан
0,1
-
0.1
заг
3
133
Тіосечовина
10
0,5
0.03
с-т
2
ü
134
Тіофен
-
-
2
орг
3
ü
135
Тіофос
-
-
0.003
орг
4
ü
136
Толуол
15
0,6
0.5
орг
4
137
Трибутилфосфат
-
-
0.01
орг
4
ü
138
Триетаноламін
5
0,47
1
орг
4
139
Триетиламін
-
-
2
с-т
2
ü
ü
140
Трикрезолфосфат
40
0,4
0.005
с-т
2
ü
141
Трилон Б
20
0,4
4
с-т
2
ü
142
Трифторхлорпропан
-
-
0.1
с-т
2
ü
ü
143
Трихлорбензол
-
-
0.03
орг
3
ü
144
Фенілендіамін
-
-
0.1
с-т
3
ü
145
Феноли
10
0,95
0.001
орг
4
146
Фозалон
-
-
0.001
орг
4
ü
147
Формальдегід
100
0,8
0.05
с-т
2
ü
148
Фосфамід
-
-
0.03
орг
4
ü
149
Фосфати
10
-
3.5
заг
4
150
Фталева кислота
0,5
-
0.5
заг
3
151
Фурфурол
-
-
1
орг
4
ü
152
Хлорбензол
-
-
0.02
с-т
3
ü
153
Хлориди
350
-
350
орг
4
ü
154
Хлоропрен
-
-
0.01
с-т
2
ü
ü
155
Хром
2.5
0,5
0.5
с-т
3
156
Хром (шестивалентний)
0,1
0,5
0.05
с-т
3
157
Циклогексан
-
-
0.1
с-т
2
ü
ü
158
Циклогексан
-
-
0.1
с-т
2
ü
ü
159
Циклогексаноксин
-
-
1
с-т
2
ü
ü
160
Циклогексанол
-
-
0.5
с-т
2
ü
ü
161
Цинк
1
0,3
1
заг
3
162
Ціаніди
1,5
0,7
0.1
с-т
2
ü
163
Чотирихлористий вуглець
-
-
0.005
с-т
2
ü
ü
* Речовини, які не піддаються біологічній деструкції

10.3. Додаток.
Титульна сторінка Документації ЛСВ (взірцева форма)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник Споживача ………………………
«………» ……………… 20……р.

М.П.

ДОКУМЕНТИ
та інформація щодо локальної системи водовідведення


……………………………………………
(назва споживача)
Договір на подачу води з комунального водопроводу
та приймання стічних вод до каналізації № …………………
ЛМКП «Львівводоканал»
      ВИМОГАМ «Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення Львова» ВІДПОВІДАЄ.
      ЧИННИЙ до 31.12.2……… р.
........(уповноважені підрозділи Виробника).....
………………… …………………
«………» …………… 20……р.

Реєстр. № …………
Львів – 2018

10.4. Додаток.
Умови скиду (взірцева форма)


Міське комунальне підприємство «Львівводоканал»

УМОВИ
скидання стічних вод Споживача у міську каналізацію № ……………

Реєстраційний № Документації ЛСВ ……………
Дійсні від «………». ………. 201……р.
Ці Умови надано Споживачу послуг ЛМКП «Львівводоканал»
Назва Споживача ………………………………………
Договір на приймання стічних вод до каналізації № …………………......
Адреса Споживача ………………………………………
Кількість об’єктів ………………………………………
Кількість випусків ………………………………………
Об’єм скиду в каналізацію ……………………………………… м
3/рік
на скид стічних вод в систему міської каналізації через його каналізаційні випуски:
1. Адреса об’єкта м. Львів, вул. ……………………, № ………;
Обґрунтування – Документація ЛСВ, р/н …………

Якісний склад стічних вод; КДК – ………
ДК – Додаток № ………

Режим скиду – ………………………………………
Об’єм скиду в каналізацію ……………… м3/рік
1.1. Код випуску ………………
Позначення контрольного колодязя ………………
Випуск у міську (тип) каналізацію
…. …. …. …. …. …
1.n. Код випуску ………………
Позначення контрольного колодязя ………………
Випуск у міську (тип) каналізацію

…. …. …. …. …. …
K. Адреса об’єкта м. Львів, вул. ……………………, № ………;
Обґрунтування – Документація ЛСВ, р/н …………
Якісний склад стічних вод: К
ДК – ………
ДК – Додаток № ………
Режим скиду – ………………………………………

Об’єм скиду в каналізацію ……… м3/рік
K.1. Код випуску ………………
Позначення контрольного колодязя ………………
Випуск у міську (тип) каналізацію
…. …. …. …. …. …
Km Код випуску ………………
Позначення контрольного колодязя ………………
Випуск у міську (тип) каналізацію

Особливі вимоги: …………………………………………………………………………………………………
Умови скиду надано згідно з «Правилами приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення Львова» на підставі укладених Договорів (Документацію локальної системи водовідведення Споживача зареєстровано «……». ……. 201……р. р/н ……; Лист Споживача від «……». ……. 201……р. № ……; тощо)
Умови скиду стічних вод споживача у випусках до міської дощової каналізації (у випадку скиду з неї стічних вод у водні об’єкти) встановлюються згідно з «Правилами охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами». Концентрації забруднювальних речовин у цих водах не повинні перевищувати гранично-допустимих концентрацій у воді водних об’єктів господарсько-питного водопостачання (ГДК), наведених у «Правилах приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення Львова».
Умови скиду дійсні на час чинності Договору від ………р. № ………, Угоди про якість від ………р. № ………., Документації ЛСВ (р/н ………). Умови скиду втрачають чинність при втраті чинності будь-якого з Договорів, зазначених вище.
Директор ЛМКП «Львівводоканал» ……………………
МП

10.5. Додаток.
Допустимі концентрації (ДК) забруднювальних речовин стічних вод Споживача на його каналізаційних випусках


(підстава: Договір № …………)

Додаток № 1 до Умов скиду № ………


Чч
Показник якості
Одиниця
виміру
ДК (не більше)
1
Азот амонійний та аміак (за азотом)
г/м3
30
2
БСК5
г/м3
265
……
14
Хлориди
г/м3
350
15
ХСК
г/м3
500

ДК інгредієнтів, скидання яких обумовлене Документацією ЛСВ

Чч
Показник якості
Одиниця
виміру
ДК (не більше)
16
17
18
19
Перелік забруднювальних речовин, заборонених до скидання у Міську каналізацію визначено «Правилами приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення Львова» (додаток 10.16). Використання каналізаційних випусків, які не зафіксовані в Умовах скиду чи скидання забруднювальних речовин, не вказаних у таблиці – заборонено.

Коефіцієнт ДК: Кдк=1.

Директор ЛМКП «Львівводоканал»

……………… (Підпис, ім’я та прізвище)…………
«………………»……………… 20……р.

М.П.

10.6. Додаток.
Тимчасові допустимі концентрації забруднювальних речовин стічних вод Споживача на його каналізаційних випусках.


(підстава: Угода про якість № ………… від ……. ……. 20…… р.)
Додаток № 2 до Умов скиду № …………

і
Показник якості
Одиниця
виміру
ТДК (не більше)
ДК
Кні
1
Азот амонійний та аміак (за азотом)
г/м3
30
2
БСК5
г/м3
265
……
14
Хлориди
г/м3
350
15
ХСК
г/м3
500
ДК інгредієнтів, скидання яких обумовлене Документацією ЛСВ р/н ………
і
Показник якості
Одиниця
виміру
ТДК (не більше)
ДК
Кні
16
г/м3
17
г/м3
18
г/м3
19
г/м3

Перелік забруднювальних речовин, заборонених до скидання у Міську каналізацію визначено «Правилами приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення Львова» (додаток 10.16). Використання каналізаційних випусків, які не зафіксовані в Умовах скиду чи скидання забруднювальних речовин, не вказаних у таблиці – заборонено.

Коефіцієнт ДК: Кдк=……Директор ЛМКП «Львівводоканал»

…………… (Підпис, ім’я та прізвище)…………
«………………»……………… 20……р.

М.П.

