Львівська міська рада

// Про затвердження Порядку розміщення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства у м. Львові


Дата оприлюднення:
02/05/2018

Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про благоустрій населених пунктів“, Порядком провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833, постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198 "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони", наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року № 369 "Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 1996 року за № 372/1397, з метою врегулювання діяльності суб’єктів господарювання в сфері надання послуг з організації відкритих літніх майданчиків біля обєктів ресторанного господарства у м. Львові, в межах функцій органу місцевого самоврядування, міська рада ухвалила:

1. Затвердити:
1.1. Порядок розміщення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства у м. Львові (додаток 1).
1.2. Склад комісії зі встановлення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства у м. Львові (додаток 2).
1.3. Положення про роботу комісії зі встановлення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства у м. Львові (додаток 3).
2. Установити, що документи на розміщення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства у м. Львові, видані до набрання чинності цією ухвалою, є чинними до закінчення строку дії, зазначеного в таких документах.
3. Вважати такою, що втратила чинність ухвала міської ради від 05.03.2009 №2452.
4. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з містобудування.
Міський голова А.Садовий

Додаток 1
до ухвали міської радивід __________ _____

ПОРЯДОК
розміщення відкритих літніх майданчиків
біля обєктів ресторанного господарства у м. Львові

1. Загальні положення
1.1. Порядок розміщення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства у м.Львові (далі — Порядок) розроблений відповідно Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про благоустрій населених пунктів“, постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року №833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», наказу Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року № 369 "Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 1996 року за № 372/1397 та інших нормативно-правових актів.
1.2. Порядок регулює правовідносини між органами місцевого самоврядування, субєктами підприємницької діяльності та громадою міста, що виникають у процесі встановлення відкритих літніх майданчиків біля обєктів ресторанного господарства у м.Львові та визначає процедуру:
- отримання архітектурно-художніх вимог до зовнішнього вигляду відкритого літнього майданчика та схеми прив’язки відкритого літнього майданчика;
- укладення договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика;
- демонтажу відкритих літніх майданчиків.
1.3. Підставою для встановлення відкритого літнього майданчика є:
- архітектурно-художні вимоги до зовнішнього вигляду відкритого літнього майданчика;
- схема прив’язки відкритого літнього майданчика;
- договір на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика.
1.4. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
Відкритий літній майданчикмісце для надання послуг громадського харчування біля закладу ресторанного господарства біля стаціонарного закладу ресторанного господарства на відкритому повітрі , що діє щорічно з 01 квітня по 31 жовтня включно відповідного року і не має закритого приміщення для перебування людей та складається з елементів обладнання, малих архітектурних форм, огорожі, сонцезахисних елементів, покриття, накриття та озеленення.
Обєкт ресторанного господарства – організаційно-структурна одиниця у сфері ресторанного господарства, яка провадить виробничо-торговельну діяльність: виробляє і (або) доготовляє, продає і організовує споживання продукції власного виробництва і закупних товарів, може організовувати дозвілля споживачів.
Самовільно встановлений відкритий літній майданчик – це відкритий літній майданчик, встановлений без належно оформлених документів (затверджених архітектурно-художніх вимог до зовнішнього вигляду відкритого літнього майданчика, схеми прив’язки відкритого літнього майданчика та договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика), або відкритий літній майданчик, встановлений в міжсезонний період.
Невідповідність встановленого відкритого літнього майданчика затвердженим архітектурно-художнім вимогам до зовнішнього вигляду відкритого літнього майданчика та схеми прив’язки відкритого літнього майданчика - виявлені відхилення від затверджених габаритів майданчика, типів накриття, покриття, огородження, які не відповідають архітектурно-художнім вимогам та схемі прив’язки, а також п. 2.3. цього Порядку.
Не вважається порушенням відсутність одного або декількох елементів відкритого літнього майданчика, визначених архітектурно-художніми вимогами.
Конструктивні елементи благоустрою це покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів.
Договір на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика – це документ, укладений у письмовій формі, згідно якого уповноважений орган Львівської міської ради зобов’язується передати у тимчасове користування окремі елементи благоустрою для розміщення відкритих літніх майданчиків, а суб’єкт господарської діяльності зобов’язаний сплатити в повному обсязі, частинами або єдиним платежем кошти за тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності.Архітектурно-художні вимоги до зовнішнього вигляду відкритого літнього майданчика – вимоги щодо об’ємно-планувального рішення та основних елементів відкритого літнього майданчика (обладнання, малих архітектурних форм, огорожі, сонцезахисних елементів, покриття та озеленення).
Схема прив’язки відкритого літнього майданчика – графічні матеріали, якими визначаються межі та параметри розміщення літнього майданчика, виконані на топогеодезичній підоснові (М 1:500), розроблені з урахуванням вимог цього Порядку, вимог законодавства охорони історико-культурної спадщини, а також існуючих містобудівних обмежень.
Історичний ареал населеного місця – частина населеного місця, що зберегла об’єкти культурної спадщини і пов’язані з ними розпланування та форму забудови, які походять з попередніх періодів розвитку, типові для певних культур або періодів розвитку.
Зона ЮНЕСКО - територія, що знаходиться під охороною ЮНЕСКО відповідно до рішення виконавчого комітету від 21.02.1997р. №81 «Про включення історичної забудови Львова до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО».
Пішохідна зона – зона, визначена рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради № 389 від 11.07.1996 «Про утворення пішохідної зони в центральній частині міста».
Демонтаж - це комплекс заходів, який передбачає звільнення території конструктивних елементів благоустрою від конструкцій літнього майданчика (покриття, огороджуючих, сонцезахисних елементів, елементів освітлення, обладнання (столів і крісел) та елементів озеленення тощо), та транспортування цих елементів у місце їх подальшого зберігання.
1.5. Інші терміни, які застосовуються у даному Порядку, вживаються в Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказі Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року № 369 "Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 липня 1996 року за № 372/1397, ДСТУ 4281:2004 "Заклади ресторанного господарства" та інших нормативно-правових актах, що регулюють відносини у сфері торгівлі та ресторанного господарства.
1.6. Організаційне забезпечення щодо оформлення документів на встановлення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства на території міста Львова покладається на управління регулювання забудови департаменту містобудування Львівської міської ради та управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради.
1.7. Дія цього Порядку поширюється на територію міста Львова.
Порядок є обов’язковим для виконання на території міста виконавчими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, а також фізичними особами-підприємцями.

