Львівська міська рада

// Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському електричному транспорті


Дата оприлюднення:
03/17/2021

Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, "Про міський електричний транспорт", „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, постановами Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 №1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)", від 05.04.1999 № 541 "Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України", наказом Міністерства інфраструктури України від 25.11.2013 № 940 “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)“, розглянувши лист Львівського комунального підприємства ”Львівелектротранс” від 25.02.2021 року № 4-2512-5125, виконавчий комітет вирішив:
1. Встановити:
1.1. Вартість разового квитка на проїзд у водія у міському електричному транспорті у розмірі 10,00 грн.
1.2.Вартість разового квитка на проїзд у міському електричному транспорті у розмірі 9,00 грн. в кіосках, ЛКП «Львівелектротранс» вул. Сахарова 2.

1.3.Вартість разового квитка на проїзд у міському електричному транспорті у розмірі 8,50 грн. у рухомому складі смартфонами:

1.3.1. QR- коди приват 24

1.3.2.SMS квитки

1.3.3.Bluetooth квитки

1.3.4. Термінали самообслуговування IBOX та EasyPay.

1.4. Вартість разового квитка на проїзд у водія у міському електричному транспорті для студентів у розмірі 5,00 грн.
1.5. Вартість разового квитка на проїзд у міському електричному транспорті для студентів у розмірі 4,00 грн. в кіосках, ЛКП «Львівелектротранс» вул. Сахарова 2, у рухомому складі смартфонами:

1.5.1. QR- коди приват 24

1.5.2.SMS квитки

1.5.3.Bluetooth квитки

1.5.4.Термінали самообслуговування IBOX та EasyPay

1.6. Вартість перевезення одного місця багажу у розмірі 10,00 грн.
2. Вважати таким, що рішення виконавчого комітету від 10.01.2020 № 2 «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському електричному транспорті» втратило чинність.
3. Встановити, що це рішення вступає в дію з дати його оприлюднення.
4. Департаменту “Адміністрація міського голови“ оприлюднити це рішення у засобах масової інформації.
Відповідальний: директор
департаменту “Адміністрація
міського голови“
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з
.

Адреса розробника:
м. Львів, вул. Сахарова, 2
тел/факс:
2615566
Е-mail:

Аналіз регуляторного впливу:

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проєкту рішення "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському електричному транспорті"

I. Визначення проблеми


Комунальне підприємство «Львівелектротранс» є самостійним госпрозрахунковим статутним суб’єктом, створеним на базі комунальної власності Львівської міської ради. Підприємство діє на підставі Закону України «Про міський електротранспорт» від 29.06.04 № 1914- IV, інших законодавчих актів України та на підставі Статуту (зі змінами та доповненнями), затвердженого начальником управління транспорту і зв’язку Львівської міської ради, наказом від 30.05.2005 № 20-V.
На балансі підприємства станом на 01.01.2021 нараховується 246 од. пасажирського рухомого складу міського електротранспорту.
Обслуговування пасажирів забезпечує 7 трамвайних та 11 тролейбусних маршрутів. З 135 трамваїв, експлуатуються 107. З них 54 потребують середнього або капітального ремонту. З 121 тролейбуса в експлуатації 82. З них середнього або капітального ремонту потребують 32 одиниці. Загалом 86 од. рухомого складу потребують ремонту, що може негативно вплинути на стан безпеки пасажирських перевезень, збільшує витрати підприємства на проведення ремонтів, а відтак впливає на зростання збитковості.
Середньоденний випуск трамваїв на лінії за 2020 рік складає 66,6 од., тролейбусів – 53,4 одиниці.
За 2020 рік фактично перевезено 71,2 млн. пасажирів, в тому числі 36,4 млн. пасажирів з безкоштовним проїздом на суму 111 409,9 тис. грн..
ЛКП «Львівелектротранс» за 2020 рік за фінансовими результатами понесло збитки в сумі 326 872 тис. грн.. Не відповідність рівня компенсації за пільговий проїзд реальним потребам підприємств є факторами що спричиняють збиткову діяльність ЛКП «Львівелектротранс».
Вартість разового проїзду за картками є суттєво меншою від затвердженого тарифу на одну поїзду за разовим квитком.
В середньому вартість разового проїзду за проїзними документами тривалого користування (картками) є на 60 %. меншою від затвердженого тарифу на одну поїзду за разовим квитком. Вищезазначені причини зумовлюють постійну нестачу обігових коштів, а, отже і сум коштів на всі види технічного обслуговування та ремонтів рухомого складу, колії, контактної мережі. Збитковість господарської діяльності не дозволяє впроваджувати заходи з енергозбереження, сучасні системи обліку пасажирів та збору оплати за проїзд, оновлювати інфраструктуру та рухомий склад, підвищувати кваліфікацію персоналу .
Внаслідок цього значно знижується показник графічності руху, рівень безпеки пасажирських перевезень та зростає невдоволення мешканців міста якістю наданих послуг, та відповідно, зростають перевезення іншими видами транспорту..
Суми фактичних матеріальних витрат на всі види регламентного обслуговування та ремонтів рухомого складу зумовлені обмеженістю фінансових ресурсів підприємства і є значно нижчими від нормативно обґрунтованих.
З метою забезпечення обслуговування мешканців та гостей м. Львова транспортними послугами, покращення стану рухомого складу, забезпечення належного рівня безпеки пасажирських перевезень, підвищення якості обслуговування, а також покращення фінансового стану підприємства мінімізувавши збитки від перевезень пільгових категорій пасажирів, необхідно терміново підвищити тариф на проїзд в трамваях та тролейбусах до обґрунтованого мінімального рівня 10,00 грн., при розрахунковому нормативному тарифі 12,63 гривень.
При цьому, підвищення тарифу до 10,0 грн. не вирішить в повному обсязі фінансові проблеми підприємства, проте дасть змогу не допустити заборгованості по заробітній платі, за енергоносії та підтримувати в належному стані існуючий рівень виробничої бази та рухомого складу, не скорочуючи обсягу послуг з пасажирських перевезень, зменшити навантаження на водія в частині оплати пасажирами за проїзд.