10.7. Додаток.
Розрахунок коефіцієнта ДК

Коефіцієнт ДК для показників якості стічних вод розраховується для Споживача (Об’єкта) у такому порядку:
10.7.1. Визначення коефіцієнта вмісту (KВi) для кожного (i-того) числового показника якості (інгредієнта) у ДК.
10.7.1.1. Коефіцієнт вмісту для показника рН:

;
,
де pHmin – мінімальне значення pH в ДК; pHmax – найбільше значення pH в ДК;
10.7.1.2. Коефіцієнт вмісту для співвідношення ХСК до БСК:
;
10.7.1.3. Коефіцієнт вмісту для температури стічних вод, згідно з ДК:
10.7.1.4. Для решти вказаних у ДК показників якості:
де ДКУСi – числове значення i-того показника якості в Умовах скиду;
ДКi – граничне числове значення для i-того показника якості (додатки 10.2, 10.1 – «ДК»);
і – показник якості (інгредієнт).
m – кількість показників якості (інгредієнтів).
10.7.2. Визначення коефіцієнтів невідповідності (KНi) для кожного (i-того) показника якості (інгредієнта) в ДК:
10.7.2.1. Для показника pH:
10.7.2.2. Для інших показників якості:
10.7.3. Визначення для Споживача (Об’єкта) коефіцієнта ДК (KДК).

10.8. Додаток.
Розрахунок питомої вартості приймання забруднених стічних вод


ПОГОДЖЕНО
Начальник служби контролю
………………………………………
«………………»……………… 20……р.
Договір №...........
від «…………». ……….20……р.
про приймання
забруднених стічних вод

Д О Д А Т О К

Розрахунок № ………
питомої вартості приймання забруднених стічних вод
i
Показник якості
Значення
КН
ТДК
% від ДК
1.
….
де Коефіцієнт невідповідності для показника рН:Коефіцієнт невідповідності для співвідношення ХСК до БСК (при ХСК > 2.5 * БСК5):
;

Коефіцієнт невідповідності для температури стічних вод:

Для решти показників якості:

Відсоток до ДК, встановлених Правилами:Параметр
Методика розрахунку
Зна­чення
Розмірність
Умовне позначення
Коефіцієнт невідповідності
Sum (КНі)
СумКн
Тариф за водовідведення
без ПДВ
3
Т
Коефіцієнт кратності
СумКн x 0.6
Кк
Питома додаткова вартість приймання стічних вод
Кк x Т
3
ПВ
ПДВ
ПВ x 0.2
3
ПДВ
Питома додаткова плата за приймання стічних вод (ТД)
ПВ + ПДВ
3
Коефіцієнт ДК (КДК)
СумКн + 1
КДК

Коефіцієнт кратності: ………

Питома додаткова плата становить: ………₴/м3

………(сума прописом)……… гривень ……… копійок за 1 кубічний метр

Тариф ………… без ПДВ ₴/м3.

Разом ……… ₴/м3.

СПОЖИВАЧ
……… (Посада, підпис, ім’я та прізвище керівника)…………
«………………»……………… 20……р.
М.П.

10.9. Додаток.
Право Споживача щодо проведення Арбітражного аналізу та порядок використання його результатів

При відборі Проби представникові Споживача повідомляється:
- Стічні води Споживача приймає Виробник.
- Стічні води з даного каналізаційного випуску надходять на міські КОС.
- Відбір контрольної вибіркової проби здійснюється Виробником згідно з рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради від ……р. № …… у порядку, визначеному «Правилами приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення Львова».
- Скидання стічних вод з перевищенням ДК оплачується з відповідним коефіцієнтом кратності.
- Для відбору, зберігання, транспортування проб використовується одноразовий хімічно стійкий посуд з щільним корком. Матеріал устаткування, що контактує з пробою не змінює її склад або властивості. Перед відбором Проб Споживач має право оглянути обладнання, надане Виробником, на предмет відсутності ознак стороннього забруднення.
- Зберігання, транспортування і проведення хімічного аналізу Проби здійснюються Виробником і Споживачем незалежно. Посуд з Арбітражними Пробами передається Споживачеві безкоштовно.
- Злиття Проб з метою одержання об’єднаної проби не допускається.
- Якісні показники стічних вод та їх відповідність вимогам Правил визначає Виробник шляхом проведення Головного аналізу Проби.
- Арбітражний аналіз цієї ж Проби повинен проводитись Споживачем відразу після підписання Споживачем Акту про відбір.
- Про час та місце зняття пломб з Арбітражних Проб Споживач зобов’язаний завчасно повідомити уповноважений підрозділ Виробника (т.…………).
- Зняття пломб з Арбітражних Проб відбувається у присутності представника Виробника.
- Результати Арбітражного аналізу можуть розглядатись, якщо вони будуть подані Споживачем Виробникові не пізніше 72 годин після оформлення цього аналізу.
- Споживач має право погодитись з результатами Головного аналізу Проби, і Арбітражний аналіз не проводити.
- При відсутності результатів Арбітражного аналізу всі Розрахунки виконуються відповідно до результатів Головного аналізу.
- Результати Головного аналізу доводяться до Споживача при виявленні перевищення допустимих якісних показників стічних вод.

10.10. Додаток.
Лист Споживача «Про укладення договору про приймання забруднених стічних вод» (взірцева форма)Директорові
ЛМКП «Львівводоканал»
………………………

«……» …………… 20……р. №………………

Про укладення угоди про якість

Відповідно до Правил приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення Львова та Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України,

Зважаючи на те, що Споживач тимчасово не може забезпечити виконання Правил за деякими показниками якості:
Просимо

1. Зареєструвати затверджену Документацію локальної системи водовідведення Споживача.
2. Укласти з нами Договір про приймання забруднених стічних вод із тимчасовими ДК, згідно з зареєстрованою Документацією ЛСВ.
При цьому повідомляємо, що ми, як водокористувачі, офіційно попереджені Виробником про таке:

1. Відповідальність за повноту та об’єктивність Документації ЛСВ щодо обсягів, якісного складу стічних вод, та системи водовідведення несе Споживач. При виникненні змін (якісних, кількісних, інженерних, організаційних тощо) у водовідведенні Споживач зобов’язаний у 7-денний строк повідомити Виробника.
2. Використання Споживачем каналізаційних випусків, які не зафіксовані в Умовах скиду, заборонене.
3. При виявленні перевищення допустимих концентрацій здійснюється додаткова плата як за послуги водовідведення відповідно до «Правил приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення Львова».
4. Скидання стічних вод з інгредієнтами, які не передбачені Договором про приймання забруднених стічних вод, заборонене.

Керівник СПОЖИВАЧА ……………… ………………
(підпис) (Ім’я та Прізвище)

М.П.

10.11. Додаток.
Лист Споживача «Про продовження дії (чи реєстрацію) Документації ЛСВ» (взірцева форма)Директорові
ЛМКП «Львівводоканал»
………………………

«……» …………… 20……р. №………………

Про продовження дії
(чи реєстрацію) Документації ЛСВ

Відповідно до Правил приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення Львова,

зважаючи на те, що Підстав для внесення змін у чинну Документацію ЛСВ немає, оскільки з часу його реєстрації не відбулось змін у водопровідно-каналізаційному господарстві Споживача, і його дані повні та об’єктивні:


Просимо продовжити дію Документації ЛСВ від ……. ……. 20… р. № …………… на 20……р. (чи зареєструвати).

При цьому повідомляємо, що ми, як водокористувачі, офіційно попереджені Виробником про таке:

1. Відповідальність за повноту та об’єктивність Документації ЛСВ щодо обсягів, якісного складу стічних вод, та системи водовідведення несе Споживач. При виникненні змін (якісних, кількісних, інженерних, організаційних тощо) у водовідведенні Споживач зобов’язаний у 7-денний строк повідомити Виробника.
2. Використання Споживачем каналізаційних випусків, які не зафіксовані в Умовах скиду заборонене.
3. При виявленні перевищення допустимих концентрацій здійснюється додаткова плата як за послуги водовідведення відповідно до «Правил приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення Львова».
4. Скидання стічних вод з інгредієнтами, які не передбачені Умовами скиду заборонене.

Керівник СПОЖИВАЧA ……………… ………………
(підпис) (Ім’я та Прізвище)

М.П.

10.12. Додаток.
Акт про відбір проби (взірцева форма)


Міське комунальне підприємство «Львівводоканал»
(т. …………….)
АКТ
про контрольний відбір проб №.
............... від «............»............ 20 ……р.
Відбір контрольної вибіркової проби стічних вод
для головного і арбітражного аналізів

Вид проби: Разова. Спосіб відбору: ручний.

