Львівська міська рада

// Про внесення змін до ухвали міської ради від 01.12.2016 № 1273 “Про затвердження Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення“


Дата оприлюднення:
01/25/20192


Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про благоустрій населених пунктів“ з метою збільшення надходження коштів до міського бюджету м. Львова, міська рада ухвалила:

1. Внести зміни до Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення, затвердженого ухвалою міської ради від 01.12.2016 № 1273 «Про затвердження Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення», виклавши підпункт 1.16 пункту 1 в новій редакції:

«1.16. У разі, якщо встановлений об’єкт соціально-культурного, торговельного та іншого призначення не відповідає погодженому проекту, ставка орендної плати збільшується у десять разів на період до усунення відхилень від проекту, або до часу його демонтажу, або до отримання дозвільного документа на його розміщення. Підставою для нарахування орендної плати у десятикратному розмірі є акт про порушення, що складається районною адміністрацією, на території якої розташований відкритий літній майданчик та представником комунального підприємства «Адміністративно-технічне управління» або представником управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування. Нарахування орендної плати у десятикратному розмірі здійснюється управлінням комунальної власності з дати складання акта про порушення до дати складання акту про усунення порушень або акту про демонтаж. Відсутність на актах підпису орендаря чи його представника не є підставою для незастосування збільшення орендної плати у десять разів.»

2. Внести зміни до Методики розрахунку розміру орендної плати за оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності м. Львова, що є додатком до Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення, затвердженого ухвалою міської ради від 01.12.2016 № 1273 «Про затвердження Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення»:

2.1. Пункт 2 викласти в новій редакції:

«2. Базова вартість 1 кв.м. орендованого конструктивного елемента благоустрою комунальної власності, визначена для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення становить 75,72 грн. без ПДВ.»

2.2. Доповнити пунктом 4 такого змісту:

«4. У раз видачі - Паспорта відкритого літнього майданчика управлінням архітектури і урбаністики або протоколу засідання комісії з визначення орендаря конструктивних елементів благоустрою для розміщення відкритого літнього майданчика без прив’язки до стаціонарних об’єктів ресторанного господарства та/або рішення виконавчого комітету «Про порядок розміщення літніх майданчиків без прив’язки до стаціонарних об’єктів ресторанного господарства у м. Львові» на цілий рік (12місяців), для укладення договору оренди на час поза сезоном (з 01 листопада по 31 березня) при розрахунку орендної плати за користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності м. Львова слід застосовувати коефіцієнт 2.».

3. Внести зміни до форми договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика, затвердженої ухвалою міської ради від 01.12.2016 № 1273 «Про затвердження Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення»:

3.1. Пункт 3.1 викласти у новій редакції:

«3.1. Орендар сплачує Орендодавцеві плату за користування Об’єктом площею _______ кв.м. щомісячно до 25 числа поточного місяця:

3.1.1. У разі видачі дозвільного документа на сезон (з 01 квітня по 31 жовтня) – у розмірі _______ грн. за місяць, у тому числі ПДВ ______ грн.

3.1.2. У разі видачі дозвільного документа на цілий рік – у розмірі ______ грн. за місяць, у тому числі ПДВ _____ грн. за період у межах сезону (з 01 квітня по 31 жовтня). Місячна орендна плата поза сезоном (листопад, грудень, січень, лютий, березень) становить _______ грн. за місяць, у тому числі ПДВ _____ грн.»

3.2. Пункт 4.5 викласти у новій редакції:

«4.5. При невідповідності встановленого літнього майданчика погодженому проекту ставка орендної плати збільшується у десять разів на період до усунення відхилень від проекту, до часу його демонтажу або отримання дозволу на його розміщення. Нарахування орендної плати у десятикратному розмірі здійснює Орендодавець з дати складання районною адміністрацією, на території якої розташований відкритий літній майданчик та комунальним підприємством «Адміністративно-технічне управління» чи представником управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування спільного акту про порушення до дати складання акту про усунення порушень чи дати акту про демонтаж. При цьому відсутність підпису Орендаря чи його представника на зазначених актах не є підставою для незастосування збільшення орендної плати у десять разів.»

4. Встановити, що дія цієї ухвали поширюється на правовідносини, які виникли після набрання чинності цієї ухвали.

5. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з фінансово-економічних питань.

.

Адреса розробника:
пл. Галицька, 15, каб. 208
тел/факс:
235 68 86
Е-mail:
[email protected]

Аналіз регуляторного впливу:
Аналіз регуляторного впливу

до проекту ухвали про внесення змін до ухвали Львівської міської ради від 01.12.2016 №1273 «Про затвердження Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення».

Аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160/ІV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308 (зі змінами) та визначає правові і організаційні засади реалізації проекту ухвали про внесення змін до ухвали міської ради «Про затвердження Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення».

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів» з метою регулювання правових відносин підготовлено проект ухвали про внесення змін до ухвали Львівської міської ради «Про затвердження Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення», який спрямований на належне використання окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення суб’єктами господарювання, а також збільшення надходження до бюджету міста.
Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:
Групи (підгрупи)
Так
Ні
Громадяни
+
Держава
+
Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва*
+
2. Цілі державного регулювання

Головною метою розроблення змін до ухвали є забезпечення реалізації Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та забезпечення належного використання окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення шляхом вдосконалення нарахування орендної плати.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів досягнення цілей:
Вид альтернативиОпис альтернативи
Альтернатива 1 - не розробляти змін до ухвали. Дану ситуацію залишити без змін.Недоотримання до бюджету міста впродовж 5 місяців в період з 1 листопада по 31 березня включно коштів за орендну плату за встановлення майданчиків. Альтернатива є неприйнятною.
Альтернатива 2 – прийняття запропонованого проекту ухвали про внесення змін до ухвали Львівської міської ради.Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів міста:
Вид альтернативиВигодиВитрати
Альтернатива 1ВідсутніВідсутні
Альтернатива 2Буде досягнуто кінцевого результату поставленої цілі. Забезпечується збереження архітектурного оформлення міста. Збільшення надходжень до бюджету міста впродовж 5 місяців в період з 1 листопада по 31 березня коштів за орендну плату за встановлення майданчиківВитрати органу місцевого самоврядування на розробку регуляторного акту (витрати робочого часу спеціаліста, пов’язані з підготовкою регуляторного акта і його оприлюдненням) та подальшим його адмініструванням.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Вид альтернативиВигодиВитрати
Альтернатива 1Відсутність витрат Відсутність витрат
Альтернатива 2Відсутність витратЧасові та фінансові витрати суб’єктів господарювання (на одержання та виготовлення додаткових документів) відсутні.

Таблиця кількісних показників всіх договорів оренди ОКЕБ ВЛМ, укладених управлінням комунальної власності ДЕР ЛМР станом на 01.01.2019 р.:
Показник
Фізичні особи (громадяни)
ФОП
Юридичні особи
Загальна кількість договорів
Кількість договорів з СПД по ВЛМ без прив’язки
0
4
10
14
Кількість договорів з СПД по ВЛМ
0
84
115
199

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.
Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 11Орендна плата збільшена не буде
Альтернатива 2 4Затвердження такого регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей

Рейтинг результативності
Вигоди (підсумок)
Витрати (підсумок)
Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1Не забезпечується досягнення цілей.ВідсутніНе забезпечує досягнення цілей державного регулювання
Альтернатива 2Збільшення надходжень до бюджету містаВитрати орендарів – збільшення орендної плати в період з 01листопада по 31березня в два рази на розміщення майданчиків.Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв`язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей.

Рейтинг
Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи
Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1Цей спосіб не може бути застосований, оскільки не дасть змоги досягти поставлених цілей.Відсутні
Альтернатива 2Розроблення проекту є єдиним оптимальним способом у досягненні зазначених цілей.Оцінка можливостей запровадження акту та дотримання суб’єктами
господарювання його положень висока, оскільки запровадження
запропонованого акту забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.
5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми
Проектом ухвали про внесення змін до ухвали Львівської міської ради від 01.12.2016 №1273 передбачається надходження до бюджету міста впродовж 5 місяців в період з 1 листопада по 31 березня коштів за орендну плату за встановлення майданчиків, а також уточнення штрафних санкцій за невідповідність майданчика погодженому проекту.
6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги
Реалізація регуляторного акту не потребуватиме додаткових бюджетних витрат та ресурсів на адміністрування органами влади.
Прийняття та оприлюднення запропонованого акту в установленому порядку забезпечить доведення його до відома всіх учасників орендних відносин, які підпадають під дію акту.
Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів. Можлива шкода у разі очікуваних результатів дії акту не прогнозується. Прийняття проекту ухвали не призведе до неочікуваних результатів і не потребує додаткових витрат з місцевого бюджету.
Контроль за додержанням вимог цього регуляторного акту буде здійснюватися контролюючими органами відповідно до компетенції.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акту не обмежений у часі.
Зміна терміну дії регуляторного акту можлива у разі прийняття змін до нього, прийняття змін у нормативно-правових актах, що мають вищу юридичну силу, які стосуються зазначеної сфери регулювання, або визнання його таким, що втратив чинність.
Термін набрання чинності регуляторним актом – на наступний день після офіційного оприлюднення.

