Львівська міська рада

// Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському електричному транспорті


Дата оприлюднення:
11/01/2019

Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, "Про міський електричний транспорт", „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, постановами Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 №1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)", від 05.04.1999 № 541 "Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України", наказом Міністерства інфраструктури України від 25.11.2013 № 940 “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)“, розглянувши лист Львівського комунального підприємства ”Львівелектротранс” від 09.10.2019 року № 4-2512-501, виконавчий комітет вирішив:
1. Встановити:
1.1. Вартість разового квитка на проїзд у водія у міському електричному транспорті у розмірі 7,00 грн.
1.2 Вартість разового квитка на проїзд у міському електричному транспорті у розмірі 6,00 грн. в кіосках, ЛКП «Львівелектротранс» вул. Сахарова 2, у рухомому складі смартфонами:

1.2.1. QR- коди приват 24

1.2.2. SMS квитки

1.2.3. Bluetooth квитки

1.2.4. Термінали самообслуговування IBOX та EasyPay

1.3. Вартість разового квитка на проїзд у водія у міському електричному транспорті для учнів і студентів у розмірі 3,50 грн.
1.4. Вартість разового квитка на проїзд у міському електричному транспорті для учнів і студентів у розмірі 3,00 грн. в кіосках, ЛКП «Львівелектротранс» вул. Сахарова 2, у рухомому складі смартфонами:

1.4.1. QR- коди приват 24

1.4.2. SMS квитки

1.4.3. Bluetooth квитки

1.4.4. Термінали самообслуговування IBOX та EasyPay

1.3. Вартість перевезення одного місця багажу у розмірі 7,00 грн.
2. Вважати таким, що рішення виконавчого комітету від 10.04.2018 № 387 «Про тарифи на перевезення пасажирів у міському електротранспорті» втратило чинність.
3. Встановити, що це рішення вступає в дію з 01.12.2019.
4. Департаменту “Адміністрація міського голови“ оприлюднити це рішення у засобах масової інформації.
Термін: до 01.12.2019.
Відповідальний: директор
департаменту “Адміністрація
міського голови“
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань ЖКГ.
.

Адреса розробника:
вул. Сахарова 2
тел/факс:
2615566
Е-mail:
ytiz@ukr.net

Аналіз регуляторного впливу:
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проєкту рішення "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському електричному транспорті"

I. Визначення проблеми


Комунальне підприємство «Львівелектротранс» є самостійним госпрозрахунковим статутним суб’єктом, створеним на базі комунальної власності Львівської міської ради. Підприємство діє на підставі Закону України «Про міський електротранспорт» від 29.06.04 № 1914- IV, інших законодавчих актів України та на підставі Статуту (зі змінами та доповненнями), затвердженого начальником управління транспорту і зв’язку Львівської міської ради, наказом від 30.05.2005 № 20-V.
На балансі підприємства станом на 01.09.2019 нараховується 207 од. пасажирського рухомого складу міського електротранспорту, в т.ч. 136 од. трамваїв; 71 од. тролейбусів.
Експлуатується 211,96 км. контактної мережі з них: 81,85 км трамвая; 130,11 км тролейбуса; 20 тягових підстанцій потужністю 63291,6 кВт. здійснюють електропостачання трамвайного і тролейбусного руху.
В автогосподарстві нараховується 51 од. автомашин і машин спеціального призначення.
Обслуговування пасажирів забезпечує 8 трамвайних та 8 тролейбусних маршрутів.
З 136 трамваїв, експлуатуються 107. З них 54 потребують середнього або капітального ремонту. З 71 тролейбуса в експлуатації 61. З них середнього або капітального ремонту потребують 33 одиниці. Загалом 87 од. рухомого складу потребують ремонту, що може негативно вплинути на стан безпеки пасажирських перевезень, збільшує витрати підприємства на проведення ремонтів, а відтак впливає на зростання збитковості.
Середньоденний випуск трамваїв на лінії за 1 півріччя 2019 рік складає 68,5 од., тролейбусів – 50,9 одиниці.
За 08 місяців 2019 рік фактично перевезено 62,9 млн. пасажирів, в тому числі 41,2 млн. пасажирів з безкоштовним проїздом на суму 178989,3 тис. грн., проте з бюджету отримано лише 114 126 тис. грн. або 63,8 %. від фактично наданих послуг з пільгових перевезень.
ЛКП «Львівелектротранс» за перше півріччя 2019 року за фінансовими результатами понесло збитки в сумі 25 685 тис. грн., Присутня невідповідність розрахункової величини планових безоплатних перевезень, закладених у тариф 5,00 грн., фактичному відшкодуванню втрат доходів від перевезень цієї категорії пасажирів. Вищезазначені причини зумовлюють постійну нестачу обігових коштів, а, отже і сум коштів на всі види технічного обслуговування та ремонтів рухомого складу, колії, контактної мережі. Збитковість господарської діяльності не дозволяє впроваджувати заходи з енергозбереження, сучасні системи обліку пасажирів та збору оплати за проїзд, оновлювати інфраструктуру та рухомий склад, підвищувати кваліфікацію персоналу .
Внаслідок цього значно знижується показник графічності руху, рівень безпеки пасажироперевезень та зростає невдоволення мешканців міста якістю наданих послуг, та відповідно, зростають перевезення іншими видами транспорту.
Суми фактичних матеріальних витрат на всі види регламентного обслуговування та ремонтів рухомого складу зумовлені обмеженістю фінансових ресурсів підприємства і є значно нижчими від нормативно обґрунтованих.
З метою забезпечення обслуговування мешканців та гостей м. Львова транспортними послугами, покращення стану рухомого складу, забезпечення належного рівня безпеки пасажироперевезень, підвищення якості обслуговування, а також покращення фінансового стану підприємства мінімізувавши збитки від перевезень пільгових категорій пасажирів, необхідно терміново підвищити тариф на проїзд в трамваях та тролейбусах до обґрунтованого мінімального рівня 7,00 грн., при розрахунковому нормативному тарифі 7,25 гривень.
Підвищення тарифу до 7,0 грн. дасть змогу не допустити заборгованості по заробітній платі, за енергоносії та підтримувати в належному стані існуючий рівень виробничої бази та рухомого складу, не скорочуючи обсягу послуг з пасажирських перевезень.