Мною, представником МКП «Львівводоканал» … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
відповідно до «Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення» здійснено відбір проб стічних вод Споживача (Договір № …)

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …,
(назва Споживача)
у присутності … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
(посада, П. І.Б. уповноваженого представника Споживача)
Адреса об’єкта … … … … … … … … … … … … …, профіль … … … … … … … …
N
проби
Позначення
контрольного
колодязя
Час відбору
Температура стічних вод, ОС
Бирка
(№ акту/дд.мм.рр./№ проби)
Ідентиф. табличка КК
(є/нема)
1.
2.
3.
4.
5.
Кожну Пробу розлито у: посуд для Головного аналізу 1.5 л; посуд для Арбітражного аналізу – 1.5 л запломбовано (пломба ЛВК- ….....). Усі ємності (одноразовий посуд) мають бирки (№ акту відбору, дата акту, № проби згідно з цим актом). Обробка та польові тести проб не проводились.
З правом проведення Арбітражного аналізу та порядком використання його результатів Стічні води з цих Випусків надходять на міські КОС. Відбір контрольної вибіркової проби здійснюється Водоканалом згідно з рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради від …….…….2018 р. № …… у порядку, визначеному "Правилами приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення Львова". Скидання стічних вод з перевищенням допустимих концентрацій оплачується з відповідним коефіцієнтом кратності. Зберігання, транспортування і проведення хімічного аналізу проби здійснюється Водоканалом і Споживачем незалежно. Посуд з пробами передається Споживачу безкоштовно. Злиття проб з метою одержання об’єднаної проби не допускається. Якісні показники стічних вод та їх відповідність вимогам Правил визначає Водоканал шляхом проведення головного аналізу проби. Арбітражний аналіз цієї ж проби повинен проводити Споживач відразу після відбору. Про час та місце зняття пломб з проб Споживач зобов’язаний завчасно повідомити уповноважений підрозділ Водоканалу т. __________. Зняття пломб з проб для проведення Арбітражного аналізу відбувається у присутності представника Водоканалу. Результати Арбітражного аналізу можуть розглядатись, якщо вони будуть подані Споживачем Водоканалу не пізніше 72 годин після оформлення цього аналізу. Споживач має право погодитись з результатами головного аналізу проби і Арбітражний аналіз не проводити. При відсутності результатів Арбітражного аналізу всі розрахунки виконуються відповідно до результату головного аналізу. Результати головного аналізу будуть доведені до Споживача при виявленні перевищення допустимих якісних показників стічних вод. ознайомлений, посуд з Пробами для Арбітражного аналізу отримав:

..................................................................................................................
(підпис уповноваженого представника Споживача) (посада) (П. І.Б.)

..................................................................................................................
(підпис представника МКП «Львівводоканал») (посада) (П. І.Б.)

...................................………......................................................................
(підпис залученого представника) (посада) (П. І.Б.)

Примірник акту отримав
..................................................................................................................
(підпис представника Споживача) (посада) (П. І.Б.)

10.13. Додаток.
Акт про Арбітражний аналіз проб (взірцева форма)


АКТ №.............................
про передачу контрольної вибіркової проби стічних вод
для проведення Арбітражного хімічного аналізу
1. «............».......................... 20…р.

відповідно до Акту про відбір вибіркової проби

№ … … … … від «………» ………… 20……р.


Підстава: рішення виконавчого комітету Львівської міської ради
від «……». …… 20…р. № …………

Комісією у складі:
представника Виробника в особі … … … … … … … … … … …
(посада, ім’я, та прізвище)

представника Споживача … … … … … … … … … … … … … … …
(назва Споживача)
в особі … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
(посада, ім’я, та прізвище)

в присутності представника Лабораторії … … … … … … … … … … …
(назва лабораторії)
в особі … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
(посада, ім’я, та прізвище)
відповідно до «Правил приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення Львова» проведено (непотрібне закреслити):
> Зняття пломб з проб стічних вод для проведення Арбітражного аналізу
> Опечатування проб стічних вод для проведення Допоміжного аналізу

N
проби
Стан пломби проби для Арбітражного аналізу
Час зняття пломби
Позначка про опечатування проби для проведення Допоміжного аналізу
1.
2.
3.
4.
5.
Проби для проведення Арбітражного аналізу передано в Лабораторію.
Аналіз проводити за показниками згідно з п. 7.2.16 Місцевих правил. Крім того, необхідно провести
вимірювання концентрації ……………………………………………………………………………………………

Проби для проведення Допоміжного аналізу опечатано та передано …………………………………

При відсутності результатів Арбітражного аналізу всі розрахунки виконуються відповідно до результату аналізу ЛМКП «Львівводоканал». Результати Арбітражного аналізу проб подаються в ЛМКП «Львівводоканал» не пізніше 72 год. після закінчення аналізу.
З порядком застосування результатів Допоміжного аналізу Проб погоджуюсь.
З правом та порядком проведення аналізу контрольних проб ознайомлений.

.........................................…….....................................................................................
(підпис представника Споживача) (посада, ім’я, та прізвище)

..........................................……....................................................................................
(підпис представника Виробника) (посада, ім’я, та прізвище)

..........................................……....................................................................................
(підпис представника Лабораторії) (посада, ім’я, та прізвище)

10.14. Додаток.
Акт про Допоміжний аналіз проб (взірцева форма)


АКТ №.............................
про Допоміжний аналіз проб стічних вод
2. «............».......................... 20…р.
відповідно до Акту про відбір вибіркової проби

№ … … … … від «………» ………… 20……р.


Підстава: рішення міськвиконкому від «……». …… 20……р. № …………
Комісією у складі:
представника ЛМКП «Львівводоканал» в особі … … … … … … … … … … …
(посада)
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …,
(ім’я та прізвище)

представника Споживача … … … … … … … … … … … … … … …
(назва Споживача)
в особі … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
(посада)
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …,
(ім’я та прізвище)

в присутності представника Лабораторії … … … … … … … … … … …
(назва лабораторії)
в особі … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
(посада)
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
(ім’я та прізвище)
відповідно до «Правил приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення Львова» проведено зняття опечатування контрольних проб.


проби.
Позначка про стан опечатування проби для аналізу
1.
2.
3.
4.
5.
Проби передано Лабораторії для проведення Допоміжного аналізу.
Аналіз проводити за показниками згідно з п. 7.2.16 Місцевих правил. Крім того, необхідно провести вимірювання концентрації …………………………………………………………………

Результати Допоміжного аналізу проб передаються ЛМКП «Львівводоканал» протягом 72 год. після оформлення аналізу.
З правом та порядком застосування результатів Допоміжного аналізу контрольних проб ознайомлений.

.........................................…….....................................................................................
(підпис представника Споживача) (ім’я та прізвище)

..........................................……....................................................................................
(підпис представника Виробника) (ім’я та прізвище)

..........................................……....................................................................................
(підпис представника Лабораторії) (ім’я та прізвище)

10.15. Додаток.
Перелік виробничих процесів, під час здійснення яких споживач повинен мати локальні КОС

1. Нафтопереробка, хімічний та органічний синтез, фармацевтичне виробництво.

2. Целюлозно-паперове і картонне виробництво.

3. Спиртове, дріжджове, кондитерське, крохмалепатокове, маслоробне виробництво, виробництво пива (включаючи солодове), переробка молока, риби, м’яса (включаючи скотобійні), фруктів і овочів.

4. Вирощування худоби та птиці, шкіряна промисловість.

5. Гальванічне виробництво.

6. Машинобудування і металообробка.

7. Металургія чорна та кольорова.

8. Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, скла та скловиробів, керамічних виробів.

9. Виробництво лакофарбових матеріалів, синтетичних поверхневоактивних речовин.

10. Обробка поверхонь, предметів чи продукції з використанням органічних розчинників.

11. Виробничі процеси, під час яких використовуються або утворюються такі речовини:

неемульговані жири, харчові відходи, нафтопродукти, кислоти і луги, а також їх розчини, іони важких металів, сполуки миш’яку і ртуті, вільний сірководень та вільні сульфід-іони, меркаптани, а також відновлені сірчані сполуки (сульфіти, тіосульфати, елементарна сірка), сірковуглець, ціановодень, ароматичні вуглеводні, органічні розчинники, летючі органічні сполуки (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, їх ізомери і алкіл похідні), хлорорганічні сполуки, 2, 4, 6-трихлорфенол, дихлорметан, дихлоретан, пентахлорфенол, поліхлорбіфеніли (сума ПХБ) і поліхлортерфеніли (сума ПХТ), тетрахлоретилен, трихлоретилен, триетиламін, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, чотирихлористий вуглець, бензопірен, етилбензол (фенілетан), діоксини, синтетичні поверхнево активні речовини, що не піддаються біологічному окисненню, біологічно неокиснювані барвники натурального, штучного і синтетичного походження, біологічно резистентні пестициди, осідаючі мінеральні включення гідравлічною крупністю більше 2 мм/с, спливаючі речовини (включення) гравітаційною крупністю більше 20 мм/с, волокнисті включення, в тому числі пряжа, ворс, волосся, шерсть, пероактивний хлор більше 5 мг/дм-3, за винятком випадків введення на об’єкті водовідведення санітарного карантину, радіонукліди.

Споживачі, у процесі діяльності яких утворюються стічні води, що містять жири, зобов’язані вилучати їх з подальшою утилізацією на спеціалізованих підприємствах.

