Львівська міська рада

// Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 11.11.2016 № 1025 "Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у м. Львові"


Дата оприлюднення:
11/01/2021

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 №718-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Львівської області», ухвалою Львівської міської ради від 29.12.2020 №6 «Про функціонування Львівської міської територіальної громади», з метою встановлення правил, підстав та чіткої процедури розміщення малих архітектурних форм (вивісок) на території Львівської міської територіальної громади, виконавчий комітет вирішив:
внести зміни до рішення виконавчого комітету від 11.11.2016 №1025 «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у м. Львові»:

1. Викласти назву рішення у новій редакції:

«Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) на території Львівської міської територіальної громади».

2. Викласти преамбулу рішення у новій редакції:

«Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про регулювання містобудівної діяльності“, “Про основи містобудування в Україні“, “Про благоустрій населених пунктів“, “Про охорону культурної спадщини“, Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, ухвалою міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою Львівської міської територіальної громади“, з метою встановлення правил, підстав та чіткої процедури розміщення малих архітектурних форм (вивісок) на території Львівської міської територіальної громади, збереження автентичності історичного середовища та туристичної привабливості виконавчий комітет вирішив:»

3. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:

«1. Затвердити Порядок розміщення малих архітектурних форм (вивісок) на території Львівської міської територіальної громади (додається)».

4. Викласти пункт 4 рішення у новій редакції:

«4. Департаменту містобудування забезпечити видання у друкованому вигляді Порядку встановлення малих архітектурних форм (вивісок) на території Львівської міської територіальної громади з ілюстрованими рекомендаціями з метою інформування суб’єктів господарювання та інших зацікавлених осіб щодо застосування Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) на території Львівської міської територіальної громади».

5. Викласти пункт 7 рішення у новій редакції:
“7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.“.
6. Викласти додаток до рішення у новій редакції (додається).

Додаток


Затверджено
рішенням виконкому
від _____________ №_____

ПОРЯДОК
розміщення малих архітектурних форм (вивісок) на території Львівської міської територіальної громади

1. Загальні положення

1.1. Порядок розміщення малих архітектурних форм (вивісок) на території Львівської міської територіальної громади (далі-Львівської МТГ) (надалі – Порядок) розроблений відповідно до Законів України “Про рекламу“, “Про охорону культурної спадщини“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про адміністративні послуги“, “Про регулювання містобудівної діяльності“, “Про основи містобудування в Україні“, “Про благоустрій населених пунктів“, Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою Львівської міської територіальної громади“.

1.2. Порядок регулює відносини, які виникають у зв’язку з встановленням малих архітектурних форм (вивісок) на території Львівської міської територіальної громади, розміщення яких передбачено законодавством України, визначає процедуру встановлення архітектурних форм (вивісок) та регулює правові відносини між органами місцевого самоврядування і фізичними та юридичними особами, які виникають у процесі розташування архітектурних форм (вивісок), а також регламентує загальні вимоги до їх розміщення.

1.3. Порядок розроблений з метою захисту культурних та майнових інтересів Львівської міської територіальної громади, юридичних і фізичних осіб, у власності котрих перебувають споруди та будинки, на яких встановлюються малі архітектурні форми (вивіски), та поліпшення зовнішнього вигляду об’єктів благоустрою.

1.4. Порядок є обов’язковим для виконання всіма підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та відомчої належності, а також фізичними особами – підприємцями та особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність (у тому числі нотаріусами, адвокатами, експертами, оцінювачами, художниками тощо), які встановлюють малі архітектурні форми (вивіски) на території Львівської міської територіальної громади.

1.5. Дія Порядку не поширюється на відносини, які виникають у зв’язку з встановленням зовнішньої реклами на території Львівської міської територіальної громади.

1.6. Встановлення малих архітектурних форм (вивісок) з порушенням цього Порядку забороняється.
1.7. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
Вивіска – мала архітектурна форма, елемент декоративного оздоблення фасаду будинку, будівлі або споруди, яка містить інформацію про зареєстроване найменування особи (включаючи герби, емблеми, знаки для товарів та послуг, які належать цій особі, комерційне (фірмове) найменування, якщо таке є; час роботи; вид діяльності).
Об’єкт благоустрою – парки, сквери, бульвари, вулиці, провулки, узвози, проїзди, шляхи, площі, майдани, набережні, прибудинкові території, пляжі, кладовища, рекреаційні, оздоровчі, навчальні, спортивні, історико-культурні об’єкти, об’єкти промисловості, комунально-складські та інші об’єкти у межах населеного пункту.
Елемент благоустрою – покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів, зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, бульварах, у садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях, будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів; засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами; технічні засоби регулювання дорожнього руху; будівлі та споруди системи інженерного захисту території; комплекси та об’єкти монументального мистецтва, декоративні фонтани і басейни, штучні паркові водоспади; обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків; малі архітектурні форми; інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.
Мала архітектурна форма – це елемент декоративного чи іншого оснащення об’єкта благоустрою. До малих архітектурних форм належать: альтанки, павільйони, навіси; паркові арки (аркади) і колони (колонади), вуличні вази, вазони і амфори; декоративна та ігрова скульптура; вуличні меблі (лавки, лави, столи); сходи, балюстради; паркові містки; огорожі, ворота, грати; інформаційні стенди, дошки, вивіски; інші елементи благоустрою, визначені законодавством.
Місце розташування вивіски – передбачена паспортом малої архітектурної форми (вивіски) зовнішня поверхня фасаду першого поверху будинку біля входу, де юридична або фізична особа займає приміщення; внутрішня поверхня (вхідні двері) власного чи орендованого особою приміщення; внутрішня поверхня на поверсі біля входу у приміщення, власником або орендарем якого є особа; між віконними отворами першого поверху, між та над віконними отворами першого та другого поверхів, але не вище нижнього краю вікон другого поверху дво- чи багатоповерхового будинку або споруди; над та між віконними отворами першого поверху займаного приміщення але не вище рівня перекриття між першим та другим поверхом дво- чи багатоповерхового будинку або споруди.
Фасад будинку (споруди) – зовнішня сторона будинку (споруди) зі всіма елементами від покрівлі до вимощення. Складовими частинами фасаду є віконні і дверні отвори, стіни, перемички, дашки, навіси, портали, зовнішні сходи, арки, вітрини тощо.
Зона ЮНЕСКО – територія, яка знаходиться під охороною ЮНЕСКО відповідно до рішення виконавчого комітету від 21.02.1997 № 81 “Про включення історичної забудови Львова до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО“.
Історичний ареал – територія міста, межі якої визначені рішенням виконавчого комітету від 09.12.2005 № 1311 “Про затвердження меж історичного ареалу та зони регулювання забудови міста Львова“.
Пам’ятка архітектури – об’єкт культурної спадщини, який занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, що перебуває під охороною держави.
Віконний отвірспеціально створюваний проріз у зовнішніх стінах будинків, який забезпечує надходження у приміщення світла і повітря.
Робоча група – робоча група з попереднього розгляду документів, поданих для реєстрації паспорта на розміщення малих архітектурних форм (вивісок) та отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, утворена відповідно до розпорядження Львівського міського голови.
Самовільно встановлена мала архітектурна форма (вивіска) – елемент декоративного оздоблення фасаду будинку, якій розміщується з порушенням вимог діючого Порядку.
Вид діяльності – інформація, яка розкриває характер діяльності особи (торгівля, ресторанне господарство, побутове обслуговування, транспортні послуги, послуги зв’язку, культури і спорту, житлово-комунальні, банківські, фінансові, туристичні та інші послуги і випливає з ліцензії, дозволу, патенту тощо).
Комерційне (фірмове) найменування – найменування, яке дає можливість вирізнити одну особу з поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.
Паспорт комплексного розміщення малих архітектурних форм проектна документація, яка розробляється на замовлення суб’єкта господарювання, власника об’єкту або споруди, уповноваженою особою та містить комплексне розміщення малих архітектурних форм (вивісок) на фасаді будинку з чітко визначеним місцем їх розташування та розмірами (вісь розташування, межі зони розташування, габарити вивіски, матеріали та технологія виконання).
Паспорт малої архітектурної форми (вивіски) – проектна документація, розроблена проектантом відповідного профілю (архітектор, дизайнер) на замовлення власника/користувача або уповноваженої особи.
Узгоджений паспорт розміщення малих архітектурних форм (вивісок) підлягає внесенню у реєстр погоджених проектів малих архітектурних форм (вивісок), ведення якого забезпечує комунальне підприємство “Адміністративно-технічне управління“ і є підставою для встановлення малої архітектурної форми (вивіски) на фасаді.
Демонтаж – комплекс дій, які передбачають відокремлення малої архітектурної форми (вивіски) разом з її основою від місця її розміщення та транспортування у місце її подальшого зберігання.
Примусовий демонтаж конструкції – дії, спрямовані на примусове усунення виявленого порушення цього Порядку (самовільного встановлення малих архітектурних форм (вивісок), неусуненого суб’єктом господарювання у добровільному порядку.
При цьому демонтаж та наступне зберігання малої архітектурної форми (вивіски) не передбачає переходу права власності на неї до Львівської міської територіальної громади.
Уповноважений орган – управління охорони історичного середовища у разі розміщення малої архітектурної форми (вивіски) у межах історичного ареалу та управління архітеткури та урбаністики у разі розміщення малої архітектурної форми (вивіски) поза межими історичного ареалу.
Лист уповноваженого органу – заключний документ підготовлений відповідно до рішення робочої групи, у якому зазначено відповідність або невідповідність малої архітектурної форми (вивіски) вимогам цього Порядку.
Лист уповноваженого органу про відповідність є підставою для внесення паспорта малої архітектурної форми (вивіски) у реєстр узгоджених паспортів вивісок, ведення якого забезпечує комунальне підприємство “Адміністративно-технічне управління“.
Лист про невідповідність повинен містити посилання на пункти цього Порядку, яким не відповідає паспорт малої архітектурної форми (вивіски).
1.8. Терміни, що невизначені у цьому Порядку, вживаються у значенні, визначеному законодавством.