II. Цілі державного регулювання

Відповідно до Закону України "Про міський електричний транспорт" тарифна політика у сфері міського електричного транспорту ґрунтується на принципах забезпечення доступності транспортних послуг та створення умов для здійснення сталих і безпечних пасажироперевезень. Установлений тариф на проїзд у міському електротранспорті здійснюється з урахуванням необхідності забезпечення беззбиткової роботи підприємства, яке надає такі послуги, та забезпечення захисту малозабезпечених громадян.
Отже, метою прийняття регуляторного акту є поліпшення фінансового стану підприємства та зниження його збитковості, відновлення технічного ресурсу рухомого складу, нормальної експлуатації трамвайної колії, контактної мережі та інших об’єктів міського електротранспорту, збереження кадрового потенціалу підприємства і поліпшення якості послуг.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Визначення альтернативних способів


До альтернативних способів досягнення цілей регуляторного акту можна віднести:

Вид альтернативи
Опис альтернативи
1. Збереження існуючого стануАльтернатива є неприйнятою з точки зору складної ситуації, що склалась на підприємстві, що може призвести до зупинки підприємства в цілому, а також до зростання соціальної напруги.
2. Повне відшкодування з міського бюджету м. Львова втрат доходів від перевезення пільгових категорій громадянРівень відшкодування з міського бюджету м. Львова втрат підприємства за перевезення пільгових категорій громадян щорічно недостатній та становить 40-50% від потреби. Отже, даний спосіб не може себе виправдати.
3. Відшкодування з міського бюджету різниці в тарифахВ умовах складної ситуації з наповненням дохідної частини бюджету, та фінансової неспроможності погасити різницю в тарифах, підприємству загрожуватиме погіршення транспортного обслуговування через часткову або повну зупинку транспорту із неможливістю придбання матеріалів і запчастин для проведення поточних ремонтів рухомого складу
4. Запропонований спосіб (підвищення тарифу)Є прийнятним способом вирішення проблеми: забезпечить стабільне та якісне надання послуг для пасажирів, проведення експлуатаційних витрат для підприємства.
IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Запропонований спосіб (підвищення тарифу) є прийнятним способом вирішення проблеми, що забезпечить стабільне та якісне надання послуг для пасажирів, проведення експлуатаційних витрат для підприємства.

V. Механізми та заходи, які забезпечать
розв’язання визначеної проблеми

Прийняття даного регуляторного акту дозволить впорядкувати тарифи на перевезення пасажирів у міському електротранспорті. При цьому, показниками результативності будуть :
- безперебійна робота та подальший розвиток підприємства;
- можливість підприємства розраховуватися за отримані матеріали, комплектуючі вироби, виконані роботи і послуги,
- своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам;
- покращення якості надання послуг з перевезення пасажирів.VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно
від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади
чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи,
які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги


Після оприлюднення, не раніше як за 30 днів, пропонується винести на розгляд виконавчого комітету проект рішення „Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському електричному транспорті”, попередньо обговоривши його на громадських слуханнях та опрацювавши зауваження та пропозиції.
Регуляторний акт має місцевий характер впливу.

У разі прийняття рішення оприлюднюється у засобах масової інформації.
VII. Обґрунтування запропонованого строку дії
регуляторного акта


Термін дії запропонованого - до прийняття регуляторного акта, який буде залежати від економічних чинників (динаміка зміни вартості електроенергії, підвищення законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, тощо).