10.16. Додаток.
Перелік ЗР, заборонених до скидання у Міську каналізацію

1. Речовини, що здатні утворювати в системі централізованого водовідведення вибухонебезпечні, токсичні та (або) горючі гази, органічні розчинники, горючі і вибухонебезпечні речовини (нафта, бензин, гас, ацетон тощо) в концентраціях, що перевищують максимально допустимі концентрації ЗР у стічних водах, дозволених до скидання в системи централізованого водовідведення, синтетичні і натуральні смоли, масла, лакофарбові матеріали та відходи, продукти і відходи нафтопереробки, органічного синтезу, мастильно-охолоджуючі рідини, вміст засобів і систем пожежогасіння (крім використання для гасіння загорянь), тверді відходи виробництва.

2. Погано пахучі та інші леткі речовини в кількості, що призводить до забруднення атмосфери робочої зони в каналізаційних насосних станціях, в інших виробничих приміщеннях системи водовідведення Виробника, на території очисних споруд, понад встановлені для атмосфери робочої зони гранично допустимі концентрації.

3. Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного вмісту в навколишньому середовищі, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі очищення стічних вод на КОС Виробника, що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами та (або) утворюють небезпечні речовини під час трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно- і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азоторганічні і сіркоорганічні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більше ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію, що встановлена для цих речовин у воді водних об’єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно-епідеміологічними вимогами).

4. Концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станцій технічної водопідготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, концентровані розчини регенерації систем водопідготовки, концентрат, що утворюється під час роботи установок очищення води з використанням мембранних технологій (зокрема зворотного осмосу), хімічні реактиви та реагенти.

5. Будь-які тверді відходи боєнь та переробки м’яса, канига, цільна кров, відходи обробки шкіри, відходи тваринництва та птахівництва, включаючи фекалії.

6. Тверді побутові відходи, сміття, що збирається під час сухого прибирання приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований ґрунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, ґрунт, пісок, зола, шлак, окалина, гіпс, вапно, цемент та інші в’яжучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів у побуті.

7. Волокнисті матеріали (натуральні, штучні або синтетичні волокна, в тому числі волосся, вовна), тара, пакувальні матеріали та їх елементи, металева стружка, тирса, окалина, синтетичні матеріали (полімерні плівки, гранули, пилоподібні частинки, стружка тощо).

8. Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів у разі концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмільова дробина.

9. Речовини з Переліку ЗР для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 06 лютого 2017 року № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 року за № 235/30103, які не увійшли до переліку речовин, що утворюються під час виробничих процесів, при здійсненні яких Споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод, та переліку речовин, які не піддаються біологічній деструкції.

10.17. Додаток.
Концентрація шкідливих речовин в господарсько-побутових стічних водах


Чч
Показник якості
Одиниця
виміру
Не більше
1.
Азот амонійний та аміак (за азотом)
г/м3
20
2.
БСК5
г/м3
368*
3.
Водневий показник рН (у межах)
6.5 – 8.5
4.
Жири рослинні і тваринні
г/м3
30
5.
Завислі та спливаючі речовини
г/м3
15
6.
Залізо (загальне)
г/м3
2.0
7.
Мідь
г/м3
0.5
8.
Нафтопродукти
г/м3
0.1
9.
Нітрати
г/м3
45
10.
Нітрити
г/м3
0.5
11.
Свинець
г/м3
0.01
12.
СПАР (аніонні, неіоногенні)
г/м3
5.0
14.
Сухий залишок
г/м3
1000
15.
Температура
°С
40
16.
Фосфати
г/м3
10
17.
Хлориди
г/м3
50
19.
Цинк
г/м3
1.0
* Відповідно до проекту міських КОС (БСК20 – 490 г/м3)


Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
інженерного господарства О. Одинець
.
Адреса розробника:
пл. Ринок, 1, каб. 420
тел/факс:
2975948, 2401140
Е-mail:

Аналіз регуляторного впливу:

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення виконавчого комітету Львівської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод Споживачів до системи централізованого водовідведення Львова»


Аналіз регуляторного впливу регуляторного акту «Про затвердження Правил приймання стічних вод Споживачів до системи централізованого водовідведення Львова» здійснено на підставі Закону України від 11.09.2003 №1160-VІ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту».

Нормативно-правова основа прийняття даного рішення ґрунтується на Водному Кодексі України, Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища», Законі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Постанові Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами», Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, Правилах технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.1995 №30 (далі ПТЕ), наказі Мінрегіонбуду України від 01.12.2017 р. № 316, яким затверджено «Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення» та «Порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення» (далі Державні правила).

Відповідно до Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» Правила приймання стічних вод Споживачів до системи централізованого водовідведення Львова (далі Місцеві Правила) встановлюють вимоги щодо приймання стічних вод населеного пункту. Місцеві правила розроблено на підставі та з урахуванням вимог Державних правил і затверджуються Виконавчим комітетом Львівської міської ради. У разі якщо Місцеві правила не затверджено, застосовуються Державні правила. Місцеві правила включають: основні вимоги щодо приймання стічних вод населеного пункту підприємствами централізованого водовідведення; основні вимоги щодо скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення суб’єктами господарювання; вимоги щодо якості і режиму скидання стічних вод; визначення механізму контролю за скиданням стічних вод; розмір плати, що справляється із Споживачів за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення та за порушення вимог щодо якості і режиму скидання стічних вод; визначення механізму компенсації власнику мереж, споруд, устаткування системи централізованого водовідведення відповідного населеного пункту витрат на відновлення таких мереж, споруд, устаткування, зумовлених їх пошкодженням чи руйнуванням внаслідок порушення вимог щодо скидання стічних вод тощо. Місцеві правила не передбачають обов’язок Споживачів щодо отримання будь-яких дозволів, погоджень або інших документів дозвільного характеру і не надають повноваження щодо видачі дозвільних документів.

Згідно з Державними правилами Виробник розробляє місцеві Правила приймання, в яких враховують місцеві особливості приймання та очищення стічних вод, а також визначають допустимі концентрації забруднювальних речовин (далі ДК), що можуть скидатись до системи централізованого водовідведення.

У зв’язку з тим, що норми скиду, встановлені Виробнику у Дозволі на спеціальне водокористування є надзвичайно жорсткі – ДК забруднень стічних вод Споживачів, що можуть скидатись до системи централізованого водовідведення, Місцевими правилами встановлено у повній відповідності до ДК, що встановлені Державними правилами.


I. Визначення проблеми

Система централізованого водовідведення Львова призначена для приймання, відведення і очищення стічних вод з подальшим випуском їх у водний об'єкт. Якість очищення стічних вод, при скиді у навколишнє природне середовище, повинна відповідати гранично допустимому скиду відповідно до виданого дозволу на спеціальне водокористування. До системи централізованого водовідведення Львова надходять води р. Полтва, дощові стічні води, стічні води від населення та стічні води від установ, організацій і промислових підприємств (далі Споживачі). які за якісними показниками і режимом скиду повинні відповідати вимогам Місцевих правил. Місцеві правила регулюють взаємовідносини між Виробником (ЛМКП «Львівводоканал») та Споживачами (юридичними особами незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичними особами-підприємцями, фізичнми особами, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік, як самозайняті особи згідно з Податковим кодексом України), які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення Львова.

Особливістю централізованого водовідведення у Львові є те, що територія міста розділяється Європейським водорозділом на два басейни каналізування: Балтійський та Чорноморський. У Балтійському басейні історично склалась загальносплавна каналізація. Головним колектором басейну служить р. Полтва, яка закрита в залізобетонний канал. З основної частини басейну стічні води самопливом потрапляють у Полтву. З деяких територій басейну вони перекачуються каналізаційними насосними станціями (КНС). Господарсько-побутові та промислові стічні води, а також значна частина поверхневих вод загальносплавною каналізацією відводяться на міські каналізаційні очисні споруди (далі КОС). Окрема система дощової каналізації відсутня. КОС здійснюють механічне та повне біологічне очищення стічних вод. Очищені стічні води двома випусками скидаються в р. Полтву.

Ці КОС мають проектну та технологічну змогу очистити суміш стічних вод до стану води яку можливо скидати в річку. При перевищенні встановленого рівня концентрацій забруднювальних речовин у стічних водах відбувається псування обладнання систем каналізації та КОС, а для гарантування того, що скиди стічних вод з КОС не завдадуть згубного впливу навколишньому середовищу витрачаються значні трудові, матеріальні та грошові кошти Виробника.

Контроль за прийманням стічних вод до системи централізованого водовідведення Львова згідно з ПТЕ здійснюється Виробником.

Даний регуляторний акт вирішує такі питання:

приведення порядку приймання стічних вод Споживачів до вимог чинних Державних правил;

запобігання порушенням у роботі системи централізованого водовідведення;

підвищення ефективності роботи системи централізованого водовідведення і безпеки її експлуатації;

забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод;

удосконалення дієвого контролю щодо скиду стічних вод Споживачів до системи централізованого водовідведення.