2. Вимоги до малих архітектурних форм (вивісок)

2.1. Вимоги до місця розташування малих архітектурних форм (вивісок):
2.1.1. Малі архітектурні форми (вивіски) повинні встановлюватися у місцях, які б не створювали перешкод для експлуатації будинків і споруд, на яких вони розташовуються.
2.1.2. Розміщення малих архітектурних форм (вивісок) повинно здійснюватися з врахуванням архітектурного вирішення, стилістичних особливостей, декоративних елементів та колористики фасаду, а також місця розміщення існуючих на фасаді, погоджених конструкцій.
2.1.3. Мала архітектурна форма (вивіска) може бути розміщена:
2.1.3.1. Не вище першого поверху або цоколя будівлі (в межах займаних приміщень):
2.1.3.1.1. Біля входу до приміщення (у тому числі у подвір’ї, на сходовій клітці, у коридорі тощо), яке займає суб’єкт господарювання, що встановлює малу архітектурну форму (вивіску).
2.1.3.1.2. Над вхідними дверима, над вітринами та над віконними прорізами.
2.1.3.1.3. На фасаді (вище першого поверху), фронтоні, якщо суб’єкту господарювання на праві приватної власності належить вся будівля.
2.1.3.1.4. На фасаді вище цокольного поверху (у разі відсутності можливості встановлення вивіски в межах займаних приміщень) за умови наявності письмової згоди власників приміщень в межах яких пропонується розміщувати вивіску.
2.1.3.1.5. Між дверними та віконними прорізами (або над ними), які належать суб’єкту господарювання, у межах першого та цокольного поверху, у тому числі якщо немає окремого входу з вулиці у заклад, на якому встановлюється вивіска.
2.1.3.1.6. В існуючих, спеціально передбачених для вивісок будинку площинах, нішах, приставних вітринах тощо.
2.1.3.1.7. На огорожі та її вхідній (в’їзній) брамі, якщо суб’єкту господарювання на законних підставах належить вся будівля та вся земельна ділянка.
2.1.4. Якщо у будівлі знаходиться декілька власників (орендарів) приміщень, зовнішній вхід для яких є спільним, то їх малі архітектурні форми (вивіски) на фасаді повинні розташовуватись на табличках однакового розміру (площею до 0,3 кв. м) та з однакового матеріалу виконання, розміщених праворуч чи ліворуч від входу (в’їзду) у будівлю (приміщення).
2.1.5. За умови відсутності можливості розміщення вивіски на стіні фасаду, мала архітектурна форма (вивіска) може бути розміщена в межах скляної поверхні заповнення прорізів із закриттям не більше ніж 20 % прозорої площини.
2.1.6. Якщо у будинку є декілька власників (орендарів) з окремими зовнішніми входами, то їх малі архітектурні форми (вивіски) на фасаді повинні розташовуватись у межах належних їм входів. Конструкції мають бути виконані з однакового матеріалу та в одному стилі (у вигляді площин з написом або окремих літер).
2.1.7. Конструктивно мала архітектурна форма (вивіска) може складатися з двох елементів.
Інформацію про режим роботи закладу розміщувати на скляних поверхнях вхідних дверей.
У випадку відсутності скляної поверхні можливе встановлення таблички з графіком роботи на фасаді будинку біля входу. Максимальна площа таблички не має перевищувати 0,15 кв. м.
2.1.8. Рекомендації щодо належного оформлення малих архітектурних форм (вивісок) наведено у додатку до цього Порядку.
2.1.9. Встановлення малих архітектурних форм (вивісок) забороняється:
2.1.9.1. На маркізах та віконницях, якщо вони непередбачені паспортом опорядження фасаду будинку.
2.1.9.2. На фасаді вище рівня перекриття між першим і другим поверхом (за винятком випадку, якщо суб’єкту господарювання належить вся будівля, або на огорожі, якщо суб’єкту господарювання належить земельна ділянка з огорожею).
2.1.9.3. Із закриттям балконів, архітектурного та скульптурного декору фасадів будівель та споруд.
2.1.9.4. Із закриттям скляних поверхонь віконних, вітринних та дверних отворів за винятком п.2.1.5.
2.1.9.5. Із закриттям табличок з назвами вулиць, номерами будинків, охоронних знаків будівель – пам’яток архітектури, табличок з позначенням місця знаходження елементів мереж інженерних комунікацій (пожежних гідрантів тощо), інших табличок з соціально-необхідною інформацією.
2.1.9.6. У вигляді світлових табло та моніторів, світлових коробів, біжучих стрічок, конструкцій з динамічною (пульсуючою) підсвіткою.
2.1.9.7. На приміщеннях (будівлях), невведених в експлуатацію.
2.1.9.8. З розміщенням більше двох конструкцій для одного суб’єкта господарювання.
2.1.9.9. У вигляді кронштейну на фасаді будинку біля вхідних (в’їзних) брам.
2.2. Вимоги до розмірів малих архітектурних форм (вивісок):
2.2.1. Розміри малих архітектурних форм (вивісок) повинні бути масштабними до архітектурного вирішення фасаду будинку та його елементів.
Площа поверхні малих архітектурних форм (вивісок) для одного суб’єкта господарювання не може перевищувати 3 кв. м, а у межах історичного ареалу – 1 кв. м.
2.2.2. Висота конструкцій (окремих літер, написів на площинах) має бути пропорційною до розмірів гладких площин чи декоративних елементів фасаду (горизонтальний руст) будинку, на яких вони встановлюються.
2.2.3. Малі архітектурні форми (вивіски) не повинні виходити за межі приміщення, у якому здійснює діяльність суб’єкт господарювання.
2.2.4. Відстань від площини фасаду до лицевої поверхні малої архітектурної форми (вивіски), розміщеної паралельно до фасаду, не повинна перевищувати 0,1 м, при цьому товщина літери не може перевищувати 0,06 м.
2.2.5. Мала архітектурна форма (вивіска) повинна враховувати розмір і місце розташування раніше погоджених та встановлених на цьому ж будинку малих архітектурних форм (вивісок). Перевага надається комплексному підходу до проектування та розміщення кількох вивісок на одному фасаді.

