Львівська міська рада

// Про встановлення ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг» тарифів на ритуальні послуги


Дата оприлюднення:
02/05/2020

Керуючись статтею 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законами України “Про поховання та похоронну справу“, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“, постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1445 “Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни“ (зі змінами), наказами Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 № 193 “Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України “Про поховання та похоронну справу“ і від 19.11.2003 № 194 “Про затвердження єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності“, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 03.03.2009 № 52 “Про затвердження Норм часу на надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності“, беручи до уваги звернення львівського комунального підприємства “Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг“ від 28.12.2019 № 4-2516-49, виконавчий комітет вирішив:
1. Встановити Львівському комунальному підприємству “Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг“:
1.1. Тарифи на окремі види ритуальних послуг, що підлягають регулюванню, згідно з додатком.
2. Львівському комунальному підприємству “Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг“ встановлювати вартість ритуальних послуг та предметів ритуальної належності відповідно до законодавства України з граничним рівнем рентабельності 12 відсотків.

Відповідальний: директор Львівського
комунального підприємства
“Виробничо-реставраційний комбінат
обрядових послуг“.
3. Вважати, що рішення виконавчого комітету від 09.08.2019 № 738 «Про встановлення ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг» тарифів на ритуальні послуги» втратило чинність.
4. Встановити, що це рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.
5. Департаменту “Адміністрація міського голови“ оприлюднити це рішення у засобах масової інформації.
Відповідальний: директор департаменту
“Адміністрація міського голови“.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господартсва.

Додаток
Встановлено
рішенням виконкому
від _____________ №_____

ТАРИФИ
на окремі види ритуальних послуг, що підлягають регулюванню,
встановлені Львівському комунальному підприємству
“Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг“
№№ з/п
Найменування послуги
Перелік робіт
Вартість з ПДВ
(грн.)
1
2
3
4
1.Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення похованняВнесення даних до електронної бази, оформлення договору-замовлення, друк, підписання керівником, внесення даних до журналу обліку
13,00
2.Оформлення свідоцтва про похованняВнесення реквізитів до форми свідоцтва в електронну базу, реєстрація у базі даних, друк, звірка з паспортними даними замовника
9,00
3.Копання могилиВикопування могили ручним способом, опускання труни з тілом померлого у могилу, закопування могили, формування надмогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили
3.1.При розмірі могили 1,1 м
3.1.1.Немерзлий грунт
487,00
3.1.2.Мерзлий грунт
884,00
3.2.При розмірі могили 1,6 м
3.2.1.Немерзлий грунт
983,00
3.2.2.Мерзлий грунт
1826,00
3.3.При розмірі могили 2,0 м
3.3.1.Немерзлий грунт
1408,00
3.3.2.Мерзлий грунт
2594,00
3.4.При розмірі могили 2,4 м
3.4.1.Немерзлий грунт
2012,00
3.4.2.Мерзлий грунт
3686,00
3.5.При розмірі могили 2,4 м для поховання невідомих, безрідних, УБД
3.5.1.Немерзлий грунт
1797,00
3.5.2.Мерзлий грунт
3291,00
4.Цинкова труна
4.1.Запайка цинкової труни довжиною більше 2 м
865,00
5.Демонтаж намогильної споруди при організації підпоховання в існуючу могилу Завантаження елементів демонтованої намогильної споруди та залишків бетонної суміші у відра та ручні ноші або тачки (залежно від розташування місця демонтажу намогильної споруди) та віднесення на відстань до 100 м (до найближчого контейнера) та його розвантаження
5.1.У літній період
5.1.1.Одинарний пам’ятник
2177,00
5.1.2.Півторачний пам’ятник
3563,00
5.1.3.Подвійний пам’ятник
5115,00
5.2.У зимовий період
5.2.1.Одинарний пам’ятник
2383,00
5.2.2.Півторачний пам’ятник
3902,00
5.2.3.Подвійний пам’ятник
5601,00

При умові промерзання грунту до 0,5 метра

.
Адреса розробника:
пл. Ринок, 1, каб. 427
тел/факс:
297 58 96, 275 34 06
Е-mail:

Аналіз регуляторного впливу:
Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення «Про встановлення ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг» тарифів на ритуальні послуги»