2. Загальні вимоги до встановлення відкритих
літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства
2.1. Відкриті літні майданчики встановлюються виключно біля закладів ресторанного господарства зі збереженням вільних проходів у вхідні (в’їзні) брами будинків відповідно до архітектурно-художніх вимог до зовнішнього вигляду, схеми прив’язки відкритого літнього майданчика та договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика (мал. 1).
2.2. Відкритий літній майданчик розміщується у визначених межах відповідно до схеми прив’язки, погодженої управлінням регулювання забудови департаменту містобудування Львівської міської ради.
2.3. Відкриті літні майданчики мають бути розміщені без втручання у несучі конструкції будівлі та легко демонтуватися у разі необхідності проведення робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівлі, тротуарів та інших окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності.
2.4. У разі наміру розміщення відкритого літнього майданчика біля вікон, вітрин, приміщень, що не належать заявнику (не є у його оренді), ставиться вимога щодо необхідності отримання згоди мешканців або інших субєктів господарської діяльності на таке розміщення (мал. 2).
2.5. При облаштуванні відкритого літнього майданчика не допускається заповнення простору між елементами обладнання за допомогою віконних та дверних блоків, суцільних металевих панелей, а також скління.
Не допускається також використання для облицювання елементів обладнання відкритого літнього майданчика поліетиленових плівкових покриттів, черепиці, металочерепиці, а також рубероїда та асбестоцементних плит. (мал. 3).
2.6. При влаштуванні відкритих літніх майданчиків на пішохідних доріжках, тротуарах та алеях ширина для проходу пішоходів повинна бути не менше 1,8 м. Розміщення майданчика не має перешкоджати вільному руху пішоходів (мал. 4).
2.7. Майданчики встановлюються із забезпеченням безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. (мал. 5).
2.8. При розміщенні відкритих літніх майданчиків в межах пішохідної зони необхідно передбачати проїзд для автотранспорту спеціальних служб шириною не менше 3,5 м (мал. 6).
2.9. Відкритий літній майданчик заборонено встановлювати:
2.9.1. На пішохідних доріжках, тротуарах та алеях шириною менше ніж 2,5 м (крім майданчиків, розташованих в межах пішохідної зони);
2.9.2. На проїжджій частині вулиць (крім майданчиків в межах пішохідної зони);
2.9.3. На зелених насадженнях та газонах;
2.9.4. У випадку, якщо його влаштування загрожує безпеці людей (біля об'єктів будівництва, споруд з аварійним станом фасаду тощо);
2.9.5. У внутрішніх дворах будинків без згоди всіх власників житлових та нежитлових приміщень будинку.
2.10. На відкритих літніх майданчиках заборонено встановлювати альтанки, навіси, сцени, літні естради, танцювальні майданчики, огорожі з негартованого скла, холодильники, прилавки з морозивом, рекламні шафи з холодильним обладнанням, грилі та мангали, барні стійки, звукопідсилюючу апаратуру, торговельні ятки (лотки).
2.11. Вимоги до обємно-просторового вирішення:
2.11.1. Освітлювальні прилади (світильники, ліхтарі тощо) встановлюються лише у межах майданчика таким чином, щоб не засліплювати пішоходів, водіїв та не освітлювати вікна прилеглих житлових будинків;
2.11.2. Конструкція майданчика має бути збірно-розбірною, забезпечувати міцність, стійкість, безпеку при експлуатації, розміщуватися з додержанням правил техніки безпеки та відповідати протипожежним вимогам;
2.11.3. У межах відкритих літніх майданчиків можуть бути встановлені лише столики, крісла, лавки, світильники, декоративні елементи, підставки для меню, парасольки, урни для сміття, квіткові та ландшафтні композиції, спеціальне обладнання для регулювання температурного режиму повітря на майданчику, офіціантські станції (крім барних стійок);
2.11.4. По периметру відкритих літніх майданчиків допускаються влаштування огорожі з легких ажурних збірно-розбірних конструкцій висотою до 0,8 метра. Конструкції огорожі повинні бути виготовлені з натуральних матеріалів – метал, дерево, гартоване скло (мал. 7);
2.11.5. Конструкції огорожі повинні бути розміщенні в одну лінію в межах, визначених схемою привязки відкритого літнього майданчика. В них можуть бути оформлені квіткові композиції, світильники. (мал. 8);
2.11.6. Елементи вертикального та контейнерного озеленення повинні бути стійкими
(мал. 9);
2.11.7. Відкриті літні майданчики розміщуються на існуючому замощенні конструктивних елементів благоустрою без встановлення подіумів, настилів чи інших конструкцій;
2.11.8. У випадку перепаду висот покриття з ухилом у співвідношенні більше 1:10 (10%), велокогабаритної нетесаної бруківки або аварійного стану покриття можливе встановлення подіуму висотою сходинки до 15 см з обов'язковим встановленням пандусів для маломобільних груп населення в межах площі відкритого літнього майданчика);
2.11.9. Крісла, столики, лавки повинні бути виготовлені лише з натуральних матеріалів – метал, скло, дерево, ротанг, лоза. Не допускається встановлення диванів та пластмасових меблів (мал. 10);
2.11.10. Сонцезахисні елементи можуть бути у вигляді окремостоячих розкладних парасоль, навісних маркіз, маркіз-пергол та маркіз-пальмір (мал. 11);
2.11.11. Розкладні парасолі повинні бути висотою не більше 3м, діаметром не більше 4м, а у випадку розміщення квадратних парасоль – не більше 5м по діагоналі;
2.11.12. Сонцезахисні елементи у вигляді навісних маркіз, що кріпляться до фасаду, можуть встановлюватися за умови, якщо вони не перекривають декоративних елементів фасадів та не перетинають площини віконних отворів. Їх несучі конструкції можуть залишатися у згорнутому вигляді на фасаді після завершення сезонного періоду.
В окремих випадках можливе встановлення сонцезахисних елементів майданчика у вигляді маркіз-пергол та маркіз-пальмір біля обєктів ресторанного господарства, що розміщені поза межами пішохідної зони та території ЮНЕСКО при умові обов’язкового демонтажу зазначених конструкцій після завершення сезонного періоду;
2.11.13. Накриття парасоль та маркіз не повинно виступати за межі майданчика;
2.11.14. Кольори парасоль та маркіз повинні бути максимально нейтральні (пастельних тонів);
2.11.15. Не допускається будь-якої реклами (в тому числі алкогольних та слабоалкогольних напоїв) на сонцезахисних елементах майданчика, крім розміщених на звісах тканини парасоль або маркіз назви або логотипу закладу, біля якого вони встановлені;
2.11.16. При облаштуванні відкритих літніх майданчиків не допускається використання наметів (мал. 12).
2.12. Вимоги до режиму роботи:
2.12.1. Функціонування відкритих літніх майданчиків допускається з 8-00 до 22-00 години;до 22 год.
2.12.2. Відкритий літній майданчик не має перевищувати дозволеного шумового режиму, затвердженого у місті Львові.
3. Порядок оформлення дозвільних документів на встановлення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства у м. Львові
3.1. Дозвільними документами на встановлення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства у м. Львові є:
- архітектурно-художні вимоги до зовнішнього вигляду відкритого літнього майданчика;
- схема прив’язки відкритого літнього майданчика;
- договір на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика.
3.2. Порядок отримання схеми привязки відкритого літнього майданчика та архітектурно-художніх вимог до зовнішнього вигляду відкритого літнього майданчика біля об’єктів ресторанного господарства у м.Львові:
3.2.1. Для отримання схеми прив’язки та архітектурно-художніх вимог до зовнішнього вигляду відкритого літнього майданчика для здійснення підприємницької діяльності, суб’єкт господарювання подає в Центр надання адміністративних послуг м. Львова письмову заяву встановленої форми на ім’я начальника управління регулювання забудови департаменту містобудування Львівської міської ради (Додаток 1 до цього Порядку).
3.2.2. До заяви додаються:
- копія документа, що посвідчує право власності або право користування приміщенням (свідоцтво про право власності, договір оренди, та ін.);
- копія технічного паспорта на приміщення, біля якого встановлюється відкритий літній майданчик;
- копія з наявних в геофонді управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради матеріалів топографічного плану М 1:500 (термін придатності – 1 рік);
- копію режиму роботи закладу ресторанного господарства, погодженого департаментом економічного розвитку Львівської міської ради;
- копія документа, за наявності, що посвідчує право власності або право користування земельною ділянкою, на якій планується розмістити відкритий літній майданчик (свідоцтво про право власності, договір оренди, та ін.);
- світлини (фото) пропонованого місця розміщення відкритого літнього майданчика з декількох видових точок станом на момент подачі.