2.3. Вимоги до матеріалів та техніки виконання малих архітектурних форм (вивісок):
2.3.1. Конструкція та матеріал малої архітектурної форми (вивіски) повинні бути стійкими до погодних умов і механічних чинників, зручними у догляді та обслуговуванні.
2.3.2. У зоні охорони ЮНЕСКО та на будинках – пам’ятках архітектури необхідно виконувати малі архітектурні форми (вивіски) з природних матеріалів (метал, кераміка, смальта, цінні породи дерева, камінь, скло), а також використання традиційних для львівських ремесел технік (ковальство, литво, гравіювання, різьба, вітраж, гутне скло, емалі, розпис, мозаїка тощо). З сучасних матеріалів можливо використовувати композит.
2.3.3. Форма, колір, шрифт, матеріал виконання та стилістика малої архітектурної форми (вивіски) повинні бути гармонійними з елементами фасаду, на яких вони розташовуються.
2.3.4. Багатоколірні елементи вивіски (зареєстровані знаки для товарів і послуг) можливо використовувати у вивісці лише як логотип/емблему площа якої не перевищує 1/10 допустимої площі вивіски. Елементи окремих літер можуть бути виконані в одному (максимом двох) кольорах.

2.4. Мала архітектурна форма (вивіска) може бути виготовлена у вигляді:
2.4.1. Окремих об’ємних або плоских літер, прикріплених безпосередньо на стіні або до прозорої основи висота якої не має перевищувати висоту літер або основи в колір фасаду.
2.4.2. Окремих об’ємних літер, прикріплених до спільного каркасу чи іншого профілю, пофарбованого у колір фасаду.
2.4.3. Напису чи зображення на прозорій безколірній площині (скло, акрил) плоскими, об’ємними чи вигравіюваними літерами (для таблиць розміщених біля спільного входу).
2.4.4. Мозаїки, вітражу.
2.4.5. Кам’яної, дерев’яної, металевої площини з різьбленим або гравійованим написом чи зображенням.
2.4.6. Торцевої конструкції на кронштейні (з накладними елементами або касетона з прорізними елементами, кронштейну у вигляді об’ємно-просторової композиції, прапора (площею не більшою 0,5 кв. м та загальною товщиною не більше 0,06 м)), розташованої перпендикулярно до фасаду. При цьому її крайня точка виносу (максимальна довжина елемента кріплення 0,1м) не повинна виступати від стіни більше ніж на 0,8 м, а відстань від його нижньої точки до поверхні тротуару не може бути меншою ніж 2,5 м.
2.4.7. Іншої декоративної конструкції, виконаної на високому мистецькому і дизайнерському рівні, який відповідає стилістиці фасаду та архітектурному середовищу.

2.5. Вимоги до освітлення малих архітектурних форм (вивісок):
2.5.1. Освітлення малих архітектурних форм (вивісок) повинно забезпечувати безпеку експлуатації згідно з діючими державними будівельними нормами та відповідати державним стандартам і вимогам пожежної, електричної та екологічної безпеки.
2.5.2. Джерела освітлення для малих архітектурних форм (вивісок) можуть бути можуть бути:
2.5.2.1. Вмонтовані всередині об’ємних літер.
2.5.2.2. Розташовані між малою архітектурною формою (вивіскою) і площиною фасаду (контражурно освітлюється стіна під малою архітектурною формою (вивіскою) (рекомендовано використовувати у зоні ЮНЕСКО та на будинках – пам’ятках архітектури).
2.5.2.3. Винесені на зовнішніх кронштейнах.
2.3.2.4. В торцевих конструкціях підсвічується лише літери чи зображення, фон залишається без підсвічування (рекомендовано використовувати у зоні ЮНЕСКО та на будинках – пам’ятках архітектури).
2.5.3. Мала архітектурна форма (вивіска) може бути виготовлена зі світлових трубок (неонових або діодних), які формують зображення чи напис (крім зони ЮНЕСКО та будинків – пам’яток архітектури).
2.5.4. Світлове оформлення малої архітектурної форми (вивіски) не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати вікна житлових будинків.
2.5.5. Допускається освітлення малих архітектурних форм (вивісок) іншими сучасними методами, які будуть відповідати вимогам цього Порядку та враховувати стилістику будинку.
3. Порядок узгодження паспорта малої
архітектурної форми (вивіски)