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.
Керуючись статтею 10 Закону України «Про поховання та похоронну справу», надання ритуальних послуг згідно з необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг здійснюється ритуальними службами або за договором суб'єктами господарювання інших форм власності.
Необхідний мінімальний перелік окремих ритуальних послуг затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 № 193 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 8 вересня 2004 за № 1111/9710).
У місті Львові ритуальні послуги надає львівське комунальне підприємство «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг», яке здійснює організацію поховання померлих і надання ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг.
Розрахунок вартості ритуальних послуг здійснюється у відповідності до вимог «Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної приналежності», затвердженої наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 № 194 зі змінами та доповненнями (далі Єдина методика).
Причиною перегляду тарифів на ритуальні послуги є зміна з 01.01.2020 законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати – 4723 грн та прожиткового мінімуму для працездатного населення – 2102 грн, що, у свою чергу, впливає на встановлення посадових окладів і тарифних ставок для робітників.
Згідно із статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів міських рад належить встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, які встановлюються національною комісіє, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні та інші послуги.
На підставі вищенаведеного, з метою дотримання вимог Закону України «Про оплату праці», зокрема, підвищення заробітної плати для робітників, виникла необхідність встановити вартість окремих видів ритуальних послуг, що надаватимуться ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг».
2. Визначення мети державного регулювання
Проект даного регуляторного акту розроблений з метою:
- забезпечення відповідного рівня вартості ритуальних послуг у порівнянні з розміром економічно обґрунтованих видатків на їхнє виробництво;
- інформаційного забезпечення усіх груп, яких стосується дане рішення.
3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей, перевага вибраного способу.
У ситуації, що склалася, не передбачено альтернативних способів досягнення позначених цілей, крім як затвердження вартості окремих видів ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, рішенням виконкому міської ради, оскільки чинним законодавством чітко визначено, що повноваження у даній сфері є компетенцією органів місцевого самоврядування.
У зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму, затвердженого Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», необхідним є перегляд тарифів на ритуальні послуги.
Регуляторний акт дасть можливість вирішити дану проблему та збільшити заробітну плату працівникам підприємства, зокрема, робітника, задіяних до надання цих послуг.
4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблем, і відповідні заходи.
Для реалізації поставленої мети пропонується проведення наступних заходів:
- підготовка проекту рішення «Про встановлення ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг» тарифів на ритуальні послуги» у новій редакції;
- підготовка аналізу впливу регуляторного акту відповідно до Закону України «Про основи державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності»;
- введення в дію регуляторного акта: «Про встановлення ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг» тарифів на ритуальні послуги».
5. Обґрунтування можливості досягнення певних цілей.
Запропонований регуляторний акт не вимагає додаткових матеріальних та інших витрат, не допускає додаткових організаційних заходів. Проект рішення не може привести до несподіваних наслідків, які унеможливлюють позитивний ефект від його впровадження.
6. Визначення очікуваних результатів від прийняття регуляторного акта.
Прийняття проекту забезпечить відповідність застосовуваної вартості ритуальних послуг, економічно обґрунтованим витратам на їх надання.
Очікуваними результатами прийняття пропонованого регуляторного акта є:
Сфера інтересів територіальної громади
1
Врегулювання відносин між споживачами Відкритість і прозорість вартості окремих видів ритуальних послуг, врегулювання відносин між споживачами, шляхом складання договорів на організацію похорону та проведення поховання
Сфера інтересів суб'єктів господарювання
2Стабілізація фінансового стану ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг»Встановлення органом місцевого самоврядування економічно обґрунтованої вартості окремих видів ритуальних послуг
Сфера інтересів органів місцевого самоврядування
3Врегулювання відносин у сфері ритуальних послугРеалізація повноважень у частині встановлення вартості окремих видів ритуальних послуг
У випадку прийняття запропонованого регуляторного акта вигоди та витрати територіальної громади, суб'єктів господарювання, органів місцевого самоврядування будуть наступними:
Сфера впливу регуляторного акту
Очікувані результати
Вигоди
Видатки
Територіальна громада
Відкритість і прозорість вартості ритуальних послуг, врегулювання відносин між споживачами та суб'єктами господарювання, які надають ритуальні послуги, шляхом складання договорів-замовлень на організацію похорону й проведення похованняВидатки, пов'язані з оплатою ритуальних послуг
Суб'єкт господарювання
Стабільність фінансового стану ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг»Видатки, пов'язані з наданням ритуальних послуг


7. Термін дії регуляторного акта
Термін дії запропонованого регуляторного акта - необмежений, з можливістю внесення до нього змін у випадку зміни чинного законодавства та в інших необхідних випадках.

8. Визначення показників результативності акта
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом аналізу показників:
- кількість викликів ритуальної служби для транспортування померлих (загиблих) громадян (шт.);
- кількість викопаних могил ручним способом та розмір витрат на надання послуги (шт.);
- кількість виданих свідоцтв про поховання (шт.).