3.2.3. За наявності повного пакета документів управління регулювання забудови департаменту містобудування Львівської міської ради виносить його на розгляд комісії зі встановлення відкритих літніх майданчиків у м. Львові біля об’єктів ресторанного господарства (надалі - Комісія), яка зобовязана розглянути його та прийняти рішення не пізніше 10-ти робочих днів.
3.2.4. Комісія розглядає звернення та приймає рішення щодо можливості встановлення відкритого літнього майданчика. За результатами розгляду складається протокол.
3.2.5. При позитивному рішенні Комісії:
3.2.5.1. Управління регулювання забудови скеровує необхідний пакет документів в комунальні підприємства департаменту містобудування Львівської міської ради «Інститут просторового розвитку» або «Архітектурно-будівельний нагляд», які протягом 10-ти робочих днів обстежують елементи благоустрою, готують схему привязки відкритого літнього майданчика та архітектурно-художні вимоги до зовнішнього вигляду відкритого літнього майданчика в 4-ох примірниках.
3.2.5.2. У випадку розміщення відкритого літнього майданчика в межах історичного ареалу, схема привязки відкритого літнього майданчика та архітектурно-художні вимоги до його зовнішнього вигляду погоджуються начальником управління охорони історичного середовища.
3.2.5.3. Начальник управління регулювання забудови департаменту містобудування Львівської міської ради погоджує схему привязки відкритого літнього майданчика та затверджує архітектурно-художні вимоги до його зовнішнього вигляду.
3.2.5.4. Схема привязки відкритого літнього майданчика та архітектурно-художні вимоги до його зовнішнього вигляду погоджені та затверджені у встановленому порядку видаються субєкту господарювання в 2-ох примірниках після здійснення оплати на рахунок комунального підприємства, яке їх готувало.
3.2.6. Після отримання схеми привязки, у разі розміщення відкритого літнього майданчика в межах червоних ліній вулиці, субєкт підприємницької діяльності погоджує її з відділом управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Львівській області.
3.2.7. Управління регулювання забудови департаменту містобудування Львівської міської ради щотижнево надсилає інформацію на електронну пошту управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради та районним адміністраціям за місцем розташування відкритого літнього майданчика про видані схеми привязки відкритих літніх майданчиків та архітектурно-художні вимоги до зовнішнього вигляду відкритих літніх майданчиків.
3.2.8. Затверджена у встановленому порядку схема прив’язки відкритого літнього майданчика та архітектурно-художні вимоги до зовнішнього вигляду відкритого літнього майданчика є підставою для укладання договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика (крім ділянок, які знаходяться в оренді або власності).
3.2.9. При негативному рішенні Комісії управління регулювання забудови департаменту містобудування Львівської міської ради надає субєкту підприємницької діяльності письмову відповідь про причину відмови та повертає подані документи протягом 5 робочих днів.
3.2.10. Після усунення причин, які стали підставою для відмови у встановлені відкритого літнього майданчика, заявник має право звернутись повторно з поданням підтверджуючих документів щодо усунення порушень.
3.3. Порядок укладення договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика біля обєктів ресторанного господарства у м. Львові (надалі - Договір):
3.3.1. Для укладення Договору суб’єкт господарювання подає в Центр надання адміністративних послуг заяву встановленої форми на ім’я начальника управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (Додаток 2 до цього Порядку).
3.3.2. До заяви додаються:
- схема прив’язки відкритого літнього майданчика, погоджена у встановленому порядку (у разі розміщення відкритого літнього майданчика в межах червоних ліній, погодженої з відділом управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Львівській області);
- архітектурно-художні вимоги до зовнішнього вигляду відкритого літнього майданчика, затверджені у встановленому порядку.
3.3.3. Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку з моменту надходження документів протягом 5-ти робочих днів з дня надходження документів здійснює розрахунок орендної плати та укладає Договір.
3.4. Орендна плата за користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика нараховується управлінням комунальної власності департаменту економічного розвитку і сплачується суб’єктом підприємницької діяльності з дати укладення Договору до закінчення терміну його дії.
3.5. Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку щотижнево подає інформацію на електронну пошту КП «Адміністративно-технічне управління», районним адміністраціям за місцем розташування відкритого літнього майданчика та управлінню регулювання забудови департаменту містобудування Львівської міської ради про укладені договори на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика.
3.6. За наявності документа на користування земельною ділянкою для комерційної діяльності (договору оренди земельної ділянки або Державного акта на землю) дозвільними документами на встановлення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства у м. Львові є:
- архітектурно-художні вимоги до зовнішнього вигляду відкритого літнього майданчика;
- схема прив’язки відкритого літнього майданчика;
- документ на користування земельною ділянкою.
4. Порядок оформлення дозвільних документів
для продовження терміну на встановлення відкритих літніх
майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства у м. Львові
4.1. Дозвільним документом для продовження терміну на встановлення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства у м. Львові є договір на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для продовження терміну розміщення відкритого літнього майданчика біля об’єктів ресторанного господарства у м. Львові.
4.2. Для продовження Договору суб’єкт господарювання подає в Центр надання адміністративних послуг м. Львова письмову заяву встановленої форми на імя начальника управління регулювання забудови департаменту містобудування Львівської міської ради (Додаток 3 до цього Порядку).
4.3. До заяви додаються:
- копія схеми прив’язки відкритого літнього майданчика (у разі розміщення відкритого літнього майданчика в межах червоних ліній, погодженої з відділом управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Львівській області);
- копія архітектурно-художніх вимог до зовнішнього вигляду відкритого літнього майданчика;
- світлини (фото) пропонованого місця розміщення відкритого літнього майданчика з декількох видових точок станом на момент подання звернення.
4.4. За наявності повного пакета документів управління регулювання забудови департаменту містобудування Львівської міської ради виносить його на розгляд Комісії, яка зобовязана розглянути його та прийняти рішення не пізніше 10-ти робочих днів.
4.5. Комісія розглядає звернення та приймає рішення щодо можливості продовження терміну розміщення відкритого літнього майданчика. За результатами розгляду складається протокол, із зазначенням терміну подальшого розташування відкритого літнього майданчика.
4.6. При позитивному рішенні Комісії управління регулювання забудови департаменту містобудування Львівської міської ради скеровує в управління комунальної власності департаменту економічного розвитку завірену копію протоколу Комісії щодо можливості продовження терміну розміщення відкритого літнього майданчика, про що інформує заявника.
4.7. При негативному рішенні Комісії управління регулювання забудови департаменту містобудування Львівської міської ради надає субєкту підприємницької діяльності письмову відповідь про причину відмови протягом 5 робочих днів.
4.8. Після усунення причин, які стали підставою для відмови у продовженні терміну встановлені відкритого літнього майданчика, заявник має право звернутись повторно з поданням підтверджуючих документів щодо усунення порушень.
4.9. Протокол Комісії є підставою для продовження договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика.
4.10. Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку протягом 5-ти робочих днів з дня отримання протоколу Комісії здійснює розрахунок орендної плати та укладає Договір.
4.11. Орендна плата за користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика нараховується управлінням комунальної власності департаменту економічного розвитку і сплачується суб’єктом підприємницької діяльності незалежно від факту встановлення відкритого літнього майданчика з дати укладення Договору на термін, вказаний в протоколі Комісії.
4.12. Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку щотижнево подає інформацію про продовжені договори на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика на електронну пошту КП «Адміністративно-технічне управління», районним адміністраціям за місцем розташування відкритого літнього майданчика та управлінню регулювання забудови департаменту містобудування Львівської міської ради.