Для врегулювання взаємовідносин між Виробником та Споживачами Місцеві правила чітко регламентують:

права та обов’язки Виробника і Споживачів, які користуються послугами водовідведення;

порядок оформлення приймання стічних вод у міську каналізацію;

укладання договорів про приймання стічних вод у каналізацію;

порядок доведення умов скиду;

встановлення вимог до складу та властивостей стічних вод, які скидаються у міську каналізацію;

механізм контролю за скиданням стічних вод у міську каналізацію (місця відбору проб, порядок відбору проб);

визначення плати Споживачів за скидання стічних вод у міську каналізацію (обчислення коефіцієнта перевищення, розрахунковий період, визначення кількості скинутих стічних вод);

встановлення відповідальності і заходів впливу за порушення правил;

встановлення граничних нормативних показників якості (ГН і ГДК) стічних вод Споживачів (загальні вимоги);

визначення питомої вартості приймання забруднених стічних вод;

права Споживача щодо проведення арбітражного аналізу та порядок використання його результатів;

встановлення переліку виробничих процесів, під час здійснення яких Споживач повинен мати локальні КОС;

встановлення переліку забруднювальних речовин, заборонених до скидання у міську каналізацію;

встановлення граничних нормативних показників якості господарсько-побутових стічних вод.

Для виключення можливості Виробника впливати на результати хімічного аналізу стічних вод внормовано реалізацію права Споживача на проведення Арбітражного аналізу проб. При цьому встановлено алгоритм обробки результатів вимірювань вмісту забруднювальних речовин.

Метою зазначеного регуляторного акту є запобігання порушенням у роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод Споживачів.

Головна проблема: при допущенні перевищень ДК забруднень у стічних водах Споживачів міські КОС технічно і методично не спроможні очистити стічні води до встановленого Дозволом на спеціальне водокористування рівня.

Враховуючи викладене вище, прийняття Проекту рішення дозволить встановити взаємні права та обов’язки Виробника, та Споживачів які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення Львова з урахуванням впливу такої діяльності на навколишнє природне середовище та здоров’я людей.


1
Основні групи, на які проблема справляє вплив
Групи (підгрупи)
Так
Ні
ГромадяниПоліпшення екологічної ситуації, зменшення забруднення навколишнього середовища, поліпшення санітарного стану
ДержаваДеталізація державного регулювання (Державних правил) шляхом встановлення єдиних вимог щодо провадження господарської діяльності зі скидання стічних вод до системи централізованого водовідведення Львова. Зменшення впливу забруднення навколишнього середовища на здоров'я населення, а також поліпшення стану відкритих водойм
Суб’єкти господарюванняПравилами встановлюється вичерпний перелік взаємних прав та обов’язків суб'єкта господарювання, який надає послуги з централізованого водовідведення, та суб’єктів господарювання (незалежно від форм власності) які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення Львова
Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів. Ринковий механізм – це механізм взаємозв'язку і взаємодії основних елементів ринку: попиту, пропозиції, ціни, конкуренції та основних економічних законів ринку. Система водовідведення є комунальною і працює як природний монополіст, де економічні закони ринку не застосовуються.

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів. Нині у Львові діють «Правила приймання стічних вод підприємств у систему міської каналізації Львова», затверджені рішенням Виконавчого комітету Львівської міської ради від 18.09.2002 р. № 292 на підставі Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, які скасовано наказом Мінрегіонбуду України від 01.12.2017 р. № 316.


II. Цілі державного регулювання

Державне регулювання проблеми, реалізоване Законодавством України і в Державних правилах, згідно з якими розроблено Місцеві правила. Цілями державного регулювання є запобігання порушенням у роботі системи централізованого водовідведення, підвищення ефективності роботи системи і безпеки її експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод Споживачів за рахунок:

забезпечення безаварійної роботи системи централізованого водовідведення (запобігання замулювання, зажирювання, закупорок трубопроводів, також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування);

забезпечення стійкої роботи міських КОС (запобігання порушенням технологічного режиму очистки внаслідок наднормативного надходження забруднювальних речовин);

забезпечення екологічної безпеки.

Місцевими правилами встановлюються:

нормативні показники загальних властивостей і кількості стічних вод, що приймаються у систему каналізації, з урахуванням можливості їх приймання та очищення на КОС;

перелік і нормативи ДК забруднювальних речовин, що приймаються у систему каналізації;

перелік речовин, заборонених до скидання в системи каналізації;

перелік виробничих процесів, під час здійснення яких Споживач повинен мати локальні КОС;

визначення та встановлення відповідальності за порушення вимог до скиду стічних вод Споживачів;

порядок контролю за скидом стічних вод до систем централізованого водовідведення та очищення стічних вод;

порядок відбору проб для контролю якості стічних вод Споживачів.


III. Визначення та оцінка
альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

2
Опис альтернативних способів
Вид альтернативи
Опис альтернативи
Альтернатива 1Затвердження Місцевих правил
Альтернатива 2Незатвердження Місцевих правил
Альтернатива 3Незатвердження Місцевих правил і скасування Рішення міськвиконкому від 18.09.2002 р. № 292
Альтернатива 4Незатвердження Місцевих правил і Надання дозволу Виробнику щодо видачі Споживачам Дозволів на скид стічних вод відповідно до Державних Правил
2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

3
Оцінка впливу на сферу інтересів держави
Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1Приймання стічних вод згідно з чинним законодавством УкраїниВитрати бюджетних коштів відсутні
Альтернатива 2Залишаються чинними старі Місцеві правила і Рішення міськвиконкому від 18.09.2002 р. № 292. Старі Місцеві правила не відповідають чинним Державним правилам
Альтернатива 3Залишаються чинними дуже старі Місцеві правила і Рішення міськвиконкому від 21.12.1998 р. № 669. Старі Місцеві правила не відповідають чинним Державним правилам
Альтернатива 4Найоперативніше вирішення усіх питань водовідведення стічних вод Споживачів. Заборонено чинним законодавством України. Виникає небезпека зловживань і хабарництва.
Впливу на міжнародну торгівлю, впливу на злочинність (зокрема економічні злочини), впливу на корупційні можливості, впливу на тіньову економіку, впливу на обсяги інвестицій (у тому числі міжнародні), впливу на позиції України у міжнародних рейтингах та виконання міжнародних зобов’язань Місцеві правила не мають. Змін надходжень до бюджетів усіх рівнів затвердження Місцевих правил не потребує. Приблизна кількість суб’єктів господарювання, яким надаються послуги Виробником і які провадять діяльність, пов’язану зі скиданням стічних вод до комунальної каналізації - 8600.

4
Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1Позитивний вплив на екологію, на здоров’я, безпеку, права та гідність громадян.
Вигодою затвердження Місцевих правил є прозорість для Споживачів умов діяльності Виробника, поліпшення екологічного стану міста, який є візитною карткою Львова і показником рівня участі міської громади у вирішенні проблем екології міста. Створює єдиний порядок та умови для приймання стічних вод Споживачів до систем централізованого водовідведення, за яких не порушується робота комунальних каналізаційних мереж та споруд, поліпшується безпека їх експлуатації та забезпечується відповідність якості очищення стічних вод вимогам Дозволу на спецводокористування, забезпечує єдину процедуру контролю за складом та властивостями стічних вод, що скидаються Споживачами до систем централізованого водовідведення, виконання вимірювань показників складу та властивостей проб стічних вод і обробки їх результатів.
Витрати бюджетних коштів відсутні
Альтернатива 2Без змін. Невідповідність Державним правиламВитрати коштів Виконавця та міського бюджету на відновлення технічного стану КОС через неконтрольований скид стічних вод Споживачів зі значним перевищенням ДК забруднювальних речовин. Це кошти, які можуть бути спрямовані на заходи щодо поліпшення екологічного стану міських КОС.
Альтернатива 3Без змін. Невідповідність Державним правилам
Альтернатива 4Виникнуть проблеми з законодавством
Впливу на споживчий вибір, впливу на споживчі ціни, впливу на отримання інформації Споживачами та їх захист, впливу на зайнятість і робочі місця, впливу на гендерний баланс затвердження Місцевих правил не має.