II. Цілі державного регулювання

Відповідно до Закону України "Про міський електричний транспорт" тарифна політика у сфері міського електричного транспорту ґрунтується на принципах забезпечення доступності транспортних послуг та створення умов для здійснення сталих і безпечних пасажироперевезень. Установлений тариф на проїзд у міському електротранспорті здійснюється з урахуванням необхідності забезпечення беззбиткової роботи підприємства, яке надає такі послуги, та забезпечення захисту малозабезпечених громадян.
Отже, метою прийняття регуляторного акту є поліпшення фінансового стану підприємства та зниження його збитковості, відновлення технічного ресурсу рухомого складу, нормальної експлуатації трамвайної колії, контактної мережі та інших об’єктів міського електротранспорту, збереження кадрового потенціалу підприємства і поліпшення якості послуг.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Визначення альтернативних способів


До альтернативних способів досягнення цілей регуляторного акту можна віднести:

Вид альтернативи
Опис альтернативи
1. Збереження існуючого стануАльтернатива є неприйнятою з точки зору складної ситуації, що склалась на підприємстві, що може призвести до зупинки підприємства в цілому, а також до зростання соціальної напруги.
2. Повне відшкодування з міського бюджету м. Львова втрат доходів від перевезення пільгових категорій громадянРівень відшкодування з міського бюджету м. Львова втрат підприємства за перевезення пільгових категорій громадян щорічно недостатній та становить 40-50% від потреби. Отже, даний спосіб не може себе виправдати.
3. Відшкодування з міського бюджету різниці в тарифахВ умовах складної ситуації з наповненням дохідної частини бюджету, та фінансової неспроможності погасити різницю в тарифах, підприємству загрожуватиме погіршення транспортного обслуговування через часткову або повну зупинку транспорту із неможливістю придбання матеріалів і запчастин для проведення поточних ремонтів рухомого складу
4. Запропонований спосіб (підвищення тарифу)Є прийнятним способом вирішення проблеми: забезпечить стабільне та якісне надання послуг для пасажирів, проведення експлуатаційних витрат для підприємства.
IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Запропонований спосіб (підвищення тарифу) є прийнятним способом вирішення проблеми, що забезпечить стабільне та якісне надання послуг для пасажирів, проведення експлуатаційних витрат для підприємства.

V. Механізми та заходи, які забезпечать
розв’язання визначеної проблеми

Прийняття даного регуляторного акту дозволить впорядкувати тарифи на перевезення пасажирів у міському електротранспорті. При цьому, показниками результативності будуть :
- безперебійна робота та подальший розвиток підприємства;
- можливість підприємства розраховуватися за отримані матеріали, комплектуючі вироби, виконані роботи і послуги, своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам;
- покращення якості надання послуг з перевезення пасажирів.VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно
від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади
чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи,
які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги


Після оприлюднення, не раніше як за 30 днів, пропонується винести на розгляд виконавчого комітету проект рішення „Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському електричному транспорті”, попередньо обговоривши його на громадських слуханнях та опрацювавши зауваження та пропозиції.
Регуляторний акт має місцевий характер впливу.
У разі прийняття рішення оприлюднюється у засобах масової інформації.
VII. Обґрунтування запропонованого строку дії
регуляторного акта


Термін дії запропонованого - до прийняття регуляторного акта, який буде залежати від економічних чинників (динаміка зміни вартості електроенергії, підвищення законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, тощо).

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

Після прийняття даного регуляторного акту показниками результативності будуть:
- рівень відшкодування тарифами витрат, пов’язаних з наданням послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом;
- зниження рівня збитковості підприємства;
- своєчасність виплати заробітної плати працівникам підприємства та обов’язкових платежів;
- скорочення кількості скарг пасажирів на якість надання послуг;
- технічне оздоровлення підприємства (проведення ремонтів, оновлення рухомого складу тощо).

- IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту


Відстеження результативності застосування регуляторного акта здійснюватиметься виконавчими органами Львівської міської ради шляхом щоквартального проведення аналізу фінансово-економічних показників діяльності підприємства.
Вид даних, які використовуватимуться для відстеження – статистичні дані.
Аналіз регуляторного впливу підготовлений управлінням транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.

Зауваження і пропозиції щодо регуляторного документу подавати у письмовому вигляді упродовж 30 днів з дня опублікування у ЗМІ за адресою – 79012, вул. Академіка А. Сахарова, 2. Проект рішення та аналіз регуляторного впливу розміщені на Web- сторінці Львівської міської ради у розділі "Економіка" / "Регуляторна політика".Експертний висновок:
Назад