5. Підстави для відмови у встановленні
(продовженні терміну на встановлення) відкритого літнього майданчика

5.1. Підставами для відмови у встановленні відкритого літнього майданчика є:
5.1.1. Самовільно встановлений відкритий літній майданчик чи його елементи на момент звернення;
5.1.2. Невідповідність вимогам розділу 2 Порядку;
5.1.3. Неподання повного пакету документів відповідно до п. 3.2.2.
5.2. Підставами для відмови у продовженні терміну розміщення відкритого літнього майданчика є:
5.2.1. Заборгованість субєкта підприємницької діяльності за оренду конструктивних елементів благоустрою за попередній період по даному обєкту;
5.2.2. Самовільно встановлений відкритий літній майданчик чи його елементи на момент звернення;
5.2.3. Системні порушення, зафіксовані відповідними актами:
5.2.3.1. Щодо режиму роботи, акустичного режиму, громадського порядку та надходження скарг мешканців (не менше 3-ох за сезон), що є підставою для відмови у продовженні терміну розміщення відкритого літнього майданчика на наступний (один) сезон;
5.2.3.2. Щодо вимог встановлення та зовнішнього вигляду майданчика (не менше 2-ох за сезон), що є підставою для відмови у продовженні терміну розташування відкритого літнього майданчика на наступний (один) сезон.
6. Контроль за відповідністю відкритого літнього майданчика затвердженим
архітектурно-художнім вимогам та погодженій схемі прив’язки
6.1. Невідповідність відкритого літнього майданчика затвердженим архітектурно-художнім вимогам та погодженій схемі прив’язки не допускається.
6.2. Контроль за відповідністю фактично встановлених відкритих літніх майданчиків затвердженим архітектурно-художнім вимогам і погодженій схемі прив’язки з проведенням фотофіксації здійснюють районні адміністрації м. Львова та управління регулювання забудови департаменту містобудування Львівської міської ради (головні спеціалісти – районні архітектори) протягом місяця після встановлення літнього майданчика та протягом липня, а також здійснюють моніторинг протягом сезону.
6.3. У разі встановлення факту перевищення площі, а також порушень вимог, визначених пунктом 2.10-2.11 цього Порядку районна адміністрація за місцем розташування відкритого літнього майданчика разом з представником управління регулювання забудови департаменту містобудування Львівської міської ради (головним спеціалістом – районним архітектором) складає акт та скеровує лист-попередження субєкту підприємницької діяльності про необхідність усунення порушень протягом 5-ми робочих днів.
6.4. У разі усунення порушень суб’єктом підприємницької діяльності протягом терміну, визначеного в пункті 6.3. Порядку, йому необхідно звернутись в районну адміністрацію та повідомити про приведення відкритого літнього майданчика у відповідність до архітектурно-художніх вимог та схеми прив’язки відкритого літнього майданчика, про що районною адміністрацією складається відповідний акт.
6.5. У випадку усунення суб’єктом підприємницької діяльності порушень після закінчення терміну, вказаного в пункті 6.3. Порядку, до нього застосовуються штрафні санкції.
6.6. Після закінчення терміну, вказаного в пункті 6.3. Порядку районна адміністрація за участю представників управління регулювання забудови департаменту містобудування Львівської міської ради (головних спеціалістів – районних архітекторів) повторно обстежує і складає акт обстеження про усунення чи неусунення порушень.
6.7. Акт обстеження складається в присутності суб’єкта підприємницької діяльності чи його представника. У випадку відсутності субєкта господарювання, про це робиться відповідна відмітка.
6.8. У випадку неусунення порушень у термін, вказаний в п. 6.3. Порядку, районна адміністрація протягом 3 робочих днів скеровує лист про розірвання Договору з належним чином завіреними копіями актів первинного та повторного обстежень в управління регулювання забудови департаменту містобудування Львівської міської ради та в управління комунальної власності департаменту економічного розвитку з одночасним інформуванням про це субєкта підприємницької діяльності.
6.9. При невідповідності встановленого майданчика затвердженим архітектурно-художнім вимогам та погодженій схемі прив’язки, ставка орендної плати збільшується у десять разів на період з дати складання акту первинного обстеження до дати складання акту про демонтаж відкритого літнього майданчика.
6.10. Нарахування орендної плати у десятикратному розмірі здійснює управління комунальної власності департаменту економічного розвитку (Орендодавець).
6.11. Відсутність підпису субєкта підприємницької діяльності чи його представника (Орендаря) на зазначених актах (про що зроблено відповідну відмітку) не є підставою для ненарахування орендної плати у десятикратному розмірі.

7. Порядок розірвання договору на право тимчасового користування
окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності
на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика біля об’єктів ресторанного господарства у м. Львові в односторонньому порядку