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

Після прийняття даного регуляторного акту показниками результативності будуть:
- рівень відшкодування тарифами витрат, пов’язаних з наданням послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом;
- зниження рівня збитковості підприємства;
- своєчасність виплати заробітної плати працівникам підприємства та обов’язкових платежів;
- скорочення кількості скарг пасажирів на якість надання послуг;
- технічне оздоровлення підприємства (проведення ремонтів, оновлення рухомого складу тощо).

- IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту


Відстеження результативності застосування регуляторного акта здійснюватиметься виконавчими органами Львівської міської ради шляхом щоквартального проведення аналізу фінансово-економічних показників діяльності підприємства.
Вид даних, які використовуватимуться для відстеження – статистичні дані.
Аналіз регуляторного впливу підготовлений управлінням транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.

Зауваження і пропозиції щодо регуляторного документу подавати у письмовому вигляді упродовж 30 днів з дня опублікування у ЗМІ та або на сайті ЛМР за адресою – 79012, вул. Академіка А. Сахарова, 2. Проект рішення та аналіз регуляторного впливу розміщені на Web- сторінці Львівської міської ради у розділі "Економіка" / "Регуляторна політика".


Тест малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та детального переліку процедур, виконання яких необхідне для здійснення регулювання, заплановані на 12.03.2021 року.

№п/пВид консультаційКількість учасниківОсновні результати консультацій (опис)
1Консультації з громадкістюУсі бажаючіВизначення оптимального розміру нового тарифу на послуги з пасажирських перевезень в електричному транспорті

2. Вимірювання впливу регулювання на субєктів мікро та малого підприємництва:
- кількість субєктів господарювання, на яких поширюється регулювання - 1 , питома вага яких складає 100%.

3. Розрахунок витрат субєктів малого та мікро підприємництва на виконання вимог регулювання. Витрати, що несе перевізник при затвердженні даного рішення на одиницю задіяного транспорту становлять 25 грн. (оновлення в салонах транспортних засобів інформацію про зміну вартості проїзду)

№ п/пВитратиЗа перший рікЗа два рокиЗа п'ять років
1Витрати на оборотні активи (25 грн.*145 од. Транспорту = 3625 грн./місяць43 500,0087 000,00217 500,00

4.Бюджетні витрати на адміністрування регулювання субєктів малого підприємництва .
Державне регулювання рішення не передбачає утворення нового структурного підрозділу. Орган, який несе витрати повязані з розробкою регуляторного акта, контролем за його виконанням, проведенням аналізу та заходів по відстеженню результативності регуляторного акта- управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Строк, який займають усі етапи прийняття регуляторного акта здійснюється відповідно до вимог Закону України від 11.09.2003 №1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 (зі змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1151).
Процедура регулювання субєктів малого й мікро підприємництваПланові витрати часу на процедуру,(години)Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії заробітна плата грн./годину)Оцінка кількості процедур за рікВитрати на адміністрування (за рік),грн.Витрати на адміністрування (за 2 роки),грн.Витрати на адміністрування (за 5 років),грн.
1Підготовка, організація обговорення та надання на затвердження виконавчого комітету ЛМР7076,3815 346,6010 693,2026 730,00
2Проведення процедур з перевірки результативності дії регуляторного акту2076,3811 527,603 055,207 630,00
3Внесення відповідних договорів , в частині вартості проїзду1076,381763,801 527,603 819,00
4Внесення відповідних змін до паспортів маршрутів6076,3814 582,809 165,6022 914, 00
5Разом за рік12 220,8024 441,6061 100,00
*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації, та на кількість процедур за рік.
Посадовими обов’язками спеціаліста управління транспорту передбачено здійснення на вищенаведеної зазначеної діяльності , тобто додаткових витрат на адміністрування регулювання не передбачається.

5. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого та мікро підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання.

№ п/пПоказникПерший рік регулювання, грн.За два роки, грн.За п’ять років, грн.
1Сумарні витрати суб’єктів малого та мікро підприємництва на виконання запланованого регулювання43 500,0087 000,00217 500,00
2Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого та мікро підприємництва 12 220,8024 441,6061 104,00
3Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання (рядки 1+2)55 720,80 111 441,60278 604,00

6. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

Для суб’єктів підприємництва, що працюють в транспортній галузі, коригуючим (пом’якшувальним) заходом є можливість коригування тарифів на послуги з перевезення пасажирів та багажу в електротранспорті, розрахунок яких виконано відповідно Методики, що створить умови для захисту перевізника від впровадження збиткової господарської діяльності, його коригування в спосіб, визначений чинним законодавством України.
Висновок електротранспорт.pdf


Експертний висновок:
Назад