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Обов’язковими показниками результативності запропонованого акту є:
- розмір надходжень до місцевого бюджету, пов'язаних з дією акту;
- кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акту;
- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акту;
- рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основними положеннями акту.
Додаткових показників результативності акту непередбачено.
Зміни, що пропонуються, поширюватимуться на орендарів всіх організаційно-правових форм.
Проект ухвали було оприлюднено з метою обговорення та отримання від суб'єктів господарювання зауважень та пропозицій.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

Відстеження результативності дії ухвали про внесення змін до ухвали від 01.12.2016 №1273 буде здійснюватися управлінням комунальної власності – уповноваженим структурним підрозділом у строки, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до Методики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 308 від 11.03.2004 (із змінами та доповненнями).
Для проведення відстеження буде використано порівняльний метод.


ВИТРАТИ
одного суб’єкта господарювання, які виникають внаслідок дії регуляторного акту
Порядковий номер
Витрати
За перший рік
За п’ять років
1
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень 0 0
2
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень 0
0
3
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень 0
0
4
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень 0
0
5
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/ обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень 0 0
6
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень 0
0
7
Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень
0
0
8
Інше (уточнити), гривень
0
0
9
РАЗОМ (сума рядків: 1+2+3+4+5+6+7+8), гривень 0 0
10
Кількість суб’єктів господарювання, на яких буде поширено регулювання, одиниць
118
11
Сумарні витрати суб’єктів господарювання на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень 0 грн. 0грн.
Розрахунок відповідних витрат одного суб’єкта господарювання
Вид витрат
У перший рік
Періодичні (за рік)
Витрати за п’ять років
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо
0
0
0
Вид витрат
Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)
Витрати за п’ять років
Податки та збори (зміна розміру податків/ зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)
0
0
Вид витрат
Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)
Витрати на оплату штрафних санкцій за рік
Разом за рік
Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)000 0
_________
* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).
Вид витрат
Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)
Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)
Разом за рік
Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)
0
0
0
0
_________
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.
Вид витрат
Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)
Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)
Разом за рік (стартовий)
Витрати за п’ять років
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)
0
0
0
0
Вид витрат
За рік (стартовий)
Періодичні
(за наступний рік)
Витрати за п’ять років
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)
0
0
0
Вид витрат
Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)
Витрати за
п’ять років
Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу
0
0

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ
на адміністрування регулювання для суб’єктів підприємницької діяльності


Розрахунок витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

Управління комунальної власності ДЕР ЛМР
Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)Планові витрати часу на процедуруВартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єктаОцінка кількості
суб’єктів, що підпадають під
дію процедури регулювання
Витрати на адміністру-вання регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання
30 хв.
13.75 грн.
1
118
1622,50 грн.
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання
2,5 год.
68.75 грн.
1
118
8112,50 грн.
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання
0
0
0
0
0
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання
0
0
0
0
0
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання
0
0
0
0
0
6. Підготовка звітності за результатами регулювання
10 хв.
4.58 грн.
1
118
540,44 грн.
7. Інші адміністративні процедури (уточнити): _________________
0
0
0
0
0
Разом за рік
Х
Х
Х
Х
10275,44
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підлягають під дію процедури регулювання.

Порядковий номер
Назва державного органу
Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень
Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів підприємництва
УКВ
10275,44

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)


1. Консультації з представниками мікро – та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання
Порядковий номерВид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)Кількість учасників консультацій, осібОсновні результати консультацій (опис)
1Робочі зустрічі3Отримання інформації і пропозицій
2Проект було включено до плану прийняття регуляторних актів на 2019р. рішенням виконавчого комітету ЛМР Отримання інформації
Проект буде оприлюднений на офіційному веб-порталі Львівської міської ради.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (суб’єкти підприємницької діяльності, з якими укладено договори ОКЕБ ВЛМ на 01.01.2019р.):

– кількість орендарів, на яких поширюється регулювання: 192 (СПД);

– кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 118 (СПД - ФОП, ПП);

– дана проблема вплине на 100 % орендарів окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності міста Львова, з якими укладено договори, та на тих, договори з якими будуть укладені після прийняття регуляторного акту.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

На виконання регулювання додаткових витрат суб’єктів малого підприємництва не передбачається, оскільки процедура виготовлення документації для встановлення відкритих літніх майданчиків залишається без змін.
4. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

На виконання регулювання додаткових бюджетних витрат на адміністрування регулювання не передбачається, оскільки процедура виготовлення документації для встановлення відкритих літніх майданчиків залишається без змін.


5. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
На виконання вимог регулювання сумарних додаткових витрат не передбачається, оскільки процедура виготовлення документації для встановлення відкритих літніх майданчиків залишається без змін.


Експертний висновок:

Назад