7.1. Підстави припинення договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика біля об’єктів ресторанного господарства у м. Львові
7.1.1. Підставами для розірвання Договору в односторонньому порядку є:
7.1.1.1. Заборгованість суб’єкта підприємницької діяльності за оренду конструктивних елементів благоустрою більше 3-ох місяців;
7.1.1.2. Неусунення суб’єктом підприємницької діяльності зафіксованих порушень щодо невідповідності встановленого відкритого літнього майданчика затвердженим архітектурно-художнім вимогам та погодженій схемі прив’язки;
7.1.1.3. Наявність зафіксованих системних порушень щодо режиму роботи, акустичного режиму, громадського порядку та надходження скарг мешканців (не менше 3-ох за сезон).
7.1.2. Підставами для розірвання договору за згодою сторін є:
7.1.2.1. Звернення власника відкритого літнього майданчика із заявою про розірвання договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика біля об’єктів ресторанного господарства у м. Львові встановленої форми на імя начальника управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (Додаток 4 до цього Порядку).
7.1.2.2. Вимога структурних підрозділів Львівської міської ради для вирішення суспільних потреб.
7.2. За наявності підстав, визначених пунктом 7.1.1.1. цього Порядку управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради протягом 3 робочих днів розриває Договір та скеровує лист в управління регулювання забудови департаменту містобудування Львівської міської ради, районну адміністрацію за місцем розташування відкритого літнього майданчика та КП «АТУ» щодо розірвання Договору з одночасним інформуванням про це субєкта підприємницької діяльності.
7.3. За наявності підстав, визначених пунктами 7.1.1.2. та 7.1.1.3. Порядку та, у випадку неусунення порушень у термін, вказаний в п. 6.3. Порядку, районна адміністрація протягом 3 робочих днів скеровує лист про розірвання Договору з належним чином завіреними копіями актів первинного та повторного обстежень в управління регулювання забудови департаменту містобудування Львівської міської ради та в управління комунальної власності департаменту економічного розвитку з одночасним інформуванням про це суб’єкта підприємницької діяльності.
7.4. Управління регулювання забудови департаменту містобудування Львівської міської ради виносить вказаний пакет документів на розгляд Комісії, яка зобовязана розглянути його та прийняти рішення не пізніше 10-ти робочих днів. За результатами розгляду складається протокол.
7.5. У випадку прийняття Комісією рішення про розірвання Договору управління регулювання забудови департаменту містобудування Львівської міської ради скеровує завірену копію протоколу в управління комунальної власності департаменту економічного розвитку, що є підставою для розірвання Договору в односторонньому порядку та протягом 3 робочих днів скеровує відповідь субєкту підприємницької діяльності, КП «АТУ» та районній адміністрації м. Львова за місцем розміщення відкритого літнього майданчика.
7.6. Датою розірвання Договору є 14-ти денний термін після дати складання протоколу Комісії.
7.7. У випадку розірвання Договору з підстав, визначених пунктами 7.1.1.1.-7.1.1.3. цього Порядку, субєкт підприємницької діяльності має право повторно звернутись для укладення Договору відповідно до розділу 4 Порядку, але не раніше ніж через 12 місяців з моменту розірвання Договору.
7.8. Розірвання Договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення (продовження терміну розміщення) відкритого літнього майданчика біля об’єктів ресторанного господарства у м. Львові є підставою для демонтажу відкритого літнього майданчика.
8. Підстави та порядок здійснення демонтажу відкритих літніх майданчиків
8.1. Демонтажу підлягають:
8.1.1. Самовільно встановлені відкриті літні майданчики;
8.1.2. Відкриті літні майданчики, термін дії належно оформлених документів на встановлення якого закінчився;
8.1.3. Відкриті літні майданчики, розміщення яких припинено з підстав, передбачених п. 7.1. цього Порядку;
8.1.4. Відкриті літні майданчики, які не були добровільно демонтовані після закінчення сезонного періоду (з 1 квітня по 31 жовтня включно).
8.2. Порядок здійснення демонтажу відкритого літнього майданчика:
8.2.1. При виявленні на підставі моніторингової інформації районної адміністрації м. Львова відкритого літнього майданчика, який підлягає демонтажу, КП «Адміністративно-технічне управління» скеровує власнику (законному користувачу) відкритого літнього майданчика, вимогу департаменту містобудування про добровільний демонтаж відкритого літнього майданчика протягом 5-ти робочих днів;
8.2.2. У разі невиконання власником (законним користувачем) відкритого літнього майданчика у зазначений термін вимоги про добровільний демонтаж відкритого літнього майданчика, КП «Адміністративно-технічне управління» фіксує даний факт і подає інформацію про факт невиконання субєктом господарювання вимоги про добровільний демонтаж відкритого літнього майданчика в департамент містобудування Львівської міської ради;
8.2.3. Директор департаменту містобудування видає наказ про примусовий демонтаж такого відкритого літнього майданчика та скеровує його на виконання в КП «Адміністративно-технічне управління»;
8.2.4. Демонтаж відкритого літнього майданчика проводиться власними силами КП «Адміністративно-технічне управління» або, на його замовлення, – підрядною організацією.
Під час проведення демонтажу можуть бути присутні власник або законний користувач відкритого літнього майданчика, представники державних органів, міських служб та інших організацій.
8.2.5. Компенсація витрат КП «Адміністративно-технічне управління», яке організувало або здійснило демонтаж відкритого літнього майданчика, покладається на власника (законного користувача) демонтованого відкритого літнього майданчика.
8.2.6. Про проведений демонтаж відкритого літнього майданчика складається акт демонтажу відкритого літнього майданчика, який підписується працівниками КП «Адміністративно-технічне управління» та іншими особами, що були присутні при проведенні демонтажу. До акта, в обов’язковому порядку, додається фотофіксація місця розташування відкритого літнього майданчика до і після демонтажу.
Акт проведення демонтажу складається у двох примірниках, один з яких залишається в КП «Адміністративно-технічне управління», другий – передається власнику демонтованого відкритого літнього майданчика особисто або рекомендованим листом.
У разі відсутності власника (законного користувача) відкритого літнього майданчика або його відмови від підписання акта демонтажу (про що робиться відповідна відмітка в акті), другий примірник акта КП «Адміністративно-технічне управління» скеровує йому рекомендованим листом за його юридичною адресою.
8.3. Порядок здійснення демонтажу відкритого літнього майданчика, власника (законного користувача) якого не встановлено:
8.3.1. Якщо власника (законного користувача) відкритого літнього майданчика встановити не вдалось, КП «Адміністративно-технічне управління» складає відповідний акт та подає інформацію в департамент містобудування Львівської міської ради. До акта обовязково додається фотофіксація.
8.3.2. Директор департаменту містобудування видає наказ про примусовий демонтаж такого відкритого літнього майданчика, власник (законний користувач) якого невідомий, та скеровує його в КП «Адміністративно-технічне управління» до виконання.
8.3.3. Про проведений демонтаж відкритого літнього майданчика, власник (законний користувач) якого невідомий, КП «Адміністративно-технічне управління» інформує відповідний районний відділ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області (за місцем демонтажу відкритого літнього майданчика).
8.4. У випадку розміщення відкритого літнього майданчика з порушенням вимог даного Порядку, а саме: встановлення нерозбірних конструкцій, при здійсненні демонтажу такого майданчика допускається пошкодження елементів кріплення та окремих конструктивних елементів майданчика.
8.5. Для повернення елементів демонтованого відкритого літнього майданчика власнику (законному користувачу) необхідно звернутись в КП «Адміністративно-технічне управління» з заявою довільної форми на ім’я директора КП «Адміністративно-технічне управління» про повернення демонтованого відкритого літнього майданчика.
8.6. До заяви додаються:
- документ, що підтверджує право власності (інше майнове право) на конкретний демонтований відкритий літній майданчик;
- документ, що підтверджує оплату витрат КП «Адміністративно-технічне управління» , пов’язаних з демонтажем відкритого літнього майданчика, його транспортуванням та зберіганням.
8.7. Облік та тимчасове зберігання демонтованих елементів відкритих літніх майданчиків або його частин здійснює КП «Адміністративно-технічне управління».
8.8. Демонтовані елементи відкритого літнього майданчика зберігаються у спеціально відведених для цього місцях (сховищах, складах тощо).
8.9. Рішення щодо подальшого використання, реалізації або утилізації демонтованих елементів відкритого літнього майданчика приймає КП «Адміністративно-технічне управління» за погодженням департаменту містобудування Львівської міської ради якщо:
8.9.1. Власник (законний користувач) примусово демонтованого відкритого літнього майданчика не зголосився за його поверненням впродовж 6-ти місяців після проведення його примусового демонтажу;
8.9.2. Власник (законний користувач) надав письмову відмову від демонтованого відкритого літнього майданчика та документи, що підтверджують право власності (інше майнове право) на цей відкритий літній майданчик;
8.10. У разі повторного самовільного встановлення суб’єктом господарювання відкритого літнього майданчика за адресою, де самовільно встановлений відкритий літній майданчик уже був демонтований силами КП «Адміністративно-технічне управління» або на його замовлення підрядною організацією, витрати на демонтаж, транспортування та зберігання такого відкритого літнього майданчика постійно відшкодовуються суб’єктом підприємницької діяльності у п’ятикратному розмірі.
9. Терміни функціонування відкритих літніх майданчиків
9.1. Терміни функціонування відкритих літніх майданчиків визначаються договором на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика та обмежуються сезонними періодами, а саме: з 01 квітня по 31 жовтня включно.
9.2. Термін функціонування відкритого літнього майданчика при першому встановленні з моменту затвердження данного Порядку – 1 сезон.
9.3. За відсутності заборгованості за Договором, а також порушень щодо режиму роботи та вимог розташування та зовнішнього вигляду майданчика, продовження терміну функціонування відкритого літнього майданчика становить:
- у зоні історичного ареалу м.Львова – 3 сезони.
- поза межами історичного ареалу м.Львова – 5 сезонів.
9.4. Про розміщення відкритого літнього майданчика в зоні історичного ареалу м. Львова або поза його межами робиться відмітка в протоколі Комісії, та зазначається в архітектурно-художніх вимогах до зовнішнього вигляду відкритого літнього майданчика.
9.5. За наявності договору оренди земельної ділянки або Державного акту на землю для комерційної діяльності термін розміщення відкритого літнього майданчика визначається терміном дії договору оренди земельної ділянки, але не більше 5-ти сезонів.
10. Контроль за дотриманням Порядку розміщення відкритих
літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства
у м. Львові та відповідальність за його порушення
10.1. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснюють в межах своїх повноважень управління регулювання забудови департаменту містобудування Львівської міської ради, управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради, районні адміністрації міста Львова та комунальне підприємство “Адміністративно-технічне управління“ у встановленому порядку.
10.2. Всі листи, вимоги та повідомлення про усунення порушень цього Порядку направляються суб’єктам підприємницької діяльності рекомендованим поштовим відправленням на юридичну адресу субєкта підприємницької діяльності або подаються уповноваженим представником особисто і реєструються у відповідних журналах.
11. Перехідні положення
11.1. Порядок розміщення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства у м. Львові набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.
11.2. Документація, оформлена суб’єктами господарювання на розміщення відкритих літніх майданчиків (паспорти відкритих літніх майданчиків) до набрання чинності цього Порядку дійсна до закінчення терміну її дії.
11.3. Після закінчення терміну її дії суб’єкти господарювання зобов’язані оформити документацію на розміщення відкритих літніх майданчиків відповідно до вимог цього Порядку.
11.4. При необхідності внесення змін до параметрів відкритого літнього майданчика (за наявності чинних документів) суб’єкт господарювання здійснює оформлення документації (схеми прив’язки відкритого літнього майданчика, архітектурно-художніх вимог до зовнішнього вигляду відкритого літнього майданчика та договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика) відповідно до розділу 3 цього Порядку. Після оформлення нових документів попередні втрачають чинність.
11.5. При необхідності припинення дії попередніх чинних документів (паспорта відкритого літнього майданчика, договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика) субєкт господарювання подає в «Центр надання адміністративних послуг м. Львова» заяву довільної форми про припинення дії паспорта відкритого літнього майданчика на імя начальника управління регулювання забудови департаменту містобудування Львівської міської ради. До заяви додається оригінал паспорта відкритого літнього майданчика.
Управління регулювання забудови департаменту містобудування Львівської міської ради виносить дану заяву на розгляд Комісії. Після прийняття Комісією відповідного рішення, скеровує лист в управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради про розірвання Договору, про що інформує заявника.
11.6. Невідємною частиною цього Порядку є графічний додаток до Порядку розміщення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства у м. Львові.
1 сторінка Додаток 1
до Порядку розміщення відкритих літніх майданчиків біля обєктів
ресторанного господарства у м.Львові