3.1. Для узгодження паспорта малої архітектурної форми (вивіски) юридична особа або фізична особа – підприємець (надалі – заявник) або уповноважена ним особа скеровує письмову заяву встановленої форми у департамент містобудування, а у межах історичного ареалу – в управління охорони історичного середовища (всі заяви подаються централізовано через Центр надання адміністративних послуг (надалі – ЦНАП).
Для узгодження паспорта комплексного розміщення малих архітектурних форм (вивісок) на фасаді будинку (споруді) документи подає власник будинку (споруди) або уповноважена ним особа.
3.2. До заяви додаються:
3.2.1. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
3.2.2. Копія документа, що посвідчує право власності (оренди) приміщення, у якому здійснюється господарська діяльність.
3.2.3. Копія свідоцтва про надання правової охорони в Україні власним товарним знакам, знакам обслуговування, логотипам (у разі їх використання на малій архітектурній формі (вивісці).
3.2.4. Копія технічного паспорта орендованого чи власного приміщення.
3.2.5. Кольоровий паспорт малої архітектурної форми (вивіски) у трьох примірниках, який повинен визначати основні характеристики малої архітектурної форми (вивіски) (розміри, матеріали виконання тощо).
3.2.6. Копію документа про відповідну освіту виконавця (архітектор, дизайнер).
3.3. Паспорт малої архітектурної форми (вивіски) складається з:
3.3.1. Фото існуючого стану будинку в цілому зі всіма розміщеними на ньому конструкціями.
3.3.2. Візуалізації малої архітектурної форми (вивіски) на фасаді (фронтальне зображення) з виконанням архітектурної прив’язки конструкції до фасаду з відображенням основних розмірів, місця розміщення вивіски, її габаритів та з врахуванням основних конструктивних елементів фасаду (дверні та віконні отвори, висота та довжина горизонтальних рустів, декоративні елементи, висота поверху).
3.3.3. Перерізу конструкцій малої архітектурної форми (вивіски) з відображенням технології її виконання та з зазначенням габаритів (довжина, висота, товщина), кресленнями вузлів кріплення, даними про матеріали, з яких виготовлятиметься мала архітектурна форма (вивіска).
3.3.4. Деталей шрифтів, зображувальних елементів, логотипів відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг, зареєстрованих у встановленому порядку із зазначенням всіх розмірів.
3.3.5. На паспорті малої архітектурної форми (вивіски) вказати назву організації заявника-замовника проекту та назву проектної організації або прізвище автора проекту та їх координати, а також підпис та печатку проектної організації (за наявності).
3.4. Процедура розгляду документів щодо розміщення малої архітектурної форми (вивіски) відбувається впродовж тридцяти календарних днів з дати отримання документів ЦНАП.
3.5. Уповноважений орган подає документи на розгляд робочої групи.
3.6. Робоча група при розгляді документів у процесі спільного засідання враховує наявність відповідних дозвільних документів, що підтверджують правомірність проведених змін на фасаді будинку.
3.7. За результатами розгляду робочої групи уповноважений орган готує лист- відповідь.
3.8. Узгоджений паспорт розміщення малих архітектурних форм (вивісок) підлягає внесенню у реєстр погоджених проектів малих архітектурних форм (вивісок), ведення якого забезпечує комунальне підприємство “Адміністративно-технічне управління“.
3.9. Паспорт розміщення малих архітектурних форм (вивісок) узгоджується та реєструється суб’єкту господарювання на термін, здійснення діяльності в приміщенні. Після завершення терміну здійснення діяльності суб’єкт господарювання зобов’язаний демонтувати конструкцію та привести фасад до належного вигляду.
4. Мова вивісок

4.1. Вся інформація на малій архітектурній формі (вивісці) здійснюється українською мовою за винятком власних товарних знаків, знаків обслуговування, логотипів, якщо вони зареєстровані власником вивіски у Державному підприємстві “Український інститут інтелектуальної власності“ (Укрпатент).
При необхідності використання іноземної мови інформація розміщується у такому порядку: зліва від входу – українською мовою, справа – дрібнішим шрифтом можливий переклад іншою мовою.
4.2. Знаки для товарів і послуг наводяться на вивісках у тому вигляді, у якому їм надана правова охорона в Україні, відповідно до законодавства, зокрема статті 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності.
4.3. Текст малої архітектурної форми (вивіски) не може містити мовних помилок.
5. Контроль за дотриманням Порядку та відповідальність
за його порушення

5.1. Моніторинг розміщення малих архітектурних форм (вивісок) на території Львівської міської територіальної громади здійснює комунальне підприємство “Адміністративно-технічне управління “.
5.2. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснює уповноважений орган на базі моніторингової системи комунального підприємства “Адміністративно-технічне управління“.
5.3. Відповідальність за розміщення малої архітектурної форми (вивіски) (міцність, стійкість, безпеку, відповідність погодженому паспорту, цілісність фасаду будівлі після монтажу/демонтажу малої архітектурної форми (вивіски) несе власник або уповноважена власником особа.
5.4. Якщо при проведенні робіт з монтажу та демонтажу малої архітектурної форми (вивіски) було пошкоджено фасад (фарбування, декоративні елементи тощо), власник (користувач) малої архітектурної форми (вивіски) зобов’язаний усунути всі пошкодження протягом 10-ти днів за власний рахунок.
5.5. За незадовільний зовнішній вигляд та технічну несправність малих архітектурних форм (вивісок), їх невідповідність вимогам цього Порядку відповідальні особи притягуються до відповідальності згідно з законодавством України.
6. Демонтаж самовільно встановлених малих
архітектурних форм (вивісок)