5
Розподіл суб’єктів господарювання за величиною*
Показник
Великі
Середні
Малі
Мікро
Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць
10
53
180
829
1072
Питома вага кількості групи у загальній кількості, %
0.9%
4.9%
17.0%
77.2%
100.0%
Сумарний обсяг скиду, м3/рік
6 252 104
4 434 116
3 126 052
2 217 058
16 029 330
Питома вага групи у сумарному обсягу, %
39%
28%
19%
14%
100.0%
* Розподіл підприємств на мікро, малі, середні не відповідає існуючій градації (Ст.55 ГКУ). Виробник не володіє достатньою інформацією для коректного розподілу на вказані у Постанові № 308 групи – у таблиці вказано кількість Споживачів, яким надаються послуги з централізованого водовідведення, які мають окремі каналізаційні випуски, і стічні води яких можуть містити наднормативні забруднення (обчислено і згруповано згідно з чинними Місцевими правилами: Великі > 237000 м3/рік; Середні > 39500 м3/рік; Малі > 8700 м3/рік; Мікро – решта).

6
Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акту є дотримання вимог чинного законодавства, запобігання порушенням у роботі систем централізованого водовідведення, підвищення ефективності роботи КОС та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств та житлового сектору. Місцевими правилами регулюються відносини між Виробником і Споживачами, а також дотримання та виконання нормативів водовідведення щодо кількості і якості скидання стічних вод Споживачів у комунальну систему.
Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акту є можливість користуватися врегульованим єдиним для всіх Споживачів та прозорим механізмом контролю за якістю та кількістю стічних вод Споживачів, що скидаються в міську каналізаційну мережу.
Відповідно до вимог Державних правил, яким відповідають вимоги Місцевих правил:
1. Витрати на забезпечення локальних засобів (споруд) попереднього очищення стічних вод на каналізаційному випуску. Згідно з проектною документацією.
2. Витрати за фактично виявлений (чи договірний) скид стічних вод з наднормативними забрудненнями, що визначаються для кожного випадку окремо. Тобто розмір плати, що сплачуватимуть Споживачі, за скид наднормативно забруднених стічних вод залежатиме від об’єму стічних вод та перевищення ДК забруднювальних речовин.
3. Якщо скид стічних вод Споживача відповідає вимогам Місцевих правил – витрати відсутні.
Альтернатива 2Вигоди відсутніЗгідно з претензіями і судовими рішеннями при порушенні вимог Місцевих правил.
Альтернатива 3Вигоди відсутні
Альтернатива 4Вигоди відсутні.
Вимоги Місцевих Правил відповідають вимогам Державних правил, які однакові для усіх Споживачів України. Впливу на продуктивність та конкурентоспроможність суб’єктів господарювання, впливу на інновації та розвиток, впливу на доступ до фінансів затвердження Місцевих правил не має.

7
Сумарні витрати для суб’єктів господарювання
великого і середнього підприємництва
Вид альтернативи
Сума витрат, гривень
Альтернатива 1Відповідно до Місцевих правил, що відповідають вимогам Державних правил:
1. Витрати на забезпечення локальних засобів (споруд) попереднього очищення стічних вод на каналізаційному випуску. Згідно з проектною документацією.
2. Витрати за фактично виявлений (чи договірний) скид стічних вод з наднормативними забрудненнями, що визначаються для кожного випадку окремо. Тобто розмір плати, що сплачуватимуть Споживачі, за скид наднормативно забруднених стічних вод залежатиме від об’єму стічних вод та перевищення ДК забруднювальних речовин.
3. Якщо скид стічних вод Споживача відповідає вимогам Місцевих правил – витрати відсутні.
Альтернатива 2Витрати згідно з Договорами про надання послуг водовідведення, претензіями Виконавця і судовими рішеннями. Додаткові витрати відсутні
Альтернатива 3
Альтернатива 4
IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного
способу досягнення цілей

При визначенні альтернативних способів досягнення встановлених цілей розглянуто наступні альтернативи:

1. Затвердження Місцевих правил.

2. Незатвердження Місцевих правил.

3. Незатвердження Місцевих правил і скасування Рішення міськвиконкому від 18.09.2002 р. № 292.

4. Незатвердження Місцевих правил і Надання права Виробнику щодо видачі Споживачам Дозволів на скид стічних вод з умовами скиду відповідно до Державних Правил, що означає невиконання норм державного регулювання щодо:

забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод;

встановлення правил приймання стічних вод Споживачів до комунальної каналізації;

впровадження ефективного контролю щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення;

втілення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Стосовно альтернатив здійснено вибір оптимального способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.


8
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)
Вид альтернативи
Бал результативності*
Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1
3**
Затвердження Місцевих правил надасть можливість згідно з чинним законодавством України:
- забезпечення єдиного порядку проведення контролю за складом та властивостями стічних вод, що скидаються Споживачами до системи централізованого водовідведення;
- приведення у відповідність з діючим законодавством місцевих Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення Львова;
- визначення умов приймання стічних вод Споживачів до системи централізованого водовідведення, за яких не порушується робота каналізаційних мереж та споруд;
- створення умов для здійснення контролю у даній сфері діяльності;
- забезпечення утримання міста у належному санітарному стані;
- забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод Споживачів.
Альтернатива 2
1
Усі альтернативи частково не відповідають чинному законодавству (чи не передбачені у ньому), що не дозволяє забезпечити їх реалізацію у сфері надання послуг водовідведення.
Альтернатива 3
1
Альтернатива 4
1
* Бал визначено за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де: 4 - цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде); 3 - цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть); 2 - цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними); 1 - цілі прийняття регуляторного акту, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

** Повна ліквідація проблем, що виникають при скиданні забруднених стічних вод Споживачами і їх прийманні Виробником («проблема більше існувати не буде») не можлива. Поставлені цілі «Повною мірою» можуть бути досягнуті лише за умови, стовідсоткового обладнання випусків Споживачів локальними КОС, повного виконання сторонами вимог законодавства, правил, договору про надання послуг і неперервного взаємного контролю за процесом водовідведення.


9
Підсумок рейтингу результативності та його обґрунтування
Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1
- забезпечення виконання вимог чинного законодавства
- забезпечення єдиних вимог для проведення взаємного контролю за якістю стічних вод, що скидаються Споживачами до системи централізованого водовідведення.
- забезпечення належного санітарного стану території міста.
- забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод Споживачів.
- забезпечення безпечних умов використання мереж і споруд міської каналізації
Витрати суб’єктів господарювання, пов’язані лише з виконанням вимог чинних нормативних документів і договірних зобов’язань щодо встановлення локальних засобів для доведення якісних показників стічних вод до нормативних і визначення розміру плати, що справляється за наднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення
Якщо скид стічних вод Споживача здійснюється відповідно до вимог Місцевих правил – витрати відсутні
Прийняття даного регуляторного акту дасть можливість:
- користуватися врегульованим, єдиним, зрозумілим для всіх, прозорим порядком контролю за складом та властивостями стічних вод, що скидаються Споживачами до системи централізованого водовідведення;
- привести у відповідність з діючим законодавством Місцеві правила;
- визначити умови приймання стічних вод Споживачів до системи централізованого водовідведення, за яких не порушується робота каналізаційних мереж та споруд
Альтернатива 2
Не забезпечує виконання вимог чинного законодавства
-
Альтернативи не вирішують поставлені цілі
Альтернатива 3
-
Альтернатива 4
-
10
Аргументи щодо переваги обраної альтернативи (причини відмови)
і оцінка ризику зовнішніх чинників на дію Місцевих правил
Рейтинг
Переваги обраної альтернативи/причини відмови
Оцінка ризику
зовнішніх чинників
Альтернатива 1Перевагою обраної альтернативи є нормативно-правове врегулювання даного питання з урахуванням місцевих особливостей, можливість користуватися Місцевими правилами.
Прийняття цього регуляторного акту забезпечує дотримання норм чинного законодавства з охорони навколишнього середовища, а саме:
- захисту здоров’я персоналу КОС;
- запобігання псуванню обладнання КОС;
- гарантування безперебійної роботи КОС;
- гарантування, що скиди стічних вод з КОС не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище.
Саме такий спосіб дозволить найповніше досягнути поставлених цілей законним чином.
Даний регуляторний акт відповідає чинному законодавству.
Дія даного регуляторного акту не залежить від роботи органів місцевої влади. Ризик зовнішніх чинників на дію Місцевих правил полягає лише у недостатній координації різних органів державної влади при створенні нових нормативів, які регулюють порядок надання послуг водовідведення і сплати за ці послуги.
Також загальна економічна криза може призвести до зменшення кількості суб’єктів господарювання, бажаючих здійснювати виробничу діяльність, пов’язану зі скидом стічних вод в міську каналізаційну мережу (у першу чергу – великих і середніх).
Альтернатива 2Не забезпечують виконання вимог чинного законодавства. Такі альтернативи є неприйнятними.
Х
Альтернатива 3
Х
Альтернатива 4
Х
V. Механізми та заходи, які забезпечать
розв’язання визначеної проблеми

На підставі проведеного аналізу регуляторного впливу найбільш оптимальним способом досягнення встановлення цілей є Альтернатива 1, тобто для розв’язання проблеми пропонується прийняти запропонований регуляторний акт (затвердити Місцеві правила).