Начальнику управління регулювання забудови
департаменту містобудування
Львівської міської ради
_______________________________________________

_______________________________________________
(суб’єкт підприємницької діяльності)
_______________________________________________
(адреса суб’єкта підприємницької діяльності)
_______________________________________________
(код ЄДРПОУ)
_______________________________________________
(телефон)

ЗАЯВА
про надання схеми прив’язки відкритого літнього майданчика та архітектурно-художніх вимог до зовнішнього вигляду відкритого літнього майданчика


Прошу надати схему прив’язки відкритого літнього майданчика та архітектурно-художні вимоги до його зовнішнього вигляду на встановлення відкритого літнього майданчика біля об’єкта ресторанного господарства у м.Львові (ресторану, кафе, бару, їдальні) за адресою:

_____________________________________________________________________.

Перелік документів, що додаються:
- копія документа, що посвідчує право власності або право користування приміщенням (свідоцтво про право власності, договір оренди, та ін.);
- копія технічного паспорта на приміщення, біля якого встановлюється відкритий літній майданчик;
- копія з наявних в геофонді управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради матеріалів топографічного плану М 1:500 (термін придатності – 1 рік);
- копію режиму роботи закладу ресторанного господарства, погодженого департаментом економічного розвитку Львівської міської ради;
- копія документа, за наявності, що посвідчує право власності або право користування земельною ділянкою, на якій планується розмістити відкритий літній майданчик (свідоцтво про право власності, договір оренди, та ін.);
- світлини (фото) пропонованого місця розміщення відкритого літнього майданчика з декількох видових точок станом на момент подачі.


__________ _____________ _______________________________________
( дата ) (підпис) (Прізвище, імя, по-батькові заявника
або уповноваженої особи)
М.П.

2 сторінка

Додаток 2
до Порядку розміщення відкритих літніх майданчиків біля обєктів
ресторанного господарства у м.Львові

Начальнику управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради
________________________________________

________________________________________________
(суб’єкт підприємницької діяльності)
________________________________________________
(адреса суб’єкта підприємницької діяльності)
________________________________________________
(код ЄДРПОУ)
________________________________________________
(телефон)


ЗАЯВА
на право тимчасового користування окремими
конструктивними елементами благоустрою комунальної власності
на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчикаПрошу укласти договір на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика за адресою:
_____________________________________________________________________.

Перелік документів, що додаються:

- схема прив’язки відкритого літнього майданчика, погоджена у встановленому порядку (у разі розміщення відкритого літнього майданчика в межах червоних ліній, погодженої з відділом управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Львівській області);
- архітектурно-художні вимоги до зовнішнього вигляду відкритого літнього майданчика, затверджені у встановленому порядку.


_____________ _____________ _________________________________________
( дата ) (підпис) (Прізвище, ім’я, по-батькові заявника
або уповноваженої особи)

М.П.

Додаток 3
до Порядку розміщення відкритих літніх майданчиків біля обєктів ресторанного господарства у м.Львові

Начальнику управління регулювання забудови
департаменту містобудування
Львівської міської ради
________________________________________

________________________________________
(суб’єкт підприємницької діяльності)
________________________________________________
(адреса суб’єкта підприємницької діяльності)
________________________________________________
(код ЄДРПОУ)
________________________________________________
(телефон)


ЗАЯВА
на продовження терміну розміщення відкритого літнього майданчика
біля обєкта ресторанного господарства у м. ЛьвовіПрошу продовжити термін на встановлення відкритого літнього майданчика біля існуючого (ресторану, кафе, бару, їдальні) за адресою:
_____________________________________________________________________.

Перелік документів, що додаються:

- копія схеми привязки відкритого літнього майданчика (у разі розміщення відкритого літнього майданчика в межах червоних ліній, погодженої з відділом управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Львівській області);
- копія архітектурно-художніх вимог до зовнішнього вигляду відкритого літнього майданчика;
- світлини (фото) пропонованого місця розміщення відкритого літнього майданчика з декількох видових точок станом на момент подання звернення.
_____________ _____________ _________________________________________
( дата ) (підпис) (Прізвище, ім’я, по-батькові заявника
або уповноваженої особи)

М.П.

Додаток 4
до Порядку розміщення відкритих літніх майданчиків біля обєктів ресторанного господарства у м.Львові

Начальнику управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради
_____________________________________

_____________________________________________
(суб’єкт підприємницької діяльності)
______________________________________________
(адреса суб’єкта підприємницької діяльності)
______________________________________________
(код ЄДРПОУ)
______________________________________________
(телефон)


ЗАЯВА
про розірвання договору оренди на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика біля обєктів ресторанного господарства у м. Львові
Прошу розірвати зі мною договір на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика біля існуючого (ресторану, кафе, бару, їдальні) за адресою:
________________________________________________________________________з «____» «______________» 20___ року._____________ _____________ _________________________________________
(дата) (підпис) (Прізвище, ім’я, по-батькові заявника
або уповноваженої особи)

М.П.


ГРАФІЧНИЙ ДОДАТОК
до Порядку розміщення відкритих літніх майданчиків
біля обєктів ресторанного господарства у м. Львові

Пункт 2.1. Мал.1

Відкриті літні майданчики встановлюються виключно біля закладів ресторанного господарства зі збереженням вільних проходів у вхідні (в’їзні) брами будинків відповідно до архітектурно-художніх вимог до зовнішнього вигляду, схеми прив’язки відкритого літнього майданчика та договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика.

Пункт 2.4. Мал.2

У разі наміру розміщення відкритого літнього майданчика біля вікон, вітрин, приміщень, що не належать заявнику (не є у його оренді), ставиться вимога щодо необхідності отримання згоди мешканців або інших субєктів господарської діяльності на таке розміщення.Пункт 2.5. Мал.3

При облаштуванні відкритого літнього майданчика не допускається заповнення простору між елементами обладнання за допомогою віконних та дверних блоків, суцільних металевих панелей, а також скління.
Не допускається також використання для облицювання елементів обладнання відкритого літнього майданчика поліетиленових плівкових покриттів, черепиці, металочерепиці, а також рубероїда та асбестоцементних плит.Пункт 2.6. Мал.4


При влаштуванні відкритих літніх майданчиків на пішохідних доріжках, тротуарах та алеях ширина для проходу пішоходів повинна бути не менше 1,8 м. Розміщення майданчика не має перешкоджати вільному руху пішоходівПункт 2.7. Мал.5

Майданчики встановлюються із забезпеченням безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення ( при необхідності шляхом застосування пандусів).