6.1. Демонтажу підлягають:
6.1.1. Самовільно встановлені малі архітектурні форми (вивіски).
6.1.2. Малі архітектурні форми (вивіски), встановлені у невідповідності до узгодженого комплексного проекту.
6.1.3. Малі архітектурні форми (вивіски), встановлені у невідповідності до узгодженого паспорта.
6.1.4. Малі архітектурні форми (вивіски), технічний стан яких створює загрозу життю чи здоров’ю людей та/або заподіяння шкоди третім особам, що підтверджується актом з фотофіксацією, підписаним представниками комунального підприємства “Адміністративно-технічне управління“ та власником (балансоутримувачем) будинку.
6.1.5. Самовільно встановлені малі архітектурні форми (вивіски), власників яких встановити не вдалося (суб’єкт відмовився надати дані, передбачені Законом України “Про захист прав споживачів“, що зафіксовано відповідним актом).
6.2. Власникам самовільно встановлених малих архітектурних форм (вивісок) (підпункт 6.1.1) скеровуються вимоги уповноваженого органу (департаменту містобудування) про усунення допущеного порушення. Власникам малих архітектурних форми (вивісок), вказаних у підпункті 6.1.4, вимоги не надсилаються.
6.3. У випадках, зазначених у підпункті 6.1.1, демонтаж малих архітектурних форм (вивісок) повинен провести власник (користувач) малої архітектурної форми (вивіски) самостійно за власний рахунок у термін, вказаний у вимозі уповноваженого органу.
Малі архітектурні форми (вивіски), власники яких не виконали у встановлений термін вимог уповноваженого органу про добровільний демонтаж (або отримання паспорта), та малі архітектурні форми (вивіски), передбачені у підпунктах 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, вносяться до наказу на примусовий демонтаж.
6.4. Термін, наданий у вимозі для її виконання, не може перевищувати 15 календарних днів.
6.5. Вимога вважається врученою у разі, якщо вона надсилається рекомендованим листом власнику на адресу за місцем реєстрації суб’єкта господарювання.
6.6. Примусовий демонтаж малих архітектурних форм (вивісок) організовує комунальне підприємство “Адміністративно-технічне управління“ за наказом уповноваженого виконавчого органу Львівської міської ради, проект якого готує орган, який здійснює нагляд за станом малої архітектурної форми (вивіски) (комунальне підприємство “Адміністративно-технічне управління“). Під час проведення демонтажу можуть бути присутні власник або користувач малої архітектурної форми (вивіски), представники державних органів, міських служб та інших організацій.
6.7. Примусовий демонтаж малих архітектурних форм (вивісок) оформляється актом (2 примірники), який підписують власник (користувач) малої архітектурної форми (вивіски) (у разі його присутності при демонтажі), представник комунального підприємства “Адміністративно-технічне управління“ та представник організації, яка здійснювала демонтаж. До акта додається в обов’язковому порядку фотофіксація місця розташування малої архітектурної форми (вивіски) до і після демонтажу.
6.8. У разі відсутності власника малої архітектурної форми (вивіски) при демонтажі або його відмови від підписання акта демонтажу (про що робиться відповідна відмітка на акті) другий примірник акта комунальне підприємство “Адміністративно-технічне управління“ у п’ятиденний термін надсилає поштою за місцем реєстрації власника рекомендованим листом (якщо встановлено його місцезнаходження).
Якщо місце реєстрації власника невідоме, комунальне підприємство “Адміністративно-технічне управління“ у цей же термін повідомляє про проведений демонтаж та місцезнаходження малої архітектурної форми (вивіски) районний відділ Головного управління Національної поліції у Львівській області (за місцем демонтажу малої архітектурної форми (вивіски).
6.9. Після проведення демонтажу складається акт демонтажу малої архітектурної форми (вивіски) з зазначенням характеру робіт та їх вартості, який підписує комунальне підприємство “Адміністративно-технічне управління“ (замовник) та організація або особа (виконавець), які надали послуги з демонтажу.
6.10. Демонтовані малі архітектурні форми (вивіски) зберігаються на складі комунального підприємства “Адміністративно-технічне управління“.
6.11. Компенсація витрат комунального підприємства “Адміністративно-технічне управління“, пов’язаних з примусовим демонтажем, транспортуванням та зберіганням малої архітектурної форми (вивіски), покладається на власника (користувача) демонтованої малої архітектурної форми (вивіски).
У разі повторного самовільного встановлення суб’єктом господарювання вивіски за адресою, де самовільно встановлена вивіска уже була демонтована силами комунального підприємства “Адміністративно-технічне управління“, витрати на демонтаж, транспортування та зберігання такої вивіски постійно відшкодовуються суб’єктом господарювання у п’ятикратному розмірі.
6.12. Для повернення демонтованої малої архітектурної форми (вивіски) її власнику (користувачу) необхідно звернутись у комунальне підприємство “Адміністративно-технічне управління“ з такими документами:
6.12.1. Заявою на ім’я керівника про повернення демонтованого рекламного засобу.
6.12.2. Документом, який підтверджує право власності (інше майнове право) на конкретну демонтовану малу архітектурну форму (вивіску) у разі наявності.
6.12.3. Документом, який підтверджує компенсацію витрат комунального підприємства “Адміністративно-технічне управління“, пов’язаних з демонтажем малої архітектурної форми (вивіски), транспортуванням та зберіганням.
6.13. Облік та тимчасове зберігання демонтованих малих архітектурних форм (вивісок) здійснює у встановленому порядку комунальне підприємство “Адміністративно-технічне управління“.
Демонтовані малі архітектурні форми (вивіски) зберігаються у спеціально відведених для цього місцях (сховищах, складах тощо).
6.14. Демонтовані малі архітектурні форми (вивіски) підлягають утилізації після публікації у місцевих друкованих засобах масової інформації, якщо:
6.14.1. Після закінчення річного терміну зберігання примусово демонтованих об’єктів їх власники не зголосились за поверненням.
6.14.2. Після закінчення річного терміну зберігання примусово демонтованих об’єктів власники не відшкодували вартості демонтажу, транспортування та зберігання або не надали документів, підтверджуючих право власності (інше майнове право) на цю вивіску.
6.14.3. Власники надали письмову відмову від демонтованої малої архітектурної форми (вивіски) та документи, які підтверджують право власності (інше майнове право) на цю малу архітектурну форму (вивіску).Шаблон_паспорту_вивіски (2).pdf

.
Адреса розробника:
пл. Ринок, 1, каб. 410
тел/факс:
297 5974, 297 5971
Е-mail:

Аналіз регуляторного впливу:
Аналіз регуляторного впливу
прийняття рішення виконавчого комітету
Львівської міської ради Про внесення змін до рішення від 11.11.2016 №1025 «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у м. Львові».

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Основною проблемою, яку пропонується розв’язати шляхом прийняття цього рішення, є
поширення дії даного рішення на території, які увійшли до складу Львівської міської територіальної громади .
Зазначені зміни розроблені на підставі Законів України «Про рекламу»,«Про основи містобудування в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Правил благоустрою та утримання території м. Львова», затверджених ухвалою Львівської міської ради від 21.04.2011 р. № 376, ухвали Львівської міської ради № 6 від 29.12.2020 р.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Метою прийняття цих змін є поширення дії даного рішення на території, які увійшли до складу Львівської міської територіальної громади.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей.

Альтернативою є збереження існуючого стану. У такому разі неможливо буде регулювати розміщення вивісок на територіях, які увійшли до складу Львівської міської територіальної громади (надалі - ЛМТГ), що спричинить хаотичне розміщення вивісок на території ЛМТГ.

3.1.В якості альтернативи для досягнення встановлених цілей пропонуються три способи:

Вид альтернативиОпис альтернативи
Альтернатива 1 Залишення даної ситуації без мінДана альтернатива є неприйнятною. Не забезпечує досягнення цілей регулювання розміщення вивісок на території ЛМТГ. У такому разі неможливо буде контролювати правомірність розміщення вивісок на території ЛМТГ. Така альтернатива не забезпечить виконання на цих територіях чинного законодавства в частині розміщення вивісок, а саме: ЗУ «Про рекламу», Про основи містобудування в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Правил благоустрою та утримання території м. Львова», затверджених ухвалою Львівської міської ради від 21.04.2011 р. № 376.
Альтернатива 2
Прийняття запропонованого проєкту рішення (внесення змін до чинного рішення від 11.11.2016 №1025 )
Застосування даної альтернативи забезпечує поширення дії рішення Львівської міської ради від 11.11.2016 №1025 на території, які увійшли до складу Львівської міської територіальної громади. Упорядковує відносини між органами місцевого самоврядування та населиними пунктами, що увійшли до Львівської МТГ, з питань розміщення вивісок на території ЛМТГ.
Альтернатива 3
Розроблення нового регуляторного акта
(викладення Порядку надання в користування місць для розміщення реклами у новій редакції).