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.
З огляду на показники результативності, вказані у попередньому розділі, відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснюватися на основі статистичного методу дослідження.
Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через 6 місяців з моменту набрання чинності даного регуляторного акта.
Повторне відстеження планується здійснити через 1 рік з моменту набрання чинності даного регуляторного акта.
Періодичне відстеження результативності буде проводитися 1 раз кожні 3 роки від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності цього регуляторного акта.
Зауваження та пропозиції від фізичних і юридичних осіб приймаються протягом 1 місяця від дня опублікування проекту рішення та аналізу його регуляторного впливу в письмовому виді за адресою:
- ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг» вул. К. Левицького, 94.
- департамент житлового господарства та інфраструктури, пл. Ринок, 1, каб. 406.

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

Керуючись Законом України «Про поховання та похоронну справу», відповідно до наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 № 194 «Про затвердження єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності» та рішення виконавчого комітету від 09.08.2019 № 738 «Про встановлення ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг» тарифів на ритуальні послуги», з метою надання ритуальних послуг згідно із мінімальним переліком окремих ритуальних послуг, норма робочого часу на 2020 рік при 40-годинному робочому тижні становить 2002 години.

1. Причиною перегляду тарифів на ритуальні послуги є те, що з 01.01.2020 зріс законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати до 4723 грн та прожитковий мінімум для працездатних осіб до 2102 грн, що, впливає на розмір посадових окладів і тарифних ставок для робітників.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з "06" березня 2020 до "16" березня 2020.

Порядковий номер
Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)
Кількість учасників консультацій, осіб
Основні результати консультацій (опис)
1.
Представлення проекту рішення виконавчого комітету «Про встановлення ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг» тарифів на ритуальні послуги»
4
Зауваження та пропозиції не надходили

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 0 (одиниць) та мікропідприємництва 0 (одиниць);
питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив _________________ (відсотків) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Проект даного регуляторного акту розроблений з метою:
- забезпечення відповідного рівня вартості ритуальних послуг у порівнянні з розміром економічно обґрунтованих видатків на їхнє виробництво;
- інформаційного забезпечення усіх груп, яких стосується дане рішення.

Порядковий номер
Найменування оцінки
У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)
Періодичні (за наступний рік)
Витрати за п'ять років
Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1
Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)
Формула:
кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці
Х
Х
Х
2
Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування
Формула:
прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва
Х
Х
Х
3
Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)
Формула:
оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва
Х
Х
Х
4
Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)
Формула:
оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва
Х
Х
Х
5
Інші процедури (уточнити)
6
Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)
Х
7
Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1

8
Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)
Х
Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9
Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм
Х
Х
Х

10
Процедури організації виконання вимог регулювання
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур
Х
Х
Х
11
Процедури офіційного звітування
Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік
Х
Х
Х
12
Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік
Х
Х
Х
13
Інші процедури (уточнити)
14
Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)
Х
15
Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць
Х
Х
Х
16
Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)
Х


Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:


Львівська міська рада
(назва державного органу)
Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємництв)
Планові витрати часу на процедуру
Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)
Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта
Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання
Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання
Х
Х
Х
Х
Х
2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:
Х
Х
Х
Х
Х
камеральні
виїзні
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання
Х
Х
Х
Х
Х
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання
Х
Х
Х
Х
Х
5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання
Х
Х
Х
Х
Х
6. Підготовка звітності за результатами регулювання
Х
Х
Х
Х
Х
7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
______________________________________
______________________________________
Х
Х
Х
Х
Х
Разом за рік
Х
Х
Х
Х
Сумарно за п'ять років
Х
Х
Х
Х


____________
* Вартість витрат, пов'язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

Якщо державне регулювання передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу), необхідно визначити повний запланований річний бюджет нового органу (структурного підрозділу) 0 х 5 років = 0 гривень.

Порядковий номер
Назва державного органу
Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень
Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п'ять років, гривень
1
Львівська міська рада
0
0
Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва Львівська міська рада
0
0

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер
Показник
Перший рік регулювання (стартовий)
За п'ять років
1
Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання
Х
Х
2
Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
Х
Х
3
Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання
Х
Х
4
Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва
Х
Х
5
Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання
Х
Х
5. Розроблення коригуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання
На виконання запланованого регулювання не є доцільним застосування компенсаторних механізмів (пом’якшувальних)

Експертний висновок:
Назад