Пункт 2.8. Мал.6

При розміщенні відкритих літніх майданчиків в межах пішохідної зони необхідно передбачати проїзд для автотранспорту спеціальних служб шириною не менше 3,5 м.

Пункт 2.11.4. Мал.7
По периметру відкритих літніх майданчиків допускаються влаштування огорожі з легких ажурних збірно-розбірних конструкцій висотою до 0,8 метра. Конструкції огорожі повинні бути виготовлені з натуральних матеріалів – метал, дерево, гартоване скло.
Матеріал – дерево

Матеріал – метал

Матеріал – гартоване скло


Пункт 2.11.5. Мал.8

Конструкції огорожі повинні бути розміщенні в одну лінію в межах, визначених схемою привязки відкритого літнього майданчика. В них можуть бути оформлені квіткові композиції, світильники.

Пункт 2.11.6. Мал.9

Елементи вертикального та контейнерного озеленення повинні бути стійкими.


Пункт 2.11.9. Мал.10

Крісла, столики, лавки повинні бути виготовлені лише з натуральних матеріалів – метал, скло, дерево, ротанг, лоза. Не допускається встановлення диванів та пластмасових меблів.
Типи меблів
Матеріал
Тип
Зовнішній вигляд
Дерево

Дерево - скло
Дерево – метал

Метал - скло


Ротанг

Ротанг - склоПункт 2.11.10. Мал.11
Сонцезахисні елементи можуть бути лише у вигляді окремо стоячих парасоль, навісних маркіз, маркіз-пергол та маркіз-пальмір.
Типи накриття
Назва
Тип
Зовнішній вигляд
Парасоля однобанна
(з боковою опорою)
НП1
Парасоля однобанна
(з центральною опорою)
НП2
Парасоля багатобанна
НП3
Маркіза
одностороння
з кріпленням
до фасаду
НМ1
НМ2
НМ3
Маркіза-пергола
НМП
Маркіза типу «ПАЛЬМІРА»
НМТП


Пункт 2.11.17. Мал.12

При облаштуванні відкритих літніх майданчиків не допускається використання наметів.
Додаток 2 до ухвали міської ради
від __________№_____
СКЛАД
комісії зі встановлення відкритих літніх майданчиків
у м. Львові біля обєктів ресторанного господарства
для здійснення підприємницької діяльності

Голова комісії: - директор департаменту містобудування
Заступник голови комісії: - начальник управління регулювання забудови
департаменту містобудування

Секретар комісії: - начальник відділу архітектурно-художнього
оформлення міста управління регулювання забудови департаменту містобудування

Члени комісії: - начальник управління архітектури та урбаністики
департаменту містобудування
- начальник управління охорони історичного
середовища
- начальник управління економіки департаменту
економічного розвитку
- начальник управління комунальної власності департаменту економічного розвитку
- начальник відділу соціально-економічного розвитку відповідної районної адміністрації, на території якої планується встановлення відкритих літніх майданчиків біля обєктів ресторанного господарства
- директор комунального підприємства "Адміністративно-технічне управління"
- представник постійної комісії архітектури,
містобудування та охорони історичного
середовища (за згодою)
- представник постійної комісії з питань комунальної
власності (за згодою)
- представник постійної комісії з питань
землекористування (за згодою)
Додаток 3до ухвали міської ради
від __________№_____
ПОЛОЖЕННЯ
про роботу комісії зі встановлення відкритих літніх майданчиків
біля закладів ресторанного господарства у м. Львові
1. Комісія зі встановлення відкритих літніх майданчиків біля закладів ресторанного господарства у м. Львові (надалі – Комісія) проводить засідання один раз на тиждень, як правило щопонеділка.
2. Участь членів Комісії є обов’язковою. У разі відсутності з поважних причин будь-кого з членів Комісії на засіданні, така особа повинна забезпечити участь у засіданні уповноваженого представника. Уповноваженим представником може бути будь-яка особа з профільного підрозділу, окрім інших діючих членів Комісії.
3. Засідання Комісії є правочинним при наявності 2/3 її членів від загального складу (або їх представників).
4. На засіданні Комісії розглядаються:
4.1. документи, подані заявниками для надання згоди на встановлення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства у м. Львові;
4.2. документи, подані заявниками для надання згоди на продовження терміну встановлення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства у м. Львові;
4.3. листи районних адміністрацій про розірвання договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика біля об’єктів ресторанного господарства у м. Львові;
4.4. скарги громадян про порушення субєктом підприємницької діяльності щодо режиму роботи, акустичного режиму, громадського порядку, вимог розташування та зовнішнього вигляду відкритого літнього майданчика тощо.
5. Секретар Комісії переглядає наявність документів відповідно до переліку, формує порядок денний Комісії, скеровує його членам Комісії щочетверга (не пізніше 13-00 год) та веде протокол засідання Комісії.
6. Після ознайомлення з порядком денним Комісії:
6.1. члени Комісії повинні забезпечити наявність документів, які підтверджують відомі їм порушення субєктом господарювання щодо заборгованості, режиму роботи, вимог розташування та зовнішнього вигляду відкритого літнього майданчика;
6.2. представник районної адміністрації повинен надати світлини (фото) місця розміщення відкритого літнього майданчика.
7. На засіданні члени Комісії ознайомлюються з поданим пакетом документів та приймають рішення лише шляхом голосування.
8. На засідання Комісії може бути запрошений заявник або уповноважена ним особа у разі, якщо вони виявили бажання бути особисто присутніми на засіданні Комісії.
9. Рішення приймає більшість від загального складу Комісії, оголошує голова (заступник голови) Комісії та записує секретар Комісії у протокол.
10. Рішення про відмову приймається простою більшістю голосів.
11. У разі незгоди члена Комісії з прийнятим рішенням, він власноруч записує у протоколі своє обгрунтування (або обгрунтовані зауваження).
12. Комісія повторно розглядає відхилені пропозиції щодо встановлення літнього майданчика лише після усунення зауважень, що стали підставою для прийняття негативного рішення.
13. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписують всі члени комісії одразу ж після закінчення засідання.
.
Адреса розробника:
м. Львів, пл. Ринок, 1
управління регулювання забудови департаменту містобудування
тел/факс:
297 59 62
Е-mail:
[email protected]

Аналіз регуляторного впливу:
Аналіз регуляторного впливу
до проекту ухвали Львівської міської ради
«Про затвердження Порядку розміщення відкритих літніх
майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства у м. Львові»

Аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160/ІV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308 (зі змінами) та визначає правові і організаційні засади реалізації проекту ухвали міської ради «Про затвердження Порядку розміщення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства у м. Львові»
.