Застосування даної альтернативи можливе, акт поширюватиме свою дію на території, які увійшли до складу Львівської міської територіальної громади.Упорядковує відносини між органами місцевого самоврядування та населиними пунктами, що увійшли до Львівської МТГ, з питань розміщення вивісок суб»єктів господарювання. Однак, дана альтернатива на тривалий час (підготовки регуляторного акта у цілком новій редакції, консультації з громадськістю, проведення досліджень), унеможливить правомірне розміщення вивісок суб’єктів господарювання.
3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.
Оцінка впливу на сферу органів місцевого самоврядування.
Вид альтернативиВигодиВитрати
Альтернатива 1 Залишення даної ситуації
без змін
Економія часу на прийняття регуляторного актуПорушення Закону України «Про рекламу», «Про благоустрій населених пунктів». Неможливість правомірного встановлення вивісок. Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.
Альтернатива 2
Прийняття запропонованого проєкту рішення (внесення змін до чинного рішення від 11.11.2016 №1025)
- поширення дії даного рішення на території, які увійшли до складу Львівської міської територіальної громади;
- виконання вимог законодавства.
- Встановлення договірних відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, що розміщують вивіски на територіях, які увійшли до складу Львівської міської територіальної громади;
Порівняно з існуючою ситуацією цей регуляторний акт дасть змогу врегулювати питання розміщення вивісок суб’єктів господарювання на територіях, що увійшли до складу Львівської міської територіальної громади
Витрата часу на прийняття регуляторного акту.
Розповсюдження, публікація та тиражування прийнятого нормативного документа в засобах масової інформації.
Приведення існуючих вивісок до вимог Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у ЛМТГ.
Альтернатива 3
Розроблення нового регуляторного акта
(викладення Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у Львівській МТГ.
- поширення дії даного рішення на території, які увійшли до складу Львівської міської територіальної громади;
-Виконання вимог законодавства.
- Приведення існуючих вивісок до вимог Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у ЛМТГ суб»єктами господарювання, які здійснюють свою діяльність територіях, які увійшли до складу Львівської міської територіальної громади;
Порівняно з існуючою ситуацією цей регуляторний акт також дасть змогу врегулювати питання розміщення вивісок суб’єктів господарювання на територіях, що увійшли до складу Львівської міської територіальної громади .
Витрата значного відрізку часу часу на розробку та прийняття регуляторного акту у цілком новій редакції, здійснення консультацій з громадськістю, проведення досліджень, тощо.
Розповсюдження, публікація та тиражування прийнятого нормативного документа в засобах масової інформації.
Приведення існуючих вивісок до вимог Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у ЛМТГ.
Однак досягнення мети відстрочується у часі та зумовить перегляд існуючого стану розміщення вивісок для вже наявних вивісок суб’єктів господарювання не лише для новоприйнятих територій, а й на території міста Львова. Також даний варіант призведе до часової затримки, зумовленої розробленням та впровадженням в дію нового регуляторного акта, що унеможливить реагування органів місцевого самоврядування на факти неправомірного розміщення вивісок, а також вчасного реагування на звернення громадян на «Гарячу лінію міста».

3.3.Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернативиВигодиВитрати
Альтернатива 1
Залишення даної ситуації без мін
ВідсутніНедоотримання суб’єктом господарювання доходів через відсутність вивіски спричинить недоотримання місцевим бюджетом податків у повному обсязі, що знизить спроможність міста фінансувати соціальні, інфраструктурні та інші проекти.
Альтернатива 2
Прийняття запропонованого проєкту рішення (внесення змін до чинного рішення від 11.11.2016 №1025)
- Врахування інтересів Львівської міської територіальної громади;
- Дотримання положень чинних нормативних та законодавчих актів;
Реалізація проєкту регуляторного акта може складати не більше 52 743 грн. витрат з міського бюджету у перший рік реалізації та не більше 228 295 грн. за 5 років
Альтернатива 3
Розроблення нового регуляторного акта
(викладення Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у Львівській МТГ редакції).
- Врахування інтересів Львівської міської територіальної громади;
- Дотримання положень чинних нормативних та законодавчих актів;
Реалізація проєкту регуляторного акта може складати не більше 52 743 грн. витрат з міського бюджету у перший рік реалізації та не більше 228 295 грн. за 5 років.
Однак реалізація даної альтернативи вимагатиме значно більших витрат часу у порівнянні з альтернативою 2 та втрату частини доходів бюджету внаслідок втрат доходів суб’єктів господарювання через часову затримку впровадження регуляторного акта та розміщення вивіски суб’єкта господарювання. .

3.4.Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання.

ПоказникВеликіСередніМаліМікроРазом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць--Юридичні - 20
Фізичні – 0

Разом 20
Юридичні - 15
Фізичні – 65

Разом 80
Юридичні - 35

Фізичні – 65

Разом 100
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків--
20
80
100
Вид альтернативиВигодиВитрати
Альтернатива 1
Залишення існуючої ситуації без змін
ВідсутніНегативний вплив на діяльність суб’єктів господарювання (не буде можливості розміщувати вивіски на новприєднаних територіях , що увійшли до складу Львівської міської територіальної громади, що погіршиться на фінансовій діяльності суб’єктів гоподарювання)- втрати від реалізації товарів та послуг, зниження дохідності бізнесу.
Альтернатива 2
Прийняття запропонованого проєкту рішення (внесення змін до чинного рішення від 11.11.2016 №1025)
Можливість розміщення вивісок на новприєднаних територіях, що увійшли до складу Львівської міської територіальної громади, робота закладу з вивіскою є дохіднішою, аніж робота без вивіски. Відсутність інформації про суб’єкта господарювання, який здійснює діяльність у конкретному приміщенні не спонукає споживачів заходити у такий заклад та цікавитися товарами/послугами, реалізація яких здійснюється у конкретному приміщенні.
Збереження умови безоплатності надання адміністративної послуги щодо отримання дозволів на розміщення об'єктів зовнішньої реклами.
Паспорт вивіски може бути виготовлений суб’єктом господарювання самостійно.

Вартість розробки паспорта вивіски на замовлення у різних виконавців може складати від 1000 до 2500 грн. за проект (середня вартість складає 1750 грн.)

Альтернатива 3
Розроблення нового регуляторного акта
(викладення Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у Львівській МТГ редакції).
Можливість розміщення зовнішньої реклами на новприєднаних територіях , що увійшли до складу Львівської міської територіальної громади.
Укладення з органами місцевого самоврядування договорів на тимчасове користування місцями для розміщення рекламних засобів на територіях, які увійшли до складу Львівської міської територіальної громади з чітким визначенням умов та тарифів для розміщення реклами, можливість прогнозування розміру доходів від розміщення зовнішньої реклами.
Збереження умови безоплатності надання адміністративної послуги щодо отримання дозволів на розміщення об'єктів зовнішньої реклами.
Самостійне виготовлення паспорта вивіски може бути не передбачено.

Вартість розробки проекту вивіски у різних виконавців складає від 1000 до 2500 грн. за проект (середня вартість складає 1750 грн.).

Часові втрати також призведуть до фінансових втрат суб’єктів господарювання через від реалізації товарів та послуг, зниження дохідності бізнесу на період часової затримки підготовки та впровадження альтернативи 3.

Перша альтернатива не є прийнятною, оскільки це не надасть можливість суб’єктам господарювання у на законних розмістити вивіску закладу та в повному обсязі отримувати прибуток від своєї господарської діяльності на новоприєднаних територіях, що увійшли до складу Львівської міської територіальної громади.
Застосування другої альтернативи надасть можливість врегулювати відносини, які виникають у зв’язку з розміщенням вивісок суб’єктів господарювання на територіях, що увійшли до складу Львівської міської територіальної громади, виконувати положення Закону України «Про благоустрій населених пунктів», встановити єдині та прозорі правила для реалізації можливості правомірного розміщення вивісок на новоприєднаних територіях, планування бюджету суб’єктів господарювання, запобігти руйнуванню фасадів будівель та споруд шляхом безконтрольного розміщення, зміни та демонтажу вивісок.
Застосування третьої альтернативи також надасть можливість врегулювати відносини, які виникають у зв’язку з розміщенням вивісок суб’єктів господарювання на територіях, що увійшли до складу Львівської міської територіальної громади, виконувати положення Закону України «Про благоустрій населених пунктів», встановити єдині та прозорі правила для реалізації можливості законного розміщення вивісок на новоприєднаних територіях, планування бюджету суб’єктів господарювання, запобігти руйнуванню фасадів будівель та споруд шляхом безконтрольного розміщення, зміни та демонтажу вивісок. Однак застосування даної альтернативи спричинить затримку її впровадження у часі та зумовлені такої затримкою фінансові втрати (недоотримання доходів бюджету через зниження дохідності діяльності субЄєктів господарювання).