Цілями державного регулювання для даного проекту регуляторного акту є:

безаварійна робота, безпечна експлуатація і довговічність системи централізованого водовідведення (запобігання замулювання, зажирювання, закупорки і загазованості трубопроводів, а також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування);

якісна робота міських КОС (запобігання порушення технологічного режиму очищення стічних вод внаслідок наднормативного надходження забруднювальних речовин);

екологічна безпека навколишнього середовища, тобто попередження забруднення водного об'єкту (р. Полтва) недостатньо очищеними стічними водами.

Розв’язання проблеми, визначеної в розділі І даного аналізу регуляторного впливу, досягається шляхом затвердження проекту рішення виконавчого комітету Львівської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод Споживачів до системи централізованого водовідведення Львова».

Впровадження цього регуляторного акту передбачає здійснення органом місцевого самоврядування певних організаційних заходів на виконання та у відповідності до вимог законодавства України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, а саме:

складання структурним підрозділом міської ради, який відповідає за впровадження цього регуляторного акту, відповідного проекту рішення (внесення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів) та аналізу регуляторного впливу (АРВ) до нього;

оприлюднення проекту регуляторного акту разом з АРВ з метою обговорення та одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб;

внесення проекту регуляторного акту (за наявності разом зі зведеною таблицею зауважень та пропозицій до проекту регуляторного акту та АРВ отримані Виробником протягом місяця з моменту оприлюднення) на розгляд Виконавчого комітету Львівської міської ради;

у разі прийняття регуляторного акту – оприлюднення у найбільш доступний спосіб для Споживачів;

у разі прийняття регуляторного акту здійснення базового (повторного, періодичного) відстеження відповідно до вимог чинного законодавства.

Враховуючи вищезазначене, ступінь ефективності обраного механізму та заходів досягнення цілей державного регулювання оцінено, як значний.


VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Для впровадження вимог цього регуляторного акту не потрібно додаткових витрат з бюджету. Здійснення планових заходів з державного нагляду (контролю) вже віднесено до компетенції відповідних органів державної влади. Введення в дію регуляторного акту не потребує збільшення штату державних службовців та додаткового створення нових комунальних служб.

VII. Обґрунтування запропонованого
строку дії регуляторного акту

Строк дії акту не обмежено. Структура запропонованого проекту рішення враховує можливості доповнення або внесення змін до нього у разі внесення змін до чинного законодавства України.

VIII. Визначення показників результативності
дії регуляторного акту

Кількісні показники будуть визначатися при здійсненні відстеження результативності дії регуляторного акту. Ці показники будуть надаватися відповідно до результатів контролю за скидом стічних вод Споживачів до систем централізованого водовідведення визначеному в Місцевих правилах.

Кількісними показниками результативності дії регуляторного акту за період є:

кількість вибіркових обстежень Споживачів на предмет дотримання вимог Правил і укладених Договорів;

o кількість виявлених порушень;

o кількість усунених порушень;

кількість Споживачів, обстежених на предмет дотримання вимог щодо якісних показників стічних вод Споживачів;

o кількість відібраних проб;

o кількість вимірів Головного аналізу, проведених лабораторією;

o кількість виявлених інгредієнтів з перевищеннями ДК за результатами Головного аналізу;

o кількість виставлених Споживачам претензій та позовів за наднормативний скид забруднювальних речовин.

Якісними показниками результативності дії регуляторного акту є:

забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод Споживачів;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основними положеннями акту.


IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

У разі прийняття регуляторного акту послідовно здійснюватиметься відстеження його результативності згідно зі статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методикою відстеження результативності регуляторного акту, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності - статистичні дані.


Витрати на одного суб’єкта господарювання
великого і середнього підприємництва,
які виникають внаслідок дії регуляторного акту

Зазначені у аналітичній таблиці показники (витрати) суб’єктів господарювання відповідно до Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, затвердженого наказом Держкомстату України від 28.11.2005 № 386 не відносяться до компетенції органів державної статистики та/або не передбачені статистичною звітністю.

Також наведені в аналітичній таблиці витрати суб’єктів господарювання не містяться в податкових деклараціях, розрахунках, звітах та інших документах, що надходять до районних ДПІ ГУ ДФС у Львівській області. Крім того дані щодо таких витрат суб’єктів господарювання не містяться в звітах та інших документах, що надходять до структурних підрозділів Виконавчого комітету Львівської міської ради чи Виконавця.

Враховуючи зазначене вище, надати всі об’єктивно обґрунтовані дані, зазначені у аналітичних таблицях даного додатку немає можливості.


11
Витрати на одного суб’єкта господарювання
№ з/п
Витрати
За перший рік, тис.грн
За 5 років, тис.грн
1.Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо, грнВитрати на встановлення локальної очисної споруди на каналізаційному випуску згідно вимог Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017 № 316.Враховуючи диференційовану специфіку роботи підприємств в Україні об’єктивно розрахувати витрати неможливо
2Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), грнДодаткові витрати не передбачаються
-
3Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, грнВиконання вимог регуляторного акту не передбачатиме додаткових, крім існуючих, витрат коштів та часу.
-
4Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), грнВиконання вимог регуляторного акту не передбачатиме додаткових, крім існуючих, витрат коштів та часу
-
5Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), грнВідповідно до ЗУ «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» Місцеві правила не передбачають обов’язок Споживачів щодо отримання будь-яких дозволів, погоджень або інших документів дозвільного характеру і не надають повноваження щодо видачі дозвільних документів.
Ведення в дію запропонованого регуляторного акту не передбачає отримання дозволів, ліцензій, тощо.
-
6Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грнДодатково, крім існуючих, не передбачається
-
7Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, грнНе потребує найму додаткового персоналу
-
8Інше (уточнити), грн
-
-
9РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), грн
-
-
10Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць
-
-
11Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), грн
-
-
У тому числі:

12
Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання
Вид витрат
У перший рік
Періодичні
(за рік)
Витрати
за п’ять років
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу, тощоДодаткові витрати не передбачаютьсяДодаткові витрати не передбачаютьсяДодаткові витрати не передбачаються
13
Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених)
Вид витрат
Витрати за рік
Витрати за п’ять років
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)Додаткові витрати не передбачаються. Додаткові витрати не передбачаються
14
Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності
Вид витрат
Витрати* за рік
Витрати на оплату штраф-них санкцій за рік
Разом за рік
Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)Виконання вимог регуляторного акту не передбачатиме додаткових,
крім існуючих, витрат коштів
та часу.
-
-
Виконання
вимог регуляторного акту не передбачатиме додаткових,
крім існуючих, витрат коштів
та часу.
* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).

15
Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю)
Вид витрат
Витрати* за рік
Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)
Разом за рік
Витрати за
п’ять років
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)Додаткові витрати не передбачаютьсяДодаткові витрати не передбачаютьсяДодаткові витрати не передбачаютьсяДодаткові витрати не передбача-ються
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

16
Витрати на отримання адміністративних послуг
Вид витрат
Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)
Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси
(за рік — стартовий)
Разом за рік (стартовий)
Витрати за
п’ять років
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)Р/а не передбачає отримання дозволів, ліцензій тощоР/а не передбачає отримання дозволів, ліцензій тощоР/а не передбачає отримання дозволів, ліцензій тощоР/а не передбачає отримання дозволів, ліцензій тощо
17
Витрати на оборотні активи
Вид витрат
За рік (стартовий)
Періодичні
(за наступний рік)
Витрати за
п’ять років
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)Додатково, крім існуючих, не передбачаютьсяДодатково, крім існуючих, не передбачаютьсяДодатково, крім існуючих, не передбачаються
18
Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу
Вид витрат
Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)
Витрати за
п’ять років
Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналуНе потребує найму додаткового персоналу
-
Бюджетні витрати
на адміністрування регулювання для суб’єктів
великого і середнього підприємництва

Для розрахунку витрат на адміністрування регулювання окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання, враховуючи ст.19 Конституції України (у якій зазначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України).

Дані, зазначені у додатку 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, не відносяться до компетенції органів державної статистики та/або не передбачені статистичною звітністю.

Податковим кодексом України від 02.12.2010 №2755-УІ передбачено інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів. Статтями 72 та 73 Податкового кодексу України визначено порядок збору та отримання податкової інформації контролюючими органами. Інформація щодо бюджетних витрат на адміністрування регулювання для суб’єктів великого та середнього підприємництва не міститься в документах, що надходять до структурних підрозділів Виконавчого комітету Львівської міської ради.

Необхідно зазначити, що державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу). Також, для впровадження вимог цього регуляторного акту не потрібно додаткових витрат з бюджету. Здійснення планових заходів з нагляду (контролю) та прийняття звітності вже віднесено до компетенції відповідних органів. Введення в дію регуляторного акту не потребує збільшення штату державних службовців або посадових осіб місцевого самоврядування.