1.Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.
Станом на сьогодні процедура розміщення відкритих літніх майданчиків біля обєктів ресторанного господарства у м. Львові регулюється ухвалою Львівської міської ради від 05.03.2009 № 2452 «Про затвердження Порядку отримання паспортів відкритих літніх майданчиків у м.Львові біля об’єктів ресторанного господарства для здійснення підприємницької діяльності».
Розроблення проекту ухвали зумовлене необхідністю спрощення процедури отримання документів для встановлення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства у м. Львові та врегулювання усіх питань щодо їх розміщення, оскільки на даний час на державному рівні відсутні чинні нормативно-правові акти, які б регулювали відносини у вказаній сфері.
У проекті ухвали чітко визначено поняття «відкритий літній майданчик», «конструктивний елемент благоустрою», «самовільно встановлений відкритий літній майданчик», «демонтаж відкритого літнього майданчика» та інші, визначено процедуру:
- отримання архітектурно-художніх вимог до зовнішнього вигляду відкритого літнього майданчика та схеми прив’язки відкритого літнього майданчика;
- укладення договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика;
- демонтажу відкритих літніх майданчиків.
Прийняття Львівською міською радою ухвали «Про затвердження Порядку розміщення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства у м.Львові» надасть наступні можливості:
- врегулювати правовідносини між органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності та громадою міста, що виникають у процесі встановлення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства у м.Львові та визначає процедуру:
- врегулювати діяльність суб’єктів господарювання в сфері надання послуг з організації відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства у м. Львові;
- відкритості та прозорості всіх процедур, необхідних для встановлення відкритих літніх майданчиків;
- забезпечити надходження до міського бюджету.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:
Групи (підгрупи)
Так
Ні
Громадяни
+
Держава
+
Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва*
+

2. Цілі державного регулювання.
Метою затвердження Положення є:
- врегулювання правовідносин між органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності та громадою міста, що виникають у процесі встановлення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства у м.Львові та визначає процедуру:
- врегулювання діяльності суб’єктів господарювання в сфері надання послуг з організації відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства у м. Львові;
- відкритість та прозорість всіх процедур, необхідних для отримання документів на встановлення відкритих літній майданчиків;
- забезпечити надходження до міського бюджету.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів досягнення цілей:

- врегулювання правовідносин між органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності та громадою міста, що виникають у процесі встановлення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства у м.Львові;
- врегулювання процедури для отримання документів, необхідних для встановлення відкритих літніх майданчиків;
- створення системи контролю за процесом розміщення відкритих літніх майданчиків на елементах благоустрою.

Вид альтернативиОпис альтернативи
1. Залишення існуючої ситуації
без змін
Збереження попереднього нормативно-правового акта регламентує порядок набуття дозволів на розміщення літніх майданчиків біля стаціонарних закладів ресторанного господарства, який передбачає пять етапів.
2. Прийняття запропонованого
проекту ухвали
- процедуру отримання документів для встановлення відкритих літніх майданчиків спрощено до двох етапів;
- задоволення інтересів всіх зацікавлених сторін;
- найбільш ефективний спосіб досягнення цілей.
2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів міста:
Вид альтернативиВигодиВитрати
Залишення існуючої ситуації без змінВідсутніВідсутні
Прийняття запропонованого проекту ухвали- впорядкування розміщення відкритих літніх майданчиків;
- врегулювання діяльності суб’єктів господарювання в сфері надання послуг з організації відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства у м. Львові;
- регулювання правовідносин між органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності та громадою міста, що виникають у процесі встановлення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства у м.Львові;
- збільшення надходжень до міського бюджету.
Опублікування прийнятого нормативного документа в засобах масової інформації
Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Залишення існуючої ситуації без змінВідсутніВідсутні
Прийняття запропонованого
проекту ухвали
Врахування інтересів територіальної громади міста Львова, а саме:
- захист майнових прав територіальної громади міста, що надає в користування елементи благоустрою;
Доступність мешканців і гостей міста до обєктів;
- врегулювання правовідносин між органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності та громадою міста, що виникають у процесі встановлення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства у м.Львові;
- збільшення надходжень до міського бюджету.
Відсутні
Таблиця кількісних показників надання паспортів на встановлення відкритих літніх майданчиків управлінням регулювання забудови департаменту містобудування Львівської міської ради у 2017 році:

Заявники
ФОП
Юридичні особи
Загальна кількість
Кількість
143
135
277*
*- інформація надана згідно наданих паспортів на встановлення відкритих літніх майданчиків управлінням регулювання забудови департаменту містобудування Львівської міської ради у 2017 році.
Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник
Великі
Середні
Малі/
Мікро
Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць
9
425
8239/з них мікро- 6798*
8673
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків
-
-
3,4%
100%
*-дані Головного управління статистики у Львівській області за 2016 рік

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)
Бал результативності
(за чотирибальною системою оцінки)
Коментарі щодо
присвоєння відповідного бала
Залишення існуючої
ситуації без змін
2
Можливе регулювання процедури розміщення відкритих літніх майданчиків біля обєктів ресторанного господарства у м. Львові ухвалою Львівської міської ради від 05.03.2009 № 2452 «Про затвердження Порядку отримання паспортів відкритих літніх майданчиків у м.Львові біля об’єктів ресторанного господарства для здійснення підприємницької діяльності». Проте порядок набуття дозволів на розміщення відкритих літніх майданчиків згідно діючої ухвали складається з п’яти етапів.
Прийняття запропонованого проекту ухвали
4
1. Спрощення процедури отримання документів для встановлення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства у м. Львові та врегулювання усіх питань щодо їх розміщення.
2. Збільшення надходжень до міського бюджету.

Рейтинг результативності
Вигоди (підсумок)
Витрати (підсумок)
Обґрунтування відповідного місця
альтернативи у рейтингу
Залишення існуючої ситуації без змін
4
0
Діючий Порядок забезпечує надходження коштів до міського бюджету від укладених договорів на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика.
Прийняття запропонованого проекту ухвали
4
0
Запропонований Порядок забезпечить прозору і зрозумілу процедуру розміщення відкритих літніх майданчиків на елементах благоустрою, а також надходження коштів до міського бюджету від укладених договорів на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика.
Рейтинг
Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/
причини відмови від альтернативи
Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Залишення існуючої ситуації без
змін
Застосування діючого Порядку
не дає можливості для досягнення поставлених цілей, а саме: спрощення процедури отримання документів для встановлення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства у м. Львові та створовення системи контролю за процесом їх розміщення на елементах благоустрою.
Зміна чинного законодавства України, що регулює процеси розміщення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства у м. Львові.
Прийняття запропонованого проекту ухвалиПрийняття цього регуляторного акта дозволить:
- організувати прозору і чітку взаємодію між суб’єктами господарювання, громадянами та Львівською міською радою;
- створити систему контролю за процесом розміщення відкритих літніх майданчиків на елементах благоустрою;
- упорядкує механізм розміщення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства у м. Львові.
Зміна чинного законодавства України, що регулює процеси розміщення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства у м. Львові.
5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.

Застосування норм нової ухвали при регулюванні правовідносин між органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності та громадою міста, що виникають у процесі встановлення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства у м.Львові.

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Оскільки питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, не перевищує 10 відсотків (п. 3 аналізу регуляторного впливу), розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва) не здійснюється.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Постійно з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства та в інших необхідних випадках.

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

Результативність дії Порядку розміщення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства у м. Львові у разі прийняття такого, можливо буде відстежити у наступних показниках:
- кількість суб’єктів підприємницької діяльності, які уклали договір на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритих літніх майданчиків;
- сума коштів, яка надійшла до цільового фонду Львівської міської ради як плата за користування на умовах оренди елементами благоустрою для розміщення відкритих літніх майданчиків;
- кількість відкритих літніх майданчиків, встановлених на елементах благоустрою.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстежити результативність дії Порядку розміщення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства у м. Львові, у разі прийняття можливо:
- через рік після прийняття регуляторного акту можливо провести відстеження результативності дії Порядку за порівняльним методом щодо показників попереднього перед прийняттям регуляторного акту року, за критеріями, наведеними у п. 8 аналізу регуляторного акту.

- проведення відстеження результативності дії регуляторного акту можливе управлінням регулювання забудови – уповноваженим структурним підрозділом, на який покладено функції розміщення відкритих літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства у м. Львові порівняльним методом на підставі статистичних даних за критеріями наведеними в п. 8.


Експертний висновок:

Назад