3.5. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)
Бал результативності (за 4- бальною системою оцінки)
4- найвищий бал;
0- найнижчий бал.
Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1
Залишення існуючої ситуації без змін.
0
У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.
Альтернатива 2
Прийняття запропонованого проєкту рішення (внесення змін до чинного рішення від 11.11.2016 № 1025)
4
Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде), прийняття регуляторного акта надасть можливість користуватися врегульованим, єдиним, зрозумілим для всіх та прозорим механізмом встановлення вивісок. Крім того, положення проекту регуляторного акта є досить простими та легкими в реалізації.
Альтернатива 3
Розроблення нового регуляторного акта
(викладення Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у Львівській МТГ редакції).
3
Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде), прийняття регуляторного акта надасть можливість користуватися врегульованим, єдиним, зрозумілим для всіх та прозорим механізмом користуватися врегульованим, єдиним, зрозумілим для всіх та прозорим механізмом встановлення вивісок.
Однак досягнення цілей прийняття регуляторного акта буде значно відстрочене у часі з супутніми фінансовими втратами від такої часової затримки.
Рейтинг результативності
Вигоди
(підсумок)
Витрати (підсумок)
Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1
Залишення існуючої ситуації без змін.
Відсутні
Відсутні
Цілі не будуть досягнені, оскільки чинний Порядок розміщення малих архітектурних форм (вивісок) не поширюється на новоприєднані території, що увійшли до складу Львівської МТГ.
Альтернатива 2
Прийняття запропонованого проєкту рішення (внесення змін до чинного рішення від 11.11.2016 № 1025)
Введення в дію запропонованого регуляторного акта встановить чіткі правила розміщення малих архітектурних форм (вивісок) на ново приєднаних територіях, реалізує можливість правомірного розміщення вивісок на новоприєднаних територіях, надасть можливість планування власного бюджету суб’єктами господарювання, запобігатиме руйнуванню фасадів будівель та споруд шляхом, яке може мати місце через безконтрольне розміщення, заміну вивісок, і як наслідок демонтажу самовільно встановлених вивісок.
Витрати часу на прийняття регуляторного акту .
Прийняття даного регуляторного акта надасть можливість суб’єктам господарювання, які розміщують вивіски на новприєднаних територіях, користуватися врегульованим, єдиним, зрозумілим для всіх та прозорим механізмом встановлення вивісок.
Єдина суттєва витрата за альтернативою – підготовка паспорта вивіски, якої можна в даній альтернативі уникнути, виготовивши паспорт самостійно.
Альтернатива 3
Розроблення нового регуляторного акта
(викладення Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у Львівській МТГ редакції).
Введення в дію запропонованого регуляторного акта встановить чіткі правила розміщення малих архітектурних форм (вивісок) на ново приєднаних територіях, реалізує можливість правомірного розміщення вивісок на новоприєднаних територіях, надасть можливість планування власного бюджету суб’єктами господарювання, запобігатиме руйнуванню фасадів будівель та споруд шляхом, яке може мати місце через безконтрольне розміщення, заміну вивісок, і як наслідок демонтажу самовільно встановлених вивісок.
Витрати часу на розробку та прийняття у цілком новій редакції, консультації з громадськістю , проведення досліджень, тощо, фінансові втрати від затримки впровадження регуляторного акту.
Прийняття даного регуляторного акта надасть можливість суб’єктам господарювання, які розміщують вивіски на новприєднаних територіях, користуватися врегульованим, єдиним, зрозумілим для всіх та прозорим механізмом зрозумілим для всіх та прозорим механізмом встановлення вивісок.
Єдина суттєва витрата за альтернативою – підготовка паспорта вивіски.
У даній альтернативі матиме місце значна часова затримка.
РейтингАргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативиОцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1
Залишення існуючої ситуації без змін.
Залишення ситуації, що склалась, без змін, не забезпечить досягнення поставленої цілі, не надасть можливість суб’єктам господарювання правомірно розміщувати вивіски належних їм закладів на новприєднаних територіях Львівської міської територіальної громади, планувати свої доходи від повноцінної реалізації товарів та послуг. Отже, така альтернатива є неприйнятною.
Х
Альтернатива 2
Прийняття запропонованого проєкту рішення (внесення змін до чинного рішення від 11.11.2016 № 1025)
Дана альтернатива є прийнятною, оскільки є найбільш раціональним варіантом врахування інтересів всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив.
Забезпечення єдиного, зрозумілого для всіх та прозорого механізму встановлення вивісок на ново приєднаних територіях Львівської міської територіальної громади, що в свою чергу надасть можливість забезпечення розвитку ринку товарів та послуг на цих територіях та реалізації проектів, що забезпечують життєдіяльність цих територій за рахунок надходжень у бюджеті від податків суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність на цих територіях.
Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта. На дію цього регуляторного акта може вплинути зміна чинного законодавства; економічна криза, що може зменшити кількість спрацюючих суб’єтків гсоподарювання, а відповідно і відпаде необхідність розміщення вивісок належних їм закладів. Разом з тим, можливі збитки від впливу зовнішніх факторів суб’єкти господарювання, що розміщують вивіски, зможуть компенсувати за рахунок прибутку від здійснення підприємницької діяльності шляхом отримання можливоіст реалізації товарів та послуг в повному обсязі.
Альтернатива 3
Розроблення нового регуляторного акта
(викладення Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у Львівській МТГ редакції).
Дана альтернатива є можливою, як варіант врахування інтересів всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив. Перевагою альтернативи 3 є також забезпечення прозорої процедури отримання місця для розміщення зовнішньої реклами на ново приєднаних територіях Львівської міської територіальної громади, що в свою чергу надасть можливість забезпечення розвитку ринку рекламних послуг на цих територіях та реалізації проектів, що забезпечують життєдіяльність цих територій за рахунок коштів, отриманих від надання у тимчасове користування місць для розміщення реклами.
Однак альтернатива 3 є менш прийнятною, ніж альтернатива 2, оскільки і органи місцевого самоврядування, і суб’єкти господарювання стануть на тривалий час заручниками ситуації та часу, необхідного для розробки нового регуляторного акту у цілком новій редакції, консультацій з громадськістю, проведення досліджень, тощо.
Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта. На дію цього регуляторного акта може вплинути зміна чинного законодавства; економічна криза, що може зменшити кількість спрацюючих суб’єтків гсоподарювання, а відповідно і відпаде необхідність розміщення вивісок належних їм закладів. Разом з тим, можливі збитки від впливу зовнішніх факторів суб’єкти господарювання, що розміщують вивіски, зможуть компенсувати за рахунок прибутку від здійснення підприємницької діяльності шляхом отримання можливоіст реалізації товарів та послуг в повному обсязі.
Вплив зовнішніх факторів на альтернативу 3 має вищі ризики через довші часові рамки впровадження даної альтернативи.