- 8 -


Тест
малого підприємництва
(М-Тест)

Керуючись визначеннями Господарського кодексу України (с. 55), нормами питомого водоспоживання з системи централізованого водопостачання Львова (Рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 23.09.2016 р. № 874), Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, листом Міністерства соціальної політики України від 08.08.2018 р. № 78/0/206-18 щодо норм тривалості робочого часу, Правилами приймання стічних вод підприємств у систему міської каналізації Львова визначено перелік суб’єктів підприємництва у прив’язці до їх фактичного річного обсягу водовідведення:

норма роб. часу на 2019 при 40-годинному робочому тижні 1993 год./рік;

норма водовідведення (водоспоживання) 360 л/(особу/добу);


1
Визначення кількості суб’єктів господарювання за величиною
Суб’єкти
Кількість працівників
Обсяг скиду,
м
3/рік
Кількість
Сумарний обсяг скиду,
м
3/рік
Мікро
не більше 10
до 315.6
53
9 736
Малі
не більше 50
до 1578
297
262 411
Середні
не більше 250
до 7890
447
1 680 849
Великі
понад 250
понад 7890
275
14 076 334
Усього
1072
16 029 330

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з “04” березня 2019 р. до “11” березня 2019 р.


2
Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання
на суб’єктів малого підприємництва
Поряд-ковий номер
Вид консультації
Кількість
учасників,
осіб
Основні результати консультацій (опис)*
1
Робочі зустрічі з представниками суб'єктів малого підприємництва:

1. ПрАТ «Львів-Інтуртранс»;
2. ТзОВ фірма «Селена»;
3. ТзОВ фірма «Дельта-Сервіс»;
4. ТзОВ «ОКС»;
5. ТзОВ «Нова тара»;
6. ТзОВ «Фірма Модус»;
7. ТзОВ «Техменеджмент»;
8. СПД ФО «Жорняк А. Б.»;
9. СПД ФО «Кравуш Т. П.»;
10. ТзОВ «Автотрейдінг-Львів»;
11. ТзОВ «Пивоварня Кумпель»;
12. ТзОВ «СОК Євроспорт»;
13. СУПП ТзОВ «Кастелярі».
13
Ознайомлено з проектом Правил.
Наголошено на необхідності забезпечення екологічної ситуації у Львові шляхом проведення систематичного контролю за якістю стічних вод, доведення стічних вод споживачів до показників допустимих концентрацій для їх безпечного відведення та очищення на міських КОС, а також для запобігання псуванню систем водовідведення.
Від суб’єктів малого підприємництва подано 21 пропозицію до проекту Місцевих правил,
зокрема:
попередньо повідомляти про відбір проб;
термін дії виданих на 2019 р. документів вважати дійсним;
письмово завчасно повідомляти про включення до переліку споживачів;
продовжити термін дії Умов скиду з 1 календарного року до 2-х років;
Термін дії Документації ЛСВ вважати безтерміновим.
Більшість (12) пропозицій враховано.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 350, у тому числі малого підприємництва 297 та мікропідприємництва 53;

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 2% (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Відповідно до Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» Місцеві Правила встановлюють вимоги щодо приймання стічних вод населеного пункту. Місцеві правила розроблено на підставі та з урахуванням вимог Державних. У разі якщо Місцеві правила не затверджено, застосовуються Державні правила. Місцеві правила включають: основні вимоги щодо приймання стічних вод населеного пункту підприємствами централізованого водовідведення; основні вимоги щодо скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення суб’єктами господарювання; вимоги щодо якості і режиму скидання стічних вод; визначення механізму контролю за скиданням стічних вод; розмір плати, що справляється із Споживачів за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення та за порушення вимог щодо якості і режиму скидання стічних вод; визначення механізму компенсації власнику мереж, споруд, устаткування системи централізованого водовідведення відповідного населеного пункту витрат на відновлення таких мереж, споруд, устаткування, зумовлених їх пошкодженням чи руйнуванням внаслідок порушення вимог щодо скидання стічних вод тощо.

Згідно з Державними правилами – Місцеві правила враховують місцеві особливості приймання та очищення стічних вод, визначають ДК забруднюючих речовин, що можуть скидати до системи централізованого водовідведення, встановлюють кожному конкретному Споживачу вимоги до скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення, вказують умови приймання стічних вод з асенізаційного транспорту від Споживачів, встановлюють перелік забруднень, на наявність яких робиться аналіз, та періодичність контролю, конкретизують питання щодо відбору проб стічних вод на аналіз; а також оформлення процедури відбору проб.

Відповідно до законодавства Місцеві правила не передбачають обов’язок Споживачів щодо отримання будь-яких дозволів, погоджень або інших документів дозвільного характеру і не надають повноваження щодо видачі дозвільних документів.

Тобто, Місцеві правила є регуляторним актом щодо:

1. Встановлення ДК забруднювальних речовин у стічних водах з випусків Споживачів – у проекті місцевих правил встановлено ДК, що не відрізняються від допустимих концентрацій, вказаних у Державних правилах і проект Місцевих правил фактично концентрацій не встановлює.

2. Формування і доведення Виробником вимог до скиду стічних вод Споживачам - згідно з Місцевими правилами здійснюється безоплатно. Це функціональні обов’язки Виробника. Вимоги Виробника формуються на підставі технічної документації, яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення Споживачів і яку Споживачі зобов’язані мати та своєчасно оновлювати.

3. Визначення умов приймання стічних вод з асенізаційного транспорту від Споживачів - реалізується відповідним Договором з Виробником.

4. Встановлення переліку забруднень, на наявність яких робиться аналіз, та періодичність контролю – скорочено на 30% (вилучено мідь; свинець; сульфати; хром; цинк).

5. Оформлення процедури відбору проб.

6. Конкретизація питань механізму відбору проб стічних вод Споживачів і проведення їх аналізу з метою виявлення наднормативних забруднень. Конкретизація тривалості розрахункового періоду (до 3 міс. –» 60 днів).

При дотриманні Споживачами вимог Місцевих правил щодо режиму скиду і якісних показників стічних вод – ніякі додаткові витрати ані Споживачами, ані з бюджету не здійснюватимуться.


3
витрати суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Порядковий номер
Найменування оцінки
У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)
Періодичні (за наступний рік)
Витрати за
п’ять років
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1
Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)
Формула:
кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці
0
0
0
2
Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування
Формула:
прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва
0
0
0
3
Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)
Формула:
оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва
0
0
0
4
Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)
Формула:
оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва
0
0
0
5
Інші процедури (уточнити)
0
0
0
6
Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)
0
Х
0
7
Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць
350
8
Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)
0
Х
0
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9
Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм
0
0
0
10
Процедури організації виконання вимог регулювання
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур
0
0
0
11
Процедури офіційного звітування
Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік
0
0
0
12
Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік
0
0
0
13
Інші процедури (уточнити)
Х
Х
Х
14
Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)
0
0
0
15
Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць
250
250
250
16
Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)
0
0
0
Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Львівська міська рада
(назва державного органу)
4
витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва
Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)
Планові витрати часу на процедуру
Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)
Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта
Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання
Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання
0
0
0
0
0
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:
0
0
0
0
0
камеральні
0
0
0
0
0
виїзні
0
0
0
0
0
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання
0
0
0
0
0
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання
0
0
0
0
0
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання
0
0
0
0
0
6. Підготовка звітності за результатами регулювання
0
0
0
0
0
7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
__________________
__________________
Х
Х
Х
Х
Х
Разом за рік
0
0
0
0
0
Сумарно за п’ять років
0
0
0
0
0
__________
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

Якщо державне регулювання передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу), необхідно визначити повний запланований річний бюджет нового органу (структурного підрозділу) 0 х 5 років = 0 гривень.

Державне регулювання утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу) не передбачає.


5
Сумарні витрати на адміністрування регулювання
Порядковий номер
Назва державного органу
Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень
Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п’ять років, гривень
1
Львівська міська рада
0
0
Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва
Львівська міська рада
0
0

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання


6
Сумарні витрати суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Порядковий номер
Показник
Перший рік регулювання (стартовий)
За п’ять років
1
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
0
0
2
Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
0
0
3
Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання
0
0
4
Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва
0
0
5
Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання
0
0
5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

При дотриманні Споживачами вимог Місцевих правил щодо режиму скиду і якісних показників стічних вод – ніякі додаткові витрати не здійснюватимуться.


7
повторна оцінка витрат
Показник
Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень
Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання
за п’ять років, гривень
Заплановане регулювання
0
0
За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва
0
0
Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва
0
0Експертний висновок:

Назад