Реалізація запропонованого регуляторного акта (альтернативи 2) забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму взаємодії органів місцевого господарювання та суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.
Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акта буде здійснюватись постійно виконавчим комітетом Львівської міської ради.
На даний час немає об’єктивних обставин, які б перешкоджали впровадженню та виконанню вимог цього регуляторного акта органами влади, фізичними та юридичними особами, запровадження регуляторного акта не передбачає заподіяння шкоди внаслідок його дії.
Перевагою впровадження регуляторного акта є врегулювання правовідносин між суб'єктами, на яких розповсюджується дія регуляторного акта, та органом місцевого самоврядування, створення умов для реалізації прав суб'єктами у цій сфері.

4. Механізми і заходи, які прогнозуються для розв’язання проблеми.

Механізм, закладений в основу проекту рішення полягає у встановленні єдиного порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) усіх на територіях, які увійшли до складу Львівської міської територіальної громади.

5. Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей шляхом прийняття регуляторного акта.

Запровадження запропонованого механізму надасть можливість суб’єктам господарювання, які здійснюють свою діяльність на територіях, які увійшли до складу Львівської міської територіальної громади, розуміти процедуру правомірного розміщення вивісок своїх закладів порахувати вартість своїх витрат на виготовлення паспортів вивісок і спрогнозувати свої прибутки реалізації своїх товарів та послуг в повному обсязі. Реалізація даного регуляторного акта не несе за собою адміністративно-облікових витрат у перший рік реалізації та подальших за 5 років., однак загалом сприятиме збільшенню надходжень до бюджету від збільшення дохідності від реалізації товарів та послуг суб’єктами господарювання.
Для регулювання діяльності з моніторингу стану правомірності розміщення вивісок суб’єктів господарювання Львівської міською радою покладено відповідні функції на департамент містобудування Львівської міської ради та КП «Адмінітратино-технічне управління».
Підготовка документів не потребує наявності кваліфікаційних або ліцензійних сертифікатів. Передбачаються витрати робочого часу учасників процедури.
Населення міста буде проінформовано через засоби масової інформації.
У зв'язку з тим, що питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає 100%, здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва М-тест (додано до аналізу регуляторного впливу).

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта.

Даним рішенням чітко визначено поширення даного рішення на території, які увійшли до складу Львівської міської територіальної громади, регламентовано порядок розміщення вивісок суб’єктами господарювання, також прогнозується збільшення надходжень до бюджету від збільшення дохідності від реалізації товарів та послуг суб’єктами господарювання.

7. Строк чинності рішення виконкому.

Постійно.

8. Визначення показників результативності рішення виконкому.

Базове відстеження показників результативності рішення виконкому буде здійснюватись через 6 місяців після набуття ним чинності.
Повторне відстеження показників результативності регуляторного акта буде здійснюватись через 1 рік після набуття ним чинності.
Періодичне відстеження показників результативності регуляторного акта буде здійснюватись через 3 роки після проведення повторного відстеження показників результативності регуляторного акта.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде відстежуватись результативність регуляторного акта.

Відзначення та оцінка результатів реалізації рішення виконкому буде відзначатися аналізом застосування вищевказаних змін до Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у Львівській МТГ, їх впливу на взаємовідносини Львівської міської ради та суб’єктів, що розміщують вивіски своїх закладів на території Львівської міської територіальної громади.
ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

Керуючись Законами України «Про рекламу»,«Про основи містобудування в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Правилами благоустрою та утримання території м. Львова», затвердженими ухвалою Львівської міської ради від 21.04.2011 р. № 376, ухвалою Львівської міської ради № 6 від 29.12.2020 р., ухвалою Львівської міської ради № 7 від 29.12.2020 р., з метою поширення дії рішення виконавчого комітету Львівської міської ради
від 11.11.2016 № 1025 «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у м. Львові» на території, які увійшли до складу Львівської міської територіальної громади для розміщення вивісок суб’єктами господарювання на новоприєднаних територіях.

1. Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з "01" червня 2021 до "31" липня 2021.

Порядковий номер
Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)
Кількість учасників консультацій, осіб
Основні результати консультацій (опис)
1.
Інформування суб”єктів господарювання (шляхом особистих зустрічей та скерування листів) про необхідність приведення своєї діяльності до встановлених вимог.
10
Зауваження та пропозиції не надходили, надходили запитання та уточнення ( 15 телефонних дзвінків).

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 100 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 20 (одиниць) та мікропідприємництва 80 (одиниць);
питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Проект даного регуляторного акта розроблений з метою:
1.Поширення дії рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 11.11.2016 №1025 «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у м. Львові» на території, які увійшли до складу Львівської міської територіальної громади.

Порядковий номер
Найменування оцінки
У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)
Періодичні (за наступний рік)
Витрати за п'ять років
Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1
Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)
Формула:
кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці
Х
Х
Х
2
Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування
Формула:
прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва
Х
Х
Х
3
Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)
Формула:
оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва
Х
Х
Х
4
Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)
Формула:
оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва
Х
Х
Х
5
Інші процедури (уточнити)
6
Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)
Х
7
Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць
100
8
Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)
Х
Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9
Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм
Х
Х
Х
10
Процедури організації виконання вимог регулювання
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур
Х
Х
Х
11
Процедури офіційного звітування
Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік
Х
Х
Х
12
Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік
Х
Х
Х
13
Інші процедури (уточнити)
14
Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)
Х
15
Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць
Х
Х
Х
16
Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)
Х

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:Львівська міська рада
(назва державного органу)


Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємництва)
Планові витрати часу на процедуру
(год)
Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата),
грн.
Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта
Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання
Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання
0,25
22,14
1
100
2214
2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:
0,1
8,9
12 100
10680
камеральні
виїзні
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання
0,5
44,28
1
100
4428
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання
0,5
44,28
1
100
4428
5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання
2
177,1
1
100
17710
6. Підготовка звітності за результатами регулювання
0,5
44,28
1
100
4428
7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
реєстрація паспорта вивіски
1
88,55
1
100
8855
Разом за рік
4,85
429,53
18
100
52 743
Сумарно за п'ять років
20,25
1793,45
86
100
228 295
Примітка: процедури регулювання, визначені у пунктах 1-6 таблиці можуть застосовуватись щорічно, процедура, визначена у п.7 таблиці застосовується виключно 1 раз на 5 років.
______
* Вартість витрат, пов'язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

Якщо державне регулювання передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу), необхідно визначити повний запланований річний бюджет нового органу (структурного підрозділу) 0 х 5 років = 0 гривень.

Утворення нового державного органу або нового структурного підрозділу діючого органу не вимагається.

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер
Показник
Перший рік регулювання (стартовий) грн.
За п'ять років, грн.
1
Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1750
1750
2
Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
4410
4410
3
Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання
4410
4410
4
Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва
52 743
228 295
5
Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання
57 153
232 705
5. Розроблення коригуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Проект рішення розповсюджується на сферу інтересів суб’єктів господарювання, які розміщуватимуть вивіски своїх закладів на території Львівської міської територіальної громади. Для суб’єктів господарювання корегуючим (пом’якшувальним) заходом у цьому випадку є те, що розміщуючи вивіски, вони матимуть можливість збільшити свій дохід від реалізації товарів та послуг, а отримані прибутки скерувати на власні потреби.

Експертний висновок:

Розробник: відділ архітектури департаменту містобудвання Львівської міської ради


Експертний висновок:

Назад